Termeni & Condiții

Termeni & Condiții

 1. Termeni generali
 2. Perioada de livrare
 3. Restricții privind dimensiunile și greutatea pachetului
 4. Confirmarea și anularea comenzii
 5. Opțiuni de plată
 6. Ambalarea, etichetarea și colectarea
 7. Livrarea
 8. Întârzierile și responsabilitatea în cazul întârzierilor
 9. Responsabilitatea pentru deteriorarea sau pierderea articolului expediat
 10. Asigurarea, compensarea și articolele interzise
 11. Serviciul express și rutele globale
 12. Legea aplicabilă și Jurisdicția

Politica de Confidențialitate


1. Termeni generali

Terminologie

În acești Termeni și Condiții, se aplică următoarele definiții:

 • pachet/obiect/expediere: expediere inclusiv conținutul.
 • serviciu de transport: serviciu, furnizat de compania de curierat selectată de Eurosender pentru a executa expedierea de bunuri și care operează în mod eficient transportul ca parte a activității lor comerciale,
 • Articole interzise: articole care nu sunt premise pentru a fi expediate în acord cu acești Termeni și Condiții, legislația aplicabilă și cu standardele de transport,
 • Eurosender: Eurosender SARL,
 • Eurosender SARL: este o societate cu răspundere limitată, cu numărul de înregistrare B230321 și codul LU30797030, care administrează sistemul de rezervări online Eurosender.com,
 • Eurosender.com: platformă online prin care Eurosender administrează sistemul de rezervare pentru servicii de transport, furnizate de companiile de curierat,
 • zi lucrătoare: orice zi cu excepția sâmbetelor, duminicilor, sărbătorilor legale sau altor zile nelucrătoare în țara unde este preluat, transportat sau livrat pachetul.
 • greutate: greutatea reală a pachetului, exprimată în kilograme sau calculată printr-o formula, furnizată de companiile de curierat care execută transportul bunurilor,
 • Dvs./clientul/utilizatorul: persoana sau persoanele care solicită rezervarea de servicii de transport, oferite de companiile de curierat prin Eurosender.

Eurosender SARL

Eurosender SARL este o societate cu răspundere limitată cu numărul de înregistrare B230321 și codul LU30797030, și cu adresa 8-12, rue d’Epernay, L-1490, Luxemburg, care administrează sistemul de rezervări online Eurosender.com. Eurosender.com este un sistem de rezervări online pentru servicii de curierat, furnizate de companii de curierat.

Compania este înregistrată în Registre de Commerce et des Sociétés, cu numărul de înregistrare B230321 (Numărul de referință: ZZ).

Eurosender SARL este o entitate responsabilă, astfel obligată să perceapă TVA pentru toate tranzacțiile.

Eurosender.com și domeniile paginilor web derivate (denumit în continuare “site-ul nostru”) sunt pagini web prin care Eurosender administrează sistemul de rezervare pentru serviciile de transport, furnizate de companiile de curierat, selectate de Eurosender pentru a executa transportul de mărfuri, ca parte a activităților lor comerciale. Eurosender SARL este responsabil doar pentru selectarea furnizorilor de servicii de curierat și niciodată pentru executarea transportului.

Eurosender acționează ca agent și nu ca un expeditor de mărfuri. Când plasează comanda pe site-ul nostru, clientul autorizează Eurosender să încheie, în nume propriu și în numele clientului, o convenție de transport cu una dintre companiile de curierat cu care Eurosender are un acord in vigoare, cu condiția ca firma de curierat selectată să îndeplinească condițiile pentru punerea în aplicare a serviciilor.

Eurosender este responsabil doar pentru selectarea furnizorilor de servicii de curierat și niciodată pentru executarea transportului. Îndeplinirea obligațiilor inerente serviciului de transport este responsabilitatea exclusivă a companiilor de curierat selectate pentru a executa transportul. Aceste companii, și nu Eurosender, sunt cele care execută colectarea, transportul și livrarea expedițiilor, care pun la punct detaliile transportului și care sunt responsabile pentru execuție.

La solicitarea clientului, Eurosender SARL va ceda toate pretențiile și drepturile care rezultă din tranzacțiile încheiate în numele său pentru client, inclusiv drepturile care țin de responsabilitatea furnizorului de servicii de curierat selectat pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă a serviciilor. Clientul este obligat să își recupereze sau să facă uz de drepturile sale opozabile furnizorului de servicii de curierat.

Orice costuri suplimentare suferite din cauza unor cerințe suplimentare ale clientului față de furnizorul de servicii de curierat selectat sau din cauza taxelor vamale sunt suportate de către client. Eurosender își rezervă dreptul de a cere de la client rambursarea cheltuielilor, acoperite de Eurosender în numele clientului, chiar dacă aceste cheltuieli sunt generate după încheierea serviciului de transport.

Clientul este de acord în mod expres să renunțe la dreptul de a anula acordul cu Eurosender în momentul în care Eurosender trimite detaliile comenzii către furnizorul de servicii de curierat selectat.

Eurosender SARL nu acceptă comenzi de la intermediari neautorizați și își rezervă dreptul de a anula orice comenzi făcute de intermediari neautorizați.

În conformitate cu politicile și procedurile interne, Eurosender SARL aplică proceduri de autorizare individuale pentru intermediari. Fiecare intermediar poate cere începerea procedurii printr-o solicitare scrisă.

 

2. Perioada de livrare

Toate perioadele de livrare indicate sunt aproximative, estimate și prin urmare nu sunt garantate. Prin acceptarea acestor Termeni și Condiții, clientul este conștient și este de acord că diverse circumstanțe externe pot duce la întârzieri în preluarea sau livrarea expedierii.

Prin acceptarea acestor Termeni si Condiții, clientul se angajează și este de acord să monitorizeze în mod regulat itinerariul expedierii și, în cazul oricăror date neobișnuite să notifice imediat Eurosender.

In cazul în care trebuie desfășurate proceduri vamale într-o anumită țară, furnizorul de servicii de curierat va face tot posibilul să se asigure că livrarea se va face la timp. Prin acceptarea acestor Termeni și Condiții Generale, clientul se declară de acord cu faptul că este posibil ca pachetul să fie livrat cu întârziere din cauza formalităților vamale sau a altor proceduri administrative. Persoana de la adresa de livrare (destinatarul) este singura responsabilă pentru acoperirea cheltuielilor ce reies din procedurile vamale. Eurosender își rezervă dreptul de a solicita clientului rambursarea cheltuielilor referitoare la procedurile vamale, acoperite de Eurosender în numele clientului.

Eurosender SARL nu este obligată să plătească clientului despăgubiri pentru daunele suferite din cauza factorilor menționați la secțiunea a doua a acestor Termeni și Condiții, nici să recupereze sau să ramburseze costuri de vreun fel.

 

3. Restricții privind dimensiunile și greutatea pachetului

Clientul este de acord să predea conducătorului auto al furnizorului de servicii de curierat selectat, numărul exact de pachete comandate prin Eurosender.com, și confirmă că toate pachetele sunt conforme cu restricțiile de dimensiune și greutate. În cazul serviciului de mutare sau a unei oferte individuale, clientul se angajează să înmâneze curierului reprezentant al furnizorului de servicii de curierat numărul exact de pachete comandate prin Eurosender.com și se angajează ca toate pachetele, valizele și paleții să respecte dimensiunile și greutatea indicate. Dacă clientul predă mai puține sau mai multe pachete, valize sau paleți sau pachetele, valizele sau paleții sunt mai grele, clientului i se va cere să plătească toate cheltuielile suplimentare generate de această modificare unilaterală.

În cazul anulării comenzii de către client, clientul este de acord să nu predea pachetele, valizele sau paleții conducătorului auto al furnizorului de servicii de curierat selectat, dacă acesta din urmă ajunge la adresa de colectare. În cazul în care clientul predă pachetele, valizele sau paleții, acesta va fi responsabil pentru toate cheltuielile ocazionate.

Orice alte costuri suplimentare, ocazionate de transporturile supradimensionate sau mai grele vor fi suportate exclusiv de către client. Eurosender își rezervă dreptul de a cere de la client rambursarea cheltuielilor, acoperite de Eurosender în numele clientului, chiar dacă aceste cheltuieli sunt facturate de către firma de curierat, după încheierea serviciului de transport. Orice costuri suplimentare, ocazionate de decizia clientului de a expedia mai multe articole decât cele rezervate în procesul de comandă ori detransporturile supradimensionate sau mai grele vor fi suportate exclusiv de către client. Eurosender își rezervă dreptul de a cere de la client rambursarea cheltuielilor, acoperite de Eurosender în numele clientului, chiar dacă aceste cheltuieli sunt facturate de către firma de curierat, după încheierea serviciului de transport. Eurosender își rezervă dreptul de a percepe o taxă administrativă de până la cincisprezece (15) EUR pentru procesarea costurilor adiționale datorate deciziei clientului de a expedia mai multe articole decât cele rezervate în procesul de comandă ori de articolele supradimensionate sau mai grele.

În cazul în care greutatea pachetului, valiza sau paletul depășește limita specificată de către utilizator în momentul rezervării serviciului de transport prin Eurosender, prin acceptarea acestor Termeni și Condiții, clientul este de acord că Eurosender îi este permis să:

 1. Debiteze cardul Dvs. de debit / credit cu care s-a făcut achiziția pentru orice sumă suplimentară conform listei de prețuri aplicabilă dacă pachetul, valiza sau paletul nu depășește greutatea maximă permisă de către furnizorul de servicii de curierat; sau,
 2. Debiteze cardul Dvs. de debit / credit cu care s-a făcut achiziția pentru o sumă determinată de furnizorul de servicii de curierat selectat în conformitate cu natura penalității contractuale pentru excesul de greutate, dacă pachetul, valiza sau paletul depășește greutatea maximă permisă de furnizorul de servicii de curierat selectat. În mod alternativ, furnizorul de servicii de curierat selectat poate alege să refuze transportul pachetului și să nu perceapă penalitatea contractuală.

Dacă Eurosender nu poate debita în mod automat taxe suplimentare de pe cardul de debit / credit cu care clientul a făcut rezervarea, clientul va fi notificat în scris și va trebui să plătească suma suplimentară indicată într-o perioadă de maximum șapte (7) zile. O astfel de notificare este considerată executorie fără declarație judiciară. În cazul în care Eurosender nu primește plata în termenul menționat mai sus, clientul este obligat să acopere costurile procedurii de colectare executive.

3.1 Restricții privind dimensiunea pachetului

3.1.1 Informații generale

Fiecare pachet, valiză sau palet în parte care a fost comandat prin site-ul nostru, trebuie înmânat conducătorului auto al furnizorului de servicii de curierat selectat ca un singur articol.

Dacă clientul intenționează să trimită mai multe pachete, valize sau paleți, numărul precis trebuie plasat la rezervarea serviciilor de transport. În caz contrar, clientul trebuie să plaseze o nouă comandă.

Pentru serviciul de mutare sau oferte individuale, dacă clientul intenționează să expedieze mai multe pachete, valize sau paleți, acesta trebuie să informeze Eurosender despre intenție nu mai târziu de ora 12:00 în ziua precedentă datei de colectare.

3.1.2 Expedierea de pachete și valize

Niciun pachet sau valiză nu trebuie să depășească următoarele dimensiuni :

 • Lungime maximă: 175 cm.
 • Lungimea + 2x lățimea + 2x înălțimea nu trebuie să depășească 300 cm.

Din motive legate de acești Termeni și Condiții, lungimea reprezintă cea mai lungă latură a pachetului sau a valizei.

