Όροι και Προϋποθέσεις

Όροι και Προϋποθέσεις


1. Γενικοί όροι

Ορολογία

Οι ακόλουθοι ορισμοί θα ισχύουν σε όλους τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις:

 • Αποστολή: ένα φορτίο εμπορευμάτων που αποστέλλεται από ένα μέρος σε ένα άλλο και αποτελείται από ένα ή περισσότερα αντικείμενα.
 • Αντικείμενο: στοιχείο μιας αποστολής, δηλαδή φάκελος, δέμα, παλέτα ή οποιοδήποτε άλλο αντικείμενο κατάλληλα συσκευασμένο για αποστολή.
 • Υπηρεσία logistics: υπηρεσία που περιλαμβάνει, ενδεικτικά, την αποστολή, τη μεταφορά, την παράδοση, την αποθήκευση, την εκπλήρωση και άλλες υπηρεσίες που προσφέρονται (αλλά δεν παρέχονται άμεσα) από την Eurosender.Στοιβαζόμενη παλέτα: μια παλέτα που μπορεί εύκολα να στοιβαχτεί (με επίπεδη επιφάνεια ώστε να μπορεί να τοποθετηθεί άλλη παλέτα πάνω της) σε αντίθεση με μια μη στοιβαζόμενη παλέτα που δεν μπορεί να στοιβαχτεί λόγω του σχήματος, του περιεχομένου ή της συσκευασίας ή των εμπορευμάτων στο εσωτερικό της.
 • Πάροχος logistics: μια εταιρεία που έχει επιλεγεί από την Eurosender και η οποία προσφέρει υπηρεσίες logistics ή τις αναθέτει στο δίκτυό της (π.χ. ένας μεταφορέας, μια εταιρεία ταχυμεταφορών, ένας διαμεταφορέας και άλλοι).
 • Εργάσιμη ημέρα: κάθε ημέρα εκτός από Σάββατα, Κυριακές, εθνικές αργίες και τραπεζικές αργίες στις χώρες παραλαβής, διαμετακόμισης ή παράδοσης της αποστολής,
 • Χρεωστικό βάρος: το βάρος εκφρασμένο σε χιλιόγραμμα που χρεώνεται από τον πάροχο εφοδιαστικής. Μπορεί να είναι το απόλυτο (μαζικό) βάρος του αντικειμένου ή το ογκομετρικό (διαστασιολογικό) βάρος, όποιο από τα δύο είναι μεγαλύτερο.
 • Ογκομετρικό βάρος: είναι ο χώρος που καταλαμβάνει το αντικείμενο σε σχέση με τον όγκο του, ο οποίος υπολογίζεται με την εφαρμογή του τύπου του παρόχου εφοδιαστικής που έχει οριστεί. Βασίζεται στις πραγματικές διαστάσεις του αντικειμένου.
 • CMR: Σύμβαση σχετικά με τη σύμβαση για τη διεθνή οδική μεταφορά εμπορευμάτων (Γενεύη, 19 Μαΐου 1956).
 • Σύμβαση της Βαρσοβίας: Σύμβαση για την ενοποίηση ορισμένων κανόνων σχετικά με τις διεθνείς αεροπορικές μεταφορές, (Βαρσοβία, 12 Οκτωβρίου 1929) – ισχύει μόνο για τις ρήτρες που διέπουν τις αποστολές φορτίου (όχι τις αποσκευές).
 • Σύμβαση του Μόντρεαλ: Σύμβαση για την ενοποίηση ορισμένων κανόνων σχετικά με τις διεθνείς αεροπορικές μεταφορές (Μόντρεαλ, 28 Μαΐου 1999) – ισχύει μόνο για τις ρήτρες που διέπουν τις μεταφορές φορτίου (όχι αποσκευών).
 • Κανόνες της Χάγης-Visby: Διεθνής σύμβαση για την ενοποίηση ορισμένων κανόνων δικαίου σχετικά με τις φορτωτικές (Χάγη, 1924) και τα πρωτόκολλά της.
 • Η αναφορά σε νόμο ή νομοθετική διάταξη είναι αναφορά σε τροποποιημένες ή επαναληπτικές εκδόσεις τους και στη σχετική δευτερεύουσα νομοθεσία.
 • Εσείς/ο πελάτης/ο χρήστης: πρόσωπο ή πρόσωπα (φυσικά ή νομικά), που ζητούν την κράτηση υπηρεσιών logistics, οι οποίες παρέχονται από παρόχους logistics που επιλέγονται από την Eurosender.
 • Ως αναφορά σε πρόσωπο νοείται κάθε φυσικό πρόσωπο, που ενεργεί εντός ή εκτός του πεδίου οικονομικής δραστηριότητας (εμπόριο, επιχείρηση, βιοτεχνία, ελεύθερο επάγγελμα) ή κάθε νομικό πρόσωπο.
 • Η αναφορά σε οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος οποιασδήποτε σύμβασης που μπορεί να συνάψει η Eurosender στο πλαίσιο των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων περιλαμβάνει επίσης τους διαδόχους της.
 • Εγγεγραμμένος χρήστης: ένα άτομο με υπάρχοντα και ενεργό λογαριασμό χρήστη στο Eurosender.com, ο οποίος θεωρείται ως τέτοιος από την πλατφόρμα μόνο όταν συνδεθεί επιτυχώς στο λογαριασμό χρήστη.
 • Φιλοξενούμενος χρήστης: ένα άτομο που χρησιμοποιεί οποιαδήποτε από τις υπηρεσίες που προσφέρει το Eurosender χωρίς να είναι συνδεδεμένο σε λογαριασμό εγγεγραμμένου χρήστη στο Eurosender.com.
 • Eurosender: Eurosender SARL.

Eurosender SARL

Η Eurosender SARL είναι ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, με αριθμό μητρώου B230321 και αριθμό φορολογικού μητρώου LU30797030, με έδρα 9 Rue du Laboratoire, LU-1911, Λουξεμβούργο, η οποία διαχειρίζεται το διαδικτυακό σύστημα κρατήσεων Eurosender.com και προσφέρει κρατήσεις υπηρεσιών logistics απευθείας στους πελάτες. Η εταιρεία είναι εγγεγραμμένη στο Registre de Commerce et des Sociétés με αριθμό μητρώου B230321.

Η Eurosender ενεργεί ως διαμεταφορέας και όχι ως μεταφορέας. Κατά την τοποθέτηση της παραγγελίας μέσω του Eurosender.com, ο πελάτης εξουσιοδοτεί την Eurosender να παραγγείλει, στο όνομά της (όνομα της Eurosender) και για λογαριασμό του πελάτη (αποστολέας), υπηρεσίες εφοδιαστικής σε έναν από τους παρόχους εφοδιαστικής, υπό την προϋπόθεση ότι ο επιλεγμένος πάροχος εφοδιαστικής πληροί τις απαιτήσεις για την εκτέλεση της παραγγελθείσας υπηρεσίας.

Καθορισμένοι δίαυλοι επικοινωνίας: ο πελάτης μπορεί να επικοινωνήσει με την Eurosender γραπτώς μέσω της φόρμας επικοινωνίας που είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα Eurosender.com, μέσω της λειτουργίας συνομιλίας που είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα Eurosender.com ή μέσω της απευθείας διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ενός εκπροσώπου της Eurosender (χρησιμοποιώντας τον τομέα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου @eurosender.com). Ο πελάτης μπορεί επίσης να επικοινωνήσει με την Eurosender μέσω τηλεφωνικής κλήσης μέσω ενός από τους διαθέσιμους τηλεφωνικούς αριθμούς ή μέσω απευθείας τηλεφωνικού αριθμού ενός εκπροσώπου της Eurosender. Για την παροχή στην Eurosender οποιασδήποτε πληροφορίας που μπορεί να προκαλέσει σημαντικές αλλαγές στη συμβατική σχέση με τον πελάτη, όπως ενδεικτικά, αλλά όχι περιοριστικά, ακύρωση ή άλλου είδους τροποποίηση μιας παραγγελίας, κλείσιμο ή τροποποίηση ενός λογαριασμού χρήστη ή της μεθόδου τιμολόγησης, ή για το άνοιγμα διαδικασίας απαίτησης ή καταγγελίας, γίνονται δεκτά μόνο γραπτά κανάλια επικοινωνίας. Οποιεσδήποτε τέτοιες πληροφορίες παρέχονται μέσω οποιουδήποτε άλλου καναλιού επικοινωνίας πρέπει να επιβεβαιώνονται από τον πελάτη και από την Eurosender εγγράφως στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του πελάτη που παρέχεται κατά τη διαδικασία παραγγελίας ή στο λογαριασμό χρήστη του πελάτη. Όποιο κανάλι επικοινωνίας και αν χρησιμοποιηθεί, ο πελάτης πρέπει να αναφέρει σαφώς τον αριθμό παραγγελίας του και οποιαδήποτε άλλα στοιχεία είναι απαραίτητα για την ταυτοποίησή του (όπως όνομα και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου).

2. Γενικοί κανόνες κράτησης της υπηρεσίας

2.1 Διαδικασία παραγγελίας

Ο χρήστης μπορεί να χρησιμοποιήσει οποιονδήποτε από τους ακόλουθους τρόπους για να κάνει μια παραγγελία στην Eurosender.

2.1.1 Διαδικτυακή πλατφόρμα

Ο χρήστης μπορεί να υποβάλει παραγγελία στην ηλεκτρονική πλατφόρμα Eurosender.com ως εγγεγραμμένος χρήστης ή ως επισκέπτης χρήστης.

Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει οποιαδήποτε από τις καθιερωμένες υπηρεσίες με άμεσα ορατές τιμές που προσφέρονται στην πλατφόρμα. Εάν καμία από τις προσφερόμενες υπηρεσίες δεν ανταποκρίνεται στις ακριβείς ανάγκες του χρήστη, ο χρήστης μπορεί να ζητήσει μια Προσαρμοσμένη προσφορά, οπότε ο χρήστης θα λάβει μια ατομικά προετοιμασμένη προσφορά από τον εκπρόσωπο της Eurosender. Σε αυτή την περίπτωση, η παραγγελία θα θεωρείται ότι έχει πραγματοποιηθεί μόλις ο πελάτης αποδεχθεί την προσφορά που έλαβε.

Ένας εγγεγραμμένος χρήστης μπορεί να υποβάλει μια ομαδική παραγγελία εισαγωγής. Η παραγγελία θεωρείται ότι έχει δοθεί μόλις ο πελάτης μεταφορτώσει επιτυχώς το συμπληρωμένο αρχείο προτύπου με τα στοιχεία της παραγγελίας στο προφίλ χρήστη του.

Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία παραγγελίας στην ηλεκτρονική πλατφόρμα με οποιονδήποτε από τους αναφερόμενους τρόπους, ο πελάτης μπορεί να προχωρήσει στην πληρωμή της παραγγελίας σύμφωνα με έναν από τους τρόπους πληρωμής που ορίζονται στην ενότητα 2.2. Η παραγγελία θεωρείται ότι έχει πραγματοποιηθεί αφού ο πελάτης καταβάλει επιτυχώς το ζητούμενο ποσό ή επιβεβαιώσει την υποχρέωση πληρωμής.

Μόλις η παραγγελία θεωρηθεί ως τοποθετημένη, η Eurosender προχωρά στην κράτηση της υπηρεσίας εφοδιαστικής με τον επιλεγμένο πάροχο εφοδιαστικής. Μόλις η κράτηση της υπηρεσίας εφοδιαστικής εκ μέρους του πελάτη πραγματοποιηθεί, η παραγγελία θεωρείται ότι υποβλήθηκε επιτυχώς και αποστέλλεται στον πελάτη επιβεβαίωση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

2.1.2 Εξωτερικές πλατφόρμες

Η Eurosender μπορεί να αποστέλλει προσφορές και να υποβάλλει προσφορές για αιτήματα μεταφοράς χρησιμοποιώντας εξωτερικές πλατφόρμες, τις οποίες δεν διαχειρίζεται η Eurosender, συνδέοντας την προσφορά και τη ζήτηση.

Ο πελάτης μπορεί να επιβεβαιώσει τις προσφορές που γίνονται από τον Eurosender, όπως διέπεται από τους κανόνες αυτών των εξωτερικών πλατφορμών. Όταν παρουσιάζεται η προσφορά του Eurosender, ο πελάτης έχει επίσης πρόσβαση στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις με το ίδιο κανάλι επικοινωνίας όπως και για την προσφορά ή μέσω άλλου καθιερωμένου καναλιού επικοινωνίας.

Η παραγγελία θεωρείται ότι έχει δοθεί μετά την επιβεβαίωση της παραγγελίας, όπως ορίζεται από τους κανόνες της εξωτερικής πλατφόρμας. Οι κανόνες της εξωτερικής πλατφόρμας ισχύουν από κοινού με τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις.

Μόλις η παραγγελία θεωρηθεί ότι έχει δοθεί, η Eurosender προχωρά στην κράτηση της υπηρεσίας εφοδιαστικής με τον επιλεγμένο πάροχο εφοδιαστικής. Μόλις η κράτηση της υπηρεσίας εφοδιαστικής εκ μέρους του πελάτη πραγματοποιηθεί, η παραγγελία θεωρείται ότι έχει υποβληθεί επιτυχώς και αποστέλλεται στον πελάτη επιβεβαίωση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

2.1.3 Παραγγελίες εκτός πλατφόρμας

Ο πελάτης μπορεί να δώσει μια παραγγελία μέσω ενός καθιερωμένου καναλιού επικοινωνίας απευθείας σε έναν αντιπρόσωπο της Eurosender. Ο χρήστης πρέπει να παράσχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες προκειμένου η Eurosender να είναι σε θέση να κάνει κράτηση της υπηρεσίας logistics με τον πάροχο logistics σύμφωνα με το αίτημα του πελάτη.

Η εν λόγω παραγγελία μπορεί να διεκπεραιωθεί σύμφωνα με την επιβεβαίωση των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων και των Όρων και Προϋποθέσεων του εκάστοτε ισχύοντος παρόχου υπηρεσιών εφοδιαστικής σε κάθε μεμονωμένη περίπτωση. Στο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προσφοράς, η Eurosender θα επισυνάψει το έγγραφο των Όρων και Προϋποθέσεων (ή έναν σύνδεσμο προς τους Όρους και Προϋποθέσεις). Ο πελάτης πρέπει να εξοικειωθεί με τους Όρους και Προϋποθέσεις. Συμφωνώντας με την προσφορά, ο πελάτης συμφωνεί με τους παρεχόμενους Όρους και Προϋποθέσεις. Σε περίπτωση που εκπρόσωπος εταιρικού πελάτη επιβεβαιώνει την προσφορά και κατ’ επέκταση τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις, θεωρείται ότι είναι εξουσιοδοτημένος να ενεργεί στο πλαίσιο του δικαιώματος και της ιδιότητάς του για την αποδοχή της προσφοράς και των Όρων και Προϋποθέσεων. Ο πελάτης μπορεί να συμφωνήσει με τους Όρους και Προϋποθέσεις για μία μόνο παραγγελία, για περισσότερες παραγγελίες για καθορισμένο χρονικό διάστημα ή για απροσδιόριστο χρονικό διάστημα (έως ότου αλλάξουν οι Όροι και Προϋποθέσεις). Κατά την αλλαγή των Όρων και Προϋποθέσεων, η Eurosender είναι υπεύθυνη για την παροχή στον πελάτη του ενημερωμένου κειμένου των Όρων και Προϋποθέσεων.

Η παραγγελία για τις υπηρεσίες μπορεί να υποβληθεί σε επεξεργασία βάσει της συμβατικής συμφωνίας που ισχύει μεταξύ του πελάτη και της Eurosender. Σε μια τέτοια σύμβαση ο πελάτης και η Eurosender μπορούν να συμφωνήσουν σε διατάξεις διαφορετικές από τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις, υπό την προϋπόθεση ότι σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων και της σύμβασης, υπερισχύει η σύμβαση.

Μόλις ο πελάτης αποστείλει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες ώστε ο Eurosender να είναι σε θέση να κάνει κράτηση για την υπηρεσία εφοδιαστικής σε περίπτωση υφιστάμενης συμβατικής συμφωνίας ή εάν ο πελάτης συμφωνεί με τους σχετικούς Όρους και Προϋποθέσεις όπως περιγράφεται ανωτέρω, η παραγγελία θεωρείται ότι έχει δοθεί με τον πελάτη να επιβεβαιώνει ουσιαστικά την υποχρέωση πληρωμής σύμφωνα με έναν από τους τρόπους πληρωμής που ορίζονται στην ενότητα 2.2.

Μόλις η παραγγελία θεωρηθεί ότι έχει δοθεί, η Eurosender προχωρά στην κράτηση της υπηρεσίας εφοδιαστικής με τον επιλεγμένο πάροχο εφοδιαστικής. Μόλις η κράτηση της υπηρεσίας εφοδιαστικής εκ μέρους του πελάτη πραγματοποιηθεί, η παραγγελία θεωρείται ότι υποβλήθηκε επιτυχώς και αποστέλλεται στον πελάτη επιβεβαίωση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

2.1.4 Παραγγελία API

Ο πελάτης μπορεί να υποβάλει παραγγελία μέσω μιας ενσωματωμένης σύνδεσης API. Το API (application programming interface, διεπαφή προγραμματισμού εφαρμογών) είναι μια διεπαφή εφαρμογής ολοκλήρωσης λογισμικού που επιτρέπει την ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ δύο μερών.

Μόλις ο πελάτης παράσχει στην Eurosender όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για να μπορέσει να κάνει κράτηση της υπηρεσίας logistics και συμφωνήσει με τους σχετικούς Όρους και Προϋποθέσεις, η παραγγελία θεωρείται ότι έχει δοθεί και ο πελάτης επιβεβαιώνει την υποχρέωση πληρωμής σύμφωνα με έναν από τους τρόπους πληρωμής που ορίζονται στην ενότητα 2.2.

Μόλις η παραγγελία θεωρηθεί ότι έχει δοθεί, η Eurosender προχωρά στην κράτηση της υπηρεσίας εφοδιαστικής με τον επιλεγμένο πάροχο υπηρεσιών εφοδιαστικής. Μόλις η κράτηση της υπηρεσίας εφοδιαστικής εκ μέρους του πελάτη πραγματοποιηθεί, η παραγγελία θεωρείται ότι υποβλήθηκε επιτυχώς και αποστέλλεται στον πελάτη επιβεβαίωση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Κάθε κόστος παρέμβασης πληροφορικής που μπορεί να απαιτηθεί για την ενσωμάτωση του API καλύπτεται από τον πελάτη, εκτός εάν συμφωνηθεί διαφορετικά εκ των προτέρων.

