Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

 1. Algemene Voorwaarden
 2. Bezorgdata
 3. Beperkingen met betrekking tot de grootte en het gewicht van de verzending
 4. Bevestiging en annulering van de bestelling
 5. Betaalwijzen
 6. Verpakken, labelen en ophalen
 7. Bezorging
 8. Vertragingen en verantwoordelijkheid in geval van vertragingen
 9. Verantwoordelijkheid voor verliezen en schade aan de verzending
 10. Verzekering, claims en klachtenprocedure en verboden items
 11. Express service en wereldwijde routes
 12. Toepasselijk recht en jurisdictie

1. Algemene Voorwaarden

Terminologie

De volgende definities zijn van toepassing op deze Algemene Voorwaarden:

 • pakket/object/verzending: verzending inclusief alle inhoud,
 • transportdienst: dienst, geleverd door koeriersbedrijven, geselecteerd door Eurosender om de verzending van goederen uit te voeren, en die het transport effectief uitvoeren als onderdeel van hun commerciële activiteiten,
 • verboden goederen: goederen die niet mogen worden verzonden volgens deze Algemene Voorwaarden, de toepasselijke wetgeving en de transportregelgeving,
 • Eurosender: Eurosender SARL,
 • Eurosender SARL, naamloze vennootschap, met registratienummer B230321 en belastingnummer LU30797030, die het online reserveringssysteem Eurosender.com beheert,
 • Eurosender.com: online platform waarmee Eurosender het reserveringssysteem beheert voor transportdiensten, via koeriersbedrijven;
 • werkdag: elke dag behalve zaterdagen, zondagen, nationale feestdagen in de landen van ophalen, transport of levering van de zending,
 • gewicht: daadwerkelijke gewicht van de zending, uitgedrukt in kilogram of berekend door middel van een formule, verstrekt door de koeriersbedrijven, die de verzending van goederen uitvoeren,
 • u/de cliënt/de klant/de gebruiker: persoon of personen, die de boeking van transportdiensten aanvragen, aangeboden door koeriersbedrijven via Eurosender.

Eurosender SARL

Eurosender SARL is een naamloze vennootschap, met registratienummer B230321 en belastingnummer LU30797030, met vestigingsadres te 8-12, rue d’Epernay, L-1490, Luxemburg, die het Eurosender.com online boekingssysteem beheert. Eurosender.com is een online boekingssysteem voor transportdiensten, aangeboden door koeriersbedrijven.

Het bedrijf is ingeschreven in de Registre de Commerce et des Sociétés met registratienummer B230321.

Eurosender SARL is een verantwoordelijk persoon en moet dus btw in rekening brengen voor alle transacties.

Eurosender handelt als commissionair en niet als expediteur. Door het plaatsen van de bestelling via onze website machtigt de klant Eurosender om, in eigen naam en namens de klant (commissaris), transportdiensten te bestellen bij een van de koeriersbedrijven waarmee Eurosender een overeenkomst heeft afgesloten, op voorwaarde dat het geselecteerde bedrijf voldoet aan de vereisten voor de uitvoering van de dienst in opdracht. Eurosender is alleen verantwoordelijk voor de selectie van koeriers dienstverleners en nooit voor het uitvoeren van het transport. De uitvoering van de verplichtingen die inherent zijn aan de transportdienst zijn de exclusieve verantwoordelijkheid van de koeriersbedrijven die zijn geselecteerd om het transport uit te voeren. Het zijn zij, en niet de Eurosender, die het ophalen, het transport en de levering van de verzendingen verzorgen, die het vervoer regelen en die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering.

Op verzoek van de klant zal Eurosender alle vorderingen en rechten die voortvloeien uit de afgesloten transacties overdragen op zijn eigen naam namens de klant, inclusief de claims onder de verantwoordelijkheid van de geselecteerde koeriers dienstverlener voor het niet uitvoeren of onjuiste uitvoering van de koeriersdiensten. De klant is verplicht om de claims en rechten tegen de koeriers dienstverlener rechtstreeks af te dwingen.

Eventuele extra kosten, die het gevolg zijn van aanvullende klantvereisten van de geselecteerde koeriers dienstverlener of die gemaakt zijn aan de douane, zijn exclusief voor de rekening van de klant. Eurosender behoudt zich het recht voor om kostenvergoeding van de klant te eisen voor de kosten die door Eurosender worden gedekt namens de klant, zelfs als dergelijke uitgaven worden gegenereerd na het sluiten van de transportdienst.

De klant stemt er uitdrukkelijk mee in af te zien van het recht om de Overeenkomst met Eurosender op het moment te annuleren, wanneer Eurosender de bestelgegevens indient bij de geselecteerde koeriers dienstverlener.

Eurosender accepteert geen bestellingen van ongeautoriseerde handelaren of wederverkopers en behoudt zich het recht voor om unilateraal elke bestelling annuleren, geplaatst door niet-geautoriseerde handelaren of wederverkopers.

Volgens intern beleid en procedures kan Eurosender individuele handelaren of wederverkopers autoriseren. Elk wederverkoper dient zijn aanvraag schriftelijk aan Eurosender in te dienen om de autorisatieprocedure te starten.

 

2. Bezorgdata

Alle levertijden zijn een schatting en kunnen niet worden gegarandeerd. Met de acceptatie van deze Algemene Voorwaarden, is de klant op de hoogte en gaat ermee akkoord dat veel externe omstandigheden vertragingen in het ophalen of afleveren van de zending kunnen veroorzaken.

Door deze Algemene Voorwaarden te accepteren, stemt de klant ermee in om de zending regelmatig te volgen en, in geval van ongebruikelijke gegevens of voortgang, Eurosender onmiddellijk op de hoogte te stellen.

Wat de douaneprocedures in elk land betreft, moet de geselecteerde koeriers dienstverlener alles in het werk stellen om ervoor te zorgen dat de levering op tijd wordt uitgevoerd. Door het accepteren van deze Algemene Voorwaarden, begrijpt en accepteert de klant dat het pakket te laat kan worden geleverd vanwege douaneprocedures en andere administratieve procedures. De persoon aanwezig op het adres van leveren (de ontvanger) is aansprakelijk voor het dekken van de douanekosten. Eurosender behoudt zich het recht voor om van de klant een onkostenvergoeding te eisen die door Eurosender gedekt wordt namens de klant in verband met douaneprocedures.

Eurosender is niet verplicht om de klant te vergoeden voor schade die is veroorzaakt door enige gebeurtenis onder het tweede deel van deze Algemene Voorwaarden, noch is Eurosender verplicht om gerelateerde kosten te vergoeden.

 

3. Beperkingen met betrekking tot de grootte en het gewicht van de verzending

De klant gaat akkoord om het exacte aantal verzendingen als besteld via Eurosender.com te overhandigen aan de koerier van het geselecteerde koeriersbedrijf, en dat alle pakketten voldoen aan de aangegeven en bestelde dimensies en gewicht. In het geval van verhuizingen of verzendingen van individuele aanbiedingen gaat de klant ermee akkoord om het exacte aantal verzendingen over te dragen aan koerier van het geselecteerde koeriersbedrijf besteld via Eurosender.com, en dat alle pakketten, koffers of pallets strikt voldoen aan de aangegeven en bestelde dimensies en gewicht. Als de klant minder of meer pakketten, koffers of pallets, of pakketten, koffers of pallets die zwaarder zijn overhandigd, moet de klant alle extra kosten betalen die door deze eenzijdige wijziging worden gegenereerd. In geval van annulering van de bestelling door de klant, stemt de klant ermee in om de pakketten, koffers of pallets niet aan de koeriersbestuurder van de geselecteerde koeriers dienstverlener over te dragen, als de koerier arriveert op het ophaaladres. In het geval dat de klant de pakketten, koffers of pallets overhandigt, is de klant verantwoordelijk voor alle opgelopen kosten.

Eventuele extra kosten, die zijn gemaakt als gevolg van het feit dat de klant heeft besloten meer items te verzenden dan zijn geboekt in het bestelproces, of die te grote of te zware verzendingen hebben verzonden, zijn uitsluitend voor rekening van de klant. Eurosender behoudt zich het recht voor om van de klant de onkostenvergoeding te eisen die door Eurosender worden gedekt namens de klant, zelfs als dergelijke uitgaven na het sluiten van de vervoersdienst door het koeriersbedrijf worden gefactureerd. Eurosender behoudt zich het recht voor om administratiekosten van maximaal vijftien (15) EUR in rekening te brengen voor de afhandeling van extra kosten die zijn ontstaan doordat de klant heeft besloten meer items te verzenden dan zijn geboekt in het bestelproces, of te grote of te zware verzendingen heeft verzonden .

Als het aantal items, het gewicht of de omvang van het pakket, de koffer of de pallet het limiet overschrijden als gespecificeerd door de gebruiker op het moment van de boeking van de transportdienst via Eurosender, accepteert de klant dat Eurosender toegestaan is om het volgende uit te voeren:

 1. een extra toeslag maken op de creditcard waarmee de klant de boeking heeft voltooid volgens de geldende prijslijst, als het pakket, de koffer of de pallet niet groter is dan het maximale gewicht of de maximale grootte die is toegestaan door de geselecteerde koeriers dienstverlener; of,
 1. een extra toeslag maken op de creditcard waarmee de klant de boeking heeft gedaan voor een bedrag dat is vastgesteld door de geselecteerde koeriers dienstverlener op grond van een contractuele boete door overgewicht of overmaat, als het pakket, de koffer of de pallet groter is dan het maximale gewicht of maximale gewicht, toegestaan door de geselecteerde koeriers dienstverlener. Als alternatief kan de geselecteerde koeriers dienstverlener ervoor kiezen om het vervoer van het pakket te weigeren en de contractuele boete niet in rekening te brengen.

In het geval dat Eurosender niet automatisch extra kosten zou kunnen maken op de creditcard waarmee de klant de boeking heeft gemaakt, wordt de klant hiervan schriftelijk op de hoogte gebracht en moet de klant het extra bedrag betalen, als aangegeven binnen een maximumperiode van zeven (7) dagen. Een dergelijke kennisgeving wordt als uitvoerbaar beschouwd zonder rechterlijke verklaring. In het geval dat Eurosender de betaling niet binnen bovengenoemde periode ontvangt, is de klant verplicht om de kosten van de uitvoerende incassoprocedure te dekken.

3.1 Beperkingen met betrekking tot de grootte van de zending

3.1.1 Algemene informatie

Elk pakket, elke koffer of elke pallet die via onze website is geboekt, moet als één stuk worden overgedragen aan de koeriersbestuurder van de geselecteerde koeriers dienstverlener.

Als de klant van plan is meer pakketten, koffers of pallets te verzenden, moet het juiste nummer worden geplaatst tijdens het boeken van de vervoersdiensten. Anders moet de klant een nieuwe boeking plaatsen.

In het geval van verhuizingen of verzendingen van individuele aanbiedingen, indien de klant van plan is meer pakketten, koffers of pallets te verzenden, moet de klant Eurosender hiervan op de hoogte brengen tot uiterlijk 12 uur van de werkdag voorafgaand aan het ophalen.

3.1.2 Verzending van pakketten en koffers

Geen enkel pakket of koffer mag de volgende afmetingen overschrijden:

 • Maximale lengte: 175 cm; en,
 • Lengte + 2 keer de breedte + 2 keer de hoogte mag niet meer zijn dan 300 cm.

Voor doeleinden die betrekking hebben op deze Algemene Voorwaarden, vertegenwoordigt de lengte de langste zijde van het pakket of de koffer.

In het geval van verhuizingen of individuele verzending, mag geen pakket of koffer de aangegeven en bestelde afmetingen overschrijden. Alle pakketten en koffers moeten worden verpakt, zodat het mogelijk is om automatische classificatie uit te voeren in de logistieke centra van de geselecteerde koeriers dienstverlener.

