Pixel
 • /
 • /
 • Algemene handelsvoorwaarden

Algemene voorwaarden

1.    Algemeen

In deze Algemene voorwaarden zijn de volgende definities van toepassing:

 • Verpakking/ding/bagage/koffer/verzending inclusief inhoud.
 • Leverancier van koeriersdiensten: partner(s) die het transport van de verzending uitvoeren als onderdeel van hun kernactiviteiten als vervoersbedrijf.
 • Verboden goederen: goederen die krachtens deze Algemene voorwaarden, de toepasselijke wetgeving en de transportnormen verboden zijn om te worden vervoerd.
 • Eurosender d.o.o.: Eurosender d.o.o., Cesta v Gorice 34B, 1000 Ljubljana, Slovenië.
 • Eurosender d.o.o. is een bedrijf dat het beheer uitoefent over het online boekingssysteem Eurosender.com.
 • Eurosender.com is een online reserveringssysteem van koeriersdiensten die geleverd worden door samenwerkende partners van Eurosender d.o.o. company.
 • Werkdag: elke dag, behalve zaterdag, zondag, nationale feestdagen en andere dagen waarop in het land van bestemming niet wordt gewerkt.
 • Gewicht: het feitelijke gewicht van het pakket, uitgedrukt in kilogram.
 • U/de klant: de persoon of personen die een koeriersdienst boeken.

 

2.    Het bedrijf Eurosender d.o.o.

Eurosender d.o.o. is een bedrijf dat het beheer uitoefent over het online boekingssysteem Eurosender.com. Eurosender.com is een online reserveringssysteem van koeriersdiensten die geleverd worden door samenwerkende partners van Eurosender d.o.o. company.

Door het plaatsen van de opdracht geeft de klant Eurosender d.o.o. de volmacht om zelfstandig en namens de klant (opdrachtgever) een transportovereenkomst met een koeriersdienst af te sluiten die voldoet aan de voorwaarden om de dienst uit te voeren. Eurosender d.o.o., die het transport niet zelf uitvoert, is uitsluitend verantwoordelijk voor het selecteren van een koeriersdienst en niet voor de verplichtingen van de koeriersdienst. De koeriersdienst die Eurosender d.o.o. geselecteerd heeft, neemt de uitvoering van de opdracht over. Hierbij is de koeriersdienst verantwoordelijk voor het ophalen, vervoeren en afleveren van de goederen, zorgt de koeriersdienst zelf voor de organisatie rondom het transport en is de koeriersdienst verantwoordelijk voor de uitvoering ervan.

Op verzoek van de klant zal Eurosender d.o.o. alle aanspraken en rechten cederen die voortvloeien uit transacties die namens de klant onder eigen naam zijn uitgevoerd, waaronder de aanspraken onder de verantwoordelijkheid van de geselecteerde koeriersdienst voor het niet vervullen van koeriersdiensten. De klant is verplicht om bij de koerier zelf de claims terug te vorderen of in te dienen.

Alle extra kosten die voortkomen uit extra eisen die de klant aan de koeriersdienst stelt, komen voor rekening van de klant.

De klant, die consument is, gaat er uitdrukkelijk mee akkoord dat hij/zij het recht zal verliezen om de Overeenkomst met Eurosender d.o.o. te annuleren binnen 14 dagen vanaf de opdracht op de datum waarop de overeenkomst volledig is opgesteld – als de klant diens recht uitoefent voor de einddatum van die periode. De klant, die een consument is, gaat er uitdrukkelijk mee akkoord dat een certificaat over de afgesloten overeenkomst met de datum aangegeven in Lid 43b/1 van de Wet handhaving consumentenbescherming of de overeenkomst met deze datums, per e-mail zal worden verstrekt.

Eurosender d.o.o. accepteert geen opdrachten door onbevoegde wederverkopers en behoudt zich het recht voor om alle opdrachten van onbevoegde wederverkopers te annuleren.