În cazul serviciului Removals sau a unei oferte individuale, niciun pachet sau valiză nu trebuie să depășească dimensiunile comandate.

Toate pachetele și valizele trebuie ambalate astfel încât să permită sortarea automată în centrele logistice ale furnizorului de servicii de curierat selectat.

Dacă pachetul sau valiza nu are dimensiunile corecte, furnizorul de servicii de curierat selectat îți rezervă dreptul să refuze transportul și să aplice o taxă suplimentară, în conformitate cu prețul aplicabil.

Eurosender își rezervă dreptul de a cere de la client rambursarea cheltuielilor legate de mărimea pachetelor sau a valizei, acoperite de Eurosender în numele clientului.

3.1.3 Expedierea de paleți

Dimensiunea paletului nu trebuie să depășească dimensiunile indicate de client atunci când comandă transportul unui palet direct pe site-ul nostru sau când solicită o ofertă individuală de la Eurosender. Pe baza specificațiilor conținute în comanda online sau în solicitarea pentru o ofertă individuală înaintată de către client, Eurosender oferă clientului cel mai bun tarif posibil în cadrul rețelei de companii cu care transportul de paleți este posibil prin Eurosender.

Solicitarea pentru o ofertă individuală, făcută de către utilizator, trebuie trimisă prin formularul de cerere a unei oferte individuale (https://www.eurosender.com/individual-offer) sau în scris pe adresa de e-mail sales@eurosender.com cu următoarele informații :

 • Numărul de paleți de trimis ;
 • Dimensiunile exacte ale paletului (înălțimea, lățimea și lungimea), fără aproximări ;
 • Greutatea exactă a paletului, fără aproximări ;
 • Conținutul și valoarea transportului ;
 • Adresa completă de colectare și de livrare a paletului ;
 • Specificații privind interesul utilizatorului de a achiziționa asigurare adițională.

3.2. Restricții privind greutatea pachetului

Toate pachetele trebuie să se încadreze în limitele de greutate indicate de client în momentul rezervării serviciului prin intermediul site-ului nostru, în cazul coletelor sau valizelor, sau așa cum este indicat în cererea de ofertă individuală în cazul transportului de paleți.

În cazul în care clientul comandă expedierea de Euro paleți direct pe site-ul nostru, considerăm a fi palet un euro palet încărcat, cu o dimensiune de maximum x 120 lungime x 80 lățime x 100 înălțime, având pănă la 240 kg. În cazul în care clientul are un palet ale cărui dimensiuni și greutate le depășesc pe cele menționate mai sus, clientul trebui să verifice dimensiunile și să le insereze în formularul de comandă.

 

4. Confirmarea și anularea comenzii

După plasarea comenzii prin site-ul nostru, clientul primește un număr de comandă prin care se confirmă că a fost acceptată comanda acestuia și trimisă spre procesare. Cu excepția utilizatorilor B2B înregistrați, care au plasat comanda în timp ce erau autentificați în cont, toate comenzile sunt nerambursabile după ce clientul a plasat comanda. Doar în cazul în care clientul a achiziționat rezervarea flexibilă care permite modificări la comandă și rambursări până la colectarea coletelor. Se consideră că un colet a fost colectat cu succes dacă informațiile de tracking ale companiei de curierat indică faptul că a fost colectat. Pentru clienții B2B înregistrați, rezervarea flexibilă este inclusă în preț dacă, comanda a fost plasat în timp ce erau autentificați în cont.

Rezervarea flexibilă poate fi achiziționată în procesul de comandă numai prin plata unei taxe suplimentare. Taxa de rezervare flexibilă este nerambursabilă.

Contractul este stocat la sediul Eurosender și poate fi accesat de către client în orice moment, la cererea scrisă trimisă la help@eurosender.com.

În ziua lucrătoare dinaintea datei programate pentru preluare, clientul va primi un mesaj de confirmare prin e-mail, care menționează că a fost solicitat un serviciul de transport în numele și contul său.

În cazul serviciului de mutare sau a unei oferte individuale, clientul va primi un mesaj de confirmare prin e-mail înainte cu 1 (una) până la 3 (trei) zile înainte de colectare, care va indica transmiterea comenzii către și confirmarea acesteai de către furnizorul de servicii de curierat.Clientul este de acord în mod expres să renunțe la dreptul de a anula acordul cu Eurosender SARL în momentul în care Eurosender SARL trimite detaliile comenzii furnizorului serviciilor de curierat selectat. Dacă clientul decide să anuleze comanda înainte ca Eurosender SARL să trimită detaliile comenzii furnizorului de servicii de curierat selectat, clientul trebuie să completeze următorul formular și să îl trimită prin e-mail la help@eurosender.com sau la adresa de mail:

Eurosender SARL
Cesta v Gorice 34B
1000 Ljubljana
Slovenia

Clientul este de acord în mod expres cu acordul încheiat, inclusiv datele indicate, care se referă la comandă și care sunt necesare în conformitate Codul Consumatorilor al Luxemburgului, furnizat prin e-mail. Asigurarea adițională și taxa pentru rezervarea flexibilă nu pot fi rambursate.

Imediat ce numărul de tracking ne va fi oferit de către furnizorul de servicii de curierat selectat, Eurosender îl va transmite clientului prin e-mail. Cu acest număr, utilizatorul va putea urmări procesul de expediere. Rareori, comanda nu va fi confirmată dacă, spre exemplu, locația este inaccesibilă furnizorului de servicii de curierat sau dacă în țara de colectare sau în Slovenia este sărbătoare națională sau alte zile nelucrătoare.

4.1 Rambursările

Rambursările sunt posibile numai în cazul în care clientul a achiziționat o rezervare flexibilă pe parcursul plasării comenzii și a solicitat rambursarea înainte de colectarea coletului sau dacă clientul este un utilizator B2B înregistrat care a plasat comanda în timp ce era autentificat în cont și a solicitat rambursarea înainte de colectare. După colectare, rambursările nu mai sunt posibile.

Clienții care plasează comanda prin intermediului contului Eurosender B2B și solicită rambursarea unei comenzi cerute, pot primii rambursarea doar dacă coletul nu a fost colectat încă de compania de curierat. Dacă rambursarea a fost deja solicitată și, cu toate acestea, clientul înmânează coletul companiei de curierat selectate, serviciul este considerat a fi acceptat, iar rambursarea nu va fi admisă.

Dacă este garantată, suma rambursabilă va fi înapoiată sub formă de credit în contul Eurosender și va putea fi folosită pentru comenzi ulterioare. Dacă plata cu credite nu este o opțiune valabilă pentru client, suma de rambursat va fi înapoiată către același cont pe care clientul l-a folosit pentru a plasa comanda (card bancar, cont PayPal, cont bancar, etc.).

Sumele plătite pentru plasarea comenzii pentru serviciul “Flexi” nu sunt rambursabile.

Asigurarea adițională și taxele pentru rezervarea flexibilă nu sunt rambursabile.

În cazul în care se acordă o restituire, suma rambursată va fi disponibilă clientului în termen de treizeci (30) de zile de la momentul în care Eurosender nformează clientul despre admisibilitatea rambursării.

4.2 Anulări în cazul schimbărilor de preț

În cazul în care există o chimbare bruscă a prețului pe ruta selectată de client la momentul plasării comenzii, Eurosender își rezervă dreptul de a percepe clientului o taxă suplimentară înainte de a obține autorizație de la client pentru această taxă adițională. În cazul în care clientul refuză taxa suplimentară ca urmare a modificării prețului, Eurosender își rezervă dreptul de a oferi clientului o rambursare integrală a costurilor și de a nu transmite comanda pentru servicii de transport către orice altă companie de curierat.

 

5. Opțiuni de plată

Toate tranzacțiile de plată procesate prin intermediul site-ului nostru sunt securizate prin certificate SSL GeoTrust© care asigură criptarea și securizarea comunicării între server-ul utilizatorului și site-ul nostru.

În momentul rezervării serviciului prin intermediul site-ului nostru, Eurosender oferă clienților săi următoarele opțiuni de plată:

5.1 Plata prin card bancar

Dacă clientul optează pentru această modalitate de plată, înainte de confirmarea comenzii, clientul trebuie să insereze informațiile cardului de credit cu care plata pentru rezervarea serviciilor de transport va fi procesată.

Toate plățile efectuate prin card de credit sunt făcute direct prin sistemul securizat Braintree sau Adyen, partenerii noștri pentru soluții de procesare a plății și partenerii bancari ai acestora. Dat fiind faptul că procesul de verificare a plății este făcut direct de Braintree sau Adyen și de partenerii săi bancari, Eurosender nu stochează nicio informație despre cardul de credit.

Intră în responsabilitatea clientului să se asigure că, cardul de credit ales pentru a face plata rezervării serviciilor de curierat este activ și are suficiente fonduri disponibile pentru a procesa cu succes tranzacția. Orice cheltuieli suplimentare, generate în cazul în care cardul de credit este respins din orice motiv, vor fi suportate exclusiv de către client.

5.2 Plata prin PayPal

În cazul în care clientul optează pentru această metodă de plată, înainte de confirmarea comenzii, clientul va fi redirecționat către site-ul PayPal, unde clientul trebuie să se autentifice cu numele de utilizator și parola sau să creeze un cont, în cazul în care nu are unul activ. Odată ce plata este procesată cu succes pe platforma online PayPal, clientul va fi redirecționat înapoi pe site-ul nostru, unde va fi disponibilă confirmarea plății și a comenzii.

Este responsabilitatea clientului, care a ales PayPal pentru a plăti rezervarea serviciilor de transport, să se asigure că, contul PayPal este activ și are suficiente fonduri disponibile pentru a procesa cu succes tranzacția. Orice cheltuieli suplimentare, generate în cazul în care tranzacția este respinsă, vor fi suportate exclusiv de către client.

5.3 Plata prin transfer bancar

În cazul în care clientul optează pentru această metodă de plată, comanda nu va fi confirmată imediat, ci doar după ce Eurosender primește o confirmare a transferului bancar făcut cu succes pentru suma totală a rezervării. Clientul va primi un e-mail de la Eurosender, cu instrucțiuni despre cum să plătească, incluzând banca, contul bancar Eurosender, suma care urmează să fie transferată, etc.

Orice taxe impuse de bancă, generate de transferul bancar, vor fi suportate exclusiv de către client. În cazul în care suma, primită în contul bancar Eurosender, este mai mică decât cea care ar fi trebuit să fi fost depusă, comanda nu va fi confirmată. Eurosender nu este obligat să notifice utilizatorul că suma depozitată nu a fost suficientă pentru a confirma comanda.

Clientul are un maxim de treizeci (30) de zile calendaristice pentru a trimite un email la help@eurosender.com atașând o copie a confirmării transferului bancar făcut cu succes. Confirmarea transferului bancar făcut cu succes trebuie să fie trimisă de către client înainte de data de colectare selectată. În cazul în care nu este primită înainte de data de colectare selectată, o nouă dată colectare va fi stabilită numai după ce vom fi primit confirmarea transferului bancar făcut cu succes. Este responsabilitatea exclusivă a clientului să informeze Eurosender cu privire la transferul bancar. Când această confirmare este primită de către Eurosender, clientul va primi un e-mail de confirmare a comenzii. În cazul în care, în termen de treizeci (30) de zile nu este primită nicio confirmare a transferului bancar făcut cu succes, comanda va fi anulată, iar utilizatorul va fi notificat.