2.1.5 Τεκμήριο αναγνώρισης

Ο πελάτης αντιλαμβάνεται ότι όλες οι διαδικασίες παραγγελίας οδηγούν σε παραγγελία για συγκεκριμένο τύπο υπηρεσίας που περιγράφεται περαιτέρω στο κεφάλαιο 3. Ο πελάτης είναι υπεύθυνος να εξοικειωθεί και να συμμορφωθεί με τους Όρους και Προϋποθέσεις του παρόχου εφοδιαστικής καθώς και με τους Όρους και Προϋποθέσεις της Eurosender στο σύνολό τους και ιδιαίτερα με το σχετικό τμήμα που περιγράφει την υπηρεσία για την οποία έγινε η παραγγελία. Ακόμη και αν ο πελάτης παρέλειψε την υποχρέωσή του να εξοικειωθεί με τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις, τεκμαίρεται η αναγνώρισή τους.

Η Eurosender δεν υποχρεούται να παράσχει στον πελάτη οποιαδήποτε πρόσθετη μετάφραση των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων ή των Όρων και Προϋποθέσεων του παρόχου εφοδιαστικής.

2.2 Διαδικασία πληρωμής

Όταν ο χρήστης πραγματοποιεί μια παραγγελία, το σύστημα τον προτρέπει να προχωρήσει στην πληρωμή της παραγγελίας μέσω πιστωτικής κάρτας, Paypal, Apple Pay, Google Pay ή τραπεζικού εμβάσματος. Οι εγγεγραμμένοι χρήστες έχουν επίσης τη δυνατότητα πληρωμής με πιστώσεις χρήστη ή με αναβολή πληρωμής. Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στο προφίλ χρήστη του πελάτη Eurosender, τα τιμολόγια για τις υπηρεσίες του Eurosender εκδίδονται και αποστέλλονται στο email του πελάτη που έχει καθοριστεί κατά τη διαδικασία παραγγελίας. Τυχόν αλλαγές που πραγματοποιούνται στην παραγγελία ενδέχεται να προκαλέσουν την ανάγκη έκδοσης πρόσθετου λογιστικού εγγράφου, όπως τιμολόγιο ή πιστωτικό σημείωμα. Μετά την έκδοση ενός λογιστικού εγγράφου, αυτό είναι ορατό στο προφίλ χρήστη ενός εγγεγραμμένου πελάτη. Ένα λογιστικό έγγραφο θεωρείται ότι περιήλθε στην αντίληψη του πελάτη αφού είτε αποσταλεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είτε μεταφορτωθεί στο προφίλ χρήστη είτε αποσταλεί στον πελάτη μέσω οποιουδήποτε άλλου καθιερωμένου καναλιού επικοινωνίας.

Ένας εγγεγραμμένος πελάτης μπορεί να επιλέξει ένα ειδικό email ειδικά για τη λήψη των τιμολογίων στο προφίλ χρήστη του. Ο πελάτης με ενεργοποιημένη τη συλλογική τιμολόγηση στο προφίλ χρήστη του, λαμβάνει τα τιμολόγια που εκδίδονται και αποστέλλονται μετά την περίοδο συλλογικής τιμολόγησης. Είναι ευθύνη του πελάτη να ελέγχει τακτικά το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, το προφίλ χρήστη και άλλα καθιερωμένα κανάλια επικοινωνίας και να πληρώνει τυχόν οφειλόμενα ποσά βάσει των λογιστικών εγγράφων που λαμβάνει. Για τους εγγεγραμμένους εταιρικούς πελάτες, η Eurosender έχει το δικαίωμα να εφαρμόσει πρόσθετο τέλος επεξεργασίας πληρωμών (προσαυξήσεις) ανάλογα με τον τύπο πληρωμής.

2.2.1 Πληρωμή μέσω πιστωτικής κάρτας

Όλες οι πληρωμές με πιστωτική κάρτα πραγματοποιούνται απευθείας μέσω των ασφαλών συστημάτων των συνεργατών της Eurosender για λύσεις επεξεργασίας πληρωμών και των τραπεζικών τους συνεργατών. Η Eurosender δεν αποθηκεύει καμία πληροφορία σχετικά με τις πιστωτικές κάρτες, καθώς ολόκληρη η διαδικασία επαλήθευσης της πληρωμής πραγματοποιείται απευθείας από τους συνεργάτες της Eurosender για λύσεις επεξεργασίας πληρωμών και τους τραπεζικούς τους συνεργάτες.
Ο πελάτης είναι υπεύθυνος να βεβαιωθεί ότι η επιλεγμένη πιστωτική κάρτα που χρησιμοποιείται για την πληρωμή της κράτησης των υπηρεσιών logistics είναι ενεργή και ότι διαθέτει επαρκή κεφάλαια για την επιτυχή διεκπεραίωση της συναλλαγής. Τυχόν πρόσθετες χρεώσεις, οι οποίες προκύπτουν σε περίπτωση απόρριψης της πιστωτικής κάρτας για οποιονδήποτε λόγο, βαρύνουν αποκλειστικά τον πελάτη.

2.2.2 Πληρωμή μέσω PayPal

Εάν ο πελάτης επιλέξει αυτή τη μέθοδο πληρωμής, ο πελάτης θα ανακατευθυνθεί στον ιστότοπο της PayPal, όπου ο πελάτης πρέπει να συνδεθεί με το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασής του ή να δημιουργήσει λογαριασμό, εάν δεν διαθέτει ενεργό λογαριασμό.

Είναι ευθύνη του πελάτη, ο οποίος επέλεξε το PayPal για την πληρωμή της κράτησης των υπηρεσιών εφοδιαστικής, να διασφαλίσει ότι ο λογαριασμός του PayPal είναι ενεργός και διαθέτει επαρκή κεφάλαια για την επιτυχή διεκπεραίωση της συναλλαγής. Τυχόν πρόσθετες χρεώσεις, οι οποίες προκύπτουν σε περίπτωση απόρριψης της συναλλαγής, βαρύνουν αποκλειστικά τον πελάτη.

2.2.3 Πληρωμή μέσω Google Pay

Εάν ο πελάτης επιλέξει αυτή τη μέθοδο πληρωμής, θα του ζητηθεί να επιλέξει μία από τις διαθέσιμες κάρτες πληρωμής εντός του λογαριασμού Google Pay του πελάτη.

Είναι ευθύνη του πελάτη, ο οποίος επέλεξε το Google Pay για την πληρωμή της κράτησης των υπηρεσιών εφοδιαστικής, να διασφαλίσει ότι ο λογαριασμός του στο Google Pay είναι ενεργός και ότι η επιλεγμένη κάρτα πληρωμής διαθέτει επαρκή κεφάλαια για την επιτυχή διεκπεραίωση της συναλλαγής. Τυχόν πρόσθετες χρεώσεις, οι οποίες προκύπτουν σε περίπτωση απόρριψης της συναλλαγής, βαρύνουν αποκλειστικά τον πελάτη.

2.2.4 Πληρωμή μέσω Apple Pay

Εάν ο πελάτης επιλέξει αυτή τη μέθοδο πληρωμής, θα του ζητηθεί να επιλέξει μία από τις διαθέσιμες κάρτες πληρωμής εντός του λογαριασμού Apple Pay του πελάτη.

Είναι ευθύνη του πελάτη, ο οποίος επέλεξε την Apple Pay για την πληρωμή της κράτησης των υπηρεσιών εφοδιαστικής, να διασφαλίσει ότι ο λογαριασμός του Apple Pay είναι ενεργός και ότι η επιλεγμένη κάρτα πληρωμής διαθέτει επαρκή κεφάλαια για την επιτυχή διεκπεραίωση της συναλλαγής. Τυχόν πρόσθετες χρεώσεις, οι οποίες προκύπτουν σε περίπτωση απόρριψης της συναλλαγής, βαρύνουν αποκλειστικά τον πελάτη.

2.2.5 Πληρωμή μέσω τραπεζικού εμβάσματος

Εάν ο πελάτης επιλέξει αυτόν τον τρόπο πληρωμής, η παραγγελία δεν θα επιβεβαιωθεί αμέσως, αλλά θα επιβεβαιωθεί μόνο όταν η πληρωμή του συνολικού ποσού της κράτησης φτάσει στον τραπεζικό λογαριασμό της Eurosender που έχει καθοριστεί στις οδηγίες πληρωμής κατά τη διαδικασία παραγγελίας ή σε επόμενο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Οι οδηγίες θα περιλαμβάνουν πληροφορίες για τον τρόπο πληρωμής, συμπεριλαμβανομένων λεπτομερειών σχετικά με τον τραπεζικό λογαριασμό του Eurosender, το ποσό που πρέπει να μεταφερθεί κ.λπ. Ο πελάτης πρέπει να πληρώσει σύμφωνα με τα στοιχεία αναφοράς που καθορίζονται στις οδηγίες πληρωμής.

Οποιαδήποτε τραπεζικά έξοδα που σχετίζονται με το τραπεζικό έμβασμα, θα βαρύνουν αποκλειστικά τον πελάτη. Εάν το ποσό που εισπράττεται στον τραπεζικό λογαριασμό της Eurosender είναι μικρότερο από αυτό που θα έπρεπε να έχει κατατεθεί, η παραγγελία δεν θα επιβεβαιώνεται. Η Eurosender δεν υποχρεούται να ειδοποιήσει τον χρήστη ότι το κατατεθειμένο ποσό δεν επαρκούσε για την επιβεβαίωση της πληρωμής της παραγγελίας. Τα εμβάσματα πρέπει να καταβάλλονται μόνο στο νόμισμα και στον τραπεζικό λογαριασμό που καθορίζεται στη διαδικασία παραγγελίας ή στο παρεχόμενο ηλεκτρονικό μήνυμα συναλλαγής. Τυχόν έξοδα μετατροπής νομίσματος που ενδέχεται να προκύψουν βαρύνουν αποκλειστικά τον πελάτη.

2.2.6 Πληρωμή με πιστώσεις χρήστη

Κατά τη χρήση αυτής της μεθόδου πληρωμής ο πελάτης δεν χρειάζεται να εισάγει τα στοιχεία πληρωμής κάθε φορά κατά την κράτηση υπηρεσιών logistics μέσω του Eurosender.com. Επιπλέον, η Eurosender μπορεί να επιβραβεύσει την αφοσίωση παρέχοντας εκπτώσεις στις παραγγελίες που πληρώνονται με πιστώσεις που είναι διαθέσιμες στο προφίλ χρήστη του πελάτη.

Κατά την επιβεβαίωση της πληρωμής, ο πελάτης πρέπει να έχει επαρκείς πιστώσεις διαθέσιμες στο λογαριασμό του για την κράτηση μιας παραγγελίας. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν αρκετές πιστώσεις, ο πελάτης μπορεί να συμπληρώσει την πίστωση του πριν από την επιβεβαίωση της παραγγελίας μέσω πιστωτικής κάρτας, PayPal, Google Pay, Apple Pay ή τραπεζικού εμβάσματος. Ενδέχεται να ισχύει πρόσθετη χρέωση. Εάν ο πελάτης αποφασίσει να αναπληρώσει τις πιστώσεις του χρήστη με τη χρήση πιστωτικής κάρτας, PayPal, Google Pay, Apple Pay, εφόσον ο πελάτης διαθέτει επαρκή κεφάλαια στην πιστωτική κάρτα ή στο λογαριασμό PayPal, η αναπλήρωση θα επιβεβαιωθεί αυτόματα και η πίστωση θα είναι διαθέσιμη για χρήση αυτόματα.

2.2.7 Δυνατότητα αναβολής πληρωμής

Κατά τη χρήση αυτής της μεθόδου πληρωμής, μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία παραγγελίας, ο πελάτης επιβεβαιώνει την υποχρέωσή του να πληρώσει εντός της προθεσμίας που ορίζεται στο τιμολόγιο και στο ηλεκτρονικό μήνυμα συναλλαγής. Σε περίπτωση καθυστέρησης πληρωμής, η Eurosender διατηρεί το δικαίωμα να εφαρμόσει τέλος καθυστέρησης πληρωμής που αποτελείται από (i) επιτόκιο καθυστέρησης 8% επί του οφειλόμενου ποσού από την ημερομηνία λήξης έως την ημερομηνία πλήρους πληρωμής, (ii) τέλος διοικητικών εξόδων 50 EUR και (iii) κάθε άλλο κόστος που σχετίζεται άμεσα με την ανάκτηση της πληρωμής και τη διαδικασία είσπραξης των οφειλών.

2.3 Πρόσθετες χρεώσεις

Ο πελάτης υποχρεούται να πληρώσει τυχόν πρόσθετα έξοδα που προκύπτουν για την Eurosender ή τον υπεύθυνο πάροχο logistics, τα οποία απορρέουν από τυχόν ανακριβείς πληροφορίες που παρέχονται από τον πελάτη κατά τη διάρκεια της διαδικασίας παραγγελίας ή εάν τα στοιχεία της αποστολής δεν είναι ευθυγραμμισμένα με τους όρους, τους περιορισμούς και τους περιορισμούς της συγκεκριμένης υπηρεσίας που έχει κλείσει σύμφωνα με τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις ή τους Όρους και Προϋποθέσεις του υπεύθυνου παρόχου logistics με τους οποίους ο πελάτης συμφωνεί κατά την τοποθέτηση της παραγγελίας.

Η Eurosender διατηρεί το δικαίωμα να απαιτήσει την επιστροφή των εξόδων από τον πελάτη, τα οποία καλύπτονται από την Eurosender για λογαριασμό του πελάτη, ακόμη και αν τα έξοδα αυτά τιμολογούνται από τον πάροχο logistics μετά την ολοκλήρωση της υπηρεσίας logistics. Η Eurosender διατηρεί το δικαίωμα να χρεώσει διοικητική αμοιβή έως δεκαπέντε (15) ευρώ για το χειρισμό των πρόσθετων εξόδων σε τέτοιες περιπτώσεις.

Με την αποδοχή των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων, ο πελάτης συμφωνεί ότι η Eurosender έχει το δικαίωμα να προβεί σε πρόσθετη επιβάρυνση απευθείας στη μέθοδο πληρωμής που έχει χρησιμοποιηθεί από τον πελάτη για την πληρωμή της παραγγελίας. Σε περίπτωση που η Eurosender δεν θα είναι σε θέση να προβεί αυτόματα σε πρόσθετες χρεώσεις, ο πελάτης θα ειδοποιηθεί σχετικά εγγράφως και ο πελάτης θα πρέπει να καταβάλει το πρόσθετο ποσό που αναφέρεται εντός μέγιστης προθεσμίας επτά (7) ημερών. Τυχόν έξοδα της διαδικασίας δικαστικής διαμάχης και είσπραξης βαρύνουν τον πελάτη.

Η Eurosender διατηρεί το δικαίωμα να χρεώσει τον πελάτη σε περίπτωση που υπάρξει απότομη αλλαγή της τιμολόγησης για τη διαδρομή που έχει επιλέξει ο πελάτης. Σε περίπτωση που ο πελάτης αρνηθεί την επιπλέον χρέωση για την αλλαγή της τιμολόγησης της επιλεγμένης διαδρομής, η Eurosender διατηρεί το δικαίωμα να προσφέρει στον πελάτη πλήρη επιστροφή χρημάτων και να μην προωθήσει την παραγγελία για υπηρεσίες μεταφοράς σε οποιονδήποτε πάροχο logistics.

Εάν η αποστολή πρέπει να επιστραφεί στον αποστολέα για οποιονδήποτε λόγο που δεν αφορά την πλευρά του παρόχου logistics, κάθε πρόσθετο κόστος που θα προκύψει θα επιβαρύνει τον πελάτη και καμία πρόσθετη ασφάλιση δεν θα ισχύει πλέον. Εάν ο πάροχος υπηρεσιών εφοδιαστικής δεν μπορεί να επιστρέψει την αποστολή στον αποστολέα για οποιονδήποτε λόγο που δεν αφορά τον πάροχο υπηρεσιών εφοδιαστικής, ο πάροχος υπηρεσιών εφοδιαστικής μπορεί να καταστρέψει την αποστολή χωρίς καμία επιστροφή χρημάτων στον πελάτη. Όλα τα έξοδα που σχετίζονται με την καταστροφή της αποστολής βαρύνουν τον πελάτη.

2.4 Ακύρωση και επιστροφή χρημάτων

Ο πελάτης έχει το δικαίωμα να ακυρώσει μια παραγγελία μόνο γραπτώς. Σε περίπτωση ακύρωσης της παραγγελίας από τον πελάτη, ο πελάτης συμφωνεί να μην παραδώσει καμία αποστολή στον πάροχο υπηρεσιών εφοδιαστικής, εάν φτάσει στη διεύθυνση παραλαβής. Σε περίπτωση που ο πελάτης παραδώσει την αποστολή, ο πελάτης θα είναι υπεύθυνος για όλα τα έξοδα που προέκυψαν.

Όλες οι παραγγελίες δεν επιστρέφονται αφού η παραγγελία θεωρηθεί ότι έχει πραγματοποιηθεί, δηλαδή έχει πληρωθεί επιτυχώς ή ο πελάτης έχει επιβεβαιώσει την υποχρέωση πληρωμής, εκτός εάν ο πελάτης αγόρασε την επιλογή ευέλικτης κράτησης κατά την τοποθέτηση της παραγγελίας. Η επιλογή ευέλικτης κράτησης επιτρέπει στον πελάτη να κάνει αλλαγές στα στοιχεία της παραγγελίας χωρίς καμία επιβάρυνση από οποιαδήποτε διοικητικά τέλη και επιτρέπει την ικανοποίηση του αιτήματος επιστροφής χρημάτων εφόσον το αίτημα έχει υποβληθεί πριν από την πρώτη προσπάθεια παραλαβής από τον πάροχο υλικοτεχνικής υποστήριξης. Η Eurosender διατηρεί το δικαίωμα να μειώσει το επιστρεφόμενο ποσό σε περίπτωση που έχουν ήδη προκύψει έξοδα. Η επιλογή ευέλικτης κράτησης μπορεί να αγοραστεί κατά τη διάρκεια της διαδικασίας παραγγελίας, εφόσον είναι διαθέσιμη. Η επιλογή ευέλικτης κράτησης περιλαμβάνεται στην τιμή για τους εγγεγραμμένους επιχειρηματικούς χρήστες που έχουν επιβεβαιώσει αυτή την επιλογή στον εγγεγραμμένο επιχειρηματικό λογαριασμό τους και έχουν πραγματοποιήσει την παραγγελία ενώ είναι συνδεδεμένοι ή αν αυτό εμφανίζεται κατά τη διαδικασία παραγγελίας. Το τέλος ευέλικτης κράτησης δεν επιστρέφεται.