Conform intern beleid en interne procedures voert Eurosender d.o.o. autorisatieprocedures voor individuele wederverkopers uit. Elke wederverkoper kan het starten van deze procedure schriftelijk aanvragen.
 

3.    Afleverperiode

Alle aangegeven afleverperiodes zijn indicatief en bij benadering en kunnen niet worden gegarandeerd. Door het aanvaarden van deze Algemene voorwaarden is de klant zich ervan bewust dat verschillende externe omstandigheden kunnen leiden tot vertragingen in de overdracht of de aflevering van de verzending.

Eurosender d.o.o. houdt regelmatig de routes van elke verzending in de gaten.  Door het aanvaarden van deze Algemene voorwaarden verplicht de klant zich er echter ook toe om de route van de verzending te controleren en zal Eurosender d.o.o. of de koerier schriftelijk in kennis stellen van ongebruikelijke elementen of gegevens.

In het geval dat in een bepaald land douaneprocedures van toepassing zijn, zal Eurosender d.o.o. zijn uiterste best doen om de verzending op tijd af te leveren. Door het aanvaarden van deze Algemene voorwaarden gaat de klant ermee akkoord dat het pakket mogelijk niet op tijd geleverd kan worden als gevolg van douaneprocedures en-of administratieve procedures.

Eventuele extra kosten als gevolg van douaneprocedures of andere procedures komen voor rekening van de klant.

Eurosender d.o.o. is niet verplicht om de klant een schadevergoeding te betalen voor schades die het gevolg zijn van factoren die in het derde lid van deze Algemene voorwaarden vermeld staan, en is ook niet verplicht om eventuele kosten terug te vorderen.
 

4.    Restricties ten aanzien van het gewicht en de afmeting van het pakket

4.1    De omvang van restricties

Een pakket waarvan het transport via Eurosender d.o.o. geboekt is, moet als één geheel worden verstuurd.

Als u meerdere spullen wilt laten verzenden, dan moet u dat over meerdere pakketten verdelen tijdens de boeking.

Alle verpakkingen dienen binnen de volgende afmetingen te blijven:

 • Maximale lengte: 175 cm.
 • Lengte + 2x breedte + 2x hoogte mag niet meer zijn dan 300 cm.
 • De lengte vertegenwoordigt de langste zijde.

Alle pakketten moeten zodanig verpakt zijn dat ze in logistieke centra van de koeriersdienst automatisch gesorteerd kunnen worden.

Als het pakket te groot blijkt, dan heeft elke koerier het recht om het pakket of het vervoer ervan te weigeren, en om een toeslag te berekenen conform de algemene prijslijst van de koerier waarvoor de verantwoordelijkheid bij de klant ligt.
 

4.2. Restricties aan het gewicht van verpakkingen

Elk afzonderlijk pakket moet binnen de limieten blijven van het gewicht dat tijdens de boeking geselecteerd is.

Als het pakket te zwaar blijkt te zijn, dan gaat de klant, door het aanvaarden van deze Algemene voorwaarden ermee akkoord dat Eurosender d.o.o.:

·   uw credit-/betaalkaart waarmee de boeking is betaald, belasten voor de toeslag conform de toepasselijke prijslijst;

·   dat als het pakket te zwaar is, de koerier het pakket mag weigeren of via Eurosender d.o.o. een toeslag mag doorberekenen aan de klant.

Als Eurosender d.o.o uw credit-/betaalkaart niet automatisch kan belasten, dan zal Eurosender d.o.o. u daarvan schriftelijk in kennis stellen met het verzoek om het aangegeven bedrag binnen 7 dagen aan Eurosender te betalen.

Wanneer deze betaling uitblijft, kan dat resulteren in extra vorderingskosten waarvoor de klant uiteindelijk verantwoordelijk is.
 

5.    Bevestigen en annuleren

Na het plaatsen van uw opdracht ontvangt u een boekingsnummer ter bevestiging dat uw opdracht geaccepteerd is om in behandeling te worden genomen.

