Pixel
 • /
 • /
 • Generella villkor och bestämmelser

Generella företagsvillkor

1. Generellt

Följande definitioner gäller i dessa villkor:

 • Paket/ sak / baggage / resväska / varuförsändelse: varuförsändelse inklusive innehållet.
 • Leverantör: partner som egentligen är transportutövare som genomför transporten av varor som del av sin verksamhet.
 • Förbjudna artiklar: artiklar vars transport är förbjuden enligt dessa generella villkor, lagar och transportstandarder.
 • Eurosender: Eurosender d.o.o., Cesta v Gorice 34B, 1000 Ljubljana, Slovenien.
 • Eurosender d.o.o. är ett företag som sköter bokningssystemet på Eurosender.com.
 • Eurosender.com är ett bokningssystem för kurirtjänster utförda av Eurosender d.o.o.'s partner.
 • Arbetsdag: alla dagar förutom lördag, söndag, helgdagar eller andra helgdagar i landet där paketet hämtas, transporteras eller levereras.
 • Vikt: den faktiska vikten av paketet, i kilo.
 • Du/ kunden: personen eller personerna som beställer kurirtjänsten.
   

2. Eurosender d.o.o. företaget

Eurosender d.o.o. är ett företag som sköter bokningssystemet på Eurosender.com, vilket är ett online bokningssystem för kurirtjänster utförda av Eurosenders partner.

Genom att avsluta beställningen, tillåter kunden att Eurosender d.o.o. hittar en överenskommelse med en leverantör som utför tjänsten på bästa sättet, på uppdraget av både leverantören och kunden. Eurosender d.o.o. utför ingen transport av varusändelser och är enbart ansvarig för urvalet av leverantören, och inte för uppfyllandet av leverantörens förpliktelser. Leverantören som valdes av Eurosender d.o.o. utför upphämtningen, transporten och leveransen av varusändelsen, arrangerar transporten och dess utförelse.

På kundens begäran ska Eurosender d.o.o. avstå från alla krav och rättigheter som medförs av transaktionen som genomfördes av dess namn åt kundens vägar, samt avstå från kraven från leverantörens ansvarighet för kurirtjänster som icke genomfördes eller genomfördes felaktigt.

Alla tillagda kostnader som tillkommer pga kundens ytterligare önskemål till leverantören ska bäras av kunden.

Kunden godkänner att han/hon förlorar rätten till att annullera överenskommelsen med Eurosender d.o.o. 14 dagar efter dagen överenskommelsen har utförts – om kunden inte anspråkar rätten innan utgångsdatumet. Kunden godkänner att ett certifikat på en  fullbordad överenskommelse med informationen indikerad i artikel 43b/1 av konsumentskyddslagen eller en överenskommelse med denna information ska skickas via e-mail.

Eurosender d.o.o. accepterar inte beställningar av icke-auktoriserade återförsäljare och har rätt till att annullera alla beställningar gjorda av icke-auktoriserade återförsäljare.

I enlighet med interna policys och procedurer, sköter Eurosender d.o.o. auktoriseringsprocedurer för individuella återförsäljare. Varje återförsäljare får kräva en skriftlig ansökan för att börja proceduren.
 

3. Leveransperiod

Alla angivna leveransperioder är ungefärliga och inte garanterade. Genom att godkänna dessa villkor och bestämmelser, är kunden medveten om att diverse externa faktorer kan leda till förseningar vid upphämtningen eller leveransen av varuförsändelsen.

Eurosender d.o.o. övervakar regelbundet varje varuförsändelsens resväg. Genom att godkänna dessa villkor, godkänner kunden också att själv övervaka varuförsändelsens resväg och att meddela Eurosender d.o.o. eller leverantören omedelbart om det skulle förekomma ovanliga händelser.

I fall det skulle komma till tullprocedurer i ett enskilt land, ska Eurosender d.o.o. försäkra sig på att paketet levereras i tid. Genom att godkänna dessa villkor, accepterar kunden att paketet kan levereras med en försening på grund av tullprocedurer och andra administrativa procedurer.

Alla ytterligare kostnader som tillkommer på grund av tullavgifter eller andra procedurer ska betalas av kunden. Eurosender d.o.o. är inte ansvarig för att betala en ersättning till kunden för skadan orskadad av de faktorerna som är angivna i det tredje avsnittet av dessa villkor, och är inte ansvarig för att ersätta några kostnader överhuvudtaget.
 

