Termeni și Condiții

Termeni și Condiții


1. Termeni generali

Terminologie

Următoarele definiții se vor aplica în cadrul acestor Termeni și condiții:

 • Expediere: o încărcătură de mărfuri care este trimisă dintr-un loc în altul, constând dintr-unul sau mai multe articole.
 • Articol: element al unui transport, și anume plic, colet, palet sau orice alt obiect ambalat corespunzător pentru expediere.
 • Palet stivuibil: un palet care poate fi stivuit cu ușurință (cu o suprafață plană, astfel încât un alt palet să poată fi așezat deasupra sa), spre deosebire de un palet ne-stivuitor, care nu poate fi stivuit din cauza formei, conținutului sau ambalajului ori a mărfurilor din interior.
 • Furnizor de servicii logistice: o companie selectată de Eurosender care oferă servicii logistice sau le atribuie în cadrul rețelei sale (de exemplu, un transportator, o companie de curierat, un expeditor de mărfuri și altele).
 • Serviciu de logistică: un serviciu care include, dar nu se limitează la expediere, transport, livrare, depozitare, îndeplinire și alte servicii oferite (dar nu prestate direct) de Eurosender.
 • Zi lucrătoare: fiecare zi, cu excepția sâmbetelor, duminicilor, sărbătorilor naționale și a sărbătorilor bancare din țările de preluare, tranzit sau livrare a expedierii,
 • Greutate facturabilă: greutatea exprimată în kilograme care este facturată de către furnizorul de servicii logistice. Aceasta poate fi greutatea absolută (masă) a articolului sau greutatea volumetrică (dimensională), oricare dintre acestea este mai mare.
 • Greutatea volumetrică: este spațiul pe care îl ocupă articolul în raport cu volumul său, calculat prin aplicarea formulei furnizorului logistic atribuit. Aceasta se bazează pe dimensiunile reale ale articolului.
 • CMR: Convenția privind contractul de transport rutier internațional de mărfuri (Geneva, 19 mai 1956).
 • Convenția de la Varșovia: Convenția pentru unificarea anumitor reguli referitoare la transportul aerian internațional, (Varșovia, 12 octombrie 1929) – se aplică numai clauzele care reglementează transporturile de marfă (nu și bagajele).
 • Convenția de la Montreal: Convenția pentru unificarea anumitor reguli privind transportul aerian internațional (Montreal, 28 mai 1999) – se aplică numai clauzele care reglementează transportul de marfă (nu și bagajele).
 • Regulile de la Haga-Visby: Convenția internațională pentru unificarea anumitor norme de drept referitoare la conosamentele de încărcare (Haga, 1924) și protocoalele sale.
 • O trimitere la o lege sau la o dispoziție legală este o trimitere la versiunile modificate sau readoptate ale acesteia și la legislația subordonată aferentă.
 • Dumneavoastră/clientul/utilizatorul/el/ea: persoana sau persoanele (fizice de orice sex sau juridice) care solicită rezervarea de servicii logistice, furnizate de furnizori de servicii logistice selectați de Eurosender.
 • Prin referire la o persoană se înțelege orice persoană fizică, care acționează în cadrul sau în afara activității economice (comerț, afaceri, meserie, profesie liberală) sau orice persoană juridică.
 • O referire la orice parte a oricărui contract pe care Eurosender îl poate încheia în cadrul acestor Termeni și Condiții include, de asemenea, succesorii săi.
 • Utilizator înregistrat: o persoană cu un cont de utilizator existent și activ pe Eurosender.com, fiind considerată ca atare de către platformă doar atunci când se conectează cu succes la contul de utilizator.
 • Utilizator invitat: o persoană care utilizează oricare dintre serviciile oferite de Eurosender în timp ce nu este conectată la un cont de utilizator înregistrat pe Eurosender.com.
 • Eurosender: Eurosender SARL.

Eurosender SARL

Eurosender SARL este o societate privată cu răspundere limitată, cu număr de înregistrare B230321 și număr de identificare fiscală.

LU30797030, cu sediul social la adresa 9 Rue du Laboratoire, LU-1911, Luxemburg, care gestionează sistemul de rezervări online Eurosender.com și oferă rezervarea de servicii logistice direct clienților. Societatea este înscrisă în Registre de Commerce et des Sociétés cu numărul de înregistrare B230321.

Eurosender acționează în calitate de expeditor de mărfuri și nu de transportator. La plasarea comenzii prin Eurosender.com, clientul autorizează Eurosender să comande, în nume propriu (numele Eurosender) și în numele clientului (expeditorul), servicii logistice la unul dintre furnizorii de servicii logistice, cu condiția ca furnizorul de servicii logistice selectat să îndeplinească cerințele pentru executarea serviciului comandat.

Canalele de comunicare stabilite: clientul poate contacta Eurosender în scris prin intermediul formularului de contact disponibil pe Eurosender.com, prin funcția de chat disponibilă pe Eurosender.com sau prin intermediul unei adrese de e-mail directe a unui reprezentant Eurosender (folosind domeniul de e-mail @eurosender.com). De asemenea, clientul poate contacta Eurosender prin intermediul unui apel telefonic prin intermediul unuia dintre numerele de telefon disponibile sau al unui număr de telefon direct al unui reprezentant Eurosender. În scopul furnizării către Eurosender a oricărei informații care ar putea determina modificări semnificative ale relației contractuale cu clientul, cum ar fi, dar fără a se limita la anularea sau orice alt tip de modificare a unei comenzi plasate, închiderea sau modificarea unui cont de utilizator sau a metodei de facturare, sau în scopul deschiderii unei reclamații sau a unei proceduri de plângere, vor fi acceptate doar canalele de comunicare scrisă. Orice astfel de informații furnizate prin orice alt canal de comunicare trebuie să fie confirmate de către client și de către Eurosender în scris la adresa de e-mail a clientului furnizată în procesul de comandă sau în contul de utilizator al clientului. Indiferent de canalul de comunicare utilizat, clientul trebuie să indice în mod clar numărul comenzii sale și orice alte detalii necesare pentru a se identifica (cum ar fi numele și adresa de e-mail).

2. Reguli generale de rezervare a serviciului

2.1 Procesul de comandă

Utilizatorul poate utiliza oricare dintre următoarele modalități pentru a plasa o comandă la Eurosender.

2.1.1 Platforma online

Utilizatorul poate plasa o comandă pe platforma online Eurosender.com în calitate de utilizator înregistrat sau de utilizator invitat.

Utilizatorul poate opta pentru oricare dintre serviciile stabilite cu prețuri imediat vizibile oferite pe platformă. În cazul în care niciunul dintre serviciile oferite nu se potrivește exact nevoilor utilizatorului, acesta poate solicita o ofertă personalizată, caz în care va primi o ofertă pregătită individual de către reprezentantul Eurosender. În acest caz, o comandă va fi considerată ca fiind plasată odată ce clientul acceptă oferta primită.

Un utilizator înregistrat poate plasa o comandă de import în lot. Comanda este considerată ca fiind plasată odată ce clientul a încărcat cu succes fișierul șablon completat cu detaliile comenzii în cadrul profilului său de utilizator.

De îndată ce procesul de comandă este finalizat pe platforma online în oricare dintre modalitățile menționate, clientul poate proceda la plata comenzii conform uneia dintre metodele de plată definite în secțiunea 2.2. Comanda este considerată ca fiind plasată după ce clientul plătește cu succes suma solicitată sau confirmă obligația de plată.

Odată ce comanda este considerată ca fiind plasată, Eurosender procedează la rezervarea serviciului logistic cu furnizorul de servicii logistice selectat. De îndată ce serviciul de logistică este rezervat în numele clientului, comanda este considerată ca fiind trimisă cu succes, iar clientului i se trimite un e-mail de confirmare.

2.1.2 Platforme externe

Eurosender poate să trimită oferte și să liciteze pentru cereri de transport folosind platforme externe, care nu sunt gestionate de Eurosender, care fac legătura între cerere și ofertă.

Clientul poate confirma ofertele făcute de Eurosender în conformitate cu regulile acestor platforme externe. Atunci când i se prezintă oferta Eurosender, clientului i se oferă, de asemenea, acces la acești Termeni și Condiții prin același canal de comunicare ca și în cazul ofertei sau prin intermediul unui alt canal de comunicare stabilit.

Comanda este considerată ca fiind plasată după confirmarea comenzii conform regulilor platformei externe. Regulile platformei externe se aplică împreună cu acești Termeni și Condiții.

Odată ce comanda este considerată ca fiind plasată, Eurosender procedează la rezervarea serviciului logistic cu furnizorul de servicii logistice selectat. De îndată ce serviciul de logistică este rezervat în numele clientului, comanda este considerată ca fiind transmisă cu succes, iar clientului i se trimite un e-mail de confirmare.

2.1.3 Comandă în afara platformei

Un client poate plasa o comandă prin intermediul unui canal de comunicare stabilit direct cu un reprezentant Eurosender. Utilizatorul trebuie să furnizeze toate informațiile necesare pentru ca Eurosender să poată rezerva serviciul de logistică cu furnizorul de logistică, conform cererii clientului.

O astfel de comandă poate fi procesată conform confirmării acestor Termeni și Condiții și a Termenilor și Condițiilor oricărui furnizor de servicii logistice aplicabil în fiecare caz în parte. În e-mailul de ofertă, Eurosender va atașa documentul Termeni și Condiții (sau un link către Termeni și Condiții). Clientul trebuie să se familiarizeze cu Termenii și Condițiile. Prin acceptarea ofertei, clientul este de acord cu Termenii și Condițiile furnizate. În cazul în care un reprezentant al unui client corporativ confirmă oferta și, prin aceasta, acești Termeni și Condiții, se consideră că acesta este autorizat să acționeze în dreptul și capacitatea sa de a accepta oferta și Termenii și Condițiile. Clientul poate fi de acord cu Termenii și Condițiile pentru o singură comandă, mai multe comenzi pentru o perioadă de timp definită sau pentru o perioadă de timp nedefinită (până la modificarea Termenilor și Condițiilor). În cazul modificării Termenilor și Condițiilor, Eurosender este responsabil de furnizarea către client a textului actualizat al Termenilor și Condițiilor.

Comanda de servicii poate fi procesată pe baza acordului contractual existent între client și Eurosender. Într-un astfel de contract, clientul și Eurosender pot conveni asupra unor prevederi diferite de acești Termeni și Condiții, cu condiția ca, în cazul unor discrepanțe între acești Termeni și Condiții și contract, contractul să prevaleze.

De îndată ce clientul trimite toate informațiile necesare pentru ca Eurosender să poată rezerva serviciul de logistică în cazul unui acord contractual existent sau dacă clientul este de acord cu Termenii și Condițiile relevante descrise mai sus, se consideră că o comandă este plasată, clientul confirmând efectiv obligația de plată conform uneia dintre metodele de plată definite în secțiunea 2.2.

Odată ce comanda este considerată ca fiind plasată, Eurosender procedează la rezervarea serviciului de logistică cu furnizorul de logistică selectat. De îndată ce serviciul de logistică este rezervat în numele clientului, comanda este considerată ca fiind transmisă cu succes, iar clientului i se trimite un e-mail de confirmare.

2.1.4 Comandarea API

Clientul poate plasa o comandă prin intermediul unei conexiuni API integrate. API (application programming interface – interfață de programare a aplicațiilor) este o interfață de aplicație de integrare software care permite schimbul de date între două părți.

De îndată ce clientul furnizează Eurosender toate informațiile necesare pentru a putea rezerva serviciul logistic și este de acord cu Termenii și Condițiile relevante, se consideră că o comandă este plasată, iar clientul confirmă obligația de plată conform uneia dintre metodele de plată definite în secțiunea 2.2.

Odată ce comanda este considerată ca fiind plasată, Eurosender procedează la rezervarea serviciului logistic cu furnizorul de servicii logistice selectat. De îndată ce serviciul de logistică este rezervat în numele clientului, comanda este considerată ca fiind transmisă cu succes, iar clientului i se trimite un e-mail de confirmare.

Toate costurile unei intervenții IT care poate fi necesară pentru integrarea API sunt acoperite de client, cu excepția cazului în care se convine altfel în prealabil.

