Όροι Χρήσης

 1. Γενικοί όροι
 2. Οι ημερομηνίες παράδοσης
 3. Περιορισμοί όσον αφορά το μέγεθος και το βάρος της αποστολής
 4. Επιβεβαίωση και ακύρωση της παραγγελίας
 5. Επιλογές πληρωμής
 6. Συσκευασία, επισήμανση και παραλαβή
 7. Παράδοση
 8. Καθυστερήσεις και ευθύνη σε περίπτωση καθυστερήσεων
 9. Ευθύνη για απώλειες και ζημιές στην αποστολή
 10. Ασφάλιση, απαιτήσεις και διαδικασίες υποβολής παραπόνων και απαγορεύμενα στοιχεία
 11. Υπηρεσία Express και διεθνείς μεταφορές
 12. Εφαρμοστέο Δίκαιο και Δικαιοδοσία

Πολιτική Απορρήτου


1. Γενικοί Όροι Χρήσης

Ορολογία

 • Οι ακόλουθοι ορισμοί θα ισχύουν σε αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις:
 • Πακέτο / αντικείμενο: συμπεριλαμβανομένου του περιεχομένου του,
 • Υπηρεσία μεταφοράς: υπηρεσία, που παρέχεται από εταιρείες ταχυμεταφορών, που επιλέγονται από Eurosenderγια να εκτελέσουν την αποστολή των εμπορευμάτων, που λειτουργεί αποτελεσματικά στη μεταφορά, στο πλαίσιο των εμπορικών δραστηριοτήτων τους,
 • Απαγορευμένα αντικείμενα: αντικείμενα που δεν επιτρέπεται να αποσταλούν σύμφωνα με τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις, την ισχύουσα νομοθεσία και τους κανονισμούς μεταφοράς,
 • Eurosender: Eurosender SARL,
 • Eurosender, SARL: Μια εταιρεία περιορισμένης ευθύνης ευθύνης με αριθμό καταχώρησης B230321 και αριθμό φορολογικού μητρώου LU30797030, που διαχειρίζεται το σύστημα κρατήσεων Eurosender.com,
 • Eurosender.com: online πλατφόρμα μέσω της οποίας η Eurosender διαχειρίζεται το σύστημα κρατήσεων για τις υπηρεσίες μεταφοράς που παρέχονται από εταιρείες ταχυμεταφορών,
 • Εργάσιμη ημέρα: καθημερινά εκτός Σαββάτου, Κυριακής, εθνικές εορτές και αργίες στις χώρες της παραλαβής, μεταφοράς ή παράδοσης της αποστολής,
 • Βάρος: πραγματικό βάρος της αποστολής, εκφρασμένη σε χιλιόγραμμα ή υπολογίζεται μέσω ενός τύπου, που παρέχεται από τις εταιρείες ταχυμεταφορών, οι οποίοι εκτελούν την αποστολή των εμπορευμάτων,
 • Εσείς /πελάτης / χρήστης: πρόσωπο ή πρόσωπα, που κάνουν την κράτηση των υπηρεσιών μεταφοράς, οι οποίες παρέχονται από εταιρείες ταχυμεταφορών μέσω Eurosender.

Eurosender SARL

Η Eurosender SARL είναι μια εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με αριθμό καταχώρησης B230321 και αριθμό φορολογικού μητρώου LU30797030, που βρίσκεται στην οδό 8-12, rue d’Epernay, L-1490, Λουξεμβούργο, και που διαχειρίζεται το σύστημα για online κρατήσεις Eurosender.com. Το Eurosender.com είναι ένα online σύστημα κρατήσεων για τις υπηρεσίες μεταφοράς που παρέχονται από τις εταιρείες courier.

Η εταιρεία βρίσκεται στο Registre de Commerce et des Sociétés και έχει αριθμό μητρώου B230321 .

Η Eurosender SARL είναι υπόλογο πρόσωπο, έτσι απαιτείται να χρεώνει ΦΠΑ σε όλες τις συναλλαγές.

Το Eurosender.com και οι υποιστοσελίδες του (εφεξής «ιστοσελίδα μας») είναι ιστοσελίδες μέσω των οποίων η Eurosender SARL διαχειρίζεται το σύστημα κρατήσεων για τις υπηρεσίες μεταφοράς που παρέχονται από εταιρείες ταχυμεταφορών, που επιλέγονται από την Eurosender για να εκτελέσει την αποστολή των εμπορευμάτων, στο πλαίσιο των εμπορικών δραστηριοτήτων τους . Η Eurosender SARL είναι αποκλειστικά υπεύθυνη για την επιλογή των πάροχων υπηρεσιών ταχυμεταφορών, και ποτέ για την εκτέλεση της μεταφοράς.

H Eurosender ενεργεί ως παραγγελιοδόχος και όχι ως επιχείρηση μεταφοράς εμπορευμάτων. Όταν κάνετε την παραγγελία μέσω της ιστοσελίδας μας, ο πελάτης εξουσιοδοτεί τη Eurosender, στο όνομά του και για λογαριασμό του (ως επίτροπο), να κλείσει υπηρεσίες μεταφοράς με μία από τις εταιρείες ταχυμεταφορών με την οποία η Eurosenderέχει συνάψει συμφωνία στη θέση του, υπό την προϋπόθεση ότι η εταιρεία κούριερ που επιλεγεί συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις για την εκτέλεση της υπηρεσίας που της ανατέθηκε. Η Eurosender είναι υπεύθυνη αποκλειστικά για την επιλογή των παρόχων υπηρεσιών ταχυμεταφορών, και ποτέ για την εκτέλεση της μεταφοράς. Η εκπλήρωση των υποχρεώσεων που συνδέονται με την υπηρεσία μεταφοράς είναι αποκλειστική ευθύνη των επιχειρήσεων ταχυμεταφορών, που επιλέγονται για την εκτέλεση της μεταφοράς. Είναι αυτές, και όχι η Eurosender, που εκτελούν την παραλαβή, μεταφορά και παράδοση των αποστολών, κανονίζει τη μεταφορά και οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για την εκτέλεση.

Κατόπιν αιτήματος του πελάτη, η Eurosender θα παραχωρήσει όλες τις αξιώσεις και τα δικαιώματα που απορρέουν από τις συναλλαγές που συνάπτονται στο όνομά του για λογαριασμό του πελάτη, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων υπό την ευθύνη του φορέα παροχής υπηρεσιών ταχυμεταφοράς για τη μη εκπλήρωση ή πλημμελή εκπλήρωση των υπηρεσιών. Ο πελάτης είναι υποχρεωμένος να ανακτήσει ή να επιβάλει τις απαιτήσεις και τα δικαιώματα έναντι του παρόχου υπηρεσιών ταχυμεταφορών.

Τυχόν πρόσθετες δαπάνες που προκύπτουν λόγω πρόσθετων απαιτήσεων των πελατών από τον επιλεγμένο πάροχο υπηρεσιών ταχυμεταφορών ή λόγω τελωνείου, θα βαρύνει αποκλειστικά τον πελάτη. Η Eurosender διατηρεί το δικαίωμα να απαιτήσει από τον πελάτη την επιστροφή των εξόδων, που καλύπτονται από την Eurosender για λογαριασμό του πελάτη, ακόμη και αν οι εν λόγω δαπάνες δημιουργούνται μετά την ολοκλήρωση της υπηρεσίας μεταφοράς.

Ο πελάτης συμφωνεί ρητά να παραιτηθεί από το δικαίωμα να ακυρώσει την συμφωνία με τη Eurosender από τη στιγμή, που η Eurosender υποβάλλει τα στοιχεία της παραγγελίας στον επιλεγμένο πάροχο υπηρεσιών ταχυμεταφορών.

Η Eurosender δεν δέχεται παραγγελίες από μη εξουσιοδοτημένους εμπόρους ή μεταπωλητές και διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει μονομερώς οποιαδήποτε παραγγελία, από μη εξουσιοδοτημένους εμπόρους ή μεταπωλητές.

Σύμφωνα με τις εσωτερικές πολιτικές και διαδικασίες, η Eurosender μπορεί να εγκρίνει μεμονωμένους εμπόρους και μεταπωλητές. Κάθε μεταπωλητής πρέπει να υποβάλει το αίτημά του εγγράφως στη Eurosender για να ξεκινήσει τη διαδικασία αδειοδότησης.

2. Οι Ημερομηνίες Παράδοσης

Όλοι οι χρόνοι παράδοσης είναι κατά προσέγγιση και δεν είναι εγγυημένοι. Με την αποδοχή των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων, ο πελάτης γνωρίζει και συμφωνεί ότι πολλές εξωτερικές συνθήκες μπορεί να προκαλέσουν καθυστερήσεις στην παραλαβή ή την παράδοση της αποστολής.

Με την αποδοχή αυτών των Όρων και Προϋποθέσεων ο πελάτης συμφωνεί να παρακολουθεί τακτικά την αποστολή και, σε περίπτωση τυχόν ασυνήθιστων δεδομένων ή πρόοδο, να ενημερώσει αμέσως την Eurosender.

Όσον αφορά τις τελωνειακές διαδικασίες σε κάθε χώρα, ο επιλεγμένος πάροχος υπηρεσιών ταχυμεταφοράς πρέπει να καταβάλει κάθε προσπάθεια για να εξασφαλίσει ότι η παράδοση γίνεται στην ώρα της. Με την αποδοχή των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων, ο πελάτης κατανοεί και αποδέχεται ότι το περιεχόμενο της αποστολής του μπορεί να παραδοθεί με καθυστέρηση εξαιτίας των τελωνειακών διαδικασιών και άλλες διοικητικές διαδικασίες. Ο παραλήπτης είναι υπεύθυνος για την κάλυψη των εξόδων που προκύπτουν από το τελωνείο. Η Eurosender διατηρεί το δικαίωμα να απαιτήσει την επιστροφή των εξόδων, που καλύπτονται από την Eurosender για λογαριασμό του πελάτη ή του παραλήπτη που σχετίζονται με τις τελωνειακές διαδικασίες.

Η Eurosender δεν είναι υποχρεωμένη να αποζημιώσει τον πελάτη για ζημιές που προκλήθηκαν από κάθε περίπτωση, σύμφωνα με το δεύτερο τμήμα των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων, ούτε υποχρεούται να επιστρέψει τυχόν σχετικό κόστος.

3. Περιορισμοί όσον αφορά το μέγεθος και το βάρος της αποστολής

Ο πελάτης συμφωνεί να παραδώσει στον οδηγό courierτου επιλεγμένου φορέα παροχής υπηρεσιών ταχυμεταφοράς τον ακριβή αριθμό των αποστολώνπου έχει παραγγείλει μέσω Eurosender.com, και ότι όλες οι συσκευασίες συμμορφώνονται με τους περιορισμούς του μεγέθους και του βάρους. Σε περίπτωση μετακόμισης ή αποστολές από μεμονωμένες προσφορές ο πελάτης συμφωνεί να παραδώσει στον οδηγό courierτου επιλεγμένου φορέα παροχής υπηρεσιών ταχυμεταφοράς τον ακριβή αριθμό των αποστολών που έχουν παραγγελθεί μέσω Eurosender.com, και ότι όλα τα πακέτα, βαλίτσες ή παλέτες συμμορφώνονται αυστηρά με τις υποδεικνυόμενες διαστάσεις και βάρος. Αν ο πελάτης κατέχει λιγότερα ή περισσότερα πακέτα, βαλίτσα ή παλέτες, ή πακέτα, βαλίτσες ή παλέτες που είναι βαρύτερα, θα ζητηθεί από τον πελάτη να πληρώσει όλα τα πρόσθετα έξοδα που προκύπτουν από αυτή την μονομερή τροποποίηση.

Σε περίπτωση ακύρωσης της παραγγελίας από τον πελάτη, ο πελάτης συμφωνεί να μην παραδώσει τα πακέτα, βαλίτσες ή παλέτες στον οδηγό courier του επιλεγμένου φορέα παροχής υπηρεσιών ταχυμεταφοράς, αν έρθει στη διεύθυνση pick-up. Σε περίπτωση που ο πελάτης παραδώσει τα πακέτα, βαλίτσες ή παλέτες, ο πελάτης θα είναι υπεύθυνος για όλες τις δαπάνες.

Τυχόν πρόσθετες δαπάνες, που προκύπτουν λόγω μεγάλου μεγέθους ή υπέρβαρων φορτίων θα βαρύνει αποκλειστικά τον πελάτη. Η Eurosender διατηρεί το δικαίωμα να απαιτήσει από τον πελάτη την επιστροφή των εξόδων, που καλύπτονται από την Eurosender για λογαριασμό του πελάτη, ακόμη και αν οι εν λόγω δαπάνες τιμολογούνται από την εταιρεία ταχυμεταφορών μετά την ολοκλήρωση της υπηρεσίας μεταφοράς.

Η Eurosender διατηρεί το δικαίωμα να χρεώσει διοικητική αμοιβή έως και δεκαπέντε (15) ευρώ για τη διαχείριση πρόσθετων εξόδων που προέκυψαν λόγω του γεγονότος ότι ο πελάτης αποφάσισε να στείλει περισσότερα στοιχεία από αυτά που είχαν δεσμευτεί στη διαδικασία παραγγελίας ή έστειλε υπερμεγέθη ή υπέρβαρα φορτία .

Εάν ο αριθμός των αντικειμένων, το βάρος ή το μέγεθος της συσκευασίας, της βαλίτσας ή της παλέτας υπερβαίνει το όριο που καθορίζει ο χρήστης κατά την κράτηση της υπηρεσίας μεταφοράς μέσω Eurosender, αποδεχόμενοι αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις, ο πελάτης συμφωνεί ότι επιτρέπεται στη Eurosenderνα:

 1. να κάνει επιπλέον χρέωση στην πιστωτική κάρτα με την οποία ο πελάτης έκανε την κράτηση σύμφωνα με τον ισχύοντα τιμοκατάλογο εάν η συσκευασία, η βαλίτσα ή η παλέτα δεν υπερβαίνει το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος ή μέγεθος που έχει επιλεγεί από τον επιλεγμένο πάροχο υπηρεσιών ταχυμεταφορών, ή,
 2. να καταβάλει επιπλέον χρέωση στην πιστωτική κάρτα με την οποία ο πελάτης έκανε την κράτηση για ένα ποσό που καθορίζεται από τον επιλεγμένο πάροχο υπηρεσιών ταχυμεταφορών με το είδος της συμβατικής ποινής για υπέρβαρο ή υπερμεγέθη, εάν η συσκευασία, βαλίτσα ή παλέτα υπερβαίνει το μέγιστο βάρος μέγεθος, που επιτρέπεται από τον επιλεγμένο παροχέα υπηρεσιών ταχυμεταφοράς. Εναλλακτικά, ο επιλεγμένος πάροχος υπηρεσιών ταχυμεταφοράς μπορεί να επιλέξει να αρνηθεί τη μεταφορά του πακέτου και να μην χρεώσει την συμβατική ποινή.

Σε περίπτωση που η Eurosender δεν θα μπορέσει να πραγματοποιήσει αυτόματα πρόσθετες χρεώσεις στην πιστωτική κάρτα με την οποία ο πελάτης έκανε την κράτηση, ο πελάτης θα ειδοποιηθεί και ο πελάτης θα πρέπει να καταβάλει το επιπλέον ποσό, το οποίο αναφέρεται σε μέγιστη περίοδο επτά (7) ημέρες. Η ειδοποίηση αυτή θεωρείται εκτελεστή χωρίς δικαστική δήλωση. Σε περίπτωση που η Eurosender δεν λάβει την πληρωμή εντός της προαναφερόμενης περιόδου, ο πελάτης υποχρεούται να καλύψει τα έξοδα της διαδικασίας εκτελεστικής είσπραξης.

3.1 Περιορισμοί σχετικά με το μέγεθος του φορτίου

3.1.1 Γενικές πληροφορίες

Κάθε συσκευασία, βαλίτσα ή παλέτα που είχε κρατηθεί μέσω της ιστοσελίδας μας, θα πρέπει να παραδίδεται στον οδηγό courier του επιλεγμένου φορέα παροχής υπηρεσιών ταχυμεταφοράς ως ένα κομμάτι.

Αν ο πελάτης προτίθεται να στείλει περισσότερα πακέτα, βαλίτσες ή παλέτες, ο ακριβής αριθμός θα πρέπει να τοποθετείται κατά την κράτηση των υπηρεσιών μεταφοράς. Σε αντίθετη περίπτωση, ο πελάτης θα πρέπει να τοποθετήσει μια νέα κράτηση.

Στην περίπτωση μετακόμισης ή αποστολές από μεμονωμένες προσφορές, αν ο πελάτης προτίθεται να στείλει περισσότερα πακέτα, βαλίτσες ή παλέτες, ο πελάτης πρέπει να ενημερώσει την Eurosender σχετικά με αυτό το αργότερο στις 12 π.μ. της ημέρας πριν από την παραλαβή.

3.1.2 Η αποστολή πακέτων και βαλιτσών

Καμία συσκευασία ή βαλίτσα δεν πρέπει να υπερβαίνει τις ακόλουθες διαστάσεις:

 • Μέγιστο μήκος: 175 εκατοστά και,
 • Μήκος + 2 φορές το πλάτος + 2 φορές το ύψος δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 300 εκατοστά.

Για σκοπούς που σχετίζονται με αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις, το μήκος αντιπροσωπεύει την μεγαλύτερη πλευρά της συσκευασίας ή βαλίτσα.