4. Begränsingar för paketets vikt och storlek

4.1 Utrymme av begränsingar

Ett paket som ska transporteras via Eurosender d.o.o. måste skickas som ett föremål. Om du vill skicka flera föremål, måste du ange antalet föremål för att reservera transporten. Alla paket ska inte överskrida de följande måtten:

 • Maximal längd: 175 cm.
 • Längden + 2x bredden + 2x höjden får inte överskrida 300 cm.
 • Längden mäts vid paketets längsta sida.
Alla paket måste vara packade på ett sätt som tillåter automatisk utsortering hos leverantörens logistikcenter. Om paketet tycks vara för stort, har leverantörerna rätt till att neka paketet eller dess transport, och kommer att lägga till en avgift enligt deras prislista som kunden själv ansvarar för.
 

4.2. Begränsningar för paketets vikt

Varje paket för inte överskrida viktsbegränsingarna, som valt vid bokningens tidpunkt. Om paketet tycks överskrida viktsbegränsingen, accepterar kunden, enligt dessa villkor, att Eurosender d.o.o.:

 • debiterar kreditkortet som användes när köpet genomfördes för eventuella extrakostnader enligt leverantörens prislista;
 • om paketet överskrider vitksbegränsningen, kan leverantören neka paketet eller lägga till en extra avgift, som Eurosender d.o.o. kommer att debitera av kreditkortet. Om Eurosender d.o.o. inte kan debitera kreditkortet automatiskt, kommer det skickas ut ett meddelande och då måste kunden betala den angivna summan till Eurosender d.o.o. inom 7 dagar. En misslyckad betalning resulterar i förseningsavgifter som kunden ansvarar för.
   

5. Bekräftelse och annullering

Efter att du har gjort din beställning kommer du att få ett beställningsnummer som bekräftar att din beställning har accepterats.

Arbetsdagen innan den schemalagda dagen för  övertagandet, kommer du att få ett bekräftelsemejl som berättar att vi har beställt en leverantör som kommer fullgöra tjänsten.

Senast dagen för övertagandet ska du få ett bekräftelsemejl med ett spårningsnummer. Beställningen kommer i väldigt sällsynta fall inte bekräftas (till exempel om platsen inte är åtkomlig, om dagen faller på en helgdag eller en annan dag som inte är en arbetsdag...).

Tills dagen du får ett meddelande som berättar att vi har beställt en leverantör som fullgör tjänsten kan du avboka eller ändra din beställning, och summan kommer att återbetalas på det utvalda betalningsmedel, minus en administrationsavgift på 15 EUR eller 15%, vilket som är större.

Alla efterföljande ändringar resulterar i en avbokning utan återbäring.
 

6. Förpackning, etikettering och insamling

Kunden ansvarar för att ange en korrekt adress för hämtingen och/eller leveransen och annan viktig information som behövs för att fullgöra upphämtningen eller leveransen.

Genom att fullgöra beställningen accepterar du att paketet är tillgängligt på den angivna adressen för att hämtas av leverantören mellan kl 09.00 och kl 18.00 på den utvalda dagen. På grund av oförutsedda faktorer kan övertagandet ske tidigare eller senare på den utvalda dagen. I väldigt sällsynta fall kan övertagandet på grund av oförutsedda faktorer ske på följande arbetsdagen.

Paketet måste kunna hämtas på en åtkomlig plats; kuriren måste kunna komma åt med bilen åtminstone 25 m ifrån upphämtningsplatsen.

Kuriren kommer åka till adressen, knacka på dörren och förvänta sig att paketet överlämnas. Om ingen öppnar dörren (för att ingen är hemma, för att det inte finns en ringklocka, eller om adressen inte är åtkomlig för att det behövs ett passerkort eller nyckel) kommer kuriren lämna platsen.

Om nästa försök att hämta paketet inte kan genomföras på den efterföljande arbetsdagen, kommer beställningen att annulleras utan återbäring.

Om kuriren inte dyker upp på den utvalda dagen innan kl 18.00, enligt dessa villkor, accepterar kunden att genast meddela Eurosender d.o.o. för att organisera en ny dag för övertagandet.

När beställningen genomförs måste kunden ange ett lokalt nummer som han/hon kan nås på under tiden för upphämtningen och leveransen.

I tjänsten av Eurosender d.o.o. är ett telefonsamtal innan upphämtningen eller leveransen inte inkluderat, dock i vissa länder kommer telefonnumret att användas för att tydliggöra detaljerna av upphämtningen/leveransen eller för att skaffa mer information som Eurosender d.o.o. eller leverantören behöver.