Op de werkdag voorafgaand aan de geplande datum waarop het pakket wordt opgehaald, ontvangt u een bevestiging dat wij namens u een koerier hebben ingeschakeld om het pakket te verzenden.

Uiterlijk op de ophaaldatum ontvangt u een bevestigingse-mail met een tracking-nummer. In uitzonderlijke gevallen wordt de opdracht niet bevestigd (bijv. wanneer de locatie niet bereikbaar is, in het geval van een nationale feestdag of andere niet-werkdag).

Tot het moment waarop u een bevestiging ontvangt dat wij een koerier hebben ingeschakeld voor de uitvoer van uw opdracht, mag u de opdracht annuleren of wijzigen, en zal het bedrag van de boeking in geval van annulering worden gerestitueerd op de rekening van uw betalingswijze, minus administratiekosten van EUR 15 of 15 %,naar gelang welk bedrag het hoogste is.

Alle annuleringen daarna zullen worden verwerkt, maar dan zonder restitutie van het betaalde bedrag.
 

6.    Verpakken, van labels voorzien en ophalen

De klant is verantwoordelijk voor het verstrekken van volledige en nauwkeurige adresgegevens en alle andere informatie die nodig is voor de uitvoering van de opdracht.

Door de boeking definitief te maken, gaat u ermee akkoord dat het pakket op de aangegeven datum en het opgegeven adres tussen 09:00 en 18:00 uur door de koerier kan worden opgehaald. Door onvoorziene omstandigheden aan de kant van de koerier, kan het pakket ook eerder of later worden opgehaald dan op de aangegeven datum. In zeer uitzonderlijke situaties, als gevolg van onvoorziene omstandigheden aan de kant van de koerier, kan het pakket de volgende werkdag worden opgehaald.

Het pakket moet kunnen worden opgehaald op een gemakkelijk bereikbare locatie, waarbij de auto van de koerier niet verder dan 25 meter van het ophaaladres verwijderd is.

De koerier arriveert op het adres, belt aan of klopt op de deur, waarna de koerier verwacht het pakket in ontvangst te nemen. De koerier vertrekt onverrichter zake als niemand open doet (als niemand aanwezig is, niet op de bel reageert of het adres niet bereikbaar is zonder toegangskaart, code of sleutel).

De volgende poging om het pakket op te halen, verloopt op de volgende werkdag volgens dezelfde procedure. Als die poging ook mislukt, dan wordt de opdracht geannuleerd en vervalt voor de klant het recht op restitutie.

Als de koerier op de aangegeven datum om uiterlijk 18:00 niet is komen opdagen, dan gaat de klant er door het aanvaarden van deze Algemene voorwaarden mee akkoord om Eurosender d.o.o. daarvan onmiddellijk in kennis te stellen om een nieuwe ophaalafspraak te maken.

Tijdens de boeking dient de klant voor beide adressen een lokaal telefoonnummer te vermelden waarop de klant tijdens de ophaal-/ en afleverdatums bereikbaar is.

Eurosender d.o.o. biedt geen telefonische melding voorafgaand aan het ophalen of afleveren, hoewel in sommige landen het telefoonnummer gebruikt kan worden om de omstandigheden van het ophalen/afleveren uit te leggen of andere informatie te verstrekken waartoe Eurosender d.o.o. of de koerier verplicht is.

Door het aanvaarden van deze Algemene voorwaarden gaat de klant ermee akkoord dat Eurosender d.o.o. alle informatie aan de koerier doorgeeft om de opdracht uit te voeren.

Voordat het pakket wordt opgehaald, moet de klant alle oude stickers, labels of adresgegevens hebben verwijderd - alleen het afleveradres mag op het pakket zichtbaar zijn.

De klant gaat ermee akkoord om de goederen te verpakken in binnen- en buitenverpakking die geschikt is voor de categorie van de te verzenden goederen. De verpakking moet geschikt zijn voor transport en om te kunnen worden verwerkt in de logistieke centra van de koeriersdienst. Geschikte verpakking moet onder andere bestand zijn tegen een val van één meter.

