Pixel
  • /
  • /
  • Pojištění balíku a pojistné plnění

Pojištění

Všechny zásilky jsou pojištěny do hodnoty až 200 € pro případ poškození nebo ztráty, jakkoli je taková událost nepravděpodobná.

Pojištění se vztahuje pouze na řádně zabalené věci. Řádným obalem se rozumí například nepoškozená pevná kartonová krabice nebo pevný kufr, zabalený do smršťovací folie.

V případě poškození nám zašlete informace o pojistné události nejpozději do 48 hodin poté, co zásilku obdržíte, abychom mohli zahájit vyřizování pojistné události s pojišťovnou. Pojistné plnění bude odpovídat skutečným nákladům na opravu či náhradu, avšak nepřekročí částku 200,00 €.

Ztráta zásilky je nepravděpodobná, ale pokud k ní dojde, budete požádáni, abyste nám sdělili, co bylo obsahem zásilky a jakou měla přibližně hodnotu.  

Až od vás obdržíme veškeré nezbytné informace, zahájíme u kurýrů celý proces vyřizování pojistné události, o které se za vás postaráme zdarma.

Posíláte-li předměty vyšší hodnoty, silně doporučujeme zakoupit připojištění. Chcete-li zjistit více informací nebo znát cenu, zašlete nám prosím e-mail na adresu help@eurosender.com.

Důrazně upozorňujeme, že nedoporučujeme zasílat žádné věci, které mají citovou hodnotu.