5.4 Plata cu credite

Avantajul acestei metode de plată este faptul că, clientul nu trebuie să insereze informațiile de plată (ex. informațiile cardului de credit sau contului PayPal) de fiecare dată când rezervă servicii de transport prin site-ul nostru. În plus, Eurosender răsplătește loialitatea prin oferirea de reduceri de preț la comenzile plasate cu plata prin creditul valabil în profilul clientului.

Dacă, atunci când plasează o comandă, clientul optează pentru această metodă de plată, acesta va folosi creditul disponibil în contul său.

Pentru a putea comanda, clientul trebuie să aibă suficient credit disponibil în contul său. În cazul în care nu este suficient credit în contul său, clientul îl poate alimenta înainte de confirmarea comenzii prin card de credit sau PayPal. Dacă clientul decide să își alimenteze contul prin card de credit sau PayPal, cu condiția de a avea suficiente fonduri pe cardul de credit sau în contul PayPal, alimentarea va fi confirmată automat, iar creditul va fi disponibil pentru utilizare imediat. În caz contrar, comanda va fi anulată.

Clientul poate reîncărca creditul în contul său oricând.

 

6. Ambalarea, etichetarea și colectarea

6.1 Informații generale

Clientul este responsabil pentru furnizarea unei adrese complete și corecte pentru colectarea și livrarea pachetului, valizei sau paletului, și a oricăror alte informații relevante pentru facilitarea colectării și livrării. Mai mult, clientul este responsabil pentru printarea etichetei de identificare, în cazul în care acest lucru este cerut de tipul serviciului cumpărat sau a unor cerințe speciale ale furnizorului serviciilor de curierat selectat. Clientul poartă întreaga responsabilitate în a se asigura că fiecare etichetă este plasată pe pachetul corect, chiar și în cazul în care compania de curierat printează eticheta.

Colectarea trebuie să se facă dintr-un loc ușor accesibil; curierul companiei furnizoare a serviciilor de curierat trebuie să poată avea acces cu mașina cel puțin la douăzeci și cinci (25) de metri de locul de colectare indicat.

Conducătorul auto al furnizorului de servicii de curierat selectat va sosi la adresă, va bate la ușa clădirii și se va aștepta să i se înmâneze pachetul, valiza sau paletul. Dacă nu deschide nimeni ușa (nu e nimeni prezent, dacă nimeni nu răspunde la sonerie sau dacă este nevoie de un card de acces pentru a intra), curierul va pleca.

În cele mai multe țări, următoarea încercare de colectare a pachetului, valizei sau paletului se va face după aceeași procedură; dacă nici aceasta nu reușește, comanda va fi anulată, iar clientul nu va primi o rambursare a sumei plătite.

În timpul procesului de rezervare, clientul trebuie să specifice numărul de telefon local din țara de colectare si de livrare, în care cineva va fi disponibil la momentul de colectare si de livrare. Cu toate acestea, conducătorul auto al furnizorului de servicii de curierat selectat nu este obligat să contacteze utilizatorul sau persoana de contact prin telefon. În cazul în care conducătorul auto alege să facă acest lucru, numai numerele de telefon locale vor fi contactate.

Serviciul, oferit de Eurosender, nu include apelarea telefonică a clientului înainte de colectare și de livrare. Cu toate acestea, în unele țări, numărul de telefon oferit de client în procesul de rezervare poate fi util pentru clarificarea unor circumstanțe legate de preluare și livrare sau pentru informații suplimentare de care Eurosender sau furnizorul de servicii de curierat selectat poate avea nevoie.

Înainte de colectare, clientul trebuie să îndepărteze toate etichetele vechi sau informațiile despre adresă, atașate de pachet, valiză sau palet. Pentru a evita confuzia la livrare, doar adresa destinatarului ar putea fi lipită de pachet, valiză sau palet. Mai mult, clientul poartă responsabilitatea asigurării că eticheta este plasata pe pachetul corect, chiar și în cazurile în care compania de curierat printează eticheta.

Clientul se declară de acord ca articolele să fie ambalate în ambalaj interior și exterior adecvat pentru categoria de bunuri transportate. Ambalajul trebuie să fie potrivit pentru greutatea și conținutul expedierii. Ambalajul trebuie să fie adecvat pentru transport și manipulare în centrele logistice ale furnizorului de servicii de curierat. Un ambalaj corespunzător trebuie să fie, printre altele, rezistent în cazul căderii de la o înălțime de un (1) metru. Articolele de formă neregulată, cum ar fi valizele, trebuie să fie învelite în folie din plastic. Clienții trebuie să se asigure că întreaga valiză este învelită (inclusiv roțile și mânerele), pentru ca obiectele ascuțite din afara valizei să nu deterioreze alte pachete. În interior, pachetul, valiza sau paletul trebuie să aibă un ambalaj adecvat, de exemplu folie cu bule de aer pentru a preveni spargerea și deteriorarea articolelor transportate.

În cazul în care pe ruta selectată de către client în procesul de comandă se aplică taxe vamale, clientul este obligat să includă factura articolelor plasate în colet. În caz contrar, este posibil ca, comanda să nu fie programată pentru colectare cu compania de curierat și să fie anulată fără posibilitatea unei rambursări sau comanda poate fi anulată până când clientul furnizează factura, la discreția Eurosender.

În cazul în care clientul alege să utilizeze o valiză sau o geantă ca metodă de împachetare și nu o înfășoară în folie din plasticm asa cum este indicat, compania de curierat nu va purta răspunderea pentru pierderea pachetului având în vedere că o valiza sau o geantă ce nu este înfășurată poate duce la desprinderea etichetei de suprafață și la pierderea pachetului.

În cazul în care pe ruta selectată de către client în procesul de comandă se aplică taxe vamale, clientul este obligat să includă factura articolelor plasate în colet. În caz contrar, este posibil ca, comanda să nu fie programată pentru colectare cu compania de curierat și să fie anulată fără posibilitatea unei rambursări sau comanda poate fi anulată până când clientul furnizează factura, la discreția Eurosender.

Dacă articolele nu sunt împachetate corespunzător la interior și exterior sau dacă sunt supradimensionate ori de o greutate mai mare, polița de asigurare nu va fi validă și clientul nu va avea dreptul la o rambursare. Clientul este singurul responsabil pentru daune și pierderi de pachete, valize sau paleți ambalați necorespunzător sau care depășesc limitele de dimensiune sau greutate. Compania de curierat poate, de asemenea, să refuze o cerere de rambursare a asigurării în cazul în care consideră valiza ca fiind periculoasă pentru că ar putea deteriora alte parchete în timpul transportului.

Clientul este responsabil pentru plata tuturor taxelor legate de transport (spre exemplu taxe vamale și alte taxe) și este obligat să le plătească prompt. De regulă persoana de la adresa de livrare acoperă costurile taxelor vamale, în cazul în care destinatarul nu este și clientul.

Eurosender nu este în niciun fel responsabil pentru orice pierdere, deteriorare sau oricare alte imperfecțiuni, costuri sau cheltuieli care decurg din sau în legătură cu transportul de pachete, valize sau paleți. Eurosender, ca administrator al platformei de rezervări online, doar comandă servicii de transport în numele clientului și la cererea acestuia. Prin urmare, Eurosender este responsabil doar pentru selectarea furnizorului de servicii de curierat și niciodată pentru executarea transportului.

În cazul în care utilizatorul încalcă acești Termeni și Condiții și/sau Termenii și Condițiile Generale ale furnizorului de servicii de curierat selectat, compania de curierat sau clientul, și nu Eurosender, vor răspunde pentru toate daunele și cheltuielile generate în timpul transportului.

Clientul este responsabil pentru plata tuturor taxelor legate de transport (de ex. taxe vamale sau alte taxe) și este obligat să le plătească prompt. Dacă din orice motiv, Eurosender ar suporta aceste cheltuieli, pierderi sau taxe, utilizatorul este obligat să ramburseze în termen de șapte (7) zile de la data emiterii unei chitanțe de rambursare de către Eurosender. O astfel de executare prevede un ordin executiv. În cazul în care Eurosender nu primește plata în acest termen, clientul este obligat să acopere costurile procedurii de colectare executive.

Prin acceptarea acestor Termeni și Condiții, clientul este de acord ca Eurosender să transfere furnizorului de servicii de curierat selectat, datele obținute de la client în procesul de procesare a comenzii prin Eurosender.com, în conformitate cu procedura descrisă în Politica de Confidențialitate a Eurosender.

6.2 Ambalarea, etichetarea și colectarea pachetelor și valizelor

6.2.1 Produsul “Selection”

În momentul rezervării serviciilor de transport cu produsul “Selection”, clientul este de acord ca pachetul sau valiza să fie disponibilă la adresa de colectare pentru ca furnizorul de servicii de curierat selectat să-l preia între orele 9:00 și 18:00. Din cauza unor factori neprevăzuți care au legătură cu furnizorul de servicii de curierat selectat, colectarea poate fi efectuată înainte sau după această dată. Rareori, din cauza unor factori neprevăzuți, furnizorul de servicii de curierat selectat poate efectua colectarea în următoarea zi lucrătoare.

În cazul în care conducătorul auto al furnizorului de servicii de curierat selectat nu se prezintă pentru preluarea pachetului la data de colectare, clientul, în conformitate cu acești Termeni și Condiții, își asumă responsabilitatea de a informa imediat Eurosender despre acest fapt, astfel încât Eurosender să poată organiza, împreună cu curierul, o nouă încercare de colectare.

Pachetul sau valiza trebuie să fie ambalat/ă în mod adecvat pentru transport și manipulare în centrele logistice ale furnizorului de servicii de curierat selectat. Suprafața pachetului sau valizei trebuie să permită, la momentul colectării, lipirea și fixarea etichetei de identificare a expedierii de către conducătorul auto al furnizorului de servicii de curierat selectat. Mai mult, clientul poartă responsabilitatea asigurării că eticheta este plasata pe pachetul corect, chiar și în cazurile în care compania de curierat printează eticheta.

Ambalaj adecvat este de exemplu o cutie de carton din două sau mai multe straturi de carton sau o valiză înfășurată în folie de protecție din plastic. Articolele de formă neregulată, cum ar fi valizele, trebuie să fie învelite în folie din plastic. Clienții trebuie să se asigure că întreaga valiză este învelită (inclusiv roțile și mânerele), pentru ca obiectele ascuțite din afara valizei să nu deterioreze alte pachete. În interior, pachetul, valiza sau paletul trebuie să aibă un ambalaj adecvat, de exemplu folie cu bule de aer pentru a preveni spargerea și deteriorarea articolelor transportate.

Sacoșele de plastic, gențile de voiaj și cutiile din plastic nu sunt considerate un tip de ambalaj permis.

Gențile, cutiile din carton și alte ambalaje adecvate pot suferi deteriorări în timpul transportului. Dacă se utilizează valize drept ambalaj, acestea trebuie protejate corespunzător pentru a încerca evitarea deteriorărilor. Compania de curierat poate refuza cererea de rambursare a asigurării în cazul în care consideră valiza ca fiind periculoasă pentru că ar putea deterioara alte colete în timpul transportului. Eurosender și furnizorul serviciului de curierat nu sunt responsabili pentru deteriorări ale ambalajului apărute în timpul transportului.

6.2.2 Produsul “Flexi”

În cazul în care pentru ruta selectată de către client, Eurosender oferă produsul “Flexi”, utilizatorul trebuie să convină asupra orei și datei de colectare direct cu furnizorul de servicii de curierat selectat și să printeze eticheta furnizată. Eurosender nu este responsabil pentru coordonarea orei și datei de colectare. Nicio colectare nu va avea loc până când o dată și o oră specifică nu este stabilită între client și compania de curierat.

