Standardne usluge slanja paketi + kovčezi

Usluge

Eurosender nudi dostup do standardnih kurirskih usluga i slanja paleta. Naša jeste specijalizacija u različitim tipovima ponude među kojima jesu pošiljke manje od tovara kamiona (LTL - Less than a truckload) ili tovar punog kamiona (FTL - Full truckload) te transport kontejnera. Mogli biste naručiti uslugu I zakazati slanje pošiljki od 2 kg do 4000 kg. Na osnovu vaših potreba mogli bismo čak i organizirati transport većih pošiljki. Te mogućnosti bismo mogli provjeriti ako nas izravno kontaktirate.

Slanje standardnih pošiljki: paketi i kovčezi

Uz Eurosender možete naručiti kurirske usluge za slanje vaših kovčega i paketa. Trebali biste i znati kako ispravno pripremiti svaki paket da biste osigurali njegovu čvrstost i stabilnost u tranzitu.

Pošiljka će na njezinom putu biti više puta naložena i preložena. Iz tog razloga trebat ćete je ispravno zapakirati kako bi mogla izdržati mehaničko sortiranje i rukovanje s njome.

Eurosender u tom trenutku ne nudi pakiranje za pošiljke, no nudi savijete kako pripremiti stvari spremne za putovanje i putem članaka na blogu.

Paketi

Ako šaljete paket morali biste upotrijebiti čvrstu i upijanu kartonsku kutiju. Vodite brigu o tome da kutija nema rupa, da se ne trže ili uvija kako biste osigurali njegovu čvrstost i stabilnost.

Pronaći adekvatnu kartonsku kutiju

Kartonske kutije mogli biste lako naći u supermarketima, pojedinim podanicama ili u lokalnim poštanskim uredima. Preporučujemo da upotrijebite nove kutije, ako biste međutim jednu kutiju ponovo upotrijebili, brinite o tome da je kutija dovoljno tvrda, bez rupa, okinutih ili poderanih dijelova. U zavisnosti od predmeta koji su u kutiji, molimo da obratite pažnju na to da upotrebljavate gofriran i upijan karton.

Materijal za pakiranje za dodatnu zaštitu

Nije obavezno, međutim dodatno pakovanje daje veću zaštitu vašoj pošiljki.

 • Podloga – vaše biste predmete mogli obložiti podlogom kako biste spriječili kretanje stvari unutar paketa za vrijeme transporta.
 • Granule, pjena, stiropor, papir, novine i / ili folija s mjehurićima dobri su materijali za pakiranje.

Stvari trebaju biti omotane svaka zasebno što bi spriječilo oštećivanje drugih predmeta u paketu. Preporučujemo da unutar paketa stavite najmanje 5 centimetra podloge.

Zatvaranje

Kada su vaši paketi položeni u paket, kutiju trebate pravilno zatvoriti i zalijepiti. Upotrijebite dovoljno traka za lijepljenje da biste zatvorili sve strane kutije. Namijestite barem tri sloja traka za ljepljenje ravnomjerno da biste pokrili sve stranice i spojeve na dnu i na vrhu kutije. Za teže kutije upotrijebite PVC trakove.

Naljepnice

Ne zaboravite maknuti sve stare naljepnice. Namjestite naljepnicu na ravnu podlogu na vrhu kutije, kako bi bilo otčitavanje crtnog koda jednostavnije. U nekim slučajevima kurirski će vozač donijeti naljepnice i on će ih nalijepiti na paket.

Kod preuzimanja u Švedskoj ili Španjolskoj, naljepnice trebaju biti tiskane i naljepljene na ravnoj površini, tako da su jasno čitljive.

Kovčezi

Kovčezi moraju biti u potpunosti zatvoreni i zakopčani i ne smiju imati nepravilne i oštre uglove. Unutrašnjost kovčega upotrijebite na takav način da spriječite kretanje stvari u kovčegu za vrijeme transporta.

Kovčeg mora biti u potpunosti omotan u zaštitnu foliju, uključujući i kotače i držala.

Mogli biste opet upotrijebiti foliju s mjehurčićima, pjenu, papir za pakete ili granule za unutarju zaštitu. Sva bisu prazna mjesta u paketu trebala biti popunjena. Vodite računa o tome, da omotate svaki predmet zasebno kako biste sprječili kretanje predmeta u paketu i time njihovo međusobno oštećenje.