Als het pakket of de koffer niet de juiste afmetingen heeft, behoudt de geselecteerde koeriers dienstverlener zich het recht voor om vervoer te weigeren en een toeslag in rekening te brengen, volgens de geldende prijs. Eurosender behoudt zich het recht voor om kostenvergoeding van de klant te eisen, die door Eurosender namens de klant wordt gedekt, in verband met de grootte van de pakketten of koffer.

3.1.3 Verzending van pallets

De afmetingen van de pallet mogen de aangegeven afmetingen tijdens het bestellen van een pallet of het aanvragen van een individuele aanbieding van Eurosender op onze website niet overschrijden. Op basis van de specificaties in de online bestelling of in de individuele aanbieding aanvraag ingestuurd door de klant, biedt Eurosender de klant het best mogelijke tarief binnen het netwerk van koeriersbedrijven, waarmee het transport van pallets mogelijk is via Eurosender.

Het verzoek voor individuele aanbiedingen, gemaakt door de gebruiker, moet worden aangevraagd via ons individuele aanbodformulier (https://www.eurosender.com/individual-offer) of stuur een schriftelijk verzoek naar dit e-mailadres sales@eurosender.com met de volgende informatie:

 • het aantal te verzenden pallets;
 • de exacte afmetingen van de pallet (hoogte, breedte en lengte), zonder benaderingen;
 • het exacte gewicht van de pallet, zonder benaderingen;
 • de inhoud en waarde van de zending;
 • het complete ophaal- en afleveradres van de pallet;
 • specificaties als de gebruiker geïnteresseerd is in het kopen van een aanvullende verzekering.

3.2. Beperkingen met betrekking tot het gewicht van de zending

Alle pakketten moeten binnen de maximale gewichtslimieten zijn, volgens wat de klant heeft aangegeven tijdens het boeken van de dienst via onze website in het geval van pakketten of koffers, of zoals aangegeven in de aanvraag voor individuele aanbieding in het geval van pallets.

In het geval dat de klant de verzending van een europallet rechtstreeks op onze website bestelt, beschouwen we de pallet als een geladen EU-pallet van maximaal 120 lengte x 80 breedte x 100 hoogte en maximaal 240 kg. In het geval dat de klant een pallet heeft waarvan het gewicht en de afmetingen verschillen van het bovengenoemde, dient de klant de afmetingen te controleren en deze op het bestelformulier in te vullen.

 

4. Bevestiging en annulering van de bestelling

Na het plaatsen van een bestelling via onze website, krijgt de klant een bestelnummer dat bevestigt dat zijn bestelling is geaccepteerd en verzonden wordt voor verdere verwerking. Met uitzondering van bestellingen geplaatst door geregistreerde B2B-gebruikers die de bestelling hebben geplaatst terwijl ze waren ingelogd, worden alle bestellingen niet terugbetaald nadat de klant de bestelling heeft geplaatst, behalve als de klant een flexibele boeking heeft gekocht, waardoor wijzigingen in de bestelling en restituties kunnen worden doorgevoerd totdat het ophalen van de pakketten is voltooid. Een pakket wordt beschouwd als succesvol opgehaald als de Track& Trace informatie van het koeriersbedrijf aangeeft dat het is opgehaald.

Flexibele boeking is inbegrepen in de prijs voor geregistreerde B2B-gebruikers die de bestelling hebben geplaatst terwijl ze waren ingelogd.

Flexibele boeking is alleen te koop in het bestelproces tegen een extra vergoeding. De flexibele reserveringskosten zijn niet-restitueerbaar. Het contract wordt opgeslagen op het domein van Eurosender en kan op elk moment door de klant worden geopend op schriftelijk verzoek aan help@eurosender.com.

Op de werkdag voorafgaand aan de datum voor het ophalen ontvangt de klant een bevestigingsbericht per e-mail, waaruit blijkt dat een verzenddienst op hen naam en account is aangevraagd.

In het geval van verhuizingen of verzendingen van individuele aanbiedingen, ontvangt de klant een bevestigingsbericht per e-mail tussen één (1) tot drie (3) dagen vóór het ophalen, wat aangeeft dat de bestelling is verzonden naar en bevestigd door de koerier dienstverlener.

De klant stemt er uitdrukkelijk mee in afstand te doen van het recht om de Overeenkomst met Eurosender op te zeggen op het moment dat Eurosender de bestelgegevens verzendt naar de geselecteerde koeriers dienstenleverancier. Als de klant besluit om de bestelling te annuleren voordat Eurosender de bestelgegevens naar de geselecteerde koeriers dienstverlener verzendt, moet de klant “Het Formulier voor het Uitoefenen van Consumentenrecht voor het Terugtrekken van het Contract” invullen en per e-mail sturen naar help@eurosender.com of per aangetekende post naar:

Eurosender SARL
Cesta v Gorice 34B
1000 Ljubljana
Slovenia

De klant gaat er uitdrukkelijk mee akkoord dat de gesloten overeenkomst samen met de gegevens, die betrekking hebben op de bestelling en nodig zijn volgens de Code de la Consommation van Luxemburg, per e-mail zal worden verstrekt.

Aanvullende verzekeringen en flexibele reserveringskosten worden niet gerestitueerd.

Zodra het door de geselecteerde koeriers dienstverlener aan ons is verstrekt, stuurt Eurosender het Track& Trace nummer per e-mail naar de klant. Met dit nummer kan de gebruiker het proces van de verzending volgen. Zelden zal de bestelling niet worden bevestigd als bijvoorbeeld de locatie niet toegankelijk is voor de geselecteerde koeriers dienstverlener of een nationale feestdag of een andere niet-zakelijke dag wordt gevierd in het land van afhaling of in Slovenië.

4.1 Restitutie

Restitutie is alleen mogelijk als de klant een flexibele boeking heeft gekocht tijdens het bestelproces en de terugbetaling heeft aangevraagd voor het ophalen plaatsvindt, of als de klant een geregistreerde B2B-gebruiker en ingelogd is tijdens het plaatsen van de bestelling en de terugbetaling aanvroeg voor het ophalen plaatsvindt. Na het ophalen zijn restituties niet meer mogelijk

Klanten die de bestelling via hun B2B Eurosender account hebben geplaatst en de terugbetaling van die bestelling aanvragen, kunnen alleen worden terugbetaald als de verzending nog niet is opgehaald door het geselecteerde koeriersbedrijf. Als de terugbetaling is aangevraagd en de klant de pakketten aan het geselecteerde koeriersbedrijf overhandigt, wordt de dienst als geaccepteerd beschouwd en wordt de terugbetaling niet toegekend.

Indien toegekend, wordt het terug te betalen bedrag toegekend als tegoed op de Eurosender rekening van de klant, dit tegoed kan worden gebruikt voor toekomstige bestellingen. Als de betaling met tegoed optie niet beschikbaar is voor de klant, wordt het terug te betalen bedrag teruggestort op dezelfde betaalrekening die de klant heeft gebruikt om de bestelling te plaatsen (creditcard, PayPal rekening, bankrekening, etc.).

Bedragen betaald voor de dienst “Flexi” zijn in geen geval terugbetaalbaar.

Aanvullende verzekeringen en flexibele reserveringskosten zijn niet restitueerbaar.

In het geval dat een terugbetaling wordt toegekend, zal het terugbetaalde bedrag beschikbaar zijn voor de klant binnen dertig (30) dagen vanaf het moment dat Eurosender de klant informeert over het aanvaren van de terugbetaling.

4.2 Annuleringen in geval van prijswijzigingen

Eurosender behoudt zich het recht voor om kosten in rekening te brengen voor de klant in het geval dat er een abrupte prijswijziging plaatsvindt voor de route die door de klant is geselecteerd op het moment van het plaatsen van de bestelling, voordat de klant hiervoor toestemming heeft gekregen. In het geval dat de klant de extra kosten voor de verandering van prijzen in de geselecteerde route weigert, behoudt Eurosender zich het recht voor om de klant een volledige terugbetaling te bieden en de bestelling voor vervoersdiensten niet door te sturen naar een koeriersbedrijf.

 

5. Betaalwijzen

Alle betalingstransacties die via onze website worden verwerkt, zijn beveiligd met SSL-certificaten GeoTrust © die ervoor zorgen dat de communicatie tussen de server van de gebruiker en onze website wordt gecodeerd en beveiligd.

Bij het boeken van diensten via onze website biedt Eurosender zijn klanten de volgende betaalwijzen:

5.1 Betalen via creditcard

Als de klant voor deze betaalmethode kiest, moet de klant voordat de bestelling bevestigt wordt de gegevens invoeren van de creditcard waarmee de betaling voor het boeken van vervoersdiensten zal worden verwerkt.

Alle creditcardbetalingen gebeuren rechtstreeks via het beveiligde systeem van Braintree of Adyen, onze partners voor betaalverwerking oplossingen en hun bankpartners. Eurosender slaat geen informatie over creditcards op, aangezien het volledige betaalproces verificatie door Braintree of Adyen en zijn bankpartners rechtstreeks wordt uitgevoerd.

Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat de gekozen creditcard om de betaling van de boeking van verzenddiensten te maken, actief is en voldoende geld beschikbaar heeft om de transactie met succes te verwerken. Eventuele extra kosten die worden gegenereerd in het geval dat de creditcard om welke reden dan ook wordt geweigerd, zijn uitsluitend voor rekening van de klant.

5.2 Betalen via PayPal

Als de klant voor deze betaalmethode kiest, wordt de klant, voor het bevestigen van de bestelling, omgeleid naar de PayPal website, waar de klant moet inloggen via hun gebruikersnaam en wachtwoord, of een account moet maken, als deze geen actieve account heeft. Zodra de betaling met succes op het online platform van PayPal is verwerkt, wordt de klant teruggeleid naar onze website, waar de bevestiging van de betaling en van de bestelling beschikbaar zal zijn.

Het is de verantwoordelijkheid van de klant, die PayPal heeft gekozen om te betalen voor het boeken van verzenddiensten, om ervoor te zorgen dat hun PayPal rekening actief is en over voldoende saldo beschikt om de transactie succesvol te verwerken. Eventuele extra kosten die worden gegenereerd in het geval dat de transactie wordt afgewezen, zijn uitsluitend voor rekening van de klant.

5.3 Betalen via bankoverschrijving

Als de klant voor deze betaalmethode kiest, wordt de bestelling niet onmiddellijk bevestigd en wordt deze pas bevestigd nadat Eurosender een bevestiging van de succesvolle bankoverschrijving heeft ontvangen voor het totale bedrag van de boeking. De klant ontvangt een e-mail van Eurosender met instructies over hoe te betalen, inclusief de bank, de bankrekening van Eurosender, het over te maken bedrag, enz.

Eventuele bank gerelateerde kosten, gegenereerd door de bankoverschrijving, zijn exclusief voor rekening van de klant. Als het bedrag dat op de bankrekening van Eurosender is ontvangen minder is dan wat op de rekening van Eurosender zou zijn gestort, wordt de bestelling niet bevestigd. Eurosender is niet verplicht om de gebruiker op de hoogte te stellen dat het gestorte bedrag niet voldoende was om de bestelling te bevestigen.

De klant heeft een maximum van dertig (30) kalenderdagen om een e-mail te sturen naar help@eurosender.com bijvoeging van een kopie van de bevestiging van succesvolle bankoverschrijving. De bevestiging van een succesvolle bankoverschrijving moet door de klant worden verzonden vóór de geselecteerde ophaaldatum. Als het niet vóór de geselecteerde ophaaldatum is ontvangen, wordt een nieuwe ophaaldatum pas geregeld nadat de bevestiging van de succesvolle overboeking is ontvangen. Het is de exclusieve verantwoordelijkheid van de klant om Eurosender te informeren over bankoverschrijvingen. Wanneer deze bevestiging door Eurosender is ontvangen, ontvangt de klant een e-mail ter bevestiging van de bestelling. Als binnen dertig (30) dagen geen bevestiging van succesvolle bankoverschrijving wordt ontvangen, wordt de bestelling geannuleerd en ontvangt de gebruiker hiervan bericht.

