Slanje elektronike međunarodno

Upišite i pretražite u popisu
Upišite i pretražite u popisu
Elektroničke su naprave lomljive i visoke vrijednosti, kao takve biste ih trebali i tretirati ako planirate da ih šaljete u inozemstvo. Vodite računa o tome da imate još originalno pakiranje za vašu elektroniku. Prije stvaranja narudžbe, provjerite na koji biste način trebali zapakirati vašu elektroniku za slanje i kako planirati njezino preuzimanje unaprijed. Svjesni smo činjenice da slanje elektronike nije jednostavno bilo je priča o laptopima, mobilnim telefonima ili bilo kojoj drugoj elektroničkoj napravi. Razvojem se tehnologije pojavljuje i nova naprava koju biste možda željeli slati s jednog mjesta na drugo. Budući da su elektronske naprave obično visoke vrijednosti i osjetljive, mogli biste voditi računa o tome da znate kako ih adekvatno zapakirati za slanje. Eurosender vam pored niskih cijena slanja elektronike pruža i savjete kako odabrati adekvatno pakiranje kako bi međunarodno slanje elektronike bilo bez bilo kakvih poteškoća.

Troškovi slanja elektronike

Primite izravnu online ponudu

Prije nego napravite narudžbu, trebali biste znati kako zapakirati vašu elektroniku za slanje. Cijene slanja elektronike zavise od njihove težine i veličine – izmjerite vašu kutiju i unesite njene dimenzije dolje kako biste provjerili dali vaša pošiljka potpada pod standardnu pošiljku.

Ako vaša pošiljka potpada u rang standardnih dimenzija, u tom će se cijena međunarodnog sanja elektronike izravno ispisati na našoj internetskoj stranici. Ako vaša kutija prelazi standardne dimenzije trebali biste uvijek sastaviti upit za individualnu ponudu koja je prilagođena vašoj pošiljci.

Slanje elektronike unutar Europe

Slanje elektronike u više od 30 europskih država

Kurirske su usluge povoljno rješenje za međunarodno slanje elektronike. Budući da jeste elektronika obično visoke vrijednosti i osjetljiva, njome bi trebalo i rukovati kao takvom. Bitno je odabrati adekvatan način da biste pripremili vaše aparate za slanje i ovdje će vam Eurosender ići na ruku. Osim niskih cijena za slanje elektronike u Europi možemo vam nuditi i upute za pakiranje elektronike za slanje.

Kako sigurno slati elektroniku?

Međunarodno je slanje elektronike jednostavno i povoljno. Sve što biste trebali napraviti jeste:

  • Provjeritikako zapakirati elektroniku za slanje
  • Izmjeriti paket
  • Voditi računa o tome da je adrese preuzimana te adrese isporuke lako locirati
  • Rezervirati usluge slanja na našoj platformi ili uputiti zahtjev za individualnu ponudu

Ako vam treba više savjeta o tome kako zapakirati elektroniku za slanje, provjerite naš blog.

Uz slanje elektronike u cijenu je standardnih usluga slanja uključeno i osnovno osiguranje do iznosa 200 EUR. Moguće je također proširiti pokriće osiguranja za samo nekoliko eura. Ako niste sigurni koju biste mogućnost osiguranja odabrali ili ako biste samo trebali više podrške za slanje elektronike u Europu, možete uvijek stupiti s nama u kontakt na online chatu.

Slanje elektronike uz Eurosender

Elektronika je često puta delikatna i jako skupa. Predlažemo da osim odabira adekvatnog oblika kurirskih usluga sklopite i dodatno osiguranje.

Ako biste oabrali standarde usluge slanja, trebali biste sklopiti i dodatno osiguranje. Vodite računa o tome da uz uvijete korištenja kurirskih usluga postoje ograničenja za slanje litijumskih baterija. Vodite računa o tome da ih uklonite iz aparata prije slanja. Predlažemo da stupite u kontakt s nama prije sklapanja narudžbe i slanja vaše elektronike uz Eurosender, jer će vam naš tim rado pomoći odabrati najbolji način za pakiranje i slanje vaše elektronike međunarodno.