Το κόστος τυχόν πρόσθετων υπηρεσιών που αγοράζονται κατά τη διαδικασία παραγγελίας, όπως ορίζεται για κάθε τύπο υπηρεσίας αποστολής στο κεφάλαιο 3 (όπως ενδεικτικά τα έξοδα ασφάλισης, η βοήθεια στη φόρτωση/εκφόρτωση, η παροχή ειδικού εξοπλισμού, η υπέρβαση του δηλωμένου μεγέθους και βάρους της αποστολής κ.λπ.) δεν επιστρέφονται.

Εάν χορηγηθεί, το επιστρεπτέο ποσό θα εκδοθεί ως πίστωση στον λογαριασμό Eurosender του πελάτη, η οποία θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για μελλοντικές παραγγελίες, εάν ο πελάτης διαθέτει τέτοιο λογαριασμό και συμφωνεί με τον τρόπο αυτό της επιστροφής. Η Eurosender μπορεί επίσης να χορηγήσει επιστροφή χρημάτων στον ίδιο λογαριασμό πληρωμής που χρησιμοποίησε ο πελάτης για την πραγματοποίηση της παραγγελίας (πιστωτική κάρτα, λογαριασμός PayPal, Google Pay, Apple Pay, τραπεζικός λογαριασμός κ.λπ.) ή σε διαφορετικό λογαριασμό πληρωμής σύμφωνα με το αίτημα του πελάτη. Το χορηγούμενο ποσό θα είναι διαθέσιμο στον πελάτη εντός τριάντα (30) ημερών από τη στιγμή που η Eurosender ενημερώνει τον πελάτη σχετικά με το παραδεκτό της επιστροφής. Ενδέχεται να προκύψουν πρόσθετα έξοδα επιστροφής στον αρχικό τρόπο πληρωμής.

2.5 Αξιώσεις και παράπονα

Σε περίπτωση ζημίας ή απώλειας μιας αποστολής κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας εφοδιαστικής, ο πελάτης έχει το δικαίωμα να κινήσει διαδικασία αξίωσης προκειμένου να λάβει αποζημίωση για την απώλεια αξίας που προέκυψε λόγω του περιστατικού ζημίας ή απώλειας.

Οι παραγγελίες που τοποθετούνται στην Eurosender καλύπτονται από την ευθύνη του επιλεγμένου παρόχου υπηρεσιών εφοδιαστικής, όπως καθορίζεται κατά τη διαδικασία τοποθέτησης της παραγγελίας, ή απευθείας από την Eurosender. Επιπλέον, ο πελάτης μπορεί να έχει τη δυνατότητα να αγοράσει μια πρόσθετη ασφάλιση, όπως ορίζεται σε κάθε έναν από τους τύπους αποστολής στο κεφάλαιο 3. Τυχόν πρόσθετα ασφαλιστήρια συμβόλαια που προσφέρονται κατά τη διαδικασία παραγγελίας προσφέρονται είτε από τους παρόχους logistics είτε από τους συνεργάτες της Eurosender σε ασφαλιστικές εταιρείες ως βοηθητική υπηρεσία στην προσφορά υπηρεσιών logistics. Ο πελάτης κατανοεί ότι σε περίπτωση που εγκριθεί οποιοδήποτε ποσό επιστροφής βάσει της βασικής ευθύνης ή της βασικής ασφάλισης που περιλαμβάνεται στην τιμή και παρέχεται από τον επιλεγμένο πάροχο logistics, μπορεί να διεκδικήσει μόνο τη διαφορά μέχρι το μέγιστο δυνατό ποσό επιστροφής σύμφωνα με το πρόσθετο ασφαλιστήριο συμβόλαιο που αγοράστηκε κατά τη διαδικασία παραγγελίας. Ο πελάτης κατανοεί ότι κάθε πρόσθετο ασφαλιστήριο συμβόλαιο βασίζεται στην επιτυχώς καθορισμένη ευθύνη του επιλεγμένου παρόχου εφοδιαστικής και δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί διαφορετικά.

Το ειδικό τμήμα απαιτήσεων της Eurosender είναι υπεύθυνο για την απόφαση και τη διεκπεραίωση των απαιτήσεων εκ μέρους των πελατών έναντι των παρόχων εφοδιαστικής ή/και των ασφαλιστικών εταιρειών.

Οι πάροχοι logistics ή οι ασφαλιστικές εταιρείες με υφιστάμενες συμφωνίες με τους μεταφορείς ή με την Eurosender θα πρέπει να παρέχουν στην Eurosender απόφαση σχετικά με το παραδεκτό μιας απαίτησης εντός των χρονικών πλαισίων που καθορίζονται στους Όρους και Προϋποθέσεις τους. Η μη έγκαιρη λήψη οριστικής απόφασης από τρίτους δεν συνιστά ευθύνη της Eurosender.

Η Eurosender διατηρεί το δικαίωμα να απορρίψει ή να απορρίψει ανά πάσα στιγμή την απαίτηση του πελάτη λόγω ελλιπών, παραπλανητικών, αντιφατικών ή ψευδών στοιχείων που έλαβε από τον πελάτη. Η Eurosender μπορεί να αρνηθεί τη συνέχιση της διαδικασίας διεκδίκησης απαιτήσεων με τον πάροχο υλικοτεχνικής υποστήριξης ή την ασφαλιστική εταιρεία σε περίπτωση που ο πελάτης παραβιάσει τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις με οποιονδήποτε τρόπο. Σε μια τέτοια περίπτωση, η Eurosender δεν θα αναγνωρίζει περαιτέρω απαιτήσεις από τον πελάτη ή από τρίτους που σχετίζονται με τον πελάτη.

Σε περίπτωση βλάβης, ολικής ή μερικής απώλειας, ο πελάτης πρέπει να κάνει γραπτή δήλωση στην απόδειξη παράδοσης και να ενημερώσει αμέσως (την πρώτη εργάσιμη ημέρα μετά την παράδοση) την Eurosender προκειμένου να ξεκινήσει η διαδικασία διεκδίκησης. Η αξίωση αποζημίωσης δεν μπορεί να ξεκινήσει σε περίπτωση ζημιών στα μέσα συσκευασίας (χαρτοκιβώτιο, βαλίτσα κ.λπ.), αλλά μόνο στο περιεχόμενο της αποστολής. Επιπλέον, με την αξίωση ζημιάς ή απώλειας, η ασφάλιση δεν ισχύει για το περιεχόμενο της αποστολής σε περίπτωση

ακατάλληλης συσκευασίας (συμπεριλαμβανομένων των δεμάτων που είναι συγκεντρωμένα και επισημαίνονται με μία μόνο ετικέτα):

 • μη συμβατικές αποστολές,
 • μεταφορά απαγορευμένων αντικειμένων,
 • transportation of forbidden items,
 • dζημίες που προκλήθηκαν από γεγονός ανωτέρας βίας,
 • έλλειψη αποδεικτικών στοιχείων που παρέχονται από τον πελάτη και αποδεικνύουν την κατάσταση του δέματος πριν από την παραλαβή ή
 • σε περίπτωση που ο πελάτης παραβίασε τους Όρους και τις προϋποθέσεις της Eurosender ή του παρόχου logistics με οποιονδήποτε τρόπο.

Αξιώσεις που δεν υποστηρίζονται από αποδεικτικά στοιχεία για την πραγματική αξία του κατεστραμμένου ή απολεσθέντος αντικειμένου δεν μπορούν να ξεκινήσουν. Η μόνη αποδεκτή απόδειξη της αξίας είναι το αρχικό τιμολόγιο (ο συντελεστής ΦΠΑ και η απόσβεση θα αφαιρεθούν από την αρχική τιμή του αντικειμένου αναλόγως).

2.5.1 Απαίτηση αποζημίωσης

Προκειμένου να ξεκινήσει μια διαδικασία διεκδίκησης ζημιών με την Eurosender, ο πελάτης πρέπει να ενημερώσει την Eurosender για οποιοδήποτε περιστατικό ζημιάς κατά την ημερομηνία παράδοσης μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας επικοινωνίας που είναι διαθέσιμη στο Eurosender.com. Εάν απαιτείται, η Eurosender θα παράσχει στη συνέχεια περαιτέρω οδηγίες στον πελάτη για την απόκτηση όλων των εγγράφων, φωτογραφιών και άλλων πληροφοριών που είναι απαραίτητες για την έναρξη της διαδικασίας διεκδίκησης κατά των παρόχων υλικοτεχνικής υποστήριξης ή των αρμόδιων ασφαλιστικών εταιρειών. Ο πελάτης υποχρεούται να παράσχει όλα τα ζητούμενα έγγραφα στην Eurosender εντός 2 εργάσιμων ημερών το πολύ από την παραλαβή των οδηγιών διεκδίκησης. Εάν η απαραίτητη τεκμηρίωση παρασχεθεί αργότερα από 2 εργάσιμες ημέρες, η Eurosender δεν θα θεωρηθεί υπεύθυνη για τυχόν αξιώσεις που απορρίπτονται από τους παρόχους εφοδιαστικής ή/και τις ασφαλιστικές εταιρείες λόγω μη έγκαιρης εκκίνησης.

Σε περίπτωση ζημίας της αποστολής, ο πελάτης υποχρεούται να διατηρήσει την αποστολή στην κατάσταση στην οποία παραδόθηκε, καλύπτοντας όλα τα σχετικά έξοδα, μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας ασφάλισης. Εάν κάποιο αντικείμενο της αποστολής έχει υποστεί ζημιά εξωτερικά, ο πελάτης θα πρέπει να φωτογραφίσει τις ζημιές πριν αφαιρέσει τα εμπορεύματα από το αντικείμενο της αποστολής.

Σε περίπτωση που ο πελάτης διαπιστώσει ότι κάποια από τα εμπορεύματα λείπουν από την αποστολή του κατά την παράδοση, μπορεί να ξεκινήσει διαδικασία διεκδίκησης. Ο πελάτης πρέπει να παράσχει στην Eurosender τα ίδια έγγραφα όπως και στην περίπτωση ζημιών, συμπεριλαμβανομένων φωτογραφιών της αποστολής πριν από την παραλαβή και κατά τη στιγμή της παράδοσης που αποδεικνύουν ότι το αντικείμενο ανοίχτηκε/καταστράφηκε κατά τη μεταφορά, γεγονός που θα μπορούσε να οδηγήσει στην έλλειψη του περιεχομένου.

Σε περίπτωση ζημίας, πλήρους ή μερικής απώλειας, ο πελάτης πρέπει να κάνει γραπτή δήλωση στη φορτωτική, να συντάξει την έκθεση ζημίας και να την αποστείλει στην Eurosender. Σε περίπτωση που δεν διαπιστωθεί καμία ζημία ή προφανής απώλεια κατά την παράδοση, η Eurosender διατηρεί το δικαίωμα να απορρίψει ή να απορρίψει την αξίωση του πελάτη.

2.5.2 Απαίτηση αποζημίωσης

Σε περίπτωση που η αποστολή δεν παραδοθεί εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την αναμενόμενη ημερομηνία παράδοσης, ο πελάτης πρέπει να ειδοποιήσει αμέσως την Eurosender μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας επικοινωνίας που είναι διαθέσιμη στο Eurosender.com. Στη συνέχεια, η ομάδα υποστήριξης πελατών της Eurosender θα επικοινωνήσει με τον υπεύθυνο πάροχο logistics και θα ξεκινήσει έρευνα έρευνας, εάν είναι απαραίτητο. Εάν ο αρμόδιος πάροχος εφοδιαστικής δεν μπορέσει να εντοπίσει και να παραδώσει την αποστολή εγκαίρως, η Eurosender θα ενημερώσει τον πελάτη ότι η αποστολή θεωρείται επίσημα ως χαμένη και θα στείλει οδηγίες στον πελάτη να αποκτήσει όλα τα έγγραφα, τις φωτογραφίες και άλλες πληροφορίες που είναι απαραίτητες για να ξεκινήσει μια αξίωση κατά των παρόχων εφοδιαστικής ή/και των υπεύθυνων ασφαλιστικών εταιρειών.

Ο πελάτης υποχρεούται να παράσχει όλα τα ζητούμενα έγγραφα στην Eurosender εντός 2 εργάσιμων ημερών το πολύ από την παραλαβή των οδηγιών διεκδίκησης. Εάν η απαραίτητη τεκμηρίωση παρασχεθεί αργότερα από 2 εργάσιμες ημέρες, η Eurosender δεν θα θεωρηθεί υπεύθυνη για τυχόν αξιώσεις που απορρίπτονται από τους παρόχους εφοδιαστικής ή/και τις ασφαλιστικές εταιρείες λόγω μη έγκαιρης εκκίνησης.

Σε περίπτωση που μια απαίτηση εγκριθεί και η αποστολή βρεθεί αργότερα και παραδοθεί επιτυχώς στον πελάτη, ο πελάτης δεν δικαιούται το εγκεκριμένο ποσό επιστροφής και υποχρεούται να επιστρέψει αμέσως οποιαδήποτε επιστροφή έχει ήδη λάβει λόγω της εγκεκριμένης απαίτησης.

2.5.3 Επίσημη καταγγελία

Ο πελάτης μπορεί να υποβάλει επίσημο παράπονο προς την Eurosender σχετικά με τις υπηρεσίες που του παρέχονται μέσω μιας ηλεκτρονικής φόρμας στο Eurosender.com. Μια επίσημη διαδικασία καταγγελίας μπορεί να ξεκινήσει μόνο εάν όλες οι απαραίτητες πληροφορίες (όνομα του πελάτη, αριθμός παραγγελίας Eurosender, σχετικές πληροφορίες σχετικά με την υπόθεση) παρέχονται στην Eurosender εντός επτά (7) ημερών μετά:

 1. την τελευταία αλληλογραφία σχετικά με μια συγκεκριμένη παραγγελία- ή
 2. την τελευταία ενημέρωση της κατάστασης της αποστολής στο σύστημα παρακολούθησης- ή
 3. την ημερομηνία παραλαβής της παραγγελίας- ή
 4. dτην ημερομηνία παράδοσης, λαμβάνοντας υπόψη ποια από αυτές τις ημερομηνίες είναι η πιο πρόσφατη.

Η Eurosender θα δώσει απάντηση στον πελάτη σχετικά με την καταγγελία το αργότερο εντός τριάντα (30) ημερών από την παραλαβή της καταγγελίας.

3. Γενικοί κανόνες ναυτιλίας

Οι ακόλουθοι γενικοί κανόνες ισχύουν για όλες τις παραγγελίες που καταχωρούνται στην Eurosender, εκτός εάν ορίζεται σαφώς ότι μέρος των κανόνων στο τμήμα 3 των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων ισχύει μόνο για ένα συγκεκριμένο είδος αποστολής/τύπου υπηρεσίας ή/και ότι ένας διαφορετικός κανόνας ισχύει για ένα συγκεκριμένο είδος υπηρεσίας, όπως περιγράφεται στο τμήμα 4 των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων ή/και στους Όρους και Προϋποθέσεις του συγκεκριμένου μεταφορέα, με τους οποίους ο πελάτης συμφωνεί ρητά πριν από την επιβεβαίωση της παραγγελίας. Είναι ευθύνη του πελάτη να ενημερωθεί για τους ειδικούς κανόνες του συγκεκριμένου τύπου υπηρεσίας που έχει κλείσει κατά τη διαδικασία παραγγελίας.

3.1. Συσκευασία

Ο πελάτης συμφωνεί ότι τα συσκευασμένα αγαθά πρέπει να διαθέτουν κατάλληλη εξωτερική και εσωτερική συσκευασία, ανάλογα με το είδος των αντικειμένων που μεταφέρονται. Η συσκευασία πρέπει να είναι κατάλληλη ανάλογα με το βάρος και το περιεχόμενο της αποστολής. Η συσκευασία πρέπει να είναι κατάλληλη για μεταφορά και χειρισμό στα κέντρα εφοδιαστικής των παρόχων εφοδιαστικής ή των συνεργατών τους. Ο πάροχος εφοδιαστικής μπορεί να επιστρέψει την παραληφθείσα αποστολή ή να απορρίψει εξ ολοκλήρου την παραλαβή της αποστολής λόγω ακατάλληλης συσκευασίας αντικειμένων και ο πελάτης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για όλα τα έξοδα που ενδέχεται να προκύψουν. Ο πελάτης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για ζημιές και απώλειες αντικειμένων που έχουν συσκευαστεί ακατάλληλα. Η ασφαλιστική απαίτηση μπορεί επίσης να απορριφθεί εάν η αποστολή θεωρείται επικίνδυνη και θα μπορούσε να προκαλέσει ζημιά σε άλλες αποστολές κατά τη μεταφορά.

Ούτε η Eurosender ούτε οι πάροχοι logistics με τους οποίους συνεργάζεται η Eurosender δεν παρέχουν ειδικές υπηρεσίες για το χειρισμό αντικειμένων που φέρουν οποιαδήποτε ένδειξη, επιγραφή ή ετικέτα που υποδεικνύει εύθραυστο ή εύθραυστο περιεχόμενο ή υποδεικνύει προσεκτικό χειρισμό του αντικειμένου. Οι ετικέτες ενδέχεται να αγνοηθούν λόγω του αυτοματοποιημένου χειρισμού των αποστολών κατά τη διαδικασία μεταφοράς.

Η συνήθης συσκευασία μιας αποστολής που δεν περιέχει παλέτες είναι ένα χαρτοκιβώτιο, αποτελούμενο από δύο ή περισσότερες στρώσεις χαρτονιού. Τα κουτιά πρέπει να κλείνουν, να ασφαλίζονται με ταινία και να τυλίγονται με αλουμινόχαρτο, εάν είναι απαραίτητο. Οποιοσδήποτε άλλος τύπος συσκευασίας μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο με ευθύνη του πελάτη και μπορεί να οδηγήσει σε πρόσθετες χρεώσεις για τον πελάτη. Δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται σκισμένα, κατεστραμμένα ή κουτιά με τρύπες που δεν προβλέπονται από τον σχεδιασμό. Μια κατάλληλη συσκευασία πρέπει, μεταξύ άλλων χαρακτηριστικών, να είναι ανθεκτική σε πτώση από ύψος ενός (1) μέτρου. Η Eurosender δεν ευθύνεται για τυχόν ζημιές που προκαλούνται στη συσκευασία κατά τη μεταφορά. Οι τσάντες, οι βαλίτσες και οι ταξιδιωτικές τσάντες δεν είναι επιτρεπόμενοι τύποι συσκευασίας.

