Pixel
  • /
  • /
  • Što mogu poslati?

Pošiljke

Kako da pripremim svoj paket ili kofer?

Da osigurate da vaš paket dostavljen je neoštečen, pripremite ga na način koji je prikladan za transport putem dostavne službe. Imajte na umu da to uključuje mnogo pretovarivanja i mehaničkog sortiranja u logističkim centrima. Vaši paketi moraju biti ispravno zatvoreni i zapečaćeni te propisno zapakirani, da izbjegnete oštećenja u slučaju pada ili udarca.

Sve pošiljke osim kartonastih kutija moraju biti čvrsto zamotane u stretch plastičnu foliju, da izbjegnete oštećenja. Ako pošiljka nije propisno zapakirana, osiguranje ne vrijedi.how to pack your package

 

Postoji li ograničenje za veličinu paketa koji mogu poslati?

Paketi ne smiju biti teži od 50 kg. Veličina vašega paketa ili kofera ne smije prelaziti navedene granice:

  • maksimalna dužina: 175 cm
  • dužina (u cm) + 2 x širina (u cm) + 2 x visina (u cm) < 300 cm (dužina plus dvostruka širina plus dvostruka visina mora ukupno iznositi manje od 300 cm). Dužina predstavlja najdužu stranicu paketa.

Provjera dimenzija vaše pošiljke
Niste sigurni, ako se vaša pošiljka kvalificira kao standardna ili kao teretna pošiljka?
Unesite dimenzije u polja ispod i provjerite:
Dužina:*
Širina:*
Visina:*

Kako da pripremim putne torbe?

Pošto se putne torbe obično lakše ošteću med transportom, moraju biti zapakirane u kartonske kutije, da izbjegnete oštećenja ili gubitak.

 

Kako da pripremim bilo koji drugi predmet koji želim poslati?

Svi predmeti, koji nisu kofer zamotan u plastičnu zaštitnu foliju, moraju biti zapakirani u kartonsku kutiju.

 

Moram li na paket napisati adresu dostave?

Ne. Na paket ne morate napisati adresu. Kurir će prilikom preuzimanja paketa na njega nalijepiti etiketu sa svim potrebnim informacijama.

U svakom vam slučaju savjetujemo da kopiju potvrde o plaćanju sa svim odgovarajućim informacijama zapakirate na vrh vašeg paketa, jer će to olakšati lociranje i dostavu vašeg paketa u slučaju oštećenja ili gubitka oznake.