Τελωνείο: τι ισχύει με χρεώσεις και έγγραφα το 2024

Τελωνείο: τι ισχύει με χρεώσεις, εκτελωνισμό και έγγραφα σε Ελλάδα και διεθνώς

Η αποστολή πραγμάτων στο ή από το εξωτερικό μπορεί να κρύβει και απροσδόκητα επιπλέον έξοδα, για τελωνείο, χρεώσεις και κόστος εκτελωνισμού. Παρόλο που είναι γνωστό ότι δεν υπάρχουν τελωνειακές χρεώσεις εντός ΕΕ, υπάρχουν κάποιες εξαιρέσεις. Επίσης, κάποια πράγματα έχουν αλλάξει με τις αποστολές στη Βρετανία, μετά το Brexit. Γενικά, δέματα και εμπορεύματα από και προς χώρες εκτός Ευρώπης, πρέπει να περάσουν πρώτα από τις τελωνειακές αρχές με αποτέλεσμα να επιβληθούν στις περισσότερες περιπτώσεις δασμοί και φόροι τελωνείου, ακόμη και αν είναι δώρα. Ακολουθεί οδηγός εκτελωνισμού από τη Eurosender, που απαντά στις συχνότερες ερωτήσεις των πελατών μας για το τελωνείο στην Ελλάδα και το εξωτερικό: τι ισχύει, τιμές και έγγραφα.

Προσφορά

ΔΑΣΜΟΙ ΚΑΙ ΦΟΡΟΙ

Αποστολή εντός Ευρώπης: Κανονισμοί για τελωνειακές χρεώσεις

Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μια ζώνη χωρίς τελωνειακές χρεώσεις, δηλαδή χωρίς δασμούς και φόρους τελωνείου. Τα εμπορεύματα που παράγονται στα κράτη μέλη της ΕΕ ή σε οποιαδήποτε άλλη χώρα με ειδικές συμβάσεις για την ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων, δεν περνάνε από τελωνείο. Στις περισσότερες περιπτώσεις, όταν γίνεται αποστολή εντός της ΕΕ, δεν υπάρχει κόστος εκτελωνισμού.

Πότε πληρώνω τελωνείο εντός Ευρώπης;

Διαφορετικοί κανόνες ενδέχεται να ισχύουν για εμπορεύματα που υπόκεινται σε κρατικό μονοπώλιο, όπως συμβαίνει με τα αλκοολούχα ποτά και τα προϊόντα καπνού. Ανάλογα με την τοπική νομοθεσία, ορισμένα εμπορεύματα ενδέχεται να απαγορεύεται η έξοδος ή η είσοδος σε μια συγκεκριμένη χώρα.

Κόστος εκτελωνισμού – Απαλλαγή από την καταβολή δασμών και φόρων τελωνείου στην ΕΕ

Όταν είστε στην ΕΕ και κάνετε διεθνή αποστολή, δηλαδή από την Ελλάδα σε χώρα εκτός ΕΕ, σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να υπάρξει απαλλαγή από την καταβολή των χρεώσεων του τελωνείου για το δέμα σας. Οι περιπτώσεις αυτές είναι οι εξής:

 • Όταν ένα δέμα χαρακτηρίζεται ως δώρο και η αξία του δεν υπερβαίνει τα 45 ευρώ, αποστέλλεται μεταξύ δύο ιδιωτών και προορίζεται για προσωπική χρήση. Τα δέματα που υπερβαίνουν αυτό το ποσό θα υπόκεινται σε τελωνειακές χρεώσεις.
 • Τα εμπορικά αγαθά των οποίων η αξία δεν υπερβαίνει τα 150 ευρώ έχουν απαλλαγή από τελωνειακούς δασμούς, αλλά υπόκεινται σε ΦΠΑ.
 • Υπάρχει επίσης η δυνατότητα απαλλαγής από τους τελωνειακούς δασμούς για τα διεθνή δέματα, εάν πρόκειται για αντικείμενα που υπόκεινται στο λεγόμενο μηδενικό δασμολογικό συντελεστή.