5.4 Betalen met tegoed

Het voordeel van deze betaalmethode is dat de klant niet telkens de betalingsgegevens hoeft in te voeren (d.w.z. gegevens van een creditcard of PayPal rekening) bij het boeken van verzenddiensten via onze website. Daarnaast beloont Eurosender loyaliteit door kortingen te geven op bestellingen die zijn betaald met tegoed die beschikbaar zijn op het profiel van de klant.

Als de klant voor deze betaalwijze kiest, zal de klant het tegoed gebruiken dat beschikbaar is op hun account tijdens het plaatsen van een bestelling.

Bij bevestiging van de betaling moet de klant voldoende tegoed beschikbaar hebben op hun account om te bestellen. In het geval dat er onvoldoende krediet is, kan de klant zijn tegoed herladen voordat hij de bestelling bevestigt met een creditcard of PayPal. Als de klant besluit op te laden, met behulp van een creditcard of PayPal, op voorwaarde dat de klant voldoende saldo op de creditcard of op de PayPal rekening heeft, wordt de opwaardering automatisch bevestigd en is het tegoed beschikbaar voor gebruik automatisch. Anders wordt de bestelling geannuleerd.

Bovendien kan de klant het tegoed op elk moment opnieuw opladen.

 

6. Verpakken, labelen en ophalen

6.1 Algemene informatie

De klant is verantwoordelijk voor het verstrekken van een volledig en exact adres voor het ophalen en afleveren van het pakket, de koffer of de pallet en alle andere relevante informatie om het afhalen en bezorgen te vergemakkelijken. Verder is de klant verantwoordelijk voor het uitprinten van het identificatielabel, in het geval dat dit vereist is vanwege het type dienst dat is aangeschaft of vanwege specifieke vereisten van de geselecteerde koeriers dienstverlener. De klant is als enige verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat het juiste label op het juiste pakket wordt geplaatst, zelfs in gevallen waarin het koeriersbedrijf het label print.

De chauffeur van de geselecteerde koeriers dienstverlener komt naar het adres, klopt op de deur van het gebouw en wacht tot het pakket, de koffer of de pallet wordt afgeleverd. Als niemand de deur opent (als er niemand in de richting aanwezig is, als er een deurbel aanwezig is op het adres en niemand antwoordt of als het gebruik van een speciale vergunning of een toegangskaart vereist is om het pand te betreden), zal de bestuurder weggaan.

De volgende poging om het pakket, de koffer of de pallet op te pakken, wordt volgens dezelfde procedure uitgevoerd; als dit niet mogelijk is, wordt de bestelling geannuleerd zonder dat de klant recht heeft op terugbetaling van het betaalde bedrag.

Tijdens het boekingsproces moet de klant het lokale telefoonnummer opgeven als per het land van ophalen en bezorgen waarop iemand beschikbaar zal zijn op het moment van ophalen en afleveren. De bestuurder van de geselecteerde koeriers dienstverlener is echter niet verplicht om telefonisch contact op te nemen met de gebruiker of de contactpersonen. Als de bestuurder ervoor kiest om dit te doen, worden alleen lokale telefoonnummers gecontacteerd.

De dienst, aangeboden door Eurosender, omvat geen oproep aan de klant voorafgaand aan de ophaling en levering. In sommige landen kan het telefoonnummer dat door de klant tijdens het boekingsproces is verstrekt, worden gebruikt om de omstandigheden van de ophaling en levering te verduidelijken, of voor aanvullende informatie die Eurosender of de geselecteerde koeriers dienstverlener of dienstverlener nodig kunnen hebben.

Vóór het ophalen moet de klant alle oude labels of adresgegevens verwijderen die op het pakket, de koffer of de pallet zijn bevestigd. Om verwarring bij de bezorging te voorkomen moet alleen het adres van de ontvanger op de verpakking, koffer of pallet geplakt worden. Bovendien is de klant als enige verantwoordelijke om te zorgen dat het juiste label op het juiste pakket wordt geplakt, zelfs in gevallen waarin het koeriersbedrijf het label print.

De klant gaat ermee akkoord dat verpakte goederen een geschikte binnen- en buitenverpakking moeten hebben, afhankelijk van het type te vervoeren artikelen. De verpakking moet geschikt zijn voor het gewicht en de inhoud van de zending. De verpakking moet geschikt zijn voor transport en behandeling in de logistieke centra van de geselecteerde koeriers dienstverlener. Een adequate verpakking moet onder andere bestand zijn tegen vallen vanaf een hoogte van één (1) meter. Onregelmatig gevormde items zoals koffers moeten zorgvuldig worden omwikkeld met plastic rekfolie. Klanten moeten ervoor zorgen dat de hele koffer is ingepakt (inclusief de wielen en handgrepen), zodat scherpe voorwerpen aan de buitenkant van de koffer andere zendingen niet kunnen beschadigen. Aan de binnenkant moet het pakket, de koffer of de pallet een geschikte verpakking hebben, bijvoorbeeld bubbeltjesplastic om breuk en beschadiging van de getransporteerde artikelen te voorkomen.

Als de artikelen niet naar behoren binnen en buiten zijn verpakt of te groot of te zwaar zijn, zal de verzekering niet gelden en heeft de klant geen recht op restitutie. De klant is als enige verantwoordelijk voor schade en verlies van pakketten, koffers of pallets die niet op de juiste manier zijn verpakt of die de limieten voor afmetingen en gewicht overschrijden. Het koeriersbedrijf kan ook de claim voor verzekeringsvergoeding afwijzen als ze de koffer als gevaarlijk beschouwen en andere pakketten tijdens het transport kunnen beschadigen.

Als de klant ervoor kiest om een koffer als verpakking (al dan niet verpakt) te gebruiken, zal de koerier deze als een verpakking beschouwen. Zij zijn dus niet verantwoordelijk voor eventuele schade aan de koffer die tijdens het transport kan ontstaan.
Als de klant ervoor kiest om een koffer of een tas als verpakkingsmethode te gebruiken en deze niet in een plasticfolie verpakt zoals beschreven staat, zal de koerier niet verantwoordelijk zijn voor het verlies van het pakket. Als een koffer of zak niet in folie verpakt is, is er een kans dat het etiket loskomt en dit kan leiden tot het verlies van de zending.

In het geval dat de door de klant geselecteerde route onderhevig is aan een uitklaring door de douane, is de klant verplicht de factuur van de gekochte goederen toe te voegen aan de verzending. Het niet volgen van deze regels, geeft voldoende reden tot het niet boeken van de ophaling door de koerier en het annuleren van de verzending zonder een restitutie te ontvangen, of de bestelling wordt geannuleerd totdat de klant de factuur kan voorleggen, naar eigen goeddunken.

Eurosender is op geen enkele manier aansprakelijk voor verlies, schade of andere onvolkomenheden, kosten of uitgaven die voortvloeien uit of verband houden met het vervoer van pakketten, koffers of pallets. Eurosender boekt als systeembeheerder van het online boekingsplatform alleen vervoersdiensten namens de klant en op verzoek van de klant. Daarom is Eurosender alleen verantwoordelijk voor de selectie van koeriers dienstverleners en nooit voor de uitvoering van transport.

In het geval dat de gebruiker deze algemene voorwaarden en/of de algemene voorwaarden van de geselecteerde koeriers dienstverlener overtreedt, zijn de koeriersdienst of de klant, en niet Eurosender, verantwoordelijk voor alle schade en kosten die tijdens het transport worden gemaakt.

De klant is verantwoordelijk voor de betaling van alle belastingen met betrekking tot transport (d.w.z. douane- en andere belastingen) en is verplicht deze onmiddellijk te betalen. Het is de gewoonte dat de persoon op het adres van levering de douane kosten betaalt, ook als deze persoon de klant niet is. Als Eurosender om welke reden dan ook een van deze kosten, verliezen of belastingen zou betalen, is de gebruiker verplicht Eurosender te vergoeden binnen zeven (7) dagen na de datum van uitgifte van een ontvangstbewijs voor terugbetaling door Eurosender. Een dergelijke kennisgeving biedt uitvoerende verdienste. Mocht Eurosender de betaling niet binnen dit termijn ontvangen, dan is de klant verplicht om de kosten van de incassoprocedure te dekken.

Door deze algemene voorwaarden te accepteren, stemt de klant ermee in dat Eurosender de gegevens, verkregen van de klant tijdens de bestelverwerking via Eurosender.com, overdraagt aan de geselecteerde koeriers dienstverlener, volgens de procedure beschreven in Eurosender’s Privacybeleid.

6.2 Verpakken, labelen en ophalen van pakketten of koffers

6.2.1 Dienst “Standaard”

Wanneer u vervoersdiensten boekt met de dienst “Standaard”, stemt de klant ermee in dat het pakket of de koffer beschikbaar is op het ophaaladres voor de geselecteerde koeriers dienstverlener om op te halen van 9.00 tot 18.00 uur. Vanwege onvoorziene omstandigheden in verband met de geselecteerde koeriers dienstverlener, kan de ophaling vóór of na deze tijd worden uitgevoerd. In zeldzame gevallen kan de geselecteerde koeriers dienstverlener, vanwege onvoorziene factoren, het ophalen op de volgende werkdag uitvoeren.

Als de chauffeur van de geselecteerde koeriers dienstverlener niet aanwezig is om op te halen op de ophaaldatum, neemt de klant volgens deze algemene voorwaarden de verantwoordelijkheid op zich om Eurosender onmiddellijk over dit feit te informeren, zodat Eurosender een tweede ophaalpoging kan regelen met de koerier.

Het pakket of de koffer moet op de juiste manier worden verpakt voor transport en behandeling in de logistieke centra van de geselecteerde koeriers dienstverlener. Het oppervlak van het pakket of de koffer moet geschikt zijn om het identificatielabel op te kunnen plakken door de geselecteerde koeriers dienstverlener op het moment van ophalen. De klant is als enige verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat het juiste label op het juiste pakket wordt geplaatst, zelfs in gevallen waarin het koeriersbedrijf het label print.

Geschikte verpakking is bijvoorbeeld een kartonnen doos, bestaande uit twee of meer lagen karton of koffers omwikkeld met beschermend rekfolie. Onregelmatig gevormde items zoals koffers moeten zorgvuldig worden verpakt in plastic rekfolie (inclusief de wielen en handgrepen), zodat scherpe voorwerpen van de koffer andere zendingen niet kunnen beschadigen. Aan de binnenkant moet het pakket of de koffer een geschikte verpakking hebben, bijvoorbeeld bubbeltjesplastic om breuk en beschadiging van de getransporteerde artikelen te voorkomen.

Plastic zakken, reistassen en plastic dozen zijn geen toegelaten soorten verpakkingen.

Koffers, kartonnen dozen en andere geschikte containers kunnen tijdens transport worden beschadigd. Als koffers als verpakking worden gebruikt, moeten ze adequaat worden beschermd om schade te voorkomen. Het koeriersbedrijf kan ook de claim voor verzekeringsvergoeding afwijzen als ze de koffer als gevaarlijk beschouwen en andere pakketten tijdens het transport kunnen beschadigen. Noch de geselecteerde koeriers dienstverlener, noch Eurosender is verantwoordelijk voor enige schade, veroorzaakt door de verpakking tijdens het transport.

6.2.2 Dienst “Flexi”

In het geval dat voor de route, geselecteerd door de klant, Eurosender de dienst “Flexi” aanbiedt, moet de gebruiker direct het tijdstip en de datum van ophalen overeenkomen met de geselecteerde koeriers dienstverlener en het geleverde label afdrukken. Eurosender is niet verantwoordelijk voor het coördineren van de tijd en datum van afhaling. Ophalen zal niet plaatsvinden tot een specifieke datum en tijd is overeengekomen tussen de klant en het koeriersbedrijf.