Genom att godkänna dessa villkor, accepterar kunden att Eurosender d.o.o. ger ut information som har angetts vid beställningen till leverantören, för att kunna genomföra tjänsten.

Innan övertagandet måste kunden ta bort alla gamla etiketter eller gamla uppgifter om adressen – bara adressen till adressaten får anges på paketet.

Kunden godkänner att föremålet måste förpackas enligt förpackningsreglerna. Förpackningen måste kunna klara av att falla från en höjd av en meter.

Förpackningen måste vara inom begränsingen för vikten och passa till innehållet av varuförsändelsen. Eftersom paketen kommer att sorteras på transportband, måste paketet vara förpackat på ett lämpligt sätt.

En lämplig förpackning är: en kartong som består av två eller flera lager av wellpapp eller en resväska som är inslagen av skyddande plastfolie och där i båda fallen innehållet är inslaget i bubbelplast.

Plastpåsar, sjösäckar och spjällådor av plast anses inte vara den tillåtna typen av förpackning. Lådor, kartonglådor och annan lämplig förpackning kan skadas på transporten. Om resväskor används som förpackning, måste dessa vara lämpligt förpackade för att undvika skador. All förpackning är inte förutsatt för att täckas av försäkringen. Eurosender d.o.o. och leverantören ska inte ansvaras för skador som förekom under transporten.

Om föremålen inte är packade på ett lämpligt sätt, kommer kostnaderna inte att täckas från försäkringen. Sändaren är ansvarig för skadan och förlust av olämpligt packade föremål.

Eurosender d.o.o. ansvarar inte:

 • för förlust, skador eller kostnader som medfördes av transporten av varuförsändelsen;
 • Eurosender d.o.o. är ett online bokningsystem som beställer tjänster av leverantörer och kan därför bara ansvaras för valet av leverantör men inte för genomförandet av transporttjänsten. Leverantören eller kunden – ifall dessa villkor eller leverantörens villkor inte följs – ansvaras för skadan och kostnaderna som medförs på transporten av varuförsändelsen;
 • Kunden är ansvarig för att betala alla extra kostnader (till exempel tullavgifter och andra tilläggsavgifter).


Om någon av dessa kostnader har betalats av Eurosender d.o.o., är kunden ansvarig för att återbetala inom 8 dagar som det står på fakturan.
 

YTTERLIGARE FÖREMÅL

Kunden godkänner att lämna över det beställda antalet paket som följer måtts- och viktsbegränsningarna. Om kunden överlämnar tyngre föremål eller ett högre antal föremål, är han/hon ansvarig för att betala tilläggskostnaderna. Om beställningen har annullerats, försäkrar kunden att inte lämna över varuförsändelsen till leverantören vid upphämtningen; annars ansvaras kunden för kostnaderna som detta medför.


7. Leverans

Vid beställningen av tjänsten, är kunden ansvarig för att ange en korrekt adress. Platsen för leveransen måste vara tillgänglig åt offentligheten; kuriren måste kunna parkera inte längre bort än 25 m från leveransplatsen.

På leveransdagen måste adressaten vara på leveransadressen mellan kl 09.00 och kl 18.00, annars måste han/hon utse en annan person som lämnar över paketet åt hans/hennes vägar. I vissa fall kan paketet även skickas till en annan adress.  I fall byggnaden skulle vara under konstruktion, bekräftar kunden att leverantören redan känner till adressen och att han/hon redan har fått paket tidigare.

Om leveransen inte sker på den schemalagda dagen på grund av en händelse som leverantören inte är ansvarig för (kunden var frånvarande), så ska nästa leveransförsök ske på den efterföljande arbetsdagen. I fall kunden är frånvarande, kan leverantören leverera till en alternativ adress (som ligger nära eller ett lokalt postkontor eller en annan leveransplats). I detta fall ska leverantören lämna ett meddelande på den primära adressen som informerar om platsen varuförsändelsen har levererats till. Om paketet inte kan levereras inom 7 dagar efter det första försöket, har leverantören rätten till att skicka tillbaka paketet till upphämtningsadressen på sändarens bekostnad. I enlighet med dessa villkor och bestämmelser, ska tilläggskostnaderna betalas av kunden – Eurosender d.o.o. förbehåller sig rätten att debitera kreditkortet som användes vid beställningen.

Vid leveransen kan Eurosender d.o.o. inte garantera överföringen och leveransen till en annan adress. I fall eftersändningen lyckades, ska den nya adressen användas som leveransadress för syftet av dessa villkor; om det tillkommer extra kostnader, ska dessa betalas av kunden som beställde paketet.

