Transportna dokumentacija pri mednarodnih pošiljkah

Spremna dokumentacija pošiljk pri mednarodnem prevozu

Pri organizaciji prevoza blaga je potrebno pripraviti spremno dokumentacijo za vsako posamezno pošiljko. Le-ta se razlikuje glede na vrsto pošiljke, vrsto prevoza in relacijo. Za vas smo pripravili seznam obvezne mednarodne transportne dokumentacije, tako za pošiljanje majhnih paketov kot tudi večjih tovornih pošiljk. Preberite si opise različnih transportnih dokumentov, potrebnih za prevoz blaga, da bo logistika vaše pošiljke potekala nemoteno.

PAKETNA IN TOVORNA DOKUMENTACIJA

Transportna dokumentacija za mednarodne paketne in tovorne pošiljke

Predračun

Predračun (proforma faktura) je dokument, ki ga potrebujete za mednarodno pošiljanje preko Eurosenderja. Prejeli ga boste, ko boste zaključili z oddajo naročila . Vnesti boste morali zahtevane podatke o pošiljki, natisniti predračun in ga predati kurirju. Predračun se lahko smatra kot del carinske dokumentacije, na podlagi katere se izračunajo carinske dajatve. Bodite pozorni, da bodo podatki na predračunu skladni s podatki na transportni nalepki oz. tovornem listu.

Predračun vsebuje vse pomembne podatke o pošiljki, natančneje:

 • podroben opis vsebine (navedba »majice« ne zadošča, bodite natančnejši, npr. »bombažne majice velikosti M«),
 • vrsta izvoza (trajni, začasni, vračilo izdelka po popravilu),
 • vrednost predmetov v pošiljki (brez davka na dodano vrednost),
 • količina vseh predmetov,
 • skupna teža pošiljke,
 • poreklo blaga v pošiljki (kje je bilo proizvedeno),
 • namen izvoza (darilo, komercialni namen, vzorci, popravilo),
 • koda harmoniziranega sistema (HS koda) za klasifikacijo izdelka.

Komercialni račun

Na podlagi tega, kdo je pošiljatelj, boste morali pošiljki priložiti predračun, komercialni račun ali druge carinske izjave (CN22/CN23). Za prodajno blago mora pošiljatelj priložiti komercialni račun in drugo spremno dokumentacijo pošiljke za potrebe carinjenja. Na podlagi tega dokumenta carinski organi določijo stopnjo davka in drugih carinskih dajatev.

Komercialni račun mora vsebovati vse potrebne podatke o pošiljki, in sicer:

 • podroben opis vsebine (navedba »majice« ne zadošča, bodite natančnejši, npr. »bombažne majice velikosti M«),
 • vrsta izvoza (trajni, začasni, vračilo izdelka po popravilu),
 • vrednost predmetov v pošiljki (brez davka na dodano vrednost),
 • količina vseh predmetov,
 • skupna teža pošiljke,
 • poreklo blaga v pošiljki (kje je bilo proizvedeno),
 • namen izvoza (darilo, komercialni namen, vzorci, popravilo),
 • koda harmoniziranega sistema (HS koda) za klasifikacijo izdelka

Potrdilo o poreklu

Kot trgovec na drobno morate pošiljki priložiti potrdilo o poreklu, ki ga običajno izda gospodarska zbornica. Ta vrsta transportne dokumentacije dokazuje, da je bil določen izdelek pridobljen, izdelan ali predelan v določeni državi. Dokument lahko v nekaterih primerih zahtevajo carinski organi. Oblike certifikacije blaga se lahko razlikujejo od države do države, zato je pomembno, da se o tem pozanimate pred pošiljanjem blaga v tujino.

Nalepka

Nalepka vsebuje vse pomembne podatke o pošiljki, ki so potrebni za dostavo na končni naslov. Na njej se tako nahajajo podatki o naslovu prevzema in dostave, podatki pošiljatelja in prejemnika, sledilne številke, število paketov, njihova vsebina in teža. Poleg tega lahko vsebuje tudi podatke o načinu pošiljanja in naziv kurirske službe. Za razliko od drugih transportnih dokumentov za prevoz blaga mora biti nalepka fizično pritrjena na paket.

Carinski izjavi CN22 in CN23

Carinski izjavi tako kot komercialni račun pomaga carinskim organom pri določanju veljavnih carin in davkov za pošiljko. Carinska izjava spada med obvezno mednarodno transportno dokumentacijo pri pošiljanju predmetov z vrednostjo. Katero carinsko izjavo boste potrebovali, je odvisno od teže in vrednosti pošiljke. Za pakete do dveh kilogramov in vrednostjo do 425 EUR se uporablja carinska izjava CN22, za preostale pošiljke pa CN23, ki vsebuje več podatkov.

DODATNA DOKUMENTACIJA ZA TOVORNE POŠILJKE

Drugi transportni dokumenti za mednarodni prevoz blaga

Seznam vsebine pošiljke

Seznam vsebine je eden izmed ključnih delov spremne dokumentacije pošiljke pri mednarodnem prevozu. Seznam vsebine pošiljke se navadno ne uporablja v carinske namene, temveč kot pomoč pri pripravi tovornega lista. Vsebuje podatke kot so npr. podatki o pošiljatelju in prejemniku, popis predmetov v posameznem kontejnerju, količino, posebne oznake blaga in druge pomembne informacije.

Pošiljateljevo pooblastilo

Pošiljateljevo pooblastilo pooblašča špediterja, da v imenu pogodbenih strank opravi mednarodni prevoz izdelkov. Ta transportni dokument o prevozu blaga je ključnega pomena pri izvozu blaga. Vsebuje vse pomembne podatke za mednarodno trgovanje, kot so npr. podatki o pošiljatelju in prejemniku, stranki za obveščanje, namembnem kraju ter opis, izmere in posebna navodila za ravnanje z izdelki v pošiljki.

