Pixel
  • /
  • /
  • Čo môžete poslať?

Čo môžete poslať?

So systémom Eurosender môžete posielať batožinu a kartónové krabice. Upozorňujeme, že všetok tovar odoslaný prostredníctvom systému Eurosender musí byť bezpečne zabalený. Dôrazne odporúčame, aby ste neprekračovali maximálne rozmery (pozri nižšie) a hmotnosť jednotlivých zásielok. Majte na pamäti, že s Vašimi zásielkami budú manipulovať kuriéri a budú zasielané prostredníctvom distribučných centier, takže neprepravujeme krehké a iné citlivé položky.

Všetky položky, okrem kartónových škatúľ, musia byť zabalené v plastovej pružnej fólii, aby sa predišlo ich poškodeniu. Ak jednotlivé položky nie sú riadne zabalené, nevzťahuje sa na ne poistné krytie.

how to pack your package

 

Akým spôsobom sa vypočítajú maximálne rozmery?

  • Maximálna dĺžka tovaru je 175 cm
  • Dĺžka (v cm) + 2 x šírka (v cm) + 2 x výška (v cm) < 300 cm (dĺžka plus dvakrát šírka plus dvakrát výška by mala byť dohromady menšia ako 300 cm. t.j. 3 metre).

 

Nástroj na kontrolu veľkosti zásielky
Nie ste si istí, či sa Vaša zásielka považuje za štandardnú alebo ako náklad
Overte si to zadaním rozmerov nižšie:
Dĺžka:*
Šírka:*
Výška:*

 

Môžete objednať prepravu:

Batožiny

Batožina musí byť úplne zatvorená, tiež sa uistite, že všetky vrecká sú zatvorené. Odporúčame, aby ste svoju batožinu pripravili rovnako, ako by ste to urobili pre normálne odbavenie pri leteckej preprave. Odporúčame aj dodatočné zabalenie/kartónový obal.

 

Kartónová škatuľa

Kartónová škatuľa musí byť úplne uzavretá, neporušená a s pevnou konštrukciou, aby sa zabránilo akejkoľvek strate tovaru počas prepravy. Uistite sa, že škatuľa bola vyrobená z odolného materiálu (ako je kartón) a nie z niečoho, čo by sa mohlo ľahko počas prepravy (ako sú plastové škatule) poškodiť.

 

Nie je povolené zasielať nič krehké alebo niečo, čo je nepovolené pri odbavovaní aj pred vstupom do lietadla, ako sú aerosóly, nezákonné a zakázané predmety (drogy, ukradnuté predmety, zbrane), nebezpečné a výbušné predmety, sklo, zvieratá, atď.