Afhankelijk van de beschikbaarheid en bezorgroutes die door de geselecteerde koeriers dienstverlener worden georganiseerd, kan de ophaaldatum worden overeengekomen, zelfs op dezelfde dag waarop de gebruiker het vervoer via Eurosender.com heeft gereserveerd.

Wanneer u vervoersdiensten boekt met het product “Flexi”, stemt de klant ermee in dat het pakket of de koffer beschikbaar is op het ophaaladres voor de geselecteerde koeriers dienstverlener om het op de datum en tijd te verzamelen, rechtstreeks overeengekomen tussen de gebruiker en het koeriersbedrijf.

Het pakket of de koffer moet op de juiste wijze worden verpakt voor transport en behandeling in de logistieke centra van de geselecteerde koeriers dienstverlener. Op het oppervlak van de verpakking of koffer moet het identificatielabel van de verzending vóór verzending door de klant worden bewaard en bevestigd. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om het identificatielabel af te drukken en te houden voordat het pakket wordt opgehaald door de bestuurder van de geselecteerde koeriers dienstverlener. De chauffeur weigert mogelijk het ophalen en trekt zich terug van het ophaaladres als de gebruiker het identificatielabel niet heeft afgedrukt en op de verpakking heeft geplakt. Dit identificatielabel zal per e-mail door Eurosender naar de klant worden verzonden. De klant is er als enige verantwoordelijk voor dat het juiste label op het juiste pakket wordt geplaatst.

Geschikte verpakking is bijvoorbeeld een kartonnen doos, bestaande uit twee of meer lagen karton of koffers omwikkeld in een beschermend rekfolie. Onregelmatig gevormde items zoals koffers moeten zorgvuldig worden verpakt in plastic rekfolie (inclusief de wielen en handgrepen), zodat scherpe voorwerpen van de koffer andere zendingen niet kunnen beschadigen. Aan de binnenkant moet het pakket of de koffer een geschikte verpakking hebben, bijvoorbeeld bubbeltjesplastic om breuk en beschadiging van de getransporteerde artikelen te voorkomen.

Plastic zakken, reistassen en plastic dozen zijn geen toegelaten soorten verpakkingen.

Koffers, kartonnen dozen en andere geschikte containers kunnen tijdens transport worden beschadigd. Als koffers als verpakking worden gebruikt, moeten ze adequaat worden beschermd om schade te voorkomen. Het koeriersbedrijf kan ook de claim voor verzekeringsvergoeding afwijzen als ze de koffer als gevaarlijk beschouwen en andere pakketten tijdens het transport kunnen beschadigen. Noch de geselecteerde koeriers dienstverlener, noch Eurosender is verantwoordelijk voor enige schade, veroorzaakt door de verpakking tijdens het transport.

6.2.3 Dienst “bestelwagenservice”

Bij het boeken van de dienst “bestelwagenbezorging” stemt de klant ermee in dat de zending beschikbaar, correct verpakt en beveiligd is voor transport op het afhaaladres voor de logistieke dienstverlener om deze op te halen tussen 8:00 en 20:00 uur. De geselecteerde koerier neemt bij aankomst contact op met de klant op het afhaaladres. In uitzonderlijke gevallen, als gevolg van onvoorziene factoren die verband houden met de geselecteerde koerier, kan de ophaling vóór of na de geplande datum worden uitgevoerd.

Als de chauffeur van de geselecteerde koeriers dienstverlener niet aanwezig is om op de geplande ophaaldatum, neemt de klant volgens deze algemene voorwaarden de verantwoordelijkheid om Eurosender onmiddellijk over deze situatie te informeren, zodat Eurosender een tweede ophaalpoging kan regelen met de koerier.

De klant moet Eurosender informeren over de verpakking van zijn zending en eventuele speciale vereisten om zijn zending op te halen of af te leveren. De klant begrijpt dat de chauffeur van de koerierdienst niet verplicht is om te helpen met het laden en / of lossen van de zending en dat dit soort assistentie apart moet worden aangevraagd tijdens het boekingsproces. Zodra de bestelling is bevestigd, kunnen eventuele aanvullende verzoeken leiden tot vertragingen bij de levering en extra kosten veroorzaken, die in rekening worden gebracht aan de klant. Bovendien kunnen er ook extra kosten in rekening worden gebracht als de verzending zwaarder of groter is dan geboekt tijdens het bestelproces.

De klant begrijpt dat de service “Bestelwagenbezorging” geen realtime trackinginformatie bevat. De klant kan altijd informatie krijgen over de doorvoer van de zending door contact op te nemen met het ondersteuningsteam van Eurosender, dat de laatste doorvoerupdates rechtstreeks bij de logistieke dienstverlener zal controleren.

De klant wordt vooraf geïnformeerd over de geschatte levertijd. De chauffeur van de logistieke dienstverlener neemt bij aankomst op het afleveradres contact op met de ontvanger. Als de geadresseerde niet beschikbaar is op het afleveradres, wacht de chauffeur op het adres totdat de klant het lossen van de zending kan regelen, zoals overeengekomen. De klant is zich ervan bewust dat onnodig wachten door de chauffeur van de koerier dienstverlener kan leiden tot extra kosten die voor rekening van de klant komen.

6.2.4 Dienst “Individuele Aanbieding”

Wanneer u vervoersdiensten boekt met de dienst “Individueel aanbod”, stemt de klant ermee in dat de pakketten, koffers of pallets beschikbaar zijn op het ophaaladres van de geselecteerde koeriers dienstverlener om deze tussen 8:00 en 18:00 uur op te halen. Het geselecteerde koeriersbedrijf neemt voor of op de dag van ophalen contact op met de klant om het ophalen te bevestigen. Het ophalen zal niet plaatsvinden tot een specifieke datum en tijd is overeengekomen tussen de klant en het koeriersbedrijf. Als gevolg van onvoorziene factoren in verband met de geselecteerde koeriers dienstverlener, kan de ophaling vóór of na deze datum worden uitgevoerd. In zeldzame gevallen kan de geselecteerde koeriers dienstverlener, vanwege onvoorziene factoren, het ophalen op de volgende werkdag uitvoeren.

Als de chauffeur van de geselecteerde koeriers dienstverlener niet aanwezig is om op de ophaaldatum op te halen, neemt de klant volgens deze algemene voorwaarden de verantwoordelijkheid op zich om Eurosender onmiddellijk over dit feit te informeren, zodat Eurosender kan regelen met de koerier een tweede ophaalpoging.

De verzending moet klaar zijn voor transport op het moment dat de chauffeur van de geselecteerde koeriers dienstverlener arriveert voor het ophalen. Dit betekent dat alle items die moeten worden vervoerd, op de juiste manier moeten worden verpakt en voorbereid op het transport. In het geval van een pallet moet de verzending op de juiste manier worden verpakt, binnen de dimensies van het pallet en beveiligd voor transport.

De klant is er als enige verantwoordelijk voor dat het juiste label op het juiste pakket of het juiste pallet wordt bevestigd, zelfs in gevallen waarin het koeriersbedrijf het label afdrukt.

Op het moment van ophalen of na verzending van de verzending naar de depot, bevestigd de bestuurder van de geselecteerde koeriers dienstverlener het identificatielabel op de verzending.

6.2.5 Dienst “Vracht”

Bij het boeken van transportdiensten met de dienst “Vracht” stemt de klant ermee in dat de pakketten, koffers of pallets beschikbaar zijn op het ophaaladres voor de geselecteerde koeriers dienstverlener om deze tussen 8:00 en 18:00 uur af te halen. Het geselecteerde koeriersbedrijf neemt voor of op de dag van ophalen contact op met de klant om het ophalen te bevestigen. Het ophalen zal niet plaatsvinden tot een specifieke datum en tijd is overeengekomen tussen de klant en het koeriersbedrijf. Als gevolg van onvoorziene factoren in verband met de geselecteerde koeriers dienstverlener, kan de ophaling vóór of na deze datum worden uitgevoerd. In zeldzame gevallen kan de geselecteerde koeriers dienstverlener, vanwege onvoorziene factoren, het ophalen op de volgende werkdag uitvoeren.

Als de chauffeur van de geselecteerde koeriers dienstverlener niet aanwezig is om de ophaaldatum op te halen, neemt de klant volgens deze algemene voorwaarden de verantwoordelijkheid op zich om Eurosender onmiddellijk over dit feit te informeren, zodat Eurosender een tweede ophaalpoging kan regelen met de koerier.

De verzending moet klaar zijn voor transport op het moment dat de chauffeur van de geselecteerde koeriers dienstverlener arriveert voor het ophalen. Dit betekent dat alle items die moeten worden vervoerd, op de juiste manier moeten worden verpakt en voorbereid op het transport. In het geval van een pallet moet de verzending op de juiste manier worden verpakt, binnen de dimensies van de pallet en beveiligd voor transport.

De klant is als enige verantwoordelijk voor het garanderen dat het juiste label op de juiste pakket of pallet wordt geplaatst, zelfs in gevallen waarin het koeriersbedrijf het label afdrukt.

Op het moment van ophalen of nadat de zending bij de depot arriveert, bevestigd de chauffeur van de geselecteerde koeriers dienstverlener het identificatielabel op de verzending.

6.3 Verpakken, labelen en oppakken van pallets

Bij het boeken van transportdiensten voor pallets, stemt de klant ermee in dat de pallet beschikbaar is op het ophaaladres van de geselecteerde koeriers dienstverlener om deze tussen 8.00 en 18.00 uur op te halen. Het geselecteerde koerierbedrijf neemt vóór of op de dag van ophalen contact op met de klant om het ophalen te bevestigen. Het ophalen zal niet plaatsvinden tot een specifieke datum en tijd is overeengekomen tussen de klant en het koeriersbedrijf. Als gevolg van onvoorziene factoren in verband met de geselecteerde koeriers dienstverlener, kan de ophaling vóór of na deze datum worden uitgevoerd. In zeldzame gevallen kan de geselecteerde koeriers dienstverlener, vanwege onvoorziene factoren, het ophalen op de volgende werkdag uitvoeren.

Als de chauffeur van de geselecteerde koeriers dienstverlener niet aanwezig is om op de ophaaldatum op te halen, neemt de klant volgens deze algemene voorwaarden de verantwoordelijkheid op zich om Eurosender onmiddellijk over dit feit te informeren, zodat Eurosender een tweede ophaalpoging kan regelen met de koerier.

De pallet moet gereed zijn voor transport op het moment dat de chauffeur van de geselecteerde koeriers dienstverlener arriveert voor het ophalen. Dit betekent dat alle items die moeten worden vervoerd, binnen de pallet moeten worden bevestigd en beveiligd voor transport. De klant is als enige verantwoordelijk voor het op eigen kracht verkrijgen van de pallet. In sommige ophaallanden kan Eurosender ervoor zorgen dat het koeriersbedrijf de pallet op het moment van ophalen afhaalt. In deze gevallen moet de klant deze extra service met Eurosender regelen voordat de pick-up wordt bevestigd. Op het moment van ophalen bevestigd de chauffeur van de geselecteerde koeriers dienstverlener het identificatielabel op de pallet.

 

7. Bezorging

De klant is verantwoordelijk voor het verstrekken van een volledig en exact adres voor het ophalen en afleveren van het pakket, de koffer of de pallet en alle andere relevante informatie om de levering te vergemakkelijken. De adresgegevens moeten passen in de daarvoor bestemde velden in het boekingsproces en mogen niet worden opgenomen in het veld “Opmerkingen”; anders ontvangen de koeriersbedrijven mogelijk niet de volledige informatie die nodig is voor een succesvolle ophaling en levering. De levering moet op een gemakkelijk toegankelijke plaats plaatsvinden; de chauffeur van de geselecteerde koeriers dienstverlener moet de vrachtwagen ten minste vijfentwintig (25) meter van het aangegeven afleverpunt kunnen parkeren. Huis-aan-huis dienst is service tot de hoofdingang van het gebouw. De koeriersbestuurder van het geselecteerde koeriersbedrijf is niet verplicht om het pakket, de koffer of de pallet op de bovenste verdiepingen op te halen of af te leveren.