Εάν επιτρέπεται από τον επιλεγμένο τύπο υπηρεσίας, το φορτίο ή τα εμπορεύματα μπορούν να μεταφερθούν σε παλέτες, πράγμα που σημαίνει ότι ο πελάτης πρέπει να συσκευάσει, να αποθηκεύσει και να ασφαλίσει τα εμπορεύματα στην παλέτα – τα εμπορεύματα πρέπει να είναι προσαρτημένα στην παλέτα και τυλιγμένα με πλαστικό φύλλο. Το φορτίο δεν πρέπει να υπερβαίνει την επιφάνεια της παλέτας κατά πλάτος ή μήκος. Οι πελάτες μπορούν να χρησιμοποιήσουν πλαστική, χαρτοκιβώτιο ή ξύλινη παλέτα. Ο πελάτης κατανοεί ότι δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται κατεστραμμένες παλέτες και η Eurosender έχει το δικαίωμα να αρνηθεί τη φόρτωση σε περίπτωση που η παλέτα δεν χρησιμοποιείται σύμφωνα με τον τρόπο μεταφοράς. Ο πελάτης, παραγγέλλοντας αυτή την υπηρεσία, κατανοεί ότι το συνολικό βάρος και οι διαστάσεις που παραγγέλθηκαν περιλαμβάνουν τόσο την παλέτα όσο και το φορτίο/εμπόρευμα. Οι παλέτες δεν επιστρέφονται. Η Eurosender δεν είναι υπεύθυνη για τις παλέτες πριν από τη φόρτωση και μετά την εκφόρτωση.

Πριν από την παραλαβή, ο πελάτης πρέπει να αφαιρέσει όλες τις παλιές ετικέτες ή τις πληροφορίες διεύθυνσης που είναι προσαρτημένες στα αντικείμενα. Αποκλειστικά ο πελάτης είναι υπεύθυνος να διασφαλίσει ότι η σωστή (δηλ. σωστά εξοπλισμένη με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες) ετικέτα τοποθετείται στο σωστό αντικείμενο της αποστολής, ακόμη και στις περιπτώσεις που ο πάροχος εφοδιαστικής εκτυπώνει την ετικέτα, και να αποκτήσει την απόδειξη παραλαβής από τον οδηγό που αποδεικνύει ότι η αποστολή παραλήφθηκε από τον εξουσιοδοτημένο πάροχο εφοδιαστικής την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα. Σε περίπτωση οποιουδήποτε προβλήματος, η Eurosender δεν υποχρεούται να δεχτεί οποιαδήποτε παράπονα ή αξιώσεις χωρίς την απόδειξη παραλαβής.

Για τους τύπους υπηρεσιών όπου απαιτούνται ετικέτες αποστολής, κάθε στοιχείο της αποστολής πρέπει να παραδίδεται στον οδηγό του επιλεγμένου παρόχου εφοδιαστικής αλυσίδας ως ενιαίο τεμάχιο, εφοδιασμένο με μία ετικέτα. Εάν ο πελάτης προτίθεται να στείλει περισσότερα αντικείμενα, ο ακριβής αριθμός πρέπει να τοποθετηθεί κατά την κράτηση της υπηρεσίας εφοδιαστικής. Εάν ο οδηγός του επιλεγμένου παρόχου logistics παραλάβει περισσότερα αντικείμενα από αυτά που παραγγέλθηκαν, αυτό δεν συνιστά καμία υποχρέωση εκ μέρους του παρόχου logistics ή της Eurosender.

3.2. Περιορισμοί μεγέθους και βάρους

Όλες οι τιμές που προσφέρονται στον πελάτη κατά την τοποθέτηση της παραγγελίας βασίζονται στη δήλωση του πελάτη για το μέγεθος και το βάρος της αποστολής του. Οποιαδήποτε υπέρβαση του μεγέθους και του βάρους που δηλώνει ο πελάτης κατά τη διαδικασία παραγγελίας θα υπόκειται στη διαδικασία σύμφωνα με την ενότητα 2.3.

Ο πελάτης υποχρεούται να ελέγχει τους Όρους και Προϋποθέσεις του παρόχου εφοδιαστικής που του παρουσιάζονται κατά την τοποθέτηση της παραγγελίας του για τυχόν περιορισμούς μεγέθους και βάρους που ισχύουν για τη συγκεκριμένη υπηρεσία που έχει κλείσει. Τυχόν υπέρβαση του μέγιστου επιτρεπόμενου από τον πάροχο εφοδιαστικής βάρους και μεγέθους μπορεί να προκαλέσει άρνηση παραλαβής ή παράδοσης από τον πάροχο εφοδιαστικής. Μια τέτοια αποστολή μπορεί να επιστραφεί στον αποστολέα ανά πάσα στιγμή με έξοδα του πελάτη.

Ο πελάτης κατανοεί ότι το συνολικό βάρος και οι διαστάσεις που παραγγέλθηκαν περιλαμβάνουν τόσο τη συσκευασία (π.χ. παλέτα, δέμα, περιτύλιγμα κ.λπ.) όσο και το φορτίο/εμπόρευμα.

3.3. Παραλαβή και παράδοση

Ο πελάτης συμφωνεί η αποστολή να είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση παραλαβής για να την παραλάβει ο επιλεγμένος πάροχος εφοδιαστικής ανά πάσα στιγμή κατά τις καθημερινές ώρες εργασίας του τοπικού παρόχου εφοδιαστικής. Λόγω απρόβλεπτων παραγόντων που σχετίζονται με τον πάροχο υλικοτεχνικής υποστήριξης, η παραλαβή μπορεί να πραγματοποιηθεί πριν ή μετά από αυτή την ώρα.

Εάν ο οδηγός του επιλεγμένου παρόχου εφοδιαστικής δεν παρέλαβε την αποστολή κατά την ημερομηνία παραλαβής, ο πελάτης, σύμφωνα με τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις, αναλαμβάνει την ευθύνη να ενημερώσει αμέσως την Eurosender για το γεγονός αυτό, ώστε η Eurosender να κανονίσει με τον επιλεγμένο πάροχο εφοδιαστικής μια δεύτερη προσπάθεια παραλαβής. Εάν η παραλαβή ή η παράδοση δεν είναι επιτυχής την προγραμματισμένη ημέρα για λόγο που δεν αφορά τον επιλεγμένο πάροχο υλικοτεχνικής υποστήριξης, ένα νέο αίτημα παραλαβής ή παράδοσης μπορεί να οδηγήσει σε πρόσθετα έξοδα που βαρύνουν τον πελάτη.

Ο πελάτης είναι υπεύθυνος για την παροχή μιας πλήρους και ακριβούς διεύθυνσης για την παραλαβή και την παράδοση της αποστολής, καθώς και κάθε άλλης σχετικής πληροφορίας για τη διευκόλυνση της παραλαβής και της παράδοσης. Τα στοιχεία της διεύθυνσης θα πρέπει να ταιριάζουν στην προβλεπόμενη περιοχή κατά τη διαδικασία κράτησης και να μην περιλαμβάνονται στο “πεδίο σχολίων”, διαφορετικά, οι πάροχοι εφοδιαστικής ενδέχεται να μην λάβουν τις πλήρεις πληροφορίες που απαιτούνται για την επιτυχή παραλαβή και παράδοση.

Ο πελάτης κατανοεί ότι είναι πλήρως υπεύθυνος για τα ακόλουθα και πρέπει να παρέχει τα σωστά στοιχεία:

 • Το όνομα και τη διεύθυνση του αποστολέα,
 • Το όνομα και τη διεύθυνση του παραλήπτη,
 • Η περιγραφή της φύσης των εμπορευμάτων και του τρόπου συσκευασίας,
 • Τον αριθμό των δεμάτων και τα ειδικά σήματα και τους αριθμούς τους,
 • Το μεικτό βάρος των εμπορευμάτων ή την ποσότητά τους που εκφράζεται με άλλο τρόπο.

Σε περίπτωση παροχής λανθασμένων στοιχείων, ο πελάτης φέρει την πλήρη ευθύνη για τα έξοδα που ενδέχεται να προκύψουν.

Η παραλαβή και η παράδοση πρέπει να γίνεται σε εύκολα προσβάσιμο μέρος- ο οδηγός του επιλεγμένου μεταφορέα πρέπει να μπορεί να σταθμεύσει το όχημα τουλάχιστον δεκαπέντε (15) μέτρα από την αναγραφόμενη διεύθυνση. Η υπηρεσία παρέχεται μέχρι την κεντρική πόρτα του κτιρίου. Ο οδηγός δεν υποχρεούται να παραλάβει ή να παραδώσει την αποστολή σε άλλο όροφο εκτός του ισογείου.

Για τους τύπους υπηρεσιών που περιλαμβάνουν φορτία/παλετοποιημένα φορτία ή τύπους υπηρεσιών full van FTL/LTL, ο πελάτης κατανοεί ότι σε περίπτωση που δεν υπάρχουν ειδικές συμφωνίες, είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη φόρτωση και εκφόρτωση του φορτίου. Ο πελάτης κατανοεί ότι πρέπει να παρέχει τον απαραίτητο εξοπλισμό, περονοφόρο ανυψωτικό μηχάνημα, ανθρώπινο δυναμικό και πρόσβαση για το φορτηγό. Η φόρτωση και εκφόρτωση μπορεί να γίνει μόνο από το ισόγειο. Η Eurosender και οι πάροχοι εφοδιαστικής δεν φέρουν καμία ευθύνη για τη φόρτωση και εκφόρτωση του φορτίου/παλετοποιημένου φορτίου και δεν ευθύνονται για τυχόν επιπλέον έξοδα.

Ο πελάτης κατανοεί ότι σε περίπτωση φορτίου/παλετοποιημένου φορτίου ή πλήρους φορτηγού FTL/LTL ο μέγιστος επιτρεπόμενος χρόνος για τη φόρτωση και εκφόρτωση του φορτηγού είναι 30 λεπτά και εάν ο πελάτης φορτώσει/εκφορτώσει περισσότερο, ενδέχεται να προκύψει επιπλέον κόστος για τον πελάτη. Οποιαδήποτε περιττή αναμονή λόγω μη διαθεσιμότητας του αποστολέα ή επειδή το φορτίο δεν είναι προετοιμασμένο για παραλαβή μπορεί να προκαλέσει αποτυχημένη προσπάθεια παραλαβής, η οποία θα επιβαρύνει τον πελάτη. Οποιοδήποτε πρόσθετο κόστος προκύψει θα διεκπεραιωθεί σύμφωνα με την ενότητα 2.3.

Η Eurosender δεν εγγυάται τη μεταφορά και την παράδοση της αποστολής σε διαφορετική διεύθυνση από αυτή που είχε υποδείξει αρχικά ο πελάτης κατά τη διαδικασία παραγγελίας. Η Eurosender μπορεί να ενημερώσει τον επιλεγμένο πάροχο logistics μόνο για τις αλλαγές στη διεύθυνση παράδοσης σύμφωνα με το αίτημα του πελάτη. Ούτε η Eurosender ούτε ο πάροχος εφοδιαστικής δεν μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι εάν η αποστολή δεν παραδοθεί σε διεύθυνση που έχει δηλωθεί μετά τη χρήση της ετικέτας για την αποστολή.

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας κράτησης, ο πελάτης πρέπει να προσδιορίσει τον τοπικό αριθμό τηλεφώνου στη χώρα παραλαβής και παράδοσης, στον οποίο θα είναι διαθέσιμος κάποιος κατά τη στιγμή της παραλαβής και παράδοσης. Μόνο οι τοπικοί τηλεφωνικοί αριθμοί μπορούν να επικοινωνήσουν. Παρόλο που πρέπει να δηλωθεί ο έγκυρος τοπικός αριθμός τηλεφώνου, ο οδηγός του επιλεγμένου μεταφορέα δεν υποχρεούται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με τον χρήστη ή τα πρόσωπα επικοινωνίας.

Ο μεταφορέας μπορεί να απορρίψει την παραλαβή σε περίπτωση που η υπηρεσία δεν μπορεί να παρασχεθεί για οποιονδήποτε λόγο που δεν είναι υπό τον έλεγχο του μεταφορέα, όπως απομακρυσμένες τοποθεσίες ή κυρώσεις που έχουν επιβληθεί στη χώρα παραλαβής (εμπάργκο). Η Eurosender και οι επιλεγμένοι πάροχοι υπηρεσιών εφοδιαστικής έχουν το δικαίωμα να αρνηθούν την παραλαβή ή την παράδοση στην αιτούμενη τοποθεσία όταν μια τέτοια παράδοση θα μπορούσε να είναι επιβλαβής για άτομα, εξοπλισμό ή άλλα αγαθά.

Μια αποστολή μπορεί να θεωρηθεί μη αποδεκτή εάν:

 • δεν γίνεται τελωνειακή δήλωση όταν απαιτείται από τους ισχύοντες τελωνειακούς κανονισμούς,
 • περιέχει απαγορευμένα αντικείμενα που αναφέρονται στην ενότητα 3.4,
 • η διεύθυνσή της είναι λανθασμένη ή δεν έχει επισημανθεί σωστά ή η συσκευασία της είναι ελαττωματική ή ανεπαρκής για να εξασφαλίσει ασφαλή μεταφορά με συνήθη προσοχή στο χειρισμό,
 • περιέχει οποιοδήποτε άλλο αντικείμενο το οποίο ο πάροχος εφοδιαστικής αποφασίζει ότι δεν μπορεί να μεταφερθεί με ασφάλεια ή νόμιμα.

Εάν η αποστολή θεωρηθεί μη αποδεκτή, ή έχει υποτιμηθεί για τελωνειακούς σκοπούς, ή ο παραλήπτης δεν μπορεί εύλογα να αναγνωριστεί ή να εντοπιστεί, ή ο παραλήπτης αρνείται την παράδοση ή την καταβολή δασμών ή άλλων επιβαρύνσεων αποστολής, ο μεταφορέας καταβάλλει εύλογες προσπάθειες για να επιστρέψει την αποστολή στον αποστολέα με έξοδα του πελάτη, διαφορετικά η αποστολή μπορεί να αποδεσμευτεί, να διατεθεί, χωρίς καμία ευθύνη έναντι του πελάτη. Ο μεταφορέας μπορεί να καταστρέψει οποιοδήποτε φορτίο το οποίο ο νόμος δεν του επιτρέπει να επιστρέψει στον αποστολέα, καθώς και οποιοδήποτε φορτίο με απαγορευμένα αντικείμενα.

Ανάλογα με τη χώρα και τον πάροχο υπηρεσιών εφοδιαστικής μπορεί να υπάρξουν μία ή δύο προσπάθειες παράδοσης ή ακόμη και παράδοση απευθείας στο πλησιέστερο σημείο πρόσβασης που διαχειρίζεται ο επιλεγμένος πάροχος υπηρεσιών εφοδιαστικής, όπως ορίζεται στους όρους και τις προϋποθέσεις του. Οι αποστολές δεν μπορούν να παραδοθούν σε ταχυδρομικές θυρίδες, εκτός εάν είναι δυνατή η επιλογή αυτής της επιλογής κατά τη διαδικασία παραγγελίας. Οι αποστολές παραδίδονται στη διεύθυνση του παραλήπτη που έχει δηλώσει ο πελάτης, αλλά όχι απαραίτητα στον ονομαστικό παραλήπτη προσωπικά. Ο παραλήπτης μπορεί να ειδοποιηθεί για μια επικείμενη παράδοση ή για μια χαμένη παράδοση. Στον παραλήπτη μπορεί να δοθεί η δυνατότητα επιλογής εναλλακτικών επιλογών παράδοσης, όπως παράδοση σε άλλη ημέρα, δεν απαιτείται υπογραφή, ανακατεύθυνση ή παραλαβή στο πλησιέστερο σημείο πρόσβασης. Οι προσαυξήσεις για αλλαγές στη διεύθυνση παράδοσης ενδέχεται να ισχύουν και θα αντιμετωπίζονται σύμφωνα με την ενότητα 2.3.

Σύμφωνα με τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις, η παράδοση θεωρείται αποτελεσματική εάν:

 • η αποστολή παραδίδεται σε οποιοδήποτε πρόσωπο που διεκδικεί την αποστολή και βρίσκεται στη διεύθυνση παράδοσης με ψηφιακή ή χειρόγραφη υπογραφή, συμπεριλαμβανομένων των γειτόνων και των προσώπων που βρίσκονται στις υποδεικνυόμενες εγκαταστάσεις,
 • η αποστολή παραδίδεται σε εναλλακτική διεύθυνση (γειτονική διεύθυνση, τοπικό ταχυδρομείο ή σημείο πρόσβασης),
 • μετά από πολλαπλές αποτυχημένες προσπάθειες παράδοσης στη διεύθυνση παράδοσης, η αποστολή παραδίδεται σε μία από τις αποθήκες του επιλεγμένου μεταφορέα, η οποία βρίσκεται κοντά στην αρχική διεύθυνση παράδοσης. Αυτό μπορεί να προκαλέσει πρόσθετο κόστος για τον πελάτη,
 • ο επιλεγμένος πάροχος υλικοτεχνικής υποστήριξης έχει αφήσει ειδοποίηση παράδοσης στον υπεύθυνο επικοινωνίας για την παράδοση, ή εάν αυτό είναι εμφανές μέσω της παρακολούθησης της αποστολής,
 • η αποστολή παραδίδεται στη διεύθυνση παράδοσης σε πρόσωπο που παρουσιάστηκε ψευδώς ως παραλήπτης,
 • η αποστολή επιστρέφεται πίσω στη διεύθυνση παραλαβής μετά τις μέγιστες ημέρες παραμονής στην αποθήκη του μεταφορέα ή λόγω ακατάλληλης συσκευασίας ή ζημιάς στο δέμα ή λόγω υπερβολικού βάρους ή υπερμεγέθους του δέματος. Αυτό μπορεί να προκαλέσει πρόσθετο κόστος για τον πελάτη.

Σε ορισμένες περιοχές ενδέχεται να ισχύουν εξαιρέσεις όσον αφορά τις παραδόσεις των αποστολών λόγω των συνθηκών και των συνήθων πρακτικών των τοπικών εταιρειών ταχυμεταφορών.

