Uvjeti korištenja

Uvjeti korištenja

 1. Opći uvjeti poslovanja
 2. Dostavni rokovi
 3. Ograničenja s obzirom na težinu i veličinu pošiljke
 4. Potvrda ili opoziv narudžbe
 5. Načini plaćanja
 6. Pakiranje, označavanje i preuzimanje
 7. Dostava
 8. Kašnjenja i odgovornost u slučaju kašnjenja
 9. Odgovornost za gubitak i oštećenje pošiljke
 10. Osiguranje postupci potraživanja i žalbe i zabranjeni predmeti
 11. Ekspres i globalne rute
 12. Pravo, koje se primjenjuje, i sudska nadležnost

Pravila o zaštiti privatnosti


 

1. Opći uvjeti poslovanja

Terminologija

Sljedeće definicije će imati navedeno značenje u ovim Općim uvjetima poslovanja:

 • paket/stvar/kofer/pošiljka: pošiljka zajedno sa svim sadržajem,
 • kurirska usluga: usluge koje obavljaju kurirske službe, odabrane od strane Eurosendera za izvršenje slanja pošiljka, koje
 • obavljaju prijevoz pošiljki kao svoju djelatnost te su stvarni izvoditelji prijevoza,
 • zabranjene stvari: stvari čije slanje je zabranjeno s obzirom na ove Opće uvjete, vrijedećezakonodavstvo i standarde u transportu,
 • Eurosender: Eurosender SARL,
 • Eurosender SARL: društvo s ograničenom odgovornošću, s matičnim brojem B230321 i poreznim brojem LU30797030, koja upravlja internetskim rezervacijskim sustavom Eurosender.com,
 • Eurosender.com: internetska platforma kroz koju Eurosender upravlja s rezervacijskim sustavom za dostavne usluge koje obavljaju kurirske službe,
 • radni dan: svaki dan koji nije subota, nedjelja, praznik ili drugi neradni dan u državi u kojoj se obavlja preuzimanje pošiljke, prijevoz pošiljke ili dostava pošiljke,
 • težina: stvarna težina pošiljke, izražena u kilogramima ili izračunana prema formuli propisani od strane kurirske službe, koja obavlja prijevoz pošiljke,
 • vi/stranka/kupac/korisnik: osoba ili osobe koje zahtijevaju rezervaciju dostavnih usluga, koje po narudžbi Eurosendera obavljaju kurirske službe.

Eurosender SARL

Eurosender SARL., 8-12. rue d’Epernay je društvo s ograničenom odgovornošću, s matičnim brojem B230321 i poreznim brojem LU30797030, koja upravlja internetskim rezervacijskim sustavom Eurosender.com. Eurosender.com internetski je rezervacijski sustav za kurirske usluge, koje obavljaju kurirske službe.

Tvrtka je ušla u Registre de Commerce et des Sociétés sa registracijskim brojem B230321.

Eurosender SARL je odgovorna osoba, čime se mora obračunati PDV na sve transakcije.

Eurosender.com i sve povezane domene (u daljnjem tekstu: naša web stranica) su web stranice kroz koje tvrtka Eurosender upravlja s rezervacijskim sustavom za kurirske usluge koje obavljaju kurirske službe, odabrane od strane Eurosendera za izvršenje slanja pošiljka, koje obavljaju prijevoz pošiljki kao svoju djelatnost te su stvarni izvoditelji prijevoza.

Eurosender djeluje kao komisionar, a ne kao špediter. S odajom narudžbe na našoj web stranici stranka opunomoćuje Eurosender, da u svoje ime i na račun stranke kao komitenta napravi narudžbu za kurirske usluge s jednom od kurirskih službi s kojima ima Eurosender ugovor, koji osigurava da odabrana kurirska služba zadovoljava zahtjeve za naručene usluge. Eurosender. ne obavlja prijevoz pošiljki i odgovara isključivo za odabir kurirske službe, a ne i za ispunjenje obveze kurirske službe.Kurirske službe obavljaju preuzimanje, prijevoz i dostavu pošiljke, brine o organizaciji prijevoza te su odgovorne za izvršenje usluge.

Na zahtjev stranke, Eurosender mora ustupiti sve zahtjeve i prava koja proizlaze iz transakcija sklopljenih na vlastito ime, u ime kupca, uključujući i zahtjeve u nadležnosti odabranog pružatelja kurirske usluge, za neizvršavanje ili neprimjereno izvršavanje kurirskih usluga.

Sve dodatne troškove nastale zbog dodatnih zahtjeva stranke od odabranog pružatelja kurirskih usluga ili zbog carinskih postupaka se isključivo odnose na stranku koja je potrošač. Eurosender zadržava pravo zahtijevati od stranke nadoknadu troškova koje je na zahtjev stranke podmirio Eurosender čak i ako su ti troškovi nastali nakon zaključenja kurirske usluge.

Stranka, koja je potrošač, izričito je suglasna s time da se odriče prava otkazivanja ugovora s tvrtkom Eurosender u trenutku kada Eurosender podnese pojedinosti narudžbe odabranom pružatelju kurirskih usluga.

Eurosender ne prihvaća narudžbe od neautoriziranih preprodavatelja te zadržava pravo na jednostrano otkazivanje svih narudžbi neautoriziranih preprodavatelja.

Eurosender u skladu s internim pravilnicima i postupcima vodi postupke autorizacije pojedinih preprodavatelja. Svaki preprodavatelj može pisanim podneskom zahtijevati pokretanje postupka.

 

2. Dostavni rokovi

Svi su navedeni rokovi dostave okvirno procijenjeni i nisu zajamčeni. Stranka je prihvaćanjem ovih Općih uvjeta poslovanja suglasna s time da zbog raznih vanjskih okolnosti može doći do kašnjenja pri zakazanom preuzimanju ili dostavljanju pošiljke.

Prihvaćanjem ovih Općih uvjeta poslovanja se Korisnik obavezuje da će redovito pratiti rutu pošiljke i da će u slučaju bilo kakvih neobičnih podataka ili napretka, odmah obavijestiti Eurosender.