2.1.5. Prezumția de recunoaștere

Clientul înțelege că toate procesele de comandă conduc la o comandă plasată pentru un anumit tip de serviciu descris în continuare în capitolul 3. Clientul are responsabilitatea de a se familiariza și de a respecta Termenii și Condițiile furnizorului de servicii logistice, precum și Termenii și Condițiile Eurosender în întregime și, în special, secțiunea relevantă care descrie serviciul pentru care a fost plasată comanda. Chiar dacă clientul și-a neglijat obligația de a se familiariza cu acești Termeni și Condiții, se prezumă că a luat cunoștință cu aceștia.

Eurosender nu este obligat să furnizeze clientului o traducere suplimentară a acestor Termeni și Condiții sau a Termenilor și Condițiilor furnizorului de servicii logistice.

2.2 Procesul de plată

Atunci când utilizatorul plasează o comandă, sistemul îl invită să procedeze la plata comenzii prin card de credit, Paypal, Apple Pay, Google Pay sau transfer bancar. Utilizatorii înregistrați au, de asemenea, opțiunea de a plăti cu credite de utilizator sau cu plata amânată. Cu excepția cazului în care se specifică altfel în profilul de utilizator Eurosender al clientului, facturile pentru serviciile Eurosender sunt emise și trimise la adresa de e-mail a clientului care a fost specificată în timpul procesului de comandă. Orice modificări aduse comenzii pot determina necesitatea emiterii unui document contabil suplimentar, cum ar fi o factură sau o notă de credit. După ce este emis un document contabil, acesta este vizibil în profilul de utilizator al unui client înregistrat. Se consideră că un document contabil este adus la cunoștința clientului după ce este trimis prin e-mail sau încărcat în profilul utilizatorului sau trimis clientului prin orice alt canal de comunicare stabilit.

Un client înregistrat poate selecta în profilul său de utilizator o adresă de e-mail dedicată special pentru primirea facturilor. Clientul care are activată facturarea colectivă în profilul său de utilizator primește facturile emise și trimise după perioada de facturare colectivă. Este responsabilitatea clientului să își controleze cu regularitate e-mailul, profilul de utilizator și alte canale de comunicare stabilite și să plătească orice sumă datorată pe baza documentelor contabile primite. Pentru clienții corporativi înregistrați, Eurosender are dreptul de a aplica o taxă suplimentară de procesare a plăților (suprataxă) în funcție de tipul de plată.

2.2.1 Plata prin card de credit

Toate plățile cu cardul de credit sunt efectuate direct prin intermediul sistemelor securizate ale partenerilor Eurosender pentru soluții de procesare a plăților și ale partenerilor bancari ai acestora. Eurosender nu stochează nicio informație despre cardurile de credit, deoarece întregul proces de verificare a plății este efectuat direct de către partenerii Eurosender pentru soluții de procesare a plăților și partenerii lor bancari.

Este responsabilitatea clientului ca cardul de credit selectat, utilizat pentru plata rezervării serviciilor logistice, să fie activ și să aibă suficiente fonduri disponibile pentru a procesa cu succes tranzacția. Orice costuri suplimentare, generate în cazul în care cardul de credit este respins din orice motiv, vor fi suportate exclusiv de către client.

2.2.2 Plata prin PayPal

În cazul în care clientul optează pentru această metodă de plată, clientul va fi redirecționat către site-ul PayPal, unde clientul trebuie să se conecteze cu numele de utilizator și parola sa sau să își creeze un cont, dacă nu are unul activ.

Este responsabilitatea clientului care a ales PayPal pentru a plăti pentru rezervarea serviciilor logistice să se asigure că contul său PayPal este activ și are suficiente fonduri disponibile pentru a procesa cu succes tranzacția. Orice costuri suplimentare, generate în cazul în care tranzacția este respinsă, vor fi suportate exclusiv de către client.

2.2.3 Plata prin Google Pay

În cazul în care clientul optează pentru această metodă de plată, clientul va fi invitat să aleagă unul dintre cardurile de plată disponibile în contul Google Pay al clienților.

Este responsabilitatea clientului, care a selectat Google Pay pentru a plăti pentru rezervarea serviciilor logistice, să se asigure că contul său Google Pay este activ și că cardul de plată selectat are suficiente fonduri disponibile pentru a procesa cu succes tranzacția. Orice costuri suplimentare, generate în cazul în care tranzacția este respinsă, vor fi suportate exclusiv de către client.

2.2.4 Plata prin Apple Pay

În cazul în care clientul optează pentru această metodă de plată, i se va solicita să aleagă unul dintre cardurile de plată disponibile în contul Apple Pay al clientului.

Este responsabilitatea clientului, care a selectat Apple Pay pentru a plăti pentru rezervarea serviciilor logistice, să se asigure că contul său Apple Pay este activ și că cardul de plată selectat are suficiente fonduri disponibile pentru a procesa cu succes tranzacția. Orice costuri suplimentare, generate în cazul în care tranzacția este respinsă, vor fi suportate exclusiv de către client.

2.2.5 Plata prin transfer bancar

În cazul în care clientul optează pentru această metodă de plată, comanda nu va fi confirmată imediat, ci va fi confirmată numai după ce plata sumei totale a rezervării ajunge în contul bancar al Eurosender specificat în instrucțiunile de plată în timpul procesului de comandă sau într-un e-mail ulterior. Instrucțiunile vor include informații despre modul de plată, inclusiv detalii despre contul bancar al Eurosender, suma care trebuie transferată etc. Clientul trebuie să plătească în conformitate cu datele de referință specificate în instrucțiunile de plată.

Orice taxe bancare generate de transferul bancar vor fi suportate exclusiv de către client. În cazul în care suma primită în contul bancar al Eurosender este mai mică decât cea care ar fi trebuit să fie depusă, comanda nu va fi confirmată. Eurosender nu este obligat să notifice utilizatorul că suma depusă nu a fost suficientă pentru a confirma plata comenzii. Transferurile bancare ar trebui să fie plătite numai în moneda și în contul bancar specificat în procesul de comandă sau în e-mailul tranzacțional furnizat. Orice taxe de conversie valutară care pot apărea sunt suportate exclusiv de către client.

2.2.6 Plata cu credite de utilizator

Atunci când se utilizează această metodă de plată, clientul nu trebuie să introducă datele de plată de fiecare dată când rezervă servicii logistice prin Eurosender.com. În plus, Eurosender poate recompensa loialitatea prin acordarea de reduceri la comenzile plătite cu credite disponibile în profilul de utilizator al clientului.

La confirmarea plății, clientul trebuie să aibă suficiente credite disponibile în contul său pentru a rezerva o comandă. În cazul în care nu există suficient credit, clientul își poate reîncărca creditul înainte de confirmarea comenzii prin intermediul cardului de credit, PayPal, Google Pay, Apple Pay sau prin transfer bancar. Este posibil să se aplice o taxă suplimentară. În cazul în care clientul decide să reîncarce creditele de utilizator prin intermediul cardului de credit, PayPal, Google Pay, Apple Pay, cu condiția ca clientul să aibă suficiente fonduri pe cardul de credit sau în contul PayPal, reîncărcarea va fi confirmată automat, iar creditul va fi disponibil pentru utilizare în mod automat.

2.2.7 Opțiunea de plată amânată

Atunci când se utilizează această metodă de plată, de îndată ce procesul de comandă este finalizat, clientul confirmă obligația de plată care urmează să fie executată în termenul de scadență specificat pe factură și în e-mailul tranzacțional. În cazul întârzierii plății, Eurosender își rezervă dreptul de a aplica o taxă de întârziere constând în (i) o dobândă de întârziere de 8% din suma restantă de la data scadenței până la data plății integrale, (ii) o taxă de costuri administrative de 50 EUR și (iii) orice alte costuri direct legate de recuperarea plății și de procesul de recuperare a creanțelor.

2.3 Taxe suplimentare

Clientul este obligat să plătească orice costuri suplimentare suportate de Eurosender sau de furnizorul de servicii logistice responsabil, care rezultă din orice informație inexactă furnizată de client pe parcursul procesului de comandă sau dacă detaliile expedierii nu sunt aliniate cu termenii, restricțiile și limitările serviciului specific rezervat conform acestor Termeni și Condiții sau Termenilor și Condițiilor furnizorului de servicii logistice responsabil cu care clientul este de acord la plasarea comenzii.

Eurosender își rezervă dreptul de a solicita clientului rambursarea cheltuielilor acoperite de Eurosender în numele clientului, chiar dacă aceste cheltuieli sunt facturate de furnizorul logistic după încheierea serviciului logistic. Eurosender își rezervă dreptul de a percepe o taxă administrativă de până la cincisprezece (15) EUR pentru gestionarea costurilor suplimentare în astfel de cazuri.

Prin acceptarea acestor Termeni și Condiții, clientul este de acord ca Eurosender să fie autorizat să perceapă o suprataxă suplimentară direct la metoda de plată care a fost utilizată de client pentru plata comenzii. În cazul în care Eurosender nu ar putea efectua automat comisioane suplimentare, clientul va fi notificat în scris despre acest lucru, iar clientul trebuie să plătească suma suplimentară indicată în termen de maximum șapte (7) zile. Orice costuri legate de procedura de litigiu și de colectare sunt suportate de către client.

Eurosender își rezervă dreptul de a taxa clientul în cazul în care există o schimbare bruscă a prețurilor pentru ruta selectată de client. În cazul în care clientul refuză taxarea suplimentară pentru modificarea prețurilor pe ruta selectată, Eurosender își rezervă dreptul de a oferi clientului o rambursare integrală și de a nu transmite comanda de servicii de transport către niciun furnizor de servicii logistice.

În cazul în care transportul trebuie returnat expeditorului din orice motiv care nu ține de partea furnizorului de servicii logistice, toate costurile suplimentare care apar vor fi suportate de client și nicio asigurare suplimentară nu va mai fi valabilă. În cazul în care furnizorul de servicii logistice nu poate returna expeditorul din orice motiv care nu aparține furnizorului de servicii logistice, furnizorul de servicii logistice poate distruge expedierea fără nicio rambursare pentru client. Toate costurile legate de distrugerea transportului sunt suportate de client.

2.4 Anulare și rambursări

Clientul are dreptul de a anula o comandă numai în scris. În cazul anulării comenzii de către client, clientul este de acord să nu predea nicio expediere furnizorului de servicii logistice în cazul în care acesta ajunge la adresa de preluare. În cazul în care clientul predă expedierea, acesta va fi responsabil pentru toate cheltuielile apărute.

Toate comenzile sunt nerambursabile după ce comanda este considerată ca fiind plasată, adică a fost plătită cu succes sau clientul a confirmat obligația de plată, cu excepția cazului în care clientul a achiziționat opțiunea de rezervare flexibilă în momentul plasării comenzii. Opțiunea de rezervare flexibilă permite clientului să facă modificări ale detaliilor comenzii fără a percepe taxe administrative și permite acordarea cererii de rambursare, atât timp cât cererea a fost depusă înainte de prima încercare de preluare de către furnizorul de servicii logistice. Eurosender își rezervă dreptul de a reduce suma rambursată în cazul unor costuri deja apărute. Opțiunea de rezervare flexibilă poate fi achiziționată în timpul procesului de comandă, în cazul în care aceasta este disponibilă. Opțiunea de rezervare flexibilă este inclusă în preț pentru utilizatorii Business înregistrați care au această opțiune confirmată în contul lor de business înregistrat și care au plasat comanda în timp ce sunt conectați sau dacă este afișată astfel în timpul procesului de comandă. Taxa de rezervare flexibilă nu este rambursabilă.

Costurile oricăror servicii suplimentare achiziționate în cadrul procesului de comandă, așa cum sunt definite pentru fiecare tip de serviciu de expediere în capitolul 3 (cum ar fi, dar fără a se limita la taxe de asigurare, ajutor la încărcare/descărcare, furnizarea de echipamente speciale, depășirea dimensiunii și greutății declarate a transportului etc.) nu sunt rambursabile.

