Prepovedani predmeti pri mednarodnem pošiljanju

Omejitve pri pošiljanju: nedovoljeni predmeti v pošiljkah

Večina kurirskih služb ima seznam predmetov, za katere veljajo omejitve ali pa je njihovo pošiljanje prepovedano. Predmeti, katerih pošiljanje je omejeno, se lahko pošljejo pod določenimi pogoji, pošiljke s prepovedanim blagom pa kurirske službe zavrnejo. Pri tem se je potrebno zavedati, da za posameznike in poslovne uporabnike veljajo drugačne omejitve pri pošiljanju. Stopite v stik z našimi logističnimi strokovnjaki, ki vas bodo seznanili z zadnjimi veljavnimi predpisi s področja mednarodnega pošiljanja nevarnih predmetov.

Vas zanima, kaj spada v skupino nedovoljenih predmetov v pošiljki?

KAJ JE PREPOVEDANO?

Vrste prepovedi in omejitev pri pošiljanju

Alkohol

Posamezniki: Pošiljanje alkohola med posamezniki v večini držav ni dovoljeno. Pošiljanje alkohola preko kurirske službe ali pošte je na lastno odgovornost.

Podjetja: Alkoholne pijače z nižjo vsebnostjo alkohola je možno poslati kot tovorno pošiljko, pošiljanje pa je dovoljeno za avtorizirane spletne trgovine, ki se ukvarjajo s prodajo alkoholnih pijač. Alkoholne pijače z višjim alkoholnim deležem pa lahko pošiljajo le avtorizirani logistični ponudniki.

Tobak, cigarete in cigare

Posamezniki: V večini držav je pošiljanje tobaka med posamezniki prepovedano. Posamezniki pošiljajo cigarete na lastno odgovornost.

Podjetja: Podjetja, ki izdelujejo ali prodajajo tobačne izdelke, jih lahko pošljejo z avtoriziranim ponudnikom logističnih storitev.

Tekočine

Posamezniki: Pošiljanje manjših količin tekočin je dovoljeno v nekaterih državah in pri nekaterih kurirskih službah, pri drugih pa spadajo tekočine v skupino prepovedanih predmetov.

Podjetja: Podjetja, ki se ukvarjajo s proizvodnjo ali prodajo tekočin, jih lahko pošljejo s poštno ali kurirsko službo na podlagi posebnih sporazumov ali z avtoriziranimi ponudniki.

Litijeve baterije

Tako posameznikom kot tudi podjetjem je dovoljeno pošiljati naprave, ki vsebujejo baterije. Priporoča se, da baterije pustite v napravi, vendar ne povsem napolnjene.

Litijeve celice:

Pošiljka sme vsebovati največ dve litijeve celice z nazivno močjo ≤ 20Wh

Litijeve baterije:

Pošiljka sme vsebovati največ štiri litijeve baterije z nazivno močjo ≤100Wh

Pokvarljivi izdelki

Posamezniki: Pošiljanje sveže hrane in drugih pokvarljivih izdelkov za zasebne uporabnike ni dovoljeno, saj obstaja nevarnost, da se poškodujejo ali pa poškodujejo druge pošiljke. Pošiljanje pokvarljivih izdelkov je na lastno odgovornost.

Podjetja: Podjetja, ki izdelujejo ali prodajajo pokvarljive izdelke pod določenimi pogoji ob izpolnjevanju nujnih zahtev. Za prevoz pokvarljivega blaga se navadno uporabljajo storitve hladne verige.

Občutljivi predmeti

Posamezniki: Občutljivi predmeti se zlahka poškodujejo med transportom, zato za posameznike veljajo omejitve pri pošiljanju. Če se posameznik odloči poslati pošiljko s prepovedanim blagom, kamor spadajo tudi občutljivi predmeti, stori to na lastno odgovornost.

Podjetja: Podjetja, ki pošiljajo občutljive predmete, imajo navadno sklenjene predhodne pogodbe s kurirskimi službami, ki jim omogočajo tovrstno pošiljanje.