U slučaju carinskih postupaka u pojedinim državama Eurosender će pokušati napraviti sve što je u njegovoj moći kako bi pošiljka bila isporučena na vrijeme. Stranka je prihvaćanjem ovih Općih uvjeta poslovanja suglasna s time da pošiljka zbog carinskih i drugih upravnih postupaka može biti dostavljena sa zakašnjenjem.Eurosender zadržava pravo zahtijevati od stranke nadoknadu troškova koji se odnose na carinske postupke, koje je na zahtjev stranke podmirio Eurosender.

Eurosender nije dužan Stranki nadoknaditi za štete uzrokovane iz bilo kojeg razloga navedenog u drugom članku ovih Općih uvjeta poslovanja, niti je dužan nadoknaditi bilo koje vezane troškove.

 

3. Ograničenja s obzirom na težinu i veličinu pošiljke

Stranka se slaže da će kuriru odabrane kurirske službe izručiti upravo toliki broj pošiljaka, kao što ih je navela u narudžbi na internetski platformi Eurosender.com i da budu sve pošiljke u skladu s ograničenjima veličine i težine. U slučaju odabira usluge selidbe ili individualne narudžbe stranka se slaže da će kuriru odabrane kurirske službe izručiti upravo toliki broj pošiljaka, kao što ih je navela u narudžbi na internetski platformi Eurosender.com i da budu svi paketi, koferi ili palete u skladu s naznačenima dimenzijama i težini. Ako stranka donosi manje ili više paketa, kofera ili paleta, ili paketa, kofera ili paleta koji su teži ili veći, Eurosender će zahtijevati od Stranke da plati dodatne troškove koji će nastat s ovo jednostranu promjenu.

Uslučaju opoziva narudžbe stranke, stranka se obvezuje da kuriru odabrane kurirske službe neće izručiti pakete, kofere ili palete prilikom eventualnog dolaska. Ako stranka izruči pakete, kofere ili palete bit će odgovorna za sve s tim povezane nastale troškove. Eurosender pridržava si pravo od stranke zahtijevati nadoknadu troškova koje je Eurosender krio u ime stranke čak i ako su ti troškovi nastali nakon zaključenja kurirske usluge. Eurosender ima pravo naplatiti administrativnu nadoknadu do iznosa petnaest (15) EUR za rukovanje dodatnim troškovima, koji bi mogli nastati u slučaju da je stranka odlučila slati više paketa nego što je naručila ili je slala prevelike ili preteške pošiljke.

Ako broj pošiljki, težina ili veličina pošiljke, kovčega ili palete prijelaze ograničenja koje je stranka navela za vrijeme stvaranja narudžbe ulsuga slanja putem Eurosendera, s prihvaćanjem tih uvijeta poslovanja stranka je suglasna da može Eurosender:

 1. naplatiti dodatne troškove na kreditnu karticu, koju je stranka koristila za vrijeme stvaranja narudžbe na osnovu važećeg cjenovnika, iako paket, kovčeg ili paleta ne prijelazi maksimalna ograničenja težine ili veličine koju odzvoljava odabrani ponuditelj kurirskih usluga; ili
 2. naplatitti dodatne troškove na kreditnu karticu s kojom je stranka napravila narudžbu za iznos koji je javio odabrani ponuditelj kurirskih usluga na osnovu ugovorne kazne za prijelaženje ograničenja u veličini ili težini, ako paket, kovćeg ili paleta prijelazi maksimalno ograničenje težine koje dozovljava odabrani ponuditelj kurirskih usluga. U suprotnome, odabrani ponutielj kurirskih usluha ima pravo odbiti transport pošiljke ako ugovorna kazna nije naplaćena.

Ako Eurosender ne bi mogao izravno naplatiti dodatne troškove na kreditnu karticu koju je stranka koristila za vrijeme stvaranja narudžbe, stranka će biti obaviještena o tome u pisnom obliku stranka je dužba platiti dodatne troškove u roku od sedam (7) dana. Takva se obavijest smatra izvršnom bez sudske izjave. U slučaju da Eurosender ne zaprimi uplate dodatnih troškova u gorespomenutom vremenskom preiodu, stranka je dužana pokriti sve troškove postupka izvršne naplate.

Sve dodatne troškove nastale zbog prevelike ili preteške pošiljke, se isključivo odnose na stranku koja je potrošač.

3.1 Ograničenja u veličini pošiljke

3.1.1 Opće informacije

Svaki paket, kofer ili paleta čije je slanje bilo rezervirano na našoj web stranici, mora biti izručeno kuriru odabrane kurirske službe u jednom komadu.

Ako stranka želi da šalje više paketa, kofera ili paleta mora biti precizan broj njih naveden u narudžbi prijevoznih usluga. U suprotnom primjeru mora napraviti novu narudžbu.

U slučaju odabira usluge selidbe ili individualne narudžbe, kada stranka namjerava poslati veći broj paketa, kofera ili paleta, mora obavijestiti Eurosender o tome, najkasnije u 12 sati na radni dan prije preuzimanja.

3.1.2 Slanje paketa i kofera

Paket ili kofer ne smije prelaziti sljedeće dimenzije:

 • maksimalna dužina: 175 cm; i,
 • dužina + 2x širina + 2x visina ne smije prelaziti 300 cm

U svrhu ovih Općih uvjeta poslovanja, dužina je najduža strana paketa ili kofera.

U slučaju odabira usluge selidbe ili individualne narudžbe nijedan od paketa, ili kofera ne smije prelaziti dimenzije naznačenih kod narudžbe. Svi paketi i koferi moraju biti zapakirani na način koji omogućava automatsko sortiranje u logističkim centrima odabranih kurirskih službi.

Ako paket ili kofer nije unutar odgovarajućih dimenzija, svaka odabrana kurirska služba zadržava pravo odbiti paket ili prijevoz paketa uz zaračunavanje dodatnih troškova prema cjeniku. Eurosender zadržava pravo zahtijevati od stranke nadoknadu troškova koji se odnose na veličinu paketa ili kofera, koje je na zahtjev stranke podmirio Eurosender.

3.1.3 Slanje paleta

Veličine paleta ne smiju prelaziti dimenzije koje je stranka navela u narudžbi odani direktno na našoj web stranici ili u zahtjevi za individualnu ponudu koju je proslijedila Eurosenderu. Na temelju podataka, navedenih u web narudžbi ili u zahtjevi za individualnu ponudu podnesene sa strane Stranke, Eurosender će ponuditi Stranki najbolju moguću ponudu unutar mreže kurirskih tvrtki, s kojima je moguć prijevoz paleta putem Eurosendera.