Ο πάροχος εφοδιαστικής έχει το δικαίωμα να ανοίξει και να επιθεωρήσει μια αποστολή χωρίς προειδοποίηση για λόγους ασφαλείας, προστασίας, τελωνειακούς ή άλλους ρυθμιστικούς λόγους και δεν φέρει καμία ευθύνη για το λόγο αυτό. Ο πάροχος υπηρεσιών εφοδιαστικής μπορεί επίσης να υποχρεωθεί να προβεί σε έλεγχο με ακτίνες Χ μιας αποστολής και ο πελάτης παραιτείται με το παρόν από τυχόν αξιώσεις για ζημίες ή καθυστερήσεις ως αποτέλεσμα του ελέγχου.

Ο πελάτης κατανοεί ότι όλοι οι χρόνοι παραλαβής και παράδοσης που παρέχονται κατά τη διαδικασία παραγγελίας είναι μόνο εκτιμώμενοι και δεν δεσμεύουν την Eurosender. Η Eurosender και ο πάροχος υλικοτεχνικής υποστήριξης δεν υποχρεούνται να αποζημιώσουν τον πελάτη για τυχόν ζημίες που προκαλούνται από τυχόν καθυστερήσεις, ούτε υποχρεούνται να επιστρέψουν οποιοδήποτε σχετικό κόστος.

3.4. Απαγορευμένα στοιχεία

Ο πελάτης συμφωνεί με τον κατάλογο των αντικειμένων που απαγορεύεται να μεταφερθούν στο παρόν και δηλώνει ότι δεν θα στείλει κανένα αντικείμενο που περιλαμβάνεται σε αυτόν τον κατάλογο ή κανένα αντικείμενο που απαγορεύεται από τους Όρους και Προϋποθέσεις του επιλεγμένου παρόχου logistics ή από τους νόμους της χώρας στην οποία βρίσκεται η διεύθυνση παραλαβής ή παράδοσης. Εάν ο πελάτης αποφασίσει να στείλει ούτως ή άλλως απαγορευμένα αντικείμενα, θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για όλες τις ζημιές και τα έξοδα που θα προκύψουν.

Παραδείγματα απαγορευμένων αντικειμένων είναι τα εξής:

 • Επικίνδυνα εμπορεύματα, επικίνδυνα εμπορεύματα και εύφλεκτα εμπορεύματα που ταξινομούνται ως τέτοια, απαγορεύονται ή περιορίζονται από την IATA (Διεθνής Ένωση Αερομεταφορών), τον ICAO (Διεθνής Οργανισμός Πολιτικής Αεροπορίας) ή άλλο σχετικό οργανισμό (“Επικίνδυνα εμπορεύματα”),
 • Αντικείμενα που μπορούν να προκαλέσουν ζημιά σε άλλα αντικείμενα κατά τη μεταφορά,
 • Έργα τέχνης, κοσμήματα (συμπεριλαμβανομένων των ρολογιών), πολύτιμα μέταλλα, πολύτιμες πέτρες, μαργαριτάρια, γυαλί ή οποιαδήποτε αντικείμενα που αποτελούνται από γυαλί, πορσελάνη, πήλινα ή άλλα παρόμοια υλικά,
 • Αντίκες, γούνες,
 • Μετρητά, νομίσματα, συλλεκτικά νομίσματα, γραμματόσημα και έγγραφα που μπορούν να ανταλλαγούν με μετρητά ή εμπορεύματα,
 • Αλκοόλ και προϊόντα καπνού,
 • Υγρά κάθε είδους,
 • Ανθρώπινα υπολείμματα, ζωντανά ζώα ή φυτά, ευπαθή τρόφιμα,
 • Οποιαδήποτε εμπορεύματα που απαιτούν μεταφορά με ελεγχόμενη θερμοκρασία,
 • Οποιαδήποτε εμπορεύματα που απαγορεύονται από το νόμο ή τον κανονισμό οποιασδήποτε κυβέρνησης ή δημόσιας ή τοπικής αρχής οποιασδήποτε χώρας όπου μεταφέρονται τα εμπορεύματα,
 • Ουσίες που απαιτούν ειδικές άδειες μεταφοράς, ειδικό χειρισμό ή ειδική τεκμηρίωση,
 • Για αεροπορικές μεταφορές: όλες οι αποστολές ιόντων λιθίου και μετάλλων λιθίου- απαγορευμένα εμπορεύματα σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 300/2008 της 11ης Μαρτίου 2008 και τους κανόνες εφαρμογής του, όπως τροποποιούνται κατά καιρούς,
 • Αποστολές που καλύπτονται από την Ευρωπαϊκή Συμφωνία για τη Διεθνή Οδική Μεταφορά Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (ADR).

Ο πάροχος υπηρεσιών εφοδιαστικής έχει το δικαίωμα να αρνηθεί τη διακίνηση αντικειμένων των οποίων το περιεχόμενο είναι επικίνδυνο ή καταστροφικό. Εάν τα αντικείμενα αυτά παραδοθούν στον επιλεγμένο πάροχο εφοδιαστικής, αυτός διατηρεί το δικαίωμα να τα απομακρύνει ή να τα χειριστεί με άλλο τρόπο χωρίς άλλη ειδοποίηση με έξοδα του πελάτη. Στην περίπτωση αυτή, ο πελάτης ευθύνεται για κάθε απώλεια ή ζημία που προκύπτει σε σχέση με τα αντικείμενα αυτά και αποζημιώνει τον επιλεγμένο πάροχο logistics ή/και την Eurosender για όλες τις κυρώσεις, αξιώσεις, ζημίες, έξοδα και δαπάνες που προκύπτουν σε σχέση με αυτά, και τα αντικείμενα μπορούν να αντιμετωπιστούν με τον τρόπο που η εταιρεία ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο υπό την επιμέλεια του οποίου μπορεί να βρίσκονται σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή κρίνει σκόπιμο.

Εκτός από τον κατάλογο των απαγορευμένων αντικειμένων, κανένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο, εκτός εάν επιβεβαιωθεί ρητά από τον μεταφορέα ή την οικεία ασφαλιστική εταιρεία, δεν θα γίνεται δεκτό για τα ακόλουθα αντικείμενα:

 • τρόφιμα (συμπεριλαμβανομένων των τροφίμων σε υγρή μορφή),
 • εύθραυστα αντικείμενα, όπως γυαλί και πορσελάνη,
 • αντικείμενα μεγάλης αξίας,
 • μεμονωμένα αντικείμενα αξίας άνω των 5000 EUR. Ο πελάτης υποχρεούται να ενημερώνει εγγράφως την Eurosender για κάθε αντικείμενο αξίας άνω των 2.000 EUR,
 • αντικείμενα με συναισθηματική αξία.

3.5. Τελωνεία

Η Eurosender δεν ενεργεί ως διαμεσολαβητής/πράκτορας τελωνείου και δεν ευθύνεται για τη διαδικασία ή τα τέλη που προκύπτουν από τελωνειακούς δασμούς ή τελωνειακές διαδικασίες, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στο πλαίσιο του σχετικού τύπου υπηρεσίας αποστολής στο κεφάλαιο 4. Ο πελάτης είναι πάντα υπεύθυνος να ελέγχει εκ των προτέρων τις τελωνειακές απαιτήσεις των χωρών εξαγωγής και εισαγωγής σύμφωνα με την τοπική νομοθεσία και πολιτική τους.

Ο πελάτης υποχρεούται να συνεργάζεται πλήρως με τις τοπικές τελωνειακές αρχές. Τυχόν τελωνειακοί δασμοί, φόροι (συμπεριλαμβανομένου, ενδεικτικά, του ΦΠΑ, εφόσον ισχύει), πρόστιμα, έξοδα αποθήκευσης ή άλλα έξοδα βαρύνουν τον πελάτη. Σε περίπτωση που η Eurosender επιβαρυνθεί με οποιοδήποτε από τα εν λόγω έξοδα ως αποτέλεσμα των ενεργειών των τελωνειακών ή άλλων κυβερνητικών αρχών ή της παράλειψης του αποστολέα ή του παραλήπτη να παράσχει την κατάλληλη τεκμηρίωση, τα έξοδα αυτά θα χρεωθούν στον πελάτη ή στον παραλήπτη της αποστολής, καθώς και κάθε επιπλέον κόστος που θα επιβαρύνει την Eurosender. Οι εν λόγω χρεώσεις διεκπεραιώνονται ως πρόσθετη χρέωση σύμφωνα με την ενότητα 2.3.

Η Eurosender δεν έχει καμία γνώση ή ευθύνη να ελέγξει ή να συμβουλεύσει τον πελάτη σχετικά με τις πληροφορίες και τα έγγραφα που παρέχονται. Ο πελάτης συμφωνεί να αποζημιώσει την Eurosender και να απαλλάξει την Eurosender από τυχόν αξιώσεις που μπορεί να εγερθεί κατά της Eurosender που προκύπτουν από τις ψευδείς ή λανθασμένες πληροφορίες που παρέχονται στην Eurosender και από τυχόν οικονομικές κυρώσεις που θα επιβληθούν στην Eurosender.

Ο πελάτης αναγνωρίζει ότι δεν βασίστηκε σε καμία δήλωση, υπόσχεση ή εκπροσώπηση που έγινε ή που δόθηκε από τον πάροχο υπηρεσιών εφοδιαστικής ή εκ μέρους του, η οποία δεν αναφέρεται στους παρόντες όρους και προϋποθέσεις. Για αποστολές από ή προς οποιαδήποτε χώρα εκτός της ΕΕ, ο πελάτης υποχρεούται, σε σχέση με κάθε ένα από τα εμπορεύματα

που περιλαμβάνονται σε κάθε αποστολή, να παρέχει στον πάροχο υπηρεσιών εφοδιαστικής τα εξής:

 • ένα εμπορικό τιμολόγιο στην αγγλική γλώσσα, το οποίο περιλαμβάνει, ενδεικτικά, τον αριθμό EORI, και σαφής περιγραφή των εμπορευμάτων, αξία των εμπορευμάτων, νόμισμα, Incoterm που χρησιμοποιείται κ.λπ,
 • έναν κωδικό εμπορεύματος για καθένα από τα εμπορεύματα
 • γραπτή ειδοποίηση εκ των προτέρων για όλα τα είδη της αποστολής και/ή τα εμπορεύματα που περιλαμβάνονται σε οποιοδήποτε είδος της αποστολής και τα οποία δεν αποτελούν συνήθεις ή μόνιμες εξαγωγές (για παράδειγμα, προσωρινές εξαγωγές όπως επισκευές που θα επιστραφούν στη χώρα προέλευσης),
 • τυχόν ειδικές εξουσιοδοτήσεις για την άμεση εκπροσώπηση του πελάτη που έχουν δοθεί στον πάροχο υπηρεσιών εφοδιαστικής, εφόσον απαιτείται βάσει οποιασδήποτε ισχύουσας νομοθεσίας- και
 • κάθε πληροφορία/έγγραφο που απαιτείται από τις σχετικές τελωνειακές αρχές, τους νόμους και τους κανονισμούς ή τον πάροχο υπηρεσιών εφοδιαστικής.

 

Για φορτία/παλετοποιημένα φορτία, ο πελάτης πρέπει είτε να παράσχει τελωνισμένο φορτίο είτε τις λεπτομέρειες για τη διαδικασία εκτελωνισμού. Ο πελάτης κατανοεί ότι η δεδομένη τιμή στη διαδικασία παραγγελίας δεν περιλαμβάνει τον εκτελωνισμό, τους δασμούς και τους φόρους.

Για τις τελωνειακές ή άλλες διατυπώσεις που πρέπει να ολοκληρωθούν πριν από την παράδοση των εμπορευμάτων, ο πελάτης επισυνάπτει τα απαραίτητα έγγραφα στη φορτωτική ή τα θέτει στη διάθεση του επιλεγμένου παρόχου logistics και του παρέχει όλες τις πληροφορίες που χρειάζεται.

Ο πελάτης είναι υπεύθυνος για τον έλεγχο των σχετικών πληροφοριών που απαιτούνται από τις αρμόδιες τελωνειακές αρχές και όλα τα τελωνειακά έγγραφα και το έγγραφο μεταφοράς πρέπει να συμπληρώνονται με ακρίβεια από τον πελάτη σύμφωνα με όλους τους σχετικούς τελωνειακούς νόμους, κανόνες και κανονισμούς.

Ο πάροχος εφοδιαστικής μπορεί να απορρίψει την παραλαβή ή ακόμη και να επιστρέψει την αποστολή πίσω στον αποστολέα, επιβάλλοντας επιπλέον έξοδα για τα οποία ο πελάτης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος, σε περίπτωση που τα απαιτούμενα έγγραφα δεν παρέχονται ή δεν είναι σύμφωνα με τους κανονισμούς.

Ο αποστολέας βεβαιώνει ότι όλες οι δηλώσεις και οι πληροφορίες που παρέχονται σχετικά με την εξαγωγή και την εισαγωγή της αποστολής θα είναι αληθείς και σωστές και αναγνωρίζει ότι σε περίπτωση που γίνουν αναληθείς ή δόλιες δηλώσεις σχετικά με την αποστολή ή οποιοδήποτε από τα περιεχόμενά της, μπορεί να προκύψει αστική αξίωση ή/και ποινική δίωξη, οι κυρώσεις της οποίας περιλαμβάνουν την κατάσχεση και την πώληση της αποστολής.

4. Τύποι υπηρεσιών

Στην ενότητα που ακολουθεί παρατίθενται και περιγράφονται οι συγκεκριμένοι τύποι υπηρεσιών που είναι διαθέσιμοι στο πλαίσιο των λύσεων logistics της Eurosender. Τυχόν ειδικοί κανόνες θα πρέπει να αντιμετωπίζονται ως προσθήκη στους γενικούς κανόνες που περιγράφονται στις προηγούμενες ενότητες των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων. Σε περίπτωση σύγκρουσης μεταξύ του παρόντος τμήματος και των προηγούμενων τμημάτων, υπερισχύουν οι ειδικοί κανόνες για τους τύπους υπηρεσιών όπως γράφονται στο παρόν τμήμα.

4.1 Αποστολή εγγράφων

4.1.1 Ορισμός

Με την υπηρεσία αποστολής εγγράφων ο πελάτης μπορεί να αποστέλλει έγγραφα σε όλο τον κόσμο. Η ετικέτα απαιτείται να εκτυπωθεί και να επισυναφθεί σε κάθε αντικείμενο ξεχωριστά.

4.1.2 Συσκευασία και όρια μεγέθους και βάρους

Ο πελάτης μπορεί να χρησιμοποιήσει μόνο φάκελο ως συσκευασία. Το μέγιστο βάρος μιας αποστολής περιορίζεται στα 2 kg. Οι μέγιστες διαστάσεις ενός φακέλου είναι 35 x 28 x 1 cm.

4.1.3 Ευθύνη και διευρυμένη ευθύνη

Οι φάκελοι στην υπηρεσία αποστολής εγγράφων καλύπτονται από την ευθύνη του παρόχου εφοδιαστικής σύμφωνα με τη Σύμβαση για τη σύμβαση διεθνούς οδικής μεταφοράς εμπορευμάτων (CMR) ή τη Σύμβαση του Μόντρεαλ ή τη Σύμβαση της Βαρσοβίας, ανάλογα με την περίπτωση. Ο πελάτης μπορεί να επιλέξει την εκτεταμένη ευθύνη, ωστόσο δεν είναι δυνατή η πρόσθετη ασφάλιση.

4.2 Τακτική και ευέλικτη αποστολή πακέτων

4.2.1 Ορισμός

Με την υπηρεσία “Τακτική και ευέλικτη αποστολή δεμάτων” ο πελάτης μπορεί να αποστέλλει δέματα με κοινά χαρακτηριστικά όπως περιγράφονται παρακάτω. Τυχόν αποκλίσεις που ισχύουν αποκλειστικά για την αποστολή πακέτων Standard – Flexi περιγράφονται στην ενότητα 4.2.2. Η ετικέτα απαιτείται να επισυνάπτεται σε κάθε αντικείμενο ξεχωριστά. Η ετικέτα είτε πρέπει να εκτυπωθεί από τον πελάτη είτε φέρεται από τον μεταφορέα κατά την παραλαβή.

4.2.2 Ναυτιλία Flexi

Σε περίπτωση που για τη διαδρομή που έχει επιλέξει ο πελάτης, η Eurosender προσφέρει την επιλογή “Flexi service”, ο πάροχος logistics θα προχωρήσει στην παραλαβή εντός της ίδιας ημέρας, εφόσον η παραγγελία έχει γίνει πριν από τις 11 π.μ. CET. Όλες οι άλλες παραγγελίες θα παραληφθούν την επόμενη διαθέσιμη εργάσιμη ημέρα. Ο πελάτης κατανοεί ότι πολλές εξωτερικές συνθήκες, όπως ενδεικτικά η κίνηση, ο αυξημένος αριθμός παραγγελιών, οι καιρικές συνθήκες ή η απομακρυσμένη τοποθεσία της διεύθυνσης παραλαβής, μπορεί να προκαλέσουν καθυστέρηση στην παραλαβή.

Όταν επιλέγει την επιλογή Standard – Flexi shipping, ο πελάτης λαμβάνει την ετικέτα (ή τις ετικέτες) μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και ο πελάτης κατανοεί ότι είναι δική του ευθύνη να εκτυπώσει την ετικέτα (ή τις ετικέτες) και να εξοπλίσει την αποστολή με την ετικέτα (ή τις ετικέτες) αναλόγως.

4.2.3 Ευθύνη και πρόσθετη ασφάλιση

Οι αποστολές στο πλαίσιο της υπηρεσίας τακτικών αποστολών καλύπτονται από την ευθύνη του παρόχου εφοδιαστικής σύμφωνα με το CMR ή/και τη βασική ασφάλιση του παρόχου εφοδιαστικής που περιλαμβάνεται στην τιμή. Ο πελάτης ενημερώνεται για το ποσό της βασικής ασφάλισης που καλύπτει ο επιλεγμένος πάροχος εφοδιαστικής κατά τη διαδικασία παραγγελίας. Σε περίπτωση που το περιεχόμενο της αποστολής έχει μεγαλύτερη αξία από αυτή που μπορεί να καλυφθεί από τη βασική ασφάλιση που περιλαμβάνεται στην τιμή της μεταφοράς, ο πελάτης μπορεί να αγοράσει πρόσθετη ασφάλιση με την ασφαλιστική εταιρεία συνεργάτη της Eurosender ύψους έως 2000 EUR ανά αντικείμενο (δηλ. πακέτο) της αποστολής ή όπως επιτρέπεται κατά τη διαδικασία παραγγελίας έναντι πρόσθετης αμοιβής, εφόσον οι χώρες προέλευσης και προορισμού είναι μέλη της ΕΕ.

