Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden


1. Algemene voorwaarden

Terminologie

De volgende definities zijn van toepassing op deze Algemene Voorwaarden:

 • pakket/object/verzending: verzending inclusief alle inhoud,
 • transportdienst: dienst, geleverd door koeriersbedrijven, geselecteerd door Eurosender om de verzending van goederen uit te voeren, en die het transport effectief uitvoeren als onderdeel van hun commerciële activiteiten,
 • verboden goederen: goederen die niet mogen worden verzonden volgens deze Algemene Voorwaarden, de toepasselijke wetgeving en de transportregelgeving,
 • goederen uitgesloten van verzekering: goederen die mogen worden verzonden, maar alleen verzonden kunnen worden op risico van de klant
 • Eurosender: Eurosender SARL
 • Eurosender SARL.: naamloze vennootschap, met registratienummer B230321 en belastingnummer LU30797030, die het online reserveringssysteem Eurosender.com beheert,
 • Eurosender.com: online platform waarmee Eurosender het reserveringssysteem beheert voor transportdiensten, via koeriersbedrijven,
 • werkdag: elke dag behalve zaterdagen, zondagen, nationale feestdagen in de landen van ophalen, transport of levering van de zending,
 • gewicht: daadwerkelijke gewicht van de zending, uitgedrukt in kilogram of berekend door middel van een formule, verstrekt door de koeriersbedrijven, die de verzending van goederen uitvoeren, rekening houdend met andere kenmerken van een zending (d.w.z. afmetingen…),
 • u/de cliënt/de klant/de gebruiker: persoon of personen, die de boeking van transportdiensten aanvragen, aangeboden door koeriersbedrijven via Eurosender.

Eurosender SARL

Eurosender SARL is een naamloze vennootschap, met registratienummer B230321 en belastingnummer LU30797030, met vestigingsadres te 9 Rue du Laboratoire, LU-1911, Luxemburg, die het Eurosender.com online boekingssysteem beheert. Het bedrijf is ingeschreven in de Registre de Commerce et des Sociétés met registratienummer B230321. Eurosender SARL is een verantwoordelijk persoon en moet dus btw in rekening brengen voor alle transacties.

Eurosender.com is een online boekingssysteem voor transportdiensten, aangeboden door koeriersbedrijven.

Eurosender handelt als commissionair en niet als expediteur. Door het plaatsen van de bestelling via onze website machtigt de klant Eurosender om, in eigen naam (Eurosender’s naam) en namens de klant (commissaris), transportdiensten te bestellen bij een van de koeriersbedrijven waarmee Eurosender een overeenkomst heeft afgesloten, op voorwaarde dat het geselecteerde bedrijf voldoet aan de vereisten voor de uitvoering van de dienst in opdracht. Eurosender is alleen verantwoordelijk voor de selectie van koeriers dienstverleners en nooit voor het uitvoeren van het transport. De uitvoering van de verplichtingen die inherent zijn aan de transportdienst zijn de exclusieve verantwoordelijkheid van de koeriersbedrijven die zijn geselecteerd om het transport uit te voeren. Het zijn zij, en niet de Eurosender, die het ophalen, het transport en de levering van de verzendingen verzorgen, die het vervoer regelen en die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering.

Op verzoek van de klant zal Eurosender alle vorderingen en rechten die voortvloeien uit de afgesloten transacties overdragen op zijn eigen naam namens de klant, inclusief de claims onder de verantwoordelijkheid van de geselecteerde koeriers dienstverlener voor het niet uitvoeren of onjuiste uitvoering van de koeriersdiensten. De klant is verplicht om de claims en rechten tegen de koeriers dienstverlener rechtstreeks af te dwingen.

Eventuele extra kosten, die het gevolg zijn van aanvullende klantvereisten van de geselecteerde koeriers dienstverlener, zijn exclusief voor de rekening van de klant. Eurosender behoudt zich het recht voor om kostenvergoeding van de klant te eisen voor de kosten die door Eurosender worden gedekt namens de klant, zelfs als dergelijke uitgaven worden gegenereerd na het sluiten van de transportdienst.

Eurosender accepteert geen bestellingen van ongeautoriseerde handelaren of wederverkopers en behoudt zich het recht voor om unilateraal elke bestelling te annuleren, geplaatst door niet-geautoriseerde handelaren of wederverkopers.

Volgens intern beleid en procedures kan Eurosender individuele handelaren of wederverkopers autoriseren. Elk wederverkoper dient zijn aanvraag schriftelijk aan Eurosender in te dienen om de autorisatieprocedure te starten.

2. Algemene servicevoorwaarden

De volgende algemene regels zijn van toepassing op alle bestellingen geboekt op het online platform Eurosender.com, tenzij een andere regel van toepassing is op een bepaalde dienst zoals beschreven in artikel 3 van deze Algemene Voorwaarden en/of in de Algemene Voorwaarden van de specifieke verzenddienst waarmee de klant uitdrukkelijk akkoord gaat alvorens de bestelling te bevestigen. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om geïnformeerd te worden over de speciale regels van een bepaalde dienst die ze op het platform hebben geboekt.

2.1 Bevestiging en annulering van de bestelling

Na het plaatsen van een bestelling via het online platform, krijgt de klant een ordernummer dat bevestigt dat de bestelling is geaccepteerd en verzonden voor verdere verwerking. Alle bestellingen zijn uitgesloten van terugbetaling nadat de klant de bestelling heeft geplaatst, behalve als de klant flexibele boeking heeft gekocht tijdens het plaatsen van de bestelling, waardoor wijzigingen in de bestelling en restituties mogelijk zijn tot de succesvolle afhaling van de pakketten. Een zending wordt geacht met succes te zijn opgehaald als de trackinginformatie van de verzenddienst aangeeft dat het is opgehaald of als de verzenddienst of de klant de succesvolle afhaling kan bevestigen door een bewijs van afhaling te overleggen.

De bestelling wordt mogelijk niet bevestigd als de locatie bijvoorbeeld niet toegankelijk is voor de geselecteerde verzenddienst of als het ophalen moet plaatsvinden tijdens een nationale feestdag of tijdens andere non-werkdag in het relevante land.

Flexibele boeking is alleen te koop in het bestelproces tegen een extra vergoeding. De flexibele reserveringskosten zijn niet-restitueerbaar. Flexibele boeking is inbegrepen in de prijs voor geregistreerde B2B-gebruikers die de bestelling hebben geplaatst terwijl ze waren ingelogd.

Zodra de bestelling is betaald, ontvangt de klant een e-mail waarin de bestelling wordt bevestigd en waarin wordt aangegeven dat Eurosender een transportdienst zal aanvragen door de verzenddienst in zijn naam en in het account van de klant.

Eurosender stuurt het trackingnummer via e-mail naar de klant zodra het door de geselecteerde verzenddienst wordt verstrekt (afhankelijk van beschikbaarheid). Met dit nummer kan de gebruiker de voortgang van de zending volgen.

De bestelling wordt opgeslagen bij Eurosender en is op elk moment toegankelijk voor de klant op schriftelijk verzoek aan help@eurosender.com. De klant gaat er uitdrukkelijk mee akkoord dat de gesloten overeenkomst samen met de gegevens die betrekking hebben op de bestelling en die nodig zijn volgens de Code de la Consommation de Luxembourg, via e-mail zal worden verstrekt.

De klant stemt er uitdrukkelijk mee in af te zien van het recht om de overeenkomst met Eurosender te annuleren op het moment dat Eurosender de bestelgegevens bij de geselecteerde verzenddienst indient. Als de klant besluit om de bestelling te annuleren voordat Eurosender de bestelgegevens naar de geselecteerde koeriers dienstverlener verzendt, moet de klant “Het Formulier voor het Uitoefenen van Consumentenrecht voor het Terugtrekken van het Contract” invullen en per e-mail sturen naar help@eurosender.com of per aangetekende post naar:

Eurosender SARL
9 Rue du Laboratoire
LU-1911 Luxemburg
Luxemburg

Restitutie is alleen mogelijk als de klant een flexibele boeking heeft gekocht tijdens het bestelproces en de terugbetaling heeft aangevraagd voor het ophalen plaatsvindt. Als de verzenddienst al een poging heeft gedaan om de zending op te halen, maar de poging is mislukt vanwege een fout aan de kant van de klant, behoudt Eurosender zich het recht voor om het bedrag van de kosten van een dergelijke mislukte poging, zoals aangegeven door de verzenddienst, af te trekken, van het goedgekeurde bedrag terug te betalen aan de klant. Ongeacht de geselecteerde flexibele boekingsoptie, kan geen enkele bestelling worden terugbetaald zodra het label naar de klant is verzonden. Na het ophalen is restitutie om welke reden dan ook niet meer mogelijk. Eurosender is niet verplicht om de klant te vergoeden voor schade of extra kosten veroorzaakt door een gebeurtenis onder sectie 2.7 van deze Algemene Voorwaarden.

Indien toegekend, wordt het terugbetaalbare bedrag overgemaakt als krediet op de Eurosender-rekening van de klant, en kan worden gebruikt voor toekomstige bestellingen. Als de betaling met kredietoptie niet beschikbaar is voor de klant, wordt het terugbetaalbare bedrag teruggestort op dezelfde betaalrekening die de klant heeft gebruikt om de bestelling te plaatsen (creditcard, PayPal-rekening, bankrekening, enz.).
Aanvullende verzekeringen en flexibele boekingskosten worden niet vergoed.

In het geval dat een terugbetaling wordt verleend, is het terugbetaalde bedrag binnen dertig (30) dagen beschikbaar vanaf het moment dat Eurosender de klant informeert over de toelaatbaarheid van de terugbetaling.

In geval van annulering van de bestelling door de klant, stemt de klant ermee in om geen enkele verzending aan de verzenddienst over te dragen, wanneer deze aankomt op het ophaaladres. In het geval dat de klant de zending overhandigt, is de klant verantwoordelijk voor alle gemaakte kosten.

Eurosender behoudt zich het recht voor om de klant kosten in rekening te brengen in geval van een abrupte prijswijziging voor de route die door de klant is geselecteerd op het moment van het plaatsen van de bestelling, voordat de klant toestemming heeft gegeven voor deze extra kosten. In het geval dat de klant de extra kosten voor de prijswijziging op de geselecteerde route weigert, behoudt Eurosender zich het recht voor om de klant een volledige terugbetaling aan te bieden en de bestelling voor transportdiensten niet door te sturen naar een verzenddienst.

2.2 Betaalwijzen

Alle betalingstransacties die via onze website worden verwerkt, zijn beveiligd met SSL-certificaten GeoTrust© die ervoor zorgen dat de communicatie tussen de server van de gebruiker en onze website versleuteld en veilig is.