Zahtjev za Individualnu ponudu napravljenu sa strane Stranke potrebno je zatražiti putem naše Individualne ponude (https://www.eurosender.com/individual-offer) ili je poslati u pismenom obliku na e-mail adresu sales@eurosender.com sa navedenim sljedećim podacima:

 • broj paleta, koje stranka želi poslati;
 • točne dimenzije paleta (visinu, širina, dužina), bez aproksimacija;
 • točnu težinu paleta, bez aproksimacija;
 • sadržaj i vrijednost pošiljke;
 • kompletnu adresu preuzimanja i dostave paleta;
 • podatci o tome ako je korisnik zainteresiran za kupnju dodatnog osiguranja.

3.2. Ograničenja težine pošiljke

Sve pošiljke moraju biti u skladu s dimenzijama koje je stranka navela u narudžbi odani direktno na našoj web stranici, ako je bila narudžba odana za pakete ili kofere, ili navedene u zahtjevi za individualnu ponudu ako je bila narudžba odana za palete.

U slučaju da Stranka napravi narudžbu za slanje Euro palete direktno na našoj internetskoj stranici, uzmemo u obzir natovarenu EU paletu maksimalnih dimenzija 120cm dužine x 80cm širine x 100cm visine i do 240kg težine. U slučaju da ima stranka težu ili veću paletu koja prelazi gore navedene, stranka mora provjeriti dimenzije i unijeti ih u formu kod narudžbe.

Ako paket, kofer ili paleta nije unutar odgovarajućih dimenzija koje je stranka navela u narudžbi prijevoznih usluga na web stranici Eurosendera, stranka je prihvaćanjem ovih Uvjeta poslovanja suglasna s time da je Eurosenderu dopušteno:

 1. da tereti kreditnu karticu kojom je obavljena kupnja za dodatni iznos za prekomjernu težinu paketa, kofera ili paleta u skladu s vrijedećim cjenikom ako paket, kofer ili paleta ne prelazi maksimalnu dopuštenu težinu kod davatelja kurirskih usluga; ili
 2. da tereti kreditnu karticu kojom je obavljena kupnja za dodatne troškove u iznosu kojeg odabrani davatelj kurirskih usluga naplaćuje kao ugovornu kaznu za pretešku pošiljku ako paket, kofer ili paleta prelazi maksimalnu dopuštenu težinu kod davatelja kurirskih usluga. Umjesto toga može odabrani davatelj kurirskih usluga pošiljko odbiti i ne naplaćuje ugovornu kaznu.

Ako Eurosender ne bude mogao automatski teretiti vašu kreditnu karticu kojom je obavljena kupnja, o tome ćemo vas pisano obavijestiti, pri čemu ste dodatne troškove dužni podmiriti prema izdanom računu u roku od najviše sedam (7) dana. Ovaj dokument je ovršni naslov bez sudskog naloga. U slučaju da stranka ne izvrši plaćanje u navedenim rokovima, dužna je snositi i troškove ovršnog postupka.

 

4. Potvrda ili opoziv narudžbe

Nakon predaje narudžbe na našoj web stranici, primit ćete potvrdnu poruku s brojem narudžbe, koja pritvrđuje da je vaša narudžba primljena i poslana u obradu.

Izuzevši narudžbe koje plasirane sa strane registriranih B2B korisnika koji su napravili narudžbu prijavljeni u korisnički račun, narudžbe nemaju mogućnost povratka novaca poslije plasiranja narudžbe osim ako je korisnik kupio fleksibilnu rezervaciju koja omogućava promjene u narudžbi i povret novaca prije uspješnog preuzimanja paketa. Pod uspješno preuzimanje paketa podrazumijeva se da se u sistemu za praćenje indicirano da je paket bio preuzet. Fleksibilna rezervacija je uključena u cijene za registrirane B2B korisnike koji plasiraju narudžbu dok su registrirani u korisnički račun.

Fleksibilna rezervacija na raspolaganju je za vrijeme narućivanja samo uz dodatnu naknadz. Naknada za fleksibilnu rezervaciju je bespovratna.

Ugorvor je pohranjen u prostorijama Eurosender te se može pristupiti od strane stranke u bilo koje vrijeme na pisani zahtjev poslan na help@eurosender.com.

Na radni dan prije predviđenog datuma preuzimanja pošiljke, stranka će primit potvrdnu poruku u kojoj će biti razvidno da je u njeno ime i račun zatražila kurirsku uslugu. Dok stranka ne dobije navedenu poruku potvrde, moguće je napravljati promijene u narudžbi ili je opozvati i dobiti povrat sredstava. U slučaju odabira usluge selidbe ili individualne narudžbe, stranka će dobit elektronsku poruku s potvrdom, između jednog (1) do tri (3) radna dana prije preuzimanja, najavljujući da je bila narudžba proslijeđena kurirskoj tvrtki i potvrđena sa njihove strane.

Stranka istovremeno izričito prihvaća odreći pravo otkazati ugovor s Eurosender u trenutku kada Eurosender podnosi pojedinosti o narudžbi odabranom davatelju kurirskih usluga. Ako stranka odluči otkazati ugovor prije Eurosender podnosi pojedinosti o narudžbi odabranom davatelju kurirskih usluga, stranka treba ispuniti sljedeći obrazac i poslati putem e-maila na help@eurosender.com ili preporučenom poštom na adresu:

Eurosender SARL
Cesta v Gorice 34B
1000 Ljubljana
Slovenija

Stranka je izričito suglasna, da će podaci, navedeni u tom ugovoru, uključujuć podatake koji se odnose na narudžbu i koji so potrebni prema zakona o zaštiti potrošača iz Luksemburga, biti dostavljeni putem e-maila.

Dodatna osiguranja i naknade za fleksibilnu rezervaciju su bespovratna.

