Pixel
 • /
 • /
 • Generelle forretningsvilkår og -betingelser

Vilkår og betingelser

1.    Generelt

I disse vilkår og betingelser benyttes følgende definitioner:

 • Pakke/ting/bagage/kuffert/forsendelse: forsendelse inkl. indhold.
 • Udbyder af kurertjeneste: parter(e), der udfører transport af forsendelser som del af deres aktivitet, og som er faktiske transportoperatører.
 • Forbudte varer: Varer, hvor transmission er forbudt iht. disse generelle vilkår og betingelser, gældende lovgivning og transportstandarder.
 • Eurosender: Eurosender d.o.o., Cesta v Gorice 34B, SL-1000 Ljubljana, Slovenien.
 • Eurosender d.o.o. er en virksomhed, der administrerer onlinereservationssystemet Eurosender.com.
 • Eurosender.com er et onlinereservationssystem bestående af kurertjenester udbudt af Eurosender d.o.o.'s partnere.
 • Hverdag: alle dage undtagen lørdag, søndag, helligdage eller øvrige ikke-arbejdsdage i det land, hvor pakken afhentes, transporteres eller leveres.
 • Vægt: pakkens faktiske vægt udtrykt i kg.
 • Du/kunden: Den eller de personer, der bestiller kurertjenesten.

 

2.    Virksomheden Eurosender  d.o.o.

Eurosender d.o.o. er en virksomhed, der administrerer onlinereservationssystemet Eurosender.com. Eurosender.com er et onlinereservationssystem for kurertjenester udbudt af Eurosender d.o.o.'s partnere.

Ved indsendelse af bestillingen autoriserer kunden Eurosender d.o.o. til at fuldføre transportaftalen med en udbyder af kurertjenester, som imødekommer vilkårene for implementering af tjenesten på sine egne eller på kundens vegne. Eurosender d.o.o. udfører ikke transport af forsendelser og er alene ansvarlig for udvælgelsen af en udbyder af kurertjenester – ikke for opfyldelsen af de forpligtelser, som påhviler udbyderen af kurertjenester. Den kurertjeneste, der er udvalgt af Eurosender d.o.o., gennemfører afhentning, transport og levering af forsendelsen, arrangerer transport og er ansvarlig for implementering af transporten.

På anmodning af kunden skal Eurosender d.o.o. afstå alle krav og rettigheder, der følger af de transaktioner, som er indgået i eget navn på vegne af kunden, herunder krav i henhold ansvar tilhørende den valgte udbyder af kurertjenester, for manglende opfyldelse eller ukorrekt opfyldelse af kurertjenester. Kunden er forpligtet til at forsvare eller håndhæve krav og rettigheder rettet mod udbyderen af kurertjenester.

Øvrige omkostninger, der opstår på baggrund af yderligere krav fra den valgte udbyder af kurertjeneste, afholdes af kunden.

Den kunde, der er forbruger, accepterer udtrykkeligt, at vedkommende mister retten til at annullere aftalen med Eurosender d.o.o. inden for 14 dage efter bestillingen på den dato, hvor aftalen honoreres – hvis kunden udøver retten før udløb af den pågældende periode. Den kunde, der er forbruger, accepterer udtrykkeligt, at et certifikat vedr. den gennemførte aftale med de data, der fremgår af paragraf 43b/1 i den britiske Consumer Protection Act, eller aftalen med disse data skal fremsendes via e-mail.

Eurosender d.o.o. påtager sig ikke bestillinger fra uautoriserede forhandlere og forbeholder sig ret til at annullere enhver bestilling, der er gennemført af uautoriserede forhandlere.

I overensstemmelse med interne politikker og procedurer gennemfører Eurosender d.o.o. autorisationsprocedurer for individuelle forhandlere. Hver enkelt forhandler kræver muligvis igangsættelse af proceduren mod en skriftlig ansøgning.
 

3.    Leveringsperiode

Alle omtalte leveringsperioder er omtrentlige, og der kan ikke garanteres for leveringsperioder. Ved at acceptere disse generelle vilkår og betingelser anerkender kunden, at diverse omstændigheder kan føre til forsinkelser i forhold til afhentning eller levering af forsendelsen.