Σε περίπτωση που ο πελάτης έχει αγοράσει πρόσθετη ασφάλιση με την ασφαλιστική εταιρεία συνεργάτη της Eurosender, η ασφάλιση δεν θα ισχύει επιπλέον για τα ακόλουθα:

 • μεταφορά ηλεκτρονικών συσκευών (όπως τηλεοράσεις, κινητά τηλέφωνα, υπολογιστές και άλλες ηλεκτρονικές συσκευές) χωρίς την αρχική συσκευασία,
 • μεταφορά μεταχειρισμένων και μεταχειρισμένων ηλεκτρονικών συσκευών,
 • ρούχα και παπούτσια σχεδιαστών ή ειδικών προδιαγραφών. Ρούχα και παπούτσια, γενικά, μπορούν να αποζημιωθούν μόνο μέχρι 200 EUR ανά τεμάχιο.
 • μεταφορά μουσικών οργάνων που δεν προστατεύονται ανάλογα με την ευαισθησία τους. Μια σκληρή θήκη ή παρόμοια συσκευασία με επαρκή εσωτερική προστασία αποτελεί το ελάχιστο πρότυπο,
 • η μέγιστη δυνατή επιστροφή χρημάτων για ένα συγκεκριμένο στοιχείο του πακέτου περιορίζεται σε 1000 EUR.

4.3 Τακτική αποστολή Plus και αποστολή Express

4.3.1 Ορισμός

Με τις υπηρεσίες Priority και Express shipping ο πελάτης μπορεί να αποστέλλει δέματα και παλέτες παγκοσμίως οδικώς ή αεροπορικώς, όπου η Express shipping είναι η ταχύτερη από τις δύο υπηρεσίες. Η ετικέτα απαιτείται να εκτυπωθεί και να επισυναφθεί σε κάθε αντικείμενο ξεχωριστά.

4.3.2 Περιορισμοί μεγέθους και βάρους

Όλες οι τιμές Priority και Express για παλετοποιημένο φορτίο προσφέρονται μόνο για στοιβαζόμενες παλέτες. Οι μη στοιβαζόμενες παλέτες δεν επιτρέπονται για μεταφορά στο πλαίσιο αυτής της υπηρεσίας.

4.3.4 Ευθύνη και πρόσθετη ασφάλιση

Τα δέματα και οι παλέτες στην υπηρεσία Priority καλύπτονται από την ευθύνη του παρόχου εφοδιαστικής σύμφωνα με τη Σύμβαση για τη Διεθνή Οδική Μεταφορά Εμπορευμάτων (CMR) ή τη Σύμβαση του Μόντρεαλ ή τη Σύμβαση της Βαρσοβίας, ανάλογα με την περίπτωση. Ο πελάτης μπορεί να αγοράσει πρόσθετη ασφάλιση με τον πάροχο εφοδιαστικής με πρόσθετη χρέωση. Η αποστολή θα ασφαλίζεται για το ποσό της αξίας που δηλώνει ο πελάτης κατά τη διαδικασία παραγγελίας, περιοριζόμενη στη μέγιστη δυνατή ασφαλιστική κάλυψη έως 50.000 EUR ανά αποστολή, εκτός εάν περιορίζεται διαφορετικά από τους όρους και τις προϋποθέσεις του επιλεγμένου παρόχου υπηρεσιών εφοδιαστικής. l

4.4 Τακτικές παλέτες και άλλες οδικές μεταφορές φορτίου

4.4.1 Ορισμός

Ο πελάτης μπορεί να αποστέλλει μη τυποποιημένα, ογκώδη αντικείμενα και κανονικές παλέτες (παλετοποιημένο φορτίο) χρησιμοποιώντας υπηρεσία οδικής εμπορευματικής μεταφοράς φορτίου με το δίκτυο του επιλεγμένου παρόχου εφοδιαστικής.

Οι τιμές που προσφέρονται από την Eurosender αφορούν εξ ορισμού μόνο τα στοιβαζόμενα αντικείμενα μιας αποστολής. Εάν ο πελάτης επιβεβαιώσει μια τέτοια προσφορά, αλλά προετοιμάζει ένα μη στοιβαζόμενο αντικείμενο για παραλαβή από τον πάροχο εφοδιαστικής, τυχόν πρόσθετα έξοδα που θα προκύψουν θα βαρύνουν τον πελάτη. Εάν ο πελάτης έχει μη στοιβαζόμενη αποστολή, πρέπει να ενημερωθεί εκ των προτέρων προκειμένου να λάβει μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου επιβεβαιωμένη προσαρμοσμένη προσφορά που ετοιμάζεται από εκπρόσωπο της Eurosender.

Οι τιμές που προσφέρονται στην πλατφόρμα Eurosender είναι εκτιμώμενες τιμές, οι οποίες υπόκεινται σε περαιτέρω προσαρμογές ανάλογα με τις εποχιακές συνθήκες ή άλλες εξωτερικές συνθήκες που μπορεί να προκαλέσουν αύξηση του κόστους των υπηρεσιών.

Ο πελάτης είναι υπεύθυνος για την ακρίβεια του βάρους που αναγράφεται στο δελτίο αποστολής. Ο πελάτης έχει το δικαίωμα να ζητήσει έλεγχο από τον πάροχο υλικοτεχνικής υποστήριξης για τα έξοδα του πελάτη.

Η ετικέτα απαιτείται να επισυνάπτεται σε κάθε αντικείμενο ξεχωριστά. Η ετικέτα είτε πρέπει να εκτυπωθεί από τον πελάτη είτε φέρεται από τον μεταφορέα κατά την παραλαβή.

4.4.2 Ευθύνη και πρόσθετη ασφάλιση

Οι αποστολές στην υπηρεσία Road Freight Cargo καλύπτονται από την ευθύνη του παρόχου εφοδιαστικής σύμφωνα με τη Σύμβαση για τη Διεθνή Σύμβαση Οδικής Μεταφοράς Εμπορευμάτων (CMR).

Σε περίπτωση που το περιεχόμενο της αποστολής έχει μεγαλύτερη αξία από αυτή που μπορεί να καλυφθεί από την ευθύνη του παρόχου υπηρεσιών εφοδιαστικής σύμφωνα με την CMR, ο πελάτης μπορεί να αγοράσει πρόσθετη ασφάλιση με την ασφαλιστική εταιρεία συνεργάτη της Eurosender ύψους έως 5000 EUR ανά αποστολή έναντι πρόσθετης αμοιβής, εφόσον οι χώρες προέλευσης και προορισμού είναι μέλη της ΕΕ. Το πρόσθετο ποσό ασφάλισης μπορεί να ζητηθεί μόνο αφού ο υπεύθυνος πάροχος υπηρεσιών εφοδιαστικής επιβεβαιώσει την ευθύνη του για τις ζημιές ή τις απώλειες που προκλήθηκαν κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας εφοδιαστικής.

4.5 Παράδοση με φορτηγό

4.5.1 Ορισμός

Η υπηρεσία παράδοσης με φορτηγά είναι μια υπηρεσία εφοδιαστικής που πραγματοποιείται με φορτηγά. Το φορτηγάκι είναι ένας τύπος οδικού οχήματος που χρησιμοποιείται για τη μεταφορά εμπορευμάτων. Η υπηρεσία παράδοσης με φορτηγά θεωρείται μεταφορά φορτίου, επομένως εφαρμόζεται μόνο η σύμβαση CMR (Σύμβαση για τη Σύμβαση για τη Διεθνή Οδική Μεταφορά Εμπορευμάτων). Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο για τις χώρες που έχουν επικυρώσει τη σύμβαση CMR. Ο περιορισμός αυτός ισχύει και για τις δύο τοποθεσίες, προέλευσης και προορισμού.

4.5.2 Προετοιμασία εμπορευμάτων και μεταφορά

Ο πελάτης, παραγγέλλοντας αυτή την υπηρεσία, συμφωνεί ότι η μεταφορά θα γίνει με ένα (μεγαλύτερο) κουρτινόξυλο ή ένα (μικρότερο) κιβωτάμαξο, σεβόμενος τους περιορισμούς και τις δεσμεύσεις του κάθε οχήματος.

Η υπηρεσία παράδοσης με φορτηγάκι δίνει τη δυνατότητα στον πελάτη να μεταφέρει επίσης χύμα ή χύμα. Αυτό σημαίνει ότι ο πελάτης μπορεί να στείλει εμπορεύματα σε χαρτοκιβώτια, παλετοποιημένα ή να έχει τα εμπορεύματα κατάλληλα δεμένα χωρίς τη χρήση παλέτας. Το φορτίο που δεν είναι σωστά συσκευασμένο ή συσκευασμένο σύμφωνα με τον τρόπο μεταφοράς, μπορεί να απορριφθεί από τον επιλεγμένο πάροχο logistics και ο πελάτης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για το κόστος που μπορεί να προκύψει.

4.5.3 Περιορισμοί και περιορισμοί

Ο πελάτης κατανοεί ότι, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά κατά τη διαδικασία παραγγελίας, το μέγιστο βάρος που μπορεί να φορτωθεί σε φορτηγάκι με κουρτίνα ή κιβώτιο είναι 1000 kg και το μέγιστο βάρος για φορτηγάκι με ανυψωτήρα ουράς είναι 700 kg, το οποίο περιλαμβάνει το υλικό συσκευασίας και τα εμπορεύματα. Ο πελάτης είναι ο μόνος υπεύθυνος για το μικτό βάρος της αποστολής και συμφωνεί να είναι υπεύθυνος για κάθε κόστος που θα προκύψει λόγω της υπέρβασης του μέγιστου επιτρεπόμενου φορτωμένου βάρους. Ο πελάτης είναι υπεύθυνος για την ακρίβεια του βάρους που αναγράφεται στο δελτίο αποστολής. Ο πελάτης έχει το δικαίωμα να ζητήσει έλεγχο από τον πάροχο υπηρεσιών logistics με έξοδα του πελάτη.

Ο πελάτης κατανοεί ότι οι διαστάσεις του φορτηγού με κουρτίνα και του φορτηγού με κιβώτιο μπορεί να ποικίλλουν, επομένως συμφωνεί να τηρεί τις μέγιστες διαστάσεις που παρέχονται κατά τη διαδικασία παραγγελίας.

4.5.4 Παραλαβή και παράδοση

Ο πελάτης κατανοεί ότι ο μέγιστος επιτρεπόμενος χρόνος για τη φόρτωση και εκφόρτωση του φορτηγού είναι 1 ώρα και εάν ο πελάτης θα φορτώσει/εκφορτώσει περισσότερο, ενδέχεται να προκύψουν επιπλέον έξοδα για τον πελάτη. Οποιοδήποτε τέτοιο κόστος βαρύνει τον πελάτη.

4.5.5 Πρόσθετα

Ο πελάτης μπορεί να παραγγείλει τις ακόλουθες πρόσθετες υπηρεσίες κατά τη διαδικασία παραγγελίας:

 • Βοήθεια του οδηγού στη φόρτωση και εκφόρτωση: αυτό σημαίνει βοήθεια από τον οδηγό και όχι υποχρέωση του οδηγού να φορτώσει και να εκφορτώσει πλήρως το φορτίο. Κατά την παραγγελία αυτής της πρόσθετης υπηρεσίας, ο πελάτης κατανοεί ότι ο οδηγός μπορεί να αρνηθεί να βοηθήσει σε περίπτωση αντικειμένων που είναι ακατάλληλα συσκευασμένα και βαρύτερα από 20 KG. Σε περίπτωση βαρύτερων αντικειμένων, ο πελάτης κατανοεί ότι πρέπει να παραγγείλει υπηρεσία ανύψωσης ουράς.
 • Υπηρεσία πλήρους φόρτωσης και εκφόρτωσης: αυτό σημαίνει πλήρη φόρτωση και εκφόρτωση από τον οδηγό με την παρουσία του πελάτη ή του εκπροσώπου του. Όταν παραγγέλνει αυτή την πρόσθετη υπηρεσία, ο πελάτης κατανοεί ότι ο οδηγός μπορεί να αρνηθεί να βοηθήσει σε περίπτωση αντικειμένων που είναι ακατάλληλα συσκευασμένα και βαρύτερα από 20 KG. Σε περίπτωση βαρύτερων αντικειμένων, ο πελάτης κατανοεί ότι πρέπει να παραγγείλει την υπηρεσία tail lift.
 • Υπηρεσία ανύψωσης ουράς: παραγγέλλοντας αυτή την υπηρεσία, ο πελάτης κατανοεί ότι παραγγέλνει ένα φορτηγό με ανύψωση ουράς, πράγμα που σημαίνει ότι το ωφέλιμο βάρος του φορτηγού μειώνεται και μπορεί να φορτώσει μέχρι 700 kg το πολύ.

Οι πρόσθετες υπηρεσίες ισχύουν για τη φόρτωση/εκφόρτωση στο ισόγειο.

4.6 Υπηρεσία μεταφοράς LTL και FTL

4.6.1 Ορισμός

Η υπηρεσία LTL και FTL είναι μια υπηρεσία οδικής μεταφοράς φορτίου μικρότερου του φορτίου φορτηγού και πλήρους φορτίου φορτηγού. Η υπηρεσία μεταφοράς φορτίου λιγότερο από φορτηγό (LTL) είναι η μεταφορά συγκεκριμένης ποσότητας εμπορευμάτων. Ο πελάτης, παραγγέλλοντας αυτή την υπηρεσία, συμφωνεί ότι η μεταφορά θα γίνει με ημιρυμουλκούμενο ή ρυμουλκούμενο, τηρώντας τους περιορισμούς και τις απαγορεύσεις του οχήματος αυτού. Η υπηρεσία μεταφοράς LTL και FTL θεωρείται μεταφορά φορτίου, επομένως ισχύει μόνο η σύμβαση CMR.

4.6.2 Προετοιμασία των εμπορευμάτων

Ο πελάτης με την παραγγελία αυτής της υπηρεσίας συμφωνεί ότι το φορτίο θα συσκευαστεί και θα ασφαλιστεί σύμφωνα με τον τρόπο μεταφοράς με φορτηγά. Το φορτίο ή τα εμπορεύματα μπορούν να μεταφερθούν ως παλετοποιημένα ή σε χαρτοκιβώτια.

Ο πελάτης κατανοεί ότι ο μέγιστος επιτρεπόμενος χρόνος για τη φόρτωση και εκφόρτωση του φορτηγού είναι 1 ώρα και εάν ο πελάτης θα φορτώσει/εκφορτώσει περισσότερο χρόνο, ενδέχεται να προκύψει επιπλέον κόστος για τον πελάτη. Οποιοδήποτε τέτοιο κόστος βαρύνει τον πελάτη.

4.6.3 Περιορισμοί και περιορισμοί

Με την παραγγελία υπηρεσιών LTL ή FTL ο πελάτης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για το βάρος και τον όγκο του φορτίου και κατανοεί ότι το βάρος στην φορτωτική είναι δεσμευτικό. Σε περίπτωση που ο πραγματικός όγκος ή το βάρος υπερβαίνει τον παραγγελθέντα όγκο και βάρος, ο πελάτης θα λάβει αίτημα πρόσθετης πληρωμής σύμφωνα με την ενότητα 2.3. Σε περίπτωση κενής χωρητικότητας, η Eurosender θα ακυρώσει την παραγγελία και ο πελάτης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τα πρόσθετα έξοδα, ενώ η παραγγελία στο σύνολό της δεν επιστρέφεται.

Ο πελάτης κατανοεί ότι οι διαστάσεις των φορτηγών μπορεί να διαφέρουν, επομένως ο πελάτης συμφωνεί ότι θα τηρήσει τις διαστάσεις, τον όγκο και το βάρος που παρέχονται κατά τη διαδικασία παραγγελίας.

4.7 Υπηρεσία εφοδιασμού οχημάτων

4.7.1 Ορισμός

Η υπηρεσία εφοδιαστικής οχημάτων είναι η υπηρεσία για τη μεταφορά οδικών οχημάτων ως φορτίου. Ανάλογα με τον τύπο του οχήματος, η μεταφορά πραγματοποιείται από τον πάροχο logistics με ειδικά κατασκευασμένα φορτηγά μεταφοράς και οχήματα με ρυμουλκούμενα. Ο πελάτης συμφωνεί να σέβεται τους περιορισμούς και τις απαγορεύσεις των φορτηγών μεταφοράς και των οχημάτων με ρυμουλκούμενα με τα οποία παρέχεται η υπηρεσία. Η υπηρεσία εφοδιαστικής οχημάτων θεωρείται ως μεταφορά φορτίου, επομένως η μόνη ισχύουσα είναι η σύμβαση CMR.

4.7.2 Προετοιμασία του οχήματος

Ο πελάτης συμφωνεί ότι το όχημα θα προετοιμαστεί για τη μεταφορά πριν από τη φόρτωση. Το όχημα πρέπει να είναι καθαρό εξωτερικά, ώστε ο μεταφορέας να μπορεί να πραγματοποιήσει τον κατάλληλο έλεγχο. Τυχόν χαμηλά κρεμασμένα σπόιλερ, αξεσουάρ, χαλαρά μέρη πρέπει να αφαιρεθούν ή/και να στερεωθούν με ασφάλεια στο όχημα. Ο πελάτης πρέπει να αφαιρέσει όλα τα εξωτερικά μη μόνιμα τοποθετημένα ράφια και άλλα στοιχεία πριν από τη μεταφορά. Τα οχήματα πρέπει να προσκομίζονται στον επιλεγμένο πάροχο υπηρεσιών εφοδιαστικής σε καλή κατάσταση λειτουργίας (εκτός εάν αναφέρεται ρητά στην παραγγελία ότι δεν λειτουργούν / δεν είναι λειτουργικά) και με καύσιμα όχι περισσότερα από μισό ρεζερβουάρ. Ο επιλεγμένος πάροχος υπηρεσιών εφοδιαστικής δεν μπορεί να είναι υπεύθυνος για οποιοδήποτε μέρος του οχήματος που αποσπάται κατά τη μεταφορά του οχήματος – αυτό περιλαμβάνει τις ζημιές που προκαλούνται από το αποσπασμένο μέρος σε οποιοδήποτε όχημα (οχήματα) και/ή άτομο που εμπλέκεται. Ο πελάτης κατανοεί ότι όλες οι πληροφορίες σχετικά με το όχημα που μεταφέρεται πρέπει να παρέχονται πριν από την κράτηση και θα πρέπει να παραμείνουν οι ίδιες με τις δηλωθείσες. Τυχόν αλλαγές ενδέχεται να οδηγήσουν σε πρόσθετο κόστος που βαρύνει τον πελάτη. Ο πελάτης οφείλει να απενεργοποιήσει τυχόν εγκατεστημένα συστήματα συναγερμού του οχήματος ή να δώσει τις απαραίτητες οδηγίες στον επιλεγμένο πάροχο υλικοτεχνικής υποστήριξης για την αποσύνδεση. Εάν ενεργοποιηθεί οποιοσδήποτε συναγερμός και δεν υπάρχουν κλειδιά ή οδηγίες για την απενεργοποίησή του, ο επιλεγμένος πάροχος υλικοτεχνικής υποστήριξης μπορεί να απενεργοποιήσει τον συναγερμό με οποιονδήποτε τρόπο.