Om varuförsändelsen har levererats till en annan adress och meddelandet har lämnats till kunden, eller om detta är uppenbar från spårningen av varuförsändelsen, anses paketet enligt dessa villkor vara levererat.

I enlighet med dessa villkor och bestämmelser, en leverans anses vara: en överlämning av varuförsändelsen till en person på leveransadressen i utbyte av en signatur. Efter leveransen, Eurosender d.o.o. eller någon av de kontraktsenliga kurirer är inte längre ansvariga för varuförsändelsen. Likaså kommer leveransen anses ha skett även om en person som felaktigt har presenterat sig som adressaten vid leveransadressen har tagit emot varuförsändelsen.

När leveransadressen anges, måste kunden försäkra sig att denna är offentligt känd där paket levereras till vanligtvis. Att ange en generisk adress, så som en hamn, är inte tillräckligt och kan resultera i att leveransen misslyckas och varuförsändelsen skickas tillbaka till sändaren på kundens bekostnad.

Utöver listan på föremål som inte får levereras, får kunden inte skicka föremål som är förbjudna i adressatens land.


8. Förseningar och ansvar för förseningar

Eurosender d.o.o. garanterar inga leveransperioder. Alla leveransperioder är bara information och som kan ändras och förlängas, beroende på leverantör och externa faktorer.

I fall paketet skulle levereras sent, ska Eurosender d.o.o. eller leverantören varken ansvaras för skador, eller ansvaras för att betala kostnader som medförs av förseningen.


9. Ansvar för skador eller förlust

Eurosender är ett online bokningssystem och ska därför inte ansvaras för om ett paket eller dess innehåll tappas bort eller skadas. Eurosender samarbetar bara med högkvalitativa leverantörer och därför är skador eller förlust mycket sällsynt.

Leverantören är ansvarig för upphämtningen, transporten och elveransen av alla varuförsändelser bokade via Eurosender som följande:

Alla beställningar gjorda via Eurosender är försäkrade för värdet av maximalt 200.00 EUR, som redan är inkluderat i baspriset för frakten.

Om varuförsändelsen inehåller föremål av högre värde, ska sändaren själv se till att lägga till en extra försäkring. Om du vill ha hjälp med att lägga till en extra försäkring kan du kontakta oss på supportavdelningen på help@eurosender.comefter köpet. Extra försäkringen måste läggas till senast en dag före överlämningen av varuförsändelsen och debiteras enligt leverantörens prislista.

För att undvika skador ska du tänka på, trots leverantörens försiktighet, att paketen kommer att lastas av, sorteras och lastas på elektroniskt, därför måste paketen vara förpackade på ett lämpligt sätt. Paketet måste vara förpackat på ett sätt att det inte skadas när det faller från en höjd av en meter.

Från och med tidpunkten du överlämnar paketet till leveransplatsen, kommer det att vara övervakat av leverantören.

Varje varuförsändelse måste vara förpackat på ett lämpligt sätt. En oskadad, hård kartong (beroende på innehållet) eller en låda som är inslagen av skyddande plast anses vara en lämplig förpackning.


10. Försäkring, ersättning och förbjudna föremål

10.1 Försäkring, skyldighet och försäkringstäckning

Alla beställningar gjorde via online tjänsten är försäkrade av leverantören för ett värde av maximalt 200.00 EUR. Försäkringen täcker kostnaderna och skadorna i fall paketet tappas bort eller skadas och ersätter transportkostnaderna för borttappade eller skadade paket.

Om kunden önskar, ska Eurosender d.o.o. överlämna alla krav och rättigheter som uppstår från transaktionerna slutförda på uppdrag av kunden, inklusive kraven som medförs av ansvaret av den utvalda leverantören för att inte ha genomfört leveranstjänsten eller ha genomfört på ett dåligt sätt. Kunden är förpliktad att själv göra ett anspråk för kraven och rättigheterna mot leverantören.

Om det kommer till förlust, ska Eurosender d.o.o. hjälpa kunden att göra ett anspråk mot leverantören.

Försäkringen täcker inte vid de följande fallen:

 • När varuförsändelsen inte är förpackad på ett lämpligt sätt.
 • Vid icke-standard varuförsändelser.
 • Vid föremål, som till exempel tv:n, mobiltelefoner, datorer och andra elektroniska prylar, vars transport inte är rekommenderad utan meddelande i förväg och utan att en extra försäkring har betalats.
 • När innehållet av en varuförsändelse har levererats enligt punkt 7 av dessa villkor och bestämmelser.

