Pixel
 • /
 • /
 • Zásady ochrany soukromí

Zásady ochrany soukromí

EUROSENDER d.o.o., Cesta v Gorice 34B, 1000 Ljubljana ("Eurosender” nebo "My") se zavazuje chránit a respektovat vaše soukromí.

Jakékoli vaše osobní údaje, které shromažďujeme, nebo nám poskytujete, budeme zpracovávat na základě této politiky (spolu s našimi podmínkami pro použití https://www.eurosender.cz/vseobecne-podminky a veškeré další dokumenty uvedené na něj). Přečtěte si prosím následující dokument pečlivě, abyste pochopili naše názory a postupy týkající se vašich osobních údajů, a jak je budeme zpracovávat. Podáním objednávky nebo otevřením B2B účtu na http://www.eurosender.cz/ přijímáte a souhlasíte s postupy, popsanými v této politice. Kromě toho garantujete, že všechny osoby, jejichž osobní údaje jste nám dali v souvislosti s vaší objednávkou nebo vaším účtem, jsou si vědomi této politiky, přijímají a souhlasí s postupy popsanými v této politice a jsou ochotni na žádost komisaře informací poskytnout písemný doklad o jejich souhlasu a přijetím.

Pro účely zákona o ochraně osobních údajů (dále jen Zákon), správce údajů je Eurosender.


Informace, které od vás můžeme shromažďovat

Můžeme shromažďovat a zpracovávat následující údaje o Vás:

Informace, které nám poskytnete. Můžete nám poskytnout informace o sobě vyplněním formuláře na našich stránkách http://www.eurosender.cz/ (naše webová stránka) nebo v komunikaci s námi prostřednictvím telefonu, e-mailu nebo jinak. Patří sem informace, které poskytnete, když se zaregistrujete na webové stránce, se zaregistrujete k používání našich služeb, zadáte objednávku prostřednictvím našich stránek, nahlásíte problém na našich stránkách nebo vykonáváte jiné běžně prováděny činnosti. Informace, které nám dáváte, mohou zahrnovat:

 • informace o zákazníkovi: Vaše jméno (vaše jméno a příjmení nebo název firmy a jméno a příjmení pověřené osoby), DIČ, adresa a telefonní číslo, finanční informace a informace o kreditní kartě,
 • informace týkající se vyzvednutí (jméno a příjmení kontaktní osoby, která předá zásilku, telefonní číslo, adresa vyzvednutí),
 • informace týkající se doručení (jméno a příjmení kontaktní osoby, které bude zásilka doručena, telefonní číslo, doručovací adresa) a
 • informace týkající se potvrzení (e-mailová adresa).

Informace, které obdržíme z jiných zdrojů. Můžeme získat informace o vás, pokud využíváte další služby, které poskytujeme, nebo z veřejných registrů. Také úzce spolupracujeme s třetími stranami (včetně, například, kurýři, obchodní partneři, subdodavatelé pro technické, platební a doručovací služby, reklamní sítě, poskytovatelé analytiky, poskytovatelé vyhledávání informací, úvěrové reference agentury) a můžeme od nich obdržet informace o vás.


Použití údajů z informací

Údaje, které shromažďujeme o vás, používáme následujícími způsoby:

Informace o zákazníkovi, které nám poskytnete. Tyto informace používáme za účelem:

 • pro plnění našich závazků vznikajících z jakýchkoliv smluv mezi vámi a námi, a pro poskytování informací, výrobků a služeb, které si od nás vyžádáte;
 • abychom vám poskytli informace o dalším zboží a službách, které nabízíme, které jsou podobné těm, které jste si již zakoupili, nebo o které jste požádali;
 • abychom vám poskytli informace o zboží nebo službách, o kterých se domníváme, že vás mohou zajímat;
 • abychom vás informovali o změnách našich služeb;
 • abychom zajistili, že obsah našich webových stránek bude prezentován pro vás a pro váš počítač nejefektivnějším způsobem.

Informace, které nám poskytnete a jsou spojeny s vyzvednutím, doručením a potvrzením. Tyto informace budeme používat:

 • pro plnění našich závazků vznikajících z jakýchkoliv smluv mezi vámi a námi (včetně poskytování těchto informací kurýrními společnostmi v rámci EEA s cílem organizovat a vykonávat dopravu);
 • a pro poskytování informací, výrobků a služeb, které si od nás vyžádáte.

Informace, které obdržíme z jiných zdrojů. Můžeme kombinovat tyto informace s informacemi, které nám poskytnete o sobě. Můžeme použít tyto informace a kombinované informace pro výše uvedené účely (v závislosti na typu informací, které dostáváme).


Zveřejnění vašich údajů

Vaše informace můžeme sdílet s vybranými třetími stranami, včetně:

 • Kurýry a dalšími obchodními partnery, dodavateli a subdodavateli (vše v rámci zemí EEA) pro výkon jakékoliv smlouvy mezi vámi a námi vámi.

Můžeme zpřístupnit vaše osobní informace třetím stranám:

 • V případě, že budeme prodávat nebo kupovat jakékoli podnikání nebo majetek – takovém případě můžeme odhalit vaše osobní údaje perspektivnímu prodejci nebo kupci takového podniku či aktiv.
 • Máme-li povinnost zpřístupnit nebo sdílet vaše osobní údaje za účelem splnění zákonné povinnosti, nebo za účelem uplatnění našich podmínek užívání nebo dodavatelských podmínek https://www.eurosender.cz/vseobecne-podminky a jiných dohod; nebo k ochraně práv, majetku nebo bezpečnosti společnosti Eurosender, našich zákazníků nebo jiných. To zahrnuje výměnu informací s jinými společnostmi a organizacemi pro účely ochrany proti podvodům a snížení úvěrového rizika.


Vaše práva

Máte právo nás požádat, abychom vaše osobní údaje pro marketingové účely nezpracovávali. Toto své právo můžete uplatnit kdykoli, jestliže nás kontaktujte na adrese help@eurosender.com.
Naše webové stránky mohou čas od času obsahovat odkazy na webové stránky našich partnerů, inzerentů a přidružené společnosti. Pokud budete následovat odkaz na některou z těchto webových stránek, buďte si, prosím, vědomí toho, že tyto stránky mají své vlastní zásady ochrany osobních údajů a že nepřijímáme žádnou odpovědnost za tyto zásady nebo za jakékoliv informace obsažené na těchto stránkách. Měli byste být opatrní a podívat se na prohlášení o ochraně soukromí vztahující se na dané webové stránky předtím, než budete své osobní údaje na takových stránkách sdílet.


Přístup k informacím

Zákon Vám dává právo přístupu k uloženým informacím o vás. Vaše právo přístupu může být vykonáváno v souladu se zákonem.


Změny zásad ochrany osobních údajů

Jakékoli změny, které možná provedeme v zásadách ochrany osobních údajů v budoucnu, budou zveřejněny na této stránce a když jeto vhodné, oznámeny e-mailem. Zkuste tuto stránku pravidelně kontrolovat, abyste se ujistili o jakýchkoliv změnách o tom, jak budeme shromažďovat a používat osobní údaje.


Kontakt

Dotazy, připomínky a požadavky týkající se této zásady ochrany osobních údajů jsou vítány.
Prosíme, kontaktujte nás na adrese help@eurosender.com.