În funcție de disponibilitate și de rutele de livrare organizate de furnizorul de servicii de curierat, data de colectare poate fi convenită chiar pentru aceeași zi în care utilizatorul a rezervat servicii de transport prin Eurosender.com.

În momentul rezervării serviciilor de transport cu produsul „Flexi”, clientul este de acord ca pachetul sau valiza să fie disponibil/ă la adresa de colectare pentru ca furnizorul de servicii de curierat să îl/o colecteze la data și ora convenite în mod direct între utilizator și compania de curierat.

Pachetul sau valiza trebuie să fie ambalat/ă în mod adecvat pentru transport și manipulare în centrele logistice ale furnizorului de servicii de curierat selectat. Suprafața pachetului sau valizei trebuie să permită, lipirea și fixarea etichetei de identificare a expedierii de către client înainte de colectarea acestuia. Intră în responsabilitatea clientului să imprime și să lipească pe pachet eticheta de identificare înainte ca pachetul să fie preluat de către conducătorul auto al furnizorului de servicii de curierat selectat. Conducătorul auto poate refuza colectarea și se va retrage de la adresa de colectare dacă utilizatorul nu a imprimat și nu a atașat pe pachet eticheta de identificare. O astfel de etichetă de identificare va fi trimisă clientului prin e-mail, de către Eurosender. Mai mult, clientul poartă responsabilitatea asigurării că eticheta este plasata pe pachetul corect, chiar și în cazurile în care compania de curierat printează eticheta.

Ambalaj adecvat este de exemplu o cutie de carton din două sau mai multe straturi de carton sau o valiză înfășurată în folie de protecție din plastic. Articolele de formă neregulată, cum ar fi valizele, trebuie să fie învelite în folie din plastic. Clienții trebuie să se asigure că întreaga valiză este învelită (inclusiv roțile și mânerele), pentru ca obiectele ascuțite din afara valizei să nu deterioreze alte pachete. În interior, pachetul, valiza sau paletul trebuie să aibă un ambalaj adecvat, de exemplu folie cu bule de aer pentru a preveni spargerea și deteriorarea articolelor transportate.

Sacoșele de plastic, gențile de voiaj și cutiile din plastic nu sunt considerate un tip de ambalaj permis.

Gențile, cutiile din carton și alte ambalaje adecvate pot suferi deteriorări în timpul transportului. Dacă se utilizează valize drept ambalaj, acestea trebuie protejate corespunzător pentru a încerca evitarea deteriorărilor. Compania de curierat poate refuza cererea de rambursare a asigurării în cazul în care consideră valiza ca fiind periculoasă pentru că ar putea deterioara alte colete în timpul transportului. Eurosender și furnizorul serviciului de curierat nu sunt responsabili pentru deteriorări ale ambalajului apărute în timpul transportului.

6.2.3 Serviciul “Livrare cu camioneta”

La rezervarea serviciul “Livrare cu camioneta”, clientul este de acord ca articolele de expediat să fie disponibile, împachetate corespunzător și securizate pentru transport la adresa de pick-up, pentru ca furnizorul de servicii logistice să le colecteze între orele 08 :00 – 20 :00. Furnizorul de servicii e curierat selectat va contacta clientul înainte de a sosi la adresa de colectare. În ocazii rare, din cauza unor factori neprevăzuți în legătură cu furnizorul de servicii logistice selectat, colectarea poate fi realizată și înainte sau după data programată.

Dacă șoferul companiei logistice selectate nu se va prezenta la adresa de colectare la data programată, clientul își asumă responsabilitatea de a informa Eurosender imediat despre acest fapt, pentru ca Eurosender să poată verifica situația cu furnizorul de servicii logistice și să poată organiza o nouă încercare de colectare cât mai curând posibil. Clientul trebuie să informeze Eurosender despre modul de împachetare al bunurilor și orice solicitări speciale pentru colectare sau livrarea acestora. Clientul înțelege că șoferul furnizorului de servicii logistice nu este obligat să ajute la încărcarea și/sau descărcarea articolelor și că o astfel de asistență trebuie solicitată separat, în timpul procesului de comandă. Odată ce comanda este confirmată, orice solicitări adiționale pot duce la întârzieri în livrare și pot produce costuri suplimentare, ce vor fi suportat exclusiv de către client. Mai mult, costuri adiționale pot fi aplicate și în cazul în care dimensiunile expedierii și greutatea acesteia sunt mai mari decât cele rezervate în timpul procesului de comandă.

Clientul înțelege că serviciul “Livrare cu furgoneta” nu include informații de tracking. Clientul poate obține informații despre tranzitul expedierii prin contactarea serviciului de suport clienți Eurosender, care va verifica direct cu furnizorul de servicii logistice ultimele actualizări legate de tranzit. Clientul va fi informat în prealabil despre timpul de livrare estimat. Dacă destinatarul nu este disponibil la adresa de livrare, șoferul va aștepta până când clientul poate organiza descărcarea articolelor, potrivit înțelegerii. Clientul este conștient că timpii de așteptare pot duce la costuri adiționale ce vor fi suportate de către client.

6.2.4 Serviciul “Removals”

În momentul Atunci când rezervă servicii de transport cu serviciul Removals, clientul este de acord ca pachetele, valizele sau paleții să fie disponibile la adresa de ridicare pentru ca funrizorul de servicii de curierat să le colecteze între orele 8:00 și 18:00. Compania de curierat selectată va contacta clientul înaintea zilei de colectare pentru ca acesta să confirme colectarea. Colectarea nu va fi efectuată până când detaliile o dată și o oră specifice nu vor fi stabilite între client și compania de curierat. Din cauza unor factori neprevăzuți în legătură cu furnizorul de servicii de curierat selectat, colectarea poate fi efectuate înainte sau după această dată. În cazuri rare, din cauza unor factori neprevăzuți, furnizorul de servicii de curierat selectat poate efectua colectarea în următoarea zi lucrătoare.

Dacă șoferul companiei selectate, furnizoare a serviciilor de curierat nu se prezintă pentru colectare în ziua stabilită, clientul, în acord cu acești Termeni și Condiții, își asumă responsabilitatea de a informa imediat Eurosender despre acest lucru, pentru ca Eurosender să poată organiza cu compania de curierat o nouă încercare de colectare.

Încărcătura trebuie să fie gata pentru transport în momentul în care șoferul companiei selectate, furnizoare a serviciului de curierat ajunge la adresa de colectare. Acest lucru înseamnă că toate obiectele care trebuie transportate trebuie să fie împachetate în mod corespunzător și pregătite pentru transport. În cazul unui palet, încărcătura trebuie să fie ambalată în mod corespunzător, fixată pe paletul stivuibil și securizată pentru transportare.

Mai mult, clientul poartă responsabilitatea asigurării că eticheta este plasata pe pachetul corect, chiar și în cazurile în care compania de curierat printează eticheta.

La momentul colectării sau după ce încărcătura ajunge la depou, șoferul companiei selectate, furnizoare a serviciului de curierat, atașează eticheta de identificare pe colet/palet.

6.2.5 Produsul “Ofertă individuală”

Atunci când rezervă servicii de transport cu serviciul “Ofertă individuală”, clientul este de accord ca pachetele, valizele sau paleții să fie disponibile la adresa de ridicare pentru ca funrizorul de servicii de curierat să le colecteze între orele 8:00 și 18:00. Compania de curierat selectată va contacta clientul înaintea zilei sau în ziua colectării pentru ca acesta să confirme colectarea. Colectarea nu va fi efectuată până când detaliile cu privire la o dată și o oră specifice nu vor fi stabilite între client și compania de curierat. Din cauza unor factori neprevăzuți în legătură cu furnizorul de servicii de curierat selectat, colectarea poate fi efectuate înainte sau după această dată. În cazuri rare, din cauza unor factori neprevăzuți, furnizorul de servicii de curierat selectat poate efectua colectarea în următoarea zi lucrătoare.

Dacă șoferul companiei selectate, furnizoare a serviciilor de curierat nu se prezintă pentru colectare în ziua stabilită, clientul, în acord cu acești Termeni și Condiții, își asumă responsabilitatea de a informa imediat Eurosender despre acest lucru, pentru ca Eurosender să poată organiza cu compania de curierat o nouă încercare de colectare.

Încărcătura trebuie să fie gata pentru transport în momentul în care șoferul companiei selectate, furnizoare a serviciului de curierat ajunge la adresa de colectare. Acest lucru înseamnă că toate obiectele care trebuie transportate trebuie să fie împachetate în mod corespunzător și pregătite pentru transport. În cazul unui palet, încărcătura trebuie să fie ambalată în mod corespunzător, fixată pe paletul stivuibil și securizată pentru transportare.

La momentul colectării sau după ce încărcătura ajunge la depou, șoferul companiei selectate, furnizoare a serviciului de curierat, atașează eticheta de identificare pe colet/palet.

6.2.5 Serviciul “Freight”

Atunci când rezervă servicii de transport cu serviciul “Freight”, clientul este de accord ca pachetele, valizele sau paleții să fie disponibile la adresa de ridicare pentru ca furnizorul de servicii de curierat să le colecteze între orele 8:00 și 18:00. Compania de curierat selectată va contacta clientul înaintea zilei sau în ziua colectării pentru ca acesta să confirme colectarea. Colectarea nu va fi efectuată până când detaliile cu privire la o dată și o oră specifice nu vor fi stabilite între client și compania de curierat. Din cauza unor factori neprevăzuți în legătură cu furnizorul de servicii de curierat selectat, colectarea poate fi efectuate înainte sau după această dată. În cazuri rare, din cauza unor factori neprevăzuți, furnizorul de servicii de curierat selectat poate efectua colectarea în următoarea zi lucrătoare.

Dacă șoferul companiei selectate, furnizoare a serviciilor de curierat nu se prezintă pentru colectare în ziua stabilită, clientul, în acord cu acești Termeni și Condiții, își asumă responsabilitatea de a informa imediat Eurosender despre acest lucru, pentru ca Eurosender să poată organiza cu compania de curierat o nouă încercare de colectare.

Încărcătura trebuie să fie gata pentru transport în momentul în care șoferul companiei selectate, furnizoare a serviciului de curierat ajunge la adresa de colectare. Acest lucru înseamnă că toate obiectele care trebuie transportate trebuie să fie împachetate în mod corespunzător și pregătite pentru transport. În cazul unui palet, încărcătura trebuie să fie ambalată în mod corespunzător, fixată pe paletul stivuibil și securizată pentru transportare.

Clientul este singurul responsabil pentru asigurarea faptului că eticheta corespunzătoare este plasată pe pachetul sau paletul potrivit, chiar și în cazul în care compania de curierat printează eticheta.

La momentul colectării sau după ce încărcătura ajunge la depou, șoferul companiei selectate, furnizoare a serviciului de curierat, atașează eticheta de identificare pe colet/palet.

6.3 Ambalarea, etichetarea și colectarea paleților

În momentul rezervării serviciilor de transport pentru paleți, clientul este de acord ca paletul să fie disponibil la adresa de colectare pentru colectarea de către furnizorul de servicii de curierat între orele 8:00 și 18:00.Compania de curierat selectată va contacta clinetul înaintea sau în ziua colectării pentru a confirma colectarea. Nicio colectare nu va avea loc până când o dată și o oră specifică nu este stabilită între client și compania de curierat. Din cauza unor factori neprevăzuți care au legătură cu furnizorul de servicii de curierat selectat, colectarea poate fi efectuată înainte sau după această dată. Rareori, din cauza unor factori neprevăzuți, furnizorul de servicii de curierat selectat poate efectua colectarea în următoarea zi lucrătoare.

