UPS zabranjena roba i ograničenja usluge - 2022

Provjerite što se ne može poslati UPS-om

Prije nego organizirate slanje vaše pošiljke, provjerite što se smije, a što se ne smije poslati UPS-om. U nastavku pronađite popis UPS zabranjene robe kao i ograničenja usluge, kako biste slijedili pravila kurirske službe i izbjegli probleme pri slanju vaših pošiljaka.

ZABRANJENO

UPS zabranjena roba

Sljedeća roba zabranjena je za prijevoz UPS-om u većini europskih zemalja. Ovaj popis primjenjuje se za sve pošiljke u svim zemljama u kojima UPS obavlja poslove slanja i isporuke pošiljaka.

 • Alkoholna pića
 • Biljke
 • Duhan i duhanski proizvodi
 • Krzno
 • Lako kvarljiva roba
 • Nakit i satovi (osim bižuterije) vrijednosti preko 500 USD (približno 425 €/3335 kn) ili protuvrijednosti u domaćoj valuti po paketu¹
 • Novac, sredstva plaćanja i prepaid kartice
 • Opasna roba i tvari (sukladno IATA i ADR propisima)
 • Osobne stvari (osim u odabranim zemljama)
 • Pornografski materijal
 • Prtljaga bez pratnje (osim u odabranim zemljama)
 • Roba posebne (iznimne) vrijednosti (na primjer umjetnine, antikviteti, drago kamenje, zlato i srebro)
 • Sjemenje
 • Slonovača i proizvodi od slonovače
 • Vatreno oružje
 • Žive životinje
 • Životinjska koža (divlje životinje)
*Konverzija na bazi: 1 USD – 0,85 EUR (podatci od 23/07/2021)/1 USD – 6.67 HRK (podatci od 03/02/2022)

OGRANIČENO

UPS ograničenja usluge

Sljedeći popis odnosi se na određenu roba koja je navedena kao zabranjena, ali se može prevoziti putem UPS-a, ukoliko za istu postoji ugovor s pošiljateljem koji redovno šalje robu i koji je u mogućnosti pridržavati se svih primjenjivih propisa.

 • Alkoholna pića
 • Biljke
 • Lako kvarljiva roba (riba i meso)
 • Sjemenje
Napomena: Lista gore odražava trenutna ograničenja u većini EU zemalja. Ipak, imajte na umu da ova ograničenja ovise o lokaciji. Savjetujemo da provjerite ažurirana pravila za vašu rutu direktno s kurirskom službom prije slanja pošiljke.

Koja je razlika između UPS zabranjene robe i ograničenja usluge

Roba koja je navedena na popisu UPS zabranjene robe, ne može se slati ni od strane privatnih, niti poslovnih korisnika. Roba koja se nalazi na tom popisu nije prikladna ili je opasna za prijevoz, nije zakonski dozvoljena za slanje ili posjeduje rizik za druge pošiljke. S druge strane, popis UPS ograničenja usluge sadrži robu koja se može slati pod određenim uvjetima, ukoliko za istu postoji ugovor s pošiljateljem koji redovno šalje robu i koji je u mogućnosti pridržavati se svih potrebnih propisa.

Što će se dogoditi ako pošaljem nešto s popisa UPS zabranjene robe?

Budući da je popis robe koji je zabranjen naveden u pravilima kurirske službe, takve pošiljke neće biti pokrivene nikakvom vrstom osiguranja. Ukoliko UPS otkrije neku robu s popisa UPS zabranjene robe, pošiljatelj podliježe administrativnom trošku koji počinje od 130 EUR (približno 979,09 HRK), te drugim dodatnim naknadama koje su primjenjive. UPS zadržava pravo da provjeri i skenira pošiljke u nacionalnom i međunarodnom prometu. Pošiljke koje se šalju u inozemstvo uvijek će biti pregledane od strane kurirske službe kao i od strane carinske kontrole tijekom procesa uvoza i izvoza.

UPS ograničenja usluge ovisno o lokaciji

Pri organizaciji međunarodne dostave s UPS-om, pošiljateljeva je odgovornost da osigura da je pošiljka u potpunosti u skladu s pravilima kurirske službe te zemalja na ruti. Pošiljka treba slijediti pravila o UPS međunarodnim ograničenjima u zemlji polazišta, tranzita te odredišta. Kako biste provjerili što možete slati s UPS-om na određenim rutama, provjerite njihov online alat kako biste pronašli listu ograničenja po zemljama.

