Zabranjeni i ograničeni predmeti

Postoje li ograničenja u slanju određenih predmeta?

Da. Postoje predmeti čije je slanje strogo zabranjeno te sa prihvaćanjem naših uvjeta poslovanja i uvjeta odabranih ponuditelja kurirskih usluga, stranka suglasna je na neće slali te predmete. Između zabranjene se predmete ubrajaju sve opasne tvari, ilegalni predmeti, oružje i strjeljivo, tvari koje zahtijevaju posebne uvijete transporta, nakit, zlato te drugi vrijedni predmeti te također predmeti s sentimentalne vrijednosti, antikviteti, umjetnička djela, ljudski ostaci te organi, životnije i biljke, staklo, porculan i drugi krhki materijal, farmaceutski proizvodi te hrana. Ako bi stranka odlučila da šalje bilo koju od spomenutih tvari, ona nosi svu odgovornost za bilo koju štetu te troškove koji bisu nastali.

Želimo napomenuti, da elektronika nije zabranjena za slanje, međutim stranka treba voditi računa o tome da elektroničku opremu adekvatno zapakira. Osiguranje ne važi u slučaju transporta elektroničkih aparata (kao što su televizori, mobilni telefoni, računala itd.) koju si slani bez originalnog pakiranja.

Baterije također su iznimke – one nisu zabranjene na svom destinacijama, nego samo ako se transportiraju u zračnim teretom. Ako niste sigurni obavlja li se transport na odabranoj destinaciji cestom ili zrakoplovom, molimo da nas kontaktirate kako bismo vam mogli nuditi više informacija.

Kurirski vozači nisu dužni provjeravati adekvatnosti pakiranja ili sadržaja paketa. To znači da bi mogao kurirski vozač preuzeti i paket koji nije pakiran prema našim uvjetima poslovanja te uporko tome, da paket sadrži predmete koji se nalaze na popisu zabranjenih predmeta. Svi dodatni troškovi koji su povezani sa slanjem zabranjenih predmeta biti će na isključivoj odgovornosti stranke te osiguranje neće važiti.

Ako niste sigurni je li predmet koji biste željeli slati ograničen ili zabranjen za slanje, predlažemo da nas izravno kontaktirate kako bismo vam mogli pomoći i savjetovati vas. Za više informacija o ograničenim i zabranjenim predmetima, molimo pročitajte naš članak na tu temu.

Mogu li stali cigarete i duhan?

ako je duhan na popisu zabranjenih predmeta, većina kurirskih tvrtki ne odbija pošiljki koje sadrže duhan u koliko sadržaj pošiljke ne prijelazi količine koja je ustanovljena sa strane regulacija Europske Unije. Ograničenja u količini mogle bisu varirati u zavisnosti od lokalnih propisa u državama preuzimanja i isporuke. Duboko preporučujemo da provjerite spomenute propise za svaku državu prije nego biste odlučili slati duhan i cigarete.

Ako biste odlučili slati duhan, molimo da vodite računa o tome kako jeste za svaki dodatni trošak u vezi s pošiljkom ovog tipa nadležna i odgovorna isključivo stranka.

Da biste saznali više informacija o tome, molim da provjerite članak na tu temu.

Mogu li poslati tvari kojima je potrebna kontrola temperature u transportu?

Eurosender trenutno nema mogućnosti pružanja usluga slanja za tvari kojima je potrebna kontrola temperature u transportu. Ako biste trebali savjet oko toga, možete nas izravno kontaktirati

Mogu li poslati tekućine?

Ponuditelji kurirskih usluga ne preporučuju slanje bilo kakvih tekućina, kao što su alkohol, maslinovo ulje i ostalo. U slučaju da bi se tekućine prolile bio bi oštećen cio paket koji bi, među ostalog mogao oštetiti i ostale pošiljke u tranzitu. U takvom bi slučaju ponuditelj kurirskih usluga odustao od dogovora dostave paketa na njegovu destinaciju. U ovakvim slučajevima i osiguranje ne vrijedi.

Međutim, korisnici IPAK često šalju spomenute predmete. Ako biste odlučili slati tekućine, moraju one biti ispravno zapakirane i zaštićene. Posjetite naš članak na blogu kako biste dobili savjet za pakiranje spomenutih predmeta.