În cazul în care conducătorul auto al furnizorului de servicii de curierat selectat nu se prezintă pentru preluarea pachetului la data de colectare, clientul, în conformitate cu acești Termeni și Condiții, își asumă responsabilitatea de a informa imediat Eurosender despre acest fapt, astfel încât Eurosender să poată organiza, împreună cu curierul, o nouă încercare de colectare.

Paletul trebuie să fie pregătit pentru transport atunci când conducătorul auto al furnizorului de servicii de curierat selectat sosește pentru a-l colecta. Aceasta înseamnă că toate articolele de transportat trebuie să fie fixate pe un palet și securizate pentru transport. Clientul este responsabil pentru obținerea paletului prin mijloace proprii. În anumite țări în care are loc colectarea, Eurosender poate organiza cu compania de curierat ca aceasta să aducă paletul la momentul colectării. În aceste cazuri, clientul trebuie să organizeze acest serviciul adiționale cu Eurosender înainte ca respectiva colectare să fie confirmată.

La momentul colectării, conducătorul auto al furnizorului de servicii de curierat selectat atașează eticheta de identificare pe palet.

 

7. Livrarea

Clientul este responsabil pentru furnizarea unei adrese complete și corecte pentru colectarea și livrarea pachetului, valizei sau paletului, și a oricăror alte informații relevante pentru facilitarea colectării și livrării. Detaliile legate de adresă trebuie să se încadreze în spațiul desemnat în procesul de rezervare, și nu trebuie să fie incluse în “câmpul de comentarii”; în caz contrar, companiile de curierat ar putea să nu primească informațiile complete necesare pentru colectarea și livrarea făcute cu succes. Livrarea trebuie făcută într-un loc ușor accesibil; curierul companiei furnizoare a serviciilor de curierat trebuie să poată parca mașina cel puțin la douăzeci și cinci (25) de metri de locul de livrare.

La data livrării, destinatarul trebuie să fie la adresa de livrare între orele 9:00 și 18:00 dacă produsul selectat este “Selection”, sau la ora convenită direct cu curierul, dacă produsul selectat este „Flexi” sau palet. De asemenea, destinatarul poate autoriza o altă persoană să primească expediția în numele său. În anumite cazuri, pachetul poate fi trimis la o adresă alternativă.

Prin indicarea adresei de livrare în procesul de rezervare, clientul garantează că este o adresă de livrare standard, cunoscută în mod public, la care pachetele sunt primate în mod regulat. Nu este suficientă indicarea unei adrese generice, cum ar fi un port, unde poate există șansa efectuării unei livrări nereușite. În consecință, transportul va fi returnat expeditorului pe cheltuiala clientului. În cazul unor clădiri noi, prin acceptarea acestor Termeni și Condiții, clientul confirmă că adresa este deja cunoscută furnizorilor de servicii de transport și că el sau ea a primit în trecut pachete la această adresă.

Dacă livrarea nu se face în ziua stabilită dintr-un motiv independent de curier (ex. pentru că persoana mandatată să primească coletul nu este prezentă), în cele mai multe țări, următoarea încercare de livrare va avea loc într-una din următoarele zile lucrătoare. În absența clientului, livrarea va fi considerată efectivă pe baza unei semnături a oricărei persoane prezentă la adresa de livrare, care este dispusă să preia coletul, cu excepția cazului în care există motive serioase pentru a pune la îndoială îndreptățirea unei astfel de persoane de a primi coletul. Nu există nicio obligație a furnizorului de servicii de curierat să verifice identitatea unei astfel de persoane (ex. pe baza unei cărți de identitate).

Furnizorul de servicii de curierat selectat este îndreptățit să livreze pachetul, valiza sau paletul la o adresă alternativă (adresă învecinată sau biroul de poștă sau punctul de livrare local), după cum consideră. În acest caz, curierul va lăsa o notificare la adresa principală, indicând locul de livrare a articolului. Dacă pachetul nu este preluat în decurs de 7 zile de la prima încercare de livrare, curierul își rezervă dreptul de a returna pachetul la adresa expeditorului, pe cheltuiala expeditorului. În conformitate cu Termenii și Condițiile Generale de față, costurile suplimentare vor cădea în sarcina clientului – în această privință Eurosender SARL își rezervă dreptul de a debita cardul utilizat la plasarea comenzii.

Eurosendernu poate garanta transmiterea și livrarea articolului la o altă adresă decât cea furnizată inițial de către client la momentul rezervării serviciilor de transport prin site-ul Eurosender.com. În situația în care clientul corectează adresa în timp util, noua adresă va fi transmisă companiei de curierat și folosită ca adresă de livrare pentru scopurile acestor Termeni și Condiții; cheltuieli suplimentare de redirecționare sunt suportate exclusiv de către client.

Orice daune de expediere trebuie să fie semnalate la momentul livrării, prin completarea unui raport de deteriorare cu șoferul sau semnând cu rezervă dovada de livrare. În caz contrar, compania de curierat selectată sau compania de asigurare poate respinge orice reclamație de deteriorare.

 • coletul este înmânat oricărei persoane localizate la adresa de livrare pe baza unei semnături digitale sau manuale, incluzând vecini și persoane prezente la sediul indicat;
 • coletul este livrat la o adresă alternativă;
 • după mai multe încercări nereușite de livrare la adresa de livrare, coletul este livrat într-unul dintre depozitele furnizorului de servicii de curierat selectat, care este aproape de adresa de livrare inițială;
 • furnizorul de servicii de curierat selectat a lăsat un aviz de livrare la persoana de contact pentru livrare, sau în cazul în care acest lucru este evident din urmărirea transportului prin intermediul internetului; sau,
 • coletul este livrat la adresa de livrare unei persoane care se prezintă, în mod fals, ca fiind destinatarul.
 • coletul/paletul este returnat la adresa de colectare după ce este atins numărul maxim de zile de stocare în depozitul companiei de curierat.

De îndată ce o livrare este considerată eficientă, se înțelege că Eurosender și furnizorul de servicii de curierat selectate sunt exonerați de responsabilitatea transportului.

 

8. Întârzierile și responsabilitatea în cazul întârzierilor

Toate intervalele de livrare sunt aproximate și nu sunt garantate. Prin acceptarea acestor Termeni și Condiții, clientul este de acord cu faptul că multe circumstanțe externe pot cauza întârzieri în preluarea și livrarea coletului.

În cazul întârzierilor, Eurosender nu va fi în niciun caz răspunzător pentru daunele cauzate de întârziere și nu este răspunzător de soluționarea sau decontarea obligațiilor sau cheltuielilor legate de întârziere. Eurosender nu este obligat să compenseze clientul pentru întârzieri și nu este obligat să ramburseze orice costuri aferente.

 

9. Responsabilitatea pentru deteriorarea sau pierderea articolului expediat

Eurosender este administratorul platformei pentru rezervarea online a serviciilor de transport și ca atare nu este responsabilă de pierderea sau deteriorarea pachetului, valizei sau paletului sau a oricărui conținut al său. Eurosender cooperează numai cu furnizori de servicii de curierat de înaltă calitate și prin urmare pierderile sau deteriorările sunt foarte rare.

Furnizorul de servicii de curierat este responsabil pentru preluarea, transportul și livrarea tuturor articolelor a căror expediere este rezervată prin portalul Eurosender.com.

Pentru a evita accidentele, clientul trebuie să aibă în vedere faptul că, în ciuda precauției furnizorilor de servicii de curierat, pachetele, valizele și paleții sunt descărcați, sortați și încărcați mecanic, prin urmare trebuie să fie ambalate corespunzător.

Pachetele, valizele sau paleții vor fi sub supravegherea furnizorului de servicii de curierat selectat de la punctul de colectare și până la livrare.

 

10. Asigurarea, compensarea și articolele interzise

10.1 Asigurarea, răspunderea și polița de asigurare

În administrarea portalului online pentru rezervarea de servicii de transport, Eurosender acționează ca agent și nu ca un expeditor de mărfuri. Eurosender este responsabil doar pentru selectarea furnizorului de servicii de curierat și niciodată pentru executarea transportului.

Eurosender nu acționează ca o societate de asigurare. Pachetele pentru polițe de asigurare a transportului nu sunt oferite de Eurosender; acestea sunt oferite direct de către furnizorii de servicii de curierat, sau de către societățile de asigurare prin acordurile existente cu furnizorii de servicii de curierat sau cu Eurosender. Din acest motiv, termenii și condițiile societăților de asigurare, cum ar fi Ergo sau Lloyds și/sau a furnizorilor de servicii de curierat precum GLS, DPD și DHL se aplică în toate aspectele referitoare la asigurarea transporturilor, rezervate prin intermediul site-ului nostru.

Toate comenzile pentru transportul de pachete sau valize, plasate pe site-ul Eurosender.com includ o asigurare oferită de furnizorul de servicii de curierat selectat sau de o companie de asigurări la valoarea maximă de două sute (200) de Euro. Prima de asigurare este inclusă deja în prețul de bază al transportului. Acoperirea asiguratorie se extinde la cheltuielile cauzate de pierderea sau deteriorarea pachetului și rambursarea costurilor transportului pentru pierderea sau deteriorarea pachetelor. Rambursarea asigurării nu acoperă costurile de transport pentru pachetele pierdute sau deteriorate.Toate comenzile pentru transportul de paleți și pentru transporturile freight sunt asigurate în acord cu Convenția referitoare la Transportul Internațional de Mărfuri (CRM).

Dacă coletul conține articole de o valoare mai mare în comparație cu acoperirea maximă de asigurare, este necesar ca utilizatorul să achiziționeze asigurare suplimentară direct pe site-ul nostru. Asigurarea suplimentară trebuie cumpărată în procesul de plasare a comenzii și este taxată conform listei de prețuri a furnizorului de servicii de curierat selectat sau a companiei de asigurări.

Pentru ca, clientul să poată achiziționa asigurare adițională, acesta/aceasta trebuie să accepte politicile aplicabile pentru pachetul de asigurări adiționale, respectiv DTV Cargo Policy Open, the DTV Cargo Policy All Risks and the deductible disclaimer applicable to the insurance with ERGO Versicherung AG.”Dacă coletul conține articole de o valoare mai mare în comparație cu acoperirea maximă de asigurare, este necesar ca utilizatorul să achiziționeze asigurare suplimentară direct pe site-ul nostru.

La solicitarea clientului, Eurosender SARL va ceda toate pretențiile și drepturile care rezultă din tranzacțiile încheiate în numele său pentru client, inclusiv drepturile care țin de responsabilitatea furnizorului de servicii de curierat selectat pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă a serviciilor. Clientul este obligat să își recupereze sau să facă uz de drepturile sale opozabile furnizorului de servicii de curierat.

În cazul pierderii, Eurosender oferă suport pentru clienți în depunerea de plângeri către furnizorul de servicii de curierat selectat. Cu toate acestea, decizia cu privire la admisibilitatea asigurării este luată numai de compania de curierat sau de compania de asigurare.