Όλα τα πακέτα και βαλίτσες πρέπει να συσκευάζονται έτσι ώστε να είναι δυνατόν να εκτελεστεί αυτόματη κατάταξη στα κέντρα logistics του επιλεγμένου φορέα παροχής υπηρεσιών ταχυμεταφορών.

Εάν η συσκευασία ή βαλίτσα δεν έχει τις σωστές διαστάσεις, η επιλεγμένη πάροχος υπηρεσιών ταχυμεταφοράς διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί τη μεταφοράή και την εφαρμογή μιας επιπλέον χρέωσης, σύμφωνα με την ισχύουσα τιμή. Η Eurosender διατηρεί το δικαίωμα να απαιτήσει την επιστροφή των εξόδων από τους πέλατες, που καλύπτονται από την Eurosender για λογαριασμό του πελάτη, που σχετίζονται με το μέγεθος των πακέτων.

Στην περίπτωση μετακόμισης ή μεμονωμένες παραγγελίες κανένα πακέτο ή βαλίτσα δεν πρέπει να υπερβαίνει το ενδεικνυόμενο βάρος και διαστάσεις.

3.1.3 Αποστολή παλετών

 • Το μέγεθος της παλέτας δεν πρέπει να υπερβαίνει τις διαστάσεις που αναφέρονται από τον πελάτη κατά την παραγγελία μιας παλέτας απευθείας στην ιστοσελίδα μας ή όταν έχει ζητήσει μια ατομική προσφορά απ ότην Eurosender. Με βάση τις προδιαγραφές που περιέχονται στην εντολή onlineή σε κάθε αίτηση προσφοράς που διαβιβάζονται από τον πελάτη, η Eurosenderπροσφέρει στον πελάτη την καλύτερη δυνατή τιμή εντός του δικτύου των επιχειρήσεων ταχυμεταφορών, με την οποία είναι δυνατή η μεταφορά των παλετών μέσω Eurosender.
 • Το αίτημα για ατομική προσφορά,που γίνεται από το χρήστη, πρέπει να αποστέλλεται μέσω της ατομικής μας φόρμας προσφοράς (https://www.eurosender.com/individual-offer) ή γραπτώς στο sales@eurosender.com με τις ακόλουθες πληροφορίες:
 • ο αριθμός των παλετών που θα αποσταλούν
 • ακριβείς διαστάσεις της παλέτας (ύψος, πλάτος και μήκος), χωρίς προσεγγίσεις
 • το ακριβές βάρος της παλέτας, χωρίς προσεγγίσεις
 • το περιεχόμενο και την αξία της αποστολής
 • η πλήρης διεύθυνση παραλαβής και παράδοσης της παλέτας
 • προδιαγραφές για αν ο χρήστης ενδιαφέρεται για την αγορά πρόσθετη ασφάλιση.

3.2. Οι περιορισμοί ως προς το βάρος της αποστολής

Όλες οι συσκευασίες πρέπει να είναι εντός των ορίων βάρους ανάλογα με αυτό που ο πελάτης ανέφερε κατά την κράτηση της υπηρεσίας μέσω της ιστοσελίδας μας σε περίπτωση συσκευασιών, ή όπως υποδεικνύεται στην αίτηση για ατομική προσφορά σε περίπτωση παλέτας.

Σε περίπτωση αποστολής μιας ευρώ παλέτας απευθείας στην ιστοσελίδα μας, θεωρούμε μια παλέτα ως μια φορτωμένη παλέτα μέγιστες διαστάσεις 120 Μήκος x80 πλάτος x100 ύψος και έως 240kg. Σε περίπτωση που ο πελάτης έχει μια παλέτα που το βάρος και τις διαστάσεις υπερβαίνει τα παραπάνω, ο πελάτης θα πρέπει να ελέγξει τις διαστάσεις και να εκπληρώσει το αίτημα στη φόρμα παραγγελίας.

4. Επιβεβαίωση και ακύρωση της παραγγελίας

Μετά από μια παραγγελία μέσω της ιστοσελίδας μας, ο πελάτης είναι εφοδιασμένος με ένα αριθμό παραγγελίας που επιβεβαιώνει ότι η παραγγελία του έχει γίνει αποδεκτή και οτι εστάλει για περαιτέρω επεξεργασία.

Εκτός από τις παραγγελίες από εγγεγραμμένους χρήστες B2B που πραγματοποίησαν την παραγγελία κατά την είσοδό τους, όλες οι παραγγελίες δεν επιστρέφονται αφού ο πελάτης τοποθετήσει την παραγγελία εκτός εάν ο πελάτης αγόραζε ευέλικτη κράτηση η οποία θα επιτρέψει αλλαγές στην παραγγελία και επιστροφές μέχρι την επιτυχή ανάληψη των τεμαχίων. Ένα τεμάχιο θεωρείται ότι έχει παραληφθεί με επιτυχία εάν τα στοιχεία παρακολούθησης της εταιρείας ταχυμεταφορών δείχνουν ότι έχει συλλεχθεί. Η ευέλικτη κράτηση συμπεριλαμβάνεται στην τιμή για τους εγγεγραμμένους χρήστες B2B που έβαλαν την παραγγελία ενώ ήταν συνδεδεμένοι. Η σύμβαση είναι αποθηκευμένη στις εγκαταστάσεις Eurosender και μπορεί να προσεγγιστεί από τον πελάτη, ανά πάσα στιγμή, κατόπιν γραπτής αίτησης που αποστέλλεται help@eurosender.com.

Σε περίπτωση ακύρωσης, το ποσό που καταβάλλεται κατά την παροχή της υπηρεσίας μεταφοράς κράτησης θα επιστραφεί εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία ακύρωσης κατά τον ίδιο τρόπο με τον οποίο έγινε η πληρωμή κατά τη διάρκεια της κράτησης.

Στην περίπτωση μετακόμισης ή αποστολές από μεμονωμένες προσφορές, ο πελάτης θα λάβει ένα μήνυμα επιβεβαίωσης μέσω emailμεταξύ ενός (1) έως τρεις (3) ημέρες πριν από την παραλαβή, η οποία δείχνει ότι η εντολή διαβιβάστηκε και επιβεβαιώθηκε με την courierπάροχος υπηρεσιών.

Ο πελάτης συμφωνεί ρητά να παραιτηθεί από το δικαίωμα να ακυρώσει την συμφωνία με την Eurosender SARL από τη στιγμή που η Eurosender SARL. υποβάλλει τα στοιχεία για να το επιλεγμένο πάροχο υπηρεσιών ταχυμεταφορών. Αν ο πελάτης αποφασίσει να ακυρώσει την παραγγελία πριν η Eurosender SARL υποβάλλει τα στοιχεία για να το επιλεγμένο πάροχο υπηρεσιών ταχυμεταφορών, ο πελάτης θα πρέπει να συμπληρώσει την παρακάτω φόρμα και να το στείλει με email στο help@eurosender.com ή με συστημένη επιστολή:

Eurosender SARL

Cesta v Gorice 34B

1000 Λιουμπλιάνα

Σλοβενία

Ο πελάτης συμφωνεί ρητά ότι η συναφθείσα Συμφωνία μαζί με τα δεδομένα που σχετίζονται με την παραγγελία και απαιτούνται σύμφωνα με τον Κώδικα των καταναλωτών του Λουξεμβούργου θα παρασχεθούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Από τη στιγμή που μας έχει γνωστοποιηθεί από τον πάροχο υπηρεσίας ταχυμεταφορών, η Eurosender θα διαβιβάσει τον αριθμό καταδίωξης στον πελάτη μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Με αυτόν τον αριθμό, ο χρήστης θα είναι σε θέση να παρακολουθεί τη διαδικασία της αποστολής. Σπάνια ο αριθμός δεν θα επιβεβαιωθεί εάν, για παράδειγμα, η τοποθεσία είναι απρόσιτη για τον επιλεγμένο πάροχο υπηρεσιών ταχυμεταφορών ή εθνική αργία ή άλλη μη εργάσιμη ημέρα στη χώρα παραλαβήςή στην Σλοβενική Δημοκρατία *έδρα της Eurosender. Η πρόσθετη ασφάλιση δεν επιστρέφεται όπως και κάθε άλλη έξτρα πληρωμή.

4.1 Eπιστροφές

Οι επιστροφές είναι δυνατές μόνο αν ο πελάτης αγόρασε ευέλικτη κράτηση κατά τη διάρκεια της διαδικασίας παραγγελίας και ζήτησε την επιστροφή χρημάτων πριν από την παραλαβή ή αν ο πελάτης είναι εγγεγραμμένος χρήστης B2B που έκανε την παραγγελία ενώ ήταν συνδεδεμένος και ζήτησε την επιστροφή πριν από την παραλαβή. Μετά την παραλαβή, οι επιστροφές δεν είναι πλέον δυνατές.. Οι πελάτες που έχουν παραγγελία μέσω του λογαριασμού Eurosender B2B τους και ζητήσουν την επιστροφή των χρημάτων έχουν δικαίωμα επιστραφης μόνο εάν η παραγγελία δεν έχει ακόμη εισπραχθεί από την επιλεγμένη εταιρεία ταχυμεταφορών. Εάν έχει ζητηθεί η επιστροφή και, σε κάθε περίπτωση, και ο πελάτης έχει παραδόσει την παραγγελία στην επιλεγμένη εταιρεία ταχυμεταφορών, η υπηρεσία θα πρέπει να θεωρείται ως αποδεκτή και δεν χορηγήται η επιστροφή.

Αν χορηγηθεί, το επιστρεπτέο ποσό θα χορηγηθεί ως πίστωση στο λογαριασμό Eurosender του πελάτη που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για μελλοντικές παραγγελίες. Εάν η πληρωμή με επιλογή πιστώσεων δεν είναι διαθέσιμη για τον πελάτη, το επιστρεπτέο ποσό θα επιστραφεί στον ίδιο λογαριασμό πληρωμών που ο πελάτης χρησιμοποιήσε για να τοποθετήσει την παραγγελία (πιστωτική κάρτα, λογαριασμό PayPal, τραπεζικού λογαριασμού, κλπ).

Τα ποσά που καταβάλλονται για την τοποθέτηση του “Flexi” υπηρεσία δεν είναι σε καμία περίπτωση δεν επιστρέφονται. Η πρόσθετη ασφάλιση δεν επιστρέφεται όπως και κάθε άλλη έξτρα πληρωμή. Σε περίπτωση χορήγησης επιστροφής, το ποσό που επιστρέφεται θα είναι διαθέσιμο στον πελάτη εντός τριάντα (30) ημερών από τη στιγμή που το Eurosender ενημερώνει τον πελάτη για το παραδεκτό της επιστροφής.

4.2 Ακυρώσεις σε περίπτωση μεταβολής των τιμών

Η Eurosender διατηρεί το δικαίωμα να χρεώσει τον πελάτη σε περίπτωση που υπάρξει απότομη αλλαγή της τιμολόγησης της διαδρομής που έχει επιλέξει ο πελάτης κατά τη στιγμή της παραγγελίας, πριν λάβει άδεια από τον πελάτη για αυτό το πρόσθετο τέλος. Σε περίπτωση που ο πελάτης αρνηθεί την πρόσθετη χρέωση για την αλλαγή της τιμολόγησης στην επιλεγμένη διαδρομή, η Eurosender διατηρεί το δικαίωμα να προσφέρει στον πελάτη πλήρη επιστροφή χρημάτων και να μην προωθήσει την παραγγελία για υπηρεσίες μεταφοράς σε οποιαδήποτε εταιρεία ταχυμεταφορών.

5. Επιλογές πληρωμής

Όλες οι πράξεις πληρωμής που διεκπεραιώνονται μέσω της ιστοσελίδας μας, εξασφαλίζονται μέσω πιστοποιητικών SSLGeoTrust© τα οποία διασφαλίζουν ότι οι επικοινωνίες μεταξύ του διακομιστή του χρήστη και της ιστοσελίδας μας είναι κρυπτογραφημένες και ασφαλείς.

Κατά την κράτηση των υπηρεσιών μέσω της ιστοσελίδας μας, η Eurosender προσφέρει στους πελάτες της τις παρακάτω επιλογές πληρωμής:

5.1 Πληρωμή μέσω πιστωτικής κάρτας

Αν ο πελάτης επιλέξει αυτή τη μέθοδο πληρωμής, πριν από την επιβεβαίωση της παραγγελίας ο πελάτης πρέπει να εισάγει τα στοιχεία της πιστωτικής κάρτας με την οποία θα υποβληθεί σε επεξεργασία η πληρωμή για την κράτηση των υπηρεσιών μεταφοράς.

Όλες οι πληρωμές με πιστωτική κάρτα γίνονται απευθείας μέσω του ασφαλούς συστήματος της Braintree ή Adyen, ο συνεργάτης μας για τις λύσεις επεξεργασίας πληρωμών και τραπεζικών εταίρων. Η Eurosender δεν αποθηκεύει οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τις πιστωτικές κάρτες, αφού όλη η διαδικασία επαλήθευσης των πληρωμών πραγματοποιείται από την Braintree ή Adyen και τραπεζικών εταίρων της άμεσα.

Είναι ευθύνη του πελάτη που επιλέγειτην πιστωτική κάρτα για να κάνει την πληρωμή της κράτησης των υπηρεσιών μεταφοράς να είναι ενεργή και να έχει επαρκή διαθέσιμα κεφάλαια για την επεξεργασία με επιτυχία. Τυχόν πρόσθετες χρεώσεις, που δημιουργούνται σε περίπτωση που η πιστωτική κάρτα απορριφθεί για οποιοδήποτε λόγο, θα βαρύνουν αποκλειστικά τον πελάτη.

5.2 Πληρωμή μέσω PayPal

Αν ο πελάτης επιλέξει αυτή τη μέθοδο πληρωμής, πριν από την επιβεβαίωση της παραγγελίας, ο πελάτης θα μεταφερθεί στην ιστοσελίδα του PayPal, όπου ο πελάτης πρέπει να συνδεθεί με το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασής του, ή να δημιουργήσει ένα λογαριασμό, εάν δεν έχουν έναν ενεργό. Μόλις η πληρωμή σε επεξεργασία γίνει με επιτυχία σε απευθείας σύνδεσημε την πλατφόρμα PayPal, ο πελάτης θα μεταφερθεί πίσω στην ιστοσελίδα μας, όπου η επιβεβαίωση της πληρωμής θα είναι διαθέσιμη.

Είναι ευθύνη του πελάτη, ο οποίος επιλέγει την PayPal για να πληρώσει την κράτηση των υπηρεσιών μεταφοράς, ώστε να εξασφαλιστεί ότι ο λογαριασμός που PayPal είναι ενεργός και έχει επαρκή διαθέσιμα κεφάλαια για την επιτυχία της συναλλαγής. Τυχόν πρόσθετες χρεώσεις, που δημιουργεύνται σε περίπτωση που η συναλλαγή απορριφθεί, θα βαρύνουν αποκλειστικά τον πελάτη.

5.3 Πληρωμή μέσω τραπεζικού εμβάσματος

Αν ο πελάτης επιλέξει αυτή τη μέθοδο πληρωμής, η παραγγελία δεν θα πρέπει να επιβεβαιωθεί αμέσως και θα επιβεβαιωθεί μόνο αφού η Eurosenderλάβει μια επιβεβαίωση του επιτυχούς τραπεζικού εμβάσματος για το συνολικό ποσό της κράτησης. Ο πελάτης θα λάβετε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από την Eurosender με οδηγίες για το πώς να πληρώσει, συμπεριλαμβανομένης της τράπεζας, τραπεζικού λογαριασμού της Eurosender, το ποσό που πρέπει να μεταφερθούν, κ.α.

Τυχόν σχετικές τραπεζικές χρεώσεις, που παράγονται από το τραπεζικό έμβασμα, θα βαρύνουν αποκλειστικά τον πελάτη. Εάν το ποσό, που έλαβε σε τραπεζικό λογαριασμό η Eurosender, είναι μικρότερο από αυτό που θα έπρεπε να έχει κατατεθεί, η παραγγελία δεν θα επιβεβαιωθεί. Η Eurosender δεν υποχρεούται να ενημερώσει τον χρήστη ότι το κατατεθειμένο ποσό δεν ήταν αρκετό για να επιβεβαιώσει την παραγγελία.

Ο πελάτης έχει ένα μέγιστο των τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών για να στείλει ένα emailστο help@eurosender.com επισυνάπτοντας αντίγραφο της επιβεβαίωσης του τραπεζικού εμβάσματος. Η επιβεβαίωση του επιτυχούς τραπεζικού εμβάσματος θα πρέπει να αποσταλεί από τον πελάτη πριν από την επιλεγμένη ημερομηνία παραλαβής. Αν δεν ληφθεί πριν από την επιλεγμένη ημερομηνία παραλαβής, μια νέα ημερομηνία παραλαβής θα πρέπει να κανονιστεί μόνο αφού λάβει την επιβεβαίωση του επιτυχούς τραπεζικού εμβάσματος. Είναι ευθύνη αποκλειστικά του πελάτη να ενημερώσειτην Eurosenderγια την τραπεζική μεταφορά. Όταν αυτή η επιβεβαίωση λαμβάνεται από την Eurosender, ο πελάτης θα λάβει ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που επιβεβαιώνει την παραγγελία. Εάν δεν λάβει την επιβεβαίωση του επιτυχούς τραπεζικού εμβάσματος εντός τριάντα (30) ημερών, η παραγγελία θα ακυρωθεί και ο χρήστης θα ειδοποιηθεί.