În cazul în care se acordă, suma rambursabilă va fi emisă ca credit în contul Eurosender al clientului, care va putea fi utilizat pentru comenzi viitoare, dacă clientul deține un astfel de cont și este de acord cu o astfel de modalitate de rambursare. Eurosender poate, de asemenea, să acorde o rambursare în același cont de plată pe care clientul l-a folosit pentru a plasa comanda (card de credit, cont PayPal, Google Pay, Apple Pay, cont bancar etc.) sau în alt cont de plată, conform solicitării clientului. Suma acordată va fi pusă la dispoziția clientului în termen de treizeci (30) de zile de la momentul în care Eurosender îl informează pe client cu privire la admisibilitatea rambursării. Este posibil să apară costuri suplimentare de rambursare către metoda de plată inițială.

2.5 Reclamații și plângeri

În cazul deteriorării sau al pierderii unei expedieri în timpul prestării serviciului logistic, clientul are dreptul de a iniția o procedură de reclamație pentru a primi o rambursare pentru pierderea de valoare suferită din cauza incidentului de deteriorare sau pierdere.

Comenzile plasate cu Eurosender sunt acoperite de răspunderea furnizorului de servicii logistice selectat, așa cum se specifică pe parcursul procesului de plasare a comenzii, sau direct de Eurosender. În plus, clientul poate avea opțiunea de a achiziționa o asigurare suplimentară, așa cum se specifică în fiecare dintre tipurile de transport din capitolul 3. Orice poliță de asigurare suplimentară oferită în cadrul procesului de comandă este oferită fie de către furnizorii de servicii logistice, fie de către companiile de asigurări partenere ale Eurosender, ca un serviciu auxiliar la oferta de servicii logistice. Clientul înțelege că, în cazul în care orice sumă de rambursare este aprobată pe baza răspunderii de bază sau a asigurării de bază inclusă în preț și furnizată de furnizorul de servicii logistice selectat, acesta poate solicita doar diferența până la suma maximă de rambursare posibilă conform poliței de asigurare suplimentară achiziționată în procesul de plasare a comenzii. Clientul înțelege că orice poliță de asigurare suplimentară se bazează pe răspunderea stabilită de către furnizorul logistic selectat și nu poate fi activată în alt mod.

Departamentul specializat de reclamații al Eurosender este responsabil pentru a decide și a soluționa cererile de despăgubire în numele clienților împotriva furnizorilor de logistică și/sau a companiilor de asigurări.

Furnizorii de servicii logistice sau companiile de asigurări care au acorduri existente cu transportatorii sau cu Eurosender trebuie să furnizeze Eurosender o decizie cu privire la admisibilitatea unei reclamații în termenele specificate în Termenii și Condițiile acestora. Neprimirea în timp util a unei decizii finale de la părțile terțe nu constituie o responsabilitate a Eurosender.

Eurosender își rezervă dreptul de a refuza sau de a respinge în orice moment cererea clientului din cauza datelor incomplete, înșelătoare, contradictorii sau false primite de la client. Eurosender poate refuza continuarea procedurii de revendicare cu furnizorul de logistică sau compania de asigurări în cazul în care clientul a încălcat în vreun fel acești Termeni și Condiții. În acest caz, Eurosender nu va recunoaște nicio altă cerere de despăgubire din partea clientului sau a unor terțe părți legate de client.

În caz de deteriorare, pierdere totală sau parțială, clientul trebuie să facă o declarație scrisă pe dovada de livrare și să informeze imediat (în prima zi lucrătoare după livrare) Eurosender pentru a începe o procedură de reclamație. Cererea de daune nu poate fi inițiată în cazul deteriorării mijloacelor de ambalare (cutie de carton, valiză etc.), ci doar la conținutul transportului. În plus, în cazul unei cereri de despăgubire pentru daune sau pierderi, asigurarea nu se aplică conținutului expedierii în astfel de cazuri ca

 • ambalare necorespunzătoare (inclusiv colete împachetate împreună și marcate cu o singură etichetă)
 • expedieri neconvenționale,
 • transportul de articole interzise,
 • daune cauzate de un eveniment de forță majoră,
 • lipsa dovezilor furnizate de client care să dovedească starea coletului înainte de colectare sau
 • în cazul în care clientul a încălcat în vreun fel Termenii și Condițiile Eurosender sau ale furnizorului logistic.

Cererile de despăgubire care nu sunt susținute cu dovezi privind valoarea reală a articolului deteriorat sau pierdut nu pot fi inițiate. Singura dovadă acceptabilă a valorii este factura originală (rata TVA și amortizarea vor fi deduse corespunzător din prețul original al articolului).

2.5.1 Cerere de despăgubire pentru daune

Pentru a iniția o procedură de reclamație pentru daune cu Eurosender, clientul trebuie să informeze Eurosender cu privire la orice incident de deteriorare la data livrării prin intermediul formularului de contact online disponibil pe Eurosender.com. Dacă este necesar, Eurosender va oferi instrucțiuni suplimentare clientului pentru a obține toate documentele, fotografiile și alte informații necesare pentru a iniția o reclamație împotriva furnizorilor de logistică sau a companiilor de asigurări responsabile. Clientul este obligat să furnizeze toate documentele solicitate către Eurosender în maximum 2 zile lucrătoare de la primirea instrucțiunilor de revendicare. În cazul în care documentația necesară este furnizată mai târziu de 2 zile lucrătoare, Eurosender nu va fi considerat responsabil pentru nicio cerere de despăgubire respinsă de către furnizorii de servicii logistice și/sau companiile de asigurări din cauza faptului că nu a fost inițiată la timp.

În caz de deteriorare a expedierii, clientul este obligat să păstreze expedierea în starea în care a fost livrată, acoperind toate cheltuielile aferente, până la finalizarea procedurii de asigurare. În cazul în care orice articol al expedierii este deteriorat la exterior, clientul trebuie să facă fotografii cu daunele înainte de a scoate mărfurile din articolul expediat.

În cazul în care clientul observă că unele dintre bunuri lipsesc din transport în momentul livrării, poate fi inițiată o procedură de reclamație. Clientul trebuie să furnizeze Eurosender aceeași documentație ca și în cazul deteriorării, inclusiv fotografii ale expedierii înainte de ridicare și în momentul livrării, care să dovedească faptul că articolul a fost deschis/deteriorat în timpul transportului, ceea ce ar putea duce la lipsa conținutului.

În caz de deteriorare, pierdere totală sau parțială, clientul trebuie să facă o declarație scrisă pe scrisoarea de trăsură, să întocmească raportul de daune și să îl trimită la Eurosender. În cazul în care nu se constată nicio deteriorare sau pierdere aparentă în momentul livrării, Eurosender își rezervă dreptul de a refuza sau de a respinge cererea de despăgubire a clientului.

2.5.2. Cerere de despăgubire pentru pierderi

În cazul în care transportul nu este livrat în termen de cinci (5) zile lucrătoare de la data preconizată de livrare, clientul trebuie să notifice imediat Eurosender prin intermediul formularului de contact online disponibil pe Eurosender.com. Echipa de asistență pentru clienți Eurosender va contacta apoi furnizorul de logistică responsabil și va deschide o anchetă de căutare, dacă este necesar. În cazul în care furnizorul de logistică responsabil nu va putea localiza și livra transportul în timp util, Eurosender va informa clientul că transportul este considerat în mod oficial ca fiind pierdut și va trimite instrucțiuni clientului pentru a obține toate documentele, fotografiile și alte informații necesare pentru a începe o reclamație împotriva furnizorilor de logistică și/sau a companiilor de asigurări responsabile.

Clientul este obligat să furnizeze toate documentele solicitate către Eurosender în maximum 2 zile lucrătoare de la primirea instrucțiunilor de revendicare. În cazul în care documentația necesară este furnizată mai târziu de 2 zile lucrătoare, Eurosender nu va fi considerat responsabil pentru nicio cerere de despăgubire respinsă de furnizorii de logistică și/sau de companiile de asigurări din cauza faptului că nu a fost inițiată la timp.

În cazul în care o cerere de rambursare este aprobată, iar transportul este găsit ulterior și livrat clientului cu succes, clientul nu are dreptul la suma de rambursare aprobată și este obligat să returneze imediat orice rambursare deja primită pe baza cererii de rambursare aprobate.

2.5.3. O plângere oficială

Clientul poate depune o plângere oficială la adresa Eurosender cu privire la orice serviciu care i-a fost furnizat prin intermediul unui formular online de pe Eurosender.com. O procedură oficială de reclamație poate începe numai dacă toate informațiile necesare (numele clientului, numărul comenzii Eurosender, informații relevante cu privire la caz) sunt furnizate către Eurosender în termen de șapte (7) zile după:

 1. ultima corespondență referitoare la o anumită comandă; sau
 2. ultima actualizare a statutului expedierii în sistemul de urmărire; sau
 3. data de ridicare a comenzii; sau
 4. data livrării; luând în considerare care dintre aceste date va fi cea mai recentă.

Eurosender va oferi un răspuns clientului cu privire la reclamație în cel mult treizeci (30) de zile de la primirea reclamației.

3. Reguli generale de transport

Următoarele reguli generale se aplică tuturor comenzilor rezervate la Eurosender, cu excepția cazului în care se specifică în mod clar că o parte din regulile de la secțiunea 3 din prezenții Termeni și Condiții se aplică numai unui anumit tip de expediere/tip de serviciu și/sau o regulă diferită se aplică unui anumit tip de serviciu, așa cum este descris la secțiunea 4 din prezenții Termeni și Condiții și/sau în Termenii și Condițiile specifice ale transportatorului cu care clientul este de acord înainte de a confirma comanda. Este responsabilitatea clientului să se informeze cu privire la regulile speciale ale unui anumit tip de serviciu pe care l-a rezervat în procesul de comandă.

3.1. Ambalare

Clientul este de acord că mărfurile ambalate trebuie să aibă un ambalaj exterior și interior adecvat, în funcție de tipul de articole transportate. Ambalajul trebuie să fie adecvat în funcție de greutatea și conținutul expedierii. Ambalajul trebuie să fie adecvat pentru transport și manipulare în centrele logistice ale furnizorilor de servicii logistice sau ale partenerilor acestora. Furnizorul de servicii logistice poate returna expedierea colectată sau poate refuza în totalitate colectarea expedierii din cauza unor articole ambalate necorespunzător, iar clientul este singurul responsabil pentru toate costurile care pot apărea. Clientul este singurul responsabil pentru daunele și pierderile cauzate de articolele ambalate necorespunzător. Cererea de asigurare poate fi, de asemenea, respinsă dacă transportul este considerat periculos și ar putea deteriora alte transporturi în timpul transportului.

Nici Eurosender, nici furnizorii de servicii logistice cu care colaborează Eurosender nu oferă servicii speciale pentru manipularea articolelor care poartă vreun semn, inscripție sau etichetă care indică un conținut casant sau fragil sau care instruiește o manipulare atentă a articolului. Este posibil ca etichetele să nu fie luate în considerare din cauza manipulării automate a trimiterilor în procesul de transport.

Ambalajul standard al unei expedieri care nu conține paleți este o cutie de carton, formată din două sau mai multe straturi de carton. Cutiile trebuie să fie închise, fixate cu bandă adezivă și învelite cu folie de plastic, dacă este necesar. Orice alt tip de ambalaj poate fi utilizat doar pe riscul clientului și poate duce la costuri suplimentare pentru acesta. Cutiile rupte, deteriorate sau cu găuri care nu sunt prevăzute de design nu trebuie folosite. Un ambalaj adecvat trebuie, printre alte caracteristici, să fie rezistent la o cădere de la o înălțime de un (1) metru. Eurosender nu este responsabil pentru orice deteriorare a ambalajului în timpul transportului. Pungile, valizele și gențile de călătorie nu sunt tipuri de ambalaj permise.

Dacă acest lucru este permis de tipul de serviciu ales, încărcătura sau bunurile pot fi transportate ca fiind paletizate, ceea ce înseamnă că clientul trebuie să împacheteze, să depoziteze și să fixeze bunurile pe palet – bunurile trebuie să fie fixate pe palet și învelite cu folie de plastic. Marfa nu trebuie să depășească suprafața paletei ca lățime sau lungime. Clienții pot folosi plastic, carton sau un palet din lemn. Clientul înțelege că paleții deteriorați nu trebuie folosiți, iar Eurosender are dreptul de a refuza încărcarea în cazul în care paletul nu este folosit conform modului de transport. Prin comandarea acestui serviciu, clientul înțelege că greutatea și dimensiunile totale comandate includ atât paleta, cât și încărcătura/mărfurile. Paleții nu se pot returna. Eurosender nu este responsabil pentru paleți înainte de încărcare și după descărcare.