Οποιαδήποτε προσωπική περιουσία μπορεί να αποθηκευτεί μόνο σε μία βαλίτσα ή σε μία τσάντα στο πορτμπαγκάζ του οχήματος. Το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος του αντικειμένου είναι 20 κιλά. Ο επιλεγμένος πάροχος υπηρεσιών εφοδιαστικής και η Eurosender δεν ευθύνονται για τυχόν προσωπικά αντικείμενα που παραμένουν στο όχημα, ούτε για τυχόν ζημιές που προκαλούνται στο όχημα λόγω αδικαιολόγητης ή ακατάλληλης φόρτωσης προσωπικών αντικειμένων. Ένα όχημα που δεν είναι κατάλληλα προετοιμασμένο για τη μεταφορά μπορεί να απορριφθεί κατά τη φόρτωση και ο πελάτης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τα έξοδα που προκύπτουν.

Μετά τη φόρτωση, το δελτίο αποστολής συντάσσεται σε τρία πρωτότυπα αντίγραφα υπογεγραμμένα από τον πελάτη/αποστολέα και από τον επιλεγμένο πάροχο logistics. Οι υπογραφές αυτές μπορούν να εκτυπωθούν ή να αντικατασταθούν από τις σφραγίδες του πελάτη/αποστολέα και του επιλεγμένου παρόχου εφοδιαστικής, εφόσον το επιτρέπει η νομοθεσία της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί η φορτωτική. Το πρώτο αντίγραφο παραδίδεται στον πελάτη/αποστολέα, το δεύτερο συνοδεύει τα εμπορεύματα και το τρίτο φυλάσσεται από τον πάροχο εφοδιαστικής. Η φορτωτική πρέπει να συντάσσεται σύμφωνα με την CMR.

4.7.3 Παραλαβή και παράδοση

Ο επιλεγμένος πάροχος υπηρεσιών εφοδιαστικής θα παραλάβει και θα παραδώσει το όχημα όσο πιο κοντά στη διεύθυνση του πελάτη επιτρέπεται από την τοποθεσία παραλαβής/παράδοσης. Ενδέχεται να είναι απαραίτητη η τοποθέτηση ενός αμοιβαία συμφωνημένου τόπου φόρτωσης ή εκφόρτωσης λόγω στενών δρόμων, καλωδίων, δέντρων και πιθανών περιορισμών σε κατοικημένη περιοχή.

Η Eurosender θα παράσχει στον πελάτη μια εκτιμώμενη ημερομηνία παραλαβής και παράδοσης. Δεν υπάρχουν εγγυήσεις σχετικά με τους χρόνους και τις ημερομηνίες παραλαβής ή παράδοσης. Καθυστερήσεις μπορεί να συμβούν πριν ή/και κατά τη διάρκεια της μεταφοράς λόγω οδικών συνθηκών, καιρικών συνθηκών, μηχανικών προβλημάτων ή άλλων εξωτερικών συνθηκών. Η Eurosender ή/και ο πάροχος υλικοτεχνικής υποστήριξης δεν είναι υπεύθυνοι για ζημιές ή απώλειες που προκαλούνται από κάθε είδους καθυστερήσεις ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο, τέλη ενοικίασης αυτοκινήτων ή έξοδα διαμονής. Η Eurosender δεν ευθύνεται για βλάβες μηχανικών ή λειτουργικών μερών των οχημάτων που αποστέλλονται.

Ο πάροχος εφοδιαστικής θα εξουσιοδοτηθεί να λειτουργήσει και να μεταφέρει το οδικό όχημα του πελάτη μεταξύ του τόπου παραλαβής και του προορισμού που ορίζεται στην εντολή αποστολής.

Σε περίπτωση απουσίας του πελάτη στη διεύθυνση παραλαβής ή παράδοσης, πρέπει να οριστεί εκπρόσωπος του πελάτη για να αποδεσμεύσει ή να παραλάβει το όχημα εκ μέρους του πελάτη. Σε περίπτωση που η παραλαβή ή η παράδοση δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί λόγω μη διαθεσιμότητας στον τόπο φόρτωσης ή εκφόρτωσης ή αν ο παραλήπτης αρνηθεί την παράδοση, ο πελάτης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την αποστολή του οχήματος σε νέα τοποθεσία και κατανοεί ότι το συνολικό κόστος που προέκυψε λόγω εξωτερικών λόγων βαρύνει τον πελάτη.

4.7.4 Παραλαβή και παράδοση

Ισχύουν οι όροι της ενότητας 2.5.

Κατά την παραλαβή, ο πελάτης και ο επιλεγμένος πάροχος υλικοτεχνικής υποστήριξης θα πρέπει να επιθεωρήσουν πλήρως το όχημα για προϋπάρχουσες εξωτερικές ζημιές και να συμπληρώσουν την έκθεση επιθεώρησης του οχήματος. Ο επιλεγμένος πάροχος υλικοτεχνικής υποστήριξης και ο πελάτης θα πρέπει να συμφωνήσουν αμφότεροι για την κατάσταση του οχήματος και ο πελάτης θα πρέπει να υπογράψει και να λάβει αντίγραφο του εγγράφου CMR.

Κατά την παράδοση, ο πελάτης και ο επιλεγμένος πάροχος υπηρεσιών εφοδιαστικής θα πρέπει να επιθεωρούν προσεκτικά το όχημα για εξωτερικές ζημιές από τη μεταφορά. Ο επιλεγμένος πάροχος υπηρεσιών εφοδιαστικής και ο πελάτης θα πρέπει να επιβεβαιώσουν αμφότεροι την κατάσταση του οχήματος και ο πελάτης θα πρέπει να υπογράψει και να λάβει το τελικό αντίγραφο της φορτωτικής.

Η Eurosender αναλαμβάνει την ευθύνη για το(α) όχημα(α) μετά την προεπιθεώρηση και την υπογραφή από τον πελάτη. Η ευθύνη της Eurosender λήγει με την παράδοση του οχήματος (των οχημάτων) και την υπογραφή από τον πελάτη της τελικής έκθεσης επιθεώρησης.

Οι ζημιές πρέπει να καταγράφονται στην προβλεπόμενη θέση του δελτίου αποστολής και να υπογράφονται από τον πελάτη, ανεξάρτητα από τις καιρικές συνθήκες ή την ώρα της ημέρας. Υπογράφοντας την φορτωτική χωρίς επιφυλάξεις, ο πελάτης επιβεβαιώνει ότι παρέλαβε το όχημα (τα οχήματα) στην ίδια κατάσταση όπως κατά την παραλαβή και ότι η Eurosender και ο επιλεγμένος πάροχος logistics και οι αντιπρόσωποί τους απαλλάσσονται από κάθε περαιτέρω ευθύνη.

4.8 Άλλοι τύποι ναυτιλίας

Η Eurosender μπορεί να προσφέρει μεμονωμένα άλλες υπηρεσίες logistics που δεν περιγράφονται στους τύπους αποστολής που αναφέρονται στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις. Σε περίπτωση που ο πελάτης επιθυμεί να κλείσει τέτοιες υπηρεσίες, οι όροι αποστολής πρέπει να καθοριστούν σαφώς και να συμφωνηθούν αμοιβαία και από τα δύο μέρη, ιδίως με τη σύναψη σύμβασης. Εάν δεν έχουν καθοριστεί και συμφωνηθεί οι όροι της εν λόγω αποστολής, ισχύουν οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις. Για την τοποθέτηση της παραγγελίας ισχύουν οι κανόνες που περιγράφονται στην ενότητα 2.1.3 “Παραγγελία εκτός πλατφόρμας”.

Η Eurosender μπορεί κατά καιρούς να αναθεωρεί τους τύπους αποστολής που αναφέρονται στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις προσθέτοντας νέους. Κάθε νέος τύπος αποστολής καθίσταται διαθέσιμος στον πελάτη από τη στιγμή της δημοσίευσής του στο Eurosender.com.

5. Εφαρμοστέο δίκαιο και δικαιοδοσία

Εκτός εάν οι υποχρεωτικοί κανόνες της χώρας στην οποία έχει την έδρα του ο πελάτης ορίζουν διαφορετικά:

 • οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις και οι συμβάσεις στις οποίες εφαρμόζονται οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις θα ερμηνεύονται υπό το πρίσμα των νόμων του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου,
 • όλες οι πιθανές διαφορές που προκύπτουν από τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις ή από τις συμβάσεις στις οποίες εφαρμόζονται οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις θα επιλύονται στα δικαστήρια του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου- και,
 • σε περίπτωση διαφορών στο νόημα μεταξύ των διαφόρων μεταφράσεων των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων, υπερισχύει το κείμενο που γράφτηκε αρχικά στην αγγλική γλώσσα.
 • σε περίπτωση διαφορών μεταξύ των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων και των Όρων και Προϋποθέσεων του παρόχου εφοδιαστικής πρέπει να τηρούνται και τα δύο έγγραφα όταν αυτό είναι δυνατό: πρέπει να ισχύουν οι αυστηρότεροι περιορισμοί και πρέπει να απαγορεύονται οι δραστηριότητες που απαγορεύονται από τουλάχιστον ένα από τα έγγραφα αυτά.
 • Η ακυρότητα ή το μη εκτελεστό οποιασδήποτε διάταξης δεν επηρεάζει οποιοδήποτε άλλο μέρος των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων.

Πολιτική απορρήτου

Η Eurosender SARL δεσμεύεται να προστατεύει και να σέβεται την ιδιωτική σας ζωή στο πλαίσιο της χρήσης του ιστότοπού μας, καθώς θεωρούμε την προστασία των δεδομένων ως βασικό πυλώνα για την οικοδόμηση εμπιστοσύνης σε ισχυρές και μακροχρόνιες σχέσεις. Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου έχει ως στόχο να σας ενημερώσει για το ποια προσωπικά σας δεδομένα ενδέχεται να συλλέξουμε, για ποιους σκοπούς ενδέχεται να τα χρησιμοποιήσουμε και ποια δικαιώματα δικαιούστε.

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων, σας ενημερώνουμε με το παρόν ότι είμαστε ο υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται, λαμβάνονται ή υποβάλλονται με άλλο τρόπο σε επεξεργασία σχετικά με εσάς, όπως περιγράφεται κατωτέρω. Η εν λόγω νομοθεσία περιλαμβάνει τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 της 27ης Απριλίου 2016 (ΓΚΠΔ) και κάθε άλλη εθνική ή υπερεθνική νομοθετική διάταξη που ισχύει για εμάς.

Το υπεύθυνο μέρος από την άποψη του ΓΚΠΔ στο πλαίσιο του παρόντος ιστότοπου είναι η Eurosender SARL, εταιρεία με έδρα στη διεύθυνση 9 Rue du Laboratoire, LU-1911, Λουξεμβούργο και εγγεγραμμένη στο μητρώο εμπορίου και εταιρειών του Λουξεμβούργου με αριθμό B 230321 (“Eurosender”, “εμείς”, “μας”, “μας”, “μας”). Υπό την ιδιότητά της ως υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων, η Eurosender είναι υπεύθυνη να διασφαλίζει ότι τα προσωπικά δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία με ορθό τρόπο και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τα παρακάτω για να κατανοήσετε τις απόψεις και τις πρακτικές μας σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα και τον τρόπο με τον οποίο θα τα χειριστούμε. Εάν δεν συμφωνείτε με την παρούσα πολιτική, μην έχετε πρόσβαση ή χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες μας ή μην αλληλεπιδράτε με οποιαδήποτε άλλη πτυχή της επιχείρησής μας.

Με την τοποθέτηση μιας παραγγελίας ή το άνοιγμα ενός λογαριασμού Eurosender αποδέχεστε και συναινείτε στις πρακτικές που περιγράφονται στην παρούσα πολιτική. Επιπλέον, εγγυάστε ότι όλα τα πρόσωπα, των οποίων οι προσωπικές πληροφορίες μας έχουν δοθεί από εσάς σχετικά με την παραγγελία σας ή τον λογαριασμό σας, γνωρίζουν την παρούσα πολιτική, αποδέχονται και συναινούν στις πρακτικές που περιγράφονται στην παρούσα πολιτική και είναι πρόθυμα και σε θέση, κατόπιν αιτήματος του Επιτρόπου Πληροφοριών ή οποιασδήποτε άλλης Αρχής Προστασίας Δεδομένων, να παράσχουν γραπτή απόδειξη της συναίνεσης και της αποδοχής τους.

1. Πληροφορίες που ενδέχεται να συλλέξουμε από εσάς

Ενδέχεται να συλλέγουμε και να επεξεργαζόμαστε τα ακόλουθα δεδομένα σχετικά με εσάς:

1.1 Πληροφορίες που μας δίνετε

Μπορείτε να μας δώσετε πληροφορίες σχετικά με τον εαυτό σας συμπληρώνοντας φόρμες στο https://www.eurosender.com (ο ιστότοπός μας) ή επικοινωνώντας μαζί μας τηλεφωνικά, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή με άλλο τρόπο. Αυτό περιλαμβάνει τις πληροφορίες που παρέχετε όταν εγγράφεστε για να χρησιμοποιήσετε τον ιστότοπό μας, εγγράφεστε στις υπηρεσίες μας, κάνετε μια παραγγελία στον ιστότοπό μας, άλλες δραστηριότητες που συνήθως πραγματοποιούνται στον ιστότοπο και όταν αναφέρετε ένα πρόβλημα με τον ιστότοπό μας. Οι πληροφορίες που μας δίνετε μπορεί να περιλαμβάνουν:

 • πληροφορίες σχετικά με τον πελάτη: το όνομά σας (όνομα και επώνυμο ή επωνυμία της εταιρείας και όνομα και επώνυμο του υπεύθυνου), ΑΦΜ, διεύθυνση και αριθμό τηλεφώνου, οικονομικά στοιχεία και στοιχεία πιστωτικής κάρτας,
 • πληροφορίες σχετικά με την παραλαβή: (όνομα και επώνυμο του ατόμου που παραδίδει το πακέτο, αριθμός τηλεφώνου, διεύθυνση παραλαβής),
 • πληροφορίες σχετικά με την παράδοση: (όνομα και επώνυμο του προσώπου στο οποίο θα παραδοθεί το δέμα, αριθμός τηλεφώνου και διεύθυνση παράδοσης),
 • πληροφορίες σχετικά με την επιβεβαίωση: (διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου),
 • πληροφορίες που παρέχετε μέσω των καναλιών υποστήριξης, όπου μπορείτε να επιλέξετε να υποβάλετε πληροφορίες σχετικά με ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζετε με μια αποστολή. Είτε μιλάτε απευθείας με έναν από τους εκπροσώπους μας είτε επικοινωνείτε με άλλο τρόπο με την ομάδα υποστήριξής μας, θα μας παρέχετε στοιχεία επικοινωνίας, μια περίληψη του προβλήματος που αντιμετωπίζετε και οποιαδήποτε άλλη τεκμηρίωση, στιγμιότυπα οθόνης ή πληροφορίες που θα ήταν χρήσιμες για την επίλυση του προβλήματος, συμπεριλαμβανομένου του τύπου της συσκευής, του λειτουργικού συστήματος, του τύπου του προγράμματος περιήγησης, της διεύθυνσης IP, των URL των σελίδων παραπομπής/εξόδου, των αναγνωριστικών συσκευής και των δεδομένων συντριβής.

1.2 Πληροφορίες που συλλέγουμε αυτόματα όταν χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες

Συλλέγουμε πληροφορίες σχετικά με εσάς όταν χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες της Eurosender, συμπεριλαμβανομένης της περιήγησής σας στις ιστοσελίδες μας.

 • Η χρήση των Υπηρεσιών από εσάς: Παρακολουθούμε ορισμένες πληροφορίες σχετικά με εσάς όταν επισκέπτεστε και αλληλεπιδράτε με τις υπηρεσίες μας. Αυτές οι πληροφορίες περιλαμβάνουν τις λειτουργίες που χρησιμοποιείτε- τις υπηρεσίες που επιλέγετε, τις προτιμώμενες επιλογές πληρωμής, τις συχνά χρησιμοποιούμενες διευθύνσεις, τους συνδέσμους στους οποίους κάνετε κλικ.
 • Cookies και άλλες τεχνολογίες: τα χρησιμοποιούμε προκειμένου να παρέχουμε λειτουργίες και να σας αναγνωρίζουμε όταν προσπαθείτε να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες μας.

1.3 Πληροφορίες που λαμβάνουμε από άλλες πηγές

Ενδέχεται να λάβουμε πληροφορίες σχετικά με εσάς εάν χρησιμοποιείτε άλλες υπηρεσίες που παρέχουμε ή από δημόσια μητρώα. Συνεργαζόμαστε επίσης στενά με τρίτους (συμπεριλαμβανομένων, για παράδειγμα, μεταφορέων, επιχειρηματικών εταίρων, υπεργολάβων σε υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης, πληρωμών και παράδοσης, δικτύων διαφήμισης, παρόχων αναλυτικών στοιχείων, παρόχων πληροφοριών αναζήτησης, οργανισμών αναφοράς πιστοληπτικής ικανότητας) και ενδέχεται να λαμβάνουμε πληροφορίες σχετικά με εσάς από αυτούς.

2. Περίοδος διατήρησης

Στόχος μας είναι να επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα στον ελάχιστο δυνατό βαθμό. Εάν οι ακριβείς περίοδοι αποθήκευσης δεν αναφέρονται στην παρούσα δήλωση, θα αποθηκεύσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση του σκοπού για τον οποίο συλλέχθηκαν αρχικά και, κατά περίπτωση, για όσο χρονικό διάστημα ορίζει ο νόμος.

