Pixel
  • /
  • /
  • Försäkring av paket och ersättning

Försäkring

Alla föremål är försäkrade för värdet av maximalt 200 € vid en osannolik skada eller förlust.

Försäkringen gäller endast när emballaget är packat på ett lämpligt sätt. Packningen måste vara oskadad och ska helst bestå av tjock kartong eller hård resväska, täckt med stretchfolie.

Vid skada, vänligen skicka dina klagomål tills oss inte senare än 48 timmar efter att du har fått ditt föremål, det kommer att möjliggöra oss att börja anspråksprocessen med försäkringsbolaget. Du kommer att få tillbaka pengarna enligt de faktiska kostanderna för reparaturen/ersättningen, men inte mer än 200,00 €.

Skulle ditt föremål tappas bort, vilket är ovanligt, måste du meddela oss angående innehållet och det uppskattade värdet av föremålet.

Efter att vi har fått all nödvändig information från dig, kommer vi att påbörja och sköta hela anspråksprocessen med kurirerna åt dig kostnadsfritt.

Om du skickar föremål med högre värde, rekommenderar vi att du lägger till en extra försäkring. För mer information och/eller för att få en prisfråga, vänligen skicka ett mejl till help@eurosender.com.

Vi råder att inte skicka några föremål av sentimentalt värde.