Înainte de preluare, clientul trebuie să îndepărteze toate etichetele vechi sau informațiile de adresă atașate pe obiecte. Clientul este singurul responsabil pentru a se asigura că eticheta corectă (adică echipată corect cu toate informațiile necesare) este plasată pe articolul corect din expediere, chiar și în cazul în care furnizorul de servicii logistice imprimă eticheta, și pentru a obține dovada de colectare de la șofer care să dovedească faptul că expedierea a fost ridicat de furnizorul de servicii logistice autorizat la data și ora stabilite. În cazul în care apar probleme, Eurosender nu este obligat să accepte nicio reclamație sau plângere fără dovada de colectare.

În cazul tipurilor de servicii pentru care sunt necesare etichete de expediere, fiecare articol al expedierii trebuie să fie predat șoferului furnizorului de servicii logistice selectat ca o singură bucată, fiind echipat cu o singură etichetă. În cazul în care clientul intenționează să trimită mai multe articole, numărul exact trebuie să fie plasat la momentul rezervării serviciului de logistică. În cazul în care șoferul furnizorului de servicii logistice selectat colectează mai multe articole decât cele comandate, acest lucru nu constituie nicio obligație din partea furnizorului de servicii logistice sau a Eurosender.

3.2. Limitări legate de dimensiuni și greutate

Toate prețurile oferite clientului în momentul plasării comenzii se bazează pe declarația clientului cu privire la dimensiunea și greutatea expedierii. Orice depășire a dimensiunilor și greutății declarate de client în procesul de comandă va fi supusă procedurii prevăzute la punctul 2.3.

Clientul este obligat să verifice Termenii și Condițiile furnizorului de servicii logistice care îi sunt prezentate în momentul plasării comenzii pentru a afla eventualele limitări de dimensiune și greutate care se aplică serviciului specific rezervat. Orice depășire a greutății și dimensiunilor maxime permise de furnizorul de logistică poate determina refuzul de colectare sau de livrare din partea furnizorului de logistică. O astfel de expediere poate fi returnată expeditorului în orice moment, pe cheltuiala clientului.

Clientul înțelege că greutatea și dimensiunile totale comandate includ atât ambalajul (de exemplu, paletul, coletul, ambalajul etc.), cât și încărcătura/mărfurile.

3.3. Ridicarea și livrarea

Clientul este de acord ca expedierea să fie disponibilă la adresa de preluare pentru ca furnizorul logistic selectat să o ridice în orice moment în timpul programului zilnic de lucru al furnizorului logistic local. Din cauza unor factori neprevăzuți legați de furnizorul de logistică, ridicarea poate fi efectuată înainte sau după această oră.

În cazul în care șoferul furnizorului de logistică selectat nu a ridicat expedierea la data de ridicare, clientul, în conformitate cu acești Termeni și Condiții, își asumă responsabilitatea de a informa imediat Eurosender despre acest fapt, astfel încât Eurosender să poată aranja cu furnizorul de logistică selectat o a doua încercare de ridicare. În cazul în care ridicarea sau livrarea nu reușește în ziua programată dintr-un motiv care nu ține de furnizorul de logistică selectat, o altă cerere de ridicare sau livrare poate duce la costuri suplimentare care vor fi suportate de client.

Clientul este responsabil pentru furnizarea unei adrese complete și exacte pentru ridicarea și livrarea expedierii, precum și a oricăror alte informații relevante pentru a facilita ridicarea și livrarea. Detaliile privind adresa trebuie să se încadreze în zona desemnată în procesul de rezervare și să nu fie incluse în “câmpul de comentarii”; în caz contrar, este posibil ca furnizorii de servicii logistice să nu primească informațiile complete necesare pentru o preluare și o livrare reușită.

Clientul înțelege că este pe deplin responsabil pentru următoarele și trebuie să furnizeze detaliile corecte:

 • Numele și adresa expeditorului (expeditorului);
 • Numele și adresa destinatarului;
 • Descrierea în uzul comun a naturii mărfurilor și a metodei de ambalare;
 • Numărul de colete, marcajele și numerele speciale ale acestora;
 • Greutatea brută a mărfurilor sau cantitatea acestora exprimată în alt mod.

În cazul în care detaliile furnizate sunt greșite, clientul își asumă întreaga răspundere pentru costurile care pot apărea.

Ridicarea și livrarea trebuie să se facă într-un loc ușor accesibil; șoferul transportatorului selectat trebuie să poată parca vehiculul la cel puțin cincisprezece (15) metri de adresa indicată. Serviciul este furnizat până la ușa principală a clădirii. Șoferul nu este obligat să ridice sau să livreze transportul la un alt etaj decât parterul.

Pentru tipurile de servicii care includ servicii de transport de marfă/marfă paletizată sau tipuri de servicii FTL/LTL, clientul înțelege că, în cazul în care nu există acorduri speciale, este singurul responsabil pentru încărcarea și descărcarea încărcăturii. Clientul înțelege că trebuie să furnizeze echipamentul necesar, stivuitorul, forța de muncă și accesul pentru camion. Încărcarea și descărcarea se pot face numai de la parter. Eurosender și furnizorii de servicii logistice nu își asumă nicio responsabilitate pentru încărcarea și descărcarea mărfii/ încărcăturii paletizate și nu răspund pentru niciun cost suplimentar.

Clientul înțelege că, în cazul tipurilor de servicii FTL/LTL sau de transport de marfă/ marfă paletizată timpul maxim permis pentru încărcarea și descărcarea camionului este de 30 de minute, iar dacă clientul va încărca/descărca mai mult timp, pot apărea costuri suplimentare pentru client. Orice așteptare inutilă din cauza indisponibilității expeditorului sau a faptului că transportul nu este pregătit pentru colectare poate cauza o încercare de colectare eșuată, care va fi facturată clientului. Orice costuri suplimentare care apar vor fi procesate în conformitate cu secțiunea 2.3.

Eurosender nu garantează expedierii și livrarea expedierii la o altă adresă decât cea indicată inițial de client în procesul de comandă. Eurosender poate doar să informeze furnizorul de logistică selectat cu privire la modificările aduse adresei de livrare, conform solicitării clientului. Nici Eurosender, nici furnizorul de logistică nu pot fi trași la răspundere în cazul în care expedierea nu este livrat la o adresă indicată după ce eticheta a fost utilizată pentru expediere.

În timpul procesului de rezervare, clientul trebuie să specifice numărul de telefon local din țara de ridicare și livrare pe care cineva va fi disponibil în momentul ridicării și livrării. Numai numerele de telefon locale pot fi contactate. Deși trebuie furnizat un număr de telefon local valid, șoferul transportatorului selectat nu este obligat să contacteze utilizatorul sau persoanele de contact prin telefon.

Transportatorul poate respinge o colectare în cazul în care serviciul nu poate fi furnizat din orice motiv care nu este sub controlul transportatorului, cum ar fi locații îndepărtate sau sancțiuni impuse țării de preluare (embargo). Eurosender și furnizorii de servicii logistice selectați au dreptul de a refuza colectarea sau livrarea la locația solicitată atunci când o astfel de livrare ar putea fi dăunătoare persoanelor, echipamentelor sau altor bunuri.

O expediere poate fi considerată inacceptabilă dacă:

 • nu se întocmește nicio declarație vamală atunci când reglementările vamale aplicabile o impun,
 • conține oricare dintre articolele interzise specificate în secțiunea 3.4,
 • adresa sa este incorectă sau nu este marcată în mod corespunzător sau ambalajul său este defect sau inadecvat pentru a asigura un transport în siguranță cu cu grijă obișnuită la manipulare,
 • conține orice alt articol despre care furnizorul logistic decide că nu poate fi transportat în condiții de siguranță sau legalitate.

În cazul în care expedierea este considerată inacceptabilă sau a fost subevaluat în scopuri vamale, sau destinatarul nu poate fi identificat sau localizat în mod rezonabil, sau destinatarul refuză să livreze sau să plătească taxele vamale sau alte taxe de expediere, transportatorul depune eforturi rezonabile pentru a returna expedierea expeditorului pe cheltuiala clientului, în caz contrar transportul poate fi eliberat, eliminat fără a se angaja vreo răspundere față de client. Transportatorul poate distruge orice expediere pe care orice lege îl împiedică să o returneze expeditorului, precum și orice expediere de articole interzise.

În funcție de țară și de furnizorul de servicii logistice, pot exista una sau două încercări de livrare sau chiar o livrare direct la cel mai apropiat punct de acces gestionat de furnizorul de servicii logistice selectat, așa cum este definit în Termenii și Condițiile acestuia. Livrările nu pot fi livrate la căsuțe poștale, cu excepția cazului în care este posibilă alegerea unei astfel de opțiuni în timpul procesului de comandă. Livrările sunt livrate la adresa destinatarului indicată de client, dar nu neapărat la adresa personală a destinatarului desemnat. Destinatarul poate fi notificat cu privire la o livrare viitoare sau la o livrare ratată. Destinatarului i se poate oferi o opțiune de livrare alternativă, cum ar fi livrarea într-o altă zi, fără semnătură, redirecționarea sau colectarea la cel mai apropiat punct de acces. Se pot aplica suprataxe pentru modificarea adresei de livrare, care vor fi tratate conform secțiunii 2.3.

În conformitate cu acești Termeni și Condiții, livrarea este considerată efectivă dacă:

 • expedierea este predată oricărei persoane care revendică expedierea și care se află la adresa de livrare, contra semnătură digitală sau manuală, inclusiv vecinilor și persoanelor prezente la sediul indicat;
 • expedierea este livrată la o adresă alternativă (adresă vecină, oficiu poștal local sau punct de acces);
 • după mai multe încercări eșuate de livrare la adresa de livrare, expedierea este livrată într-unul dintre depozitele transportatorului selectat, care se află în apropierea adresei de livrare inițiale. Acest lucru poate genera costuri suplimentare pentru client;
 • furnizorul logistic selectat a lăsat o notificare de livrare persoanei de contact pentru livrare sau dacă acest lucru este evident prin urmărirea expedierii;
 • expedierea este livrată la adresa de livrare unei persoane care s-a prezentat în mod fals ca fiind destinatarul;
 • expedierea este returnată la adresa de preluare după expirarea perioadei maxime de zile în depozitul transportatorului sau din cauza ambalării necorespunzătoare sau a deteriorării coletului sau din cauza faptului că acesta este supraponderal sau supradimensionat. Acest lucru poate cauza costuri suplimentare pentru client.

În anumite regiuni se pot aplica excepții în ceea ce privește livrările de expedieri, datorită condițiilor și practicilor standard ale companiilor de curierat locale.

Furnizorul de servicii logistice are dreptul de a deschide și inspecta o expedierea fără preaviz din motive de siguranță, securitate, vamale sau din alte motive de reglementare și nu își asumă niciun fel de răspundere în acest sens. Furnizorul de servicii logistice poate fi, de asemenea, obligat să efectueze un control cu raze X al unui transport, iar clientul renunță prin prezenta la orice posibile pretenții pentru daune sau întârzieri ca urmare a controlului.

Clientul înțelege că toate termenele de ridicare și livrare furnizate în procesul de comandă sunt doar estimative și nu sunt obligatorii pentru Eurosender. Eurosender și furnizorul logistic nu sunt obligați să despăgubească clientul pentru orice daune cauzate de orice întârziere și nici nu sunt obligați să ramburseze costurile aferente.

3.4. Articole interzise

Clientul este de acord cu lista de obiecte interzise la transport din prezentul document și declară că nu va trimite niciun obiect de pe această listă sau niciun obiect care este interzis de Termenii și Condițiile furnizorului de servicii logistice selectat sau de legile țării în care se află adresa de ridicare sau de livrare. În cazul în care clientul decide să trimită totuși obiecte interzise, acesta va fi singurul responsabil pentru toate daunele și cheltuielile suportate.