Bij het boeken van een dienst via onze website biedt Eurosender zijn klanten de volgende betaalwijzen aan:

Betaling via Credit Card

Als de klant voor deze betaalwijze kiest, moet de klant, voordat hij de bestelling bevestigt, de gegevens invoeren van de creditcard waarmee de betaling voor het boeken van transportdiensten wordt verwerkt.

Alle creditcardbetalingen worden rechtstreeks uitgevoerd via het beveiligde systeem van Braintree of Adyen, onze partners voor betalingsverwerkingsoplossingen, en hun bankpartners. Eurosender slaat geen informatie over creditcards op, aangezien het volledige betalingsverificatieproces rechtstreeks wordt uitgevoerd door Braintree of Adyen en hun bankpartners.

Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat de geselecteerde creditcard die is gebruikt om te betalen voor de boeking van transportdiensten actief is en over voldoende middelen beschikt om de transactie met succes te verwerken. Alle extra kosten die worden gegenereerd in het geval dat de creditcard om welke reden dan ook wordt geweigerd, zijn uitsluitend voor rekening van de klant.

Betaling via PayPal

Als de klant voor deze betaalwijze kiest, wordt de klant, voordat de bestelling wordt bevestigd, omgeleid naar de PayPal-website, waar de klant moet inloggen met zijn gebruikersnaam en wachtwoord, of een account moet aanmaken als hij geen actief account heeft. Zodra de betaling met succes is verwerkt in het online platform van PayPal, wordt de klant teruggestuurd naar onze website, waar de bevestiging van de betaling en van de bestelling beschikbaar zal zijn.

Het is de verantwoordelijkheid van de klant, die PayPal heeft gekozen om te betalen voor het boeken van transportdiensten, om ervoor te zorgen dat zijn PayPal-account actief is en over voldoende middelen beschikt om de transactie met succes te verwerken. Eventuele extra kosten die worden gegenereerd in het geval dat de transactie wordt geweigerd, zijn uitsluitend voor rekening van de klant.

Betaling via bankoverschrijving

Als de klant voor deze betaalwijze kiest, wordt de bestelling niet onmiddellijk bevestigd, maar pas bevestigd nadat Eurosender een bevestiging heeft ontvangen van een succesvolle bankoverschrijving voor het totale bedrag van de boeking. De klant ontvangt een e-mail van Eurosender met instructies over hoe te betalen, inclusief informatie over de bankrekening van Eurosender, het over te maken bedrag, enz.

Alle bankgerelateerde kosten, gegenereerd door de bankoverschrijving, zijn exclusief voor rekening van de klant. Als het bedrag, ontvangen op de bankrekening van Eurosender, lager is dan het bedrag dat had moeten worden gestort, wordt de bestelling niet bevestigd. Eurosender is niet verplicht om de gebruiker te informeren dat het gestorte bedrag niet voldoende was om de bestelling te bevestigen.

De klant heeft maximaal dertig (30) kalenderdagen de tijd om een e-mail te sturen naar help@eurosender.com met een kopie van de bevestiging van een succesvolle bankoverschrijving. De bevestiging van een succesvolle bankoverschrijving moet door de klant worden verzonden vóór de geselecteerde ophaaldatum. Als deze niet is ontvangen vóór de geselecteerde ophaaldatum, wordt een nieuwe ophaaldatum pas geregeld nadat de bevestiging van een succesvolle bankoverschrijving is ontvangen. Het is de uitsluitende verantwoordelijkheid van de klant om Eurosender te informeren over de overboeking die is verwerkt. Wanneer deze bevestiging door Eurosender is ontvangen, ontvangt de klant een e-mail ter bevestiging van de betaling van de bestelling. Als er binnen dertig (30) kalenderdagen geen bevestiging van een succesvolle overboeking wordt ontvangen, wordt de bestelling geannuleerd en wordt de gebruiker op de hoogte gesteld.

Betaling met gebruikerstegoed

Het voordeel van deze betalingsmethode is dat de klant niet elke keer de betalingsgegevens (d.w.z gegevens van zijn creditcard of PayPal-rekening) hoeft in te voeren bij het boeken van transportdiensten via onze website. Bovendien beloont Eurosender loyaliteit door kortingen te geven op bestellingen die zijn betaald met credits die beschikbaar zijn in het gebruikersprofiel van de klant.

Als de klant kiest voor deze betaalwijze, zal de klant het tegoed gebruiken dat beschikbaar is in zijn account bij het plaatsen van een bestelling.

Bij het bevestigen van de betaling moet de klant voldoende tegoed op zijn rekening hebben om een bestelling te kunnen boeken. In het geval dat er onvoldoende krediet is, kan de klant zijn tegoed aanvullen voordat hij de bestelling bevestigt met een creditcard of PayPal. Als de klant besluit gebruikerskredieten op te waarderen met een creditcard of PayPal, op voorwaarde dat de klant voldoende saldo heeft op de creditcard of op de PayPal-rekening, wordt de herlading automatisch bevestigd en is het tegoed automatisch beschikbaar voor gebruik. Anders wordt de bestelling geannuleerd.

Bovendien kan de klant het tegoed op zijn rekening op elk moment opladen.

2.3 Verpakking

De klant gaat ermee akkoord dat verpakte goederen een geschikte buiten- en binnenverpakking moeten hebben, afhankelijk van het soort te vervoeren goederen. De verpakking moet aangepast zijn aan het gewicht en de inhoud van de zending. De verpakking moet geschikt zijn voor transport en behandeling in de logistieke centra van de geselecteerde verzenddiensten of hun partners. Onregelmatig gevormde voorwerpen zoals koffers moeten zorgvuldig in plastic rekfolie worden gewikkeld. Aan de binnenkant moet het artikel een geschikte verpakking hebben, bijvoorbeeld noppenfolie om breuk en beschadiging van de vervoerde artikelen te voorkomen.

Als de goederen binnen en buiten niet goed verpakt zijn, is de verzekering niet geldig en heeft de klant geen recht op restitutie. De klant is als enige verantwoordelijk voor schade en verlies van onjuist verpakte goederen. De verzenddienst kan de claim voor terugbetaling van de verzekering ook afwijzen als hij van mening is dat de verzending gevaarlijk is en andere transporten tijdens het transport zou kunnen beschadigen. De verzenddienst kan de afgehaalde zending ook retourneren of de ophaling van de zending volledig weigeren vanwege onjuist verpakte goederen.

De verzenddiensten waarmee Eurosender samenwerkt, behandelen geen pakketten die een teken, opschrift of label dragen dat breekbare of kwetsbare inhoud aangeeft of een zorgvuldige behandeling van het pakket anders of met speciale zorg opdragen. Een “breekbaar” of “voorzichtig behandelen” label ontslaat de afzender geenszins van de verplichting om de goederen op de juiste manier te verpakken en beschermt de goederen ook niet.

2.4 Beperkingen met betrekking tot de grootte en het gewicht van de verzending

De klant stemt ermee in om het exacte aantal goederen in exacte maten of gewichten, zoals besteld, aan de verzenddienst te overhandigen en dat alle goederen voldoen aan de beperkingen voor afmetingen en gewicht.

Eventuele extra kosten als gevolg van het feit dat de klant heeft besloten om meer goederen te verzenden dan geboekt tijdens het bestelproces, of omdat de klant te grote of te zware zendingen heeft verzonden, zijn uitsluitend voor rekening van de klant. Eurosender behoudt zich het recht voor om terugbetaling van onkosten van de klant te eisen, gedekt door Eurosender namens de klant, zelfs als dergelijke kosten door de verzenddienst worden gefactureerd na het beëindigen van de transportdienst. Eurosender behoudt zich het recht voor om in dergelijke gevallen een administratieve vergoeding van maximaal vijftien (15) EUR in rekening te brengen voor de afhandeling van extra kosten.

Als het aantal goederen, het gewicht of de grootte van de zending de limiet overschrijdt die door de gebruiker is gespecificeerd op het moment dat de transportdienst via Eurosender wordt geboekt, gaat de klant ermee akkoord dat Eurosender:

 • 1. een extra toeslag in rekening brengt op de creditcard waarmee de klant de boeking heeft gemaakt volgens de toepasselijke prijslijst, indien de zending het door de geselecteerde verzenddienst toegestane maximale gewicht of maximale grootte niet overschrijdt; OF
 • 2een extra toeslag in rekening brengt op de creditcard waarmee de klant de boeking heeft gemaakt voor een bedrag dat door de geselecteerde verzendidenst is bepaald op grond van de contractuele boete voor overgewicht of overmaat, als de zending het door de geselecteerde verzenddienst toegestane maximale gewicht of de maximale omvang overschrijdt. Als alternatief kan de geselecteerde verzenddienst ervoor kiezen het vervoer van de zending te weigeren en de contractuele boete niet in rekening te brengen.

Indien Eurosender niet in staat zou zijn om automatisch extra kosten in rekening te brengen op de creditcard waarmee de klant de boeking heeft gemaakt, wordt de klant hiervan schriftelijk op de hoogte gebracht en moet de klant het aangegeven extra bedrag binnen een periode van maximaal zeven (7) dagen betalen. Een dergelijke kennisgeving wordt als uitvoerbaar beschouwd zonder gerechtelijke verklaring. Indien Eurosender de betaling niet binnen bovengenoemde termijn ontvangt, is de klant verplicht om de kosten van de incassoprocedure te dekken.

In het geval dat de klant van plan is om meer goederen te verzenden dan besteld, dient de klant Eurosender hierover uiterlijk tot 12.00 uur op de werkdag voorafgaand aan de ophaling te informeren.

Als de artikelen te groot of te zwaar zijn, heeft de klant geen recht op restitutie. De verzenddienst kan de afgehaalde zending ook retourneren of de ophaling van de zending volledig weigeren vanwege te grote of te zware goederen.

2.5 Verboden goederen

Met de goedkeuring van deze algemene voorwaarden gaat de klant akkoord met de lijst van items die hierin zijn uitgesloten van transport en verklaart dat hij geen goederen op deze lijst zal sturen, of enig item dat verboden is door de algemene voorwaarden van de geselecteerde verzenddienst of volgens de wetten van het land waar het ophaal- of afleveradres zich bevindt. Als de klant toch besluit om uitgesloten goederen te verzenden, is hij als enige verantwoordelijk voor alle schade en gemaakte kosten.