Polița de asigurare nu se aplică în cazul:

 • ambalării necorespunzătoare;
 • expedierilor non-standard;
 • transportarea articolelor (așa cum sunt listate în secțiunea 10.4 pentru care serviciul nostru nu este recomandat fără o notificare prealabilă;
 • transportarea articolelor electronice (precum televizoare, telefoane mobile, calculatoare sau alte echipamente electronice) fără ambalajul original; în cazul unui pachet pierdut, pentru a activa asigurarea, trebuie să furnizați fotografii cu aparatul electronic în ambalajul original, făcute înainte ca articolul să fie expediat;
 • colete pentru care livrarea este considerată efectivă în conformitate cu punctul 7 al acestor Termeni și Condiții Generale;
 • articole de îmbrăcăminte personalizate sau de designer. Pentru haine, în general, se acordă o rambursare de până la 200 EUR.
 • în cazul utilizării serviciului “Selection“ și colectare “Cel mai devreme posibil“, se acordă o rambursare de maxim 1000 EUR pe articol;
 • pentru plângerile care nu sunt susținute de dovezi ale valorii reale ale obiectului deteriorat sau pierdut, singura dovada a valorii acceptată este factura originală (taxa de TVA și amortizarea vor fi deduse din prețul original al articolului în consecință)
 • inversarea pachetelor atunci când acest lucru se întâmplă din cauza atașării unei etichete incorecte;
 • deteriorări cauzate de terorism, dezastre naturale;
 • dacă clientul nu a furnizat suficiente dovezi (materiale fotografice sau scrise) care demonstrează ca pachetul a fost în condiție perfectă înainte de colectare; sau,
 • dacă utilizatorul a încălcat în vreun fel acești Termeni și Condiții.

Companiile de curierat cu care Eurosender cooperează nu tratează în mod diferit sau cu o grijă specială pachetele care poartă un însemn, o inscripție sau o etichetă ce indică conținutul fragil, sfărâmicios sau care oferă instrucțiuni pentru manevrarea cu grijă a pachetului.

Șoferul companiei de curierat selectate are permisiunea de a refuza colectarea pachetelor care sunt în mod clar inadecvate (prea grele, prea mari, împachetate în mod inadecvat) dar nu este obligat să verifice adecvarea ambalajului sau conținutului pachetelor. Acest lucru înseamnă că șoferul companiei de curierat selectat poate accepta articolele chiar dacă nu sunt împachetate în concordanță cu acești Termeni și Condiții sau dacă conțin obiectele de pe lista celor interzise. În acest caz, toate costurile suplimentare legate de transportarea articolelor ambalate necorespunzător sau cu conținut interzis vor fi suportate exclusiv de către client. Mai mult, în cazul achiziționării, asigurarea suplimentară nu se va aplica acestor obiecte.

Eurosender sau compania de curierat selectată nu este obligată să verifice comentariile făcute de către clienți în momentul plasării comenzii pe site-ul nostru. Chiar dacă clientul specifică faptul că articolele care trebuiesc transportate nu sunt în concordanță cu acești termeni, comanda poate fi trimisă către compania de curierat care va executa transportul. Chiar și în cazul în care clientul a inclus această informație în secțiunea pentru comentarii a procesului de comandă, toate costurile suplimentare în legătură cu expedierea articolelor care nu sunt în condoncrdanță cu acești Termeni și Condiții vor fi suportate exclusiv de către client. Mai mult, în cazul achiziționării, asigurarea suplimentară nu se va aplica acestor obiecte.

Eurosender sau compania de curierat selectată nu este obligată să verifice comentariile făcute de către clienți în momentul plasării comenzii pe site-ul nostru. Chiar dacă clientul specifică faptul că articolele care trebuiesc transportate nu sunt în concordanță cu acești termeni, comanda poate fi trimisă către compania de curierat care va executa transportul. Chiar și în cazul în care clientul a inclus această informație în secțiunea pentru comentarii a procesului de comandă, toate costurile suplimentare în legătură cu expedierea articolelor care nu sunt în condoncrdanță cu acești Termeni și Condiții vor fi suportate exclusiv de către client. Mai mult, în cazul achiziționării, asigurarea suplimentară nu se va aplica acestor obiecte. În cazul în care clientul nu primește o notificare scrisă de la un reprezentativ Eurosender de vânzări, suport de clienți sau reclamații, notificarea clientului nu va constitui o confirmare a faptului că Eurosender sau compania de curierat desemnată au responsabilitatea expedierii articolului interzis.

Eurosender nu poartă răspunderea pentru deteriorări, pierderi, preluări ratate sau întârzieri în transportare și livrare, sau pentru orice alte daune sau costuri rezultate din serviciile comandate prin portalul Eurosender.com, nici pentru costuri sau daune asociate acestor servicii. Eurosender nu poartă răspunderea pentru posibile pierderi financiare cauzate de evenimentele descrise la paragraful anterior.

10.2 Procedura în cazul deteriorării sau pierderii

În cazul pierderii, Eurosender oferă suport în înaintarea plângerilor furnizorului de servicii de curierat selectat. Cu toate acestea, decizia cu privire la admisibilitatea asigurării este făcută numai de către firma de curierat sau de către societatea de asigurare.

În cazul deteriorării sau pierderii pachetului, valizei sau paletului, situația trebuie să fie raportată de către persoana responsabilă cu primirea coletului către conducătorul auto al furnizorului de servicii de curierat selectat în momentul livrării. Orice daune de expediere trebuie să fie raportate la momentul livrării, prin completarea unui raport de deterioare cu șoferul sau semnând cu rezervă dovada de livrare. În caz contrar, compania de curierat selectată sau societatea de asigurare, poate respinge orice reclamație de deterioare.

Pentru a iniția procedura cu furnizorul de servicii de curierat selectat pentru pierderea sau deteriorarea expedierii, Eurosender trebuie să primească pe adresa de e-mail claims@eurosender.com, informațiile indicate la acest punct.

Pentru ca polița de asigurare să se aplice, clientul trebuie să monitorizeze în mod activ deplasarea pachetului. Dacă nu sunt modificări privind pachetul în decurs de șapte (7) zile, clientul este obligat să contacteze Eurosender în termen de în termen de două (2) zile de la expirarea de la expirarea perioadei de șapte (7) zile pentru a putea iniția procedura de găsire a pachetului.

Dacă pachetul, valiza sau paletul nu este livrat în cinci (5) zile de la data de livrare așteptată, clientul trebuie să notifice Eurosender imediat, în scris, prin trimiterea unui e-mail la claims@eurosender.com, atașând următoarele:

 1. o listă cu conținutul pachetului și valoarea sa;
 2. descrierea aspectului exterior al pachetului;
 3. informații privind metoda de ambalare;
 4. o copie a e-mail-ului de confirmare; și,
 5. confirmarea de predare a pachetului de la persoana care a predat pachetul la preluare.

Dacă un pachet, palet sau o valiză este deteriorată la livrare, clientul nu este obligat să preia în orice caz articolul livrat. În mod contrar, clientul, împreună cu șoferul companiei de curierat selectată trebuie să scrie un proces verbal despre primirea articolului deteriorat, care să includă fotografii și o descriere detaliată a daunelor. Procesul verbal trebuie semnat de curier și client. În plus, clientul trebuie să informeze Eurosender în scris, în în termen de două (2) zile de la expirarea cu privire la primirea articolului deteriorat. Notificarea trebuie însoțită de:

 1. documentul semnat de curier și de client;
 2. fotografii care evidențiază în mod clar deteriorările (clientul trebuie să ofere poza pachetului și a articolelor de dinainte și de după colectarea acestora, care arată în mod clar deterioararea pachetului sau a articolelor, produsă în timpul tranzitului);
 3. o listă a conținutului coletului și valoarea acestora;
 4. adresa la care curierul poate inspecta și, dacă este necesar, poate ridica articolele deteriorate; și,
 5. o copie a e-mail-ului de confirmare a transportului.

Dacă clientul nu notifică Eurosender și nu transmite documentația completă la e-mail-ul trimis către claims@eurosender.com, se va considera că notificarea nu a fost făcută.

În cazul deteriorării articolului expediat, clientul este obligat să mențină pachetul, valiza sau paletul în starea în care a fost livrată, pe cheltuiala sa, până la finalizarea procedurii. Dacă pachetul este deteriorat la exterior, clientul trebuie să fotografieze deteriorările înainte de a scoate obiectele din pachet.

În cazul în care clientul observă că unele articole lipsesc din pachet în momentul livrării, se poate începe o procedură de revendicare. Clientul trebuie să ofere Eurosender prin e-mail aceeași documentație ca în cazul unei deteriorări, incluzând fotografii ale pachetului de dinainte de colectare și de după livrare, care demonstrează că pachetul a fost deschis/deteriorat în timpul transportului ceea ce a dus la lipsa conținutului.

La primirea tuturor documentelor-suport necesare, Eurosender va trimite furnizorului de servicii de curierat, în numele clientului, o cerere de aplicare a poliței de asigurare cu toate documentele transmise de către client. Decizia cu privire la admisibilitatea asigurării este luată numai de compania de curierat sau de compania de asigurare prin acordurile existente cu furnizorii de servicii de curierat sau cu Eurosender. Decizia asupra admisibilității unei creanțe de către companiile de curierat sau companiile de asigurări care au acorduri existente cu companiile de curierat sau cu Eurosender poate dura până la două (2) luni.

Plângerile sunt întodeauna revizuite mai întâi de compania de curierat selectată. Dacă compania de curierat selectată decide să respingă plângerea, compania de asigurare are dreptul exclusiv de a refuza de asemenea plângerea. Furnizorul de servicii de curierat selectat și companiile de asigurare revizuiesc fiecare caz de plângere și decid cu privire la suma rambursabilă pe baza dovezilor pe care clientul le furnizează și în concordanță cu termenii și condițiile sau cu politicile interne ale acestora. Atunci când decid pentru rambursarea asigurării, compania de curierat și compania de asigurări iau în considerare nivelul deteriorărilor (dacă articolul poate fi încă folosit). O taxă de amortizare poate fi de asemenea dedusă dacă obiectele deteriorate nu sunt noi. TVA-ul și costurile de expediere (dacă sunt afișate pe factura care dovedește valoare obiectelor) nu sunt rambursate.

Eurosender își rezervă dreptul de a refuza o plângere, în orice moment și fără a fi nevoie de furnizarea unei explicații, din cauza unor date incomplete, derutante, contradictorii sau false primite de la client. În acest caz, Eurosender nu va recunoaște nicio plângere ulterioară făcută de către client sau terțe părți în legătură cu clientul.

10.3 Procedura de reclamație în privința serviciilor Eurosender

Prin administrarea portalului online pentru rezervarea de servicii de curierat, Eurosender acționează ca un agent comisionar și nu ca un expeditor de mărfuri. Eurosender este responsabil doar pentru selectarea furnizorului de servicii de curierat, și niciodată pentru execuția transportului. Acestea fiind spuse, în cazul în care clientul are vreo plângere în legătură cu serviciile Eurosender ca un agent comisionar, clientul va trebuie să înceapă o procedură de reclamație.

Pentru ca procedura internă de reclamații să înceapă, clientul trebuie să informeze Eurosender în scris prin trimiterea unei scrisori înregistrare către Eurosender SARL, Cesta v Gorice 34B, 1000 Ljubljana, Slovenia, atașând următoarele:

 1. descriere detaliată a plângerii;
 2. ideal, numele persoanei sau persoanelor de la Eurosender cu care clientul a fost în contact;
 3. o copie a e-mail-ului de confirmare; și,
 4. o copie a tuturor comunincărilor făcute prin e-mail și schimbate între client și echipa Eurosender.

Dacă clientul nu notifică Eurosender și nu atașază la scrisoare toate documentele cerute, procedura de reclamație nu va începe.

După primirea unei plângeri complete, Eurosender va înainta cazul comitetului pentru Reclamații și Plângeri care va evalua cazul. Comitetul Eurosender pentru Reclamații și Plângeri va trimite clientului un răspuns în privința reclamației în treizeci (30) de zile după ce reclamația a fost primită.