Exemple de articole interzise sunt:

 • Mărfuri periculoase, mărfuri periculoase și mărfuri inflamabile clasificate ca atare, interzise sau restricționate de către IATA (Asociația Internațională de Transport Aerian), OACI (Organizația Aviației Civile Internaționale) sau altă organizație relevantă (“mărfuri periculoase”);
 • Obiecte care pot deteriora alte articole în timpul transportului;
 • Opere de artă, bijuterii (inclusiv ceasuri), metale prețioase, pietre prețioase, perle, sticlă sau orice articole din sticlă, porțelan, faianță sau alte materiale similare;
 • Antichități, blănuri;
 • Numerar, monede, monede de colecție, timbre și documente care pot fi schimbate în numerar sau în bunuri;
 • Alcool și produse din tutun;
 • Lichide de orice fel;
 • Rămășițe umane, animale sau plante vii, alimente perisabile;
 • Orice bunuri care necesită un transport la temperatură controlată;
 • Orice bunuri interzise de legile sau reglementările oricărui guvern sau autoritate publică sau locală din orice țară în care sunt transportate bunurile;
 • Substanțe care necesită autorizații speciale pentru transport, manipulare specială sau documentație specifică;
 • Pentru transportul aerian: toate transporturile de ioni de litiu și litiu metalic; mărfuri interzise în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 300/2008 din 11 martie 2008 și cu normele de punere în aplicare a acestuia, astfel cum sunt modificate din când în când;
 • Expedierile care ar fi acoperite de Acordul european privind transportul rutier internațional de mărfuri periculoase (ADR).

Furnizorul de servicii logistice are dreptul de a refuza să se ocupe de articolele al căror conținut este periculos sau dăunător. În cazul în care astfel de articole sunt predate furnizorului logistic selectat, acesta își rezervă dreptul de a le îndepărta sau de a se ocupa în alt mod de ele fără notificare prealabilă, pe cheltuiala clientului. În acest caz, clientul este răspunzător pentru toate pierderile sau daunele care decurg în legătură cu astfel de articole și va despăgubi furnizorul logistic selectat și/sau Eurosender pentru toate penalitățile, pretențiile, daunele, costurile și cheltuielile care decurg în legătură cu acestea, iar articolele pot fi tratate în modul pe care societatea sau orice altă persoană în a cărei custodie se află în orice moment relevant îl consideră adecvat.

Pe lângă lista articolelor interzise, nicio poliță de asigurare, cu excepția cazului în care este confirmat în mod expres de către transportator sau de către compania de asigurări în cauză, nu va fi acceptată pentru următoarele articole:

 • Produse alimentare (inclusiv alimente sub formă lichidă);
 • Articole fragile, cum ar fi sticla și porțelanul;
 • Obiecte de mare valoare;
 • Obiecte individuale cu o valoare mai mare de 5.000 EUR. Clientul este obligat să notifice Eurosender în scris cu privire la orice obiect cu o valoare care depășește 2.000 EUR;
 • Obiecte cu valoare sentimentală;

3.5. Vamă

Eurosender nu acționează în calitate de broker/agent vamal și nu este responsabil pentru procesul sau taxele care decurg din taxele vamale sau procedurile vamale, cu excepția cazului în care se specifică altfel în cadrul tipului de serviciu de expediere relevant din capitolul 4. Clientul este întotdeauna responsabil să verifice în prealabil cerințele vamale ale țărilor de export și de import, conform legislației și politicilor locale.

Clientul este obligat să coopereze pe deplin cu autoritățile vamale locale. Orice taxe vamale, impozite (inclusiv, dar fără a se limita la TVA, dacă este cazul), penalități, taxe de depozitare sau alte cheltuieli sunt suportate de către client. În cazul în care Eurosender suportă oricare dintre aceste costuri ca urmare a acțiunilor autorităților vamale sau ale altor autorități guvernamentale sau ca urmare a faptului că expeditorul sau destinatarul nu a furnizat documentația corespunzătoare, aceste costuri vor fi imputate clientului sau destinatarului expedierii, precum și orice costuri suplimentare pe care Eurosender le va suporta. Astfel de costuri sunt procesate ca o taxă suplimentară conform secțiunii 2.3.

Eurosender nu are cunoștințele sau responsabilitatea de a verifica sau de a consilia clientul cu privire la informațiile și documentele furnizate. Clientul este de acord să despăgubească Eurosender și să o exonereze de orice pretenții care ar putea fi înaintate împotriva Eurosender ca urmare a informațiilor false sau eronate furnizate către Eurosender, precum și de orice sancțiuni financiare care vor fi impuse Eurosender.

Clientul recunoaște că nu s-a bazat pe nicio declarație, promisiune sau reprezentare făcută sau dată de către sau în numele furnizorului de servicii logistice care nu este prevăzută în acești Termeni și Condiții.

Pentru expedierile din sau către orice țară din afara UE, clientul trebuie, în legătură cu fiecare dintre bunuri cuprinse în fiecare expediere, furnizeze furnizorului de servicii logistice:

 • O factură comercială în limba engleză, inclusiv, dar fără a se limita la numărul EORI, o descriere clară și neechivocă a mărfurilor, valoarea mărfurilor, valuta, Incoterm utilizat etc.;
 • Un cod de marfă pentru fiecare dintre mărfuri;
 • O notificare scrisă în avans pentru orice articol al expedierii și/sau bunuri cuprinse în orice articol al expedierii care nu sunt exporturi standard sau permanente (de exemplu, exporturi temporare, cum ar fi reparațiile care vor fi returnate în țara de origine);
 • Orice autorizații specifice pentru reprezentarea directă a clientului acordate furnizorului de servicii logistice, dacă sunt necesare în temeiul oricărei legi aplicabile; și
 • Orice informații/documente solicitate de orice autorități vamale, legi și reglementări relevante sau de furnizorul de servicii logistice.

În cazul încărcăturii de marfă/paletă, clientul trebuie să furnizeze fie încărcătura vămuită, fie detaliile procedurii de vămuire. Clientul înțelege că tariful indicat în procesul de comandă nu include vămuirea, taxele și impozitele.

În ceea ce privește formalitățile vamale sau alte formalități care trebuie îndeplinite înainte de livrarea mărfurilor, clientul anexează documentele necesare la scrisoarea de trăsură sau le pune la dispoziția furnizorului de servicii logistice selectat și îi furnizează acestuia toate informațiile de care are nevoie.

Clientul este responsabil de verificarea informațiilor relevante solicitate de autoritățile vamale competente, iar toate documentele vamale și documentul de transport trebuie să fie completate cu exactitate de către client, în conformitate cu toate legile, normele și reglementările vamale relevante.

Furnizorul de servicii logistice poate refuza colectarea sau chiar să returneze expedierea înapoi expeditorului, aplicând costuri suplimentare pentru care clientul este singurul responsabil, în cazul în care documentația solicitată nu este furnizată sau nu este în conformitate cu reglementările.

Expeditorul certifică faptul că toate declarațiile și informațiile furnizate în legătură cu exportul și importul expedierii vor fi adevărate și corecte și recunoaște că, în cazul în care se fac declarații false sau frauduloase cu privire la expediere sau la oricare dintre conținuturile acestuia, ar putea apărea o acțiune civilă și/sau o urmărire penală, ale cărei sancțiuni includ confiscarea și vânzarea expedierii.

4. Tipuri de servicii

Următoarea secțiune enumeră și descrie tipurile de servicii specifice disponibile în cadrul soluțiilor logistice Eurosender. Orice reguli specifice trebuie tratate ca o completare a regulilor generale descrise în secțiunile anterioare ale acestor Termeni și Condiții. În cazul unui conflict între această secțiune și secțiunile anterioare, prevalează regulile specifice tipului de serviciu, așa cum sunt scrise în această secțiune.

4.1 Expediere de documente

4.1.1 Definiție

Cu serviciul de expediere de documente, clientul poate expedia documente în întreaga lume. Este necesar ca eticheta să fie tipărită și atașată la fiecare document în parte.

4.1.2 Ambalare și limite de mărime și greutate

Clientul poate folosi ca ambalaj doar un plic. Greutatea maximă a unui transport este limitată la 2 kg. Dimensiunile maxime ale unui plic sunt de 35 x 28 x 1 cm.

4.1.3 Răspundere și răspundere extinsă

Plicurile din cadrul serviciului de expediere a documentelor sunt acoperite de răspunderea furnizorului logistic în conformitate cu Convenția privind contractul de transport internațional de mărfuri pe șosea (CMR) sau Convenția de la Montreal sau Convenția de la Varșovia, după caz. Clientul poate opta pentru răspunderea extinsă, însă nu este posibilă o asigurare suplimentară.

4.2 Expediere de colete Regular și Flexi

4.2.1 Definiție

Cu serviciul de “Expediere de colete Regular și Flexi”, clientul poate expedia colete cu caracteristici comune, așa cum sunt descrise mai jos. Eventualele discrepanțe care se aplică exclusiv expedierii de colete Flexi sunt descrise în secțiunea 4.2.2. Eticheta trebuie să fie atașată la fiecare articol în parte. Eticheta fie trebuie să fie tipărită de client, fie este adusă de transportator la colectare.

4.2.2. Expediere de colete Flexi

În cazul în care, pentru ruta selectată de client, Eurosender oferă opțiunea “Serviciu Flexi”, furnizorul de servicii logistice va proceda la colectare în aceeași zi, dacă comanda a fost plasată înainte de ora 11.00 CET. Toate celelalte comenzi vor fi colectate în următoarea zi lucrătoare disponibilă. Clientul înțelege că multe circumstanțe externe, cum ar fi, dar fără a se limita la acestea, traficul, numărul crescut de comenzi, condițiile meteorologice sau o locație îndepărtată a adresei de ridicare, pot cauza o întârziere a colectării.

Atunci când alege opțiunea de expediere Flexi, clientul primește eticheta (sau etichetele) prin e-mail și clientul înțelege că este responsabilitatea sa să tipărească eticheta (sau etichetele) și să echipeze expedierea cu eticheta (sau etichetele) în mod corespunzător.

4.2.3. Răspundere și asigurări suplimentare

Expedierele din cadrul serviciului de transport Regular sunt acoperite de răspunderea furnizorului de servicii logistice conform CMR și/sau de asigurarea de bază a furnizorului de servicii logistice inclusă în preț. Clientul este informat cu privire la valoarea asigurării de bază acoperite de furnizorul logistic selectat în procesul de comandă. În cazul în care conținutul expedierii are o valoare mai mare decât cea care poate fi acoperită de asigurarea de bază inclusă în prețul transportării, clientul poate achiziționa o asigurare suplimentară cu compania de asigurări parteneră a Eurosender în valoare de până la 2000 EUR pe articol (adică pachet) al expedierii sau după cum este permis în timpul procesului de comandă pentru o taxă suplimentară, atât timp cât țările de origine și de destinație sunt membre ale UE.

În cazul în care clientul a achiziționat o asigurare suplimentară cu compania de asigurări parteneră a Eurosender, asigurarea nu se va aplica în continuare pentru următoarele:

 • Transportul de dispozitive electronice (cum ar fi televizoare, telefoane mobile, calculatoare și alte echipamente electronice) fără ambalajul original;
 • Transportul de dispozitive electronice uzate și second-hand;
 • Îmbrăcăminte și încălțăminte de firmă sau confecționată la comandă. Hainele și încălțămintea, în general, pot fi rambursate doar în limita a 200 EUR per articol;
 • Transportul de instrumente muzicale care nu sunt protejate în funcție de sensibilitatea lor. O carcasă rigidă sau un ambalaj similar cu o protecție interioară suficientă reprezintă standardul minim;
 • Rambursarea maximă posibilă pentru un anumit articol din pachet este limitată la 1 000 EUR.

4.3 Expediere Regular Plus și Express

4.3.1 Definiție

Cu ajutorul serviciilor de expediere Regular Plus și Express, clientul poate expedia colete și paleți în întreaga lume, pe cale rutieră sau aeriană, expedierea Express fiind cea mai rapidă dintre cele două servicii. Eticheta trebuie să fie tipărită și atașată la fiecare articol în parte.

4.3.2 Limitări privind dimensiunea și greutatea

Toate prețurile Regular Plus și Express pentru încărcăturile paletizate sunt oferite numai pentru paleți stivuibili. Paleții care nu sunt stivuibili nu sunt permiși pentru transport în cadrul acestui serviciu.