Op de datum van aflevering moet de ontvanger op het afleveradres zijn tussen 9.00 en 18.00 uur, als het geselecteerde product “Standaard” of “Flexi” is, of op het tijdstip dat rechtstreeks met het transportbedrijf wordt overeengekomen als het een pallet verzending is. De ontvanger kan ook een persoon machtigen de verzending namens hem op te halen. In sommige gevallen kan het pakket naar een alternatief adres worden verzonden.

Door het afleveradres in het boekingsproces aan te geven, garandeert de klant dat het een standaard afleveradres is dat algemeen bekend is en waarop verzendingen regelmatig worden ontvangen. Een indicatie van een algemeen adres, zoals een poort, waar mogelijk een bezorging mislukt, is niet genoeg. Bijgevolg wordt de zending op kosten van de klant teruggestuurd naar de afzender. In het geval van nieuwe gebouwen bevestigt de klant door akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden dat het adres al bekend is bij vervoersdienstverleners en dat hij al eerder zendingen op dit adres heeft ontvangen.

Als de bezorging op de geplande dag om een reden niet succesvol is, niet in verband met de geselecteerde koeriers dienstverlener (dat wil zeggen omdat de persoon die is aangewezen om de bezorging te ontvangen niet aanwezig is), zal in de meeste landen de volgende bezorgpoging worden gedaan op de komende werkdagen. Bij afwezigheid van de klant wordt de levering als effectief beschouwd tegen de ondertekening door een persoon, aanwezig op het afleveradres, die bereid is om de zending aan te nemen, tenzij er goede redenen zijn om te twijfelen aan het recht van die persoon om te nemen levering. Er is geen verplichting voor de geselecteerde koeriers dienstverlener om de identiteit van een dergelijke persoon te controleren (bijvoorbeeld op basis van een identiteitskaart).

De geselecteerde koeriers dienstverlener heeft het recht om het pakket, de koffer of de pallet af te leveren op een ander adres (naburig adres, lokaal postkantoor of afleverpunt). In dit geval zal het koeriersbedrijf een briefje achterlaten met de locatie van levering van de zending op het aangegeven hoofdadres. Als het pakket, de koffer of de pallet niet binnen zeven (7) dagen na de eerste bezorgpoging wordt opgehaald, behoudt de geselecteerde koeriers dienstverlener zich het recht voor de verzending op kosten van de gebruiker naar het ophaaladres te retourneren. Volgens deze Algemene Voorwaarden worden extra kosten in rekening gebracht aan de klant, Eurosender houdt zich het recht voor om kosten in rekening te brengen op de creditcard die is gebruikt om de bestelling te plaatsen.

Eurosender garandeert geen transport en verzending op een ander adres dan aanvankelijk aangegeven door de klant bij het boeken van vervoersdiensten via de website Eurosender.com. In het geval dat de klant het adres tijdig corrigeert, wordt het nieuwe adres doorgestuurd naar het koeriersbedrijf en gebruikt als afleveradres voor de doeleinden van deze Algemene Voorwaarden; extra verzendkosten zijn uitsluitend voor rekening van de klant.

Eventuele schade aan de verzending moet worden gemeld op het moment van aflevering door een schade-rapport bij de chauffeur in te vullen of door onder voorbehoud van bewijs van aflevering te ondertekenen. Anders kan het geselecteerde koeriersbedrijf of de verzekeringsmaatschappij elke claim tot schadevergoeding afwijzen.

Volgens deze Algemene Voorwaarden wordt de levering als effectief beschouwd als:

 • de verzending wordt overhandigd aan eenieder die zich op het afleveradres bevindt tegen digitale of handmatige ondertekening, inclusief buren en personen die aanwezig zijn op de aangegeven locatie;
 • de verzending wordt afgeleverd op een alternatief adres;
 • na meerdere mislukte leveringspogingen naar het afleveradres, wordt de zending afgeleverd in een van de magazijnen van de geselecteerde koeriers dienstverlener, die zich dicht bij het oorspronkelijke afleveradres bevindt;
 • de geselecteerde koeriers dienstverlener heeft een bericht van bezorging achtergelaten bij de contact person voor bezorging, of als dit duidelijk is door het volgen van zendingen via internet; of,
 • de verzending wordt op het afleveradres afgeleverd aan een persoon die zich ten onrechte presenteert als de ontvanger.
 • De verzending wordt na de maximale dagen in het magazijn van de koerier teruggebracht naar het ophaaladres.

Zodra een levering als effectief wordt beschouwd, is het duidelijk dat Eurosender en de geselecteerde koeriers dienstverlener zijn vrijgesteld van transportverantwoordelijkheid.

 

8. Vertragingen en verantwoordelijkheid in geval van vertragingen

Alle levertijden zijn bij benadering en kunnen niet worden gegarandeerd. Met de acceptatie van deze Algemene Voorwaarden, is de klant op de hoogte en gaat hij ermee akkoord dat veel externe omstandigheden vertragingen in de aflevering of levering van de verzending kunnen veroorzaken.

In geval van vertragingen zal Eurosender in geen geval aansprakelijk zijn voor schade veroorzaakt door de vertraging en zal niet aansprakelijk zijn voor het oplossen of afdoen van de verplichtingen of uitgaven in verband met de vertraging. Eurosender is niet verplicht om de klant te compenseren voor vertragingen, noch om gerelateerde kosten te vergoeden.

 

9. Verantwoordelijkheid voor verliezen en schade aan de verzending

Eurosender is de beheerder van het online platform voor het boeken van vervoersdiensten en is als zodanig niet aansprakelijk voor verlies of schade aan het pakket, de koffer of de pallet, of aan de inhoud ervan. Eurosender werkt alleen met leveranciers die koeriersdiensten van kwaliteit bieden en daarom zijn schade en/of verliezen ongebruikelijk.

De koeriersdiensten zijn verantwoordelijk voor het ophalen, transporteren en bezorgen van alle verzendingen, gereserveerd via het portaal Eurosender.com.

Om schade te voorkomen, moet de klant zich ervan bewust zijn dat pakketten, koffers of pallets, ondanks de voorzichtigheid die door koeriersdiensten wordt genomen, worden gelost, gesorteerd en mechanisch geladen en daarom moeten ze op de juiste manier worden verpakt.

Pakketten, koffers of pallets staan onder toezicht van de geselecteerde koeriers dienstverlener, van ophaling tot aflevering.

 

10. Verzekering, claims en klachtenprocedure en verboden items

10.1 Verzekering, verantwoordelijkheid en verzekeringsdekking

Eurosender treedt op als commissionair en niet als expediteur bij het beheren van het online portaal voor het boeken van vervoersdiensten. Eurosender is alleen verantwoordelijk voor de selectie van koeriers dienstverleners en nooit voor de uitvoering van transport.

Eurosender treedt niet op als een verzekeringsmaatschappij. Verzorgingspakketten worden niet aangeboden door Eurosender; ze worden rechtstreeks aangeboden door koeriersdiensten of door verzekeringsmaatschappijen met bestaande overeenkomsten met koeriersdiensten of met Eurosender. Om deze reden zijn de algemene voorwaarden van verzekeringsmaatschappijen zoals Ergo of Lloyds en of van koeriers dienstverleners zoals GLS, DPD en DHL van toepassing op alle zaken met betrekking tot de verzekering van verzendingen, geboekt via onze website.

Alle bestellingen voor transport van pakketten of koffers geplaatst via de website Eurosender.com voor de dienst “Standaard” of “De eerst mogelijke datum” ” omvatten een verzekering die wordt aangeboden door de geselecteerde koeriers dienstverlener of door een verzekeringsmaatschappij met een maximale dekking van tweehonderd (200) euro. De verzekeringspremie is al inbegrepen in de basisprijs van de zending. Verzekeringsdekking strekt zich uit tot kosten veroorzaakt in geval van verlies of beschadiging van het pakket. Verzekeringsuitkering dekt geen transportkosten voor verloren of beschadigde pakketten.

Alle bestellingen voor het transport van pallets en vrachtzendingen zijn verzekerd in overeenstemming met de Convention on the International Carriage of Goods by Road Contract (CMR).

Als de verzending artikelen bevat die meer waard zijn dan de maximale verzekeringsdekking, moet de gebruiker een aanvullende verzekering kopen op onze website. Aanvullende verzekeringen moeten worden geboekt tijdens het bestelproces en worden berekend op basis van de prijslijst van de geselecteerde koeriers dienstverlener of van de verzekeringsmaatschappij. Om de klant aanvullende verzekeringen te laten kopen, moet hij/zij akkoord gaan met het beleid dat van toepassing is op het gekozen aanvullende verzekeringspakket, namelijk het DTV Cargo Policy Open, het DTV Cargo Policy All Risks en de aftrekbare disclaimer die van toepassing zijn op de verzekering bij ERGO Versicherung AG.”

Op verzoek van de klant zal Eurosender alle vorderingen en rechten die voortvloeien uit de transacties die op eigen naam namens de klant zijn gesloten, inclusief de claims onder de verantwoordelijkheid van de geselecteerde koeriers dienstverlener voor het niet uitvoeren of onjuiste uitvoering van de koerierdiensten. De klant is verplicht om de claims en rechten tegen de koeriers dienstverlener af te dwingen.

In het geval van verlies biedt Eurosender klantenondersteuning bij het indienen van klachten bij de geselecteerde koeriers dienstverlener. De beslissing over de toelaatbaarheid van de verzekering wordt echter uitsluitend genomen door het koeriersbedrijf of door de verzekeringsmaatschappij.

De verzekering is niet van toepassing in geval van:

 • ongeschikte verpakking;
 • ongebruikelijke verzendingen;
 • vervoer van verboden goederen (zoals beschreven in 10.4) en goederen waarvoor onze diensten niet worden aanbevolen zonder voorafgaande kennisgeving aan ons;
 • vervoer van elektronische apparaten (zoals televisies, mobiele telefoons, computers en andere elektronische apparatuur) zonder originele verpakking; in geval van verlies van een pakket, om de verzekering te activeren, moeten foto’s van het elektronische apparaat in de originele verpakking, genomen vóór de verzending van het artikel, worden verstrekt;
 • verzendingen waarvoor de levering wordt beschouwd als effectief volgens sectie 7 van deze algemene voorwaarden;
 • designer of op maat gemaakte kleding. Kleding in het algemeen kan slechts tot 200 EUR per stuk worden vergoed.
 • In geval van gebruik van de service “Standaard” en “Zo snel mogelijk opgehaald” bedraagt de maximale verzekeringsvergoeding 1000 EUR per stuk.
 • Schadeclaims die niet worden gestaafd door een bewijs van de werkelijke waarde van het beschadigde of verloren voorwerp. Het enige aanvaardbare bewijs van waarde is de originele factuur (Btw-tarief en afschrijvingen zullen in mindering worden gebracht op de oorspronkelijke prijs van het artikel).
 • Verwisselde pakketten die optreden wanneer de verkeerde labels aan de onjuiste pakketten zijn gekoppeld;
 • schade die wordt veroorzaakt door terrorisme, natuurrampen;
 • de klant heeft niet genoeg bewijsmateriaal (fotografisch of geschreven materiaal) verstrekt dat bewijst dat het pakket in perfecte staat was voordat het werd opgehaald; of,
 • de gebruiker op enige manier deze algemene voorwaarden heeft overtreden.