De verpakking moet geschikt zijn voor het gewicht en de inhoud van de verzending. Omdat pakketten automatisch gesorteerd worden op transportbanden, moeten verzendingen stevig worden ingepakt.

Een kartonnen doos die uit twee of meer lagen karton bestaat of een koffer die in beschermend plastic gewikkeld is, waarbij in beide gevallen de inhoud beschermd wordt door noppenfolie worden gezien als de enige voorbeelden van geschikte verpakking.

Plastic tassen, reistassen en plastic kratten worden niet toegestaan als verpakking.

Dozen, kartonnen dozen en andere geschikte verpakking kunnen tijdens transport beschadigd raken. Als koffers als verpakking gebruikt worden, dan moeten de goed beschermd worden tegen de kans op beschadiging. Verpakkingen worden niet gedekt door de verzekering. Eurosender d.o.o. en de koerier zijn niet aansprakelijk voor schade aan verpakkingen die tijdens transport ontstaan.

Als goederen niet goed zijn ingepakt, dan kan schade tijdens transport niet verhaald worden op de verzekering. De afzender is verantwoordelijk voor de schade en/of het verlies van onbehoorlijk ingepakte goederen.

Eurosender d.o.o. is niet aansprakelijk:

 • voor verlies, schade of andere schades, toeslagen of kosten die voortkomen uit of verband houden met het transport van het pakket.
 • Eurosender d.o.o. schakelt zelfstandig, namens de klant en diens verantwoordelijkheid, de diensten van een koerier in, en is uitsluitend verantwoordelijk voor het selecteren van de koerier en niet voor het uitvoeren van de opdracht. De koerier of de klant – in gevallen wanneer hij/zij zich niet houdt aan deze Algemene voorwaarden van de koerier – is aansprakelijk voor de schades en kosten die ontstaan zijn tijdens het transport van de verzending.
 • De klant is aansprakelijk voor alle kosten en is verplicht om deze kosten te betalen (bijv. douanekosten en andere leges).

Als een van deze kosten, verliezen of leges voldaan worden door Eurosender d.o.o., dan is de klant verplicht om deze kosten binnen 8 dagen na ontvangst van een factuur hieromtrent te voldoen.

EXTRA SPULLEN

De klant gaat ermee akkoord om de koerier het aantal pakketten te overhandigen die binnen de limieten van gewicht en afmeting blijven. Als de klant pakketten overhandigt die zwaarder of groter zijn, of meer pakketten overhandigd dan aangegeven, dan is de klant verplicht om de meerkosten daarvan te betalen. Wanneer Een koerier na een annulering door de klant op het ophaaladres arriveert, zal de klant geen pakket aan de koerier overhandigen. Wanneer de klant wel een pakket overhandigt, is de klant verplicht om alle kosten daaromtrent te betalen.
 

7.    Afleveren

Tijdens het boeken is de klant verantwoordelijk voor het vermelden van een volledig, nauwkeurig, bestaand en bereikbaar afleveradres. Het afleveradres moet vrij toegankelijk zijn, waarbij de koerier de auto op maximaal 25 meter afstand tot het afleveradres kan parkeren.

Op de dag van aflevering moet de geadresseerde of een afgevaardigde tussen 09:00 en 18:00 uur op het afleveradres aanwezig zijn om het pakket in ontvangst te nemen. In sommige gevallen kan het pakket op een ander adres worden afgeleverd. In het geval van nieuwbouw bevestigt de klant dat het adres reeds bekend is bij koeriersdiensten en dat de klant al eerder op dat adres pakketten in ontvangst heeft genomen.