Voorbeelden van verboden goederen zijn:

 • dieren en dierlijke producten;
 • wapens en munitie;
 • gevaarlijke stoffen en voorwerpen;
 • menselijke resten en urnen;
 • illegale voorwerpen;
 • medische monsters;
 • objecten die een omgeving nodig hebben met een gecontroleerde temperatuur;
 • vloeistoffen;
 • pornografie;
 • niet-receptplichtige geneesmiddelen en andere farmaceutische producten;
 • aërosolen;
 • items die tijdens het transport andere pakketten kunnen beschadigen;
 • tabaks- en alcoholproducten volgens de beperkingen van elk land;
 • gestolen goederen of goederen die niet in het vrije verkeer vallen volgens de wetgeving van de Europese Unie of enige andere wet van de relevante landen;
 • namaakartikelen;
 • stoffen waarvoor speciale vergunningen nodig zijn voor transport, speciale behandeling of specifieke documentatie;
 • voor luchtvracht: alle Lithium Ion en Lithium Metal zendingen; verboden goederen overeenkomstig de verordening (EG) nr. 300/2008 van 11 maart 2008 en de uitvoeringsvoorschriften ervan, zoals van tijd tot tijd gewijzigd;
 • zendingen die onder de Europese Overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg (ADR) zouden vallen.

De geselecteerde verzenddienst heeft het recht om te weigeren om pakketten te behandelen waarvan de inhoud van gevaarlijke of schadelijke aard is, of waarschijnlijk ongedierte of ander ongedierte zal herbergen of aanmoedigen, of vatbaar is voor aantasting van andere goederen. Als dergelijke pakketten worden overgedragen aan de geselecteerde verzenddienst, behoudt het bedrijf zich het recht voor om de pakketten zonder verdere kennisgeving op kosten van de klant te verwijderen of anderszins af te handelen. In een dergelijk geval is de klant aansprakelijk voor alle verlies of schade die ontstaat in verband met dergelijke pakketten en vrijwaart de geselecteerde verzenddienst en/of Eurosender voor alle boetes, claims, schade, kosten en uitgaven die in verband daarmee ontstaan, en de pakketten kunnen worden afgehandeld op een manier die het bedrijf of een andere persoon in wiens bewaring ze zich op enig relevant moment bevinden passend zal achten.

2.6 Ophalen en bezorgen

De klant is verantwoordelijk voor het verstrekken van een volledig en exact adres voor het ophalen en bezorgen van de zending, en voor alle andere relevante informatie om het ophalen en bezorgen te vergemakkelijken. De adresgegevens moeten passen in het daarvoor bestemde gebied in het boekingsproces en niet worden opgenomen in het “opmerkingenveld”; anders ontvangen de verzenddiensten mogelijk niet de volledige informatie die nodig is voor een geslaagde ophaling en levering.

Het ophalen en afleveren moet op een gemakkelijk toegankelijke plaats gebeuren; de chauffeur van de geselecteerde verzenddienst moet de vrachtwagen minimaal vijftien (15) meter van het aangegeven afleverpunt kunnen parkeren. Huis-aan-huisdienst is een dienst die wordt verleend aan de voordeur van het gebouw. De chauffeur van de verzenddienst is niet verplicht de zending op te halen of af te leveren op de bovenverdiepingen.

Door het ophaal- en afleveradres in het boekingsproces aan te geven, garandeert de klant dat het een standaard afleveradres is dat algemeen bekend is en waarop regelmatig zendingen worden ontvangen. Een aanduiding van een generiek adres, zoals een haven, is niet voldoende. Bij nieuwe gebouwen bevestigt de klant dat het adres al bekend is bij de verzenddienst en dat hij of zij in het verleden al verzendingen op dit adres heeft ontvangen.

Als het ophaal- of afleveradres zich in een afgelegen gebied of een eiland bevindt, is de klant verplicht om vooraf contact op te nemen met Eurosender om te controleren of een ophaling en/of bezorging mogelijk is op het betreffende adres, aangezien er uitzonderingen kunnen gelden voor bepaalde gebieden. Als de transportdienst niet mogelijk is op het adres dat de klant in de bestelling heeft vermeld en de klant het adres niet vooraf bij Eurosender heeft gecontroleerd, is terugbetaling van de transportdienst niet mogelijk.

Vóór de ophaling moet de klant alle oude etiketten of adresgegevens verwijderen die op de verpakking, koffer of pallet zijn aangebracht. Om verwarring bij levering te voorkomen, mag alleen het adres van de ontvanger op de verpakking, koffer of pallet worden geplakt.

De klant is als enige verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat het juiste label op de juiste zending wordt aangebracht, zelfs in gevallen waarin de verzenddienst het etiket afdrukt, en om het bewijs van ophaling te verkrijgen van de chauffeur, dat bewijst dat de zending door de juiste verzendding is opgehaald op de afgesproken datum en tijd. In geval van problemen is de verzenddienst niet verplicht om klachten of claims te accepteren zonder het bewijs van ophaling dat hun verantwoordelijkheid voor het transport bewijst.

Tijdens het boekingsproces moet de klant het lokale telefoonnummer in het land van ophalen en bezorgen specificeren waarop iemand beschikbaar zal zijn op het moment van ophalen en bezorgen. De chauffeur van de geselecteerde verzenddeisnt is echter niet verplicht om telefonisch contact op te nemen met de gebruiker of de contactpersonen. Als de chauffeur ervoor kiest om dit te doen, wordt alleen contact opgenomen met lokale telefoonnummers. De door Eurosender aangeboden service omvat geen telefoontje naar de klant voorafgaand aan ophalen en bezorgen. In sommige landen kan het telefoonnummer dat door de klant is opgegeven tijdens het boekingsproces echter worden gebruikt om de omstandigheden van het ophalen en bezorgen te verduidelijken, of voor aanvullende informatie die Eurosender of de geselecteerde verzenddienst nodig heeft.

Op de datum van ophaling en levering moet de ontvanger tussen 9:00 en 18:00 uur op het opgegeven adres zijn, als de geselecteerde service “Standaard” of “Express” is, of op het tijdstip dat rechtstreeks is overeengekomen met de verzenddienst als de geselecteerde service “Vracht” is.

De chauffeur van de geselecteerde verzenddienst zal één ophaal- of afleverpoging doen op het opgegeven adres. Als er niemand beschikbaar is op het opgegeven adres, vertrekt de chauffeur. De klant moet Eurosender onmiddellijk informeren in het geval van een mislukte ophaling of levering van de zending, zodat Eurosender een nieuwe poging tot ophalen of bezorging van de zending kan aanvragen. Als het ophalen of afleveren op de geplande dag niet lukt om een reden die niet aan de geselecteerde verzenddienst ligt, kan een ander verzoek om ophaling of levering leiden tot extra kosten die voor rekening van de klant zijn. De geselecteerde verzenddienst heeft het recht de zending af te leveren op een alternatief adres (naburig adres, lokaal postkantoor of afleverpunt). Als de zending niet binnen zeven (7) kalenderdagen na de eerste afleverpoging wordt opgehaald, of als de zending onjuist is verpakt, of als de zending beschadigd, te groot of te zwaar is, behoudt de geselecteerde verzenddienst zich het recht voor om de zending terug te sturen naar het afhaaladres op kosten van de klant.

Eurosender garandeert geen transport en bezorging op een ander adres dan aanvankelijk aangegeven door de klant bij het boeken van transportdiensten via de website Eurosender.com. Eurosender kan de verzenddienst alleen op verzoek van de klant informeren over de wijzigingen in het afleveradres. Eurosender en de verzenddienst kunnen niet aansprakelijk worden gesteld als de zending niet wordt afgeleverd op een adres dat is opgegeven nadat het label voor de zending is gebruikt.

Volgens deze algemene voorwaarden wordt de levering als effectief beschouwd als:

 • de zending wordt overgedragen aan iemand die zich op het afleveradres bevindt tegen digitale of handmatige handtekening, inclusief buren en personen die aanwezig zijn op de aangegeven locatie;
 • de zending wordt afgeleverd op een alternatief adres;
 • na meerdere mislukte afleverpogingen op het afleveradres, wordt de zending afgeleverd in een van de magazijnen van de geselecteerde verzenddienst, die zich dicht bij het oorspronkelijke afleveradres bevindt. Dit kan extra kosten voor de klant veroorzaken;
 • de geselecteerde verzenddienst heeft een bericht van aflevering achtergelaten bij de contactpersoon voor levering, of als dit blijkt uit het volgen van de zending;
 • de zending wordt op het afleveradres afgeleverd bij een persoon die zich valselijk als ontvanger heeft voorgesteld;
 • de zending wordt teruggestuurd naar het afhaaladres na de maximale dagen in het magazijn van de verzenddienst of als gevolg van onjuiste verpakking of beschadiging van het pakket. Dit kan extra kosten voor de klant veroorzaken.

Uitzonderingen met betrekking tot de levering van zendingen kunnen in bepaalde regio’s van toepassing zijn vanwege de omstandigheden en standaardpraktijken van de lokale verzenddiensten.

Zodra de levering als effectief wordt beschouwd, is het duidelijk dat Eurosender en de geselecteerde verzenddienst zijn vrijgesteld van verantwoordelijkheid voor transport.

2.7 Bezorgdata

Alle ophaal- en levertijden zijn bij benadering en worden niet gegarandeerd. Met de aanvaarding van deze Algemene Voorwaarden is de klant op de hoogte en gaat hij ermee akkoord dat veel externe omstandigheden vertragingen kunnen veroorzaken bij het ophalen of afleveren van de zending.

Door deze Algemene Voorwaarden te accepteren, stemt de klant ermee in om de verzending regelmatig te volgen en Eurosender onmiddellijk op de hoogte te stellen van ongebruikelijke gegevens of voortgang.

Wat de douaneprocedures in elk land betreft, moet de geselecteerde verzenddienst er alles aan doen om ervoor te zorgen dat de levering op tijd plaatsvindt. Met de aanvaarding van deze voorwaarden begrijpt en accepteert de klant dat het pakket te laat kan worden afgeleverd vanwege douaneprocedures en andere administratieve procedures. Eurosender behoudt zich het recht voor om terugbetaling van kosten van de klant te eisen, die namens de klant in verband met douaneprocedures door Eurosender worden gedekt.

Eurosender is niet verplicht om de klant te vergoeden voor schade veroorzaakt door een gebeurtenis onder deze sectie van deze Algemene Voorwaarden, en is evenmin verplicht enige gerelateerde kosten te vergoeden.

3. Dienstsoorten

3.1 Standaard verzendservice

De standaardservice verwijst naar alle standaardpakketzendingen binnen de EU.

Bij het boeken van transportdiensten met de service “Standaard verzending”, stemt de klant ermee in dat het pakket of de koffer beschikbaar is op het ophaaladres voor de geselecteerde koeriersdienst voor ophaling van 9.00 tot 18.00 uur. Vanwege onvoorziene factoren met betrekking tot de koeriersdienst kan het ophalen voor of na deze tijd worden uitgevoerd. In zeldzame gevallen kan de geselecteerde koeriersdienst vanwege onvoorziene factoren de afhaling de volgende werkdag uitvoeren.