De koeriersbedrijven waarmee Eurosender samenwerkt, behandelen geen pakketten met een opmerking, inscriptie of label die breekbare of kwetsbare inhoud aangeven of instrueren zorgvuldige omgang met het pakket op een andere of met speciale zorg. Het label “kwetsbaar” of “zorgvuldig behandeld” ontheft de afzender op geen enkele manier van de verplichting om de goederen op de juiste manier in te pakken en het beschermt de goederen ook niet. Het geselecteerde koeriersbedrijf en Eurosender zijn in geen geval aansprakelijk voor pakketten met kwetsbare inhoud die verloren of beschadigd raken ondanks het feit dat ze zijn gelabeld met een “breekbaar” of “met zorg” -teken.

De chauffeur van het geselecteerde koeriersbedrijf mag pakketten die duidelijk ontoereikend zijn (te zwaar, te groot, onvoldoende verpakt) weigeren, maar is niet verplicht om de toereikendheid van de verpakking of de inhoud van de pakketten te controleren. Dit betekent dat de chauffeur van het geselecteerde koeriersbedrijf de artikelen nog steeds kan accepteren, zelfs als deze niet zijn verpakt in overeenstemming met deze algemene voorwaarden of als ze artikelen bevatten die niet op de lijst staan. In een dergelijk geval zijn alle extra kosten die verband houden met het verzenden van artikelen met een inadequate verpakking of met verboden inhoud volledig voor rekening van de klant. Bovendien is, indien gekocht, een extra verzekering niet van toepassing op deze artikelen.

Eurosender of het geselecteerde koeriersbedrijf zijn niet verplicht om de opmerkingen te controleren die klanten maken bij het plaatsen van de bestelling op onze website. Zelfs als de klant vermeldt dat de te verzenden artikelen niet in overeenstemming zijn met de voorwaarden, kan de bestelling toch worden doorgestuurd naar het koeriersbedrijf dat het transport kan uitvoeren. Zelfs als de klant die informatie in het veld voor opmerking tijdens het bestelproces heeft opgenomen, zijn alle extra kosten in verband met de verzending van artikelen die niet in overeenstemming zijn met deze Algemene Voorwaarden, uitsluitend voor rekening van de klant. Bovendien is, indien gekocht, een extra verzekering niet van toepassing op deze artikelen. Indien een klant geen schriftelijke bevestiging van een vertegenwoordiger van Eurosender Sales, Customer Support of Claims ontvangt, houdt de kennisgeving van de klant niet in dat Eurosender of het aangewezen koeriersbedrijf de verantwoordelijkheid voor de verzending van een verboden artikel op zich heeft genomen.

Eurosender kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, verlies, mislukking of vertraging in de ophaling, verzending of levering, of voor enige andere schade van kosten, voortvloeiend uit vervoersdiensten, aangevraagd via het webportaal Eurosender.com. Eurosender is niet verantwoordelijk voor winstderving, die zijn oorsprong vindt in een van de hierboven beschreven nummers.

10.2 Claimprocedure in geval van schade of verlies

Eurosender erkent geen enkele alternatieve aanbieder van geschillenbeslechting.

In het geval van verlies van een pakket, koffer of pallet, biedt Eurosender klantenondersteuning bij het indienen van klachten bij de geselecteerde koeriers dienstverlener. De beslissing over de toelaatbaarheid van de verzekering wordt echter uitsluitend genomen door het koeriersbedrijf of door de verzekeringsmaatschappij.

In geval van schade of verlies van een pakket, koffer of pallet, moet de situatie worden gemeld door de persoon die verantwoordelijk is voor het ontvangen van de verzending aan de koeriersbestuurder van de geselecteerde koeriersdienst op het moment van aflevering. Eventuele schade aan de verzending moet worden gemeld op het moment van aflevering door een schade-rapport bij de chauffeur in te vullen of door onder voorbehoud van bewijs van aflevering te ondertekenen. Anders kan het geselecteerde koeriersbedrijf of de verzekeringsmaatschappij elke claim tot schadevergoeding afwijzen.

Om een procedure bij de geselecteerde koeriersdienst voor schade of verlies in te leiden, moet Eurosender op het e-mailadres ontvangen claims@eurosender.com de gegevens die in deze paragraaf worden vermeld.

Om de verzekeringsdekking van toepassing te laten zijn, moet de klant de verzending van het pakket, de koffer of de pallet op het internet actief volgen. Als de status van het volgen van de zending niet binnen zeven (7) dagen wordt gewijzigd, moet de klant binnen twee (2) werkdagen na afloop van zeven (7) dagen contact opnemen met Eurosender om de zoekprocedure te starten.

Als het pakket, de koffer of de pallet niet binnen vijf (5) dagen na de verwachte datum van levering wordt geleverd, moet de klant Eurosender onmiddellijk schriftelijk op de hoogte stellen door een e-mail te sturen naar help@eurosender.com, het volgende bijvoegen:

 1. een lijst van de inhoud van de verzending en hun waarde;
 2. een externe beschrijving van de verzending;
 3. informatie over de wijze van verpakking;
 4. een kopie van de bevestigingsmail; en,
 5. een kopie van de bevestiging van inlevering van de persoon die de verzending bij het ophalen overhandigt.

Als een pakket, pallet of koffer beschadigd wordt afgeleverd, moet de klant de zending niet onvoorwaardelijk ontvangen. Integendeel, de klant moet samen met de chauffeur van de geselecteerde koerierdienst een rapport schrijven over de ontvangen beschadigde zending met foto’s en een gedetailleerde beschrijving van de schade. Het document moet worden ondertekend door de bestuurder en door de klant. Bovendien moet de klant Eurosenders hiervan binnen twee (2) werkdagen na ontvangst van de beschadigde zending schriftelijk op de hoogte brengen:

 1. het document ondertekend door de chauffeur en door de klant;
 2. foto’s waaruit de schade duidelijk blijkt (de klant moet een foto van het pakket en de artikelen vóór en na de afhaling verstrekken waaruit duidelijk de schade op het pakket blijkt of de items zijn ontstaan tijdens of als gevolg van transport);
 3. een lijst met de inhoud van de zending en hun waarde;
 4. het adres waarop de koerier de beschadigde artikelen kan inspecteren en indien nodig meenemen; en,
 5. kopie van de verzendbevestiging per e-mail.

Als de klant Eurosender niet naar behoren informeert of niet alle vereiste documentatie bijvoegt bij de e-mail die wordt verzonden naar claims@eurosender.com, zal de kennisgeving worden beschouwd als niet verzonden.

In geval van schade aan de verzending, is de klant verplicht om het pakket, de koffer of het pallet in de staat waarin het werd afgeleverd, te bewaren, inclusief alle onkosten, tot aan het einde van de verzekeringsprocedure. Als het pakket aan de buitenkant is beschadigd, moet de klant foto’s maken van de schade voordat hij de goederen uit het pakket haalt.

Als de klant merkt dat een deel van de artikelen op het moment van levering uit zijn pakket ontbreken, kan een claimprocedure worden gestart. De klant moet Eurosender per e-mail dezelfde documentatie verstrekken als in het geval van schade, inclusief foto’s van het pakket vóór de afhaling en na de levering, waaruit blijkt dat het pakket tijdens het transport werd geopend/beschadigd, wat zou leiden tot ontbrekende inhoud.

Na ontvangst van alle nodige bewijsstukken stuurt Eurosender namens de klant de geselecteerde koeriers dienstverlener de aanvraag voor een verzekering met alle documenten die de klant heeft bijgevoegd. De beslissing over de toelaatbaarheid van de verzekering is uitsluitend de verantwoordelijkheid van de koeriers dienstverleners, of van de verzekeringsmaatschappijen met bestaande overeenkomsten met de koeriers dienstverleners of met Eurosender. De koeriersbedrijven of de verzekeringsmaatschappijen met bestaande overeenkomsten met koeriersbedrijven of met Eurosender kunnen maximaal twee (2) maanden over de ontvankelijkheid van een claim beslissen.

De claims worden altijd eerst beoordeeld door het geselecteerde koeriersbedrijf. Als de geselecteerde koeriers dienstverlener besluit de claim af te wijzen, heeft de verzekeringsmaatschappij het exclusieve recht om de claim ook te weigeren. De geselecteerde koeriers dienstverlener en verzekeringsmaatschappijen beoordelen elke claimcase en beslissen over de hoogte van de vergoeding op basis van het verstrekte bewijsmateriaal door de klant en in overeenstemming met hun algemene voorwaarden en met hun interne beleid. Bij het bepalen van de vergoeding van de verzekering houden het koeriersbedrijf en de verzekeringsmaatschappij rekening met de omvang van de schade (ongeacht of het item nog kan worden gebruikt). Een afschrijvingsprovisie kan ook worden afgetrokken als de beschadigde artikelen niet nieuw zijn. BTW en verzendkosten (indien vermeld op de factuur die de waarde van de artikelen bewijst) worden niet vergoed.

Eurosender behoudt zich het recht voor om op elk moment en zonder de noodzaak om uitleg te geven, een claim af te wijzen of te weigeren vanwege onvolledige, misleidende, tegenstrijdige of valse gegevens die van de klant zijn ontvangen. In een dergelijk geval zal Eurosender geen verdere claims van de klant of van derden met betrekking tot de klant erkennen.

10.3 Klachtenprocedure met betrekking tot de diensten van Eurosender

Eurosender treedt op als commissionair en niet als expediteur bij het beheren van het online portaal voor het boeken van vervoersdiensten. Eurosender is alleen verantwoordelijk voor de selectie van koerier dienstverlener en nooit voor de uitvoering van transport. Dit gezegd zijnde, in het geval dat de klant klachten heeft over de diensten van Eurosender als commissionair, zal de klant een klachtenprocedure moeten starten.

Om de interne klachtenprocedure te laten beginnen, moet de klant Eurosender hiervan schriftelijk op de hoogte brengen door een aangetekende brief te sturen naar Eurosender SARL, Cesta v Gorice 34B, 1000 Ljubljana, Slovenië, waarbij het volgende wordt gevoegd:

 1. gedetailleerde beschrijving van de klacht;
 2. idealiter de naam of namen van de personen van Eurosender met wie de klant contact had;
 3. een kopie van de bevestigingsmail; en,
 4. een kopie van alle e-mailcommunicatie uitgewisseld tussen de klant en het Eurosender team.

Als de klant Eurosender niet naar behoren informeert of niet alle vereiste documentatie bij de brief voegt, zal de klachtenprocedure niet van start gaan.

Na ontvangst van een volledige klacht zal Eurosender de zaak doorsturen naar de Claim- en Klachtencommissie die het dossier zal evalueren. De Claim- en Klachtencommissie van Eurosender stuurt binnen dertig (30) dagen nadat de klacht is ontvangen een antwoord naar de klant met betrekking tot de klacht.

10.4 Verboden voorwerpen

Met de goedkeuring van deze Algemene Voorwaarden, gaat de klant akkoord met de lijst met verboden items hierin en verklaart dat geen object op deze lijst verzonden zullen worden, of enig item dat verboden is door de Algemene Voorwaarden van de geselecteerde koeriers dienstverlener of door de wetten van het land waar het ophaal- of afleveradres zich bevindt.

De klant stemt ermee in gestolen goederen of goederen niet in het vrije verkeer te brengen onder de wetgeving van de Europese Unie.

Eurosender verbiedt het verzenden van sieraden, goud, antiek, afbeeldingen, kunstwerken, menselijke overblijfselen, menselijke organen, overblijfselen en organen van dieren, dieren, glas en porselein. Als de klant toch beslist om verboden items te verzenden, zijn zij als enige verantwoordelijk voor alle schade en gemaakte onkosten.

Onder de verboden items vallen ook alle gevaarlijke stoffen en stoffen waarvoor speciale vergunningen voor transport, speciale behandeling of specifieke documentatie vereist zijn.