Eurosender d.o.o. overvåger jævnligt status for hver enkelt forsendelse.  Når kunden accepterer disse generelle vilkår og betingelser, anerkender kunden dog ligeledes jævnligt at ville overvåge status for forsendelsen og skal øjeblikkeligt skriftligt underrette Eurosender d.o.o. eller udbyderen af kurertjenester omkring al usædvanlig aktivitet eller data.

Såfremt der opstår toldaktiviteter i et givent land, vil Eurosender d.o.o. gør sit bedste for at levere pakken rettidigt. Ved at acceptere disse generelle vilkår og betingelser anerkender kunden, at pakken muligvis ikke leveres rettidigt pga. told og øvrige administrative procedurer.

Evt. yderligere omkostninger, der opstår som følge af told eller øvrige procedurer, afholdes af kunden.

Eurosender d.o.o. er ikke forpligtet til at kompensere kunden for skader, der opstår pga. de faktorer, der er omtalt i det tredje afsnit af disse generelle vilkår og betingelser, og er heller ikke forpligtet til at refundere evt. omkostninger.
 

4.    Restriktioner vedr. pakkens vægt og størrelse

4.1    Omfang af restriktioner

En pakke, hvis transport er reserveret igennem Eurosender d.o.o.'s tjeneste, skal sendes som én vare.

Hvis du vil sende flere varer, skal du vælge et større antal pakker for at reservere transporten.

Alle pakker skal overholde følgende mål:

 • Maks. længde: 175 cm.
 • Længde + 2x bredde + 2x højde må ikke overskride 300 cm.
 • Længden repræsenterer den længste side.

Alle pakker skal emballeres på en sådan måde, at de er kompatible med de automatiske sorteringsanlæg hos udbyderen af kurertjenester.

Hvis pakken viser sig at være for stor, forbeholder den enkelte udbyder af kurertjenester sig ret til at afvise pakken eller transport samt opkræve et gebyr i overensstemmelse med den overordnede prisliste tilhørende udbyderen af kurertjenester,der i sidste instans er kundens ansvar.
 

4.2. Vægtrestriktioner for pakker

Hver enkelt pakke skal befinde sig inden for vægtbegrænsningerne som valgt på tidspunktet for reservation af tjenesten.

Hvis pakken viser sig at være for tung, accepterer kunden igennem disse generelle vilkår og betingelser, at Eurosender d.o.o.:

·   opkræver et gebyr på det debet-/kreditkort, der blev brugt til købet, i overensstemmelse med den gældende prisliste,

·   hvis pakken overskrider maksimumvægten, kan udbyderen af kurertjenester afvise pakken eller opkræve et overvægtsgebyr, der debiteres kreditkortet af Eurosender d.o.o.

Hvis Eurosenderd.o.o ikke er i stand til automatisk at debitere dit kort, modtager du skriftlig besked, og du bedes betale Eurosender d.o.o det udestående beløb inden for syv dage.

Manglende betaling kan resultere i opkrævning af yderligere omkostninger, der i sidste instans er kundens ansvar.
 

5.    Bekræftelse og annullering

Når du afgiver din bestilling, modtager du et bestillingsnummer med bekræftelse af, at din bestilling er blevet modtaget til behandling.

Hverdagen før den planlagte dato for afhentningen modtager du en bekræftelsesmeddelelse om, at vi har bestilt en udbyder af kurertjenester på vores egne vegne og for din regning til at implementere kurertjenesterne.

Senest på dagen for afhentning modtager du en e-mail-meddelelse med bekræftelse og trackingnummer. Bestillingen bekræftes i meget sjældne tilfælde (f.eks. hvis adressen ikke er tilgængelig, i tilfælde af helligdage eller øvrige ikke-arbejdsdage...).

Før du har modtaget notits om, at vi har bestilt en leveringstjeneste til implementering af dine bestillinger, kan du annullere din bestilling eller ændre, og købesummen returneres til din valgte betalingsmetode fraregnet et administrationsgebyr på15 %, dog min. EUR 15.  

Alle efterfølgende ændringer resulterer i annullering af bestillingen uden refundering af det betalte beløb.
 

6.    Emballering, etikettering og afhentning

Kunden er ansvarlig for at tilvejebringe en fuldstændig og nøjagtig adresse til afhentning og/eller levering af evt. øvrige oplysninger med relevans for implementering af afhentning eller levering.

