Συνοδευτικά έγγραφα αποστολής

Λίστα με τα συνοδευτικά έγγραφα για κάθε σας αποστολή

Ανάλογα με το τι στέλνετε, απαιτούνται διαφορετικά είδη εγγράφων αποστολής. Φτιάξαμε για εσάς μια λίστα των εγγράφων που χρειάζεστε τόσο για δέματα όσο και για φορτία, όπως για παράδειγμα τα απαραίτητα έγγραφα για εξαγωγή εμπορευμάτων και τα παραστατικά μεταφοράς. Μάθετε το CMR τι είναι και πότε είναι υποχρεωτικό, αλλά και ποια είναι αναλυτικά τα συνοδευτικά έγγραφα για κάθε αποστολή και πότε απαιτούνται, ώστε να διασφαλίσετε ότι έχετε όλα τα απαιτούμενα έγγραφα που χρειάζονται για την αποστολή σας, για μια ομαλή διαδικασία παράδοσης των αγαθών σας.

Από
Πληκτρολογήστε για να κάνετε αναζήτηση
Προς την
Πληκτρολογήστε για να κάνετε αναζήτηση
Υπηρεσία
Επιλέξτε μια υπηρεσία
Κράτηση ως
Καταναλωτής
Επιχείρηση

ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΑΚΕΤΟΥ & ΦΟΡΤΙΟΥ

Γενικά παραστατικά μεταφοράς για δέματα και φορτία

Προτιμολόγιο αποστολής

Το προτιμολόγιο αποστολής (proforma invoice είναι ένα έγγραφο που απαιτείται για τη διεθνή αποστολή με την Eurosender. Θα λάβετε το προτιμολόγιο αποστολής αφού ολοκληρώσετε τη διαδικασία κράτησης και παραγγείλετε την υπηρεσία αποστολής. Στη συνέχεια θα πρέπει να εισάγετε τα απαιτούμενα στοιχεία, να εκτυπώσετε το προτιμολόγιο και να το παραδώσετε στον κούριερ. Αυτό το τιμολόγιο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μέρος της τεκμηρίωσης του εκτελωνισμού και το τελωνείο θα υπολογιστεί με βάση αυτό το έγγραφο. Λάβετε υπόψη ότι το προτιμολόγιο αποστολής και η ετικέτα πρέπει να περιέχουν τις ίδιες πληροφορίες.

Το προτιμολόγιο, ως έγγραφο μεταφοράς για εξαγωγή, περιέχει όλες τις σχετικές με την αποστολή σας πληροφορίες, ή ειδικότερα, περιλαμβάνει τα εξής:

 • Αναλυτική περιγραφή των ειδών (μην γράφετε απλώς «πουκάμισα», αλλά αντίθετα, βαμβακερά πουκάμισα μεγέθους M),
 • το είδος εξαγωγής (μόνιμη, επισκευή-επιστροφή, προσωρινή),
 • την αξία των αντικειμένων (η αξία του, χωρίς ΦΠΑ),
 • ποσότητα όλων των αντικειμένων,
 • το συνολικό βάρος της αποστολής,
 • τη χώρα προέλευσης των ειδών (πού παρήχθη το είδος),
 • ο λόγος εξαγωγής (δώρο, εμπορικοί σκοποί, δείγματα, επισκευή),
 • τους κωδικούς του εναρμονισμένου συστήματος (HS) για την ταξινόμηση του προϊόντος.

Εμπορικό τιμολόγιο αποστολής

Το εμπορικό τιμολόγιο αποστολής είναι ένα ακόμα από τα απαραίτητα παραστατικά μεταφοράς για εξαγωγή/ εισαγωγή. Ανάλογα με το ποιος αποστέλλει το δέμα, θα σας ζητηθεί είτε ένα προτιμολόγιο, είτε ένα εμπορικό τιμολόγιο ή άλλες δηλώσεις (CN22/CN23). Άρα θα πρέπει να γίνει έκδοση τιμολογίου πριν την παράδοση. Για τα εμπορικά αγαθά, ο αποστολέας πρέπει να προσκομίσει εμπορικό τιμολόγιο αποστολής και τα υπόλοιπα συνοδευτικά έγγραφα αποστολής που απαιτούνται για τον εκτελωνισμό. Το έγγραφο αυτό βοηθά τις τελωνειακές αρχές να προσδιορίσουν τους φόρους και τους δασμούς που ισχύουν για την αποστολή.