Als de chauffeur van de geselecteerde koeriersdienst niet aanwezig is om de zending op de ophaaldatum op te halen, neemt de klant, volgens deze Algemene Voorwaarden, de verantwoordelijkheid om Eurosender onmiddellijk hierover te informeren, zodat Eurosender een tweede ophaalpoging met de geselecteerde koeriersdienst kan regelen.

De standaardverpakking is een kartonnen doos, bestaande uit twee of meer lagen karton. De klant kan ook een koffer gebruiken die is omwikkeld met een beschermfolie, maar een koffer kan worden beschouwd als een ongeschikte verpakking en kan daarom worden geweigerd door het koeriersbedrijf worden afgekeurd in geval van afhaling of levering. Onregelmatig gevormde goederen zoals koffers moeten zorgvuldig worden verpakt in plastic rekfolie (inclusief de wielen en handvatten), zodat scherpe voorwerpen van de koffer andere zendingen niet kunnen beschadigen. Een adequate verpakking moet onder meer bestand zijn tegen een val vanaf een hoogte van één (1) meter. Noch de geselecteerde koeriersdienst noch Eurosender zijn verantwoordelijk voor eventuele schade aan de verpakking tijdens het transport. De meeste koeriersbedrijven beschouwen de koffers als verpakkingsmiddel. Plastic zakken, reistassen en plastic dozen zijn geen toegestane verpakkingen.

Elk pakket moet als één stuk aan de chauffeur van de geselecteerde koeriersdienst worden overhandigd. Als de klant van plan is meerdere pakketten te verzenden, moet het juiste aantal worden vermeld bij het boeken van de transportdiensten. Anders moet de klant een nieuwe bestelling plaatsen.

Meerdere pakketten samen verpakken en als één pakket verzenden is zeer gevaarlijk en kan alleen worden gedaan op risico van de klant, aangezien er slechts één label wordt gemaakt voor elk aangegeven pakket.

Geen enkele verpakking of koffer mag de volgende afmetingen overschrijden:

 • Maximale lengte: 175 cm; EN
 • Lengte + 2 keer de breedte + 2 keer de hoogte mag niet groter zijn dan 300 cm.

Voor doeleinden die verband houden met deze voorwaarden, vertegenwoordigt de lengte de langste zijde van het pakket of de koffer.

3.1.1 De vroegst mogelijke datumoptie

In het geval dat Eurosender voor de door de klant geselecteerde route de optie “De vroegst mogelijke datum” biedt, moet de gebruiker de tijd en datum van de ophaling rechtstreeks met de geselecteerde verzenddienst overeenkomen en het verstrekte label afdrukken. Eurosender is niet verantwoordelijk voor het coördineren van de tijd en datum van de ophaling. Er zal niet worden opgehaald totdat een specifieke datum en tijd is afgesproken tussen de klant en de geselecteerde verzenddienst.

Afhankelijk van de beschikbaarheid en bezorgroutes georganiseerd door de geselecteerde verzenddienst, kan de ophaaldatum worden overeengekomen, zelfs op dezelfde dag waarop de gebruiker het transport via Eurosender.com heeft gereserveerd.

Bij het boeken van transportdiensten met de optie “De vroegst mogelijke datum”, stemt de klant ermee in dat het pakket of de koffer beschikbaar is op het ophaaladres voor de geselecteerde verzenddienst om het op te halen op de datum en tijd, die rechtstreeks overeengekomen is tussen de gebruiker en de koerier.

3.2 Express

De klant kan een Express-service boeken om pakketten, pallets en enveloppen te verzenden met documenten die niet beperkt zijn tot EU-landen.

3.2.1 Gewicht en afmetingen

Geen enkel pakket mag het volgende gewicht en afmetingen overschrijden:

 • Maximaal gewicht: 70 kg
 • Maximale afmetingen: 120 x 80 x 80 cm
 • Maximaal totaal verzendgewicht: 3.000 kg

Als het pakket het maximale gewicht en/of de afmetingen overschrijdt, worden er extra verzendkosten in rekening gebracht.

Geen enkel pallet mag het volgende gewicht en afmetingen overschrijden:

 • Maximaal gewicht: 1.000 kg
 • Maximale afmetingen: 120 x 120 x 160 cm
 • Maximaal aantal pallets: 10

Dit zijn de absolute afmetingen. Als de pallet het maximale gewicht en/of afmetingen overschrijdt, wordt de verzending niet verzonden en heeft de klant geen recht op terugbetaling. Alle prijzen worden aangeboden voor stapelbare pallets. Er kan een toeslag voor verzending van een niet-stapelbare pallet van toepassing zijn.

3.2.2 Shipping of envelopes

De klant kan documenten en persoonlijke ID’s verzenden als hij gebruik maakt van een envelop in een express-service. Als de envelop express-verzendoptie wordt gekocht, heeft de klant de mogelijkheid om de uitgebreide aansprakelijkheid van de verzenddienst tot 400 EUR per zending te kopen en is geen aanvullende verzekering mogelijk.

Maximaal gewicht: tot 500 g per envelop, tot 2 kg per zending

Maximale afmetingen: 35 x 28 x 1 cm

3.2.3 Douaneprocedure en documentatie

In het geval dat de door de klant geselecteerde route een land omvat dat op het moment van het plaatsen van de bestelling geen lid is van de Europese Unie, is de klant op de hoogte en gaat hij akkoord met het volgende:

De verzender is verantwoordelijk voor het origineel of een kopie van de originele handelsfactuur of enig ander document dat door de verzenddienst en/of de douane wordt vereist. Als een douane-instantie aanvullende documentatie nodig heeft om de invoer-/uitvoeraangifte te bevestigen, is het de verantwoordelijkheid van de verzender om op eigen kosten de vereiste documentatie te verstrekken. Als de klant niet-commerciële goederen verzendt, kan een pro-formadocument worden gebruikt als bewijs van waarde voor de doeleinden van de douaneregeling. Als er documenten en/of gedrukte papieren, tijdschriften, manuscripten enz. worden verzonden, zijn er meestal geen originele facturen nodig.

Het origineel of de kopie van de originele handelsfactuur mag geen btw bevatten over de prijsverdeling.

De verzenddient kan de ophaling weigeren of zelfs de pakketten terugsturen naar de verzender, met extra kosten waarvoor de klant als enige verantwoordelijk is, in het geval dat de vereiste documentatie niet wordt verstrekt of niet in overeenstemming is met de voorschriften.

De verzender verklaart dat alle verstrekte verklaringen en informatie met betrekking tot de uitvoer en invoer van de zending waar en correct zijn en erkent dat in het geval dat er onware of frauduleuze verklaringen over de zending of de inhoud ervan worden afgelegd, een civiele claim en/of strafrechtelijke vervolging waarvan sancties, waaronder verbeurdverklaring en verkoop van de zending, zouden kunnen ontstaan.

Voor zover wij de klant vrijwillig kunnen helpen bij het vervullen van de vereiste douane- en andere formaliteiten, wordt dergelijke assistentie verleend op eigen risico van de klant. De klant stemt ermee in om ons te vrijwaren van alle claims die tegen ons kunnen worden ingesteld als gevolg van de informatie die aan ons wordt verstrekt en alle kosten die we hieruit zullen oplopen, en alle administratiekosten te betalen die we de klant in rekening kunnen brengen voor het leveren van de diensten beschreven in deze voorwaarde.

Eventuele douanerechten, belastingen (inclusief maar niet beperkt tot BTW indien van toepassing), boetes, opslagkosten of andere kosten die Eurosender maakt als gevolg van het optreden van de douane of andere overheidsinstanties of het verzuim van de verzender of ontvanger om de juiste documentatie te verstrekken, worden in rekening gebracht aan de klant of de ontvanger van de zending. In het geval dat Eurosender besluit dit bij de ontvanger in rekening te brengen en de ontvanger weigert de gemaakte kosten te betalen, stemt de klant ermee in om deze aan ons te betalen samen met onze vergoeding voor de betrokken administratie en eventuele extra kosten die wij moeten maken.

De verzender bevestigt dat de inhoud van de zending niet wordt beperkt door IATA, ICAO, IMDG of ADR en dat het geen verboden goederen zijn, en in dat geval is de klant verplicht Eurosender voorafgaand aan de ophaling te informeren. De verzenddienst kan ook eenzijdig elk ander item weigeren dat niet veilig of wettelijk kan worden vervoerd.

De verzenddienst streeft ernaar alle inklaringsformaliteiten voor de verzending te bespoedigen, maar is niet aansprakelijk voor vertragingen, verliezen of schade veroorzaakt door inmenging van douanebeambten of andere overheidsinstanties.

3.2.4 Ophalen en bezorgen

De verzenddienst kan een ophaling weigeren indien de dienst niet kan worden verleend om een reden die buiten de controle van de verzenddienst ligt, zoals afgelegen locaties of sancties die zijn opgelegd aan het afhaalland (embargo).

Er zijn twee bezorgpogingen. Zendingen kunnen niet worden bezorgd in postbussen. Zendingen worden afgeleverd op het door de klant opgegeven adres van de ontvanger, maar niet noodzakelijkerwijs persoonlijk aan de genoemde ontvanger. De ontvanger kan worden geïnformeerd over een aanstaande levering of een gemiste levering. De ontvanger kan alternatieve leveringsopties worden aangeboden, zoals levering op een andere dag, geen handtekening vereist, omleiding of ophaling bij het dichtstbijzijnde servicepunt. Er kunnen toeslagen gelden voor wijzigingen in het afleveradres.

Als de zending als onaanvaardbaar wordt beschouwd, of als deze ondergewaardeerd is voor douanedoeleinden, of de ontvanger niet redelijkerwijs kan worden geïdentificeerd of gelokaliseerd, of als de ontvanger de levering weigert of weigert douanerechten of andere verzendkosten te betalen, zal de verzenddienst redelijke inspanningen leveren om de verzending te retourneren naar de verzender op kosten van de klant, bij gebreke waarvan de verzending kan worden vrijgegeven, verwijderd of verkocht zonder enige aansprakelijkheid jegens de klant. De verzenddienst kan elke zending vernietigen die volgens de wet niet naar de verzender kan worden teruggestuurd, evenals elke zending van verboden goederen.

3.2.5 Verzekering

De verzenddienst is standaard aansprakelijk voor elke zending volgens de internationale verdragen vermeld in artikel 4.3. De klant kan tegen een extra vergoeding een aanvullende verzekeringsoptie kopen. De zending is verzekerd voor het bedrag dat de klant tijdens het bestelproces heeft opgegeven, en is beperkt tot de maximaal mogelijke verzekeringsdekking van 500.000 EUR per zending.