Når du indsender bestillingen, tilkendegiver du, at pakkener tilgængelig på denne afhentningsadresse og klar til afhentning af udbyderen af kurertjenester i tidsrummet kl. 09.00-18.00 på den valgte dag. Pga. uforudsete faktorer hos udbyderen af kurertjenester kan afhentning også finde sted tidligere eller senere på den valgte dag. I ekstremt sjældne tilfælde og pga. uforudsete faktorer hos udbyderen af kurertjenester gennemføres afhentning muligvis først næste arbejdsdag.

Afhentningen skal finde sted fra et lettilgængeligt sted, og kureren skal kunne køre frem til inden for 25 meter af afhentningsstedet.

Kureren ankommer til adressen, banker på døren og forventer overdragelse af pakken. Hvis døren ikke åbnes (hvis ingen er hjemme, hvis der ikke er nogen dørklokke, eller hvis adressen er utilgængelig, dvs. krav om adgangskort/nøgle), forlader kureren adressen.

Det næste forsøg på at afhente pakken udføres efter samme procedure næste dag. Hvis dette forsøg også mislykkes, annulleres bestillingen, og kunden vil ikke være berettiget til at få refunderet prisen for transporten.

Hvis kureren ikke dukker op på den valgte dag inden kl. 18.00, anerkender kunden iht. generelle vilkår og betingelser, vedkommende øjeblikkeligt skal underrette Eurosender d.o.o. med henblik på at aftale nyt afhentningsforsøg.

Ved indsendelse af bestillingen skal kunden angive sit lokale telefonnummer i landet for afhentning og levering, hvor vedkommende vil befinde sig på tidspunktet på afhentning og levering.

Tjenesten Eurosender d.o.o. omfatter ikke et telefonopkald før afhentning eller levering. I visse lande anvendes telefonnummeret dog muligvis til at klarlægge omstændighederne for afhentning/levering eller lever yderligere oplysninger om påkrævet af Eurosender d.o.o. eller udbyderen af kurertjenester.

Ved at acceptere disse generelle vilkår og betingelser anerkender kunden, at Eurosender d.o.o. muligvis fremsender de angivne oplysninger på bestillingen til kurertjenesten af hensyn til implementering af tjenesten.

Før afhentning skal kunden fjerne alle gamle etiketter eller tidligere adresseoplysninger – kun adressen på modtageren må fremgå af kassen.

Kunden anerkender, at godset skal emballeres med indvendige og udvendige materialer, der egner sig til den godskategori, som skal transporteres. Emballering skal være passende i forhold til transport og håndtering på logistikcentreret tilhørende udbyderen af kurertjenester. Passende emballering skal bl.a. være bestandig over for fald fra op til 1 meter.

Emballagen skal passe til forsendelsens vægt og indhold. Pga. brug af automatiske sorteringsfaciliteters transportbånd skal forsendelsen emballeres grundigt.

En papkasse bestående af to eller flere lag pap eller en kuffert emballeret i beskyttelsesplast, og hvor indholdet i begge tilfælde er emballeret i bobleplast, betragtes som det eneste eksempel på passende emballering.

Plastikposer, rejsetasker og plastikkasser betragtes ikke som tilladt emballage.

Bokse, papkasser og anden passende emballage kan blive beskadiget under transport. Hvis kufferter anvendes som emballage, skal de beskyttes korrekt med henblik på at forebygge skader. Emballage er ikke omfattet af forsikringsdækning. Eurosender d.o.o. og udbyderen af kurertjenester er ikke ansvarlig for skader på emballage, der opstår i forbindelse med transport.

Hvis varerne ikke er korrekt emballerede, bortfalder forsikringen. Afsenderen er ansvarlig for skader og tab af upassende emballerede varer.

Eurosender d.o.o. er ikke ansvarlig:

 • for noget tab, nogen skade eller øvrige skader, gebyrer eller udgifter, som opstår på baggrund af eller i forbindelse med transport af forsendelsen,
 • Eurosender d.o.o. som onlinereservationssystem bestiller på egne vegne og på kundens regningkurertjenester fra udbyderen af kurertjenester og er alene ansvarlig for valg af kurertjenester – ikke implementering af transporttjenesten. Kureren eller kunden er ansvarlig for skader og omkostninger, der opstår under transport af forsendelsen, hvis de ikke handler i overensstemmelse med de generelle vilkår og betingelser,
 • Kunden er ansvarlig for alle omkostninger og er forpligtet til at betale dem (f.eks. told og øvrige gebyrer).