10.4 Articole interzise

Prin acceptarea acestor Termeni și Condiții Generale, clientul se declară de acord cu lista articolelor interzise și declară că nu va trimite nici un articol care figurează pe această listă și nici articole interzise prin Termenii și Condițiile Generale ale furnizorului de servicii de curierat sau de legea țării în care trebuie făcută preluarea sau livrarea.

Clientul este de acord să nu expedieze articole furate, bunuri care nu pot circula liber conform legii din Uniunea Europeană.

Eurosender interzice expedierea de bijuterii, antichități, aur, picturi, rămășițe pământești sau animale, organe umane, animale, sticlă și porțelan. Dacă clientul expediază articole interzise în ciuda acestor reglementări, va purta răspunderea pentru toate daunele și costurile rezultate.

Printre articolele interzise sunt incluse și toate substanțele periculoase și substanțele care necesită permise speciale de transport, manipulare în condiții speciale sau documentare specifică.

Câteva exemple de articole interzise:

 • animale și produse și rămășițe animale;
 • arme și muniții;
 • substanțe și articole periculoase;
 • flori și alte plante;
 • rămășițe pământești și urne funerare;
 • articole ilegale;
 • mostre medicale;
 • articole care necesită mediu cu temperatură controlată;
 • articole de pornografie;
 • medicamente sau alte produse farmaceutice eliberate cu rețetă medical;
 • tutun și alcool;
 • alimente;
 • aerosoli și parfumuri;
 • articole de valoare mare;
 • articole cu valoare sentimentală;
 • documente, bani, carduri bancare, vouchere și bilete;
 • metale prețioase, bijuterii, ceasuri, pietre prețioase, perle, blănuri, covoare, ceasuri de perete, antichități și opere de artă;
 • alte articole fragile;
 • transporturile care ar fi acoperite de Acordul European privind Transportul Internațional al Mărfurilor Periculoase (ADR).

 

11. Serviciul expres și rutele globale

Clientul poate rezerva un serviciul Express pentru a expedia plicuri, pachete și paleți în țările membre ale UE și la nivel global.

11.1 Greutate și dimensiuni

Niciun pachet nu trebuie să depășească următoarele greutăți și dimensiuni:

 • Greutate maximă: 70 kg
 • Dimensiuni maxime: 120 x 80 x 80 cm
 • Greutatea maximă a expedierii: 3.000 kg.

Dacă pachetul depășește greutatea și/sau dimensiunile maxime, clientul va fi supus unei taxe suplimentare pentru transport.
Niciun palet nu trebuie să depășească greutatea și dimensiunile următoare:

 • Greutate maximă: 1.000 kg
 • Dimensiuni maxime: 120 x 120 x 160 cm
 • Numărul maxim de paleți: 10.
 • Afișați mai mult
 • Afișați mai puțin

Acestea sunt dimensiunile permise. Dacă paletul depășește greutatea și/sau dimensiunile maxime, expedierea nu va fi efectuată, iar clientul nu va fi eligibil pentru rambursarea costurilor. Toate prețurile sunt oferite pentru paleți care se pot stivui. Se pot aplica taxe suplimentare pentru transportul paleților care nu se pot stivui.

11.2 Transport de plicuri

Clientul poate expedia doar documente și acte personale atunci când selectează expedierea unui plic prin serviciul Express. Dacă este achiziționată opțiunea de expediere express a plicului, clientul va avea posibilitatea de a extinde răspunderea până la 400 EUR pe expediere, iar achiziționarea unei asigurări suplimentare nu va fi posibilă.

 • Greutate maximă: până la 500 g pe plic, până la 2 kg pe expediere
 • Dimensiuni maxime: 35 x 28 x 1cm.

11.3 Procedura vamală și documentația

În cazul în care ruta selectată de către client include o țară care nu este, în momentul plasării comenzii, membră a Uniunii Europene, clientul ia cunoștință și acceptă următoarele:

Expeditorul este responsabil să furnizeze originalul sau copia facturii comerciale sau oricare alt tip de document solicitat de compania de curierat și/sau de către autoritățile vamale. Dacă orice autoritate vamală necesită documentație suplimentară pentru confirmarea declarației de import / export, este responsabilitatea expeditorului să furnizeze documentația necesară pe cheltuiala proprie. În cazul în care clientul expediază articole non-comerciale, factura proforma poate fi utilizată ca dovadă a valorii acestora, în scopuri vamale. Pentru orice fel de documente și / sau hârtii tipărite, reviste, manuscrise etc. destinate expedierii, de obicei nu sunt necesare facturi originale.

Originalul sau copia facturii comerciale nu trebuie să includă TVA în împărțirea prețului. Curierul poate respinge transportul sau chiar returna coletele expeditorului, aplicând costuri suplimentare pentru care clientul este singurul responsabil, în cazul în care documentația necesară nu este furnizată în conformitate cu reglementările în vigoare.

Expeditorul certifică faptul că toate declarațiile și informațiile furnizate referitoare la export și import vor fi adevărate și corecte și recunoaște că, în cazul în care sunt făcute declarații false sau frauduloase despre expediere ori despre conținutul acesteia, o plângere civilă, urmărire penală sau sancțiuni ce implică confiscarea transportului ar putea fi înainte.

În măsura în care putem ajuta în mod voluntar clientul în întocmirea formalitățlor vamale și a alte formalități necesare, o astfel de asistență va fi oferită numai pe riscul clientului. Clientul este de acord să ne despăgubească și să ne mențină departe de orice plângeri care pot fi aduse împotriva noastră care rezultă din informațiile furnizate și de orice costuri care derivă în legătură cu acest aspect și că va plăti orice comision de administrare pe care l-am putea percepe clientului pentru furnizarea serviciilor descrise în această condiție.

Orice taxe vamale, impozite (inclusiv, dar fără a se limita la TVA, dacă este cazul), penalități, taxe de depozitare sau alte cheltuieli către client sau destinatarul expedierii, pe care Eurosender decide să le solicite ca rezultat a acțiunilor vamale sau a altor autorități guvernamentale ori ca rezultat al nefurnizării documentației corespunzătoare de către destinatar sau expeditor, clientul este de acord să le plătească împreună cu taxa noastră de administrare, precum și orice costuri suplimentare ce pot apărea.

Expeditorul confirmă că expedierea nu conține articole restricționate de IATA, ICAO, IMDG sau ADR și nu există articole interzise, iar în cazul în care acestea sunt prezente, clientul este obligat să informeze Eurosender înainte de colectare. De asemenea, firma de curierat poate refuza colectarea oricărui colet sau alt articol care nu poate fi transportat în siguranță sau legal.

Compania de curierat se va strădui să grăbească toate formalitățile de vămuire pentru expediere, dar nu este răspunzătoare pentru întârzieri, pierderi sau daune cauzate de interferența ofițerilor vamali sau a altor autorități guvernamentale.

11.4 Colectare și livrare

Curierul poate refuza colectarea în cazul în care serviciul nu poate fi furnizat din motive care sunt în afara controlului companiei de curierat, cum ar fi locațiile îndepărtate sau sancțiunile impuse în țara de preluare (embargo).

Vor fi două încercări de livrare. Expedierile nu pot fi livrate către căsuțele de poștale. Coletele sunt livrate pe adresa destinatarului oferită de către client, dar nu neapărat personal către acesta. Destinatarul poate fi notificat despre o livrare care urmează a fi întreprinsă sau o livrare ratată. Destinatarului i se pot oferi opțiuni alternative de livrare, cum ar fi livrarea într-o altă zi lucrătoare, fără a fi necesară o semnătură, redirecționare sau colectare la cel mai apropiat punct de livrare. Se pot aplica taxe suplimentare pentru modificări ale adresei de livrare.

În cazul în care transportul este considerat inacceptabil, acesta va fi evaluat în scopuri vamale. Destinatarul nu poate fi identificat sau localizat în mod rezonabil sau acesta refuză livrarea sau să plătească taxele vamale ori alte taxe de expediere, compania de curierat va face eforturi rezonabile pentru a returna expedierea, dacă aceasta nu poate fi returnată, expedierea va fi distrusă sau vândută fără a suporta vreo răspundere față de client. Compania de curierat poate distruge orice expediere pe care orice lege o împiedică să se întoarcă la expeditor, precum și orice expediere ce conține articole interzise.

 

11.5 Asigurarea

Compania de curierat este responsabilă pentru fiecare expediere în conformitate cu Convenția privind transportul internațional de mărfuri prin contract rutier (CMR), Convenția de la Montreal, Convenția Varșovia.

Clientul poate achiziționa o opțiune de asigurare suplimentară pentru o taxă suplimentară. Transportul va fi asigurat pentru valoarea declarată de client în procesul de comandă, fiind limitat la o acoperire maximă de asigurare de până la 500.000 EUR pe expediere.

12. Legea aplicabilă și Jurisdicția

Dacă regulile obligatorii ale statului de domiciliu al clientului nu specifică altfel:

 • Acești Termeni și Condiții și Convențiile cărora li se aplică acești Termeni și Condiții vor fi interpretate în lumina legii luxemburgheze;
 • Posibilele litigii care reies din acești Termeni și Condiții Generale sau din Convențiile cărora li se aplică acești Termeni și Condiții, se vor soluționa de către instanța competentă din Luxemburg; și,
 • În cazul diferențelor de interpretare între diversele versiuni lingvistice ale acestor Termeni și Condiții, are precedență textul original scris în limba engleză.

Politica de Confidențialitate

EUROSENDER SARL, 8-12, rue d’Epernay, L-1490, Luxemburg (“Eurosender”, “procesorul” sau Noi”) ne angajăm să protejăm și să respectăm datele dumneavoastră confidențiale, considerând că protecția datelor reprezintă un pilon cheie în construirea încrederi și a relațiilor puternice și de lungă durată.

Această politică stabilește baza prin care orice date personale pe care le colectăm de la dumneavoatră atunci când folosiți produsele sau serviciile noastre, sau atunci când interacționați cu Eurosender (spre exemplu când participați la evenimentele sau activitățile de marketing ale Eurosender) sau pe care ni le furnizați, vor fi procesate de către noi. Politica explică de asemenea alegerile dvs. în legătură cu modul în care folosim informațiile despre dvs. Vă rugăm să citiți cu atenție următoarele informații pentru a înțelege punctul de vedere și practicile noastre cu privire la datele personale și modul în care le vom trata. Dacă nu sunteți de acord cu această politică, nu accesați sau nu folosiți serviciile ori nu interacționați cu niciun alt aspect al companiei noastre.

Prin plasarea unei comenzi sau deschiderea unui cont Eurosender, acceptați și vă exprimați acordul pentru practicile descrise în această politică. Mai mult, garantați că toate persoanele ale căror informații personale ne sunt furnizate de către dumneavoastră prin asociere cu comanda sau contul dvs., sunt conștiente de această politică, acceptă și sunt de acord cu practicile descrise în această politică și sunt dispuse li capabile, la solicitarea Serviciului de Informații sau orice altă Autoritate de Protecție a Datelor, să ofere o dovadă scrisă a consimțământului și acceptării lor.

Pentru toate scopurile legate de protecția datelor, inclusiv în scopurile prezentei politici de confidențialitate, operatorul de date este Eurosender.

 

Informații pe care este posibil să le colectăm de la dvs.