Als het pakket niet op de geplande datum kan worden afgeleverd om redenen buiten de koerier (bijv. niemand aanwezig), dan zal geprobeerd worden het pakket op een van de volgende werkdagen af te leveren. Als de klant afwezig is, dan heeft de koerier het recht om het pakket naar eigen oordeel op een ander adres af te leveren (bijv. bij de buren of een plaatslijk postkantoor). In dat geval zal de koerier een notitie op het afleveradres achterlaten met de locatie/het adres waar het pakket is afgeleverd. Als de klant het pakket niet binnen 7 dagen na afleveren heeft opgehaald, dan heeft de koerier het recht om het pakket voor rekening van de afzender naar het oorspronkelijke ophaaladres terug te sturen. Conform deze Algemene voorwaarden zullen alle extra kosten daarvoor voor rekening komen van de klant – hierbij heeft Eurosender d.o.o. het recht om de kosten daarvoor te verhalen op de rekening van de betaalmethode die de klant gebruikt heeft.

Na afleveren kan Eurosender d.o.o. het transport en het afleveren van het pakket naar een ander adres niet garanderen. In het geval van een ander afleveradres zal het nieuwe adres als afleveradres worden gebruikt voor het doel van deze Algemene voorwaarden; alle extra kosten die hiermee gepaard gaan, komen voor rekening van de klant.

Als de koerier het pakket op een ander adres heeft afgeleverd en voor de klant een notitie op het oorspronkelijke afleveradres heeft achtergelaten, of als dat duidelijk wordt aangegeven in het volgsysteem, dan wordt geacht dat het pakket krachtens deze Algemene voorwaarden is afgeleverd.

Conform deze Algemene voorwaarden worden een levering gezien als: een overhandiging van het pakket aan een persoon op het afleveradres in ruil voor een handtekening. Na het afleveren zijn Eurosender d.o.o. en de betreffende koerier niet meer verantwoordelijk voor het pakket. Het afleveren dient ook geacht te hebben plaatsgevonden als een persoon op het afleveradres het pakket in ontvangst neemt die zichzelf voordoet als de geadresseerde.

Tijdens het vermelden van het afleveradres moet de klant er garant voor staan dat het adres algemeen bekend is waar pakketten regelmatig ontvangen worden. Het vermelden van een generiek adres, zoals galerij, is onvoldoende en kan leiden tot het niet kunnen afleveren van het pakket en het retour zenden ervan voor rekening van de klant.

Behalve de standaardlijst met verboden goederen mag de klant geen goederen versturen die verboden zijn in het land van afleveren.
 

8.    Vertragingen en verantwoordelijkheid voor vertragingen

Eurosender d.o.o. biedt geen gegarandeerde afleverperioden aan. Als afleverperioden zijn uitsluitend ter informatie en kunnen wijzigen en langer duren als gevolg van omstandigheden bij de koerier en om andere redenen.

Als het pakket te laat is afgeleverd, dan is Eurosender d.o.o. of de koerier niet aansprakelijk voor schades en niet aansprakelijk voor het nakomen van verplichtingen of het voldoen van kosten die daaruit voortvloeien.
 

9.    Verantwoordelijkheid voor schade of verlies van de zending

Eurosender d.o.o. is een online reserveringssysteem en is als zodanig niet aansprakelijk voor eventuele verliezen of beschadigingen van pakketten of de inhoud ervan. Eurosender d.o.o. werkt alleen samen met vooraanstaande koeriersdiensten waardoor beschadigingen en verliezen uiterst zeldzaam zijn.

De koerier is als volgt verantwoordelijk voor het aannemen, vervoeren en afleveren van alle verzendingen die via Eurosender d.o.o. geboekt zijn:

Alle opdrachten via Eurosender d.o.o zijn verzekerd tot een bedrag van € 200,00 die al inbegrepen is in de basisprijs van de verzending.

Als de pakketten een hogere waarde vertegenwoordigen, dan is de klant verplicht zich hiervoor extra te verzekeren. Als u wilt dat wij u daarbij helpen, dan kunt u na de boeking contact met onze helpdesk opnemen via help@eurosender.com. Extra verzekering dient één werkdag vóór de ophaaldatum te zijn afgesloten en wordt berekend volgens de prijslijst van de koerier.