Το εμπορικό τιμολόγιο πρέπει να περιλαμβάνει όλες τις λεπτομέρειες που σχετίζονται με το συγκεκριμένο εμπόριο, όπως:

 • Αναλυτική περιγραφή των ειδών (μην γράφετε απλώς «πουκάμισα», αλλά αντίθετα, βαμβακερά πουκάμισα μεγέθους M),
 • το είδος εξαγωγής (μόνιμη, επισκευή-επιστροφή, προσωρινή),
 • την αξία των αντικειμένων (η αξία του, χωρίς ΦΠΑ),
 • ποσότητα όλων των αντικειμένων,
 • το συνολικό βάρος της αποστολής,
 • τη χώρα προέλευσης των ειδών (πού παρήχθη το είδος),
 • ο λόγος εξαγωγής (δώρο, εμπορικοί σκοποί, δείγματα, επισκευή),
 • τους κωδικούς του εναρμονισμένου συστήματος (HS) για την ταξινόμηση του προϊόντος.

Πιστοποιητικό καταγωγής

Ως έμπορος, πρέπει να προσκομίσετε πιστοποιητικό καταγωγής που εκδίδεται συνήθως από το εμπορικό επιμελητήριο. Αυτό το είδος συνοδευτικού εγγράφου αποστολής αποδεικνύει ότι ένα συγκεκριμένο προϊόν αποκτήθηκε, παράχθηκε, κατασκευάστηκε ή μεταποιήθηκε σε μια συγκεκριμένη χώρα. Οι τελωνειακές αρχές ενδέχεται να ζητήσουν το πιστοποιητικό καταγωγής σε ορισμένες περιπτώσεις, ως απαραίτητο έγγραφο για εξαγωγή εμπορευμάτων. Ορισμένες χώρες ενδέχεται να διαθέτουν πρόσθετα και διαφορετικά πιστοποιητικά ανά χώρα, οπότε είναι απαραίτητο να το δείτε τι ισχύει στις αντίστοιχες χώρες.

Ετικέτα ή φορτωτική αποστολής

Η ετικέτα αποστολής εμφανίζει τις βασικές πληροφορίες που επιτρέπουν στην αποστολή σας να φτάσει στον προορισμό της. Γενικά, περιέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με τις διευθύνσεις παραλαβής και παράδοσης, τα στοιχεία για τον αποστολέα και τον παραλήπτη, τους κωδικούς εντοπισμού, την ποσότητα, το περιεχόμενο και το βάρος του πακέτου. Επιπλέον, περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τη μέθοδο αποστολής και το όνομα της εταιρείας μεταφοράς. Σε αντίθεση με τα άλλα συνοδευτικά έγγραφα αποστολής, η ετικέτα πρέπει να επισυνάπτεται στο πακέτο.

Τελωνειακή διασάφηση CN22/CN23

Το έντυπο της τελωνειακής διασάφησης εξυπηρετεί τον ίδιο σκοπό με το εμπορικό τιμολόγιο, για να βοηθήσει τις αρχές να προσδιορίσουν τους δασμούς και τους φόρους που ισχύουν για την αποστολή. Η τελωνειακή διασάφηση είναι ένα έγγραφο που απαιτείται για τις διεθνείς αποστολές.

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Διαβάστε περισσότερα σχετικά με:

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΓΓΡΑΦΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΦΟΡΤΙΟΥ

Επιπλέον συνοδευτικά έγγραφα αποστολής για διεθνείς εμπορευματικές μεταφορές

Κατάλογος συσκευασίας

Ο κατάλογος συσκευασίας αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των παραστατικών μεταφοράς και περιλαμβάνει όλες τις λεπτομέρειες σχετικά με τη διεθνή συναλλαγή. Συνήθως, αυτό το συνοδευτικό έγγραφο αποστολής δεν χρησιμοποιείται για τελωνειακούς σκοπούς, αλλά ως δικαιολογητικό για την προετοιμασία της φορτωτικής . Περιλαμβάνει πληροφορίες όπως τα στοιχεία του παραλήπτη και του αποστολέα, ποιο αντικείμενο μπορεί να βρεθεί σε κάθε εμπορευματοκιβώτιο, τις διαστάσεις και το βάρος των εμπορευματοκιβωτίων, την ποσότητα, τα ειδικά σήματα και τους αριθμούς και άλλες απαραίτητες πρόσθετες πληροφορίες.

Επιστολή οδηγιών του αποστολέα

Η επιστολή εντολής του φορτωτή δίνει την εξουσιοδότηση στον μεταφορέα να ενεργεί εξ ονόματος των συμβαλλομένων μερών για το διεθνές εμπόριο. Αυτό το παραστατικό μεταφοράς είναι ζωτικής σημασίας για τις εξαγωγές. Περιέχει όλες τις απαραίτητες οδηγίες για τη συναλλαγή, όπως τα στοιχεία του αποστολέα και του παραλήπτη, του κοινοποιούντος μέρους, της αναχώρησης και του προορισμού, της περιγραφής και των μετρήσεων του προϊόντος και άλλων ειδικών οδηγιών.