5.4 Πληρωμή με credits

Το πλεονέκτημα αυτής της μεθόδου πληρωμής είναι ότι ο πελάτης δεν χρειάζεται να εισάγει τα στοιχεία πληρωμής (δηλαδή, τα δεδομένα από την πιστωτική κάρτα ή τον λογαριασμό PayPal) κάθε φορά, κατά την κράτηση των υπηρεσιών μεταφορών μέσω της ιστοσελίδας μας. Επιπλέον, η Eurosender επιβραβεύει την πίστη, δίνοντας μια ένα εκπτωτικό κουπόνιστο ποσοστό του ποσού, που επιλέγεται από το χρήστη.

Αν ο πελάτης επιλέξει αυτή τη μέθοδο πληρωμής, ο πελάτης θα χρησιμοποιήσει την πίστωση, διαθέσιμο στο λογαριασμό B2B όταν έχει μια παραγγελία.

Με την επιβεβαίωση της πληρωμής, ο πελάτης πρέπει να έχει επαρκή πρόσβαση σε πίστωση στο λογαριασμό B2Bτου για να παραγγείλει. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει επαρκής πίστωση, ο πελάτης μπορεί να προβεί σε ανανέωση της πιστοληπτικής ικανότητας πριν από την επιβεβαίωση της παραγγελίας μέσω πιστωτικής κάρτας, PayPal. Αν ο πελάτης αποφασίσει ναανανεώσει, χρησιμοποιώντας χρέωση με πιστωτική κάρτα ή PayPal, υπό την προϋπόθεση ότι ο πελάτης έχει επαρκή κεφάλαια στην πιστωτική κάρτα ή λογαριασμό PayPal, η ανανέωσηθα επιβεβαιωθεί αυτόματα και η πίστωση θα είναι διαθέσιμη για χρήση αυτομάτως.

Σε αντίθετη περίπτωση, η παραγγελία θα ακυρώνεται.

Επιπλέον, ο πελάτης μπορεί να ανανεώσει την πίστωση στο λογαριασμό του ανά πάσα στιγμή.

6. Συσκευασία, επισήμανση και παραλαβή

6.1 Γενικές πληροφορίες

Ο πελάτης είναι υπεύθυνος για εκτύπωση της ετικέτας αναγνώρισης, σε περίπτωση που απαιτείται λόγω του είδους των υπηρεσιών που αγοράστηκαν ή λόγω ειδικών απαιτήσεων του επιλεγμένου φορέα παροχής υπηρεσιών ταχυμεταφορών, για την παροχή μια πλήρης και ακριβής διεύθυνσης για παραλαβή και παράδοση του πακέτου, βαλίτσας ή παλέτας, και κάθε άλλη σχετική πληροφορία για τη διευκόλυνση της παραλαβής και παράδοσης. Πόρτα σε πόρτα υπηρεσία είναι υπηρεσία που παρέχεται με την κύρια πόρτα του κτιρίου. Ο οδηγός courierτης επιλεγμένης εταιρείας ταχυμεταφορών δεν υποχρεούται να παραλάβει ή να παραδώσει το πακέτο, βαλίτσα ή παλέτας σε ψηλότερους ορόφους. Η παραλαβή θα πρέπει να γίνει σε ένα εύκολα προσβάσιμο μέρος, ο οδηγός του επιλεγμένου φορέα παροχής υπηρεσιών ταχυμεταφοράς πρέπει να είναι σε θέση να παρκάρει το φορτηγό τουλάχιστον είκοσι πέντε (25) μέτρα από το ενδεικνυόμενο σημείο παραλαβής.

Ο οδηγός του επιλεγμένου φορέα παροχής υπηρεσιών ταχυμεταφορών θα έρθει στη διεύθυνση, θα χτυπήσει την πόρτα του κτιρίου και θα περιμένει για το πακέτο, βαλίτσα ή παλέτα που πρέπει να παραδοθεί. Αν κανείς δεν ανοίγει την πόρτα (αν κανείς δεν είναι παρόν , αν υπάρχει ένα κουδούνι στη διεύθυνση και κανείς δεν απαντά ή αν η χρήση μιας ειδικής άδειας ή μιας κάρτας πρόσβασης απαιτείται για να εισέλθουν σε χώρους) ο οδηγός θα φύγει.

Η επόμενη προσπάθεια παραλαβής του πακέτου, βαλίτσας ή παλέτας θα διεξαχθεί ακολουθώντας την ίδια διαδικασία και αν δεν μπορεί να γίνει, η παραγγελία θα ακυρωθεί, χωρίς ο πελάτης να έχει δικαίωμα επιστροφής του καταβληθέντος ποσού. Η επόμενη προσπάθεια παραλαβής του πακέτου, βαλίτσας ή παλέτας στις πιο πολλές χώρες θα διεξαχθεί ακολουθώντας την ίδια διαδικασία, κι αν δεν μπορεί να γίνει, η παραγγελία θα ακυρωθεί, χωρίς ο πελάτης να έχει δικαίωμα επιστροφής του ποσού που καταβλήθηκε και εφαρμόζοντας μία ποινή ίση με το 15% της αξίας της παραγγελίας ή τουλάχιστον 15 ευρώ, ανάλογα με το ποια είναι μεγαλύτερη. Σε περίπτωση ακύρωσης, το ποσό που καταβάλλεται κατά την παροχή της υπηρεσίας μεταφοράς κράτησης, μείον την ποινή, θα επιστραφεί με τον ίδιο τρόπο πληρωμής που χρησιμοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της κράτησης.

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας κράτησης, ο πελάτης πρέπει να καταχωρήσει τον τοπικό αριθμό τηλεφώνου στη χώρα παραλαβής και την παράδοσης στην οποία κάποιος θα είναι διαθέσιμος κατά το χρόνο της παραλαβής και παράδοσης. Ωστόσο, ο οδηγός του επιλεγμένου φορέα παροχής υπηρεσιών ταχυμεταφοράς, δεν είναι υποχρεωμένος να επικοινωνήσετε με το χρήστη ή τα πρόσωπα μέσω τηλεφώνου. Αν ο οδηγός επιλέξει να το πράξει, θα πρέπει να έρθει σε επαφή μόνο με τοπικούς αριθμούς τηλεφώνου.

Η υπηρεσία, που προσφέρεται από την Eurosender δεν περιλαμβάνει καμιά κλήση προς τον πελάτη πριν απο την παραλαβή και την παράδοση. Ωστόσο, σε ορισμένες χώρες, ο αριθμός τηλεφώνου, που παρέχεται από τον πελάτη στη διαδικασία της κράτησης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να διευκρινιστούν οι συνθήκες παραλαβής και παράδοσης, ή για επιπλέον πληροφορίες πουη Eurosender ή ο φορέας πάροχοςτης επιλεγμένης υπηρεσίας ταχυμεταφορών ή ο πάροχος υπηρεσιών μπορεί να χρειαστεί.

Πριν από την παραλαβή, ο πελάτης πρέπει να αφαιρέσει όλες τις παλιές ετικέτες ή πληροφορίες διεύθυνσης που συνδέονται με το πακέτο, βαλίτσα ή παλέτα. Για να αποφευχθεί η σύγχυση κατα την παράδοση, μόνο η διεύθυνση του παραλήπτη θα πρέπει να επικολληθεί στη συσκευασία, βαλίτσα ή παλέτα.

Ο πελάτης συμφωνεί ότι τα συσκευασμένα προϊόντα πρέπει να έχουν ένα κατάλληλο εξωτερικό και εσωτερικό συσκευασίας, ανάλογα με το είδος των αντικειμένων που πρόκειται να μεταφερθεί. Η συσκευασία πρέπει να είναι κατάλληλη ανάλογα με το βάρος και το περιεχόμενο της αποστολής. Η συσκευασία πρέπει να είναι κατάλληλη για τη μεταφορά και το χειρισμό στα κέντρα logistics του επιλεγμένου φορέα παροχής υπηρεσιών ταχυμεταφορών. Μια επαρκής συσκευασία πρέπει, μεταξύ άλλων χαρακτηριστικών, να είναι ανθεκτική σε πτώση από ύψος ενός (1) μέτρου. Ακανόνιστου σχήματος αντικείμενα όπως βαλίτσες πρέπει να είναι προσεκτικά τυλιγμένα σε πλαστικό φύλλο. Οι πελάτες θα πρέπει να βεβαιωθούν ότι η όλη βαλίτσα είναι τυλιγμένη (συμπεριλαμβανομένων των τροχών και χειρολαβών), έτσι ώστε αιχμηρά αντικείμενα στο εξωτερικό της βαλίτσας δεν μπορούν να βλάψουν άλλα φορτία. Στο εσωτερικό, η συσκευασία, βαλίτσα ή παλέτα πρέπει να έχει κατάλληλη συσκευασία, για παράδειγμα, φούσκες για την πρόληψη της θραύσης και βλάβης των μεταφερόμενων αντικειμένων. Εάν τα στοιχεία δεν είναι σωστά συσκευασμένα μέσα και έξω ή να είναι μεγάλου μεγέθους ή υπέρβαρα, η ασφάλιση δεν θατα καλύψει και ο πελάτης δεν θα έχει το δικαίωμα για επιστροφή χρημάτων. Ο πελάτης είναι ο μόνος υπεύθυνος για ζημιές και απώλειες πακέτων, βαλιτσών ή παλετών που συσκευάζονται κατά τρόπο καταχρηστικό ή που υπερβαίνουν το μέγεθος και το βάρος των ορίων.Η εταιρεία ταχυμεταφορών μπορεί επίσης να απορρίψει το αίτημα για την επιστροφή ασφάλισης, εφόσον θεωρεί πως η βαλίτσα είναι επικίνδυνη και θα μπορούσε να βλάψει άλλα δέματα κατά τη μεταφορά.

Εάν ο πελάτης επιλέξει μια βαλίτσα για να συσκευάσει το περιεχόμενο της αποστολής (προστατευμένη με μεμβράνη ή όχι), η εταιρεία κούριερ θα την αναγνωρίσει ως την βασική συσκευασία της αποστολής. Επομένως, δεν θα φέρει καμία ευθύνη εάν σημειωθούν ζημιές κατά την μεταφορά.

Εάν ο πελάτης επιλέξει να χρησιμοποιήσει μια βαλίτσα ή τσάντα ως μέθοδο πακεταρίσματος και δεν χρησιμοποιήσει μια διάφανη μεμβράνη, σύμφωνα με τις οδηγίες, η εταιρεία κούριερ δεν θα φέρει ευθύνη εάν χαθεί η βαλίτσα ή η τσάντα, καθώς η σήμανση μπορεί να πέσει εύκολα σε αυτή την περίπτωση.

Εάν η διαδρομή που έχει επιλέξει ο πελάτης περιλαμβάνει τελωνειακές διαδικασίες, ο πελάτης καλείται να συμπεριλάβει την απόδειξη των συγκεκριμένων αντικειμένων μέσα στο πακέτο. Διαφορετικά, η αποστολή μπορεί να ακυρωθεί χωρίς την δυνατότητα επιστροφής χρημάτων ή να καθυστερήσει, έως ότου ο πελάτης στείλει την απόδειξη.

Η Eurosender σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια, ζημία ή οποιεσδήποτε άλλες ατέλειες, τέλη ή έξοδα που προκύπτουν ή σχετίζονται με τη μεταφορά των δεμάτων. Η Eurosender, ως διαχειριστής του συστήματος της ηλεκτρονικής πλατφόρμας κρατήσεων, μόνο κάνει κράτηση των υπηρεσιών μεταφοράς για λογαριασμό του πελάτη και μετά από αίτημα του πελάτη. Ως εκ τούτου,η Eurosenderείναι αποκλειστικά υπεύθυνη για την επιλογή των παρόχων υπηρεσιών ταχυμεταφορών, και ποτέ για την εκτέλεση της μεταφοράς.

Σε περίπτωση που ο χρήστης παραβιάζει τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις ή / και τους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις του επιλεγμένου φορέα παροχής υπηρεσιών ταχυμεταφορών, τότε η εταιρεία ταχυμεταφορών ή ο πελάτης, και όχιη Eurosender, θα είναι υπεύθυνοι για όλες τις ζημιές και τα έξοδα που προκύπτουν κατά τη διάρκεια της μεταφοράς.

Ο πελάτης είναι υπεύθυνος για την πληρωμή όλων των φόρων που σχετίζονται με τη μεταφορά (δηλαδή, των τελωνείων και άλλων φόρων) και υποχρεούται να τους καταβάλει αμέσως. Ο παραλήπτης, σε περίπτωση που πρόκειται για διαφορετικό πρόσωπο από τον πελάτη-αποστολέα, είναι υπεύθυνος για την κάλυψη των τελωνειακών δαπανών. Αν για οποιοδήποτε λόγο η Eurosenderαναγκαστεί να πληρώσει οποιαδήποτε από αυτές τις δαπάνες, απώλειες ή τους φόρους, ο χρήστης είναι υποχρεωμένος να επιστρέψει το ποσό εντός επτά (7) ημερών από την ημερομηνία της βεβαίωσης παραλαβής για την επιστροφή από την Eurosender. Η προειδοποίηση αυτή παρέχει εκτελεστική αξία. Αν η Eurosender δεν λάβει την πληρωμή εντός της προθεσμίας αυτής, ο πελάτης είναι υποχρεωμένος να καλύψει τα έξοδα της εκτελεστικής διαδικασίας συλλογής.

Με την αποδοχή αυτών των Όρων και Προϋποθέσεων, ο πελάτης συμφωνεί πως η Eurosenderθα μεταφέρει τα δεδομένα, τα οποία λαμβάνονται από τον πελάτη κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας των παραγγελιών μέσω Eurosender.com, στο επιλεγμένο πάροχο υπηρεσιών ταχυμεταφορών, σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Eurosender.

6.2 Συσκευασία, σήμανση και παραλαβή των δεμάτων

6.2.1 Προϊόν «Selection»

Όταν κάνετε κράτηση για υπηρεσίες μεταφοράς με το προϊόν “Επιλογή”, ο πελάτης συμφωνεί για το πακέτο ή βαλίτσα να είναι διαθέσιμες στη διεύθυνση παραλαβής για τον επιλεγμένο πάροχο υπηρεσιών ταχυμεταφορών για να συλλέξει από τις 9.00 εως τις 18:00. Λόγω αστάθμητων παραγόντων που σχετίζονται με τον επιλεγμένο πάροχο υπηρεσιών ταχυμεταφορών, η παραλαβή μπορεί να πραγματοποιηθεί πριν ή μετά την ημερομηνία αυτή. Σπάνια, λόγω αστάθμητων παραγόντων, ο επιλεγμένος πάροχος υπηρεσιών ταχυμεταφοράς μπορεί να πραγματοποιήσει την παραλαβή από την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Αν ο οδηγός του επιλεγμένου φορέα παροχής υπηρεσιών ταχυμεταφοράς, δεν έρθει για την παραλαβή στην ημερομηνία παραλαβής, ο πελάτης, σύμφωνα με αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις, αναλαμβάνει την ευθύνη ενημέρωσης Eurosender αμέσως για αυτό το γεγονός, έτσι ώστε Eurosender να μπορέσει να οργανώσει με τον courierμια δεύτερη προσπάθεια παραλαβής.

Το πακέτο ή βαλίτσα θα πρέπει να συσκευάζονται κατάλληλα για τη μεταφορά και το χειρισμό στα κέντρα logisticsτου επιλεγμένου φορέα παροχής υπηρεσιών ταχυμεταφορών. Η επιφάνεια της συσκευασίας ή βαλίτσας θα πρέπει να επιτρέπουν την ετικέτα αναγνώρισης της αποστολής που πρέπει να προσκοληθεί και προσφέρεται από τον οδηγό του επιλεγμένου φορέα παροχής υπηρεσιών ταχυμεταφορών κατά τη στιγμή της παραλαβής.

Κατάλληλες συσκευασίες, για παράδειγμα, χαρτοκιβώτια που αποτελούνται από δύο ή περισσότερα στρώματα από χαρτόνι ή βαλίτσες τυλιγμένες με ένα προστατευτικό περιτύλιγμα. Οι πελάτες θα πρέπει να βεβαιωθούν ότι η όλη βαλίτσα είναι τυλιγμένη (συμπεριλαμβανομένων των τροχών και χειρολαβών), έτσι ώστε αιχμηρά αντικείμενα στο εξωτερικό της βαλίτσας δεν μπορούν να βλάψουν άλλα φορτία Στο εσωτερικό, η συσκευασία ή βαλίτσα πρέπει να έχουν κατάλληλη συσκευασία, για παράδειγμα, φούσκες ως πρόληψη θραύσης και βλάβης των μεταφερόμενων αντικειμένων. Πλαστικές σακούλες, τσάντες ταξιδίου και πλαστικά κουτιά δεν επιτρέπομενα είδη συσκευασίας.

Τσάντες, κουτιά από χαρτόνι και άλλα κατάλληλα δοχεία μπορεί να υποστούν ζημιά κατά τη μεταφορά. Αν οι βαλίτσες χρησιμοποιούνται ως συσκευασία, πρέπει να προστατεύονται επαρκώς προκειμένου να αποφευχθούν ζημιές. Ούτε ο επιλεγμένος πάροχος υπηρεσιών ταχυμεταφοράς ούτε η Eurosender είναι υπεύθυνοι για οποιαδήποτε ζημία, που προκλήθηκε στη συσκευασία κατά τη μεταφορά. Η εταιρεία ταχυμεταφορών μπορεί επίσης να απορρίψει το αίτημα για την επιστροφή ασφάλισης, εφόσον θεωρεί πως η βαλίτσα είναι επικίνδυνη και θα μπορούσε να βλάψει άλλα δέματα κατά τη μεταφορά.