Voorbeelden van verboden items zijn:

 • dieren en dierlijke producten of overblijfselen;
 • wapens en munitie;
 • gevaarlijke stoffen en voorwerpen;
 • bloemen en andere planten;
 • menselijke resten en lijkurnen;
 • illegale objecten;
 • medische samples;
 • objecten die een omgeving met een gecontroleerde temperatuur nodig hebben;
 • pornografie;
 • geneesmiddelen op recept en andere farmaceutische producten;
 • tabak en alcohol;
 • voedsel (inclusief voedsel in vloeibare vorm);
 • aerosolen en parfums;
 • voorwerpen van hoge waarde;
 • objecten met sentimentele waarde;
 • documenten, cash, kredietkaarten, vouchers en tickets;
 • waardevolle metalen, juwelen, uurwerken, kostbare stenen, echte parels, bont, bijzondere tapijten, klokkenspel, antiek en kunstwerken;
 • andere fragiele items;
 • items die andere pakketten tijdens het transport kunnen beschadigen;
 • voor luchtvracht: alle zendingen van Lithium Ion en Lithium Metal; verboden goederen in overeenstemming met Verordening (EG) nr. 300/2008 van 11 maart 2008 en de uitvoeringsvoorschriften ervan, zoals van tijd tot tijd gewijzigd;
 • verzendingen die zouden vallen onder de European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road (ADR)

Het geselecteerde koeriersbedrijf heeft het recht om pakketten te weigeren waarvan de inhoud gevaarlijk of schadelijk is, of die ongedierte kan vervoeren of stimuleren, of die andere goederen kunnen bederven of beïnvloeden. Als dergelijke pakjes worden overgedragen aan het geselecteerde koeriersbedrijf, behoudt het bedrijf zich het recht voor om op kosten van de klant de pakketten zonder verdere kennisgeving te verwijderen of anderszins af te handelen. In een dergelijk geval is de klant aansprakelijk voor alle verlies of schade die ontstaat in verband met dergelijke pakketten en zal hij/zij het geselecteerde koeriersbedrijf en/of Eurosender vrijgeven van alle boetes, claims, schade, kosten en uitgaven in verband daarmee, en de pakketten kunnen op een zodanige manier worden afgehandeld dat de onderneming of een andere persoon in wiens bewaring ze zich op enig relevant moment bevinden, denken dat geschikt is.

 

11. Express service en wereldwijde routes

De klant kan een Express service boeken voor het verzenden van enveloppen, pakketten, en palletten in landen die deel uitmaken van de EU en daarbuiten.

11.1 Gewicht en afmetingen

Geen enkel pakket mag het volgende gewicht en afmetingen overschrijden.

 • Maximaal gewicht: 70 kg
 • Maximale afmetingen: 120x80x80 cm
 • Maximaal totaal verzendingsgewicht: 3.000 kg

Als het pakket het maximum gewicht en/of afmetingen overschrijdt, zal de klant hier een extra kost moeten voor betalen.

Geen enkel pallet mag het volgende gewicht en afmetingen overschrijden.

 • Maximaal gewicht: 1000 kg
 • Maximale afmetingen: 120x120x160 cm
 • Maximaal aantal of palletten: 10

Dit zijn de absolute afmetingen. Als het pallet het maximum gewicht en/of afmetingen overschrijdt zal de verzending niet verzonden worden en zal de klant geen recht hebben op een vergoeding. Alle prijzen zijn van toepassing voor stapelbare palletten. Extra kosten voor een verzending van een niet-stapelbaar pallet kunnen toegepast worden.

11.2 Verzending van enveloppen

De klant kan documenten en persoonlijke IDs verzenden als hij gebruik maakt van een Express service verzending. Als de envelop met de express verzending optie is aangekocht, zal de klant de optie hebben om een uitgebreide aansprakelijkheid van het koeriersbedrijf te kopen tot 400 euro per zending. Geen aanvullende verzekering is mogelijk.

 • Maximum gewicht: tot 500g per envelop, tot 2kg per verzending.
 • Maximum afmetingen: 35x28x1 cm

11.3 Klanten procedure en documentatie

In het geval dat de route gekozen door de klant een land inhoud dat geen, op het moment van de plaatsing van de order, lid is van de Europese Unie, is de klant er zich van bewust en gaat akkoord met het volgende:

De klant is verantwoordelijk om de originele of een kopie van de originele handelsfactuur of elk ander noodzakelijk document voor het koeriersbedrijf en/of voor de douane te voorzien. Als om het even welke douane autoriteit een aanvullend document nodig heeft met als doel de import/exportaangifte te bevestigen, is het de verantwoordelijkheid van de verzender om op eigen kosten de vereiste documentatie te vertrekken. Als de klant niet-commerciële artikelen verzendt, kan een pro-forma document gebruikt worden als bewijs van waarde voor de douaneregeling. Als om het even welke documenten en/of geprinte papieren, tijdschriften, manuscripts etc. verzonden worden, is er normaalgezien geen originele factuur nodig.

De originele of een kopie van de originele handelsfactuur mogen geen btw bevatten op de prijsverdeling.

De koerier kan de collectie afwijzen of zelf het parcel terugsturen naar de verzender, met de toevoeging van extra kosten waarvoor enkel de klant verantwoordelijk is, in het geval dat de noodzakelijke documentatie niet voorzien is of niet lopen volgens de regelgeving.

De verzender verklaart dat alle uitspraken en informatie met betrekking tot de export en import van de verzending waar en correct zijn en erkent dat in het geval dat onware of frauduleuze verklaringen over de verzending of de inhoud ervan worden afgelegd, een civiele claim en/of strafrechtelijke vervolging, met inbegrip van boetes als verbeurdverklaring en verkoop van de zending, zou kunnen ontstaan.

Tot zover we de klant vrijwillig kunnen helpen bij het vervullen van de vereiste douane- en andere formaliteiten, wordt dergelijke assistentie uitsluitend op risico van de klant verleend. De klant stemt ermee in om ons te vrijwaren en ons schadeloos te stellen van alle claims die tegen ons kunnen worden ingediend. Deze claims vloeien voort uit de door ons verstrekte informatie en alle kosten die we hiermee zullen maken en een eventuele vergoeding voor administratie die we aan de klant in rekening brengen voor het verlenen van diensten die beschreven zijn in deze voorwaarde.

Alle douanerechten, belastingen (inclusief maar niet beperkt tot btw indien van toepassing), boetes, opslagkosten of andere uitgaven die Eurosender maakt als gevolg van het optreden van de douane of andere overheidsinstanties of het niet leveren van de juiste documentatie zullen in rekening gebracht worden aan de klant of de ontvanger van de verzending. In het geval dat Eurosender besluit om de ontvanger van de verzending in rekening te brengen en de ontvanger weigert de gemaakte kosten te betalen, stemt de klant ermee in om ze aan ons te betalen, samen met onze vergoeding voor de administratie en eventuele extra kosten die we zullen maken.

De verzender bevestigt dat de inhoud van de verzending wordt beperkt door IATA, ICAO, IMDG of ADR en niet verboden is, en, in het geval dat de inhoud verboden is, is de klant verplicht om Eurosender in te lichten voorafgaand aan de afhaling. Het koeriersbedrijf mag ook eenzijdig elk soort ander artikel dat niet veilig of legaal kan vervoerd worden, afwijzen.

Het koeriersbedrijf zal trachten alle inklaringsformaliteiten voor de verzending te bespoedigen, maar is niet aansprakelijk voor vertragingen, verliezen of schade veroorzaakt door de inmenging van de douanebeambten of andere overheidsinstanties.

11.4 Afhaling en bezorging

De koerier kan een afhaling weigeren in het geval dat de service niet kan worden verleend om welke reden dan ook die buiten de controle van het koeriersbedrijf valt, zoals afgelegen locaties of sancties opgelegd aan het land van ophalen (embargo).

Er zullen twee pogingen tot het leveren van het artikel zijn. Verzendingen kunnen niet worden afgeleverd in postbussen. Verzendingen zullen worden afgeleverd op het adres van de ontvanger opgegeven door de klant maar niet noodzakelijk persoonlijk aan de genoemde ontvanger. Een ontvanger kan op de hoogte worden gebracht van een aankomende levering of een gemiste levering. Er kunnen alternatieve bezorgopties worden aangeboden aan de ontvanger zoals een bezorging op een andere dag, geen handtekening is noodzakelijk, omleiding of afhaling bij het dichtstbijzijnde Service punt. Extra kosten voor de verandering van het afleveradres kunnen van toepassing zijn.

Als de zending onacceptabel wordt geacht, ze is ondergewaardeerd voor douanedoeleinden, de ontvanger kan niet redelijkerwijs worden geïdentificeerd of gevonden of de ontvanger weigert levering of douanerechten of andere verzendkosten te betalen, zal het koeriersbedrijf redelijke inspanningen leveren om de zending terug te sturen naar de verzender op kosten van de klant, bij gebreke waarvan de zending kan worden vrijgegeven, verwijderd of verkocht zonder dat daarbij enige aansprakelijkheid van welke aard dan ook jegens de klant ontstaat. Het koeriersbedrijf kan elke zending vernietigen die volgens de wet niet naar de verzender kan terugkeren, evenals elke zending van verboden items.

11.5 Verzekering

Het koeriersbedrijf is aansprakelijk voor elke verzending volgens het Verdrag betreffende de overeenkomst tot internationaal vervoer van goederen over de weg (CMR), het Montreal-verdrag of het Verdrag van Warschau indien van toepassing.

De klant kan een aanvullende verzekeringsoptie kopen tegen een extra vergoeding. De verzending is verzekerd voor het bedrag dat de klant tijdens het bestelproces heeft opgegeven, en is beperkt tot de maximale verzekeringsdekking van 500.000 EUR per verzending.

 

12. Toepasselijk recht en jurisdictie

Tenzij de wetgeving van het land waarin de klant verblijft anders vermeldt:

 • zullen deze Algemene voorwaarden die deze algemene voorwaarden bevatten, worden geïnterpreteerd krachtens de wet van Luxemburg.
 • mogelijke geschillen zullen worden beslecht door de rechtbank van het betreffende rechtsgebied in Luxemburg.
 • in het geval van semantische verschillen tussen diverse vertalingen van deze Algemene voorwaarden, prevaleert de oorspronkelijk in het Engels geschreven tekst.

Privacybeleid

EUROSENDER SARL, 8-12, rue d’Epernay , L-1490, Luxemburg (“Eurosender”, “de verwerker” of “Wij”) zijn toegewijd aan het beschermen en respecteren van uw pricacy, omdat we de bescherming van gegevens beschouwen als een belangrijke pilaar voor het opbouwen van vertrouwen in sterke en langdurige relaties.

Dit beleid legt de basis waarop alle persoonlijke gegevens die we van u verzamelen, wanneer u onze producten of diensten gebruikt of anderszins met Eurosender communiceert (bijvoorbeeld deelnemen aan Eurosender-evenementen of deelnemen aan marketingactiviteiten) of die u aan ons verstrekt, door ons zullen worden verwerkt. Dit beleid legt ook uw keuzes uit over hoe wij informatie over u kunnen gebruiken. Lees het volgende aandachtig door om onze opvattingen en gebruiken met betrekking tot uw persoonlijke gegevens te begrijpen en hoe we deze zullen behandelen. Als u het niet eens bent met dit beleid, dient u geen toegang te krijgen en gebruik te maken van onze Diensten of te communiceren met andere aspecten van ons bedrijf.

Door een bestelling te plaatsen of een Eurosender account te openen, aanvaardt u en stemt u in met de praktijken die in dit beleid worden beschreven. Bovendien garandeert u dat alle personen, van wie u persoonlijke gegevens aan ons doorgeeft met betrekking tot uw bestelling of uw account, op de hoogte zijn van dit beleid en instemmen met de praktijken die in dit beleid worden beschreven en die bereid en in staat zijn, op verzoek van de Informatie Commissioner of een andere autoriteit voor gegevensbescherming, om een schriftelijk bewijs van hun toestemming en aanvaarding aan te leveren.