Hvis nogen af disse omkostninger, tab eller gebyrer honoreres af Eurosender d.o.o., er kunden forpligtet til at refundere beløbet mod faktura inden for otte dage efter modtagelsen af denne faktura.

YDERLIGERE VARER

Kunden accepterer at overdrage det bestilte antal forsendelser, der er i overensstemmelse med grænserne for vægt og mål, til kureren. Hvis kunden overdrager tungere forsendelser eller et større antal forsendelser, er vedkommende forpligtet til at afholde alle opståede omkostninger. I tilfælde af annullering af ordren fra kundens side påtager kunden sig ikke at ville overdrage forsendelsen ved evt. ankomst. I modsat fald vil kunden være ansvarlig for at afholde de opståede omkostninger.
 

7.    Levering

Ved bestilling af tjenesten er kunden ansvarlig for at oplyse en nøjagtig og korrekt leveringsadresse. Leveringspunktet skal være offentligt tilgængeligt, og kureren skal kunne parkere sin bil inden for 25 meter af leveringspunktet.

På dagen for levering skal modtageren være til stede på leveringsadressen i tidsrummet kl. 09.00-18.00 eller udpege en anden person til at modtage pakken på sine vegne. I visse tilfælde kan pakken blive leveret til en alternativ adresse. I tilfælde af nye bygninger bekræfter kunden, at adressen allerede er kendt af udbyderen af kurertjenester, og at vedkommende tidligere har modtaget pakker.

Hvis levering ikke finder sted på den planlagte dag af årsager, som ikke hviler hos kureren (kunden er væk), vil det næste leveringsforsøg finde sted i løbet af de kommende hverdage. Hvis kunden er fraværende, er kureren berettiget til at levere pakken på en alternativ adresse (naboadresse eller lokalt postkontor eller leveringspunkt) efter eget skøn. I så tilfælde skal kureren efterlade et notat på den primære adresse med omtale af stedet for levering af forsendelsen. Hvis pakken ikke afsendes inden for syv dage af det første leveringsforsøg, forbeholder kurervirksomheden sig ret til at returnere pakken til afsenderens adresse for afsenderens regning. I overensstemmelse med disse generelle vilkår og betingelser skal de yderligere omkostninger afholdes af kunden – i denne forbindelse forbeholder Eurosender d.o.o. sig ret til at debiteret det kreditkort, der blev brugt til at indsende bestillingen.

Ved levering kan Eurosender d.o.o. ikke garantere transmission og levering af forsendelsen til en anden adresse. I tilfælde succesfuld omdirigering skal den nye adresse anvendes som den primære afhentningsadresse i forhold til disse generelle vilkår og betingelser. Yderligere omkostninger for omdirigering debiteres den kunde, der har bestilt pakken.

Hvis forsendelsen leveres til en alternativ adresse, og der er blevet udarbejdet et notat til kunden, eller dette fremgår af sporingen af forsendelsen, betragtes forsendelsen som leveret iht. disse vilkår og betingelser.

I overensstemmelse med disse generelle vilkår og betingelser betragtes en levering som: en overdragelse af forsendelsen til en hvilken som helst person, der befinder sig på leveringsadressen mod underskrift. Efter levering er Eurosender d.o.o. eller nogen af dets kontraktlige kurerer længere ansvarlig for forsendelsen. Tilsvarende betages levering som gennemført, hvis den person, der overtager forsendelsen på leveringsadressen, uretmæssigt udgiver sig for at være den rette modtager.

Ved angivelse af leveringsadresse skal kunden sikre, at det er en offentligt kendt standardleveringsadresse, hvor pakker jævnligt modtages. Angivelse af en generisk adresse, såsom en havn, ikke er tilstrækkelig og kan resultere i mislukket levering og returnering af forsendelsen til afsenderen for bestillerens regning.

Ud over standardlisten over forbudte varer må kunden ikke sende varer, der er forbudte i modtagerlandet.
 

8.    Forsinkelser og ansvar for forsinkelser

Eurosender d.o.o. garanterer ikke for leveringsperioder Alle omtalte leveringsperioder er alene vejledende og kan ændres og forlænges pga. forhold hos kurerer samt eksterne årsager.

