Garantirano najniža cijena

Dobit ćete najnižu moguću cijenu u vrijeme narudžbe – garantirano.
Ako biste uspijeli naći rezervaciju na drugoj internetskoj stranici po nižoj cijeni, možete odmah kontaktirati naš odsijek za podršku korisnicima! Mi bismo usporedili cijene s drugom ponudom te povratili bismo vam razliku u cijeni ako biste ispunili sve slijedeće uvijete:
 1. Već ste napravili narudžbu uz Eurosender
 2. Kontaktirali ste nas istog dana na koji ste napravili narudžbu na stranici Eurosender.com sa svim detaljima druge ponude i sa poveznicom do ponude na internetskoj stranici gdje je vidljiva točna cijena ponude usluga.
 3. Druga mora biti ponuda na raspolaganju za narudžbu putem interneta, još mora biti aktualna i mogli bismo je provijeriti.
 4. Druga je ponuda predmet narudžbe na osnovu istih uvijeta koje ste odabrali u narudžbi uz Eurosender, što znači:
  • na istoj je destinaciji slanja koju ste odabrali
  • isti je broj i tip predmeta i usluga koje ste naručili
  • ista su ograničenja dimenzije i težine koje ste odabrali
  • nudi isto pokriće i troškove osiguranja
 5. Druga je ponuda vidljiva svima prije rezervacije i svatko bi je mogao naručiti.
Ako ne bismo mogli usporediti cijene druge ponude poradi nedostatka ispunjenosti jednog od tih uvijeta, vi biste ipak sačuvali vašu već postojeću rezervaciju uz Eurosender.
Ponuda garanirano najniže cijene ne važi ako jedan od sljedećih uvijeta nije ispunjen:
 1. Ste uspoređuvali naše cijene sa drugim ponudama na internetskim stranicama koje:
  • Unaprijed navodi koji je logistički ponuditelj nadležan za potvrdu rezervacije
  • Ne nude automatske potvrde rezervacije
  • Ne nude narudžbe za rezervaciju
  • Nije dostupna svim korisnicima ili
  • Zahtijeva registraciju i logiranje, broj kreditne kartice aili koda da biste mogli vidjeti konačnu cijenu
 2. Uspoređujete naše cijene sa cijenom koja vam je dostupna na osnovu
  • Posebnih povoljnosti za članove
  • Čestog korišćenja usluga
  • Bodova vijernosti ili
  • Nagradnih programa ili posebne promocije koja je dostupna na trećoj internetnoj stranici ili ponuda koja je izravno sa strane ponuditelja kurirskih usluga
 3. Niste nas kontaktirali tokom istog dana kada ste napravili narudžbu uz Eurosender sa detaljima druge ponude.