Από την 1η Ιουλίου 2021, ο εισαγωγικός ΦΠΑ καταβάλλεται για όλες τις αποστολές που εισέρχονται στην ΕΕ, ανεξάρτητα από την αξία τους. Καταργείται δηλαδή η απαλλαγή ΦΠΑ για εισαγωγές αγαθών έως του ποσού των 22 ευρώ.

Πόσο κοστίζει το τελωνείο μετά το Brexit

Τελωνείο Ελλάδα: τι ισχύει | Πότε πληρώνω τελωνείο και πόσο κοστίζει

Πότε πληρώνεις τελωνείο και πόσο κοστίζει; Πληρώνετε τον ΦΠΑ και τελωνειακές χρεώσεις σε ορισμένα διεθνή δέματα για συγκεκριμένα προϊόντα όταν αποστέλλετε εκτός ΕΕ ή από χώρες εκτός ΕΕ προς την Ελλάδα. Το κόστος εκτελωνισμού, δηλαδή πόσο κοστίζει το τελωνείο, εξαρτάται από τα αντικείμενα που στέλνετε και τους κανονισμούς για τελωνειακές χρεώσεις κάθε χώρας. Ως γενικός κανόνας ισχύει ότι για χρεώσεις τελωνείου, πληρώνετε ΦΠΑ και τελωνειακούς δασμούς.

 • Ο ΦΠΑ υπολογίζεται με βάση το συνολικό κόστος των συγκεκριμένων αγαθών και τους κανονισμούς της χώρας.
 • Οι τελωνειακοί δασμοί υπολογίζονται με βάση την αξία των εμπορευμάτων, το δασμολόγιο και την προέλευση των εμπορευμάτων.

Τελωνείο και χρεώσεις: Πώς υπολογίζονται

Για τις διεθνείς αποστολές στο τελωνείο, η δηλωμένη αξία των εμπορευμάτων είναι απαραίτητη για τους εκτελωνιστές ώστε να καθοριστούν δασμοί και φόροι τελωνείου. Εξαρτάται από τους κανονισμούς για τελωνειακές χρεώσεις της κάθε χώρας, αλλά γενικά, η δηλωμένη αξία για τα τελωνεία κατά την αποστολή διεθνώς υπολογίζεται με βάση:

 • Την τιμή αγοράς των προϊόντων.
 • Πανομοιότυπα εμπορεύματα, που παράγονται στη χώρα εισαγωγής.
 • Παρόμοια προϊόντα, που παράγονται στη χώρα εισαγωγής.
 • Η τιμή πώλησης των αγαθών.
 • Το κόστος παραγωγής των αγαθών.
 • Προσαρμογή και ανάμιξη ορισμένων από τις μεθόδους που αναφέρονται παραπάνω, σε εξαιρετικές καταστάσεις.
Δηλωμένη αξία στο τελωνείο και στις μεταφορές

Η δηλωμένη αξία στις μεταφορές υπολογίζεται από την αξία της αποστολής. Χρησιμεύει ως βάση για την επιβολή των χρεώσεων για την μεταφορά του φορτίου, τα οποία γενικά δεν ανέρχονται στο ίδιο ποσό και είναι χαμηλότερα από τη δηλωμένη αξία στο τελωνείο.

Τελωνείο | Τι είναι και τι ισχύει

Τελωνείο ή τελωνειακός σταθμός ονομάζεται η υπηρεσία που διεξάγει τον εκτελωνισμό των εισαγόμενων στη χώρα και εξαγόμενων από αυτή εμπορευμάτων. Οι υπάλληλοι αυτοί ονομάζονται τελωνειακοί υπάλληλοι και στόχος τους είναι να αποτρέψουν την μεταφορά απαγορευμένων στην χώρα εμπορευμάτων, αλλά και να υπολογίσουν τα τελωνειακά τέλη, όπου αυτά ισχύουν.

ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΔΩΡΩΝ

Τι συμβαίνει με τελωνειακές χρεώσεις αν στέλνεται ως δώρο;

Ευρωπαϊκή Ένωση – Για τις περισσότερες χώρες, δεν θα χρειαστεί να πληρώσετε τελωνειακούς δασμούς, τόσο στο τελωνείο Ελλάδας όσο και παντού, για την αποστολή δώρων των οποίων η αξία δεν υπερβαίνει τα 45 ευρώ.

Εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης – Όταν αποστέλλετε αγαθά που χαρακτηρίζονται ως δώρα από το εξωτερικό, εκτός της ΕΕ, ισχύουν δασμοί και φόροι τελωνείου, ανάλογα με τη συγκεκριμένη χώρα. Ωστόσο, κάθε χώρα, όπως και η Ελλάδα, έχει τους δικούς της κανόνες για τις τιμές τελωνείου και εξαρτάται από την αξία των προϊόντων.

ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ

Έγγραφα εκτελωνισμού

Στις διεθνείς μεταφορές, εκτός της ΕΕ, απαιτούνται προτιμολόγιο proforma, εμπορικό τιμολόγιο ή τελωνειακή διασάφηση (CN23 ή CN22), δηλαδή να συμπληρωθούν τα απαραίτητα έγγραφα εκτελωνισμού που θα περιέχουν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για το περιεχόμενο που στέλνετε. Θα πρέπει να περιγράψετε το περιεχόμενο των αντικειμένων που αποστέλλετε και θα πρέπει να είστε όσο το δυνατόν πιο συγκεκριμένοι, ώστε να βγουν σωστά οι τιμές τελωνείου.

Η αποστολή θα πρέπει να περιέχει τα στοιχεία του παραλήπτη, για να μπορούν οι τελωνειακοί υπάλληλοι να επικοινωνήσουν μαζί του.

Πώς να συμπληρώσετε τα έγγραφα εκτελωνισμού

 • Αναφέρετε κάθε στοιχείο της συσκευασίας χωριστά.
 • Αποφύγετε να γράφετε γενικούς όρους, όπως ρούχα, προσωπικά αντικείμενα ή δώρα.
 • Γράψτε την αξία του αντικειμένου, καθώς σε περίπτωση ζημιάς, ο μεταφορέας θα σας αποζημιώσει μόνο για την αναγραφόμενη αξία.
 • Κρατήστε τα πρωτότυπα τιμολόγια για να αποδείξετε την αξία των αντικειμένων.
 • Να είστε πολύ συγκεκριμένοι και να αναφέρετε από τι είναι κατασκευασμένο το αντικείμενο και την προέλευσή του.
 • Ενημερωθείτε από τη συγκεκριμένη χώρα εάν χρειάζεστε έναν κωδικό εμπορεύματος.

Λάβετε υπόψη ότι εάν δεν παρέχετε τα απαραίτητα έγγραφα για εκτελωνισμό του πακέτου σας ή αρνηθείτε να πληρώσετε το κόστος εκτελωνισμού, υπάρχει πιθανότητα να οδηγήσει σε καθυστερήσεις στην παράδοση ή να επιστραφεί πίσω στον αποστολέα.
Απαιτούμενα έγγραφα
Χρειάζεστε βοήθεια στη συμπλήρωση των απαιτούμενων εγγράφων; Οι ειδικοί μας είναι εδώ για να σας συμβουλεύσουν!

ΑΡΧΙΣΤΕ ΝΑ ΣΤΕΛΝΕΤΕ

Δείτε άμεσα προσφορά για την αποστολή σας

Δείτε την τιμή

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Συχνές ερωτήσεις για τελωνείο: τι ισχύει με χρεώσεις, εκτελωνισμό και έγγραφα