3.3 Vracht

Bij het boeken van transportdiensten met de Bestelwagenservice, LTL/FTL of Individuele Aanbieding, stemt de klant ermee in dat de pakketten of pallets beschikbaar zijn op het ophaaladres voor de geselecteerde verzenddienst om deze op te halen van 8.00 tot 18.00 uur. De geselecteerde verzenddienst neemt voor of op de dag van ophalen contact op met de klant om de ophaling te bevestigen. Er zal niet worden opgehaald totdat een specifieke datum en tijd is afgesproken tussen de klant en de geselecteerde verzenddienst. Vanwege onvoorziene factoren die verband houden met de geselecteerde verzenddienst, kan ophalen voor of na deze datum worden uitgevoerd. In zeldzame gevallen kan de geselecteerde verzenddienst vanwege onvoorziene factoren de ophaling de volgende werkdag uitvoeren.

De klant moet Eurosender informeren over de verpakking van zijn zending en eventuele speciale vereisten om zijn zending op te halen of af te leveren. Zodra de bestelling is bevestigd, kunnen eventuele aanvullende verzoeken extra kosten en vertragingen van de service veroorzaken, die voor rekening van de klant zijn.

Als de chauffeur van de geselecteerde koeriersdienst niet aanwezig is om de zending op de ophaaldatum op te halen, neemt de klant, volgens deze Algemene Voorwaarden, de verantwoordelijkheid om Eurosender onmiddellijk hierover te informeren, zodat Eurosender een tweede ophaalpoging met de geselecteerde koeriersdienst kan regelen.

De zending moet gereed zijn voor transport op het moment dat de chauffeur van de geselecteerde verzenddienst arriveert om de verzending op te halen. Dit betekent dat alle te vervoeren goederen goed verpakt en gereed gemaakt moeten zijn voor transport. In het geval van een pallet dient de zending goed verpakt te zijn, vast te zitten in de stapelbare pallet en beveiligd te zijn voor transport. De klant is als enige verantwoordelijk voor het met eigen middelen verkrijgen van de pallet. In sommige ophaallanden kan Eurosender ervoor zorgen dat de verzenddienst de pallet op het moment van ophalen brengt. In deze gevallen moet de klant deze extra service met Eurosender regelen voordat de ophaling wordt bevestigd.

De klant is er als enige verantwoordelijk voor dat het juiste label op het juiste pakket of pallet wordt geplaatst, zelfs in gevallen waarin de verzenddienst het label afdrukt. Op het moment van ophalen of nadat de zending bij het depot arriveert, plakt de chauffeur van de geselecteerde verzenddienst het identificatielabel op de zending en, als de service dit omvat, de trackinginformatie, die Eurosender aan de klant zal doorsturen zodra dit mogelijk is.

Alle vrachttransporten die op Eurosender.com worden geboekt, worden uitgevoerd in overeenstemming met het Verdrag inzake het internationale vervoer van goederen over de weg (CMR), evenals eventuele geschillen of claims die voortvloeien uit de service van de verantwoordelijke verzenddienst.

3.3.1 Bestelwagenbezorging

Bij het boeken van de service “Bestelwagenbezorging” stemt de klant ermee in dat de zending beschikbaar, correct verpakt en beveiligd is voor transport op het ophaaladres, zodat de verzenddienst deze kan ophalen van 8:00 tot 18:00 uur. De geselecteerde verzenddienst neemt bij aankomst contact op met de klant op het ophaaladres. In zeldzame gevallen, als gevolg van onvoorziene factoren die verband houden met de geselecteerde verzenddienst, kan het ophalen voor of na de geplande datum worden uitgevoerd.

Als de chauffeur van de geselecteerde verzenddienst niet komt opdagen op de geplande ophaaldatum, neemt de klant de verantwoordelijkheid om Eurosender hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen, zodat Eurosender de situatie bij de verzenddienst kan controleren en een nieuwe ophaalpoging kan regelen zo spoedig mogelijk.

De klant moet Eurosender informeren over de verpakking van zijn zending en eventuele speciale vereisten om zijn zending op te halen of af te leveren. De klant begrijpt dat de chauffeur van de verzenddienst niet verplicht is om te helpen met het laden en/of lossen van de zending en dat dit soort assistentie apart moet worden aangevraagd tijdens het boekingsproces. Zodra de bestelling is bevestigd, kunnen eventuele aanvullende verzoeken leiden tot vertragingen bij de levering en extra kosten veroorzaken, die in rekening worden gebracht aan de klant. Bovendien kunnen er ook extra kosten in rekening worden gebracht indien de zending zwaarder of groter is dan geboekt tijdens het bestelproces.

De klant begrijpt dat de service “Bestelwagenbezorging” geen realtime trackinginformatie bevat. De klant kan altijd informatie krijgen over de doorvoer van de zending door contact op te nemen met het ondersteuningsteam van Eurosender, dat de laatste doorvoerupdates rechtstreeks bij de verzenddienst zal controleren.

De klant wordt vooraf geïnformeerd over de geschatte levertijd. De verzenddienst neemt bij aankomst op het afleveradres contact op met de geadresseerde. Als de geadresseerde niet aanwezig is op het afleveradres, wacht de chauffeur op het adres totdat de klant het lossen van de zending kan regelen, zoals afgesproken. De klant is zich ervan bewust dat onnodig wachten door de chauffeur kan leiden tot extra kosten die voor rekening van de klant zijn.

3.3.2 Minder dan een volledige vrachtwagenlading (LTL) en volledige vrachtwagenlading (FTL)

Bij het boeken van de dienst “LTL” of “FTL” stemt de klant ermee in dat de zending beschikbaar, correct verpakt en beveiligd is voor vervoer op het ophaaladres zodat de verzenddienst deze kan ophalen van 08:00 tot 20:00 uur of volgens de overeenkomst vóór de collectie. De geselecteerde verzenddienst neemt bij aankomst contact op met de klant op het ophaaladres. In zeldzame gevallen, als gevolg van onvoorziene factoren die verband houden met de geselecteerde verzenddienst, kan het ophalen voor of na de geplande datum worden uitgevoerd.

De LTL- en FTL-service wordt geleverd door verzenddiensten die opleggers, aanhangwagens of bestelwagens gebruiken.

De klant is verantwoordelijk voor het laden en lossen van de zending. Een vorkheftruck en een dok moeten worden voorzien door de laad-/losplaats.

De klant moet Eurosender informeren over de verpakking van zijn zending en eventuele speciale vereisten om zijn zending op te halen of af te leveren. De klant begrijpt dat de chauffeur van de verzenddienst niet verplicht is om te helpen met het laden en/of lossen van de zending en dat dit soort assistentie apart moet worden aangevraagd tijdens het boekingsproces. Zodra de bestelling is bevestigd, kunnen eventuele aanvullende verzoeken leiden tot vertragingen bij de levering en extra kosten veroorzaken, die in rekening worden gebracht aan de klant. Bovendien kunnen er ook extra kosten in rekening worden gebracht indien de zending zwaarder of groter is dan geboekt tijdens het bestelproces.

De klant begrijpt dat de service “LTL/FTL” geen realtime trackinginformatie bevat. De klant kan altijd informatie krijgen over de doorvoer van de zending door contact op te nemen met de klantenservice van Eurosender, dat de laatste doorvoerupdates rechtstreeks bij de verzenddienst zal controleren.

De klant wordt vooraf geïnformeerd over de geschatte levertijd. De verzenddienst neemt bij aankomst op het afleveradres contact op met de geadresseerde. Als de geadresseerde niet aanwezig is op het afleveradres, wacht de chauffeur op het adres totdat de klant het lossen van de zending kan regelen, zoals afgesproken. De klant is zich ervan bewust dat onnodig wachten door de chauffeur kan leiden tot extra kosten die voor rekening van de klant zijn.

3.3.3 Individuele aanbieding

Als er geen optie is om het specifieke transport te boeken voor directe prijzen op het platform (vanwege niet-standaard afmetingen of speciale vereisten van de verzending), moet de klant een individuele aanbieding aanvragen.Het moet worden aangevraagd via ons individuele aanbiedingsformulier (https://www.eurosender.com/individual-offer) of schriftelijk worden verzonden naar het e-mailadres sales@eurosender.com met de volgende informatie:

 • het aantal te verzenden pallets of pakketten;
 • de exacte afmetingen van de zending (hoogte, breedte en lengte), zonder benaderingen;
 • het exacte gewicht van de zending, zonder benaderingen;
 • de inhoud en waarde van de zending;
 • het volledige afhaal- en afleveradres van de zending;
 • specificaties als de gebruiker geïnteresseerd is in het kopen van een aanvullende verzekering.

Eurosender zal binnen de kortst mogelijke tijd een aanbieding aan de klant doen en advies geven over de nodige informatie. De aangeboden prijzen zijn standaard alleen voor stapelbare pallets. Indien de klant een dergelijk aanbod bevestigt, maar een niet-stapelbare pallet klaarmaakt voor afhaling door de verzenddienst, komen eventuele extra kosten voor rekening van de klant.

4. Procedures voor vorderingen

4.1 Verantwoordelijkheid voor de dienst

Eurosender is de beheerder van het online platform voor het boeken van transportdiensten en is als zodanig niet aansprakelijk voor verlies of schade aan de zending of aan de inhoud ervan. Eurosender werkt alleen met hoogwaardige koeriers en daarom zijn schade en/of verliezen ongebruikelijk.

De verzenddiensten zijn verantwoordelijk voor het ophalen, transporteren en bezorgen van alle zendingen, gereserveerd via het platform Eurosender.com.

Om schade te voorkomen, moet de klant zich ervan bewust zijn dat, ondanks de door de verzenddiensten genomen voorzorgsmaatregel, pakketten, koffers of pallets worden gelost, gesorteerd en mechanisch worden geladen en dat ze daarom correct moeten worden verpakt. De klant is verantwoordelijk voor de verpakking.

4.2 Officiële klacht

Eurosender fungeert als commissionair en niet als expediteur bij het beheer van het online platform voor het boeken van transportdiensten. Eurosender is alleen verantwoordelijk voor de selectie van koeriers en nooit voor het uitvoeren van het transport. Dit gezegd zijnde, in het geval dat de klant klachten heeft over de diensten van Eurosender als commissionair, zal de klant een klachtenprocedure moeten starten.

Om de interne klachtenprocedure te starten, dient de klant Eurosender hiervan schriftelijk op de hoogte te stellen door een e-mail te sturen naar claims@eurosender.com of een aangetekende brief aan Eurosender SARL, 9 Rue du Laboratoire, LU-1911, Luxemburg, met de volgende vermelding:

 1. gedetailleerde beschrijving van de klacht;
 2. idealiter de naam of namen van de personen van Eurosender met wie de klant contact heeft gehad;
 3. een kopie van de e-mail die de bestelling bevestigt; EN,
 4. een kopie van alle e-mailcommunicatie die is uitgewisseld tussen de klant en het Eurosender-team.