Om schade te voorkomen, dient u er rekening mee te houden dat, ondanks voorzichtigheid aan de kant van de koerier, verpakkingen automatisch worden uitgeladen, gesorteerd en weer ingeladen, en derhalve fatsoenlijk verpakt moeten zijn. De verpakking moet zodanig verpakt zijn dat er geen schade ontstaat wanneer deze vanaf een hoogte van één meter valt.

Vanaf het moment dat het pakket wordt overhandigd tot het moment dat het pakket wordt afgeleverd, staat het pakket onder toezicht van de koerier.

Elke verzending moet fatsoenlijk worden verpakt zoals de voorbeelden in deze Algemene voorwaarden. Onbeschadigd karton van voldoende stevigheid (afhankelijk van de inhoud ervan) of een doos verpakt in beschermend plastic wordt gezien als geschikte verpakking.
 

10.    Verzekering, vergoeding en verboden goederen

10.1    Verzekering, aansprakelijkheid en verzekeringsdekking

Alle transporthandelingen die via de boekingssite geboekt zijn, zijn door de koerier verzekerd voor het maximale bedrag van € 200,00. De verzekering dekt de kosten en schades in het geval dat een pakket zoekraakt of beschadigd raakt en de vergoeding van transportkosten voor zoekgeraakte of beschadigde pakketten.

Op verzoek van de klant zal Eurosender d.o.o. alle aanspraken en rechten cederen die voortvloeien uit transacties die namens de klant onder eigen naam zijn uitgevoerd, waaronder de aanspraken onder de verantwoordelijkheid van de geselecteerde koeriersdienst voor het niet vervullen van koeriersdiensten. De klant is verplicht om bij de koerier zelf de claims terug te vorderen of in te dienen.

In het geval van verlies zal Eurosender d.o.o. de klant helpen bij het indienen van claims bij de koerier.

De verzekering geldt niet in het geval van:

 • verzendingen die niet fatsoenlijk zijn ingepakt.
 • verzendingen die niet-standaard zijn.
 • goederen waarvoor onze diensten niet worden aanbevolen zonder kennisgeving vooraf en de aanschaf van extra verzekering, zoals televisies, mobiele telefoons, computers en andere computer- en elektronische apparatuur.
 • de inhoud van een verzending die succesvol is afgeleverd conform lid 7 van deze Algemene voorwaarden.

Schade die veroorzaakt wordt door terrorisme, natuurrampen en het transport van illegale goederen vallen buiten de dekking van de verzekering.

Eurosender d.o.o. is niet aansprakelijk voor schade, verlies, gemiste of late overhandiging, mislukte of late aflevering of voor andere schades of kosten die voortkomen uit de bestelde diensten via de boekingssite van Eurosender, noch voor kosten en gevolgschade in relatie tot deze opdracht.

Eurosender d.o.o. is niet aansprakelijk voor mogelijke winstderving als gevolg van voorvallen die in de vorige paragraaf beschreven staan.
 

10.2    Procedure in het geval van schade of verlies

Om de procedure bij de koerier te kunnen starten als gevolg van verlies of schade van de verzending, moet Eurosender d.o.o. de informatie ontvangen die in deze Algemene voorwaarden vermeld staat.

Om aanspraak op de verzekering te maken, moet de klant de verzending van het pakket volgen. Als binnen zeven dagen geen wijzigingen zijn opgetreden ten aanzien van het pakket, dan is de klant verplicht om na dit termijn van zeven dagen binnen 48 uur contact op te nemen met Eurosender d.o.o. om de procedure te starten om het pakket te vinden.

Als het pakket niet binnen vijf dagen na de afleverdatum is afgeleverd, dan dient de klant ons daarvan schriftelijk in kennis te stellen.

De kennisgeving in de bovenstaande twee paragrafen dient vergezeld te worden door:

 • een overzicht van de goederen in het pakket en de waarden ervan.
 • een beschrijving van de buitenkant van het pakket.
 • informatie over de manier van verpakken.
 • bevestiging van de overdracht van het pakket.