Voor alle gegevensbescherming gerelateerde doeleinden, inclusief voor de doeleinden van dit privacybeleid, is de gegevensverwerker Eurosender.

 

Informatie die we mogelijk van u verzamelen

We kunnen de volgende gegevens over u verzamelen en verwerken:

Informatie die u ons geeft

U kunt ons informatie over u geven door formulieren in te vullen op onze website https://www.eurosender.com/ (onze website) of door telefonisch, per e-mail of anderszins met ons contact op te nemen. Dit omvat informatie die u verstrekt wanneer u zich registreert om onze site te gebruiken, u abonneert op onze dienst, een bestelling plaatst op onze site, andere activiteiten die gewoonlijk op de site worden uitgevoerd en wanneer u een probleem met onze site meldt. De informatie die u ons geeft, kan zijn:

 • informatie over de klant: uw naam (uw voornaam en achternaam of naam van het bedrijf en voornaam en achternaam van de verantwoordelijke persoon), btw-nummer, adres en telefoonnummer, financiële en creditcardinformatie,
 • informatie met betrekking tot het ophalen (voornaam en achternaam van de persoon die het pakket zal overhandigen, telefoonnummer, ophaaladres),
 • informatie gerelateerd aan de bezorging (voornaam en achternaam van de persoon waar het pakket zal worden afgeleverd, telefoonnummer en afleveradres) en
 • informatie met betrekking tot de bevestiging (e-mailadres)
 • informatie die u verstrekt via onze ondersteuningskanalen, waar u ervoor kunt kiezen informatie in te dienen over een probleem dat u ervaart met een verzending. Of u nu rechtstreeks met een van onze vertegenwoordigers spreekt of anderszins in gesprek gaat met ons ondersteuningsteam, u verstrekt ons contactgegevens, een samenvatting van het probleem dat u ondervindt en andere documentatie, schermafbeeldingen of informatie die nuttig zou zijn bij het oplossen van het probleem, inclusief soort apparaat, besturingssysteem, browsertype, IP-adres, URL’s van verwijzende/ uitg
 • ng-pagina’s, apparaat-ID’s en crash gegevens.

Informatie die we automatisch verzamelen wanneer u de Diensten gebruikt

We verzamelen informatie over u wanneer u Eurosender diensten gebruikt, ook als u op onze websites surft.

 • Uw gebruik van de Diensten: wij houden bepaalde informatie over u bij wanneer u onze diensten bezoekt en ermee communiceert. Deze informatie omvat de functies die u gebruikt; de diensten die u selecteert, gewenste betaalwijzen, vaak gebruikte adressen, links waarop u klikt.
 • Cookies en andere technologieën: we gebruiken ze om functionaliteit te bieden en om u te herkennen wanneer u onze diensten probeert te gebruiken.

Informatie die we van andere bronnen ontvangen

Wij kunnen informatie over u ontvangen als u andere diensten gebruikt die wij leveren of uit openbare registers. We werken ook nauw samen met derden (waaronder koeriers, zakelijke partners, onderaannemers in technische, betalings- en bezorgingsdiensten, advertentienetwerken, analyseproviders, aanbieders van zoekinformatie, kredietinformatiebureaus) en ontvangen mogelijk informatie over u van hen.

 

Periode waarvoor de verzamelde gegevens worden bewaard

De verzamelde gegevens worden bewaard gedurende de periode die strikt noodzakelijk is om te voldoen aan wettelijke of contractuele verplichtingen,niet voor onbepaalde tijd.

 

Toepassingen gemaakt van de gegevens

We gebruiken de informatie over u behouden op de volgende manieren:

Informatie over de klant die u ons geeft

We zullen deze informatie gebruiken:

 • om onze verplichtingen die voortvloeien uit contracten tussen u en ons uit te voeren en u de informatie, producten en diensten te verstrekken die u van ons vraagt, inclusief om transacties met u te verwerken, u transactiegegevens te sturen, te verifiëren wanneer u inlogt, klantenondersteuning bieden en onze diensten te gebruiken bedienen en onderhouden;
 • om u informatie te verschaffen over andere goederen en diensten die wij aanbieden en die lijken op die u al eerder heeft besteld of over geïnformeerd heeft, voor het geval u rechtstreeks toestemming hebt gegeven voor het ontvangen van dit type communicatie en deze niet hebt ingetrokken;
 • om u te voorzien van informatie over goederen of diensten waarvan wij denken dat ze u kunnen interesseren, in het geval dat u directe toestemming heeft gegeven voor het ontvangen van dit soort berichten en deze niet heeft ingetrokken;
 • om u op de hoogte te stellen van wijzigingen in onze diensten;
 • voor onderzoek en ontwikkeling: we leren hoe onze klanten onze diensten gebruiken en feedback die rechtstreeks aan ons wordt verstrekt om problemen op te lossen en trends te identificeren, gebruik, activiteitenpatronen en gebieden voor integratie en verbetering van onze diensten;
 • Om onze legitieme zakelijke belangen en wettelijke rechten te beschermen, wanneer dit voor ons vereist is in verband met juridische claims, nakoming, regelgevende en auditfuncties en informatieverschaffing in verband met de overname, fusie of verkoop van een bedrijf.

Informatie die u ons geeft en die gerelateerd is met het ophalen, de levering en de bevestiging

We zullen deze informatie gebruiken:

 • om onze verplichtingen na te komen die voortvloeien uit contracten tussen u en ons (inclusief het doorsturen van deze informatie naar de koeriersbedrijven binnen de EER om transport te organiseren en uit te voeren);
 • om u de informatie, producten en diensten te verstrekken die u bij ons aanvraagt.

Informatie die we van andere bronnen ontvangen

We kunnen deze informatie combineren met informatie die u ons geeft. We kunnen deze informatie gebruiken en de gecombineerde informatie voor de hierboven uiteengezette doeleinden (afhankelijk van de soort informatie die we ontvangen).

 

Openbaarmaking van uw informatie

We kunnen uw informatie delen met:

 • gemachtigd Eurosender personeel dat zich binnen EER-landen bevindt en dat toegang moet hebben tot de informatie voor de uitvoering van elk contract dat wij met u aangaan;
 • bedrijven die deel uitmaken van de Eurosender groep om producten en diensten te beheren en te verbeteren;
 • geselecteerde derde partijen, inclusief koeriers en andere zakelijke partners, leveranciers en onderaannemers (allemaal binnen EER-landen) voor de uitvoering van elk contract dat we met u of u sluiten, waaronder: koeriersbedrijven, leveranciers van website- en applicatie-ontwikkeling, hosting, onderhoud, back-up, opslag, virtuele infrastructuur, betalingsverwerkers, accountantskantoren, leveranciers van CRM-platforms, leveranciers van telefoonsystemen, aanbieders van analysesystemen, enz.

Bij het kiezen van derden waarnaar wij uw informatie kunnen delen, neemt Eurosender alle noodzakelijke voorzorgsmaatregelen en controles voor de naleving van de gegevensbescherming van deze organisaties.

We kunnen uw persoonlijke gegevens ook aan derden bekendmaken:

 • In het geval dat we een bedrijf of activa verkopen of kopen, in welk geval we uw persoonlijke gegevens aan de toekomstige verkoper of koper van dergelijke bedrijven of activa kunnen doorgeven, maar alleen in het geval dat het strikt noodzakelijk is voor het sluiten van de transactie.
 • Als we verplicht zijn uw persoonlijke gegevens bekend te maken of te delen om te voldoen aan enige wettelijke verplichting, of om onze algemene voorwaarden te handhaven of toe te passen (https://www.eurosender.com/nl/algemene-voorwaarden) en andere overeenkomsten; of om de rechten, eigendom of veiligheid van Eurosender, onze klanten of anderen te beschermen. Dit omvat het uitwisselen van informatie met andere bedrijven en organisaties met het oog op bescherming tegen fraude en vermindering van het kredietrisico.

Eurosender wil u er graag op wijzen dat het de plichten jegens klanten, partners en personeel serieus neemt en dat het geen gegevens vrijgeeft aan derden, waaronder derden of internationale organisaties, tenzij dit verplicht is om te voldoen aan de wet of een geldig en bindend bevel van een overheid of regelgevende instantie, of om een contractuele verplichting na te komen waarvoor de betrokkene toestemming heeft gegeven voor de verwerking (zoals bovengenoemde gevallen). In dergelijke gevallen moeten de overheid of regelgevende instanties het toepasselijke juridische proces volgen om geldige en bindende orden te verkrijgen, en dergelijke orden worden beoordeeld door Eurosender, die bezwaar kan maken tegen te brede of anderszins ongeschikte of ontoereikende bestellingen.

Tenzij dit verboden is of als er een duidelijke aanwijzing is voor illegaal gedrag in verband met het gebruik van de producten of diensten van Eurosender, geeft Eurosender een kennisgeving aan haar klanten voordat zij het contact van een klant bekendmaakt, zodat zij bescherming kunnen zoeken en voorbereiden op openbaarmaking.

Eurosender neemt ook serieuze voorzorgsmaatregelen met betrekking tot overdrachten buiten de EER. Eurosender verbindt zich ertoe om gegevens niet buiten de EER over te dragen, tenzij dat land of gebied ook een passend niveau of bescherming of passende waarborgen garandeert, en op voorwaarde dat de afdwingbare rechten van betrokkenen en effectieve rechtsmiddelen voor betrokkenen beschikbaar zijn.

 

Uw rechten

Als gegevensonderwerp, heeft u bepaalde rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens, waaronder de bescherming van uw gegevens, het recht om te weten welke gegevens door Eurosender worden bewaard, het recht om het te openen, toe te voegen, te corrigeren of aan te vullen, recht om het verwerken van uw gegevens te beperken, recht op informatie in geval van inbreuken op de gegevensbescherming die van invloed zijn op uw gegevens en die waarschijnlijk resulteren in een hoog risico voor uw rechten en vrijheden, recht op gegevensportabiliteit en recht op verwijdering van uw gegevens. In het geval dat uw gegevens worden verwerkt voor marketingdoeleinden, heeft u ook het recht om bezwaar te maken tegen dergelijke verwerking. In zoverre u denkt dat er sprake is van een overtreding van de wetgeving, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit.

Als u bovenstaande rechten wilt uitoefenen (behalve klacht bij een toezichthoudende autoriteit die rechtstreeks naar de bevoegde autoriteit moet worden gestuurd) of als u een vraag heeft met betrekking tot uw persoonlijke gegevens of hoe wij ervoor zorgen dat deze wordt beschermd, kunt u contact opnemen met ons bij dataprotection@eurosender.com.

 

Wijzigingen in ons privacybeleid

Alle wijzigingen die we in de toekomst kunnen aanbrengen in ons privacybeleid zullen op deze pagina worden geplaatst en, indien van toepassing, per e-mail aan u worden meegedeeld. Kom regelmatig terug om updates of wijzigingen in ons privacybeleid te bekijken.

 

Andere websites

Onze site kan van tijd tot tijd links bevatten naar en van de websites van onze partnernetwerken, adverteerders en gelieerde ondernemingen. Als u een link naar een van deze websites volgt, houd er dan rekening mee dat deze websites hun eigen privacybeleid hebben en dat wij geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor dit beleid accepteren. Controleer dit beleid voordat u persoonlijke gegevens naar deze websites verzendt.

 

Contact

Vragen, opmerkingen en verzoeken met betrekking tot dit privacybeleid zijn welkom en moeten worden geadresseerd aan dataprotection@eurosender.com.


Alle algemene voorwaarden zullen geldig zijn vanaf 12 Mei 2020.