Als de klant Eurosender niet naar behoren informeert of niet alle vereiste documentatie bij de brief voegt, begint de klachtenprocedure niet.

Na ontvangst van een volledige klacht, zal Eurosender de zaak doorsturen naar de afdeling Claims, die het dossier zal beoordelen. De afdeling Claims van Eurosender stuurt de klant binnen dertig (30) dagen na ontvangst van de klacht een antwoord op de klacht.

4.3 Verzekering en verzekeringsdekking

Eurosender treedt niet op als verzekeringsmaatschappij. Verzendverzekeringspakketten worden niet aangeboden door Eurosender; ze worden rechtstreeks aangeboden door verzenddiensten of door verzekeringsmaatschappijen met bestaande overeenkomsten met verzenddiensten of met Eurosender. Om deze reden zijn de voorwaarden van verzekeringsmaatschappijen zoals Ergo of Lloyds en van geselecteerde verzenddiensten van toepassing op alle zaken met betrekking tot verzekering van verzendingen, geboekt via onze website.

Alle bestellingen voor het transport van pakketten of koffers die via de website Eurosender.com worden geplaatst voor de service ‘’Standaardverzending’’ omvatten een verzekering van de geselecteerde verzenddienst of een verzekeringsmaatschappij met een maximale dekking van tweehonderd (200) euro. De verzekeringspremie is al inbegrepen in de basisprijs van de zending. Verzekeringsdekking strekt zich uit tot kosten veroorzaakt in geval van verlies of beschadiging van het pakket.

Alle bestellingen voor transport over de weg zijn in overeenstemming met het Verdrag betreffende het internationale vervoer van goederen over de weg (CMR). Alle bestellingen voor vervoer door de lucht zijn in overeenstemming met het Verdrag van Montreal of het Verdrag van Warschau indien van toepassing.

Als de zending items bevat die van grotere waarde zijn in vergelijking met de maximale verzekeringsdekking, moet de gebruiker rechtstreeks op onze website een aanvullende verzekering afsluiten. Een aanvullende verzekering moet in het bestelproces worden geboekt en wordt in rekening gebracht volgens de prijslijst van de geselecteerde verzenddienst of van de verzekeringsmaatschappij. Om een aanvullende verzekering af te sluiten, moet de klant de polissen accepteren die van toepassing zijn op het gekozen aanvullende verzekeringspakket, namelijk de DTV Cargo Policy Open, de DTV Cargo Policy All Risks en de aftrekbare disclaimer die van toepassing is op de verzekering bij ERGO Versicherung AG.

Op verzoek van de klant zal Eurosender alle claims en rechten die voortvloeien uit de transacties die namens de klant op eigen naam zijn gesloten, afstaan, inclusief de claims onder verantwoordelijkheid van de geselecteerde verzenddienst voor het niet of niet behoorlijk nakomen van de transportdiensten. De klant is dan verplicht om, alleen of door hemzelf, de vorderingen en rechten jegens de verzenddienst terug te vorderen of af te dwingen.

In het geval van verlies of beschadiging van de verzending biedt Eurosender klantenondersteuning bij het indienen van klachten bij de geselecteerde verzenddienst. De beslissing over de toelaatbaarheid van de verzekering wordt echter uitsluitend genomen door de verzenddienst of door de verzekeringsmaatschappij.

Bij schade aan de verpakking (kartonnen doos, koffer) kan geen beroep worden gedaan op de schadeclaim, maar alleen op de inhoud van de zending. Bovendien is de verzekering niet van toepassing op de inhoud van de zending in het geval van:

 • ongepaste verpakking;
 • onconventionele zendingen;
 • vervoer van verboden goederen;
 • transport van elektronische apparaten (zoals televisies, mobiele telefoons, computers en andere elektronische apparatuur) zonder de originele verpakking;
 • transport van gebruikte en tweedehands elektronische apparaten;
 • zendingen waarvoor levering volgens Artikel 2.6 van deze Algemene Voorwaarden als effectief wordt beschouwd;
 • designer of op maat gemaakte kleding en schoenen. Kleding en schoenen kunnen in het algemeen alleen worden vergoed voor maximaal 200 EUR per item.
 • Bij gebruik van de dienst “Standaard verzending” bedraagt de maximale vergoeding voor de verzekering 1000 EUR per stuk;
 • transport van muziekinstrumenten die niet zijn beschermd op basis van hun gevoeligheid. Een hardcase of vergelijkbare verpakking met voldoende binnenbescherming is de minimumstandaard;
 • schade veroorzaakt door terrorisme, natuurrampen;
 • gebrek aan door de klant geleverd bewijs (fotografisch of schriftelijk materiaal) dat bewijst dat het pakket in perfecte staat was voordat het werd opgehaald; OF,
 • claims die niet worden ondersteund door bewijs van de werkelijke waarde van het beschadigde of verloren voorwerp. Het enige aanvaardbare bewijs van waarde is de originele factuur (btw-tarief en afschrijving worden dienovereenkomstig van de oorspronkelijke prijs van het artikel afgetrokken).
 • schending door de gebruiker van deze voorwaarden op welke manier dan ook.

Naast de lijst met verboden goederen onder clausule 2.5, wordt geen verzekering, tenzij uitdrukkelijk bevestigd door de verzenddienst of de betrokken verzekeringsmaatschappij, geaccepteerd voor de volgende items:

 • bloemen en andere planten;
 • tabak en alcohol;
 • voedsel (inclusief voedsel in vloeibare vorm);
 • objecten van grote waarde;
 • objecten met sentimentele waarde;
 • kwetsbare voorwerpen, zoals glas en porselein;
 • juwelen, goud en andere edelstenen of halfedelstenen en metalen;
 • antiek, schilderijen, kunstwerken.

De chauffeur van de geselecteerde verzenddienst mag het ophalen van zendingen weigeren die duidelijk ontoereikend zijn (te zwaar, te groot, onvoldoende verpakt), maar is niet verplicht om de geschiktheid van de verpakking of de inhoud van de zending te controleren. Dit betekent dat de chauffeur van de geselecteerde verzenddienst de zending nog steeds kan accepteren, zelfs als deze niet is verpakt in overeenstemming met deze algemene voorwaarden of als deze goederen bevat op de verboden lijst. Eurosender of de geselecteerde verzenddienst zijn niet verplicht om de opmerkingen van de klanten te controleren bij het plaatsen van de bestelling op onze website. Zelfs als de klant vermeldde dat de te verzenden goederen niet in overeenstemming zijn met de voorwaarden, kan de bestelling toch worden verzonden naar de verzenddienst die het transport kan uitvoeren. In dat geval komen alle extra kosten in verband met het verzenden van artikelen met een ontoereikende verpakking of met verboden inhoud uitsluitend voor rekening van de klant. Bovendien is bij aankoop geen extra verzekering van toepassing op deze artikelen.

Eurosender kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, verlies, falen of vertraging bij het ophalen, transport of levering, of voor enige andere schade of kosten die voortvloeien uit transportdiensten, aangevraagd via het webportaal Eurosender.com. Eurosender is niet verantwoordelijk voor enige winstderving die zijn oorsprong vindt in een van de hierboven beschreven cijfers.

4.3.1 Claimprocedure bij schade of verlies

In het geval van verlies van een pakket, koffer of pallet, biedt Eurosender klantenondersteuning bij het indienen van klachten bij de geselecteerde verzenddienst. De beslissing over de toelaatbaarheid van de verzekering wordt echter uitsluitend genomen door de verzenddienst of door de verzekeringsmaatschappij.

In geval van beschadiging van een zending, moet de situatie worden gemeld door de persoon die verantwoordelijk is voor het ontvangen van de zending op het moment van levering aan de chauffeur van de geselecteerde verzenddienst. Eventuele schade aan de zending dient op het moment van aflevering te worden gemeld door een schaderapport in te vullen bij de chauffeur of door het afleverbewijs onder voorbehoud te ondertekenen. Anders kan de geselecteerde verzenddienst of de verzekeringsmaatschappij elke schadeclaim afwijzen.

Om een procedure te starten bij de geselecteerde verzenddienst voor schade of verlies, moet Eurosender de gegevens vermeld in deze paragraaf ontvangen op het e-mailadres claims@eurosender.com.

Als de zending niet binnen vijf (5) dagen na de verwachte leverdatum wordt afgeleverd, moet de klant Eurosender onmiddellijk schriftelijk op de hoogte brengen door een e-mail te sturen naar help@eurosender.com, en het volgende bevestigen:

 1. een lijst van de inhoud van de zending en hun waarde;
 2. een externe beschrijving van de zending;
 3. informatie over de wijze van verpakking;
 4. een kopie van de e-mail die de bestelling bevestigt; EN,
 5. een kopie van de bevestiging van overhandiging van de persoon die de zending overhandigt bij het ophalen.

Als een zending beschadigd wordt afgeleverd, moet de klant Eurosender hiervan binnen twee (2) werkdagen na ontvangst van de beschadigde zending schriftelijk op de hoogte stellen, met het volgende:

 1. het document ondertekend door de chauffeur en door de klant;
 2. foto’s die de schade duidelijk aantonen (de klant moet een foto van de zending en de items voor en na het ophalen overleggen die duidelijk de schade op het pakket of de items tijdens of als gevolg van transport aantonen);
 3. een lijst van de inhoud van de zending en hun waarde;
 4. het adres waarop de verzenddienst de beschadigde artikelen kan inzien en indien nodig kan brengen; EN,
 5. kopie van de e-mail die de bestelling bevestigt.

Als de klant Eurosender niet naar behoren op de hoogte stelt of niet alle vereiste documentatie bij de e-mail stuurt die is gestuurd naar claims@eurosender.com, wordt de melding beschouwd als niet verzonden.

In geval van beschadiging van de zending, is de klant verplicht om de zending in de staat te houden waarin deze is afgeleverd, inclusief alle kosten, tot het einde van de verzekeringsprocedure. Als het pakket aan de buitenkant beschadigd is, moet de klant foto’s maken van de schade voordat hij de goederen uit het pakket haalt.

Indien de klant merkt dat sommige items op het moment van levering ontbreken in hun verzending, kan een claimprocedure worden gestart. De klant moet Eurosender via e-mail dezelfde documentatie bezorgen als bij schade, inclusief foto’s van de zending vóór ophaling en na levering waaruit blijkt dat het pakket tijdens het transport is geopend/beschadigd, wat zou leiden tot ontbrekende inhoud.