6.2.2 Προϊόν «Flexi»

In case that for the route, selected by the customer, Eurosender offers the service Σε περίπτωση που για το συγκεκριμένο δρομολόγιο, που επιλέγεται από τον πελάτη, η Eurosenderπροσφέρει το προϊόν “Flexi”, ο χρήστης πρέπει να συμφωνήσει σχετικά με την ώρα και την ημερομηνία παραλαβής επικοινωνόντας με τον επιλεγμένο πάροχο υπηρεσιών ταχυμεταφορών και να εκτυπώσει την ετικέτα που παρέχεται. ΗEurosender δεν είναι υπεύθυνη για το συντονισμό της ώρας και της ημερομηνίας παραλαβής. Δεν θα υπάρξει παραλαβή μέχρι μια συγκεκριμένη ημερομηνία και ώρα να συμφωνηθεί μεταξύ του πελάτη και της εταιρείας ταχυμεταφορών.

Ανάλογα με τη διαθεσιμότητα και τις διαδρομές που διοργανώνονται από τον επιλεγμένο πάροχο υπηρεσιών ταχυμεταφορών, η ημερομηνία παραλαβής μπορεί να συμφωνηθεί ακόμη και την ίδια ημέρα κατά την οποία ο χρήστης έχει κρατήσει τη μεταφορά μέσω Eurosender.com.

Όταν κάνετε κράτηση για υπηρεσίες μεταφοράς με το προϊόν “Flexi”, ο πελάτης συμφωνεί για το πακέτο ή βαλίτσα να είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση παραλαβής για τον επιλεγμένο πάροχο υπηρεσιών ταχυμεταφορών για να συλλέξει σύμφωνα με την ημερομηνία και την ώρα, που συμφωνήθηκε απευθείας μεταξύ του χρήστη και της εταιρείας ταχυμεταφορών.

Το πακέτο ή βαλίτσα θα πρέπει να συσκευάζονται κατάλληλα για τη μεταφορά και το χειρισμό στα κέντρα logistics του επιλεγμένου φορέα παροχής υπηρεσιών ταχυμεταφορών. Η επιφάνεια της συσκευασίας ή βαλίτσα θα πρέπει να επιτρέπουν την ετικέτα αναγνώρισης της αποστολής που πρέπει να εκτυπώνεται και να επικολλάται από τον πελάτη πριν από την παραλαβής. Είναι ευθύνη του πελάτη να εκτυπώσει και να κολλήσει στο πακέτο την ετικέτα ταυτοποίησης πριν παραληφθεί το πακέτο από τον οδηγό του επιλεγμένου φορέα παροχής υπηρεσιών ταχυμεταφορών. Ο οδηγός μπορεί να αρνηθεί την παραλαβή και θα αποχωρήσει από την διεύθυνση παραλαβής, εφόσον ο χρήστης δεν έχει εκτυπώσει και επισυνάψει στο πακέτο την ετικέτα αναγνώρισης. Τέτοια ετικέτα αναγνώρισης θα σταλεί στον πελάτη μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από την Eurosender.

Κατάλληλες συσκευασίες, για παράδειγμα, χαρτοκιβώτια που αποτελούνται από δύο ή περισσότερα στρώματα από χαρτόνι ή βαλίτσες τυλιγμένες με ένα προστατευτικό περιτύλιγμα. Στο εσωτερικό, η συσκευασία ή βαλίτσα πρέπει να έχουν κατάλληλη συσκευασία, για παράδειγμα, φούσκα-wrapως πρόληψη θραύσης και βλάβης των μεταφερόμενων αντικειμένων.

Πλαστικές σακούλες, τσάντες ταξιδίου και πλαστικά κουτιά δεν επιτρέπομενα είδη συσκευασίας.

Τσάντες, κουτιά από χαρτόνι και άλλα κατάλληλα δοχεία μπορεί να υποστούν ζημιά κατά τη μεταφορά. Αν οι βαλίτσες χρησιμοποιούνται ως συσκευασία, πρέπει να προστατεύονται επαρκώς προκειμένου να αποφευχθούν ζημιές. Ούτε ο επιλεγμένος πάροχος υπηρεσιών ταχυμεταφοράς ούτε η Eurosender είναι υπεύθυνοι για οποιαδήποτε ζημία, που προκλήθηκε στη συσκευασία κατά τη μεταφορά.

6.2.3 Υπηρεσία «αποστολή με βαν»

Όταν γίνεται κράτηση της υπηρεσίας «αποστολή με βαν», ο πελάτης συμφωνεί ότι η αποστολή του θα είναι διαθέσιμη, σωστά συσκευασμένη και ασφαλής για μεταφορά, στη διεύθυνση παραλαβής για να την παραλάβει η επιλεγμένη μεταφορική εταιρεία, από τις 8:00 έως τις 20:00. Η επιλεγμένη μεταφορική εταιρεία θα επικοινωνήσει με τον πελάτη κατά την άφιξη στη διεύθυνση παραλαβής. Σε σπάνιες περιπτώσεις, λόγω αστάθμητων παραγόντων που σχετίζονται με τον επιλεγμένο μεταφορέα, η παραλαβή μπορεί να πραγματοποιηθεί πριν ή μετά την προγραμματισμένη ημερομηνία.

Εάν ο οδηγός της επιλεγμένης μεταφορικής εταιρείας δεν εμφανιστεί κατά την προγραμματισμένη ημερομηνία παραλαβής, ο πελάτης αναλαμβάνει την ευθύνη να ενημερώσει αμέσως την Eurosender για αυτό το γεγονός, έτσι ώστε η Eurosender να μπορέσει να ελέγξει την κατάσταση με τη μεταφορική εταιρεία και να κανονίσει νέα ημερομηνία παραλαβής, το συντομότερο δυνατό.

Ο πελάτης πρέπει να ενημερώσει την Eurosender σχετικά με τη συσκευασία της αποστολής του και τυχόν ειδικές απαιτήσεις για να παραλάβει ή να παραδώσει την αποστολή του. Ο πελάτης κατανοεί ότι ο οδηγός της μεταφορικής εταιρείας δεν είναι υποχρεωμένος να βοηθήσει στη φόρτωση και/ή εκφόρτωση του φορτίου και ότι αυτό το είδος της βοήθειας πρέπει να ζητηθεί ξεχωριστά κατά τη διαδικασία κράτησης. Μόλις επιβεβαιωθεί η κράτηση, τυχόν πρόσθετα αιτήματα μπορεί να οδηγήσουν σε καθυστερήσεις παράδοσης και μπορεί να προκαλέσουν επιπλέον έξοδα, τα οποία θα χρεωθεί ο πελάτης. Επιπλέον, ενδέχεται να επιβληθούν επιπλέον χρεώσεις σε περίπτωση που η αποστολή είναι πιο βαριά ή πιο μεγάλη από αυτή που δηλώθηκε κατά τη διαδικασία παραγγελίας.

Ο πελάτης κατανοεί ότι η υπηρεσία «αποστολή με βαν» δεν συνοδεύετε από υπηρεσία εντοπισμού σε πραγματικό χρόνο. Ο πελάτης είναι πάντα σε θέση να λάβει πληροφορίες σχετικά με τη διαμετακόμιση της αποστολής, επικοινωνώντας με την ομάδα υποστήριξης της Eurosender, η οποία θα ελέγξει τις τελευταίες ενημερώσεις διαμετακόμισης απευθείας με τη μεταφορική εταιρεία.

Ο πελάτης θα ενημερώνεται εκ των προτέρων σχετικά με τον εκτιμώμενο χρόνο παράδοσης. Ο οδηγός της μεταφορικής εταιρείας θα επικοινωνήσει με τον παραλήπτη κατά την άφιξή του στη διεύθυνση παράδοσης. Εάν ο παραλήπτης δεν είναι διαθέσιμος στη διεύθυνση παράδοσης, ο οδηγός θα περιμένει στη διεύθυνση έως ότου ο πελάτης οργανώσει την εκφόρτωση της αποστολής, όπως έχει συμφωνηθεί. Ο πελάτης γνωρίζει ότι τυχόν περιττή αναμονή του οδηγού της μεταφορικής εταιρείας, ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσμα επιπλέον χρεώσεις, που θα βαρύνουν τον πελάτη.

6.2.4 Υπηρεσία «ατομική προσφορά»

Όταν κάνετε κράτηση για υπηρεσίες μεταφοράς με την υπηρεσία «ατομική προσφορά», ο πελάτης συμφωνεί για τα πακέτα, βαλίτσες ή παλέτες είναι διαθέσιμες στη διεύθυνση παραλαβής για τον επιλεγμένο πάροχο υπηρεσιών ταχυμεταφορών για να τα συλλέξει από τις 8πμ – 6μμ. Η επιλεγμένη εταιρεία courierθα επικοινωνήσει με τον πελάτη πριν ή κατά την ημέρα παραλαβής, προκειμένου να επιβεβαιώσει την παραλαβή. Δεν θα υπάρξει ανάκαμψη μέχρι μια συγκεκριμένη ημερομηνία και ώρα συμφωνηθούν μεταξύ του πελάτη και της εταιρείας ταχυμεταφορών. Λόγω αστάθμητων παραγόντων που σχετίζονται με το επιλεγμένο πάροχο υπηρεσιών ταχυμεταφορών, η παραλαβή μπορεί να πραγματοποιηθεί πριν ή μετά την ημερομηνία αυτή. Σπάνια, λόγω αστάθμητων παραγόντων, ο επιλεγμένος πάροχος υπηρεσιών ταχυμεταφοράς μπορεί να πραγματοποιήσει την παραλαβή από την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Αν ο οδηγός του επιλεγμένου φορέα παροχής υπηρεσιών ταχυμεταφοράς, δεν βρεθεί για παραλαβή στην ημερομηνία παραλαβής, ο πελάτης, σύμφωνα με αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις, αναλαμβάνει την ευθύνη ενημέρωσης της Eurosender αμέσως , έτσι ώστε η Eurosender να οργανώσει με την courier μια δεύτερη προσπάθεια παραλαβής.

Η αποστολή θα πρέπει να είναι έτοιμη για τη μεταφορά κατά τη στιγμή που ο οδηγός του επιλεγμένου φορέα παροχής υπηρεσιών ταχυμεταφοράς φτάνει για παραλαβή. Αυτό σημαίνει ότι όλα τα στοιχεία που πρόκειται να μεταφερθούν πρέπει να συσκευάζονται κατάλληλα και προετοιμάζονται για τη μεταφορά. Σε περίπτωση παλέτας, η αποστολή θα πρέπει να συσκευάζεται κατάλληλα, σταθερά μέσα στην παλέτα και εξασφάλισε για τη μεταφορά.

Τη στιγμή της παραλαβής ή μετά την άφιξη της αποστολής στο Depo, ο οδηγός του επιλεγμένου φορέα παροχής υπηρεσιών ταχυμεταφοράς κολλάει την ετικέτα αναγνώρισης για την αποστολή.

6.2.5 Υπηρεσία «Freight»

Κατά την κράτηση των υπηρεσιών μεταφοράς με την υπηρεσία “Freight”, ο πελάτης συμφωνεί ότι τα πακέτα, οι βαλίτσες ή οι παλέτες θα είναι διαθέσιμες στη διεύθυνση παραλαβής του επιλεγμένου παροχέα υπηρεσιών ταχυμεταφορών για να τον παραλάβουν από τις 8:00 έως τις 18:00. Η επιλεγμένη εταιρεία ταχυμεταφορών θα επικοινωνήσει με τον πελάτη πριν ή την ημέρατης παραλαβής για να επιβεβαιώσετε την παραλαβή. Δεν θα υπάρξει παραλαβή μέχρι να οριστεί συγκεκριμένη ημερομηνία και ώρα μεταξύ του πελάτη και της εταιρείας ταχυμεταφορών. Λόγω απρόβλεπτων παραγόντων που σχετίζονται με τον επιλεγμένο πάροχο υπηρεσιών ταχυμεταφοράς, η παραλαβή μπορεί να πραγματοποιηθεί πριν ή μετά την ημερομηνία αυτή. Σπάνια, λόγω απρόβλεπτων παραγόντων, ο επιλεγμένος πάροχος υπηρεσιών ταχυμεταφοράς μπορεί να πραγματοποιήσει την παραλαβή την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Εάν ο οδηγός του επιλεγμένου παροχέα υπηρεσιών ταχυμεταφορών δεν είναι παρών για να παραλάβει την ημερομηνία παραλαβής, ο πελάτης, σύμφωνα με τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις, αναλαμβάνει την ευθύνη της άμεσης ενημέρωσης του Eurosender για το γεγονός αυτό, ώστε ο Eurosender να μπορεί να κανονίσει με ο courierμια δεύτερη απόπειρα παραλαβής.

Η αποστολή πρέπει να είναι έτοιμη για μεταφορά τη στιγμή που ο οδηγός του επιλεγμένου παροχέα υπηρεσιών ταχυμεταφοράς έρχεται για παραλαβή. Αυτό σημαίνει ότι όλα τα αντικείμενα που πρόκειται να μεταφερθούν πρέπει να συσκευάζονται σωστά και να προετοιμάζονται για τη μεταφορά. Σε περίπτωση παλέτας, η αποστολή πρέπει να είναι σωστά συσκευασμένη, να στερεώνεται μέσα στη στοιβαζόμενη παλέτα και να ασφαλίζεται για μεταφορά.

Ο πελάτης είναι ο μόνος υπεύθυνος για τη διασφάλιση ότι η σωστή ετικέτα τοποθετείται στο σωστό δέμα ή παλέτα, ακόμη και σε περιπτώσεις όπου η εταιρεία ταχυμεταφορών εκτυπώνει την ετικέτα.

Κατά τη στιγμή της παραλαβής ή μετά την άφιξη της αποστολής στην αποθήκη, ο οδηγός του επιλεγμένου παρόχου υπηρεσιών ταχυμεταφοράς τηρεί την ετικέτα αναγνώρισης της αποστολής.

6.3 Συσκευασία, σήμανση και παραλαβή παλετών

Όταν κάνετε κράτηση για υπηρεσίες μεταφορών για τις παλέτες, ο πελάτης συμφωνεί οτι η παλέταθα είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση παραλαβής για τον επιλεγμένο πάροχο υπηρεσιών ταχυμεταφορών για να συλλέξει σχετικά με την ώρα και την ημερομηνίαπου αμοιβαία συμφωνηθεί μεταξύ του πελάτη και της εταιρείας ταχυμεταφορών. Δεν θα υπάρξει παραλαβή μέχρι μια συγκεκριμένη ημερομηνία και ώρανα είναι συμφωνημένα μεταξύ του πελάτη και της εταιρείας ταχυμεταφορών. Λόγω αστάθμητων παραγόντων που σχετίζονται με το επιλεγμένο πάροχο υπηρεσιών ταχυμεταφορών, η παραλαβή μπορεί να πραγματοποιηθεί πριν ή μετά την ημερομηνία αυτή. Σπάνια, λόγω αστάθμητων παραγόντων, ο επιλεγμένος πάροχος υπηρεσιών ταχυμεταφοράς μπορεί να πραγματοποιήσει την παραλαβή από την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Αν ο οδηγός του επιλεγμένου φορέα παροχής υπηρεσιών ταχυμεταφοράς, δεν παρουσιαστεί στην ημερομηνία παραλαβής, ο πελάτης, σύμφωνα με αυτούς τους Όρους κα Προϋποθέσεις, αναλαμβάνει την ευθύνη ενημέρωσης της Eurosender άμεσα για αυτό το γεγονός, έτσι ώστε η Eurosender να μπορεί να οργανώσει με τον courierμια δεύτερη προσπάθεια παραλαβής.

Η παλέτα θα πρέπει να είναι έτοιμη για τη μεταφορά κατά τη στιγμή που ο οδηγός του επιλεγμένου φορέα παροχής υπηρεσιών ταχυμεταφοράς φτάνει για τηνπαραλαβή. Αυτό σημαίνει ότι όλα τα στοιχεία που πρόκειται να μεταφερθούν πρέπει να είναι μέσα στην παλέτα και ασφαλίσμενα για τη μεταφορά. Ο πελάτης είναι ο μόνος υπεύθυνος της απόκτησης της παλέτας με τα δικά της μέσα. Σε ορισμένες χώρες παραλαβής, η Eurosender είναι σε θέση να εξασφαλίσει ότι η εταιρεία ταχυμεταφορών θα φέρει την παλέτα τη στιγμή της παραλαβής. Σε αυτές τις περιπτώσεις, ο πελάτης πρέπει να κανονίσει αυτή την επιπλέον υπηρεσία με το Eurosender πριν επιβεβαιωθεί η παραλαβή.

Κατά τη στιγμή της παραλαβής, ο οδηγός του επιλεγμένου φορέα παροχής υπηρεσιών ταχυμεταφοράς κολλάει την ετικέτα ταυτοποίησης στην παλέτα.

7. Παράδοση

Ο πελάτης είναι υπεύθυνος για την παροχή μιας πλήρης και ακριβής διεύθυνσης για παραλαβή και παράδοση του πακέτου, βαλίτσας ή παλέτας, και κάθε άλλη σχετική πληροφορία για τη διευκόλυνση της παράδοσης. Τα στοιχεία της διεύθυνσης πρέπει να ταιριάζουν στην οριοθετημένη περιοχή κατά τη διαδικασία της κράτησης, και να μην περιλαμβάνονται στο “σχόλια πεδίο”; Αλλιώς, οι εταιρείες ταχυμεταφορών δεν θα μπορέσουν να λάβουν τις πληροφορίες που απαιτούνται για την επιτυχή παράδοση. Η παράδοση θα πρέπει να γίνει σε ένα εύκολα προσβάσιμο μέρος, ο οδηγός του επιλεγμένου φορέα παροχής υπηρεσιών ταχυμεταφοράς πρέπει να είναι σε θέση να παρκάρει το φορτηγό τουλάχιστον είκοσι πέντε (25) μέτρα από το ενδεικνυόμενο σημείο παράδοσης.