Χερσαία φορτωτική αποστολής

Συνήθως, ο εξαγωγέας πρέπει να συμπληρώσει την χερσαία φορτωτική αποστολής που χρησιμεύει ως σύμβαση μεταξύ των δύο μερών. Είναι από τα έγγραφα εξαγωγής και μεταφοράς, που αναφέρει ποια εμπορεύματα μεταφέρονται, ποιος πληρώνει, τα σημεία παραλαβής και προορισμού.

Ασφάλιση μεταφοράς ή πιστοποιητικό ασφάλισης

Ο αποστολέας συνήθως συνάπτει σύμβαση ασφάλισης μεταφοράς με την εταιρεία μεταφοράς ή απευθείας με εξειδικευμένες εταιρείες. Αυτό το συνοδευτικό έγγραφο αποστολής καθορίζει το εύρος των κινδύνων που καλύπτονται κατά τη μεταφορά.

Το Πιστοποιητικό ασφάλισης της αποστολής προσδιορίζει το είδος της κάλυψης των προϊόντων.

ΕΙΣΤΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ;

Πάρτε πολλά δίνοντας λίγα!

Ακολουθήστε τις χιλιάδες επιχειρήσεις που επέλεξαν την Eurosender ως τη μόνιμη πλατφόρμα για τις μεταφορές τους και αποκτήστε πρόσβαση σε πολλά οφέλη.
Δημιουργήστε λογαριασμό

ΑΛΛΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

Λίστα από άλλα παραστατικά μεταφοράς

Έντυπο επικίνδυνων εμπορευμάτων

Το έντυπο επικίνδυνων εμπορευμάτων περιέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για τον μεταφορέα, ότι το φορτίο συμμορφώνεται με όλους τους κανονισμούς. Ο αποστολέας πρέπει να παράσχει αυτό το έγγραφο, καθώς πρόκειται για κρίσιμες πληροφορίες για τον περαιτέρω χειρισμό της αποστολής. Το έγγραφο αυτό περιέχει όλες τις πληροφορίες σχετικά με τον παραλήπτη και τον αποστολέα, τον αριθμό της αεροπορικής φορτωτικής, το αεροδρόμιο αναχώρησης και προορισμού, το περιεχόμενο του φορτίου, την ταξινόμηση, τη συσκευασία, τις σημάνσεις και τις ετικέτες.

Φορτωτική αποστολής

Ο μεταφορέας παρέχει τη φορτωτική αποστολής, η οποία έχει επίσης χαρακτήρα σύμβασης και χρησιμεύει ως απόδειξη των παρεχόμενων υπηρεσιών μεταφοράς εμπορευμάτων. Το έγγραφο αυτό πρέπει να υπογραφεί από τον μεταφορέα, τον αποστολέα και τον παραλήπτη και συμπεριλαμβάνεται στα συνοδευτικά έγγραφα αποστολής.

Αεροπορική φορτωτική

Η αεροπορική φορτωτική εκδίδεται για τα αγαθά που μεταφέρονται με αεροπλάνο και χρησιμεύει ως απόδειξη της αεροπορικής εταιρείας. Έχει χαρακτήρα σύμβασης μεταξύ της αεροπορικής εταιρείας και του αποστολέα. Το έγγραφο αυτό παρέχει επιπλέον τις λεπτομέρειες του περιεχομένου της αποστολής, τους όρους και τις προϋποθέσεις, τα στοιχεία του παραλήπτη και του αποστολέα και άλλες πληροφορίες.

Απόδειξη παραλαβής και παράδοσης

Ο αποστολέας υπογράφει την απόδειξη παραλαβής και επιβεβαιώνει την παραλαβή της αποστολής.

Ο παραλήπτης υπογράφει την απόδειξη παράδοσης και επιβεβαιώνει ότι το δέμα μεταφέρθηκε με ασφάλεια στον τελικό προορισμό.

ΕΤΟΙΜΟΙ ΝΑ ΣΤΕΙΛΕΤΕ;

Δείτε άμεσα τιμή και αρχίστε να στέλνετε

Δείτε τιμή

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Συχνές ερωτήσεις για το τι έγγραφα χρειάζονται για την αποστολή