Čim Eurosender od strane odabrane kurirske službe primi broj za praćenje ga putem e-poruke proslijedi Stranki. Uz ovaj broj za praćenje korisnik može slijediti put svojih pošiljki. U rijetkih slučajevima narudžba neće biti potvrđena, na primjer, ako je lokacija odabranom kuriru nedostupna, ili je u državi preuzimanja ili u Sloveniji državni praznik ili drugi neradni dan.

4.1 Povrat novca

Povrat novca moguć je samo ako je stranka kupila fleksibilnu rezervaciju uz postupak narućivanja i podala zahtijev za povrat novca prije preuzimanja ili ako je stranka registrirani B2B korisnik koji je plasirao narudžbu prijavljen u korisnički profil i podao zahtjev za povrat novca prije preuzimanja. Poslije preuzimanja narudžbe su bespovratne.

Stranke, koje su napravile narudžbu putem njihovog poslovnog B2B profila i zahtijevale opoziv narudžbe, povrat novca je moguć, samo ako pošiljka nije bila predana odabranoj kurirskoj tvrtki. Ako je pošiljka bila predana kurirskoj tvrtki, uslugu će se smatrati kao potvrđena i povrat novca neće biti moguć.

Ako će biti povrat novca potvrđen, iznos će biti odobren kao kredit na strankinom Eurosender profilu, gdje se ga može koristiti za buduće narudžbe. Ako plaćanje putem kreditne opcije nije dostupno za stranku, iznos će biti vraćen na isti račun koji se je koristio za plaćanje narudžbe (kreditna kartica, PayPal račun, bankovni račun,…)

Iznosi plaćeni za narudžbe usluge ‘Flexi’ bespovratni su. Dodatno osiguranje i naknade za fleksibilnu rezervaciju bespovratni su.

U slučaju da je povrat novca potvrđen, stranka će primiti povrat novca u roku od trideset (30) dana od trenutka kada je Eurosender obavjestio stranku o dopuštenosti povrata novca.

4.2 Opozivi u slučaju promjene cijenovnika

Eurosender pridžava pravo da naplati stranki u slučaju da za vrijeme stvaranja narudžbe dođe do iznenadne promijene cijena na destinaciji koju je odabrala stranka, čak i prije što dobije autorizaciju sa strane stranke da izvrši nadoplatu. U slučaju da stranka odbije nadoplatu na osnovu promijene cijena na odabranoj destinaciji, Eurosender ima pravo ponuditi stranki punu naknadu povratka novaca te ne proslijediti narudžbu za usluge transporta bilo kojoj kurirskoj kompaniji.

 

5. Načini plaćanja

Sve transakcije uplata napravljene preko naše web stranice zaštićene su s SSL GeoTrust©, koji pruža šifriranu i sigurnu vezu između korisnikovog poslužitelja i naše web stranice.

Eurosender na svojoj internetskoj stranici, nudi svojim strankama sljedeće načine plaćanja kurirskih usluga:

5.1 Plaćanje putem kreditne kartice

Ako stranka odabere način plaćanja putem kreditne kartice, mora prije potvrde unositi podatke o kreditnoj kartici s kojoj će platiti narudžbu kurirskih usluga.

Sva plaćanja kreditnom karticom izvršena su izravno preko zaštićenog sustava globalne platforme za plaćanje Braintree ili Adyen, našeg partnera za procesiranje uplatnih rješenja i njehovih bankovnih partnera. Eurosender ne pohranjava nikakve podatke o kreditnim karticama, s obzirom na to da cjelokupan postupak izravno provodi platforma Braintree ili Adyen i njegovi bankovni partneri partnerski.

Odgovornost da je odabrana kreditna kartica s koju će platiti narudžbu kurirskih usluga aktivna i da ima dovoljna sredstva na raspolaganju za uspješan završetak transakcije snosi stranka. Sve dodatne troškove nastale u slučaju da je kreditna kartica odbijena iz bilo kojeg razloga, snosi isključivo stranka.

5.2 Plaćanje putem PayPal-a

Ako stranka odabere način plaćanja putem platnog sustava PayPal, je stranka prije potvrde narudžbe preusmjerena na PayPal-ovu web stranicu na kojoj se mora prijaviti s svojim korisničkim imenom i lozinkom, ili si stvoriti račun, ako ga još nema. Nakon što je uplata na PayPal-ovi web platformi uspješna, stranka će bit preusmjerena nazad na našu web stranicu, gdje može potvrdit plaćanje i narudžbo.

Odgovornost da je PayPal-ov račun aktivan i da ima dovoljno sredstva na raspolaganju za uspješan završetak transakcije snosi stranka, koja je za plaćanje narudžbe kurirskih usluga odabrala PayPal. Sve dodatne troškove nastale u slučaju odbijene transakcije iz bilo kojeg razloga, snosi isključivo stranka.

5.3 Plaćanje putem univerzalnog naloga za plaćanje (UPN)

Ako stranka odabere način plaćanja putem univerzalnog naloga za plaćanje, narudžba neće biti potvrđena odmah. Potvrđena će biti tek kada će Eurosender primit potvrdu o uspješnom završetku bankovne transakcije za cijeli iznos narudžbe. Eurosender će Stranki poslati e-poruku s uputama kako izvršiti uplatu, uključujući naziv banke, Eurosenderov broj bankovnog računa, iznos koji je potreban za prijenos, itd.

Sve troškove nastale kod transakcije sredstava snosi isključivo stranka. Ako je iznos plaćen na bankovni račun Eurosender mani nego što bi trebao biti, narudžba neće biti potvrđena. Eurosender korisnika nije dužan obavijestiti da plaćen iznos nije dovoljan za potvrdu narudžbe.

Stranka mora najkasnije u roku trideset (30) dana na elektroničku adresu help@eurosender.com poslati e-poruku s kopijom potvrde o uspješnom završetku bankovne transakcije. Potvrdu mora stranka poslati prije odabranog datuma preuzimanja. Ako Eurosender ne dobije potvrde prije odabranog datuma preuzimanja pošiljke, novi datum preuzimanja će biti dogovoren tek nakon primitka potvrde. Odgovornost, da Eurosender obavijesti o bankovni transakciji snosi isključivo stranka. Kada Eurosender dobije potvrdu o uspješnom završetku bankovne transakcije, Stranki šalje e-poruku, koja potvrđuje narudžbu. Ako Eurosender ne dobije potvrde v roku trideset (30) dana, narudžba će biti opozvana, a korisnik će biti o tome obaviješten.