Putem colecta și procesa următoarele date despre dumneavoastră:

Informații pe care ni le furnizați

Ne puteți da informații despre dvs. prin completarea formularelor de pe site-ul nostru https://www.eurosender.com/ (site-ul nostru) sau prin comunicarea cu noi prin telefon, e-mail sau în alt mod. Aceasta include informații furnizate când vă înregistrați pentru a utiliza site-ul nostru, când vă abonați la serviciul nostru, plasați o comandă pe site-ul nostru, prin alte activități desfășurate în mod obișnuit pe site și când raportați o problemă cu site-ul nostru. Informațiile pe care ni le furnizați pot include:

 • Informații despre client: numele dumneavoatră (numele și prenumele sau numele societății și numele și prenumele persoanei responsabile), codul de înregistrare fiscală, adresa și numărul de telefon, informații financiare și despre cardul de credit,
 • Informații referitoare la colectare (numele și prenumele persoanei responsabilă de predarea pachetului, numărul de telefon, adresa de colectare),
 • Informații referitoare la livrare (numele și prenumele persoanei căreia îi va fi livrat pachetul, numărul de telefon și adresa de livrare),
 • Informații legate de confirmare (adresa de e-mail).
 • Informațiile pe care ni le furnizați prin canalele noastre de asistență și suport, unde ați putea alege să trimiteți informații cu privire la o problema pe care o întâmpinați cu livrarea. Fie că vorbiți cu unul dintre reprezentații noștri direct sau implicați în alt mod echipa noastră de asistență, ne veți furniza informații de contact, un sumar al problemei pe care o întâmpinați și orice altă documentație, capturi de ecran sau informații care ar fi de ajutor în rezolvarea problemei, incluzând tipuri de aparatură, sistem de operare, tip de browser, adresă IP, adresele URL ale paginilor de trimitere/ieșire, identificatori de dispozitive și datele de blocare.

Informațiile pe care le colectăm automat când folosiți serviciile noastre

Colectăm informații despre dvs. când folosiți serviciile Eurosender, incluzând mimentele în care navigați pe site-urile noastre.

 • Utilizarea serviciilor: urmărim anumite informații despre dvs. când vizitați și interacționați cu serviciile noastre. Aceaste informații includ funcțiile pe care le utilizați, serviciile pe care le selectați, opțiunile de plată preferate, adresele utilizate frecvent, link-urile pe care le accesați.
 • Cookie-uri și alte tehnologii: le folosim pentru a vă oferi funcționalitate și pentru a recunoaște când încercați să folosiți serviciile noastre.

Informațiile pe care le primim din alte surse

Am putea primi informații despre dumneavoastră dacă utilizați alte servicii pe care le furnizăm sau din registrele publice. De asemenea, lucrăm îndeaproape cu terțe părți (incluzând, spre exemplu, curieri, parteneri de afaceri, sub-contractori în domeniul serviciilor tehnice, de plată si livrare, rețele de publicitate, furnizori de analiză de piață, și de cercetare, agenții de referință de credit) și putem primi informații despre dumneavoastră de la aceștia.

 

Perioada pentru care se păstrează datele colectate

Datele colectate sunt stocate pentru perioada de timp care este strict necesară pentru a respecta obligațiile legale sau contractuale, nu pentru o perioadă nedeterminată.

 

Utilizări ale informațiilor

Folosim informațiile pe care le deținem despre dumneavoastă în următoarele moduri:

Informații despre client pe care dumneavoastră ni le oferiți

Vom folosi aceste informații astfel:

 • pentru a îndeplini obligațiile ce decurg din orice contract încheiat între dumneavoastră și noi și pentru a vă furniza informațiile, produsele și serviciile pe care le solicitați de la noi, inclusiv procesarea tranzacțiilor cu dvs., trimiterea de informații tranzacționale către dvs., autentificarea atunci când vă conectați, furnizarea de asistență pentru clienți, operarea și întreținerea serviciilor noastre;
 • pentru a vă oferi informații despre alte bunuri și servicii pe care le oferim, care sunt similare cu cele pe care deja le-ați cumpărat sau pentru care v-ați arătat interesu, în cazul în care ați dat consimțământul direct pentru primirea acestui tip de comunicări și nu vi l-ați retras;
 • pentru a vă oferi informații despre bunuri sau servicii despre care considerăm că v-ar putea interesa, în cazul în care v-ați dat acordul direct pentru a primi astfel de comunicări și nu vi l-ați retras;
 • pentru a vă anunța despre modificările serviciului nostru;
 • pentru a ne asigura că, conținutul de pe site-ul nostru este prezentat în modul cel mai eficient pentru dumneavoastră și pentru calculatorul dumneavoastră;
 • pentru cercetare li dezvoltare: învățăm cum clienții noștri utilizează serviciile și opiniile care ne sunt oferite pentru a soluționa și a identifica tendințele, utilizarea, modelele de activități și zonele pentru integrarea și îmbunătățirea serviciilor noastre;
 • pentru a ne proteja interesele legitime de afaceri și drepturile legale, ori de câte ori este necesar pentru noi să facem acest lucru în legătură cu revendicări legale, respectarea regulilor, cu funcții de reglementare și de audit și cu dezvăluiri în legătură cu achiziția, fuziunea sau vânzarea unei afaceri.

Informațiile pe care ni le furnizați și care sunt legate de pick-up, livrare și confirmare

Vom folosi aceste informații astfel:

 • pentru a îndeplini obligațiile noastre ce decurg din orice contract încheiat între dumneavoastră și noi (inclusiv transmiterea acestor informații către companiile de curierat din cadrul SEE pentru a organiza și a executa transportul);
 • pentru a vă oferi informațiile, produsele și serviciile pe care le solicitați de la noi.

Informațiile pe care le primim din alte surse

Putem combina aceste informații cu informațiile pe care ni le furnizați dvs. Am putea folosi aceste informații și informațiile combinate în scopurile menționate mai sus (în funcție de tipurile de informații pe care le primim).

 

Prezentarea informațiilor dvs.

Este posibil să împărtășim informațiile cu:

 • personal autorizat Eurosender situat în țările SEE care au nevoie de acces la informații pentru executarea oricărui contract pe care îl încheiem cu dumneavoastră;
 • companii care fac parte din grupul Eurosender pentru a opera și a îmbunătăți produsele și serviciile;
 • Terțe părți selectate, incluzând curieri și alți parteneri de afaceri, furnizori și subcontractori (toate în cadrul țărilor SEE) pentru executarea oricărui contract pe care îl încheiem cu aceștia sau cu dumneavoastră, incluzând: companii de curierat, furnizori de aplicații și de site-uri web, găzduire, întreținere, backup, stocare, infrastructură virtuală, procesatori de plăți, firme de contabilitate, furnizori de platforme CRM, furnizori de sisteme telefonice, furnizori de sisteme de analiză etc.
 • Atunci când alegem terțe părți cărora le putem împărtăși informațiile, Eurosender ia toate măsurile de precauție și verificări necesare pentru respectarea protecției datelor de către aceste organizații.

Este posibil să dezvăluim informațiile dvs. personale și către terțe părți:

 • În cazul în care vom vinde sau vom cumpăra orice afacere sau active, caz în care putem divulga datele personale către vânzătorul sau cumpărătorul potențial ale acestor afaceri sau active, însă doar în cazurile în care acest lucru este necesar ca tranzacția să fie încheiată.
 • Dacă suntem sub obligația de a divulga sau de a partaja datele dumneavoastră personale pentru a ne conforma cu orice obligație legală, sau pentru a pune în aplicare termenii și condițiile noastre de aprovizionare https://www.eurosender.com/ro/termeni-conditii și alte acorduri; ori pentru a proteja drepturile, proprietatea sau siguranța Eurosender, clienților noștri, sau altele. Aceasta include schimbul de informații cu alte companii și organizații în scopul protejării împotriva fraudelor și a reducerii riscului de fraudă a cardurilor de credit.

Eurosender dorește să sublinieze faptul că își asumă în mod serios obligațiile față de clienți, parteneri și personal și, prin urmare, nu dezvăluie date nimănui, terțelor părți sau organizațiilor internaționale, cu excepția cazului în care este obligat să facă acest lucru pentru a se conforma unei legi sau unei ordonanțe valabile și obligatorii a unui guvern sau a unui organism de reglementare sau pentru a îndeplini o obligație contractuală pentru care persoana vizată și-a dat consimțământul pentru prelucrare (cum ar fi cazurile menționate mai sus). În astfel de cazuri, guvernul sau organismele de reglementare trebuie să urmeze procesul legal aplicabil pentru a obține solicitări valabile și obligatorii, iar aceste solicitări sunt revizuite de Eurosender, care le-ar putea contesta pe cele prea generale sau inadecvate.

Cu excepția cazului în care se interzice acest lucru sau dacă există o indicație clară a comportamentului ilegal legat de utilizarea produselor sau a serviciilor Eurosender, Eurosender oferă o notificare înainte de a dezvălui contactul unui client, astfel încât acesta să poată căuta și pregăti protecția împotriva divulgării.

De asemenea, Eurosender ia măsuri de precauție serioase în ceea ce privește transferurile în afara SEE. Eurosender se angajează să nu transfere date în afara SEE, cu excepția cazului în care țara sau teritoriul respectiv asigură, de asemenea, un nivel adecvat de protecție sau garanții adecvate și cu condiția ca drepturi executorii ale persoanelor vizate și căi de atac eficiente sunt disponibile pentru persoanele vizate.

 

Drepturile

În calitate de persoană vizată, aveți anumite drepturi cu privire la datele dvs. personale care includ protejarea datelor dvs., dreptul de a afla care date sunt păstrate de Eurosender, dreptul de avea acces la acestea, de a adăuga, corecta sau completa datele dvs., dreptul de a limita prelucrarea datelor dvs., dreptul de a fi informat în cazul încălcării protecției datelor care afectează datele dvs. și care ar putea duce la un risc ridicat pentru drepturile și libertățile dvs., dreptul la portabilitatea datelor și dreptul la ștergerea datelor dvs. În cazul în care datele dvs. sunt procesate în scopuri de marketing, aveți și dreptul de a se opune unei astfel de procesări. În măsura în care credeți că a avut loc o încălcare a legislației, aveți dreptul să depuneți o plângere la o autoritate de supraveghere.

Dacă doriți să exercitați drepturile menționate mai sus (cu excepția plângerii adresate unei autorități de supraveghere, care trebuie trimisă direct autorității competente) sau dacă aveți o întrebare cu privire la datele dvs. personale sau la modul în care ne asigurăm că sunt protejate, ne puteți contacta la dataprotection@eurosender.com.

 

Modificări la Politica noastră de confidențialitate

Orice modificări pe care le-am putea face în politica noastră de confidențialitate, în viitor, vor fi postate pe această pagină și, după caz, notificate prin e-mail. Vă rugăm să verificați frecvent pentru a vedea orice actualizări sau modificări ale politicii noastre de confidențialitate.

 

Alte site-uri web

Întrebările Site-ul nostru poate, din când în când, să conțină legături către și de pe site-urile web ale rețelelor noastre partenere, ale agenților de publicitate și ale afiliaților. Dacă urmați un link către oricare dintre aceste site-uri web, rețineți că aceste site-uri web au propriile politici de confidențialitate și că nu acceptăm nicio responsabilitate sau răspundere pentru aceste politici. Verificați aceste politici înainte de a trimite date personale acestor site-uri web.

 

Contact

Întrebările, comentariile și solicitările cu privire la această politică de confidențialitate sunt binevenite și ar trebui să fie adresate dataprotection@eurosender.com.


Această versiunea a Termenilor și Condițiilor intră în forță pe 12 mai 2020.