Na ontvangst van alle noodzakelijke ondersteunende documenten, zal Eurosender, namens de klant, de aanvraag voor terugbetaling van de verzekering met alle door de klant bijgevoegde documenten naar de geselecteerde verzenddienst sturen. De beslissing over de toelaatbaarheid van de verzekering is uitsluitend de verantwoordelijkheid van de verzenddiensten rechtstreeks, of van de verzekeringsmaatschappijen met bestaande overeenkomsten met de verzenddiensten of met Eurosender. De verzenddiensten of de verzekeringsmaatschappijen met bestaande overeenkomsten met de verzenddiensten of met Eurosender kunnen tot twee (2) maanden de tijd nemen om te beslissen over de ontvankelijkheid van een claim. Het niet tijdig ontvangen van een definitieve beslissing houdt geen verantwoordelijkheid van Eurosender in.

De claims worden altijd eerst beoordeeld door de geselecteerde verzenddienst. Als de geselecteerde verzenddienst besluit de claim af te wijzen, heeft de verzekeringsmaatschappij het exclusieve recht om de claim ook te weigeren. De aanvullende verzekering kan alleen de door de klant geclaimde waarde dekken, niet gedekt door de basisverzekering van de verzenddienst en/of het CMR-verdrag in het geval dat de verzenddienst zijn verantwoordelijkheid aanvaardt, aangezien het een aanvullende verzekering is. De geselecteerde verzenddienst en verzekeringsmaatschappijen beoordelen elk claimgeval en beslissen over het bedrag van de terugbetaling op basis van het door de klant verstrekte bewijs en in overeenstemming met hun algemene voorwaarden en met hun interne polissen. Bij het beslissen over de terugbetaling van de verzekering houden de verzenddienst en de verzekeringsmaatschappij rekening met de omvang van de schade (ongeacht of het item nog steeds kan worden gebruikt). Een afschrijvingsvergoeding kan ook worden afgetrokken als de beschadigde artikelen niet nieuw zijn. BTW en verzendkosten (indien vermeld op de factuur die de waarde van de artikelen bewijst) worden niet vergoed.

Eurosender behoudt zich het recht voor om op elk moment en zonder de noodzaak om uitleg te geven, een claim te weigeren of te weigeren vanwege onvolledige, misleidende, tegenstrijdige of valse gegevens die van de klant zijn ontvangen. In dat geval erkent Eurosender geen verdere claims van de klant of van derden die verband houden met de klant.

Eurosender erkent geen enkele alternatieve aanbieder van geschillenbeslechting.

5. Toepasselijk recht en jurisdictie

Tenzij de dwingende regels van het land waar de klant zijn woonplaats heeft, anders aangeven:

 • deze voorwaarden en de contracten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, worden geïnterpreteerd in het licht van de Luxemburgse wetgeving;
 • alle mogelijke geschillen die voortvloeien uit deze algemene voorwaarden of uit de contracten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, zullen worden beslecht door de rechtbanken van Luxemburg; EN,
 • in het geval van verschillen in betekenis tussen de verschillende vertalingen van deze voorwaarden, zal de oorspronkelijk in het Engels geschreven tekst prevaleren.

Privacybeleid

Eurosender SARL, zet zich in om uw privacy te beschermen en te respecteren in het kader van het gebruik van onze website, aangezien we de bescherming van gegevens beschouwen als een belangrijke pijler om vertrouwen op te bouwen in sterke en langdurige relaties. Dit privacybeleid is bedoeld om u te informeren over welke van uw persoonlijke gegevens we kunnen verzamelen, voor welke doeleinden we deze kunnen gebruiken en welke rechten u heeft.

In overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, informeren wij u hierbij dat wij de beheerder zijn van de persoonlijke informatie die over u wordt verzameld, ontvangen of anderszins verwerkt zoals hieronder beschreven. Dergelijke wetgeving omvat Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 (AVG) en elke andere nationale of supranationale wettelijke wet die op ons van toepassing is.

De verantwoordelijke partij in het kader van de AVG in het kader van deze website is Eurosender SARL, een bedrijf met maatschappelijke zetel te 9 Rue du Laboratoire, LU-1911, Luxemburg en geregistreerd bij het Luxemburgse handelsregister en bedrijven onder nummer B 230321 («Eurosender»). In zijn hoedanigheid van verwerkingsverantwoordelijke is Eurosender ervoor verantwoordelijk dat de persoonsgegevens op een correcte manier en in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving worden verwerkt.

Lees het onderstaande zorgvuldig door om onze zienswijzen en procedures inzake uw persoonlijke gegevens en onze omgang met deze gegevens te begrijpen. Als u niet akkoord gaat met dit beleid, dient u geen toegang te nemen tot of gebruik te maken van onze Diensten of enig onderdeel van onze zakelijke activiteiten.

Door een bestelling te plaatsen of een Eurosender-account te openen, accepteert u en stemt u in met de praktijken die in dit beleid worden beschreven. Bovendien garandeert u dat alle personen, wiens persoonlijke informatie door u aan ons is verstrekt met betrekking tot uw bestelling of uw account, op de hoogte zijn van dit beleid, de praktijken in dit beleid accepteren en ermee instemmen en bereid en in staat zijn, op verzoek van de informatiecommissaris of een andere gegevensbeschermingsautoriteit om een schriftelijk bewijs van hun toestemming en aanvaarding te verstrekken.

1. Informatie die we van u kunnen verzamelen

De volgende informatie verzamelen en verwerken wij mogelijk over u:

1.1 Informatie die u ons geeft

U kunt ons informatie over uzelf geven door formulieren op in te vullen op https://www.eurosender.com (onze website) of door per telefoon, e-mail of anderszins met ons te corresponderen. Dit omvat informatie die u verstrekt wanneer u zich registreert om onze site te gebruiken, zich abonneert op onze diensten, een bestelling plaatst op onze site, andere activiteiten die gewoonlijk op de site worden uitgevoerd en wanneer u een probleem met onze site meldt. De informatie die u ons geeft, kan zijn:

 • informatie over de klant: uw naam (uw voor- en achternaam of bedrijfsnaam en voornaam en achternaam van de verantwoordelijke), btw-nummer, adres en telefoonnummer, financiële en creditcardgegevens,
 • informatie met betrekking tot het ophalen: (voor- en achternaam van de persoon die het pakket inlevert, telefoonnummer, afhaaladres),
 • informatie met betrekking tot de levering: (voor- en achternaam van de persoon aan wie het pakket wordt bezorgd, telefoonnummer en afleveradres),
 • informatie met betrekking tot de bevestiging: (e-mailadres),
 • informatie die u verstrekt via onze ondersteuningskanalen, waar u ervoor kunt kiezen om informatie in te dienen over een probleem dat u ondervindt met een zending. Of u nu rechtstreeks met een van onze vertegenwoordigers spreekt of op een andere manier contact opneemt met ons ondersteuningsteam, u zult ons contactgegevens, een samenvatting van het probleem dat u ondervindt en andere documentatie, screenshots of informatie die nuttig zou kunnen zijn bij het oplossen van het probleem, verstrekken, inclusief type apparaat, besturingssysteem, browsertype, IP-adres, URL’s van verwijzende/afsluitende pagina’s, apparaat-ID’s en crashgegevens.
1.2 Gegevens die wij automatisch verzamelen wanneer u de Diensten gebruikt

We verzamelen informatie over u wanneer u Eurosender-services gebruikt, ook tijdens het browsen op onze websites.

 • Uw gebruik van de Diensten: wij houden bepaalde informatie over u bij wanneer u een bezoek brengt aan en interactie heeft met een van onze Diensten. Deze informatie omvat de functies die u gebruikt; de services die u selecteert, bij voorkeur betalingsopties, vaak gebruikte adressen, links waarop u klikt.
 • Cookies en andere technologieën: we gebruiken ze om functionaliteit te bieden en om u te herkennen wanneer u onze diensten probeert te gebruiken.
1.3 Informatie die wij ontvangen van andere bronnen

We kunnen informatie over u ontvangen als u andere diensten gebruikt die we aanbieden of uit openbare registers. We werken ook nauw samen met derde partijen (waaronder bijvoorbeeld verzenddiensten, zakenpartners, onderaannemers in technische, betalings- en bezorgdiensten, advertentienetwerken, analyseproviders, zoekinformatieproviders, kredietinformatiebureaus) en kunnen informatie over u ontvangen van hen.

2. Opslagperiode

Het is ons doel om uw persoonsgegevens zo min mogelijk te verwerken. Als de exacte opslagtermijnen niet worden vermeld in deze verklaring, zullen we uw persoonlijke gegevens alleen opslaan zolang dit nodig is om het doel te bereiken waarvoor ze oorspronkelijk zijn verzameld en, indien van toepassing, zolang als wettelijk bepaald.
Wanneer de verwerking van de persoonlijke gegevens niet langer nodig is voor het doel waarvoor ze zijn verzameld, zullen we dergelijke persoonlijke gegevens wissen.

3. Doeleinden van de verwerking

We gebruiken informatie die over u wordt bewaard voor de onderstaande doeleinden.

3.1 Informatie over de klant die u ons geeft

We gebruiken deze informatie om:

 • onze verplichtingen na te komen die voortvloeien uit contracten die tussen u en ons zijn aangegaan en om u de informatie, producten en diensten te verstrekken die u van ons vraagt, inclusief om transacties met u te verwerken, u transactiegegevens te sturen, te authenticeren wanneer u inlogt, te verstrekken klantenondersteuning en onze services te bedienen en te onderhouden;
 • u informatie te verstrekken over andere goederen en diensten die we aanbieden en die vergelijkbaar zijn met die u al hebt gekocht of waarnaar u hebt gevraagd, voor het geval u rechtstreeks toestemming hebt gegeven voor het ontvangen van dit soort communicatie en deze niet heeft ingetrokken;
 • u informatie te geven over goederen of diensten waarvan wij denken dat ze u kunnen interesseren, in het geval dat u rechtstreeks toestemming hebt gegeven voor het ontvangen van dit soort berichten en deze niet heeft ingetrokken;
 • Om u op de hoogte te houden van veranderingen van onze diensten;
 • ervoor zorgen dat de inhoud van onze site zo effectief mogelijk voor u en voor uw computer gepresenteerd wordt;
 • onderzoek doen voor ontwikkeling: we leren hoe onze klanten onze services gebruiken en feedback die rechtstreeks aan ons wordt gegeven om problemen op te lossen en trends, gebruik, activiteitenpatronen en gebieden voor integratie en verbetering van onze services te identificeren;
 • onze legitieme zakelijke belangen en wettelijke rechten te beschermen, wanneer dit voor ons vereist is in verband met juridische claims, compliance-, regelgevings- en auditfuncties en openbaarmakingen in verband met de overname, fusie of verkoop van een bedrijf.
3.2 Informatie die u ons geeft met betrekking tot de ophaling, de levering en de bevestiging

We gebruiken deze informatie om:

 • onze verplichtingen na te komen die voortvloeien uit contracten die tussen u en ons zijn aangegaan (inclusief het doorsturen van deze informatie naar de verzenddiensten binnen de EER om transport te organiseren en uit te voeren);
 • om u van informatie, producten of diensten te voorzien die u bij ons hebt aangevraagd.
3.3 Informatie die we van andere bronnen ontvangen

We kunnen deze informatie combineren met informatie die u ons geeft. We kunnen deze informatie en de gecombineerde informatie gebruiken voor de hierboven uiteengezette doeleinden (afhankelijk van de soorten informatie die we ontvangen).