Πόσο κοστίζει το τελωνείο;
Το πόσο κοστίζει το τελωνείο, δηλαδή το κόστος εκτελωνισμού, εξαρτάται από τα αντικείμενα που στέλνετε και τους κανονισμούς για τελωνειακές χρεώσεις κάθε χώρας. Αυτό που θα πρέπει να έχετε υπόψη πάντα είναι ότι στις περισσότερες περιπτώσεις θα κληθείτε να πληρώσετε τον ΦΠΑ (υπολογίζεται με βάση την αξία των αγαθών και τους κανονισμούς της χώρας), αλλά και τους τελωνειακούς δασμούς (που υπολογίζονται με βάση την αξία των εμπορευμάτων, το δασμολόγιο και την προέλευση των εμπορευμάτων).
Γενικά, πότε πληρώνω τελωνείο;
Θα πρέπει να έχετε ως γενικό κανόνα στο μυαλό σας αναφορικά με το πότε πληρώνεις τελωνείο, ότι υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο σε κάθε αποστολή από ή προς τρίτες χώρες, εκτός δηλαδή ΕΕ. Η πιο συνηθισμένη χρέωση είναι ο ΦΠΑ (αν το αντικείμενο έχει αξία άνω των 22 ευρώ ή των 45 ευρώ σε περίπτωση αποστολής μη–εμπορικού χαρακτήρα από ιδιώτη σε ιδιώτη), αλλά ενδέχεται να επιβληθούν και άλλες χρεώσεις, όπως δασμοί.
Ποιος πληρώνει το κόστος εκτελωνισμού για τη διεθνή αποστολή;
Οι τελωνειακές χρεώσεις πληρώνονται συνήθως από τον παραλήπτη, εκτός αν έχει συμφωνηθεί κάτι διαφορετικό με τον αποστολέα. Οι τιμές τελωνείου που θα πρέπει να καταβάλει ο παραλήπτης εξαρτώνται από τα στοιχεία που παρέχονται στην τελωνειακή δήλωση, τα δικαιολογητικά ή τις πρόσθετες πληροφορίες που ενδέχεται να ζητήσουν οι τελωνειακοί υπάλληλοι.
Μπορεί ο αποστολέας να πληρώσει τις τελωνειακές χρεώσεις της αποστολής;
Το πρόσωπο ή ο οργανισμός που είναι υπεύθυνος για τον εκτελωνισμό θα επικοινωνήσει με τον παραλήπτη του δέματος. Σχεδόν σε κάθε περίπτωση, ο παραλήπτης είναι αυτός που πληρώνει το κόστος εκτελωνισμού.
Τι ισχύει για το τελωνείο από Αμερική και τον εκτελωνισμό από Kίνα;
Για το τελωνείο από Αμερική και τον εκτελωνισμό από Kίνα ισχύουν όσα περιγράψαμε παραπάνω για τις αποστολές από τρίτες χώρες. Θα κληθείτε να πληρώσετε τον ΦΠΑ επί της αξίας του αντικειμένου (αν ξεπερνά τα 22 ευρώ), τους δασμούς όπου επιβάλλονται και το κόστος εκτελωνισμού για την εταιρεία κούριερ που αναλαμβάνει τη διαδικασία. Τα τελευταία χρόνια, σε αποστολές από τρίτες χώρες, όπως και στην περίπτωση του τελωνείου από Αμερική αλλά και τον εκτελωνισμό από Kίνα, επιβάλλονται ειδικά τέλη εκτελωνισμού και από τα ΕΛΤΑ, που φτάνουν μέχρι και τα 50 ευρώ.
Μπορώ να αρνηθώ το κόστος εκτελωνισμού;
Ναι, αλλά να έχετε υπόψη σας ότι υπάρχουν δύο πιθανά σενάρια εάν αρνηθείτε να πληρώσετε τις χρεώσεις τελωνείου:
 • Μπορείτε να αρνηθείτε να πληρώσετε και το πακέτο να καταστραφεί.
 • Το δέμα επιστρέφεται στον αποστολέα και εκείνος θα πρέπει να καλύψει τα έξοδα αποστολής.
Τι άλλα έγγραφα εκτελωνισμού χρειάζομαι;
