Claim procedure

Claim procedure & vergoedingen

 

Wanneer heb ik recht op de claim procedure?

Mocht u een pakket ontvangen hebben met duidelijke tekenen beschadiging, of wanneer uw pakket officieel als vermist is gedeclareerd door het koeriersbedrijf, heeft u recht op een claim procedure. In het onwaarschijnlijke geval van beschadiging moet u ons binnen, en niet later dan, 48 uur na het ontvangen van de levering informeren over de kwestie.

 

Hoe loopt de claim procedure af?

In het geval van een vermist of beschadigd pakket biedt Eurosender gratis hulp met klachten indienen bij de logistieke dienstverlener. We voeren dan de volledige procedure in uw naam uit, van het verzamelen van alle documenten tot het onderhouden van de communicatie met de gekozen koeriersdienst. Zodra er een nieuwe ontwikkeling is, sturen we u een bericht.

 

De claim procedure, stap voor stap.

Er zijn enkele dingen die u in gedachten moet houden wanneer een claim procedure op gang gebracht wordt.

1. Dien samen met de koerier een schademelding in

Teken niet simpelweg zonder aarzelen de leveringsbevestiging wanneer een pakket op zijn bestemming aankomt. Controleer de staat van het pakket in het bijzijn van de koerier. Mocht het pakket duidelijke tekenen van beschadiging hebben, vraag de koerier dan om een schademelding in te dienen. Een schademelding bevat uw handtekening én de handtekening van de koerier.

De koeriersdienst zal waarschijnlijk de claim weigeren zonder een schademelding. Beweringen zoals dat de koerier te snel is vertrokken, of dat de beschadiging pas later bij het uitpakken is ontdekt, worden helaas niet in aanmerking genomen door de koeriersdienst.

2. Meld de kwestie aan Eurosender

Wanneer u het document en alle andere ondersteunende informatie heeft om uw kwestie te melden, stuur ons dan een e-mail via claims@eurosender.com. Het e-mail mag niet later dan 48 uur nadat u uw levering heeft ontvangen verstuurd worden.

3. De noodzakelijke documenten

Nadat Eurosender uw e-mail heeft ontvangen, zullen we u een speciaal formulier toesturen dat u moet uitvullen. Informatie die we nodig hebben:

 • De lijst van beschadigde of vermiste goederen en hun waarde;
 • De inhoud en geschatte waard van uw goederen;
 • Foto’s van het pakket en de manier waarop het ingepakt is;
 • Leveringsbevestiging en facturen van de beschadigde of vermiste goederen. Wanneer u de facturen niet kunt aanleveren, wordt u gevraagd om een schatting te maken van uw beschadigde of verloren goederen.

4. Het indienen van de documenten

Nadat alle documenten verzameld zijn, dient Eurosender deze bij de verantwoordelijke logistieke dienstverlener in. We houden u op de hoogte van de voortgang van de claim via e-mail. We kunnen u ook tijdens de procedure vragen om aanvullende informatie, dus raden we u aan om regelmatig uw e-mail te controleren.

5. Duur en besluit van de claim procedure
Wat is de hoogte van de vergoeding die ik zal ontvangen?
Nadat de documenten voor de claim ontvangen zijn heeft de logistieke dienstverlener een (1) maand tijd om een besluit te nemen.

In het geval dat de claim is geweigerd, informeren we u over de reden van afwijzing en potentiële verklaringen.

In het geval dat de claim ingewilligd is door de koeriersdienst en de verzekeringsmaatschappij (mocht u aanvullende verzekering hebben gekocht), zullen we het exacte geldbedrag dat aan u is toegekend door de koeriersdienst en de verzekeringsmaatschappij doorgeven. De hoogte van de vergoeding is berekend op basis van de schatting van de logistieke dienstverlener. We hebben uw bankrekening gegevens nodig om de vergoeding naar u over te maken. De overmaking wordt binnen 30 werkdagen uitgevoerd.

De logistieke dienstverlener besluit zelfstandig of de claim wordt toegelaten en de hoogte van de vergoeding.

Let erop dat wanneer de koeriersdienst een besluit heeft genomen, de claim procedure als afgerond wordt beschouwd. Er kan geen beroep aangetekend worden op het besluit.

 

Als uw claim ingewilligd is, wordt u vergoed in overeenstemming met de daadwerkelijke reparatiekosten / vervanging van uw beschadigde of vermiste goederen, echter met beperkingen:

 • Hoogstens 200€ voor pakketten of koffers wanneer u geen aanvullende verzekering heeft gekocht;
 • Hoogstens de dekking van de aanvullende verzekering voor pakketten en koffers;
 • Hoogstens de waarde vastgesteld door het CMR-verdrag voor vrachtgoederen, wanneer u geen aanvullende verzekering heeft gekocht; of,
 • Hoogstens de waarde van uw zending, in het geval dat u aanvullende verzekering voor vrachtgoederen heeft gekocht.

 

Hoe verloopt de claim procedure wanneer ik aanvullende verzekering heb gekocht?

De procedure is vergelijkbaar met de procedure hierboven. De logistieke dienstverlener moet een besluit nemen of de claim wordt toegelaten of niet. Wanneer zij de claim ingewilligd hebben, zal de verzekeringsmaatschappij die de aanvullende verzekering levert ook vergoeden. Wanneer de claim wordt afgewezen door de logistieke dienstverlener, dan zal het bedrag dat door de aanvullende verzekering gedekt is ook niet uitgekeerd worden.

 

Dingen om in gedachten te houden voordat u met de claim procedure begint
 • De verzekering is alleen geldig als de goederen naar behoren zijn ingepakt in overeenstemming met onze voorschriften. De juiste verpakking voor zendingen is een onbeschadigde en stevige kartonnen doos of een koffer met een hard omhulsel, gewikkeld met rekwikkel- of „stretch”-folie. Gebruik voor vrachtgoederen een pallet en andere aanbevolen speciale verpakkingsmaterialen om de zending te fixeren en zodat het beter hanteerbaar is voor onze koeriersdienstverlener. Op onze website kunt u meer informatie vinden over de juiste manieren om een pakket of een vrachtgoed voor verzending voor te bereiden.
 • De verzekering is niet geldig wanneer uw pakket of vrachtgoed verboden goederen bevat. Lees a.u.b. paragraaf 10.4 van onze Algemene Voorwaarden voor een complete lijst van verboden goederen.
 • Wanneer u goederen verstuurt die een hoge waarde hebben, of goederen die breekbaar zijn en snel beschadigd raken tijdens het transport, raden we u met klem aan om een aanvullende verzekering aan te schaffen.