4. Openbaarmaking van uw informatie

Afhankelijk van de aard en omvang van onze opdracht of de diensten die van ons worden gevraagd, kunnen we persoonlijke informatie delen met de volgende ontvangers voor zover een dergelijke openbaarmaking of verzending redelijkerwijs noodzakelijk of wenselijk wordt geacht om te voldoen aan de bovengenoemde doeleinden of voor de specifieke legitieme verzoek van onze klanten, de betrokkenen. Met wie delen wij uw gegevens:

 • geautoriseerd Eurosender-personeel in EER-landen dat toegang nodig heeft tot de informatie voor de uitvoering van een contract dat we met u aangaan;
 • bedrijven die deel uitmaken van de Eurosender-groep om producten en diensten te exploiteren en te verbeteren;
 • geselecteerde derden, waaronder verzenddiensten en andere zakelijke partners, leveranciers en onderaannemers (allemaal binnen EER-landen) voor de uitvoering van elk contract dat we met hen of u aangaan, waaronder: verzenddiensten, leveranciers van website- en applicatie-ontwikkeling, hosting, onderhoud, back-up, opslag, virtuele infrastructuur, betalingsverwerkers, accountantskantoren, CRM-platformproviders, telefoonsysteemproviders, analysesysteemproviders, enz.

Bij het kiezen van derden met wie we uw informatie kunnen delen, neemt Eurosender alle nodige voorzorgsmaatregelen om hun adequate beschermingsniveau met betrekking tot persoonsgegevens te waarborgen.

Bovendien maken wij uw persoonlijke gegevens mogelijk bekend aan derden:

 • In het geval dat we een bedrijf of activa verkopen of kopen, in welk geval we uw persoonlijke gegevens kunnen vrijgeven aan de potentiële verkoper of koper van een dergelijk bedrijf of activa, maar alleen als het strikt noodzakelijk is dat de transactie wordt gesloten.
 • Als we verplicht zijn om uw persoonlijke gegevens bekend te maken of te delen om te voldoen aan een wettelijke verplichting, of om onze algemene voorwaarden af te dwingen of toe te passen (https://www.eurosender.com/en/terms-conditions) en andere overeenkomsten; of om de rechten, eigendommen of veiligheid van Eurosender, onze klanten of anderen te beschermen. Hieronder valt het uitwisselen van informatie met andere bedrijven en organisaties om fraude te voorkomen en kredietrisico te verminderen.

Eurosender wijst erop dat het zijn plichten jegens klanten, partners en personeel serieus neemt; maakt daarom aan niemand gegevens bekend, tenzij dit vereist is om te voldoen aan de wet of een geldig en bindend bevel van een overheid of regelgevende instantie, of om te voldoen aan een contractuele verplichting waarvoor de betrokkene toestemming heeft gegeven voor de verwerking (zoals bovengenoemde gevallen). In dergelijke gevallen moeten de overheid of regelgevende instanties het toepasselijke juridische proces volgen om geldige en bindende bestellingen te verkrijgen, en dergelijke bestellingen worden beoordeeld door Eurosender, die bezwaar kan maken tegen te brede of anderszins ongepast of ontoereikende bestellingen.

Tenzij dit verboden is, of als er een duidelijke indicatie is van onwettig gedrag in verband met het gebruik van de producten of diensten van Eurosender, geeft Eurosender een kennisgeving aan zijn klanten alvorens het contact van een klant bekend te maken, zodat zij bescherming tegen openbaarmaking kunnen zoeken en voorbereiden.

Eurosender neemt ook serieuze voorzorgsmaatregelen met betrekking tot overschrijvingen buiten de EER. Eurosender verbindt zich ertoe geen gegevens buiten de EER over te dragen, tenzij dat land of gebied ook zorgt voor een passend beschermingsniveau of passende waarborgen, en op voorwaarde dat de afdwingbare rechten van betrokkenen en effectieve rechtsmiddelen voor betrokkenen beschikbaar zijn.

5. Nieuwsbrief

U kunt u inchrijven op onze nieuwsbrief waarin u alle nodige informatie vindt over onze diensten en alle veranderingen in ons platform waarvan u op de hoogte moet zijn. Wanneer u onze pagina bezoekt terwijl u bent aangemeld bij uw Google-account, kunt u een Eurosender-account aanmaken via een pop-upmelding. Met deze stap wordt u automatisch ingeschreven voor onze nieuwsbrief. U ontvangt dan een inleidende e-mail waarmee u zich eenvoudig kunt uitschrijven voor de nieuwsbrief indien u deze niet wenst te ontvangen. In dat geval worden uw persoonsgegevens automatisch na één (1) maand verwijderd.
De gegevens die vanuit uw Google-account worden gedeeld voor het aanmaken van een Eurosender-account en het verzenden van de nieuwsbrief, zijn uw e-mailadres, naam en profielfoto – het verstrekken van aanvullende gegevens is vrijwillig. Het door u opgegeven e-mailadres kan worden gebruikt voor onze gerichte advertenties.
We slaan ook de door u gebruikte IP-adressen en de tijden van aanmelding en bevestiging op. Het doel van de procedure is om uw aanmelding te verifiëren en u, indien nodig, te informeren over mogelijk misbruik van uw persoonsgegevens.
U kunt uw toestemming voor het ontvangen van de nieuwsbrief op elk moment intrekken door op de link in elke nieuwsbrief te klikken of door een verzoek te sturen naar dataprotection@eurosender.com.

6. Legale basis

Om een rechtmatige verwerking te zijn, moet een verwerkingsverantwoordelijke zijn verwerkingsactiviteiten van persoonsgegevens altijd baseren op een van de rechtsgronden die zijn opgesomd in de AVG. We zullen uw persoonlijke gegevens alleen verwerken als we daarvoor een geschikte rechtsgrond hebben.

Uw persoonsgegevens worden verwerkt wanneer:

 1. u toestemming heeft gegeven;
 2. het noodzakelijk is voor de uitvoering van een contract waarbij u een partij bent of om op uw verzoek stappen te ondernemen voordat u een contract aangaat;
 3. het is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan wij zijn onderworpen;
 4. het is noodzakelijk voor onze legitieme belangen, zolang onze belangen niet worden overschreven door uw belangen of fundamentele rechten en vrijheden. Bijvoorbeeld:
  • om onze wettelijke rechten vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen in geval van een juridische claim;
  • om onze lijst met contacten bij te houden en bij te werken;
  • om om te gaan met de van u ontvangen communicatie, contacten via telefoon of e-mail, en het beantwoorden van uw vragen;
  • om netwerk- en informatiebeveiliging en stabiliteit te garanderen.

7. Uw rechten en rechtsmiddelen

7.1 Recht op toegang

U hebt het recht om van ons bevestiging te krijgen of persoonlijke informatie over u al dan niet wordt verwerkt en, indien dat het geval is, toegang te krijgen tot de persoonlijke informatie en relevante informatie in dat verband.

7.2 Recht op correctie

U hebt het recht om van ons zonder onnodige vertraging de rectificatie van onjuiste persoonlijke informatie over u te verkrijgen en rekening houdend met de doeleinden van de verwerking, het recht om onvolledige persoonlijke informatie te laten voltooien.

7.3 Recht op bezwaar

U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens in bepaalde door de AVG vermelde omstandigheden.

7.4 Recht op verwijdering (recht om te worden vergeten)

U hebt het recht om te worden vergeten wanneer de oorspronkelijke doeleinden niet langer relevant zijn en dat we geen legitieme redenen hebben om uw verzoek om vergeten te weigeren.

7.5 Recht om de beperking van de verwerking te verzoeken

Als u het niet eens bent met een beslissing om persoonlijke gegevens te verwerken op basis van ons legitieme belang, kunt u om een dergelijke verwerking verzoeken. U kunt ook om een beperking van de verwerking verzoeken als u van mening bent dat we onjuiste gegevens verwerken of dat de persoonlijke gegevens niet langer nodig zijn voor verwerking.

7.6 Recht op vervoerbaarheid

U kunt vragen om de overdracht van uw persoonlijke gegevens aan een andere partij.

7.7 Recht om uw toestemming in te trekken

U hebt het recht om uw toestemming te allen tijde in te trekken wanneer de verwerking van persoonsgegevens was gebaseerd op uw toestemming.

7.8 Recht om klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit

U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit in uw land. Desalniettemin nodigen we u uit contact met ons op te nemen voordat u een klacht indient bij de bevoegde autoriteit.

Om uw rechten uit te oefenen, kunt u een schriftelijk verzoek sturen naar dataprotection@eurosender.com.

8. Melding van inbreuk

We stellen de National Data Protection Commission in kennis van een inbreuk op persoonsgegevens zonder onnodige vertraging en niet later dan 72 uur na het ontdekken van de inbreuk.

Overeenkomstig de bepalingen van de AVG, zullen klanten en contacten persoonlijk en zonder onnodige vertraging persoonlijk op de hoogte worden gebracht van een inbreuk in verband met persoonsgegevens, wanneer de inbreuk in persoonsgegevens waarschijnlijk leidt tot een hoog risico voor hun rechten en vrijheden.

9. Wijzigingen in ons privacybeleid

Alle eventuele toekomstige veranderingen die wij doorvoeren in ons privacybeleid worden op deze pagina en waar van toepassing per e-mail aan u bekendgemaakt.

We raden u aan deze pagina regelmatig te bekijken om op de hoogte te blijven van uw rechten en de manier waarop we uw persoonsgegevens verwerken.

Dit beleid is voor het laatst herzien en bijgewerkt op 26 november 2019.

10. Andere websites

Deze Website kan van tijd tot tijd koppelingen bevatten naar en van de websites van onze partnernetwerken, onze adverteerders en onze filialen. Als u een koppeling naar een van deze websites volgt, moet u zich ervan bewust zijn dat deze websites over hun eigen privacybeleid beschikken en dat we geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid aanvaarden voor dat beleid. Controleer dit beleid voordat u persoonlijke gegevens naar deze websites stuurt.

11. Contact

Vragen, opmerkingen, klachten en verzoeken met betrekking tot dit privacybeleid zijn welkom en kunnen worden gericht aan dataprotection@eurosender.com.


Deze versie van de Algemene Voorwaarden treedt in werking op 4 maart 2021.