5.4 Plaćanje s prepaid kreditom

Prednost plaćanja s prepaid kreditom je, da stranki nije potrebno svaki put unesti podatke za plaćanje kad napravi narudžbo na našoj web stranici (npr. podatke o kreditnoj kartici ili računu PayPal). Osim toga, Eurosender nagrađuje vjernost, i stranke koje plaćaju narudžbe prepaid kredititma, redovno dobijaju kodove za popuste koji su im dostupni na njihovom korisničkom računu.

Trenutno je ova usluga dostupna samo za naše korisnike s poslovnih računa. Ako stranka odluči platiti s prepaid kreditom, narudžbu plati s prepaid kreditom kojeg ima na raspolaganju na svojem računu za poslovne korisnike.

Nakon potvrde narudžbe stranka treba imati na svojem računu za poslovne korisnike dovoljno prepaid kredita. Ako prepaid kredita nije dovoljno, stranka može prije potvrđivanja narudžbe dopunit prepaid kredit putem kreditne kartice, PayPal-a ili univerzalnog naloga za plaćanje. Ako se korisnik odluči dopuniti prepaid kredit putem kreditne kartice ili PayPal računa na kojem je dovoljno sredstava za dopunu kredita, iznos prepaid kredita bit će automatsko potvrđen i dostupan za korištenje. Ako korisnik želi dopunit prepaid kredit putem bankovne transakcije, iznos bit će potvrđen ako korisnik u roku od trideset (30) dana pošalje e-poruku s kopijom potvrde o uspješnom završetku bankovne transakcije na elektroničku adresu help@eurosender.com. U suprotnom primjeru narudžba će biti opozvana.

Stranka može na vlastiti račun dopuniti prepaid kredit u bilo koje vrijeme.

 

6. Pakiranje, označavanje i preuzimanje

6.1 Opće informacije

Stranka je dužna prilikom narudžbe navesti potpunu i točnu adresu preuzimanja i dostave paketa, kofera ili paleta, te sve druge informacije koji bi mogle bile važne za izvedbu preuzimanja ili dostave. Nadalje, stranka je odgovorna za ispis identifikacijske naljepnice, u slučaju da je to potrebno zbog vrste plaćene usluge ili zbog specifične zahtjeve odabrane kurirske tvrtke. Kupac je jedina odgovorna osoba koja treba objezbediti da je prava etiketa na pravoj pošiljci, što također važi u slučajevima kada kurirska služba naštampa etiketu.

Adresa preuzimanja mora biti jednostavno dostupna kuriru odabrane kurirske službe i ne smije biti više od dvadeset i pet (25) metara udaljena od mjesta koje je kurirskoj službi dostupno kombiniranim vozilom. Dostava od vrata do vrata je usluga pružena do glavnog ulaza u zgradu. Kurir odabrane kurirske tvrtke nije dužan preuzeti ili dostaviti paket, kofer ili paletu u gornjim katovima.

Kurir odabrane kurirske službe doći će na adresu, pozvoniti ili pokucati na vrata od zgrade i očekivati da mu paket, kofer ili paleta bude predana. U slučaju da kuriru nitko ne otvori (nitko nije prisutan na adresi, na adresi nema zvona ili su za ulazak potrebne posebne dozvole, kartice…), kurir će otići.

Sljedeći pokušaj preuzimanja paketa, kofera ili paleta provodi se prema iste procedure; ako se to ne može obaviti, narudžba će biti otkazana bez strankinog prava na povrat uplaćenog iznosa.

Stranka mora prilikom narudžbe navesti lokalna telefonska brojeva u državi preuzimanja i dostave, na kojih će biti u vrijeme preuzimanja i dostave neko dohvatljiv. Bez obzira na to Vas kuriri odabranih kurirskih službi nisu dužni kontaktirati telefonom. U slučaju da se kurir odluče na to, samo lokalni telefonski brojevi će biti kontaktirani.

Eurosenderova usluga ne uključuje poziv stranki prije preuzimanja ili dostave, ali se u nekim državama navedeni telefonski broj može upotrijebiti za razjašnjavanje okolnosti preuzimanja i dostave ili za dodatne informacije koje su potrebne Eurosenderu ili odabranom davatelju kurirskih usluga.

Prije preuzimanja stranka mora s paketa, kofera ili paleta odstraniti sve stare etikete ili podatke s adresama. Da bi se izbjegla zabuna kod dostave, samo adresa primatelja se može nalaziti na paketu, koferu ili paleti. Kupac je jedina odgovorna osoba koja treba objezbediti da je prava etiketa na pravoj pošiljci, što također važi u slučajevima kada kurirska služba naštampa etiketu.

Stranka se slaže da će robu zapakirati u unutarnju i vanjsku ambalažu koja odgovara kategoriji robe koja se prevozi. Pakiranje mora odgovarati težini i sadržaju pošiljke. Pakiranje mora biti prikladno za prijevoz i rukovanje u logističkim centrima odabranih kurirskih službi. Propisno pakiranje mora između ostalog pošiljko zaštitit pada s visine od jednog (1) metra. Nepravilno oblikovane predmete kao što su koferi moraju biti pažljivo zamotani plastičnom stretch folijom. Stranke moraju biti sigurne da je cijeli kovčeg zamotan (uključujući kotača i ručke, tako da oštri predmeti na vanjskoj strani kovčega ne mogu oštetiti druge pošiljke. Propisno mora biti i unutarnje pakiranje paketa, kofera ili paleta, npr. folija s mjehurićima, stiropor, kako bi se spriječilo lomljenje ili oštećenje robe.

Ako roba nije propisno zapakirana u unutarnju i vanjsku ambalažu ili je preveliko ili preteško, osiguranje se ne primjenjuje i stranka do povrata nije opravdana. U primjeru neprimjernog pakiranja, prevelikog ili preteškog paketa, kofera ili pošiljke, odgovornost za štetu ili gubitak isključivo snosi stranka. Kurirska tvrtka također može odbiti zahtjev za naknadu osiguranja, ako se smatra da je kovčeg opasan i može oštetiti druge pošiljke za vrijeme transporta.