Materijali za pakiranje za veću zaštitu

Mogli biste opet upotrijebiti foliju s mjehurčićima, pjenu, papir za pakete ili granule za unutarju zaštitu. Sva bisu prazna mjesta u paketu trebala biti popunjena. Vodite računa o tome, da omotate svaki predmet zasebno kako biste sprječili kretanje predmeta u paketu i time njihovo međusobno oštećenje.

Sportske torbe i ruksaci

Maknite sve stare naljepnice s vaše pošiljke prije dolaska kurira. Kurirska će tvrtka tiskati vaše naljepnice i oni će ih namjestiti na vaš paket.
 • Naljepnice

  Maknite sve stare naljepnice s vaše pošiljke prije dolaska kurira. Kurirska će tvrtka tiskati vaše naljepnice i oni će ih namjestiti na vaš paket.

  Kod preuzimanja u Švedskoj i Španiji naljepnice tiskaju korisnici koje namještaju na ravnu stranicu gdje su natpisi lako vidljivi.

  Za preuzimanja u Švedskoj i u Španiji korisnici moraju tiskati naljepnice te naljeiti ih na ravnu podlogu da budu jasno čitke. One bi trebali biti naljepljene na gornju stranu kutije da bi kod na paketu mogao biti jedostavno skeniran.

Standardne dimenzije i težina

Unesite dimenzije vaše pošiljke u računar dolje kako biste ustanovili kakav biste tip usluga slanja trebali rezervirati.

Trebali biste znati točne dimenzije vašeg paketa / kovčega prije što stavite zahtjev kako biste mogli saznati cijenu usluga slanja. Prije preuzimanja paketa provjerite da jesu dimenzije paketa ili kovčega takve kao što ste ih naveli na obrascu za narudžbu.

Težina svih paketa / kovčega mora biti do 30 kg i unutar dolje spomenutih ograničenja dimenzija:

 • Maksimalna dužina 175 cm;
 • Dužina (u cm) + 2x širina (u cm) + 2x visina (u cm) ≤ 300 cm (dužina plus dvostruka širina plus dvostruka visina moraju biti manje od 300 cm ili 3 m ukupno). Dužina je najduža strana paketa.

Ako imate dvojbi oko dimenzija vaše pošiljke ili kovčega, upotrijebite aplikaciju za provjeru dimenzija paketa.

Nadstandardne mjere i težina

Ako je vaš paket / kovčeg veći ili teži od standardnih dimenzija i težine, mi ćemo za vas pripremiti individualnu ponudu. Poslije popunjavanja obrasca za individualnu ponudu s detaljima o vašoj pošiljci i vašim ličnim podacima, mi ćemo vam slati elektronsku poruku o aktualnoj ponudi cijena. Ponudu možete prihvatiti ili odbiti.

Kurirski vozači nastoje na tome da pažljivo rukuju s pošiljkama. Međutim u nekim slučajevima paketi su krupni ili neprikladni za nošenje te bi vas kuriri mogli zamoliti da im pri tome pomažete. Da bi proces preuzimanja paketa bio što brži budite spremni pomoći kuriru.

Osiguranje

U cijenu je usluga slanja uključeno je osnovno osiguranje svakog paketa i kovčega do 200 EUR za slučaj oštete ili gubitka paketa. Postoje također mogućnosti sklapanja dodatnog osiguranja po povoljnim tarifama, koje jako preporučujemo naročito ako šaljete skuplje predmete. Nudimo dodatno osiguranje za pokriće vrijednosti pošiljki do 1000 EUR i do 2000 EUR.

Dodatno osiguranje nudi naš partner ERGO Versicherung AG, jedna od najvećih tvrtki za osiguranje u Europskoj Zajednici, koju podržava Munich Re.

Ako postoje dokazi o neispravnom pakiranju predmeta u paket i/ili ako izgled paketa sugerira da bi on mogao oštetiti ostale pošiljke u tranzitu, osiguranje ne važi i poništava se.

Predmeti koje ne smijete slati

Ne smijete slati ništa što nije dozvoljeno uzimati na krov aviona i što bi se maklo uz prijavu u zračnoj luci. Među zabranjene predmete potpadaju aerosoli, ilegalni i ograničeni predmeti (droga, ukradena roba, oružje), opasni i eksplozivni predmeti, staklo i životinje.