4.3.4 Răspundere civilă și asigurări suplimentare

Coletele și paleții din serviciul Regular plus sunt acoperite de răspunderea furnizorului logistic în conformitate cu Convenția privind contractul de transport internațional de mărfuri pe șosea (CMR) sau Convenția de la Montreal sau Convenția de la Varșovia, după caz. Clientul poate achiziționa o asigurare suplimentară la furnizorul logistic pentru o taxă suplimentară. Transportul va fi asigurat pentru valoarea declarată de client în procesul de comandă, fiind limitat la acoperirea maximă posibilă a asigurării de până la 50.000 EUR per transport, cu excepția cazului în care există o altă limitare prin Termenii și Condițiile furnizorului de servicii logistice selectat.

4.4 Expediere paleți obișnuiți și alte tipuri de transport rutier de mărfuri

4.4.1 Definiție

Clientul poate expedia articole nestandardizate, voluminoase și paleți obișnuiți (marfă paletizată) utilizând un serviciu de expediere rutieră de transport de marfă cu ajutorul rețelei furnizorului de servicii logistice selectat.

Prețurile oferite de Eurosender sunt, în mod implicit, numai pentru articolele stivuibile ale unui transport. În cazul în care clientul confirmă o astfel de ofertă, dar pregătește un articol care nu este stivuibil pentru a fi colectat de către furnizorul logistic, orice costuri suplimentare care apar vor fi suportate de client. În cazul în care clientul are o expediere care nu poate fi stivuită, acesta trebuie să informeze în prealabil pentru a primi un e-mail de confirmare a ofertei personalizate pregătite de un reprezentant Eurosender.

Prețurile oferite pe platforma Eurosender sunt prețuri estimative, care pot fi ajustate în funcție de condițiile sezoniere sau de alte circumstanțe externe care pot determina o creștere a costurilor serviciilor.

Clientul este responsabil pentru exactitatea greutății indicate în scrisoarea de trăsură. Clientul are dreptul de a solicita o verificare din partea furnizorului de servicii logistice, pe cheltuiala sa.

Eticheta trebuie să fie atașată la fiecare articol în parte. Eticheta fie trebuie să fie tipărită de către client, fie este adusă de către transportator la colectare.

4.4.2 Răspundere și asigurare suplimentară

Expedierele în cadrul serviciului de transport rutier de marfă sunt acoperite de răspunderea furnizorului logistic în conformitate cu Convenția privind contractul de transport internațional de mărfuri pe șosea (CMR).

În cazul în care conținutul expedierii are o valoare mai mare decât cea care poate fi acoperită de răspunderea furnizorului de servicii logistice conform CMR, clientul poate achiziționa o asigurare suplimentară la compania de asigurări parteneră a Eurosender în valoare de până la 5000 EUR pe transport, contra unei taxe suplimentare, atât timp cât țările de origine și de destinație sunt membre ale UE. Suma suplimentară de asigurare poate fi solicitată numai după ce furnizorul logistic responsabil confirmă responsabilitatea pentru daunele sau pierderile cauzate în timpul prestării serviciului logistic.

4.5 Livrare cu furgoneta

4.5.1. Definiție

Serviciul de livrare cu furgoneta este un serviciu de logistică realizat cu ajutorul unor furgonete. O furgonetă este un tip de vehicul rutier utilizat pentru transportul de mărfuri. Serviciul de livrare cu furgoneta este considerat transport de mărfuri, prin urmare, singura aplicabilă este convenția CMR (Convenția privind contractul de transport internațional rutier de mărfuri). Acest serviciu este disponibil numai pentru țările care au ratificat convenția CMR. Această limitare se aplică în ambele locații, de origine și de destinație.

4.5.2 Pregătirea mărfurilor și transportarea acestora

Prin comandarea acestui serviciu, clientul este de acord ca transportul să se facă cu o furgonetă (mai mare) cu prelată sau cu o furgonetă (mai mică) cu remorcă închisă, respectând limitările și restricțiile fiecărui vehicul.

Serviciul de livrare cu furgoneta permite clientului să expedieze și în vrac. Aceasta înseamnă că clientul poate expedia mărfuri în cutii de carton, paletizate sau poate avea mărfurile prinse corespunzător fără utilizarea unui palet. Marfa care nu este ambalată corespunzător sau ambalată în funcție de modul de transport, poate fi refuzată de către furnizorul logistic selectat, iar clientul este singurul responsabil pentru costurile care pot apărea.

4.5.3. Restricții și limitări

Clientul înțelege că, în cazul în care nu se specifică altfel în timpul procesului de comandă, greutatea maximă care poate fi încărcată într-o furgonetă cu remorcă închisă sau cu prelată este de 1000 kg, iar greutatea maximă pentru o furgonetă cu lift este de 700 kg, care include materialul de ambalare și mărfurile. Clientul este singurul responsabil pentru greutatea brută a expedierii și este de acord să fie responsabil pentru orice cost care ar apărea din cauza depășirii greutății maxime permise la încărcare. Clientul este responsabil pentru exactitatea greutății indicate în scrisoarea de trăsură. Clientul are dreptul de a solicita o verificare din partea furnizorului de servicii logistice, pe cheltuiala sa.

Clientul înțelege că dimensiunile furgonetei cu prelată sau a furgonetei cu remorcă închisă pot varia, prin urmare este de acord să respecte dimensiunile maxime indicate în timpul procesului de comandă.

4.5.4 Ridicarea și livrarea

Clientul înțelege că timpul maxim permis pentru încărcarea și descărcarea camionului este de 1 oră, iar dacă clientul va încărca/descărca mai mult timp, pot apărea costuri suplimentare pentru client. Orice astfel de costuri sunt suportate de client.

4.5.5 Extras

Clientul poate comanda următoarele servicii suplimentare în timpul procesului de comandă:

 • Ajutor din partea șoferului la încărcare și descărcare: aceasta înseamnă ajutor din partea șoferului și nu obligația șoferului de a încărca și descărca complet încărcătura. Atunci când comandă acest serviciu suplimentar, clientul înțelege că șoferul poate refuza să ajute în cazul obiectelor ambalate necorespunzător și mai grele de 20 KG. În cazul obiectelor mai grele, clientul înțelege că trebuie să comande un serviciu de livrare cu furgonetă cu lift.
 • Serviciu de încărcare și descărcare completă: acest serviciu presupune încărcarea și descărcarea completă de către șofer în prezența clientului sau a reprezentantului acestuia. Atunci când comandă acest serviciu suplimentar, clientul înțelege că șoferul poate refuza să îl ajute în cazul articolelor ambalate necorespunzător și mai grele de 20 KG. În cazul obiectelor mai grele, clientul înțelege că trebuie să comande un serviciu de livrare cu furgonetă cu lift.
 • Serviciul furgonetă cu lift: prin comandarea acestui serviciu, clientul înțelege că comandă o dubă cu ridicarea cozii, ceea ce înseamnă că greutatea utilă a dubei este redusă și că poate încărca până la maximum 700 kg.

Serviciile suplimentare se aplică pentru încărcarea/descărcarea de la parter.

4.6 Serviciul de transport LTL și FTL

4.6.1. Definiție

Serviciul LTL și FTL este un serviciu de transport rutier de mărfuri cu încărcătură mai mică decât cea a unui camion și de mărfuri cu încărcătură completă. Transportul cu încărcătură mai mică decât cea a unui camion (LTL) reprezintă expedierea unei anumite cantități de marfă. Clientul, prin comandarea acestui serviciu, este de acord ca expedierea să se facă cu o semiremorcă sau o remorcă, respectând limitările și restricțiile unui astfel de vehicul. Serviciul de expediere LTL și FTL este considerat transport de marfă, prin urmare, singura aplicabilă este convenția CMR.

4.6.2 Pregătirea mărfurilor

Clientul, prin comandarea acestui serviciu, este de acord ca marfa să fie ambalată și securizată în conformitate cu modul de transport cu camioane. Marfa sau bunurile pot fi transportate sub formă de paletizare sau în cutii de carton.

Clientul înțelege că timpul maxim permis pentru încărcarea și descărcarea camionului este de 1 oră, iar în cazul în care clientul va încărca/descărca mai mult timp, pot apărea costuri suplimentare pentru client. Orice astfel de costuri sunt suportate de client.

4.6.3. Restricții și limitări

În cazul în care comandă servicii LTL sau FTL, clientul este singurul responsabil pentru greutatea și volumul încărcat și înțelege că greutatea din scrisoarea de trăsură este obligatorie. În cazul în care volumul sau greutatea reală depășește volumul și greutatea comandate, clientul va primi o solicitare de plată suplimentară în conformitate cu secțiunea 2.3. În cazul unei capacități goale, Eurosender va anula comanda, iar clientul este singurul responsabil pentru costurile suplimentare, în timp ce comanda în total nu este rambursabilă.

Clientul înțelege că dimensiunile camioanelor pot varia, prin urmare, clientul este de acord că va respecta dimensiunile, volumul și greutatea furnizate în procesul de comandă.

4.7 Serviciul de transport a vehiculelor

4.7.1 Definiție

Serviciul de transport a vehiculelor este serviciul de transport de vehicule rutiere ca marfă. În funcție de tipul de vehicul, transportul se efectuează de către furnizorul de servicii logistice cu camioane de transport special construite și vehicule cu remorci. Clientul este de acord să respecte limitările și restricțiile camioanelor de transport și ale vehiculelor cu remorci cu care este prestat serviciul. Serviciul de transport a vehiculelor este considerat transport de marfă, prin urmare, singura aplicabilă este convenția CMR.

4.7.2. Pregătirea vehiculului

Clientul este de acord ca vehiculul să fie pregătit pentru transport înainte de încărcare. Vehiculul trebuie să fie curat la exterior pentru ca transportatorul să poată efectua o inspecție corespunzătoare. Orice spoilere care atârnă jos, accesorii, piese libere trebuie să fie îndepărtate și/sau fixate în siguranță pe vehicul. Clientul trebuie să îndepărteze toate rafturile externe care nu sunt montate permanent și alte elemente înainte de expediere. Vehiculele trebuie să fie prezentate furnizorului de servicii logistice selectat în stare bună de funcționare (cu excepția cazului în care se menționează în mod specific în comandă că nu funcționează), cu cel mult jumătate de rezervor de combustibil. Furnizorul de servicii logistice selectat nu poate fi responsabil pentru nicio parte a vehiculului care se separă în timpul expedierii – aceasta include daunele cauzate de partea separată oricărui vehicul (vehicule) și/sau persoană implicată. Clientul înțelege că toate informațiile despre vehiculul care este transportat trebuie să fie furnizate înainte de rezervare și trebuie să rămână aceleași ca cele declarate. Orice modificare poate duce la costuri suplimentare care vor fi suportate de către client. Clientul trebuie să dezactiveze orice sistem de alarmă instalat pe vehicul sau să furnizeze instrucțiunile necesare furnizorului de servicii logistice selectat pentru deconectare. În cazul în care orice alarmă se activează și nu există chei sau instrucțiuni de dezactivare a acesteia, furnizorul logistic selectat poate opri alarma prin orice mijloace.

Toate bunurile personale pot fi depozitate doar într-o valiză sau într-o geantă în portbagajul vehiculului. Greutatea maximă permisă a obiectului este de 20 kg. Furnizorul de servicii logistice selectat și Eurosender nu sunt răspunzători pentru obiectele personale lăsate în vehicul și nici pentru orice daune cauzate vehiculului din cauza încărcării nerezonabile sau necorespunzătoare a obiectelor personale. Un vehicul care nu este pregătit corespunzător pentru transport poate fi respins la încărcare, iar clientul este singurul responsabil pentru costurile care apar.

După încărcare, scrisoarea de trăsură se întocmește în trei exemplare originale, semnate de client/expeditor și de furnizorul logistic selectat. Aceste semnături pot fi imprimate sau înlocuite cu ștampilele clientului/expeditor și ale furnizorului de servicii logistice selectat, dacă legislația țării în care a fost întocmită scrisoarea de trăsură permite acest lucru. Primul exemplar se înmânează clientului/expeditorului, al doilea însoțește mărfurile, iar al treilea este păstrat de către furnizorul de servicii logistice. Nota de trăsură trebuie redactată în conformitate cu CMR.