Ukoliko stranka robu odluči zapakirati u kovčeg ili kofer (omotanog ili neomotanog u zaštitnu foliju), logistički partner odgovoran za transport robe smatra kovčeg ili kofer odabranim načinom pakiranja robe prikladnim za transport te stoga ne snosi odgovornost u slučaju eventualne štete kovčega ili kofera, a koja je nastala prilkom transporta robe.

Ukoliko stranka robu odluči zapakirati u kovčeg, kofer ili vreću kao odabrani način pakiranja robe za transport te pošiljku ne zaštiti prema uputama, logistički partner ne snosi odgovornost u slučaju nestanka pošiljke obzirom da nezaštićena površina kovčega, kofera ili vreća za pakiranje može uzrokovati odljepljivanje i nestanak naljepnice s uputama za dostavu što posljedično uzrokuje nestanak pošiljke.

U slučaju da je ruta koju je odabrao kupac tijekom postupka narudžbe podložna carinjenju, kupac je dužan uključiti račune predmeta koji se nalaze u pošiljci. Ako to ne bi učininio, narudžba neće biti zakazana za prikupljanje putem kurirske tvrtke i otkazana je bez mogućnosti povrata troškova narudžbe, ili će nalog za preuzimanje biti otkazan odnosno u suspenzu sve dok kupac ne dostavi račun, prema vlastitom nahođenju Eurosendera .

Eurosender u nijednom slučaju nije odgovoran za gubitak, štetu ili druge nepravilnosti ili troškove nastale u vezi s prijevozom paketa, kofera ili paleta. Eurosender kao administrator sustava web rezervacijske platforme, samo rezervira kurirske usluge u ime i na zahtjev korisnika. Dakle, Eurosender je isključivo odgovoran samo za izbor davatelja kurirskih usluga i nikada za obavljanje samog prijevoza.

Ako korisnik krši ove Opće uvjete poslovanja i/ili Opće uvjete poslovanja odabranog davatelja kurirskih usluga, je navedena kurirska služba ili stranka, i ne Eurosender odgovorna za svu štetu i troškove nastale za vrijeme prijevoza.

Kupac je odgovoran za plaćanje svih poreza vezanih uz prijevoz (npr. Carinske i druge poreze) i dužan ih je platiti na vrijeme. Uobičajeno je da osoba na adresi dostave pokriva troškove carinjenja, u slučaju da kontakt za isporuku nije kupac osobno.

Stranka je odgovorna za plaćanje svih poreza vezanih na prijevoz (npr. carina ili drugih poreza) i ih je dužna odmah platiti. Ako iz bilo kojeg razloga bilo kojeg od tih troškova, gubitaka ili poreza podmiri Eurosender, ih je stranka dužna nadoknaditi u roku od sedam (7) dana od dostave Eurosenderovog računa za povrat troškova. Račun je izvršni. Ako Eurosender ne prima uplate u gore navedenom roku, stranka je dužna snositi troškove ovršnog postupka.

Prihvaćanjem ovih Općih uvjeta poslovanja, stranka je suglasna da Eurosender podatke dobivene sa strane stranke tijekom procesa narudžbe na web platformi Eurosender.com u skladu s Pravilima o zaštiti privatnosti, proslijedi odabranom davatelju kurirskih usluga.

6.2 Pakiranje, označavanje in preuzimanje paketa in kofera

6.2.1 Usluga ”Selection”

Pri narudžbi prijevoza u okviru usluge ”Selection” stranka se obavezuje da će bit paket ili kofer na adresi preuzimanja, odabranom davatelju kurirskih usluga na raspolaganju za preuzimanje između 9:00 i 18:00 sati. Zbog nepredviđenih okolnosti sa strane odabranog davatelja kurirskih usluga, preuzimanje može se provesti prije određenog vremena ili nakon toga. U izuzetno rijetkih slučajevima, može odabrani davatelj kurirskih usluga, zbog nepredviđenih okolnosti, preuzimanje provesti sljedeći radni dan.

Ako kurir odabranog davatelja kurirskih usluga na dan preuzimanja ne dolazi na adresu, stranka je skladno s ovim Uvjetima poslovanja, dužna odmah obavijestiti Eurosender, tako da se Eurosender može dogovoriti s kurirsko službo za drugi pokušaj preuzimanja.

Paket ili kofer mora biti propisno zapakiran za prijevoz i rukovanje u logističkim centrima odabranog davatelja kurirskih usluga. Površina paketa ili kofera treba biti takva, da može kurir odabranog davatelja kurirskih usluga kod preuzimanja na nju nalijepiti identifikacijsku oznaku. Kupac je jedina odgovorna osoba koja treba objezbediti da je prava etiketa na pravoj pošiljci, što također važi u slučajevima kada kurirska služba naštampa etiketu.

Prikladno pakiranje je na primjer kartonska kutija, izrađena od dva ili više slojeva kartona, ili kofer, zamotan u zaštitnu foliju. Nepravilno oblikovane predmete kao što su koferi moraju biti pažljivo zamotani plastičnom stretch folijom. Stranke moraju biti sigurne da je cijeli kovčeg zamotan (uključujući kotača i ručke, tako da oštri predmeti na vanjskoj strani kovčega ne mogu oštetiti druge pošiljke. Propisno mora biti i unutarnje pakiranje paketa, kofera ili paleta, npr. folija s mjehurićima, stiropor, kako bi se spriječilo lomljenje ili oštećenje robe.

Pakiranja u plastične vrećice, sportske torbe i plastične kutije nije dopušteno.

Koferi, kartonske kutije i druga prikladna ambalaža može biti oštećena tijekom transporta. U slučaju da se kofer koristi kao ambalaža, mora biti zaštićen na odgovarajući način, kako bi se izbjeglo oštećenja.Kurirska tvrtka također može odbiti zahtjev za naknadu osiguranja, ako se smatra da je kovčeg opasan i može oštetiti druge pošiljke za vrijeme transporta. Ni odabrani davatelj kurirskih usluga ni Eurosender neće biti odgovoran za bilo kakvu štetu na ambalaži tijekom transporta.