Κατά την ημερομηνία της παράδοσης, ο παραλήπτης πρέπει να είναι στη διεύθυνση παράδοσης 9.00 με 18:00, εάν το επιλεγμένο προϊόν είναι «Επιλογή», ή ο χρόνος που συμφωνήθηκε απ ‘ευθείας με το μεταφορέα, εάν η επιλεγμένη υπηρεσία είναι “Flexi” ή παλέτα. Ο παραλήπτης μπορεί επίσης να επιτρέψει σε ένα άτομο να παραλάβει την αποστολής για λογαριασμό της. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η συσκευασία μπορεί να σταλεί σε μια εναλλακτική διεύθυνση.

Υποδεικνύοντας τη διεύθυνση παράδοσης κατά τη διαδικασία της κράτησης, ο πελάτης εγγυάται ότι είναι μια τυπική διεύθυνση παράδοσης δημόσια γνωστή, στην οποία οι αποστολές λαμβάνονται τακτικά. Μια ένδειξη μιας γενικής διεύθυνσης, όπως ένα λιμάνι, όπου μπορεί να υπάρχει μια αποτυχημένη παράδοση, δεν είναι αρκετή. Κατά συνέπεια, η αποστολή θα επιστρέφεται στον αποστολέα σε βάρος του πελάτη. Στην περίπτωση νέων κτιρίων, με την αποδοχή αυτών των Όρων και Προϋποθέσεων ο πελάτης επιβεβαιώνει ότι η διεύθυνση είναι ήδη γνωστή κι ότι οι πάροχοι υπηρεσιών μεταφορών και αυτός ή αυτή έχει ήδη λάβει αποστολές σε αυτήν τη διεύθυνση στο παρελθόν.

Εάν η παράδοση δεν είναι επιτυχής για την ημέρα που έχει προγραμματιστεί για κάποιο λόγο στις περισσότερες από τις χώρες, και δεν αφορά τον πάροχο υπηρεσίας ταχυμεταφορών (δηλαδή, επειδή το πρόσωπο που διορίζεται για να λάβει την παράδοση δεν είναι παρών),στις πιο πολλές χώρες η επόμενη προσπάθεια παράδοσης θα γίνει στις επόμενες εργάσιμες ημέρες . Σε περίπτωση απουσίας του πελάτη, η παράδοση θα πρέπει να θεωρείται αποτελεσματική έναντι υπογραφής οποιουδήποτε προσώπου, βρέθηκε παρών στη διεύθυνση παράδοσης, ο οποίος είναι πρόθυμος να αναλάβει την παράδοση της αποστολής, εκτός αν υπάρχει σοβαρός λόγος να αμφιβάλλει τέτοιο δικαίωμα ενός ατόμου να λάβει τη διανομή. Δεν υπάρχει καμία υποχρέωση για τον επιλεγμένο φορέα παροχής υπηρεσιών ταχυμεταφοράς για να ελέγξει την ταυτότητα του προσώπου αυτού (π.χ. βάσει δελτίου ταυτότητας).

Ο επιλεγμένος πάροχος υπηρεσιών ταχυμεταφορών δικαιούται να παραδώσει το πακέτο, βαλίτσα ή παλέτα σε μια εναλλακτική διεύθυνση (γειτονική διεύθυνση, το τοπικό ταχυδρομείο ή στο σημείο παράδοσης). Στην περίπτωση αυτή, η εταιρεία courierθα σας αφήσει ένα σημείωμα με την τοποθεσία παράδοσης της αποστολής στην κεντρική διεύθυνση που αναφέρεται. Εάν η συσκευασία, βαλίτσα ή παλέτα δεν μπορεί να παραδοθεί μέσα σε επτά (7) ημέρες από την πρώτη προσπάθεια παράδοσης, ο επιλεγμένος πάροχος υπηρεσιών ταχυμεταφοράς διατηρεί το δικαίωμα να επιστρέψει η αποστολή στη διεύθυνση παραλαβής σε βάρος του χρήστη. Σύμφωνα με αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις, οι συμπληρωματικές δαπάνες θα βαρύνουν τον πελάτη, η Eurosenderδιατηρεί το δικαίωμα να χρεώσει στην πιστωτική κάρτα που χρησιμοποιήθηκε για να τοποθετήσετε την παραγγελία.

Η Eurosender δεν εγγυάται τη μεταφορά και την αποστολή ή παράδοση σε διαφορετική διεύθυνση από την αρχικάπου υποδεικνύεται από τον πελάτη, κατά την κράτηση των υπηρεσιών μεταφορών μέσω της ιστοσελίδας Eurosender.com. Σε περίπτωση που ο πελάτης διορθώσει τη διεύθυνση εγκαίρως,θα αποστείλουμε στην εταιρεία courierκαι η νέα διεύθυνση θα χρησιμοποιηθεί ως διεύθυνση αποστολής για τους σκοπούς των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων. Τα πρόσθετα έξοδα αποστολής βαρύνουν αποκλειστικά τον πελάτη.

Τυχόν ζημιές από την αποστολή πρέπει να αναφέρονται κατά τη στιγμή της παράδοσης, συμπληρώνοντας μια αναφορά βλάβης με το οδηγό ή με την υπογραφή με επιφύλαξη της απόδειξης της παράδοσης. Σε αντίθετη περίπτωση, η επιλεγμένη εταιρεία ταχυμεταφορών ή η ασφαλιστική εταιρεία μπορεί να απορρίψει οποιαδήποτε απαίτηση για αποζημίωση.Σύμφωνα με αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις, η παράδοση θεωρείται αποτελεσματικό εάν:

 • η αποστολή παραδίδεται σε οποιονδήποτε βρίσκεται στην διεύθυνση παράδοσης κατά ψηφιακή ή μη αυτόματη υπογραφή, συμπεριλαμβανομένων των γειτόνων και των προσώπων που παρίστανται κατά τις αναφερόμενες εγκαταστάσεις
 • η αποστολή παραδίδεται σε μια εναλλακτική διεύθυνση
 • μετά από πολλές αποτυχημένες προσπάθειες παράδοσης στη διεύθυνση παράδοσης, η αποστολή παραδίδεται σε μία από τις αποθήκες του επιλεγμένου φορέα παροχής υπηρεσιών ταχυμεταφορών, η οποία βρίσκεται κοντά στην αρχική διεύθυνση παράδοσης
 • ο επιλεγμένος πάροχος υπηρεσιών ταχυμεταφοράς έχει αφήσει μια ειδοποίηση παράδοσης στον υπεύθυνο επικοινωνίας παράδοσης, ή αν αυτό είναι εμφανές μέσω της παρακολούθησης αποστολής μέσω του Διαδικτύου, ή,
 • η αποστολή παραδίδεται στην διεύθυνση παράδοσης σε ένα πρόσωπο, το οποίο παρουσιάζει τον εαυτό του ψευδώς ως παραλήπτη.
 • Η αποστολή επέστρεψε πίσω στη διεύθυνση παραλαβής μετά από τον μέγιστο αριθμό ημερών κράτησης σε αποθήκη του courier.
 • Η αποστολή επέστρεψε πίσω στη διεύθυνση παραλαβής μετά από τον μέγιστο αριθμό ημερών αποθήκευσης στην αποθήκη του επιλεγμένου εταιρείας ταχυμεταφορών.

Μόλις μια παράδοση θεωρείται αποτελεσματική, είναι κατανοητό ότι η Eurosender και ο επιλεγμένος πάροχος υπηρεσιών ταχυμεταφορών απαλλάσσονται από την ευθύνη για τη μεταφορά.

8. Καθυστερήσεις και ευθύνη σε περίπτωση καθυστερήσεων

Όλοι οι χρόνοι παράδοσης είναι κατά προσέγγιση και δεν είναι εγγυημέοι. Με την αποδοχή των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων, ο πελάτης γνωρίζει και συμφωνεί ότι πολλές εξωτερικές συνθήκες μπορεί να προκαλέσουν καθυστερήσεις στην παραλαβή ή την παράδοση της αποστολής.

Σε περίπτωση καθυστερήσεων, σε καμία περίπτωση η Eurosender δεν θα είναι υπεύθυνη για τις ζημίες που προκλήθηκαν από την καθυστέρηση, και δεν θα είναι υπεύθυνη για την επίλυση ή να διακανονίσει τις υποχρεώσεις ή τα έξοδα που σχετίζονται με την καθυστέρηση. Η Eurosender δεν είναι υποχρεωμένη να αποζημιώσει τον πελάτη για τις καθυστερήσεις, ούτε υποχρεούται να επιστρέψει τυχόν σχετικό κόστος.

9. Ευθύνη για απώλειες και ζημιές στην αποστολή

Η Eurosenderείναι ο διαχειριστής της ηλεκτρονικής πλατφόρμας για την κράτηση των υπηρεσιών μεταφοράς και, ως εκ τούτου, δεν θα ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά στη συσκευασία, βαλίτσα ή παλέτα, ή σε κάποιο από τα περιεχόμενά του. H Eurosender λειτουργεί μόνο με τους παρόχους υπηρεσιών ποιότητας ταχυμεταφορών και, ως εκ τούτου, ζημιές ή / και οι απώλειες είναι ασυνήθιστες.

Οι πάροχοι υπηρεσιών ταχυμεταφορών είναι υπεύθυνοι για την παραλαβή, μεταφορά και παράδοση όλων των αποστολών, που διατηρούνται μέσω της πύλης Eurosender.com.

Για να μην προκληθεί ζημιά, ο πελάτης πρέπει να γνωρίζει ότι, παρά τα μέτρα προσοχή που λαμβάνονται από τις υπηρεσίες ταχυμεταφορών από τους πάροχους,τα πακέτα, βαλίτσες ή παλέτες εκφορτώνονται, για διαλογή και μηχανικά φορτώνονται και ως εκ τούτου θα πρέπει να έχουν συσκευαστεί σωστά.

Πακέτα, βαλίτσες ή παλέτες θα είναι υπό την εποπτεία του φορέα παροχής υπηρεσιών ταχυμεταφορών από την παραλαβή μέχρι την παράδοση.

10. Ασφάλιση, απαιτήσεις και διαδικασίες υποβολής παραπόνων και απαγορευμένα στοιχεία

10.1 Ασφάλιση, και ευθύνη για την ασφαλιστική κάλυψη

Η Eurosender ενεργεί ως παραγγελιοδόχος και όχι ως επιχείρηση μεταφοράς εμπορευμάτων κατά τη χορήγηση της σε απευθείας σύνδεση πύλη για την κράτηση των υπηρεσιών μεταφοράς. Η Eurosender είναι αποκλειστικά υπεύθυνη για την επιλογή των παρόχων υπηρεσιών ταχυμεταφορών, και ποτέ για την εκτέλεση της μεταφοράς.

Η Eurosender δεν ενεργεί ως μια ασφαλιστική εταιρεία. Στέλνοντας πακέτα δεν προσφέρεται ασφάλεια άμεσα απότην Eurosender και προσφέρεται από τους παρόχους υπηρεσιών ταχυμεταφορών απευθείας, ή από τις ασφαλιστικές εταιρείες με τις υπάρχουσες συμφωνίες με τους παρόχους υπηρεσιών ταχυμεταφορών ή μετην Eurosender. Για το λόγο αυτό, οι όροι και οι προϋποθέσεις των ασφαλιστικών εταιρειών, όπως η Ergo ή Lloyd sή και των παρόχων υπηρεσιών ταχυμεταφορών όπως η GLS, DPD και DHL ισχύουν σε όλα τα θέματα, που σχετίζονται με την ασφάλιση των φορτίων, κράτηση μέσω της ιστοσελίδας μας.

Όλες οι παραγγελίες για τη μεταφορά των παλετών καιfreightεξασφαλίζονται σύμφωνα με τη σύμβαση της Γενεύης για τη διεθνή μεταφορά εμπορευμάτων οδικώς (CRM).

Όλες οι παραγγελίες για τη μεταφορά επιλογή ή flexi που τοποθετούνται μέσω της ιστοσελίδας Eurosender.com για την υπηρεσία «Selection» και «Η πλησιέστερη διαθέσιμη παραλαβή»περιλαμβάνουν ασφάλιση που παρέχεται από το φορέα παροχής υπηρεσιών ταχυμεταφοράς, ή από την ασφαλιστική εταιρία με τη μέγιστη δυνατή κάλυψη των διακοσίων (200) ευρώ. Το ασφάλιστρο έχει ήδη συμπεριληφθεί στη βασική τιμή του φορτίου. Η ασφαλιστική κάλυψη ισχύει για δαπάνες που προκαλούνται σε περίπτωση απώλειας ή βλάβης του πακέτου και την επιστροφή των εξόδων μεταφοράς για τα χαμένα ή κατεστραμμένα πακέτα και σε καμία περίπτωση τα έξοδα αποστολής των εν λόγω.

Εάν η αποστολή περιέχει στοιχεία μεγαλύτερης αξίας σε σύγκριση με τη μέγιστη ασφαλιστική κάλυψη, ο χρήστης καλείται να αγοράσει πρόσθετη ασφάλιση άμεσα στην ιστοσελίδα μας. Για πρόσθετη ασφάλιση πρέπει να γίνει κράτηση μέχρι μιας (1) ημέρας πριν από την ημερομηνία και την παραλαβή και χρεώνεται σύμφωνα με τον τιμοκατάλογο του επιλεγμένου φορέα παροχής υπηρεσιών ταχυμεταφορών. Ο πελάτης για να αγοράσει πρόσθετη ασφάλιση, αυτός / αυτή πρέπει να αποδέχεται τις πολιτικές που ισχύουν για το επιλεγμένο πακέτο πρόσθετη ασφάλιση, δηλαδή τη DTVCargo Πολιτική Open, την πολιτική DTVCargoγια όλους τους κινδύνους και την εκπίπτων αποποίηση ευθυνών που ισχύουν για την ασφάλιση με ERGOVersicherungAG. ”

Κατόπιν αιτήματος του πελάτη, η Eurosender SARL. θα παραχωρήσει όλες τις αξιώσεις και τα δικαιώματα που απορρέουν από τις συναλλαγές, η οποία συνήφθη στο δικό του όνομά και για λογαριασμό του πελάτη, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων υπό την ευθύνη του φορέα παροχής υπηρεσιών ταχυμεταφοράς για τη μη εκπλήρωση ή πλημμελή εκπλήρωση των υπηρεσιών ταχυμεταφορών. Ο πελάτης είναι υποχρεωμένος να ανακτήσει ή να επιβάλει τις απαιτήσεις και τα δικαιώματα έναντι του παρόχου υπηρεσιών ταχυμεταφορών.

Σε περίπτωση απώλειας, Eurosender προσφέρει υποστήριξη πελατών για την υποβολή καταγγελιών στον φορέα παροχής υπηρεσιών ταχυμεταφορών. Ωστόσο, η απόφαση σχετικά με την αποδοχή της ασφαλιστικής κάλυψης γίνεται αποκλειστικά και μόνο από την εταιρεία ταχυμεταφορών ή από την ασφαλιστική εταιρεία.

Η ασφάλιση αυτή δεν ισχύει σε περίπτωση:

 • ακατάλληλης συσκευασίας,
 • αντισυμβατικές αποστολές,
 • τη μεταφορά των στοιχείων για τα οποία οι υπηρεσίες μας δεν συνιστάται (σύμφωνα με το κεφάλαιο 10.4),, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση προς εμάς και για τις οποίες η πρόσθετη ασφάλιση απαιτείται,
 • μεταφορές όπως τηλεοράσεις, κινητά τηλέφωνα, υπολογιστές και άλλα ηλεκτρονικά είδη και ηλεκτρονικού εξοπλισμού χωρίς την αρχική συσκευασία από τον κατασκευαστή. Σε περίπτωση που χαθεί κάποια ηλεκτρονική συσκευή, θα πρέπει να αποστείλετε φωτογραφίες της συσκευής μέσα στο κουτί της πριν την αποστολή, ώστε να μπορέσει να έχει ισχύ η ασφάλεια,
 • μεταφορές απαγορευμένων αντικειμένων,
 • αποστολές ρούχων ακριβών σχεδιαστών. Οι επιστροφές χρημάτων για ρούχα δεν μπορούν να ξεπερνούν τα 200€.
 • εάν έχετε επιλέξει την υπηρεσία «Επιλογή» ή την «πλησιέστερη διαθέσιμη παραλαβή», τότε η επιστροφή χρημάτων μπορεί να φτάσει τα 1.000€ για κάθε αντικείμενο.
 • μοναδικό αποδεικτικό στοιχείο σε αυτή την περίπτωση είναι η απόδειξη πληρωμής (το ΦΠΑ και η απόσβεση θα αφαιρεθούν από την τελική τιμή).
 • αποστολές για τις οποίες θεωρείται αποτελεσματική παράδοση σύμφωνα με το άρθρο 7 των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων,
 • Οι ζημιές που προκλήθηκαν από την τρομοκρατία, οι φυσικές καταστροφές, ή,
 • αν ο χρήστης έχει παραβιάσει τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις με οποιονδήποτε τρόπο.