I tilfælde af forsinket levering er Eurosender d.o.o. eller udbyderen af kurertjenester ikke ansvarlig for nogen skader, ligesom de heller ikke er forpligtet til at honorere nogen forpligtelser eller omkostninger, der opstår som følge af forsinkelsen.
 

9.    Ansvar for skader eller tab af forsendelsen

Eurosender er et onlinereservationssystem og er som sådan ikke ansvarligt for nogen tab eller skader på pakken eller dets indhold. Eurosender samarbejder kun med velrenommerede udbydere af kurertjenester, og således er skader eller tab ekstremt sjældne.

Udbyderen af kurertjeneste er ansvarlig for afhentning, transport og levering af alle forsendelser reserveret via Eurosenders portal som følger:

Alle bestillinger via Eurosenders portal er dækket af en forsikring op til en værdi af EUR 200,00, der allerede er inkluderet i prisen for forsendelsen.

Hvis forsendelsen indeholder varer af højere værdi, er afsenderen selv forpligtet til at tegne yderligere forsikring. Hvis du ønsker at tilkøbe yderligere forsikring, kan du kontakte vores helpdesk på help@eurosender.com efter købet. Yderligere forsikring skal tilkøbes én dag før datoen for afhentning af forsendelsen og debiteres i overensstemmelse med kurerens prisliste.

Med henblik på at afværge skader skal du huske på, at trods forsigtighed hos udbyderne af kurertjenester, bliver pakker losset, sorteret og indlæst elektronisk, hvorfor de skal være korrekt emballeret. Pakken skal emballeres på en sådan måde, at der ikke opstår skader i tilfælde af et fald fra en højde på op til 1 meter.

Når du overdrager pakken på afleveringsstedet, overgår ansvaret for pakken til kureren.

Hver enkelt forsendelse skal emballeres korrekt. En ubeskadiget papkasse af passende hårdhed (afhængigt af pakkens indhold) eller en boks emballeret i beskyttelsesplastik betragtes som passende emballering.
 

10.    Forsikring, erstatning og forbudte varer

10.1    Forsikring, ansvar og forsikringsdækning

Alle transporthandlinger bestilt via onlinetjeneste er forsikret af udbyderen af kurertjenester med en dækning på op til EUR 200,00. Forsikringen dækker omkostninger og skader i tilfælde af tab, skader på pakken samt erstatning af transportomkostninger for tabte eller beskadigede pakker.

På anmodning af kunden skal Eurosender d.o.o. afstå alle krav og rettigheder, der følger af de transaktioner, som er indgået i eget navn på vegne af kunden, herunder krav i henhold ansvar tilhørende den valgte udbyder af kurertjenester, for manglende opfyldelse eller ukorrekt opfyldelse af kurertjenester. Kunden er forpligtet til at inddrive eller håndhæve krav og rettigheder rettet mod udbyderen af kurertjenester.

I tilfælde af tab skal Eurosender d.o.o. hjælpe kunden med at evaluere kravene imod udbyderen af kurertjenester.

Forsikringen bortfalder i tilfælde af:

 • Upassende emballering af forsendelsen.
 • Ikke-standardiserede forsendelser.
 • Varer, som vores tjenester ikke anbefales til uden forudgående varsel, og køb af yderligere forsikring, dvs. tv, mobiltelefoner, computere og øvrigt computerudstyr.
 • Indholdet af forsendelsen, der blev leveret i overensstemmelse med punkt 7 under disse generelle vilkår og betingelser.

Skader forårsaget af terrorhandlinger, naturkatastrofer samt transport af ulovlige varer, er ikke omfattet af forsikringsdækning.

Eurosender d.o.o. er ikke ansvarlig for skader, tab, manglende eller sen afhentning eller for øvrige skader eller omkostninger, der opstår som følgende af tjenesteydelser bestilt via Eurosenders internetportal, eller for omkostninger og skader, der efterfølgende er tilknyttet disse tjenesteydelser.

Eurosender d.o.o. er ikke ansvarlig for evt. tab af profit pga. hændelser, der er beskrevet i forrige afsnit.
 

10.2    Procedure i tilfælde af skader eller tab

Med henblik på at igangsætte proceduren med kureren pga. tab eller skade af forsendelsen skal Eurosender modtage følgende oplysninger.

Før der kan opnås forsikringsdækning, skal kunden spore forsendelsen af pakken. Hvis der ikke er nogen ændringer vedr. pakken inden for syv dage, er kunden forpligtet til at kontakte Eurosender inden for 48 timer regnet fra udløbet af den syv dage lange periode og påbegynde proceduren i forhold til at finde pakken.