4.7.3 Ridicarea și livrarea

Furnizorul de servicii logistice selectat va ridica și va livra vehiculul cât mai aproape de adresa clientului, în măsura în care acest lucru este permis de locul de ridicare/livrare. Poate fi necesar un loc convenit de comun acord pentru încărcare sau descărcare din cauza străzilor înguste, a firelor, a copacilor și a posibilelor restricții din zonele rezidențiale.

Eurosender va furniza clientului o estimare a datei de ridicare și de livrare. Nu există garanții cu privire la orele și datele de ridicare sau de livrare. Pot apărea întârzieri înainte și/sau în timpul transportului din cauza condițiilor rutiere, a vremii, a problemelor mecanice sau a altor circumstanțe externe. Eurosender și/sau furnizorul de logistică nu sunt responsabili pentru daune sau pierderi cauzate de orice tip de întârzieri sau din orice alt motiv, taxe de închiriere de mașini sau taxe de cazare. Eurosender nu este răspunzător pentru defecțiunile pieselor mecanice sau de funcționare ale vehiculelor expediate.

Furnizorul de servicii logistice va fi autorizat să opereze și să transporte vehiculul rutier al clientului între locul de preluare și destinația definită în ordinul de expediere.

În cazul în care clientul lipsește de la adresa de preluare sau de livrare, trebuie desemnat un reprezentant al clientului pentru a elibera sau a accepta vehiculul în numele acestuia. În cazul în care ridicarea sau livrarea nu poate fi efectuată din cauza indisponibilității la locul de încărcare sau de descărcare sau dacă destinatarul refuză livrarea, clientul este singurul responsabil pentru expedierea vehiculului către o nouă locație și înțelege că toate costurile totale care au apărut din motive externe vor fi suportate de client.

4.7.4 Răspundere și asigurare

Se aplică termenii de la punctul 2.5.

La preluare, clientul și furnizorul de servicii logistice selectat trebuie să inspecteze complet vehiculul pentru a verifica dacă există daune exterioare preexistente și să completeze raportul de inspecție a vehiculului. Furnizorul logistic selectat și clientul ar trebui să fie de acord cu starea vehiculului, iar clientul trebuie să semneze și să primească o copie a documentului CMR.

La livrare, clientul și furnizorul de servicii logistice selectat trebuie să inspecteze cu atenție vehiculul pentru a vedea dacă există daune externe cauzate de transport. Furnizorul de servicii logistice selectat și clientul trebuie să confirme amândoi starea vehiculului, iar clientul trebuie să semneze și să primească o copie finală a scrisorii de trăsură.

Eurosender își asumă responsabilitatea pentru vehicul(e) după ce inspecția prealabilă este efectuată și semnată de client. Responsabilitatea Eurosender se încheie odată cu livrarea vehiculului (vehiculelor) și cu semnarea de către client a raportului final de inspecție.

Deteriorările trebuie să fie consemnate în locul desemnat pe scrisoarea de trăsură și semnate de către client, indiferent de condițiile meteorologice sau de ora din zi. Prin semnarea fără rezerve a scrisorii de trăsură, clientul confirmă că a primit vehiculul (vehiculele) în aceeași stare ca la momentul ridicării și că Eurosender și furnizorul de servicii logistice selectat, precum și agenții acestora sunt exonerați de orice altă responsabilitate.

4.8 Alte tipuri de transport

Eurosender poate oferi în mod individual și alte servicii logistice care nu sunt descrise în cadrul tipurilor de expediere menționate de acești Termeni și Condiții. În cazul în care clientul dorește să rezerve astfel de servicii, condițiile de expediere trebuie să fie clar definite și convenite de comun acord de ambele părți, în special prin încheierea unui contract. În cazul în care nu au fost definiți și conveniți termenii unei astfel de expedieri, se aplică prezenții Termeni și Condiții. Pentru plasarea comenzii se aplică regulile descrise la punctul 2.1.3 “Comenzi în afara platformei”.

Eurosender poate revizui din când în când tipurile de expediere menționate în acești Termeni și Condiții, adăugând altele noi. Orice nou tip de expediere devine disponibil pentru client din momentul publicării pe Eurosender.com.

5. Legea aplicabilă și jurisdicția

Cu excepția cazului în care normele imperative ale țării în care își are domiciliul clientul specifică altfel:

 • acești Termeni și Condiții și contractele cărora li se aplică acești Termeni și Condiții vor fi interpretați în lumina legilor Marelui Ducat al Luxemburgului;
 • toate eventualele litigii care decurg din acești Termeni și Condiții sau din contractele cărora li se aplică acești Termeni și Condiții vor fi soluționate în instanțele din Marele Ducat al Luxemburgului;
 • în caz de diferențe de sens între diferitele traduceri ale acestor Termeni și Condiții, textul redactat inițial în limba engleză va prevala.
 • în cazul în care există diferențe între acești Termeni și Condiții și Termenii și Condițiile furnizorului logistic, ambele documente trebuie respectate atunci când este posibil: trebuie să se aplice cele mai stricte limitări, iar activitățile interzise de cel puțin unul dintre aceste documente trebuie interzise.
 • Nulitatea sau inaplicabilitatea oricărei dispoziții nu afectează nicio altă parte a acestor Termeni și Condiții.

Politica de confidențialitate

Eurosender SARL se angajează să protejeze și să respecte confidențialitatea dvs. în cadrul utilizării site-ului nostru web, deoarece considerăm că protecția datelor este un pilon cheie pentru a construi încrederea în relații puternice și de lungă durată. Această politică de confidențialitate are ca scop să vă informeze cu privire la datele dumneavoastră personale pe care le putem colecta, în ce scopuri le putem utiliza și care sunt drepturile de care beneficiați.

În conformitate cu legislația aplicabilă în materie de protecție a datelor, vă informăm că suntem operatorul datelor cu caracter personal colectate, primite sau prelucrate în alt mod despre dvs. așa cum este descris mai jos. O astfel de legislație include Regulamentul (UE) 2016/679 din 27 aprilie 2016 (GDPR) și orice altă lege națională sau supranațională care ne este aplicabilă.

Partea responsabilă în ceea ce privește GDPR în cadrul acestui site web este Eurosender SARL, o companie cu sediul social situat la 9 Rue du Laboratoire, LU-1911, Luxemburg și înregistrată la registrul comerțului și al societăților comerciale din Luxemburg sub numărul B 230321 (“Eurosender”, “noi”, “nostru”, “ne”). În calitatea sa de operator de date, Eurosender este responsabil să se asigure că datele cu caracter personal sunt prelucrate în mod corect și în conformitate cu legislația aplicabilă.

Vă rugăm să citiți cu atenție cele ce urmează pentru a înțelege opiniile și practicile noastre cu privire la datele dumneavoastră personale și modul în care le vom trata. Dacă nu sunteți de acord cu această politică, nu accesați și nu utilizați serviciile noastre și nu interacționați cu niciun alt aspect al activității noastre.

Prin plasarea unei comenzi sau prin deschiderea unui cont Eurosender, acceptați și vă dați acordul cu privire la practicile descrise în această politică. În plus, garantați că toate persoanele ale căror informații personale ne sunt furnizate de dvs. în legătură cu comanda sau contul dvs. sunt conștiente de această politică, acceptă și consimt la practicile descrise în această politică și sunt dispuse și capabile, la cererea Comisarului pentru Informații sau a oricărei alte autorități de protecție a datelor, să furnizeze o dovadă scrisă a consimțământului și acceptării lor.

1. Informații pe care le putem colecta de la dumneavoastră

Este posibil să colectăm și să prelucrăm următoarele date despre dvs:

1.1 Informațiile pe care ni le furnizați

Ne puteți furniza informații despre dvs. prin completarea formularelor de pe https://www.eurosender.com (site-ul nostru web) sau prin corespondența cu noi prin telefon, e-mail sau în alt mod. Acestea includ informațiile pe care le furnizați atunci când vă înregistrați pentru a utiliza site-ul nostru, vă abonați la serviciile noastre, plasați o comandă pe site-ul nostru, alte activități desfășurate în mod obișnuit pe site și atunci când raportați o problemă cu site-ul nostru. Informațiile pe care ni le furnizați pot include:

 • informații despre client: numele dvs. (numele și prenumele dvs. sau numele companiei și numele și prenumele persoanei responsabile), codul de TVA, adresa și numărul de telefon, informații financiare și despre cardul de credit,
 • informații legate de preluare: (numele și prenumele persoanei care predă pachetul, numărul de telefon, adresa de preluare),
 • informații legate de livrare: (numele și prenumele persoanei căreia i se va livra pachetul, numărul de telefon și adresa de livrare),
 • informații referitoare la confirmare: (adresa de e-mail),
 • informațiile pe care le furnizați prin intermediul canalelor noastre de asistență, unde puteți alege să trimiteți informații cu privire la o problemă cu care vă confruntați în legătură cu expediere. Indiferent dacă vorbiți direct cu unul dintre reprezentanții noștri sau interacționați în alt mod cu echipa noastră de asistență, ne veți furniza informații de contact, un rezumat al problemei cu care vă confruntați și orice altă documentație, capturi de ecran sau informații care ar putea fi utile pentru rezolvarea problemei, inclusiv tipul de dispozitiv, sistemul de operare, tipul de browser, adresa IP, URL-urile paginilor de trimitere/ieșire, identificatorii dispozitivului și datele de accident.
1.2 Informațiile pe care le colectăm automat atunci când utilizați Serviciile

Colectăm informații despre dvs. atunci când utilizați serviciile Eurosender, inclusiv în timp ce navigați pe site-urile noastre web.

 • Utilizarea de către dvs. a Serviciilor: ținem evidența anumitor informații despre dvs. atunci când vizitați și interacționați cu serviciile noastre. Aceste informații includ funcțiile pe care le utilizați; serviciile pe care le selectați, opțiunile de plată preferate, adresele utilizate frecvent, linkurile pe care faceți clic.
 • Cookie-uri și alte tehnologii: le folosim pentru a oferi funcționalitate și pentru a vă recunoaște atunci când încercați să utilizați serviciile noastre.
1.3 Informații pe care le primim din alte surse

Este posibil să primim informații despre dvs. dacă utilizați alte servicii pe care le furnizăm sau din registrele publice. De asemenea, colaborăm îndeaproape cu terțe părți (inclusiv, de exemplu, transportatori, parteneri de afaceri, subcontractanți în servicii tehnice, de plată și de livrare, rețele de publicitate, furnizori de analiză, furnizori de informații de căutare, agenții de referință de credit) și putem primi informații despre dvs. de la aceștia.

2. Perioada de păstrare

Scopul nostru este de a prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal în cea mai mică măsură posibilă. În cazul în care perioadele exacte de stocare nu sunt menționate în această declarație, vom stoca datele dvs. cu caracter personal doar atât timp cât este necesar pentru a îndeplini scopul pentru care au fost colectate inițial și, dacă este cazul, atât timp cât este prevăzut de lege.

Atunci când prelucrarea datelor cu caracter personal nu mai este necesară în scopul pentru care au fost colectate, vom șterge aceste date cu caracter personal.

3. Scopurile prelucrării

3.1. Informații despre client pe care ni le furnizați

Vom utiliza aceste informații in modul următor:

 • să ne îndeplinim obligațiile care decurg din orice contract încheiat între dumneavoastră și noi și să vă furnizăm informațiile, produsele și serviciile pe care le solicitați de la noi, inclusiv pentru a procesa tranzacțiile cu dumneavoastră, pentru a vă trimite informații tranzacționale, pentru a vă autentifica atunci când vă conectați, pentru a oferi asistență pentru clienți și pentru a opera și întreține serviciile noastre;
 • să vă furnizăm informații despre alte bunuri și servicii pe care le oferim și care sunt similare cu cele pe care le-ați achiziționat deja sau despre care v-ați interesat, în cazul în care v-ați dat consimțământul direct pentru a primi acest tip de comunicări și nu l-ați retras;
 • să vă furnizăm informații despre bunuri sau servicii care credem că v-ar putea interesa, în cazul în care v-ați dat consimțământul direct pentru a primi acest tip de comunicări și nu l-ați retras;
 • să vă notificăm cu privire la modificările aduse serviciilor noastre;
 • să ne asigurăm că conținutul de pe site-ul nostru este prezentat în cel mai eficient mod pentru dumneavoastră și pentru computerul dumneavoastră;
 • să desfășurăm cercetări pentru dezvoltare: aflăm despre modul în care clienții noștri utilizează serviciile noastre și despre feedback-ul furnizat direct către noi pentru a remedia problemele și pentru a identifica tendințele, utilizarea, modelele de activitate și domeniile de integrare și îmbunătățire a serviciilor noastre;
 • să ne protejăm interesele legitime de afaceri și drepturile legale, ori de câte ori este necesar să facem acest lucru în legătură cu revendicări legale, funcții de conformitate, de reglementare și de audit, precum și dezvăluiri în legătură cu achiziția, fuziunea sau vânzarea unei afaceri.
3.2 Informațiile pe care ni le furnizați în legătură cu ridicarea, livrarea și confirmarea.