Skador som orsakats av terrorism, naturkatastrofer och transporten av olagliga föremål täcks inte av försäkringen. Eurosender d.o.o. ansvaras inte för skador, förlust, saknad eller sen överlämning, misslyckad eller sen leverans eller för andra skador eller kostnader som medförs av tjänster beställda på Eurosenders webbportal, eller för kostnaderna och skadorna som är kopplade till tjänsterna. Eurosender d.o.o. ska inte ansvaras för en eventuell vinstförlust på grund av händelserna som beskrevs i det förra avsnittet.


10.2 Procedur vid skada eller förlust

För att börja proceduren med leverantören på grund av förlust eller skada av varuförsändelsen, behöver Eurosender informationen som detta fall angår.

För att kunna genomföra försäkringstäckningen, måste kunden spåra leveransen. Om ingenting angående paketet har förändrats på 7 dagar, är kunden förpliktad till att kontakta Eurosender senast 48 timmar efter att 7 dagar har passerat och börja proceduren att hitta paketet.

Om paketet inte har levererats inom 5 dagar efter det schemalagda datumet för leveransen, ska kunden meddela oss skriftligt.

Notisen som beskrevs i de två förra avsnitt ska innehålla följande information:

 • Lista på paketets innehåll och dess värde.
 • Beskrivning av paketets yttre.
 • Information om förpackningen.
 • Bekräftelse att paketet har överlämnats.

I fall att ett paket levereras skadat, måste kunden ta emot varuförsändelsen och måste skriva en rapport tillsammans med leverantören, inklusive foton och en detaljerad beskrivning av skadan. Protokollet måste signeras av leverantören och av kunden. Dessutom måste kunden informera Eurosender skriftligt inom 48 timmar efter datumet på kvittot av den skadade varuförsändelsen.

Notisen måste innehålla förljande information:

 • Protokollet.
 • Foton som visar skadan.
 • Värdet av de skadade föremålen.
 • Adressen där kuriren kan granska och, om nödvändigt, ta de skadade föremålen.
 • Bekräftelse att paketet överlämnades.

Om kunden inte meddelar Eurosender d.o.o. och inte skickar med den nödvändiga informationen, kommer meddelandet betraktas som inte skickat. Om varuförsändelsen levererades skadad, måste kunden behålla det, på hans/hennes bekostnad, i det tillståndet tills proceduren har avslutats. När all nödvändig information har skickats, kommer Eurosender d.o.o. att skicka en begäran på försäkringstäckning åt kundens vägar.


10.3 Förbjudna föremål

Kunden försäkrar att inte skicka stulna föremål eller artiklar som inte är i fritt omlopp under lagarna av den Europeiska Unionen.

Eurosender d.o.o. förbjuder frakten av smycken, guld, antikviteter, tavlor, kadaver, mänskliga organ, djur, glas och porslin.

Förbjudna föremål inkluderar alla riskabla substanser och substanser som kräver speciellt transporttillstånd, speciell hantering eller specifika dokument.

Exempel på förbjudna föremål:

 • Djur och djurprodukter.
 • Vapen och ammunition.
 • Riskabla substanser och föremål.
 • Blommor och andra växter.
 • Kadaver och begravningsurna.
 • Illegala föremål.
 • Medicinska prov.
 • Föremål som behöver en miljö med en kontrollerad temperatur.
 • Porr.
 • Receptbelagd medicin och andra läkemedel.
 • Tobak.
 • Mat.
 • Föremål av högt värde.
 • Föremål av emotionellt värde.


GÄLLANDE RÄTT

Om de obbligatoriska reglerna av landet som kunden är bosatt i inte specificierar på annat sätt:

 • Ska dessa villkor och bestämmelser och avtal som inkluderar dessa villkor interpreteras under slovensk lagstiftning.
 • Ska möjliga konflikter lösas av domstolen i Slovenien.
 • Ska villkoren och bestämmelserna på slovenska dominera, i fall det kommer till semantiska avvikelser på grund av olika översättningar.

Eurosender handlar som ombud: genom att bekräfta beställningen, tillåter kunden att Eurosender avslutar överenskommelsen, på uppdrag av Eurosender och av kunden med leverantören som uppfyller förutsättningarna för att genomföra tjänsten. Eurosender ska inte ansvaras för valet av leverantören och ska inte transportera.