6.2.2 Usluga ”Flexi”

Ako na odabrani destinaciji koju odabere stranka, Eurosender nudi uslugu ”Flexi”, za datum i vrijeme preuzimanja mora se stranka dogovorit direktno s odabranim davateljem kurirskih usluga u ispisati slanu identifikacijsku naljepnicu. Eurosender nije odgovoran za koordiniranje datuma i vremena preuzimanja. Dok god se stranka i kurirska služba ne dogovore o datumu i vremenu preuzimanja, preuzimanje neće biti provedeno.

Ovisno o raspoloživosti i unaprijed definiranog plana ruta, odabrane kurirske službe, stranka se s kurirsko službo može dogovorit, da se preuzimanje izvede čak na isti dan kada je stranka na web platformi Eurosender.com odala narudžbo prijevoza.

Kod odaje narudžbe prijevoza u okviru usluge ”Flexi” stranka je suglasna da će bit paket ili kofer na adresi preuzimanja, odabranom davatelju kurirskih usluga na raspolaganju za preuzimanje na dan i vrijeme koje su dogovorili stranka i kurirska služba.

Paket ili kofer mora biti propisno zapakiran za prijevoz i rukovanje u logističkim centrima odabranog davatelja kurirskih usluga. Površina paketa ili kofera treba biti takva, da stranka može na nju nalijepiti identifikacijsku naljepnicu prije preuzimanja. Stranka mora, prije preuzimanja pošiljke s strane odabranog davatelja kurirskih usluga ispisati i na pošiljku nalijepiti identifikacijsku oznaku. Ako stranka ne ispiše i ne nalijepi identifikacijske oznake, može kurir preuzimanje odbit i otići s adrese preuzimanja. Identifikacijsku oznaku stranka primi u Eurosenderovi elektronski poruci. Kupac je jedina odgovorna osoba koja treba objezbediti da je prava etiketa na pravoj pošiljci.

Prikladno pakiranje je na primjer kartonska kutija, izrađena od dva ili više slojeva kartona, ili kofer, zamotan u plastičnu foliju. Nepravilno oblikovane predmete kao što su koferi moraju biti pažljivo zamotani plastičnom stretch folijom. Stranke moraju biti sigurne da je cijeli kovčeg zamotan (uključujući kotača i ručke, tako da oštri predmeti na vanjskoj strani kovčega ne mogu oštetiti druge pošiljke. Propisno mora biti i unutarnje pakiranje paketa, kofera ili paleta, npr. folija s mjehurićima, stiropor, kako bi se spriječilo lomljenje ili oštećenje robe.

Pakiranja u plastične vrećice, sportske torbe i plastične kutije nije dopušteno.

Koferi, kartonske kutije i druga prikladna ambalaža može biti oštećena tijekom transporta. U slučaju da se kofer koristi kao ambalaža, mora biti zaštićen na odgovarajući način, kako bi se izbjeglo oštećenja. Kurirska tvrtka također može odbiti zahtjev za naknadu osiguranja, ako se smatra da je kovčeg opasan i može oštetiti druge pošiljke za vrijeme transporta. Ni odabrani davatelj kurirskih usluga ni Eurosender neće biti odgovoran za bilo kakvu štetu na ambalaži tijekom transporta.

6.2.3 Usluga ”Dostava kombijem”

Prilikom naručivanja usluge “Dostava kombijem”, stranka se slaže kako će pošiljka biti spremna te pravilno zapakirana i osigurana za transport na adresi prikupa. Prikup obavlja izvršitelj logističkih usluga od 8:00 do 20:00 sati. Odabrani izvršitelj logističkih usluga stranku će kontaktirati prije ili prilikom dolaska na adresu prikupa. U rijetkim situacijama, a uslijed nepredviđenih vanjskih okolnosti i utjecaja povezanih s izvršiteljem logističkih usluge, prikup može biti izvršen prije ili nakon prvotno zakazanog datuma.

Ukoliko se vozač izvršitelja logističkih usluga ne pojavi na prvotno zakazni datum prikupa, stranka je dužna o tome odmah obavijestiti Eurosender kako bi Eurosender provjerio stanje s izvršiteljem logističkih usluga i zakazao novi prikup u najkraćem mogućem roku.

Stranka je dužna obavijestiti Eurosender o načinu pakiranja pošiljke te ukoliko postoje posebni uvjeti prilikom prikupa pošiljke. Stranka je slaže kako vozač vozila izvršitelja logističkih usluga nije obvezan pomoći prilikom utovara/istovara pošiljke te da se ovakva usluga smatra posebnim uvjetom prilikom utovara/istovara i kao takva mora biti zatražena prilikom naručivanja. Nakon što je narudžba potvrđena, naknadne promjene mogu prouzročiti odgode prikupa te dodatne troškove koje snosi stranka. Također, ukoliko pošiljka ima veće dimenzije ili težinu od one prvotno iskazane prilikom naručivanja, postoji mogućnost dodatnih troškova.

Stranka se slaže s tim da usluga „Dostava kombijem“ ne uključuje praćenje pošiljke u stvarnom vremenu. Stranka uvijek može pristupiti informacijama o statusu pošiljke tako da kontaktira korisničku podršku u Eurosenderu koji provjeravaju staus pošiljke izravno s izvršiteljem logističkih usluga.

Stranka je unaprijed obaviještena o procijenjenom vremenu dostave. Vozač izvršitelja logističkih usluga kontaktirat će primatelja prije/prilikom dolaska na dostavu adresu. Ukoliko primatelj nije dostupan na dostavnoj adresi, vozač će čekati na adresi dok stranka ne organizira istovar pošiljke prema dogovoru. Stranka se slaže s tim da čekanje vozača na adresi može prouzročiti dodatne troškove koje snosi stranka.

6.2.4 Usluga ”Individualna ponuda”

Pri narudžbi prijevoznih usluga u okviru usluge ”Individualna ponuda” stranka se obavezuje da će biti paketi, koferi ili palete na adresi preuzimanja, odabranom davatelju kurirskih usluga na raspolaganju za preuzimanje između 8:00 i 18:00 sati. Odabrana kurirska tvrtka će kontaktirati kontaktnu osobu prije ili na dan preuzimanja kako bi potvrdila preuzimanje. Preuzimanja neće biti dok odabrana kurirka tvrtka ne kontaktira stranke i dogovori preuzimanje. Zbog nepredviđenih okolnosti sa strane odabranog davatelja kurirskih usluga, preuzimanje može se provesti prije određenog vremena ili nakon toga. U izuzetno rijetkih slučajevima, može odabrani davatelj kurirskih usluga, zbog nepredviđenih okolnosti, preuzimanje provesti sljedeći radni dan.