Η Eurosender δεν θα ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη, απώλεια, βλάβη ή καθυστέρηση στην παραλαβή, μεταφορά ή παράδοση, ή για οποιεσδήποτε άλλες ζημιές ή έξοδα, που προκύπτουν από υπηρεσίες μεταφορών, μέσω του web portal Eurosender.com. Η Eurosender δεν είναι υπεύθυνη για οποιαδήποτε απώλεια κερδών, προέρχεται από οποιοδήποτε από τα νούμερα που περιγράφονται παραπάνω.

Οι εταιρείες ταχυμεταφορών με τους οποίους συνεργάζεται η Eurosender δεν χειρίζονται τα δέματα που μεταφέρουν ένα σημάδι, επιγραφή ή ετικέτα που υποδεικνύει εύθραυστα ή εύθραυστο περιεχόμενο ή αναθέτει προσεκτικό χειρισμό του δέματος με διαφορετικό τρόπο ή με ιδιαίτερη φροντίδα. Μια “εύθραυστο” ή “χειριστείτε με προσοχή” ετικέτα σε καμία περίπτωση δεν απαλλάσσει τον αποστολέα από την υποχρέωση να συσκευάσει τα προϊόντα κατάλληλα και ούτε προστατεύει πραγματικά τα εμπορεύματα. Η επιλεγμένη εταιρεία ταχυμεταφορών και η Eurosenderσε καμία περίπτωση δεν θα ευθύνεται για τα τεμάχια τα οποία προκύπτουν χαμένα ή καταστραμένα, παρά το γεγονός ότι έχουν σημανθεί με “εύθραυστη” ή “χειριστείτε με προσοχή” ετικέτα.

Ο οδηγός του επιλεγμένου φορέα ταχυμεταφορών επιτρέπεται να αρνηθεί την συλλογή των τεμαχίων που είναι σαφώς ανεπαρκής (πολύ βαρύ, πολύ μεγάλο, ανεπαρκώς συσκευασμένο), αλλά δεν είναι υποχρεωμένος να ελέγχει την επάρκεια της συσκευασίας ή το περιεχόμενο των δεμάτων. Αυτό σημαίνει ότι ο οδηγός της επιλεγμένης εταιρείας ταχυμεταφορών μπορεί ακόμα να δεχτεί τα στοιχεία, ακόμη και αν δεν είναι συσκευασμένα σύμφωνα με τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις ή εάν περιέχουν στοιχεία σχετικά με την απαγορευμένη λίστα. Σε μια τέτοια περίπτωση, όλα τα επιπλέον έξοδα που σχετίζονται με την αποστολή των στοιχείων της ακατάλληλης συσκευασίας ή με απαγορευμένα περιεχόμενα θα βαρύνει αποκλειστικά τον πελάτη. Επιπλέον, αν αγοραστεί, επιπλέον ασφαλιστική κάλυψη δεν θα ισχύει για αυτά τα στοιχεία. Εάν ο πελάτης δεν λάβει γραπτή βεβαίωση από το τμήμα Πωλήσεων, Εξυπηρέτησης Πελατών ή Αποζημιώσεων της Eurosender, οποιοδήποτε μήνυμα του πελάτη δεν σημαίνει πως η Eurosender η εταιρεία κούριερ δέχτηκε να αναλάβει την ευθύνη της αποστολής ενός απαγορευμένου αντικειμένου.

Η Eurosender ή η επιλεγμένη εταιρεία ταχυμεταφορών δεν είναι υποχρεωμένοι να ελέγχουν τις παρατηρήσεις που οι πελάτες κάνουν κατά την τοποθέτηση της παραγγελίας στην ιστοσελίδα μας. Ακόμη και αν ο πελάτης ανέφερε ότι τα στοιχεία πρέπει να αποστέλλονται και δεν είναι σύμφωνα με τους όρους, και η παραγγελία μπορεί ακόμα να διαβιβαστεί στην εταιρεία ταχυμεταφορών που μπορεί να πραγματοποιήσει τη μεταφορά. Ακόμη και στην περίπτωση που ο πελάτης περιλαμβάνει αυτές τις πληροφορίες στην ενότητα σχόλιο της διαδικασίας παραγγελίας, όλα τα επιπλέον έξοδα που σχετίζονται με την αποστολή των στοιχείων που δεν είναι σύμφωνα με αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις θα βαρύνει αποκλειστικά τον πελάτη. Επιπλέον, αν αγοραστεί, επιπλέον ασφαλιστική κάλυψη δεν θα ισχύει για αυτά τα στοιχεία.

10.2 Διαδικασία αποζημίωσης σε περίπτωση ζημίας ή απώλειας

Σε περίπτωση απώλειας,η Eurosender προσφέρει υποστήριξη πελατών για την υποβολή καταγγελιών στον φορέα παροχής υπηρεσιών ταχυμεταφορών. Ωστόσο, η απόφαση σχετικά με το παραδεκτό της ασφαλιστικής γίνεται αποκλειστικά και μόνο από την εταιρεία ταχυμεταφορών ή από την ασφαλιστική εταιρεία. H Eurosender δεν αναγνωρίζει κανένα εναλλακτικό πάροχο επίλυσης διαφορών.

Σε περίπτωση βλάβης ή απώλειας ενός πακέτου, βαλίτσας ή παλέτας, η κατάσταση πρέπει να αναφέρεται από τον υπεύθυνο από την παραλαβή της αποστολής στον οδηγό courierτης επιλεγμένης υπηρεσίας ταχυμεταφορών κατά τη στιγμή της παράδοσης.Τυχόν ζημιές από την αποστολή πρέπει να αναφέρονται κατά τη στιγμή της παράδοσης, συμπληρώνοντας μια αναφορά βλάβης με το οδηγό ή με την υπογραφή με επιφύλαξη της απόδειξης της παράδοσης. Σε αντίθετη περίπτωση, η επιλεγμένη εταιρεία ταχυμεταφορών ή η ασφαλιστική εταιρεία μπορεί να απορρίψει οποιαδήποτε απαίτηση για αποζημίωση.

Για να ξεκινήσει μια διαδικασία με την επιλεγμένη υπηρεσία ταχυμεταφορών για ζημιά ή απώλεια,η Eurosenderθα πρέπει να λαμβάνει τα δεδομένα που αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο στη διεύθυνση: claims@eurosender.com.

Για την ασφαλιστική κάλυψη και την εφαρμογήτης, ο πελάτης πρέπει ενεργά να παρακολουθεί την αποστολή του πακέτου, βαλίτσας ή παλέτας στο Διαδίκτυο. Αν δεν υπάρχει αλλαγή της κατάστασης στην παρακολούθηση της αποστολής εντός επτά (7) ημερών, ο πελάτης υποχρεούται να επικοινωνήσει με την Eurosenderμέσα σε 2 εργάσιμες ημέρες από την πάροδο επτά (7) ημερών, προκειμένου να ξεκινήσει η διαδικασία αναζήτησης.

Εάν η συσκευασία, βαλίτσα ή παλέτα δεν παραδίδεται εντός πέντε (5) ημερών από την αναμενόμενη ημερομηνία παράδοσης, ο πελάτης οφείλει να ενημερώσει αμέσως την Eurosender εγγράφως στη διεύθυνση: claims@eurosender.com, επισυνάπτοντας τα ακόλουθα:

 1. κατάλογο των περιεχομένων της αποστολής και την αξία τους
 2. μια εξωτερική περιγραφή της αποστολής
 3. Πληροφορίες σχετικά με τη μέθοδο της συσκευασίας
 4. αντίγραφο του email επιβεβαίωσης και,
 5. αντίγραφο της επιβεβαίωσης με υπογραφή από το πρόσωπο που παραδίδει την αποστολή στην παραλαβή.

Εάν ένα πακέτο, παλέτα ή βαλίτσα παραδίδεται κατεστραμμένο, ο πελάτης δεν θα πρέπει να λαμβάνει το φορτίο χωρίς όρους. Αντίθετα, ο πελάτης, μαζί με τον οδηγό της επιλεγμένης υπηρεσίας ταχυμεταφορών, θα γράψει μια έκθεση για το κατεστραμμένο αντικείμενο που έχει παραλάβει η οποία περιλαμβάνει φωτογραφίες και λεπτομερή περιγραφή των ζημιών. Το έγγραφο πρέπει να υπογράφεται από τον οδηγό και από τον πελάτη. Επιπλέον, ο πελάτης οφείλει να ενημερώσει την Eurosender εγγράφως μέσα σε 2 εργάσιμες ημέρες, μετά την παραλαβή του κατεστραμμένουαντικειμένου της αποστολής, επισυνάπτοντας τα ακόλουθα:

 1. το έγγραφο που υπογράφεται από τον οδηγό και από τον πελάτη
 2. φωτογραφίες που αποδεικνύουν σαφώς τη ζημιά (Ο πελάτης πρέπει να παρέχει την εικόνα/φωτογραφία του δέματος και τα στοιχεία πριν και μετά τη συλλογή που δείχνουν με σαφήνεια τη ζημιά στο δέμα ή τα στοιχεία που εμφανίστηκαν κατά τη διάρκεια ή ως αποτέλεσμα της μεταφοράς)
 3. κατάλογο των περιεχομένων της αποστολής και την αξία τους
 4. τηδιεύθυνσηστην οποία ο κούριερ μπορεί να επιθεωρήσει και, εάν είναι απαραίτητο, να φέρει τα κατεστραμμένα στοιχεία και,
 5. Αντίγραφο της αποστολής e-mail επιβεβαίωσης.

Αν ο πελάτης δεν γνωστοποιήσει στη Eurosender στη διεύθυνση: claims@eurosender.com ή δεν αποδώσει όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, η κοινοποίηση θα θεωρηθεί ως άκυρη.

Σε περίπτωση ζημίας της αποστολής, ο πελάτης υποχρεούται να τηρεί το πακέτο, βαλίτσα ή παλέτα στην κατάσταση στην οποία παραδόθηκε, καλύπτοντας όλα τα έξοδα που σχετίζονται, μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας ασφάλισης. Εάν το πακέτο έχει υποστεί βλάβη στο εξωτερικό, ο πελάτης θα πρέπει να λάβει φωτογραφίες των ζημιών πριν από τη λήψη των αγαθών εκτός του πακέτου.

Σε περίπτωση που ο πελάτης διαπιστώσει οτι κάποια από τα στοιχεία λείπουν από το δέμα του κατά τη στιγμή της παράδοσης, μπορεί να ξεκινήσει μια διαδικασία αξίωσης. Ο πελάτης πρέπει να παρέχει στην Eurosender μέσω e-mail με τα ίδια έγγραφα όπως και στην περίπτωση της βλάβης, συμπεριλαμβανομένων φωτογραφιών της συσκευασίας πριν από τη συλλογή και μετά την παράδοση που αποδεικνύουν οτι το δέμα άνοιξε / ή έχει ζημιές κατά τη μεταφορά, που θα οδηγούσε στο να λείπει περιεχόμενο.

Μετά την παραλαβή όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών, η Eurosender, για λογαριασμό του πελάτη, θα στείλει στον επιλεγμένο πάροχο υπηρεσιών ταχυμεταφορών την αίτηση για ασφάλιση με όλα τα έγγραφα που επισυνάπτονται από τον πελάτη. Ωστόσο, η απόφαση σχετικά με το αποδεκτό της ασφάλειας είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων παροχής υπηρεσιών ταχυμεταφοράς απευθείας, ή από τις ασφαλιστικές εταιρείες με τις υπάρχουσες συμφωνίες με τους παρόχους υπηρεσιών ταχυμεταφορών ή μετην Eurosender. Οι εταιρείες ταχυμεταφορών ή οι ασφαλιστικές εταιρείες που έχουν συμφωνίες με εταιρίες courierή με το Eurosender μπορεί να χρειαστούν μέχρι δύο (2) μήνες για να αποφασίσουν το παραδεκτό μιας αξίωσης.

Οι απαιτήσεις εξετάζονται από την επιλεγμένη εταιρεία ταχυμεταφορών πρώτα. Εάν η επιλεγμένη πάροχος υπηρεσιών ταχυμεταφοράς αποφασίσει να απορρίψει την αίτηση, η ασφαλιστική εταιρεία έχει το αποκλειστικό δικαίωμα να αρνηθεί το αίτημα. Τα επιλεγμένα courierκαι ασφαλιστικές επιχειρήσεις εξετάζουν κάθε περίπτωση αξίωσης και αποφασίζουν σχετικά με το ποσό της επιστροφής με βάση τα αποδεικτικά στοιχεία και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις τους, καθώς και με τις εσωτερικές τους πολιτικές.

Η Eurosender διατηρεί το δικαίωμα, ανά πάσα στιγμή και χωρίς την ανάγκη να παρέχει εξηγήσεις, να μείωσει ή να αρνηθεί ένα αίτημα που οφείλεται σε ελλιπή, παραπλανητικά, αντιφατικά ή ψευδή στοιχεία που έλαβε από τον πελάτη. Σε μια τέτοια περίπτωση, η Eurosender δεν θα αναγνωρίσει οποιεσδήποτε περαιτέρω αξιώσεις από τον πελάτη ή από τρίτους που σχετίζονται με τον πελάτη.

10.3 Διαδικασία παραπόνων σχετικά με τις υπηρεσίες τις Eurosender

Η Eurosender ενεργεί ως παραγγελιοδόχος και όχι ως επιχείρηση μεταφοράς εμπορευμάτων κατά τη χορήγηση της σαν απευθείας σύνδεση πύλη για την κράτηση των υπηρεσιών μεταφοράς. Η Eurosender είναι αποκλειστικά υπεύθυνη για την επιλογή των παρόχων υπηρεσιών ταχυμεταφορών, και ποτέ για την εκτέλεση της μεταφοράς. Τούτου λεχθέντος, σε περίπτωση που ο πελάτης έχει οποιοδήποτε παράπονο σχετικά με τις υπηρεσίες Eurosenderως παραγγελιοδόχος, ο πελάτης θα πρέπει να ξεκινήσει μια διαδικασία καταγγελιών.

Προκειμένου για την εσωτερική διαδικασία παραπόνων να ξεκινήσει, ο πελάτης θα πρέπει να ενημερώσει την Eurosenderεγγράφως με την αποστολή συστημένης επιστολής με Eurosender SARL, Cesta v Gorice 34B, 1000 Ljubljana, Σλοβενία, επισυνάπτοντας τα ακόλουθα:

 1. λεπτομερή περιγραφή της καταγγελίας
 2. Στην ιδανική περίπτωση, το όνομα ή τα ονόματα του προσώπου από το Eurosender με το οποίο ο πελάτης ήταν σε επαφή
 3. ένα αντίγραφο του e-mail επιβεβαίωσης και,
 4. ένα αντίγραφο όλων των μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που ανταλλάσσονται μεταξύ του πελάτη και της ομάδας Eurosender.

Αν ο πελάτης δεν γνωστοποιήσει Eurosender ή δεν αποδώσει όλα τα απαιτούμενα έγγραφα στην επιστολή, η διαδικασία υποβολής παραπόνων δεν θα ξεκινήσει.

Μετά την παραλαβή πλήρους καταγγελίας, η Eurosender θα διαβιβάσει την υπόθεση στην επιτροπή για αξιώσεις και αιτιάσεις που θα αξιολογήσει το φάκελο της υπόθεσης. Απαιτήσεις και Παράπονα στην επιτροπή Eurosender θα στείλει μια απάντηση στον πελάτη σχετικά με την καταγγελία εντός τριάντα (30) ημέρες μετά την παραλαβή της καταγγελίας.

10.4 Απαγορευμένα στοιχεία

Με την υιοθέτηση αυτών των Όρων και Προϋποθέσεων, ο πελάτης συμφωνεί με τον κατάλογο των απαγορευμένων αντικειμένων στο παρόν και δηλώνει ότι δεν θα στείλει κανένα αντικείμενο σε αυτή τη λίστα, ή οποιοδήποτε στοιχείο που απαγορεύεται από τους Όρους και Προϋποθέσεις ή το φορέα παροχής υπηρεσιών ταχυμεταφορών ή με τους νόμους της χώρας στην οποία βρίσκεται η διεύθυνση παραλαβής ή παράδοσης.

Ο πελάτης συμφωνεί να μην αποστέλλει κλεμμένα εμπορεύματα ή εμπορεύματα που δεν είναι σε ελεύθερη κυκλοφορία σύμφωνα με τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η Eurosender απαγορεύει την αποστολήγια κοσμήματα, χρυσό, αντίκες, έργα τέχνης, εικόνες, ανθρώπινα λείψανα, τα ανθρώπινα όργανα, τα ζώα, γυαλί και πορσελάνη. Αν ο πελάτης αποφασίσει να στείλει απαγορευμένα αντικείμενα ούτως ή άλλως, θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για όλες τις ζημιές και τα έξοδα.

Ανάμεσα στα απαγορευμένα αντικείμενα, περιλαμβάνονται επίσης όλες οι επικίνδυνες ουσίες και ουσίες που απαιτούν ειδικές άδειες για τη μεταφορά, ειδικό χειρισμό ή συγκεκριμένη τεκμηρίωση.