In het geval dat het pakket bij aflevering beschadigd is, dan moet de klant het pakket niet onvoorwaardelijk in ontvangst nemen en moet samen met de koerier een rapport opstellen met foto's en een gedetailleerde beschrijving van de schade. De aantekeningen moeten worden ondertekend door de klant en de koerier. Verder moet de klant Eurosender d.o.o. binnen 48 uur na ontvangst van het beschadigde pakket schriftelijk in kennis stellen. De kennisgeving moet vergezeld worden door:

 • de aantekeningen;
 • foto's waaruit de schade blijkt;
 • de waarde van de beschadigde goederen;
 • het adres waarop de koerier de beschadigde goederen kan inspecteren en zo nodig kan meenemen;
 • bevestiging van de overdracht van het pakket.

Als de klant Eurosender d.o.o. niet in kennis stelt en voorziet van alle benodigde informatie, dan wordt de kennisgeving beschouwd als zijnde niet doorgestuurd.

Als de verzending beschadigd is, dan is de klant verplicht om de verzending voor eigen kosten te behouden in de conditie waarin het is afgeleverd, totdat de procedure is afgerond.

Na ontvangst van alle benodigde informatie zal Eurosender d.o.o. de koerier namens de klant verzoeken om krachtens de verzekering tot uitkering over te gaan.
 

10.3    Spullen die verboden zijn

Door het aanvaarden van deze Algemene voorwaarden gaat de klant akkoord met de lijst van verboden goederen en verklaart geen goederen te zullen versturen die op de lijst voorkomen of verboden zijn krachtens de Algemene voorwaarden van de koerier of krachtens de wet van het land waar het pakket moet worden opgehaald of afgeleverd.

De klant zal geen gestolen goederen versturen die niet vrij circuleren onder de toepasselijke wet van de Europese Unie.

Eurosender d.o.o. verbiedt het verzenden van sieraden, goud, antiek, foto's, menselijke resten, menselijke organen, dieren, glas en porselein. Als de klant toch besluit toe het verzenden van bovengenoemde goederen, dan is de klant zelf aansprakelijk voor alle kosten die hieruit kunnen voortvloeien.

Onder verboden goederen worden ook alle gevaarlijke stoffen en substanties verstaan waarvoor een speciale vergunning nodig is om te mogen worden vervoerd, die op een speciale manier behandeld moeten worden of waarvoor specifieke documentatie nodig is.

Enkele voorbeelden van verboden goederen:

 • Dieren en producten van dieren;
 • Wapens en munitie;
 • Gevaarlijke substanties en stoffen;
 • Bloemen en andere planten;
 • Menselijke resten en begrafenisurnen;
 • Illegale spullen;
 • Medische monsters;
 • Spullen die een omgeving met een gecontroleerde temperatuur nodig hebben;
 • Pornografie;
 • Geneesmiddelen op recept en andere farmaceutische middelen;
 • Rookwaren;
 • Voedingswaren;
 • Waardevolle spullen;
 • Spullen van emotionele waarde.


TOEPASSELIJKE WETGEVING

Tenzij de wetgeving van het land waarin de klant verblijft anders vermeldt:

 • zullen deze Algemene voorwaarden die deze algemene voorwaarden bevatten, worden geïnterpreteerd krachtens de wet van Slovenië.
 • Mogelijke geschillen zullen worden beslecht door de rechtbank van het betreffende rechtsgebied in Slovenië.
 • In het geval van semantische verschillen tussen diverse vertalingen van deze Algemene voorwaarden, is de tekst in het Sloveens leidend.

 

Eurosender d.o.o. handelt als tussenpersoon: door de boeking te bevestigen, geeft de klant Eurosender d.o.o. de volmacht om namens de klant de overeenkomst met de koerier tot stand te brengen die aan de voorwaarden voldoet om de opdracht uit te voeren.

Eurosender d.o.o. zal uitsluitend aansprakelijk zijn voor het selecteren van de koerier en voert het transport niet zelf uit.