Pixel
  • /
  • /
  • Polityka Prywatności

Polityka Prywatności

 

EUROSENDER d.o.o., Cesta v Gorice 34B, 1000 Ljubljana („Eurosender” lub „My"), jesteśmy zobowiązani do ochrony i poszanowania Twojej prywatności.
 
Ta polityka (wraz z naszymi Warunkami Ogólnymi oraz wszelkimi innymi dokumentami, które odnoszą się do niej) określa zasady, na podstawie których wszelkie dane osobowe, które zbieramy od Ciebie lub które Ty przekazujesz nam, będą przez nas przetwarzane. Prosimy o uważne przeczytanie niniejszych zasad, tak aby zrozumieć nasze stanowisko i stosowane wobec Twoich danych osobowych praktyki, a także to, w jaki sposób są one przetwarzane. Składając zamówienie lub otwierając konto B2B na http://www.eurosender.pl/, użytkownik akceptuje i wyraża zgodę na praktyki opisane w niniejszej Polityce prywatności. Ponadto użytkownik oświadcza, że wszystkie osoby, których dane osobowe są nam przez niego przekazane w odniesieniu do złożonego zamówienia lub założonego konta, zapoznali się z tą polityką – a zatem przyjmują i zgadzają się na praktyki w niej opisane oraz są gotowi, na żądanie Komisarza ds. informacji, wyrazić zgodę i akceptację niniejszych zasad na piśmie. 
 
Dla celów Ustawy o ochronie danych osobowych (Ustawa), administratorem danych jest Eurosender.
 

Informacje, które możemy od ciebie zebrać

Możemy zebrać oraz przetworzyć następujące dane osobowe:
 
Przekazywane przez Ciebie informacje. Możesz przekazać nam informacje poprzez wypełnienie formularza na naszej stronie http://www.eurosender.pl/ (Nasza strona) lub kontaktując się z nami przez telefon, e-mail lub w inny sposób. Obejmuje to informacje podawane podczas rejestracji, w celu korzystania z naszego serwisu, subskrypcji w naszym serwisie, składania zamówień na naszej stronie, a także w ramach innych działań powszechnie wykonywanych na naszej stronie oraz gdy zgłaszasz jakikolwiek problem w funkcjonowaniu naszej strony. Informacje, które możesz nam przekazać to:
 
Informacje o kliencie: Twoje imię i nazwisko (lub nazwa firmy oraz nazwisko osoby działającej w jej imieniu), numer VAT, adres, numer telefonu, informacje płatnicze i dotyczące karty kredytowej,
Informacje związane z podjęciem przesyłki (imię i nazwisko osoby przekazującej przesyłkę, numer telefonu, adres podjęcia),
Informacje związane z doręczeniem przesyłki (imię i nazwisko osoby odbierającej przesyłkę, numer telefonu, adres doręczenia), a także
Informacje związane z potwierdzeniem zamówienia (adres e-mail).
 
Informacje, które otrzymujemy z innych źródeł. Możemy również otrzymać informacje o Tobie jeśli korzystasz z innych oferowanych przez nasz usług lub jeśli Twoje dane widnieją w rejestrach publicznych. Współpracujemy ściśle z osobami trzecimi (np. kurierami, partnerami biznesowymi, podwykonawcami, agencjami reklamowymi, agencjami analitycznymi, serwisami wyszukującymi, agencjami informacji kredytowej) i możemy otrzymać informacje o Tobie także od nich.  
 

Zastosowanie informacji

Możemy wykorzystać przechowywane przez nas informacje w poniżej wymienionych celach:

 
Informacje o kliencie, które nam udostępniasz. Użyjemy tych informacji, aby:
 
wykonywać nasze obowiązki wynikające z wszelkich umów zawartych pomiędzy Tobą a nami, zapewniając Ci dostęp do informacji, produktów i usług, których od nas oczekujesz;
przekazać Ci informacje o innych usługach, które świadczymy – podobnych do tych, które zakupiłeś lub odnośnie których otrzymaliśmy od Ciebie zapytanie;
przekazać Ci informacje o produktach bądź usługach, które mogłyby Cię zainteresować;
poinformować Cię o zmianach w naszych usługach;
upewnić się, że zawartość naszej strony internetowej jest przedstawiona w najwygodniejszy dla Ciebie sposób na Twoim komputerze.
 
Informacje, które nam przekazujesz związane z podjęciem przesyłki, jej doręczeniem oraz potwierdzeniem zamówienia. Użyjemy tych informacji, aby:
 
wykonywać nasze obowiązki wynikające z wszelkich umów zawartych pomiędzy Tobą a nami (włączając przekazywanie informacji firmom kurierskim w granicach EOG w celu organizacji oraz wykonania transportu);
przekazać Ci informacje, produkty i usługi, po które się do nas zwracasz.
 
Informacje, które otrzymujemy z innych źródeł. Możemy łączyć te informacje z danymi , które nam udostępniasz. Możemy użyć wszystkich tych informacji dla celów określonych powyżej (w zależności od rodzaju informacji, które otrzymujemy).
 

Ujawnianie Twoich informacji

Możemy przekazać Twoje informacje określonym osobom trzecim, włączając:

Kurierów oraz innych partnerów biznesowych, magazynierów oraz podwykonawców (w granicach EOG), w celu wykonania umowy, którą zawierasz z nami bądź którą my z zawieramy wyżej wymienionymi osobami trzecimi.
 
Możemy ujawnić Twoje dane osobowe osobom trzecim, gdy:
 
Sprzedajemy bądź kupujemy każdą firmę lub aktywa – w tym przypadku możemy ujawnić dane osobowe potencjalnemu sprzedawcy lub nabywcy takiej działalności lub aktywów,
Jesteśmy zobowiązani do ujawnienia informacji o Tobie, w celu spełnienia jakiegokolwiek obowiązku prawnego lub w celu wykonania lub zastosowania naszych Warunków Ogólnych i innych umów; lub w celu ochrony praw, własności lub bezpieczeństwa Eurosender, klientów lub innych osób trzecich. Obejmuje to wymianę informacji z innymi firmami i organizacjami dla celów zapobiegania oszustwom i zmniejszenia ryzyka kredytowego. 
 

Twoje prawa

Masz prawo zwrócić się do nas z wnioskiem o nieprzetwarzanie Twoich danych osobowych w celach marketingowych. Możesz skorzystać z tego prawa kontaktując się z nami pod adresem help@eurosender.com.
 
Nasza strona może od czasu do czasu zawierać linki do i ze stron internetowych naszych partnerów, reklamodawców i spółek stowarzyszonych. Po kliknięciu na link do którejkolwiek z ich stron internetowych, należy pamiętać, że strony te mają swoje własne polityki prywatności, a zatem nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za ich polityki. Prosimy o sprawdzenie tych zasad przed udostępnieniem jakichkolwiek danych osobowych na tych stronach.
 

Dostęp do informacji

Ustawa o ochronie danych osobowych daje prawo dostępu do informacji przechowywanych o Tobie. Twoje prawo dostępu może być egzekwowane zgodnie z tą ustawą. 
 

Zmiany w naszej polityce prywatności 

Wszelkie zmiany, jakie możemy wprowadzić do naszej polityki prywatności, będą publikowane na tej stronie oraz, w stosownych przypadkach, rozsyłane klientom za pośrednictwem poczty elektronicznej. Zaglądaj tutaj często, aby śledzić wszelkie aktualizacje lub zmiany w naszej polityce prywatności.
 

Kontakt

Wszelkie pytania oraz komentarze dotyczące niniejszej polityki prywatności prosimy kierować na adres email help@eurosender.com.