Strupeni, vnetljivi ali nevarni izdelki

Posamezniki: Izdelki, ki vsebujejo strupene, vnetljive ali nevarne snovi spadajo med prepovedane predmete. Pošiljanje prepovedanih predmetov s kurirsko službo je na lastno odgovornost.

Podjetja: Podjetja, ki se ukvarjajo z izdelavo ali prodajo izdelkov, ki vsebujejo strupene, vnetljive ali nevarne snovi, se lahko odločijo za mednarodno pošiljanje nevarnih predmetov z avtoriziranim logističnim ponudnikom.

Orožje in strelivo

Za pošiljanje orožja in streliva veljajo stroge omejitve pri pošiljanju. Pošiljanje orožja in streliva je dovoljeno le avtoriziranim podjetjem preko specializiranih logističnih ponudnikov z ustrezno licenco za mednarodno pošiljanje tovrstnih nevarnih predmetov.

STE POSLOVNI UPORABNIK?

Eurosender nudi rešitve tudi za zahtevnejše pošiljke

Le s težavo najdete kurirsko službo, ki se ukvarja s prevozom občutljivih in zahtevnih vrst pošiljk? Eurosender sodeluje s najbolj priznanimi mednarodnimi ponudniki logističnih storitev, ki nudijo široko paleto storitev za najrazličnejše vrste pošiljk. Pošljite nam svoje povpraševanje za pošiljanje zahtevnejših tipov pošiljk in prepustite najtežje delo našim logističnim strokovnjakom. Z veseljem vam nudimo pomoč in nasvete v zvezi s pošiljanjem prepovedanih predmetov s kurirskimi službami.
Ustvari poslovni račun

Seznam predmetov, katerih pošiljanje je omejeno ali prepovedano

Predmeti, katerih pošiljanje je omejeno

 • Alkoholne pijače
 • Elektronske cigarete
 • Ure
 • Medicinska konoplja
 • Parfumi
 • Hrana
 • Občutljivi predmeti
 • Predmeti z visoko vrednostjo
 • Biološke snovi, kategorija B, vzorci človeškega ali živalskega izvora
 • Nevarne snovi
 • Strelno in drugo orožje (tudi replike in neaktivna eksplozivna sredstva)
 • Predmeti sentimentalne vrednosti
 • Rože in druge rastline
 • Semena
 • Predmeti, ki lahko med transportom poškodujejo druge pošiljke
 • Zdravila na recept

Nedovoljeni predmeti v pošiljkah

 • Strelivo
 • Cigarete in tobačni izdelki
 • Pirotehnika
 • Nevarni odpadki
 • Bančne menice in gotovina, z izjemo kovancev
 • Plemenite kovine
 • Dragi in poldragi kamni
 • Človeški posmrtni ostanki
 • Žive živali
 • Deli živali ali trofeje
 • Narkotiki
 • Ilegalni predmeti
 • Pornografija
 • Zlato
 • Krzno