Kopenski tovorni list

Izvoznik mora izpolniti kopenski tovorni list, ki služi kot pogodba med obema strankama. Ta izvozni dokument navaja, kakšno blago se prevaža, kdo je plačnik, kje se nahaja mesto prevzema in dostave, itd.

Transportno zavarovanje

Pošiljatelj običajno sklene pogodbo o transportnem zavarovanju s prevoznim podjetjem ali neposredno z zavarovalno agencijo. Ta vrsta mednarodne transportne dokumentacije opredeljuje obseg tveganj, ki so krite pri transportu.

Dokazilo o transportnem zavarovanju določa vrsto kritja za izdelke.

STE POSLOVNI UPORABNIK?

Boljše storitve za manj denarja!

Pridružite se številnim podjetjem, ki preko Eurosenderjeve platforme redno pošiljajo svoje pošiljke. Izkoristite številne prednosti in ugodnosti.
Ustvarite poslovni račun

DRUGI DOKUMENTI

Seznam drugih prevoznih dokumentov

Obrazec za nevarno blago

Obrazec za nevarno blago vsebuje vse potrebne podatke, s katerimi prevoznik lahko preveri, da je tovor skladen s predpisi. Spada med obvezno spremno dokumentacijo pošiljke v primeru transporta nevarnih snovi, saj omogoča varno ravnanje s pošiljko. Ta dokument vsebuje podatke o prejemniku in pošiljatelju, številko tovornega lista, datum in destinacijo pošiljanja, vsebino pošiljke, klasifikacijo snovi, podatke o pakiranju ter druge pomembne označbe.

Tovorni list

Tovorni list, ki služi kot pogodbena listina in hkrati potrdilo o opravljenih storitvah, pripravi prevoznik. Podpisati ga morajo tako prevoznik, kot tudi pošiljatelj in prejemnik blaga.

Letalski tovorni list (AWB)

Letalski tovorni list spremlja blago, ki se prevaža z letalom. Služi kot račun letalske družbe in je pogodbeni dokument med letalskim prevoznikom in pošiljateljem. Vsebuje podrobnosti o vsebini pošiljke, naslove prejemnika in pošiljatelja ter druge pomembne podatke.

Potrdilo o oddaji in dostavi pošiljke (POD)

Pošiljatelj podpiše potrdilo o oddaji pošiljke in s tem potrdi prevzem pošiljke s strani kurirske službe.

Prejemnik podpiše potrdilo o dostavi, ki potrjuje, da je pošiljka nepoškodovana prispela na končni naslov.

ODDAJTE POŠILJKO

Oglejte si takojšnjo ponudbo in pošljite svojo pošiljko

Preverite ceno

VEČ INFORMACIJ

Pogosta vprašanja o transportni dokumentaciji

Kakšen je namen posameznih transportnih dokumentov za prevoz blaga?
Vsak transportni dokument služi določenemu namenu v mednarodni trgovini. V splošnem je spremna dokumentacija pošiljke namenjena carinjenju pošiljke in ugotavljanju skladnosti s predpisi. Prevozna dokumentacija je ključnega pomena v primeru izgube, kraje ali poškodbe pošiljke, saj dokazuje njeno vsebino in vrednost.
Katero dokumentacijo potrebujem pri mednarodnem transportu?
Vsa našteta transportna dokumentacija v mednarodnem prometu ni potrebna pri transportu vsake pošiljke. Pri večini transportnih storitev je potrebno priložiti predračun ali komercialni račun, potrdilo o poreklu in transportno nalepko (tovorni list). Obvezna dokumentacija se razlike glede na državo pošiljanja in izbrano transportno storitev.
Kaj je CMR dokument in kdo ga izda?
Je javna listina, ki jo ureja konvencija CMR (Konvencija o pogodbi za mednarodni cestni prevoz blaga). CMR transportni dokument služi kot tovorni list za cestni promet (tako kot AWB tovorni list za letalski in CIM tovorni list za železniški promet). Pomemben je v primeru nastanka transportne škode, pri čemer mora prejemnik v primeru poškodbe blaga narediti zaznamek na dokumentu takoj ob prevzemu blaga. CMR se izda ob sklenitvi prevozne pogodbe, pripravi pa ga podjetje, zadolženo za prevoz blaga. V Sloveniji in nekaterih drugih evropskih državah je v veljavi CMR v elektronski obliki. Ima enako dokazno vrednost in enake učinke kot papirni tovorni list.
Kje dobim spremno dokumentacijo za pošiljko?
Odvisno od vrste dokumenta. Pri pošiljanju preko Eurosenderja boste prejeli transportno nalepko in predračun po elektronski pošti. Ko izpolnete vse potrebne podatke, dokumente predate kurirju. Na splošno je za pripravo določenih dokumentov odgovoren pošiljatelj, drugih pa prevoznik. Na spletnih straneh uradnih organov so vam pogosto na voljo vzorčni primeri dokumentov.
Kaj spada med obvezno mednarodno transportno dokumentacijo za izvoz?
Za potrebe carinjenja se najpogosteje uporabljajo predračun, seznam vsebine v pošiljki, tovorni list in druga dokumentacija, ki jo zahtevajo posamezne države. Za pripravo dokumentacije je navadno odgovoren pošiljatelj, pri tem pa mu lahko prevoznik priskoči na pomoč.
Izjava o omejitvi odgovornosti: Seznam zahtevane dokumentacije sledi zahtevam za pošiljanje izven Evropske unije, vendar boste v nekaterih primerih potrebovali dodatno dokumentacijo, odvisno od predpisov v posameznih državah.