Όταν η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων δεν είναι πλέον απαραίτητη για τον σκοπό για τον οποίο συλλέχθηκαν, θα διαγράψουμε τα εν λόγω προσωπικά δεδομένα.

3. Σκοποί της επεξεργασίας

3.1 Πληροφορίες σχετικά με τον πελάτη που μας δίνετε

Θα χρησιμοποιήσουμε αυτές τις πληροφορίες προκειμένου να:

 • να εκπληρώνουμε τις υποχρεώσεις μας που απορρέουν από τυχόν συμβάσεις που έχουν συναφθεί μεταξύ εσάς και εμάς και να σας παρέχουμε τις πληροφορίες, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που ζητάτε από εμάς, μεταξύ άλλων για να διεκπεραιώνουμε συναλλαγές μαζί σας, να σας στέλνουμε πληροφορίες συναλλαγών, να πιστοποιούμε την ταυτότητά σας όταν συνδέεστε, να παρέχουμε υποστήριξη πελατών και να λειτουργούμε και να συντηρούμε τις υπηρεσίες μας,
 • να σας παρέχουμε πληροφορίες σχετικά με άλλα αγαθά και υπηρεσίες που προσφέρουμε και τα οποία είναι παρόμοια με εκείνα που έχετε ήδη αγοράσει ή για τα οποία έχετε κάνει αίτηση, σε περίπτωση που έχετε δώσει την άμεση συγκατάθεσή σας για τη λήψη αυτού του είδους των επικοινωνιών και δεν την έχετε αποσύρει,
 • να σας παρέχει πληροφορίες σχετικά με αγαθά ή υπηρεσίες που πιστεύουμε ότι μπορεί να σας ενδιαφέρουν, στην περίπτωση που έχετε δώσει άμεση συγκατάθεση για τη λήψη αυτού του είδους των επικοινωνιών και δεν την έχετε αποσύρει,
 • να σας ενημερώνουμε για αλλαγές στις υπηρεσίες μας,
 • να διασφαλίζει ότι το περιεχόμενο του ιστότοπού μας παρουσιάζεται με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο για εσάς και για τον υπολογιστή σας,
 • διεξαγωγή έρευνας για την ανάπτυξη: μαθαίνουμε για τον τρόπο με τον οποίο οι πελάτες μας χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες μας και τα σχόλια που μας παρέχονται απευθείας για την αντιμετώπιση προβλημάτων και τον εντοπισμό τάσεων, χρήσης, προτύπων δραστηριότητας και τομέων για ενσωμάτωση και βελτίωση των υπηρεσιών μας,
 • να προστατεύουμε τα νόμιμα επιχειρηματικά μας συμφέροντα και τα νόμιμα δικαιώματά μας, όποτε αυτό απαιτείται από εμάς σε σχέση με νομικές αξιώσεις, λειτουργίες συμμόρφωσης, κανονιστικές και ελεγκτικές λειτουργίες και γνωστοποιήσεις σε σχέση με την εξαγορά, συγχώνευση ή πώληση μιας επιχείρησης.

3.2 Πληροφορίες που μας δίνετε σχετικά με την παραλαβή, την παράδοση και την επιβεβαίωση

Θα χρησιμοποιήσουμε αυτές τις πληροφορίες προκειμένου να:

 • να εκπληρώσουμε τις υποχρεώσεις μας που απορρέουν από τυχόν συμβάσεις που έχουν συναφθεί μεταξύ εσάς και εμάς (συμπεριλαμβανομένης της προώθησης αυτών των πληροφοριών στους μεταφορείς εντός του ΕΟΧ για την οργάνωση και εκτέλεση της μεταφοράς),
 • να σας παρέχουμε τις πληροφορίες, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που ζητάτε από εμάς.
3.3 Πληροφορίες που λαμβάνουμε από άλλες πηγές

Ενδέχεται να συνδυάσουμε αυτές τις πληροφορίες με πληροφορίες που μας δίνετε εσείς. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτές τις πληροφορίες και τις συνδυασμένες πληροφορίες για τους σκοπούς που αναφέρονται παραπάνω (ανάλογα με τους τύπους των πληροφοριών που λαμβάνουμε).

4. Αποκάλυψη των πληροφοριών σας

Ανάλογα με τη φύση και το αντικείμενο της αποστολής μας ή των υπηρεσιών που ζητούνται από εμάς, ενδέχεται να κοινοποιήσουμε προσωπικές πληροφορίες στους ακόλουθους αποδέκτες, στο βαθμό που η εν λόγω κοινοποίηση ή διαβίβαση κρίνεται εύλογα αναγκαία ή επιθυμητή για την ικανοποίηση των σκοπών που αναφέρονται ανωτέρω ή κατόπιν ειδικού νόμιμου αιτήματος των πελατών μας, των ενδιαφερόμενων υποκειμένων των δεδομένων. Ενδέχεται να μοιραστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα με:

 • εξουσιοδοτημένο προσωπικό της Eurosender που βρίσκεται εντός των χωρών του ΕΟΧ και χρειάζεται πρόσβαση στις πληροφορίες για την εκτέλεση οποιασδήποτε σύμβασης που συνάπτουμε μαζί σας,
 • εταιρείες που ανήκουν στον όμιλο Eurosender για τη λειτουργία και τη βελτίωση των προϊόντων και των υπηρεσιών,
 • επιλεγμένα τρίτα μέρη, συμπεριλαμβανομένων μεταφορέων και άλλων επιχειρηματικών εταίρων, προμηθευτών και υπεργολάβων (όλοι εντός των χωρών του ΕΟΧ) για την εκτέλεση οποιασδήποτε σύμβασης που συνάπτουμε μαζί τους ή μαζί σας, συμπεριλαμβανομένων: μεταφορέων, παρόχων ανάπτυξης ιστότοπων και εφαρμογών, φιλοξενίας, συντήρησης, δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας, αποθήκευσης, εικονικής υποδομής, επεξεργαστών πληρωμών, λογιστικών εταιρειών, παρόχων πλατφόρμας CRM, παρόχων τηλεφωνικών συστημάτων, παρόχων συστημάτων ανάλυσης κ.λπ.

Κατά την επιλογή τρίτων μερών στα οποία ενδέχεται να μοιραστούμε τις πληροφορίες σας, η Eurosender λαμβάνει όλες τις απαραίτητες προφυλάξεις για να διασφαλίσει το κατάλληλο επίπεδο προστασίας τους όσον αφορά τα προσωπικά δεδομένα.

Ενδέχεται επίσης να γνωστοποιήσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία σε τρίτους:

 • Σε περίπτωση που πωλήσουμε ή αγοράσουμε οποιαδήποτε επιχείρηση ή περιουσιακά στοιχεία, οπότε ενδέχεται να γνωστοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα στον υποψήφιο πωλητή ή αγοραστή της εν λόγω επιχείρησης ή των περιουσιακών στοιχείων, αλλά μόνο στην περίπτωση που είναι απολύτως απαραίτητο για την ολοκλήρωση της συναλλαγής.
 • Εάν είμαστε υποχρεωμένοι να αποκαλύψουμε ή να μοιραστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα προκειμένου να συμμορφωθούμε με οποιαδήποτε νομική υποχρέωση ή προκειμένου να επιβάλουμε ή να εφαρμόσουμε τους όρους και τις προϋποθέσεις μας (https://www.eurosender.com/en/terms-conditions) και άλλες συμφωνίες ή για να προστατεύσουμε τα δικαιώματα, την ιδιοκτησία ή την ασφάλεια της Eurosender, των πελατών μας ή άλλων. Αυτό περιλαμβάνει την ανταλλαγή πληροφοριών με άλλες εταιρείες και οργανισμούς για σκοπούς προστασίας από απάτη και μείωσης του πιστωτικού κινδύνου.

Η Eurosender θα ήθελε να επισημάνει ότι λαμβάνει σοβαρά υπόψη της τα καθήκοντά της έναντι των πελατών, των συνεργατών και του προσωπικού- ως εκ τούτου, δεν αποκαλύπτει δεδομένα σε κανέναν, εκτός εάν απαιτείται να το πράξει προκειμένου να συμμορφωθεί με το νόμο ή με έγκυρη και δεσμευτική εντολή κυβερνητικού ή ρυθμιστικού φορέα ή προκειμένου να εκπληρώσει συμβατική υποχρέωση για την οποία το υποκείμενο των δεδομένων έχει δώσει τη συγκατάθεσή του για την επεξεργασία (όπως οι περιπτώσεις που αναφέρονται παραπάνω). Σε τέτοιες περιπτώσεις, οι κυβερνητικοί ή ρυθμιστικοί φορείς πρέπει να ακολουθήσουν την ισχύουσα νομική διαδικασία για να λάβουν έγκυρες και δεσμευτικές εντολές και οι εντολές αυτές εξετάζονται από την Eurosender, η οποία μπορεί να αντιταχθεί σε πολύ ευρείες ή άλλως ακατάλληλες ή ανεπαρκείς εντολές.

Εκτός εάν απαγορεύεται ή εάν υπάρχει σαφής ένδειξη παράνομης συμπεριφοράς σε σχέση με τη χρήση των προϊόντων ή υπηρεσιών της Eurosender, η Eurosender ειδοποιεί τους πελάτες της πριν από την κοινοποίηση των στοιχείων επικοινωνίας ενός πελάτη, ώστε να μπορούν να ζητήσουν και να προετοιμάσουν την προστασία τους από την κοινοποίηση.

Η Eurosender λαμβάνει επίσης σοβαρές προφυλάξεις όσον αφορά τις μεταφορές εκτός του ΕΟΧ. Η Eurosender δεσμεύεται να μην διαβιβάζει δεδομένα εκτός του ΕΟΧ, εκτός εάν η εν λόγω χώρα ή περιοχή εξασφαλίζει επίσης επαρκές επίπεδο προστασίας ή κατάλληλες εγγυήσεις, και υπό την προϋπόθεση ότι είναι διαθέσιμα τα εκτελεστά δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων και αποτελεσματικά ένδικα μέσα για τα υποκείμενα των δεδομένων.

5. Ενημερωτικό δελτίο

Μπορείτε να εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο, το οποίο θα σας παρέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες μας και όλες τις αλλαγές στην πλατφόρμα μας που πρέπει να γνωρίζετε. Όταν έρχεστε στη σελίδα μας έχοντας συνδεθεί στο λογαριασμό σας στο Google, μπορείτε να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό Eurosender μέσω μιας αναδυόμενης ειδοποίησης. Αυτό το βήμα θα σας εγγράψει αυτόματα στο πρόγραμμα newsletter μας. Στη συνέχεια θα λάβετε ένα εισαγωγικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από το οποίο μπορείτε εύκολα να διαγραφείτε από το ενημερωτικό δελτίο σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε να το λαμβάνετε. Σε αυτή την περίπτωση, τα προσωπικά σας δεδομένα θα διαγραφούν αυτόματα μετά από ένα (1) μήνα.

Τα δεδομένα που μοιράζονται από το λογαριασμό σας στο Google για τη δημιουργία λογαριασμού Eurosender και την αποστολή του ενημερωτικού δελτίου είναι η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας, το όνομα και η εικόνα προφίλ σας – η παροχή πρόσθετων δεδομένων είναι προαιρετική. Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που παρέχετε μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη στόχευση της διαφήμισής μας.

Επίσης, αποθηκεύουμε τις διευθύνσεις IP που χρησιμοποιήσατε και τους χρόνους εγγραφής και επιβεβαίωσης. Ο σκοπός της διαδικασίας είναι να επαληθεύσουμε την εγγραφή σας και, εάν είναι απαραίτητο, να σας ενημερώσουμε για πιθανή κατάχρηση των προσωπικών σας δεδομένων.

Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας για τη λήψη του ενημερωτικού δελτίου, κάνοντας κλικ στο σύνδεσμο που παρέχεται σε κάθε ηλεκτρονικό μήνυμα του ενημερωτικού δελτίου ή αποστέλλοντας αίτημα στο dataprotection@eurosender.com.

6. Νομική βάση

Για να είναι νόμιμη η επεξεργασία, ο υπεύθυνος επεξεργασίας πρέπει πάντα να στηρίζει τις δραστηριότητες επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε έναν από τους νομικούς λόγους που απαριθμούνται στον ΓΚΠΔ. Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο όταν έχουμε την κατάλληλη νομική βάση για να το πράξουμε.

Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων γίνεται όταν:

 1. έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας,
 2. είναι απαραίτητο για τη συμμόρφωση με νομική υποχρέωση στην οποία υποκείμεθα,
 3. είναι απαραίτητο για τη συμμόρφωση με νομική υποχρέωση στην οποία υποκείμεθα,
 4. είναι απαραίτητο για τους σκοπούς των έννομων συμφερόντων μας, εφόσον τα συμφέροντά μας δεν υπερισχύουν των συμφερόντων ή των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών σας. Για παράδειγμα:
  • για να θεμελιώσουμε, να ασκήσουμε ή να υπερασπιστούμε τα νόμιμα δικαιώματά μας σε περίπτωση νομικής αξίωσης,
  • για να διατηρήσουμε και να ενημερώσουμε τον κατάλογο των επαφών μας,
  • για να διεκπεραιώνουμε τις επικοινωνίες που λαμβάνουμε από εσάς, τις επαφές μέσω τηλεφώνου ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και να απαντάμε στα ερωτήματά σας,
  • για να διασφαλίσουμε την ασφάλεια και τη σταθερότητα του δικτύου και των πληροφοριών.

7. Τα δικαιώματά σας και τα ένδικα μέσα

7.1 Δικαίωμα πρόσβασης

Έχετε το δικαίωμα να λάβετε από εμάς επιβεβαίωση σχετικά με το αν γίνεται ή όχι επεξεργασία προσωπικών δεδομένων που σας αφορούν και, σε περίπτωση που συμβαίνει αυτό, να έχετε πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα και στις σχετικές πληροφορίες.

7.2 Δικαίωμα διόρθωσης

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε από εμάς χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση τη διόρθωση ανακριβών προσωπικών πληροφοριών που σας αφορούν και, λαμβάνοντας υπόψη τους σκοπούς της επεξεργασίας, το δικαίωμα συμπλήρωσης ελλιπών προσωπικών πληροφοριών.

7.3 Δικαίωμα αντίρρησης

Έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων σε ορισμένες περιστάσεις που ορίζονται από τον ΓΚΠΔ.

7.4 Δικαίωμα διαγραφής (δικαίωμα στη λήθη)

Έχετε το δικαίωμα να ξεχαστείτε όποτε οι αρχικοί σκοποί δεν είναι πλέον σχετικοί και δεν έχουμε νόμιμους λόγους να απορρίψουμε το αίτημά σας να ξεχαστεί.

7.5 Δικαίωμα να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας

Εάν δεν συμφωνείτε με μια απόφαση επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που βασίζεται στο έννομο συμφέρον μας, μπορείτε να ζητήσετε τον περιορισμό της εν λόγω επεξεργασίας. Μπορείτε επίσης να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας εάν θεωρείτε ότι επεξεργαζόμαστε εσφαλμένα δεδομένα ή ότι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν είναι πλέον απαραίτητα για τους σκοπούς της επεξεργασίας.

7.6 Δικαίωμα στη δυνατότητα μεταφοράς

Μπορείτε να ζητήσετε τη διαβίβαση των προσωπικών σας δεδομένων σε άλλο μέρος.

7.7 Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσής σας

Έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή, όταν η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα βασίστηκε στη συγκατάθεσή σας.

7.8 Right to lodge a complaint with the supervisory authority

Έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην αρχή προστασίας δεδομένων της χώρας σας. Παρ’ όλα αυτά, σας καλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας προτού υποβάλετε οποιαδήποτε καταγγελία στην αρμόδια αρχή.

Για να ασκήσετε τα δικαιώματά σας, μπορείτε να στείλετε γραπτό αίτημα στη διεύθυνση dataprotection@eurosender.com.

8. Κοινοποίηση της παραβίασης

Σε περίπτωση παραβίασης προσωπικών δεδομένων θα ειδοποιήσουμε την Εθνική Επιτροπή Προστασίας Δεδομένων χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και το αργότερο εντός 72 ωρών από τον εντοπισμό της παραβίασης.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του ΓΚΠΔ, οι πελάτες και οι επαφές θα ειδοποιούνται προσωπικά για παραβίαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, μόνο όταν η παραβίαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ενδέχεται να οδηγήσει σε υψηλό κίνδυνο για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες τους.

9. Αλλαγές στην πολιτική απορρήτου μας

Οποιεσδήποτε αλλαγές ενδέχεται να κάνουμε στην πολιτική απορρήτου μας στο μέλλον, θα αναρτώνται σε αυτή τη σελίδα και, κατά περίπτωση, θα σας κοινοποιούνται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Σας ενθαρρύνουμε να επανεξετάζετε τακτικά αυτή τη σελίδα για να παραμένετε ενημερωμένοι σχετικά με τα δικαιώματά σας και τον τρόπο με τον οποίο επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα.

Η παρούσα Πολιτική αναθεωρήθηκε και ενημερώθηκε για τελευταία φορά στις 26 Νοεμβρίου 2019.

10. Άλλοι ιστότοποι

Ο ιστότοπός μας ενδέχεται, κατά καιρούς, να περιέχει συνδέσμους προς και από τους ιστότοπους των συνεργαζόμενων δικτύων, των διαφημιστών και των θυγατρικών μας. Εάν ακολουθήσετε έναν σύνδεσμο προς οποιονδήποτε από αυτούς τους ιστότοπους, παρακαλούμε να σημειώσετε ότι οι εν λόγω ιστότοποι έχουν τις δικές τους πολιτικές απορρήτου και ότι δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη ή υποχρέωση για τις πολιτικές αυτές. Παρακαλούμε ελέγξτε αυτές τις πολιτικές προτού υποβάλετε οποιαδήποτε προσωπικά δεδομένα σε αυτούς τους ιστότοπους.

11. Contact

Ερωτήσεις, σχόλια, παράπονα και αιτήματα σχετικά με την παρούσα πολιτική απορρήτου είναι ευπρόσδεκτα και πρέπει να απευθύνονται στη διεύθυνση dataprotection@eurosender.com.


Η παρούσα έκδοση των Όρων και Προϋποθέσεων τίθεται σε ισχύ την 1η Μαΐου 2023.