Hvis pakken ikke leveres inden for fem dage af den planlagte leveringsdato, skal kunden underrette os skriftligt.

Notitsen, der fremgår i de to ovenstående afsnit, skal ledsages af:

 • Liste over pakkens indhold og dens værdi.
 • Ekstern beskrivelse af pakken.
 • Information om emballeringsmetoden.
 • Bekræftelse på overdragelse af pakken.

I tilfælde af levering af en beskadiget forsendelse skal kunden ikke ubetinget overtage forsendelsen men oprette en rapport sammen med kureren omfattende fotos og en detaljeret beskrivelse af skaden. Beskrivelsen skal underskrives af kureren og kunden. Yderligere skal kunden skriftligt informere Eurosender inden for 48 timer efter modtagelse af den beskadigede forsendelse. Notifikationen skal ledsages af:

 • Beskrivelse.
 • Fotos, der viser skaden.
 • Værdien af de beskadigede varer.
 • Den adresse, som kureren kan inspicere, og om nødvendigt tage de beskadigede varer med til,
 • Bekræftelse på overdragelse af pakken.

Hvis kunden undlader at underrette Eurosender d.o.o. eller indsende al påkrævet dokumentation, betragtes notitsen ikke som fremsendt.

I tilfælde af beskadiget forsendelse er kunden forpligtet til at opbevare forsendelsen – for egen regning – i den tilstand, den blev leveret, indtil proceduren er fuldført.

Ved modtagelse af alle nødvendige dokumenter til dokumentation sender Eurosender d.o.o. udbyderen af kurertjenester en anmodning om forsikringserstatning på vegne af kunden.
 

10.3    Forbudte varer

Ved at acceptere disse generelle vilkår og betingelser anerkender kunden listen over forbudte varer og erklærer, at vedkommende ikke vil sende varer, der befinder sig på denne liste, eller nogen varer, der er forbudt iht. de generelle vilkår og betingelser tilhørende udbyderen af kurertjenester eller iht. lovgivningen i det land, hvor afhentningen eller leveringen finder sted.

Kunden påtager sig ikke at sende nogen stjålne varer eller gods, som ikke er i fri cirkulation under gældende lovgivning i EU.

Eurosender d.o.o. forbyder forsendelse af smykker, guld, antikviteter, billeder, menneskelige rester, menneskelige organer, dyr, glas eller porcelæn. Hvis kunden alligevel sender nogen af de forbudte varer, er vedkommende ansvarlig for alle opståede skader og udgifter i denne forbindelse.

Forbudte varer omfatter alle farlige emner, der kræver særlige tilladelser til transport, særlig håndtering eller specifikt dokumentation.

Eksempler på forbudte varer:

 • Dyr og dyreprodukter.
 • Våben og ammunition.
 • Farlige emner og varer.
 • Blomster og øvrige planter.
 • Menneskelige rester og urner.
 • Ulovlige varer.
 • Medicinske prøver.
 • Varer, der skal bruge et miljø med kontrolleret temperatur.
 • Pornografi.
 • Receptpligtig medicin og øvrige medikamenter.
 • Tobak.
 • Fødevarer.
 • Varer af meget høj værdi.
 • Varer med affektionsværdi.


GÆLDENDE LOVGIVNING

Hvis de obligatoriske regler i landet, hvor kunden har bopæl, ikke stipulerer anderledes:

 • Disse generelle vilkår og betingelser og aftaler, som omfatter disse generelle vilkår og betingelser, skal fortolkes iht. lovgivningen i Slovenien.
 • Evt. tvister skal afgøres af domstolene i en kompetent jurisdiktion i Slovenien.
 • I tilfælde af semantiske forskelle mellem forskellige oversættelser af de generelle vilkår og betingelser vil teksten på slovensk have forrang.

 

Eurosender fungerer som agent: ved at bekræfte bestillingenautoriserer kunden Eurosender til at gennemføre aftalen på sine egne og kundens (kunden) vegne med udbyderen af kurertjenester (kureren, der honorerer vilkårene for implementering af tjenesten.

Eurosender er alene ansvarlig for valg af udbyderen af kurertjenester (kureren) og transporterer ikke forsendelsen selv.