Το πιο σημαντικό έγγραφο είναι η απόδειξη πληρωμής, η οποία αποδεικνύει την αξία των αγαθών. Σας συνιστούμε να κρατήσετε την αυθεντική απόδειξη και να στείλετε μερικές φωτοτυπίες με το πακέτο σας. Σε ορισμένες περιπτώσεις οι πελάτες μας θα πρέπει να συμπεριλάβουν και άλλα έγγραφα, όπως πιστοποιητικό γνησιότητας, ή ασφαλιστική κάλυψη, τα οποία ωστόσο θα πρέπει οι ίδιοι να ψάξουν και να μάθουν κατά πόσο είναι απαραίτητα. Εάν η εταιρεία κούριερ που είναι υπεύθυνη για την αποστολή σας είναι η DHL, μπορείτε να βρείτε αυτά τα έγγραφα απευθείας στην ιστοσελίδα τους.
Γιατί το τελωνείο Ελλάδας μπορεί να κρατήσει ένα δέμα;
Υπάρχουν διάφοροι λόγοι για τους οποίους ένα δέμα καθυστερεί στο τελωνείο. Από αυτούς τους λόγους εξαρτάται και ο χρόνος που θα μείνει εκεί. Κάποιες από τις αιτίες μπορεί να είναι:
 • Το τελωνείο στη χώρα παράδοσης απαιτεί περισσότερες πληροφορίες.
 • Τα έγγραφα δεν είναι σωστά.
 • Δασμοί και φόροι τελωνείου δεν πληρώθηκαν εγκαίρως.
 • Η συσκευασία περιέχει απαγορευμένα προϊόντα ή αντικείμενα που υπόκεινται σε περιορισμούς.
 • Ο τρόπος που έχει γίνει η αποστολή (αεροπορικώς, οδικώς, με τρένο, δια θαλάσσης).
Τι μπορεί να πάει στραβά αν δεν γράψω την πραγματική αξία της αποστολής;
Είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι είναι παράνομο να δηλώσετε μικρότερη αξία αποστολής για αποφύγετε τελωνειακές χρεώσεις. Το τελωνείο ελέγχει το περιεχόμενο των πακέτων, συνεπώς ενδέχεται να σας επιβληθεί πρόστιμο για τη γραφή εσφαλμένων πληροφοριών ή μικρότερου ποσού στα έγγραφα εκτελωνισμού. Και όχι μόνο αυτό, θα κατασχεθούν επίσης τα προϊόντα.
Ποιες είναι οι χρεώσεις τελωνείου όταν στέλνω με την Eurosender;
Κάθε περίπτωση είναι ξεχωριστή, οπότε σε ορισμένες περιπτώσεις θα πρέπει να πληρώσετε δασμούς και φόρους τελωνείου για το δέμα σας, ενώ σε άλλες δεν χρειάζεται. Διαβάστε τις περιπτώσεις στις οποίες θα πρέπει να πληρώσετε δασμούς και αν εξακολουθείτε να μην είστε σίγουροι για τις διαδικασίες εκτελωνισμού και το κόστος ή για άλλες ευρωπαϊκές τελωνειακές επιβαρύνσεις, επικοινωνήστε μαζί μας- θα χαρούμε να σας βοηθήσουμε! Ένα σημαντικό πράγμα που πρέπει να γνωρίζετε είναι ότι όταν στέλνετε μέσω της Eurosender, ο παραλήπτης πληρώνει τα τελωνειακά τέλη απευθείας στον επιλεγμένο μεταφορέα κατά τον εκτελωνισμό. Ωστόσο, ως αποστολέας, πρέπει να αφήσετε το πακέτο ανοιχτό πριν από την παραλαβή, ώστε ο οδηγός κούριερ να μπορεί να ελέγξει το περιεχόμενό του όταν αποστέλλεται εκτός ΕΕ.
Όλες οι πληροφορίες που παρουσιάζονται σε αυτή τη σελίδα είναι αληθείς και σωστές έως τον Δεκέμβριο του 2021, αλλά ενδέχεται να αλλάξουν ανά πάσα στιγμή. Η Eurosender δεν φέρει καμία ευθύνη για ακατάλληλα, ελλιπή ή ανακριβή δεδομένα που παρουσιάζονται. Παρόλα αυτά, κάνουμε ό,τι μπορούμε για να έχουμε πάντα ενημερωμένες πληροφορίες στη σελίδα μας.