Vom utiliza aceste informații in modul următor:

 • să ne îndeplinim obligațiile care decurg din orice contract încheiat între dumneavoastră și noi (inclusiv transmiterea acestor informații către transportatorii din cadrul SEE pentru a organiza și executa transportul);
 • să vă furnizăm informațiile, produsele și serviciile pe care ni le solicitați.
3.3 Informații pe care le primim din alte surse

Putem combina aceste informații cu informațiile pe care ni le furnizați. Putem utiliza aceste informații și informațiile combinate în scopurile stabilite mai sus (în funcție de tipurile de informații pe care le primim).

4. Dezvăluirea informațiilor dumneavoastră

În funcție de natura și de domeniul de aplicare al misiunii noastre sau de serviciile care ne sunt solicitate, putem împărtăși informații cu caracter personal cu următorii destinatari, în măsura în care o astfel de dezvăluire sau transmitere este considerată în mod rezonabil necesară sau de dorit pentru îndeplinirea scopurilor menționate mai sus sau la cererea legitimă specifică a clienților noștri, persoanele vizate în cauză. Putem partaja datele dumneavoastră cu caracter personal cu:

 • personalul autorizat al Eurosender, situat în țările SEE, care are nevoie de acces la informații pentru executarea oricărui contract pe care îl încheiem cu dvs;
 • companii care fac parte din grupul Eurosender pentru a opera și îmbunătăți produsele și serviciile;
 • părți terțe selectate, inclusiv transportatori și alți parteneri de afaceri, furnizori și subcontractanți (toți în țările SEE) pentru îndeplinirea oricărui contract pe care îl încheiem cu ei sau cu dvs., inclusiv: transportatori, furnizori de dezvoltare de site-uri web și aplicații, găzduire, întreținere, backup, stocare, infrastructură virtuală, procesatori de plăți, firme de contabilitate, furnizori de platforme CRM, furnizori de sisteme de telefonie, furnizori de sisteme de analiză etc.

Atunci când alegem terții cărora le putem împărtăși informațiile dumneavoastră, Eurosender ia toate măsurile de precauție necesare pentru a asigura nivelul adecvat de protecție a acestora în ceea ce privește datele cu caracter personal.

De asemenea, este posibil să dezvăluim informațiile dvs. personale unor terțe părți:

 • În cazul în care vindem sau cumpărăm o afacere sau active, caz în care putem dezvălui datele dvs. personale potențialului vânzător sau cumpărător al unei astfel de afaceri sau active, dar numai în cazul în care acest lucru este strict necesar pentru încheierea tranzacției.
 • În cazul în care suntem obligați să dezvăluim sau să împărtășim datele dvs. personale pentru a respecta orice obligație legală sau pentru a pune în aplicare sau a aplica termenii și condițiile noastre (https://www.eurosender.com/en/terms-conditions) și alte acorduri; sau pentru a proteja drepturile, proprietatea sau siguranța Eurosender, a clienților noștri sau a altor persoane. Aceasta include schimbul de informații cu alte companii și organizații în scopul protecției împotriva fraudei și al reducerii riscului de credit.

Eurosender ar dori să sublinieze că își ia în serios îndatoririle față de clienți, parteneri și personal; prin urmare, nu divulgă datele nimănui, cu excepția cazului în care este necesar să facă acest lucru pentru a respecta legea sau un ordin valabil și obligatoriu al unui organizații guvernamental sau de reglementare, sau pentru a îndeplini o obligație contractuală pentru care persoana vizată și-a dat consimțământul pentru prelucrare (cum ar fi cazurile menționate mai sus). În astfel de cazuri, organizațiile guvernamentale sau de reglementare trebuie să urmeze procedura legală aplicabilă pentru a obține ordine valabile și obligatorii, iar astfel de ordine sunt analizate de Eurosender, care se poate opune unor ordine prea largi sau altfel inadecvate sau inadecvate.

Cu excepția cazului în care acest lucru este interzis sau în cazul în care există un indiciu clar de comportament ilegal în legătură cu utilizarea produselor sau serviciilor Eurosender, Eurosender își anunță clienții înainte de a dezvălui datele de contact ale unui client, astfel încât aceștia să poată solicita și să se pregătească pentru a se proteja împotriva divulgării.

Eurosender ia, de asemenea, măsuri serioase de precauție în ceea ce privește transferurile în afara SEE. Eurosender se angajează să nu transfere date în afara SEE, cu excepția cazului în care țara sau teritoriul respectiv asigură, de asemenea, un nivel de protecție adecvat sau garanții corespunzătoare și cu condiția să fie disponibile drepturile executorii ale persoanelor vizate și căi de atac eficiente pentru persoanele vizate.

5. Buletinul informativ

Vă puteți abona la newsletter-ul nostru, care vă va oferi toate informațiile necesare despre serviciile noastre și despre toate modificările din platforma noastră despre care trebuie să știți. Atunci când ajungeți pe pagina noastră fiind conectat la contul Google, puteți crea un cont Eurosender printr-o notificare pop-up. Acest pas vă va înscrie automat în programul nostru de newsletter. Veți primi apoi un e-mail de introducere din care vă puteți dezabona cu ușurință de la newsletter în cazul în care nu doriți să îl mai primiți. În acest caz, datele dvs. personale vor fi șterse automat după o (1) lună.

Datele partajate din contul dumneavoastră Google pentru crearea unui cont Eurosender și trimiterea buletinului informativ sunt adresa de e-mail, numele și poza de profil – furnizarea de date suplimentare este voluntară. Adresa de e-mail furnizată de dvs. poate fi utilizată pentru direcționarea publicității noastre.

De asemenea, salvăm adresele IP pe care le-ați folosit și orele de înregistrare și confirmare. Scopul acestei proceduri este de a verifica înregistrarea dvs. și, dacă este necesar, de a vă informa cu privire la o eventuală utilizare abuzivă a datelor dvs. personale.

Puteți oricând să vă retrageți consimțământul de a primi buletinul informativ făcând clic pe linkul furnizat în fiecare e-mail cu buletinul informativ sau trimițând o cerere la dataprotection@eurosender.com.

6. Temeiul juridic

Pentru ca prelucrarea să fie legală, un operator trebuie să își bazeze întotdeauna activitățile de prelucrare a datelor cu caracter personal pe unul dintre temeiurile juridice enumerate în cadrul GDPR. Vom prelucra datele dvs. cu caracter personal numai atunci când avem un temei juridic adecvat pentru a face acest lucru.

Datele dvs. cu caracter personal vor fi prelucrate atunci când:

 1. v-ați dat consimțământul;
 2. sunt necesare pentru executarea unui contract la care sunteți parte sau pentru a lua măsuri la cererea dvs. înainte de a încheia un contract;
 3. sunt necesare pentru respectarea unei obligații legale la care suntem supuși;
 4. sunt necesare în scopul intereselor noastre legitime, atâta timp cât interesele noastre nu sunt depășite de interesele dumneavoastră sau de drepturile și libertățile fundamentale. De exemplu:
  • pentru a stabili, exercita sau apăra drepturile noastre legale în cazul unei acțiuni în justiție;
  • pentru a menține și actualiza lista noastră de contacte;
  • pentru a trata comunicările primite de la dumneavoastră, contactele prin telefon sau e-mail și pentru a răspunde la întrebările dumneavoastră;
  • pentru a asigura securitatea și stabilitatea rețelei și a informațiilor.

7. Drepturile și măsurile corective ale dumneavoastră

7.1 Dreptul de acces

Aveți dreptul de a obține din partea noastră confirmarea faptului că informațiile cu caracter personal care vă privesc sunt sau nu sunt prelucrate și, în cazul în care este cazul, de a avea acces la informațiile cu caracter personal și la informațiile relevante în acest sens.

7.2 Dreptul la rectificare

Aveți dreptul de a obține de la noi, fără întârzieri nejustificate, rectificarea informațiilor personale inexacte care vă privesc și, ținând cont de scopurile prelucrării, dreptul de a obține completarea informațiilor personale incomplete.

7.3 Dreptul la opoziție

Aveți dreptul de a vă opune prelucrării datelor dvs. cu caracter personal în anumite circumstanțe prevăzute de GDPR.

7.4 Dreptul la ștergere (Dreptul de a fi uitat)

Aveți dreptul de a fi uitat ori de câte ori scopurile inițiale nu mai sunt relevante și nu avem motive legitime pentru a refuza cererea dvs. de a fi uitat.

7.5 Dreptul de a solicita restricționarea prelucrării

În cazul în care nu sunteți de acord cu o decizie de prelucrare a datelor cu caracter personal bazată pe interesul nostru legitim, puteți solicita restricționarea acestei prelucrări. De asemenea, puteți solicita restricționarea prelucrării dacă considerați că prelucrăm date incorecte sau că datele cu caracter personal nu mai sunt necesare în scopul prelucrării.

7.6 Dreptul la transportabilitate

Puteți solicita transferul datelor dvs. personale către o altă parte.

7.7 Dreptul de a vă retrage consimțământul

Aveți dreptul de a vă retrage consimțământul în orice moment, atunci când prelucrarea datelor cu caracter personal s-a bazat pe consimțământul dumneavoastră.

7.8 Dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere

Aveți dreptul de a depune o plângere la autoritatea de protecție a datelor din țara dvs. Cu toate acestea, vă invităm să ne contactați înainte de a depune orice plângere la autoritatea competentă.

Pentru a vă exercita drepturile, puteți trimite o cerere scrisă la adresa dataprotection@eurosender.com.

8. Notificarea încălcării

Vom notifica Comisia Națională pentru Protecția Datelor în cazul unei încălcări a datelor cu caracter personal fără întârzieri nejustificate și în cel mult 72 de ore de la detectarea încălcării.

În conformitate cu prevederile GDPR, clienții și persoanele de contact vor fi notificați personal cu privire la o încălcare a datelor cu caracter personal, fără întârzieri nejustificate, numai atunci când încălcarea datelor cu caracter personal este susceptibilă să conducă la un risc ridicat pentru drepturile și libertățile lor.

9. Modificări ale politicii noastre de confidențialitate

Orice modificări pe care le putem face în viitor la politica noastră de confidențialitate vor fi publicate pe această pagină și, dacă este cazul, vă vor fi notificate prin e-mail.

Vă încurajăm să consultați în mod regulat această pagină pentru a rămâne informat cu privire la drepturile dumneavoastră și la modul în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal.

Această Politică a fost revizuită și actualizată ultima dată la data de 26 noiembrie 2019.

10. Alte site-uri web

Site-ul nostru poate conține, din când în când, linkuri către și de pe site-urile web ale rețelelor noastre partenere, ale agenților de publicitate și ale afiliaților. Dacă urmați un link către oricare dintre aceste site-uri web, vă rugăm să rețineți că aceste site-uri web au propriile lor politici de confidențialitate și că nu ne asumăm nicio responsabilitate sau răspundere pentru aceste politici. Vă rugăm să verificați aceste politici înainte de a trimite orice date personale către aceste site-uri web.

11. Contactați

Întrebările, comentariile, reclamațiile și solicitările referitoare la această politică de confidențialitate sunt binevenite și trebuie adresate la adresa dataprotection@eurosender.com.


Această versiune a Termenilor și condițiilor intră în vigoare la 1 mai 2023.