Παραδείγματα απαγορευμένων αντικειμένων είναι:

 • ζώα και ζωικά προϊόντα και λείψανα
 • όπλα και πυρομαχικά
 • επικίνδυνες ουσίες και τα αντικείμενα
 • λουλούδια και άλλα φυτά
 • ανθρώπινα λείψανα και τεφροδόχοι
 • παράνομα αντικείμενα
 • ιατρικά δείγματα
 • αντικείμενα που χρειάζονται ένα περιβάλλον με ελεγχόμενη θερμοκρασία
 • πορνογραφία
 • συνταγογραφούμενα φάρμακα και άλλα φαρμακευτικά προϊόντα
 • καπνός και αλκοόλ
 • τροφή (ακόμα και σε υγρή μορφή)
 • αερολύματα και αρώματα
 • αντικείμενα μεγάλης αξίας
 • έγγραφα, μετρητά, κάρτες, κουπόνια και εισιτήρια
 • πολύτιμα μέταλλα, κοσμήματα, ρολόγια, πολύτιμες πέτρες, ρολόγια, πέρλες, χαλιά, γούνες, έργα τέχνης, αντίκες
 • άλλα εύθραστα αντικείμενα
 • αντικείμενα που μπορούν να προκάλεσουν ζημία σε άλλες αποστολές
 • αντικείμενα με συναισθηματική αξία και,
 • Για αεροπορικές μεταφορές: όλες οι μεταφορές με μπαταρίες ιόντων λιθίου και λιθίου Metal, απαγορευμένων αγαθών, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ 300/2008 της 11 Μαρτίου 2008 και τους κανόνες εφαρμογής της, όπως τροποποιήθηκαν από καιρό σε καιρό
 • αποστολές που θα καλύπτονται από την ευρωπαϊκή συμφωνία για τις διεθνείς οδικές μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων (ADR)

Η επιλεγμένη εταιρεία ταχυμεταφορών έχει το δικαίωμα να αρνηθεί την αντιμετώπιση τεμάχιων των οποίων το περιεχόμενο είναι μια επικίνδυνη ή επιβλαβή φύσης, ή ενδέχεται να φιλοξενούν ή να ενθαρρύνουν παράσιτα, ή κινδυνεύει να αλλοιωθεί ή να επηρεάσει αρνητικά άλλα εμπορεύματα. Εάν τα εν λόγω δέματα παραδίδονται στην επιλεγμένη εταιρεία ταχυμεταφορών, η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα σε βάρος του πελάτη να τα αφαιρέσει ή άλλως την αντιμετώπιση των τεμαχίων χωρίς περαιτέρω ειδοποίηση όπως η εταιρεία θεωρεί σωστό ακόμα και την πλήρη καταστροφή. Σε μια τέτοια περίπτωση, ο πελάτης θα είναι υπεύθυνος για κάθε απώλεια ή ζημία που προκύπτει σε σχέση με τέτοια δέματα και έχει δικαίωμα αποζημίωσης από την επιλεγμένη εταιρεία ταχυμεταφορών ή / και την Eurosender ενάντια σε όλες τις κυρώσεις, αξιώσεις, ζημίες, δαπάνες και έξοδα που προκύπτουν σε σχέση με αυτές, και τα τεμάχια που μπορεί να αντιμετωπιστούν με τέτοιο τρόπο ώστε η εταιρεία ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο του οποίου την επιμέλεια μπορεί να είναι σε οποιοδήποτε σχετικό χρονικό διάστημα κριθεί ορθό.

11. Υπηρεσία Express και Διεθνείς Μεταφορές

Ο πελάτης μπορεί να κλείσει μια υπηρεσία Express για την αποστολή φακέλων, πακέτων και παλετών εντός και εκτός της ΕΕ.

11.1 Βάρος και διαστάσεις

Κανένα πακέτο δεν πρέπει να υπερβαίνει το βάρος και τις διαστάσεις που ακολουθούν:

 • Μέγιστο βάρος: 70 κιλά
 • Μέγιστες διαστάσεις: 120 x 80 x 80 εκατ.
 • Μέγιστο συνολικό βάρος αποστολής: 3.000 κιλά

Εάν η συσκευασία υπερβαίνει το μέγιστο βάρος ή/και τις διαστάσεις, ο πελάτης θα χρεωθεί επιπλέον για την αποστολή.

Η παλέτα δεν πρέπει να υπερβαίνει το βάρος και τις διαστάσεις που ακολουθούν:

 • Μέγιστο βάρος: 1.000 κιλά
 • Μέγιστες διαστάσεις: 120 x 120 x 160 εκατ.
 • Μέγιστος αριθμός παλετών: 10

Αυτές είναι οι απόλυτες διαστάσεις. Εάν η παλέτα υπερβαίνει το μέγιστο βάρος ή/και τις διαστάσεις, η αποστολή δεν θα πραγματοποιηθεί και ο πελάτης δεν θα δικαιούται αποζημίωση. Όλες οι τιμές αφορούν σε στοιβαζόμενες παλέτες. Για αποστολή μη στοιβαζόμενης παλέτας, μπορούν να επιβληθούν επιπλέον χρεώσεις.

11.2 Αποστολή φακέλων

Ο πελάτης μπορεί να στείλει έγγραφα και προσωπικά πιστοποιητικά, όταν χρησιμοποιεί φάκελο για την υπηρεσία express. Εάν επιλέξετε την υπηρεσία express για αποστολή φακέλου, ο πελάτης θα έχει την επιλογή να αγοράσει την επέκταση ευθύνης της εταιρείας κούριερ, για έως 400 ευρώ ανά αποστολή και δεν θα είναι δυνατή καμία πρόσθετη ασφάλιση.

Μέγιστο βάρος: μέχρι 500 γρ. ανά φάκελο, μέχρι 2 κιλά ανά αποστολή

Μέγιστες διαστάσεις: 35 x 28 x 1 εκατ.

11.3 Τελωνειακή διαδικασία και τεκμηρίωση

Σε περίπτωση που η διαδρομή που επιλέξει ο πελάτης για την αποστολή του, περιλαμβάνει χώρα που δεν είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά τη στιγμή της παραγγελίας, ο πελάτης γνωρίζει και συμφωνεί με τα εξής:

Ο αποστολέας είναι υπεύθυνος να παράσχει το πρωτότυπο ή αντίγραφο του πρωτότυπου εμπορικού τιμολογίου ή κάθε άλλου εγγράφου που ζητείται από την εταιρεία κούριερ ή/και από τις τελωνειακές αρχές. Εάν οποιαδήποτε τελωνειακή αρχή απαιτεί πρόσθετη τεκμηρίωση για την επιβεβαίωση της δήλωσης εισαγωγής/εξαγωγής, είναι ευθύνη του αποστολέα να παράσχει τα απαιτούμενα έγγραφα, με δικά του έξοδα. Εάν ο πελάτης στέλνει μη εμπορικά αντικείμενα, ένα προτιμολόγιο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως απόδειξη αξίας, για τους σκοπούς της τελωνειακής διαδικασίας. Εάν αποστέλλονται πιστοποιητικά ή/και έντυπα έγγραφα, περιοδικά, χειρόγραφα κ.λπ., συνήθως δεν απαιτούνται πρωτότυπα τιμολόγια.

Το πρωτότυπο ή το αντίγραφο του πρωτότυπου εμπορικού τιμολογίου, δεν πρέπει να περιλαμβάνει τον ΦΠΑ στην ανάλυση των τιμών.

Το κούριερ μπορεί να αρνηθεί την παραλαβή ή ακόμη και να επιστρέψει τα δέματα πίσω στον αποστολέα, επιβάλλοντας επιπλέον έξοδα για τα οποία ο πελάτης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος, σε περίπτωση που δεν παρέχεται η απαιτούμενη τεκμηρίωση ή δεν είναι σύμφωνη με τους κανονισμούς.

Ο αποστολέας βεβαιώνει ότι όλες οι δηλώσεις και οι πληροφορίες που παρέχονται σχετικά με την εξαγωγή και την εισαγωγή της αποστολής, είναι αληθείς και ορθές και αναγνωρίζει ότι σε περίπτωση που έχουν γίνει ψευδείς ή δόλιες δηλώσεις σχετικά με την αποστολή ή οποιοδήποτε από τα περιεχόμενά της, μπορεί να προκύψουν αγωγές ή/και ποινικές διώξεις, οι κυρώσεις των οποίων περιλαμβάνουν κατάσχεση και πώληση της αποστολής.

Στο βαθμό που μπορεί εθελοντικά να βοηθήσουμε τον πελάτη να ολοκληρώσει τις απαιτούμενες τελωνειακές και άλλες διατυπώσεις, η βοήθεια αυτή θα παρέχεται με αποκλειστική ευθύνη του πελάτη. Ο πελάτης συμφωνεί να μας αποζημιώσει και να μας κρατήσει αβλαβείς από τυχόν αξιώσεις που μπορεί να ασκηθούν εναντίον μας, που προκύπτουν από τις πληροφορίες που μας παρέχονται και οποιεσδήποτε δαπάνες επιβαρυνθούμε σχετικά με αυτό και πληρωθούν οποιαδήποτε διοικητικά τέλη, μπορούμε να χρεώσουμε τον πελάτη για την παροχή των υπηρεσιών που περιγράφονται σε αυτή την κατάσταση.

Οποιοιδήποτε τελωνειακοί δασμοί, φόροι (συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α., αλλά όχι αποκλειστικά και µόνο αυτού), κυρώσεις, έξοδα αποθήκευσης ή άλλα έξοδα που θα προκύπτουν ως αποτέλεσμα των πράξεων των τελωνειακών ή άλλων κυβερνητικών αρχών, ή των παραλείψεων του αποστολέα ή του παραλήπτη στην παροχή κατάλληλης τεκμηρίωσης, θα βαρύνουν τον αποστολέα ή τον παραλήπτη της αποστολής. Σε περίπτωση που η Eurosender αποφασίσει να χρεώσει τον παραλήπτη και ο παραλήπτης αρνηθεί να καταβάλει τα έξοδα, ο πελάτης συμφωνεί να μας τα καταβάλει, μαζί με την αμοιβή μας για την εμπλεκόμενη διοίκηση, καθώς και κάθε επιπλέον κόστος που θα επιβάλλουμε.

Ο αποστολέας επιβεβαιώνει ότι το περιεχόμενο της αποστολής δεν απαγορεύεται από τις IATA, ICAO, IMDG ή ADR και δεν είναι απαγορευμένα αντικείμενα και, σε περίπτωση που είναι, ο πελάτης υποχρεούται να ενημερώσει την Eurosender πριν από την παραλαβή. Η εταιρεία κούριερ μπορεί επίσης να αρνηθεί μονομερώς οποιοδήποτε άλλο αντικείμενο δεν μπορεί να μεταφερθεί με ασφάλεια ή νόμιμα.

Η εταιρεία κούριερ θα προσπαθήσει να επιταχύνει όλες τις διατυπώσεις εκτελωνισμού για την αποστολή, αλλά δεν είναι υπεύθυνη για τυχόν καθυστερήσεις, απώλειες ή ζημιές που προκαλούνται από παρέμβαση τελωνειακών ή άλλων κυβερνητικών αρχών.

11.4 Παραλαβή και παράδοση

Το κούριερ μπορεί να αρνηθεί μια παραλαβή στην περίπτωση που η υπηρεσία δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί για οποιονδήποτε λόγο που δεν είναι στον έλεγχο της εταιρείας κούριερ, όπως απομακρυσμένες περιοχές ή κυρώσεις που επιβάλλονται στη χώρα παραλαβής (εμπάργκο).

Θα γίνουν δύο προσπάθειες παράδοσης. Αποστολές δεν μπορούν να παραδοθούν σε Ταχυδρομικές Θυρίδες. Οι αποστολές παραδίδονται στη διεύθυνση του Παραλήπτη που δίνεται από τον πελάτη, αλλά όχι αναγκαστικά προσωπικά στον παραλήπτη που ονοματίζεται. Ο παραλήπτης μπορεί να ειδοποιηθεί για μια επερχόμενη παράδοση ή για μια αποτυχημένη προσπάθεια παράδοσης. Στον παραλήπτης μπορεί να δοθούν εναλλακτικές επιλογές παράδοσης, όπως παράδοση σε άλλη ημέρα, μη απαιτούμενης υπογραφής, ανακατεύθυνση ή παραλαβή από το πλησιέστερο σημείο εξυπηρέτησης. Μπορεί να επιβληθούν επιπλέον χρεώσεις για αλλαγές στη διεύθυνση παράδοσης.

Εάν η αποστολή θεωρηθεί μη αποδεκτή, έχει υποτιμολογηθεί για τελωνειακούς σκοπούς, ο Παραλήπτης δεν μπορεί εύλογα να αναγνωριστεί ή να εντοπιστεί ή ο Παραλήπτης αρνείται την παράδοση ή να πληρώσει τελωνειακούς δασμούς ή άλλες επιβαρύνσεις της αποστολής, η εταιρεία κούριερ θα καταβάλλει εύλογες προσπάθειες για την επιστροφή της αποστολής στον αποστολέα με κόστος που θα επιβαρύνει στον πελάτη, αποτυχία των οποίων η αποστολή μπορεί να απελευθερωθεί, να απορριφθεί ή να πωληθεί χωρίς να συνεπάγεται οποιαδήποτε υποχρέωση απέναντι στον πελάτη. Η εταιρεία κούριερ μπορεί να καταστρέψει οποιαδήποτε αποστολή που οποιοσδήποτε νόμος απαγορεύει να επιστραφεί στον αποστολέα, καθώς και οποιαδήποτε αποστολή με απαγορευμένα αντικείμενα.

11.5 Ασφάλιση

Η εταιρεία κούριερ είναι υπεύθυνη για κάθε αποστολή σύμφωνα με τη σύμβαση για τη Σύμβαση για τη Διεθνή Οδική Μεταφορά Εμπορευμάτων (CMR), τη Σύμβαση του Μόντρεαλ ή τη Σύμβαση της Βαρσοβίας, ανάλογα με την περίπτωση.

Ο πελάτης μπορεί να αγοράσει πρόσθετη ασφάλιση με επιπλέον χρέωση. Η αποστολή θα ασφαλιστεί για το ποσό της αξίας που δηλώνει ο πελάτης κατά τη διαδικασία παραγγελίας, μέχρι του ορίου της μέγιστης δυνατής ασφαλιστικής κάλυψης των 500.000 ευρώ ανά αποστολή.

12. Εφαρμοστέο Δίκαιο και Δικαιοδοσία

Εκτός αν από υποχρεωτικούς κανόνες της χώρας στην οποία ο πελάτης έχει την κατοικία ορίζεται διαφορετικά:

 • αυτοί οι Όροι και Προϋποθέσεις και οι συμβάσεις για τις οποίες ισχύουν, θα πρέπει να ερμηνεύονται υπό τους νόμους του Λουξεμβούργου.
 • όλες οι πιθανές διαφορές που προκύπτουν από τους παρόντες Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις ή από τις συμβάσεις για τις οποίες ισχύουν θα λυθούν στα δικαστήρια του Λουηεμβούργου,
 • Σε περίπτωση διαφορών στην έννοια μεταξύ των διαφόρων μεταφράσεων αυτών των Όρων και Προϋποθέσεων, το κείμενο γράφτηκε αρχικά στην αγγλική γλώσσα και θα υπερισχύει.

________________________________________

Πολιτική Απορρήτου

Η EUROSENDER SARL, 8-12, rue d’Epernay, L-1490, Λουξεμβούργο (“Eurosender”, “ο μεταποιητής” ή “Εμείς”) δεσμεύονται να προστατεύουν και να σέβονται τα προσωπικά σας δεδομένα, καθώς θεωρούμε την προστασία των δεδομένων ως βασικό πυλώνα για την οικοδόμηση εμπιστοσύνης σε ισχυρές και μακροχρόνια σχέσεις.

Αυτή η πολιτική καθορίζει τη βάση πάνω στην οποία τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε από εσάς όταν χρησιμοποιείτε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μας ή αλληλεπιδράτε με το Eurosender ή που μας παρέχετε,σε επεξεργασία από εμάς (https://www.eurosender.com/el/ori-khrisis). Αυτή η πολιτική εξηγεί επίσης τις επιλογές σας για το πώς χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες σχετικά με εσάς. Διαβάστε προσεκτικά τα παρακάτω για να κατανοήσετε τις απόψεις και τις πρακτικές μας σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα και πώς θα τα αντιμετωπίσουμε. Εάν δεν συμφωνείτε με αυτήν την πολιτική, μην έχετε πρόσβαση ή δεν χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες μας ή δεν αλληλεπιδράτε με οποιαδήποτε άλλη πτυχή της επιχείρησής μας.

Με την τοποθέτηση μιας παραγγελίας ή το άνοιγμα ενός λογαριασμού Eurosender αποδέχεστε και συμφωνείτε με τις πρακτικές που περιγράφονται στην παρούσα πολιτική. Επιπλέον, εγγυάστε ότι όλα τα πρόσωπα, των οποίων τα προσωπικά στοιχεία μας έχουν δοθεί από εσάς σχετικά με την παραγγελία σας ή το λογαριασμό σας, γνωρίζουν αυτήν την πολιτική και αποδέχονται και συναινούν στις πρακτικές που περιγράφονται στην παρούσα πολιτική και είναι πρόθυμες και ικανοί, κατόπιν αιτήματος τον Επίτροπο Πληροφόρησης ή οποιαδήποτε άλλη Αρχή Προστασίας Δεδομένων, να παράσχει γραπτή απόδειξη της συγκατάθεσής τους και της αποδοχής τους.

Για όλους τους σκοπούς που σχετίζονται με την Προστασία Δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων και για τους σκοπούς αυτής της Πολιτικής Απορρήτου, ο επεξεργαστής δεδομένων είναι ο Eurosender SARL.

