Pixel
  • /
  • /
  • Poistenie zásielok a náhrada škody

Poistenie

Všetky položky sú poistené na hodnotu až 200,- EUR pre nepravdepodobný prípad poškodenia alebo straty.

Poistenie je platné iba v prípade, keď boli položky riadne zabalené. Správne balenie nesmie byť poškodené a pevná kartónová škatuľa alebo pevný kufor musí byť obalený pružnou fóliou.

V prípade poškodenia nám zašlite svoj poistný nárok najneskôr do 48 hodín po prijatí svojej zásielky, čo nám umožniť začať reklamačné konanie s poisťovňou. Odškodné dostanete v súlade so skutočnými nákladmi na opravu/výmenu v maximálnej výške 200,- EUR.

Ak by sa Vaša zásielka stratila, čo je veľmi nepravdepodobný prípad, potom Vás vyzveme, aby ste nám uviedli jej obsah a predpokladanú hodnotu.  

Po prijatí všetkých potrebných informácií pristúpime k reklamačnému konaniu s kuriérom a budeme ho viesť na Vašom mene bezplatne.

Ak posielate položky vyššej hodnoty, dôrazne Vám odporúčame zakúpiť si dodatočné poistenie. Pre viac informácií a/alebo získanie cenovej ponuky nám zašlite email na adresu help@eurosender.com.

Dôrazne Vám odporúčame, aby ste neposielali akúkoľvek položku sentimentálnej hodnoty.