POŠLJI ZDAJ

Prejmite takojšnjo ponudbo za pošiljanje svojih pošiljk

Preveri ceno

VEČ INFORMACIJ

Pošiljanje deloma omejenih in prepovedanih predmetov s kurirsko službo

Ali lahko kot posameznik pošljem določen predmet, čeprav je uvrščen na seznam predmetov, katerih pošiljanje je omejeno ali prepovedano?
Veliko ljudi se dnevno odloča za mednarodno pošiljanje nevarnih predmetov na lastno odgovornost. Ti predmeti se navadno pošiljajo z drugimi osebnimi predmeti ali darili. Da med prevozom ne bi prišlo do poškodb, je potrebno predmete pred pošiljanjem primerno zapakirati in zavarovati.
Ali bo kurirska služba preverila vsebino moje pošiljke?
Pri prevzemu pošiljke kurirji navadno preverijo njeno vsebino, če se ta pošilja izven Evropske unije. Paketov, ki se pošiljajo po Evropski uniji ali znotraj posamezne države, kurirji pri prevzemu običajno ne preverjajo, kljub temu pa se kurirske službe lahko odločijo za naključno skeniranje in preverjanje v svojih logističnih centrih. V kolikor pošiljka potuje med državama, med katerima ni sklenjen dogovor o prostem pretoku blaga, se za pregled pošiljk lahko odloči tudi carinska uprava.
Kaj se zgodi, če nekdo odkrije nedovoljene predmete v pošiljki?
V kolikor kurir pri prevzemu ugotovi, da gre za pošiljko s prepovedanim blagom, lahko zavrne prevzem pošiljke. Če so prepovedani predmeti v pošiljki odkriti med skeniranjem v logističnem centru ali med postopkom carinjenja, se lahko zgodijo sledeči scenariji:
 • Predmeti, katerih pošiljanje je omejeno ali prepovedano, se odstranijo iz pošiljke, preostalo blago pa se normalno dostavi.
 • Pošiljka se odstrani iz tranzita in uniči.
 • Pošiljka se vrne pošiljatelju.
Se lahko kot poslovni uporabnik odločim za transport predmetov, katerih pošiljanje je omejeno, s katerokoli kurirsko službo?
To je odvisno od vrste izdelkov, ki se jih namerava odposlati. Nekateri predmeti zahtevajo posebne transportne pogoje, ki jih nudijo številne kurirske službe, medtem ko so za pošiljanje določenih vrst pošiljk z nevarnim blagom avtorizirane le nekatere kurirske službe.
Ali je pošiljanje predmetov, za katere veljajo prepovedi ali omejitve, krito z zavarovanjem?
Nobeno zavarovanje (niti osnovno niti dodatno) ne krije pošiljk s prepovedanim blagom oz. pošiljk s predmeti, pri katerih veljajo omejitve pošiljanja, v kolikor je pošiljatelj posameznik (fizična oseba). Drugačna pravila veljajo za poslovne uporabnike, pri katerih je veljavnost zavarovanja odvisna od mnogih dejavnikov, kot so:
 • vrsta predmetov v pošiljki,
 • izbrana storitev pošiljanja,
 • predhodni dogovori med pošiljateljem in kurirsko službo,
 • mednarodne transportne klavzule Incoterms.
Ali Eurosender nudi pošiljanje s hladno verigo?
Eurosender vam nudi različne transportne možnosti, od prevoza s kombijem do prevoza s tovornjakom. Storitve vedno organiziramo na podlagi individualnih zahtev. Pošljite nam sporočilo preko klepeta ali elektronske pošte, da vam bodo lahko naši logistični strokovnjaki ponudili kar najboljšo rešitev. Prosimo, zavedajte se, da storitve standardnega pošiljanja niso primerne za prevoz izdelkov, ki potrebujejo hladno verigo, saj pri njih ni mogoče nadzorovati temperature v vozilu.
Lahko vsebino pošiljke navedenem v polju za komentarje?
Prosimo, zavedajte se, da kurirske službe polje »komentarji« mnogokrat nehote spregledajo. Priporočamo, da v to polje ne vpisujete pomembnih informacij. Eurosender ali kurirska služba ne odgovarjata za pošiljanje prepovedanih predmetov, če informacijo o vsebini vpišete v polje »komentarji«, saj se ta informacija pri obdelavi naročila sistemsko ne preverja.
Izjava o omejitvi odgovornosti: Zbrali smo povzetek omejitev, ki veljajo pri pošiljanju deloma dovoljenih ali prepovedanih predmetov. Pravila pri pošiljanju so odvisna od ponudnika logističnih storitev in omejitev posameznih držav, kjer pošiljanje poteka. Natančnejše poznavanje omejitev pri pošiljanju je odgovornost posameznika. Z odločitvijo za pošiljanje tovrstnih predmetov sprejemate morebitne stroške in obveznosti, ki lahko pri tem nastanejo.