Πληροφορίες που ενδέχεται να συλλέξουμε από εσάς

Μπορούμε να συλλέξουμε και να επεξεργαστούμε τα ακόλουθα δεδομένα για εσάς:

Πληροφορίες που μας δίνετε

 • Μπορείτε να μας δώσετε πληροφορίες σχετικά με εσάς, συμπληρώνοντας φόρμες στο δικτυακό μας τόπο https://www.eurosender.com/ (ο ιστότοπός μας) ή επικοινωνώντας μαζί μας μέσω τηλεφώνου, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή με άλλο τρόπο. Αυτό περιλαμβάνει πληροφορίες που παρέχετε κατά την εγγραφή σας για να χρησιμοποιήσετε τον ιστότοπό μας, να εγγραφείτε στην υπηρεσία μας, να τοποθετήσετε μια παραγγελία στον ιστότοπό μας, άλλες δραστηριότητες που εκτελούνται συνήθως στον ιστότοπο και όταν αναφέρετε κάποιο πρόβλημα με τον ιστότοπό μας. Οι πληροφορίες που μας παρέχετε ενδέχεται να περιλαμβάνουν:
 • πληροφορίες για τον πελάτη: το ονοματεπώνυμό σας (το ονοματεπώνυμό σας ή το όνομα της εταιρείας και το επώνυμο και το επώνυμο του υπευθύνου), τον αριθμό ΦΠΑ, τη διεύθυνση και τον αριθμό τηλεφώνου, τις πληροφορίες χρηματοπιστωτικών και πιστωτικών καρτών,
 • πληροφορίες σχετικά με την παραλαβή (όνομα και επώνυμο του προσώπου που παραδίδει το πακέτο, αριθμός τηλεφώνου, διεύθυνση παραλαβής),
 • πληροφορίες σχετικά με την παράδοση (όνομα και επώνυμο του προσώπου στο οποίο θα παραδοθεί το πακέτο, αριθμός τηλεφώνου και διεύθυνση παράδοσης) και
 • πληροφορίες σχετικά με την επιβεβαίωση (διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου)
 • τις πληροφορίες που παρέχετε μέσω των καναλιών υποστήριξης, όπου μπορείτε να επιλέξετε να υποβάλετε πληροφορίες σχετικά με ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζετε με μια αποστολή. Είτε μιλάτε απευθείας με κάποιον από τους αντιπροσώπους μας είτε με την ομάδα υποστήριξής μας, θα μας δώσετε πληροφορίες επικοινωνίας, περίληψη του προβλήματος που αντιμετωπίζετε και οποιαδήποτε άλλη τεκμηρίωση, εικόνες οθόνης ή πληροφορίες που θα βοηθήσουν στην επίλυση του προβλήματος , συμπεριλαμβανομένου του τύπου προγραμματισμού, του λειτουργικού συστήματος, του τύπου προγράμματος περιήγησης, της διεύθυνσης IP, των διευθύνσεων URLτων σελίδων παραπομπής / εξόδου, των αναγνωριστικών συσκευών και των δεδομένων συντριβής

Πληροφορίες που συλλέγουμε αυτόματα όταν χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες

 • Συλλέγουμε πληροφορίες σχετικά με εσάς όταν χρησιμοποιείτε υπηρεσίες Eurosender, ακόμα και κατά την πλοήγηση στους ιστότοπούς μας.
 • Η χρήση των Υπηρεσιών σας: Παρακολουθούμε ορισμένες πληροφορίες σχετικά με εσάς όταν επισκέπτεστε και αλληλεπιδράτε με τις υπηρεσίες μας. Αυτές οι πληροφορίες περιλαμβάνουν τις λειτουργίες που χρησιμοποιείτε. τις υπηρεσίες που επιλέγετε, τις επιλογές πληρωμής που προτιμάτε, τις συχνά χρησιμοποιούμενες διευθύνσεις, τους συνδέσμους στους οποίους κάνετε κλικ.
 • Cookiesκαι άλλες τεχνολογίες: τα χρησιμοποιούμε για να προσφέρουμε λειτουργικότητα και να σας αναγνωρίζουμε όταν προσπαθείτε να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες μας.

Πληροφορίες που λαμβάνουμε από άλλες πηγές

Ενδέχεται να λάβουμε πληροφορίες σχετικά με εσάς εάν χρησιμοποιείτε άλλες υπηρεσίες που παρέχουμε ή από δημόσια μητρώα. Συνεργαζόμαστε επίσης στενά με τρίτους (συμπεριλαμβανομένων, για παράδειγμα, των ταχυμεταφορών, των επιχειρηματικών εταίρων, των υπεργολάβων τεχνικών, των πληρωμών και των υπηρεσιών παράδοσης, των διαφημιστικών δικτύων, των προμηθευτών αναλύσεων, των προμηθευτών πληροφοριών αναζήτησης, των οργανισμών αναφοράς πιστώσεων) από αυτούς.

Περίοδος για την οποία διατηρούνται τα συλλεγόμενα δεδομένα

Τα δεδομένα που συλλέγονται διατηρούνται για το χρονικό διάστημα που είναι απολύτως αναγκαίο για να συμμορφωθούν με νομικές ή συμβατικές υποχρεώσεις, όχι για αόριστο χρονικό διάστημα.

Χρήσεις των πληροφοριών

Χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες που διατηρούμε για εσάς με τους ακόλουθους τρόπους:

Πληροφορίες που μας δίνετε για τον πελάτη

 • Θα χρησιμοποιήσουμε αυτές τις πληροφορίες: να εκπληρώσουμε τις υποχρεώσεις μας που απορρέουν από τυχόν συμβάσεις που συνάπτονται μεταξύ εσάς και εμάς και να σας παρέχουμε τις πληροφορίες, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που ζητάτε από εμάς, συμπεριλαμβανομένης της επεξεργασίας συναλλαγών μαζί σας, της αποστολής συναλλασσομένων πληροφοριών, , παροχή υποστήριξης πελατών, και λειτουργία και συντήρηση των υπηρεσιών μας.
 • να σας παρέχουμε πληροφορίες σχετικά με άλλα αγαθά και υπηρεσίες που προσφέρουμε ότι είναι παρόμοια με εκείνα που έχετε ήδη αγοράσει ή ζητήσει, σε περίπτωση που έχετε δώσει άμεση συγκατάθεση για τη λήψη αυτού του είδους επικοινωνιών και δεν την έχετε αποσύρει ·
 • να σας παρέχουμε πληροφορίες σχετικά με αγαθά ή υπηρεσίες που πιστεύουμε ότι μπορεί να σας ενδιαφέρουν, σε περίπτωση που έχετε δώσει άμεση συγκατάθεση για τη λήψη αυτού του είδους επικοινωνιών και δεν την έχετε αποσύρει ·
 • Να σας ειδοποιήσουμε για αλλαγές στην υπηρεσία μας.
 • να διασφαλίζουμε ότι το περιεχόμενο από τον ιστότοπό μας παρουσιάζεται με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο για εσάς και τον υπολογιστή σας.
 • για την έρευνα και την ανάπτυξη: μαθαίνουμε πώς οι πελάτες μας χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες και τα σχόλιά μας που παρέχονται απευθείας σε εμάς για την αντιμετώπιση προβλημάτων και τον εντοπισμό των τάσεων, της χρήσης, των προτύπων δραστηριότητας και των τομέων ενσωμάτωσης και βελτίωσης των υπηρεσιών μας.
 • Για την προστασία των νόμιμων επιχειρηματικών συμφερόντων και των νόμιμων δικαιωμάτων μας, όποτε απαιτείται κάτι τέτοιο σε σχέση με νομικές αξιώσεις, συμμόρφωση, ρυθμιστικές και ελεγκτικές λειτουργίες και γνωστοποιήσεις σε σχέση με την απόκτηση, τη συγχώνευση ή την πώληση μιας επιχείρησης.

Οι πληροφορίες που μας δίνετε και σχετίζονται με την παραλαβή, την παράδοση και την επιβεβαίωση

 • Θα χρησιμοποιήσουμε αυτές τις πληροφορίες:
 • να εκπληρώσουμε τις υποχρεώσεις μας που απορρέουν από τυχόν συμβάσεις που συνάπτονται μεταξύ εσάς και εμάς (συμπεριλαμβανομένης της διαβίβασης των πληροφοριών αυτών στις εταιρείες ταχυμεταφορών εντός του ΕΟΧ για την οργάνωση και εκτέλεση των μεταφορών).
 • να σας παρέχουμε τις πληροφορίες, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που ζητάτε από εμάς.

Πληροφορίες που λαμβάνουμε από άλλες πηγές

Μπορούμε να συνδυάσουμε αυτές τις πληροφορίες με τις πληροφορίες που μας δίνετε. Μπορούμε να μας τις πληροφορίες αυτές και τις συνδυασμένες πληροφορίες για τους σκοπούς που αναφέρονται παραπάνω (ανάλογα με τα είδη πληροφοριών που λαμβάνουμε).

Εφαρμογή της γνωστοποίησης νέων πληροφοριών

Μπορούμε να μοιραστούμε τις πληροφορίες σας με:

 • Εξουσιοδοτημένο προσωπικό του Eurosenderπου εδρεύει στις χώρες του ΕΟΧ που χρειάζονται πρόσβαση στις πληροφορίες για την εκτέλεση οποιασδήποτε σύμβασης συνάπτεται μαζί σας.
 • Εταιρείες που ανήκουν στον όμιλο Eurosenderπροκειμένου να λειτουργούν και να βελτιώνουν προϊόντα και υπηρεσίες.
 • επιλεγμένα τρίτα μέρη, συμπεριλαμβανομένων των courierκαι άλλων επιχειρηματικών συνεργατών, προμηθευτών και υπεργολάβων (όλοι εντός των χωρών του ΕΟΧ) για την εκτέλεση οποιουδήποτε συμβολαίου που συνάψουμε μαζί τους ή εσείς, συμπεριλαμβανομένων: εταιρειών ταχυμεταφορών, παρόχων ιστοσελίδων και ανάπτυξης εφαρμογών, συντήρηση, δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας, αποθήκευση, εικονική υποδομή, επεξεργαστές πληρωμών, εταιρείες λογιστικής, παρόχους πλατφορμών CRM, πάροχοι τηλεφωνικού συστήματος, παροχείς συστημάτων ανάλυσης κ.λπ.
 • Όταν επιλέγουμε τρίτους στους οποίους μπορούμε να μοιραστούμε τις πληροφορίες σας, το Eurosenderλαμβάνει όλες τις απαραίτητες προφυλάξεις και ελέγχους για τη συμμόρφωση των εν λόγω οργανισμών με την προστασία των δεδομένων.

Μπορούμε επίσης να αποκαλύψουμε τα προσωπικά σας στοιχεία σε τρίτους:

 • Σε περίπτωση πώλησης ή αγοράς κάποιας επιχείρησης ή περιουσιακών στοιχείων, οπότε μπορούμε να αποκαλύψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα στον μελλοντικό πωλητή ή αγοραστή μιας τέτοιας επιχείρησης ή περιουσιακών στοιχείων, αλλά μόνο σε περίπτωση που είναι απολύτως απαραίτητο να ολοκληρωθεί η συναλλαγή .
 • Εάν είμαστε υποχρεωμένοι να αποκαλύψουμε ή να μοιραστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα προκειμένου να συμμορφωθούμε με οποιαδήποτε νομική υποχρέωση ή για να επιβάλουμε ή να εφαρμόσουμε τους όρους και τις προϋποθέσεις μας (https://www.eurosender.com/el/ori-khrisis) και άλλες συμφωνίες. ή να προστατεύσουμε τα δικαιώματα, την ιδιοκτησία ή την ασφάλεια του Eurosender, των πελατών μας ή άλλων. Αυτό περιλαμβάνει την ανταλλαγή πληροφοριών με άλλες εταιρείες και οργανισμούς με σκοπό την προστασία της απάτης και τη μείωση του πιστωτικού κινδύνου.

Η Eurosenderθα ήθελε να επισημάνει ότι αναλαμβάνει σοβαρά τα καθήκοντα έναντι των πελατών, των εταίρων και του προσωπικού και, κατά συνέπεια, δεν αποκαλύπτει δεδομένα σε κανέναν, ο οποίος περιλαμβάνει τρίτους ή διεθνείς οργανισμούς, εκτός εάν αυτό απαιτείται για να συμμορφωθεί είτε με έγκυρη και δεσμευτική εντολή κυβερνήσεως ή ρυθμιστικού φορέα, είτε για την εκπλήρωση συμβατικής υποχρέωσης για την οποία το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα έχει δώσει τη συγκατάθεσή του για την επεξεργασία (όπως οι περιπτώσεις που αναφέρονται παραπάνω). Σε τέτοιες περιπτώσεις, τα κυβερνητικά ή ρυθμιστικά όργανα πρέπει να ακολουθήσουν την εφαρμοστέα νομική διαδικασία για να λάβουν έγκυρες και δεσμευτικές εντολές και αυτές οι παραγγελίες αναθεωρούνται από την Eurosender, οι οποίες ενδέχεται να αντιταχθούν σε πολύ ευρείες ή άλλως ακατάλληλες ή ανεπαρκείς εντολές.

Εάν δεν υπάρχει απαγόρευση αυτού του γεγονότος ή εάν υπάρχει σαφής ένδειξη παράνομης συμπεριφοράς σε σχέση με τη χρήση των προϊόντων ή των υπηρεσιών της Eurosender, το Eurosender δίνει ειδοποίηση στους πελάτες του πριν αποκαλύψει την επαφή του πελάτη, έτσι ώστε να μπορούν να αναζητήσουν και να προετοιμάσουν την προστασία από την αποκάλυψη .

Η Eurosender λαμβάνει επίσης σοβαρές προφυλάξεις όσον αφορά τις μεταφορές εκτός του ΕΟΧ. Το Eurosender δεσμεύεται να μην μεταφέρει δεδομένα εκτός του ΕΟΧ, εκτός εάν η εν λόγω χώρα ή επικράτεια εξασφαλίζει επίσης επαρκές επίπεδο ή προστασία ή κατάλληλες διασφαλίσεις και υπό την προϋπόθεση ότι είναι διαθέσιμα τα δικαιώματα εκτελεστού υποκειμένου των δεδομένων και αποτελεσματικά ένδικα μέσα για τα υποκείμενα των δεδομένων.

Τα δικαιώματά σας

Ως υποκείμενο των δεδομένων έχετε ορισμένα δικαιώματα όσον αφορά τα προσωπικά σας δεδομένα, τα οποία περιλαμβάνουν την προστασία των δεδομένων σας, το δικαίωμα να γνωρίζετε ποια δεδομένα τηρούνται από την Eurosender, να έχετε πρόσβαση σε αυτά, να τα προσθέσετε, να τα διορθώσετε ή να τα συμπληρώσετε, ο περιορισμός της επεξεργασίας των δεδομένων σας, το δικαίωμα ενημέρωσης σε περίπτωση παραβίασης της προστασίας δεδομένων που επηρεάζει τα δεδομένα σας και που ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσμα υψηλό κίνδυνο για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες σας, το δικαίωμα μεταφοράς δεδομένων και το δικαίωμα διαγραφής των δεδομένων σας. Σε περίπτωση που τα δεδομένα σας υποβάλλονται σε επεξεργασία για σκοπούς μάρκετινγκ, έχετε επίσης το δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία αυτή. Εφόσον πιστεύετε ότι υπήρξε παραβίαση της νομοθεσίας, έχετε το δικαίωμα να καταθέσετε μια καταγγελία σε μια εποπτική αρχή.

Εάν επιθυμείτε να ασκήσετε τα ανωτέρω δικαιώματα (εκτός από την καταγγελία σε εποπτική αρχή, η οποία θα πρέπει να αποσταλεί απευθείας στην αρμόδια αρχή) ή να έχετε κάποια ερώτηση σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα ή για το πώς διασφαλίζουμε ότι διατηρείται προστατευμένη, μπορείτε να επικοινωνήσετε σε μας: dataprotection@eurosender.com.

Αλλαγές στην πολιτική απορρήτου μας

Τυχόν αλλαγές που ενδεχομένως θα γίνουν στην πολιτική απορρήτου μας στο μέλλον θα αναρτηθούν σε αυτή τη σελίδα και θα σας ειδοποιηθούν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, κατά περίπτωση. Ελέγξτε συχνά συχνά για να δείτε τυχόν ενημερώσεις ή αλλαγές στην πολιτική απορρήτου.

Άλλοι ιστότοποι

Ο ιστότοπός μας ενδέχεται από καιρό σε καιρό να περιέχει συνδέσμους προς και από τους ιστότοπους των δικτύων συνεργατών μας, των διαφημιζόμενων και των συνεργατών τους. Αν ακολουθήσετε έναν σύνδεσμο σε οποιονδήποτε από αυτούς τους ιστότοπους, λάβετε υπόψη ότι αυτοί οι ιστότοποι έχουν τις δικές τους πολιτικές απορρήτου και ότι δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη ή ευθύνη για αυτές τις πολιτικές. Ελέγξτε αυτές τις πολιτικές πριν υποβάλλετε οποιαδήποτε προσωπικά δεδομένα σε αυτούς τους ιστότοπους.

Επικοινωνία

Οι ερωτήσεις, τα σχόλια και τα αιτήματα σχετικά με αυτήν την πολιτική απορρήτου είναι ευπρόσδεκτα και θα πρέπει να απευθύνονται: dataprotection@eurosender.com.

Αυτή η έκδοση των Όρων και Προϋποθέσεων είναι σε ισχύ από την 12η Μαΐου 2020.