Είναι υποχρεωτικό το CMR και τι είναι;
Πολλοί πελάτες μας, μας ρωτάνε η CMR τι είναι και αν είναι υποχρεωτικό. Το σημείωμα CMR είναι η τυπική σύμβαση μεταφοράς για τα εμπορεύματα που μεταφέρονται διεθνώς οδικώς. CMR σημαίνει «Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route» δηλαδή Διεθνής Σύμβαση «επί του Συμβολαίου δια την διεθνή μεταφορά εμπορευμάτων οδικώς». Η ασφάλεια CMR καλύπτει οποιαδήποτε Αστική Ευθύνη για υλικές ζημιές ή απώλειες προς τα μεταφερόμενα εμπορεύματα. Η CMR είναι ουσιαστικά η ενιαία νομοθεσία μεταξύ διαφορετικών χωρών, για την επίλυση διαφορών στις οδικές διεθνείς μεταφορές. Το έγγραφο αυτό περιλαμβάνει τις οδηγίες που δίνει ο εξαγωγέας ή ο εισαγωγέας στον μεταφορέα, οπότε είναι υποχρεωτικό το CMR για να συνοδεύει τα εμπορεύματα στις οδικές μεταφορές.
Τι σημαίνουν τα διάφορα είδη των συνοδευτικών εγγράφων αποστολής;
Κάθε έγγραφο έχει συγκεκριμένο σκοπό στο διεθνές εμπόριο. Σε γενικές γραμμές, αυτά τα παραστατικά μεταφοράς, έντυπα, αρχεία ή πιστοποιητικά, αποδεικνύουν την εγκυρότητα της αποστολής και επαληθεύουν ότι η αποστολή συμμορφώνεται με τους κανόνες και τους κανονισμούς των συγκεκριμένων χωρών. Τα έγγραφα αυτά είναι επίσης ζωτικής σημασίας σε περίπτωση αξιώσεων, αν τα εμπορεύματα χαθούν, κλαπούν ή υποστούν ζημιά κατά τη μεταφορά. Τα περισσότερα από αυτά τα έγγραφα βοηθούν επίσης τις τελωνειακές αρχές στη διαδικασία εκτελωνισμού.
Ποια παραστατικά μεταφοράς απαιτούνται για κάθε διεθνή αποστολή;
Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι δεν απαιτούνται όλα τα έγγραφα για τις διεθνείς αποστολές. Για τις περισσότερες υπηρεσίες αποστολής, είναι σημαντικό να έχετε προτιμολόγιο αποστολής (ή εμπορικό τιμολόγιο), το πιστοποιητικό καταγωγής και της ετικέτας. Λάβετε υπόψη ότι ενδέχεται να απαιτούνται πρόσθετα έγγραφα, ανάλογα με τη χώρα και την υπηρεσία αποστολής.
Πώς μπορώ να προμηθευτώ τα έγγραφα που χρειάζονται για την αποστολή;
Εξαρτάται από το είδος του εγγράφου. Για παράδειγμα, όταν αποστέλλετε με την Eurosender, θα λάβετε την ετικέτα και το προτιμολόγιο αποστολής μέσω email και θα πρέπει να τα συμπληρώσετε και να τα δώσετε στον μεταφορέα κατά την παραλαβή. Σε γενικές γραμμές, ορισμένα έγγραφα συμπληρώνονται από τον αποστολέα, ενώ ορισμένα παρέχει ο μεταφορέας. Μπορείτε να αναζητήσετε στο διαδίκτυο, σε επίσημες ιστοσελίδες, τη φόρμα του κάθε εντύπου και να το συμπληρώσετε.
Ποια είναι τα απαραίτητα έγγραφα για εξαγωγή εμπορευμάτων;
Έχουμε καταρτίσει μια λίστα όλων των απαραίτητων εγγράφων για εξαγωγή εμπορευμάτων που απαιτούνται κατά την κράτηση μιας υπηρεσίας με την Eurosender. Τα πιο συχνά είναι το προτιμολόγιο αποστολής (ή εμπορικό τιμολόγιο όταν απαιτείται η έκδοση τιμολογίου πριν την παράδοση), ο κατάλογος συσκευασίας, η αεροπορική φορτωτική, η φορτωτική αποστολής και άλλες άδειες εξαγωγής που απαιτούνται από τη συγκεκριμένη χώρα.
Ποιος προετοιμάζει τα απαραίτητα έγγραφα μεταφοράς για εξαγωγή και εισαγωγή εμπορευμάτων;
Σε γενικές γραμμές, ο αποστολέας πρέπει να παρέχει τα απαιτούμενα συνοδευτικά έγγραφα αποστολής, αλλά όχι μόνο. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ο μεταφορέας πρέπει να στείλει κάποια έγγραφα στον αποστολέα ή στον παραλήπτη. Σας συμβουλεύουμε να το ελέγξετε περαιτέρω μόλις βεβαιωθείτε για το ποιο έγγραφο χρειάζεστε για το διεθνές εμπόριο.
Αποποίηση ευθύνης: Η παραπάνω λίστα των συνοδευτικών εγγράφων αποστολής αντικατοπτρίζει τις απαιτήσεις για αποστολές εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά όχι μόνο. Ενδέχεται να σας ζητηθεί να προσκομίσετε πρόσθετα έγγραφα, αν χρειαστεί, ανάλογα με τους κανονισμούς των διαφόρων χωρών.