UPS POŠILJKE

Želite znati više o slanju UPS-om?

Provjerite UPS stranicu

Šaljite pakete UPS-om preko Eurosendera

U Eurosenderu, surađujemo s velikim brojem pružatelja logističkih usluga, uključujući i UPS te brojne druge kurirske službe. Kako biste osigurali neometan tijek isporuke vaše pošiljke, savjetujemo da ona bude u potpunosti u skladu s UPS pravilima i ograničenjima usluge. Kada ste sve provjerili, koristite naš alat u nastavku i provjerite cijenu paketa te odmah rezervirajte prikupljanje i dostavu vaše pošiljke!

SPREMNI ZA SLANJE?

Rezervirajte dostavu paketa od vrata do vrata

Iz (preuzimanje)

Za (isporuka)

VIŠE INFORMACIJA

Pitanja i odgovori – UPS međunarodna ograničenja

Kako mogu dobiti ugovor s UPS-om za slanje robe pod UPS ograničenjima usluge?
Tvrtke koje žele slati zabranjenu robu UPS-om moraju direktno kontaktirati kurirsku službu kako bi dogovorili ugovor koji će pokrivati sve uvjete takvog tipa transporta. Kako bi kupac dobio ovaj povlašteni status, mora dostaviti sve potrebne dokumente kojima dokazuje da ima pravo slati takav tip pošiljaka te da ima dovoljan volumen pošiljaka za ovaj tip usluge. Važno je znati da ovaj tip ugovora ne znači da smijete slati robu pod UPS ograničenjima usluge bilo gdje. Neke vrste robe zabranjene su u određenim regijama te njihovo slanje nije moguće ni ukoliko imate ugovor.
Vrijedi li popis UPS zabranjene robe i ograničenja usluge u inozemstvu?
Da, popis UPS zabranjene robe i ograničenja usluge vrijedi za pošiljke unutar Hrvatske, ali i za sve pošiljke u inozemstvo. Iako je lista vrlo slična u svim zemljama, neke zemlje mogu imati posebna pravila za određenu vrstu robe. Npr. unutar SAD-a dozvoljeno je slati hranu i kvarljivu robu UPS-om, ali nije dozvoljeno unutar EU, čak ni za isporuke unutar iste države.
Što će se dogoditi ako pošaljem nešto s popisa UPS zabranjene robe?
Ukoliko je zabranjena roba pronađena u trenutku prikupljanja pošiljke, UPS-ov kurir će najvjerojatnije odbiti preuzeti vašu pošiljku, a nećete imati pravo na povrat troškova slanja.
Ukoliko je zabranjena roba pronađena tijekom tranzita, pošiljatelj će morati platiti kurirskoj službi UPS administrativnu naknadu te druge nastale troškove i naknade. Ukoliko se ovo dogodi, vaša pošiljka može biti uništena, može se vratiti pošiljatelju ili može biti zaplijenjena od carine. Isti uvjeti vrijede za pošiljke koje sadrže robu pod UPS međunarodnim ograničenjima usluge bez potrebne i valjane dokumentacije. U svakom od ovih slučaja, kurirska služba kontaktirat će pošiljatelja i informirati ga o potrebnim koracima te mogućim troškovima.
Smatraju li se alkoholna pića zabranjenima ili ograničenima za slanje preko UPS-a?
Možda ste primijetili da su alkoholna pića navedena i na popisu UPS zabranjene robe i na popisu UPS ograničenja usluge. Je li dozvoljeno slati alkohol UPS-om ovisi o tipu alkohola koji se šalje, količini alkohola u piću te ograničenjima zemlje. Također je važno imati na umu tko šalje pošiljku. Slanje alkohola je zabranjeno za privatne korisnike, no poslovni korisnici mogu slati alkoholna pića pod određenim uvjetima UPS-om.
Mogu li slati zabranjenu ili ograničenu robu preko Eurosendera?
Kako biste osigurali dostavu vaše pošiljke bez većih poteškoća, savjetujemo vam da ne šaljete robu s popisa zabranjene ili ograničene robe. Imajte na umu da kada pošiljka sadrži bili što s popisa zabranjene ili ograničene robe, automatski nije pokrivena osiguranjem, što znači da ju šaljete na vlastiti rizik.
Odricanje od odgovornosti: Informacije gore navedene rezultat su online istraživanja provedenog srpanj 2021. Za više informacija o UPS zabranjenoj robi i ograničenjima usluge, savjetujemo vam da provjerite informacije na službenim stranicama kurirske službe.