Ako kurir odabranog davatelja kurirskih usluga na dan preuzimanja ne dolazi na adresu, stranka je skladno s ovim Uvjetima poslovanja, dužna odmah obavijestiti Eurosender, tako da se Eurosender može dogovoriti s kurirsko službo za drugi pokušaj preuzimanja.

Kada kurir odabranog davatelja kurirskih usluga stiže na adresu preuzimanja da preuzima pošiljku, mora biti pošiljka spremna i pripremljena za transport. To znači da mora biti sva roba propisno zapakovana i pripremljena za transport. U slučaju palete treba biti roba koja se prevozi propisno zapakirana i pričvršćena na paletu na način koji osigurava stabilnost sve dok ne stigne na odredište.

Ob preuzimanju ili kada pošiljka stigne u depo, će kurir odabranog davatelja kurirskih usluga na paletu staviti identifikacijsku oznaku.

6.2.5. Usluga teretnog transporta

Uz narudžbu teretnih usluga slanja stranka je suglasna da će paketi, kovčezi ili palete biti spremni za preuzimanje sa strane odabranog ponuditelja kurirskih usluga na adresi preuzimanja između 8.00 i 18.00 sati. Odabrana će kurirska tvrtka kontaktirati stranku prije ili na dan preuzimanja kako bi potvrdila preuzimanje. Bez ugovora za točan datum i vrijeme između stranke i kurirskog vozaća, neće doći do preuzimanja. Zbog nepredvidljivih okolnosti, koje se odnose na odabranog ponuditelja kurirskih usluga, preuzimanje može se vršiti čak i poslje zakazanog dana preuzimanja. Rijetko, zbog nepredvidljivih prilika, odabrani ponuditelj kurirskih usluga mogao bi izvršiti preuzimanje sljedeći radni dan.

Ako vozač odabranog ponuditelja kurirskih usluga nije prisutan na adresi preuzimanja na zakazani dan preuzimanja, stranka je na osnovu Uvijeta korištenja odmah dužna obavijestiti Eurosender o tome, kako bi Eurosender mogao ugovoriti drugi pokušaj preuzimaja s odabranim ponuditeljem kurirskih usluga.

Pošiljka mora biti spremna za transport u vrijeme kada bi kurirski vozač stigao na adresu na preuzimanje. To znači da moraju biti svi djelovi pošiljke adekvatno zapakirani i spremni za transport. U slučaju paletne pošiljke, roba mora biti adekvatno zapakirana, pričvršćena na složivu paletu i osigurana za transport.

Stranka nosi isključivu odgovornost da se naljepnice namjeste na pravi paket ili platu, čak i u slučaju kad bi naljepnice ispisivala kurirska tvrtka.

Za vrijeme preuzimanja ili poslje dolaska u depo, kurirski vozač odabranog ponuditelja kurirskih usluga pričvršćuje identifikacijske naljepnice na pošiljku.

6.3 Pakiranje, označavanje in preuzimanje paleta

Pri narudžbi prijevoza paleta stranka se obavezuje da će biti paleta na adresi preuzimanja, odabranom davatelju kurirskih usluga na raspolaganju za preuzimanje između 8:00 i 18:00 sati. Odabrana kurirska tvrtka će kontaktirati kontaktnu osobu prije ili na dan preuzimanja kako bi potvrdila preuzimanje. Preuzimanja neće biti dok odabrana kurirka tvrtka ne kontaktira stranke i dogovori preuzimanje. Zbog nepredviđenih okolnosti sa strane odabranog davatelja kurirskih usluga, preuzimanje može se provesti prije određenog vremena ili nakon toga. U izuzetno rijetkih slučajevima, može odabrani davatelj kurirskih usluga, zbog nepredviđenih okolnosti, preuzimanje provesti sljedeći radni dan.

Ako kurir odabranog davatelja kurirskih usluga na dan preuzimanja ne dolazi na adresu, stranka je skladno s ovim Uvjetima poslovanja, dužna odmah obavijestiti Eurosender, tako da se Eurosender može dogovoriti s kurirsko službo za drugi pokušaj preuzimanja.

Kada kurir odabranog davatelja kurirskih usluga stiže na adresu preuzimanja, mora biti paleta spremna za preuzimanje. To znači da mora biti sva roba koja se prevozi pričvršćena na paletu na način koji osigurava stabilnost sve dok ne stigne na odredište. Stranka nosi isključivu odgovornost za dobivanje palete vlastitim sredstvima. U nekim zemljama preuzimanja, Eurosender je u stanju organizirati da će kurirska tvrtka donijeti paletu u trenutku preuzimanja. U tim slučajevima, kupac mora dogovoriti ovu dodatnu uslugu s Eurosenderom prije nego što je preuzimanje konačno potvrđeno sa strane kurirske tvrtke. Ob preuzimanju će kurir odabranog davatelja kurirskih usluga na paletu staviti identifikacijsku oznaku.

 

7. Dostava

Stranka je odgovorna za pružanje precizne i pravilne adrese preuzimanja i dostave paketa, kofera ili paleta i svih ostalih informacija potrebnih za realizaciju preuzimanja i dostave. Podaci o adresi moraju biti navedeni u određenom polju u postupku odaje narudžbe i ne u polju za ”Dodatne upute”; u suprotnom primjeru kurirske službe možda neće dobit potpune informacije potrebne za uspješnu dostavu.Adresa preuzimanja mora biti jednostavno dostupna kuriru odabrane kurirske službe i ne smije biti više od dvadeset i pet (25) metara udaljena od mjesta koje je kurirskoj službi dostupno kombiniranim vozilom. Dostava od vrata do vrata je usluga pružena do glavnog ulaza u zgradu. Kurir odabrane kurirske tvrtke nije dužan preuzeti ili dostaviti paket, kofer ili paletu u gornjim katovima.

Na dan dostave mora biti primatelj na dostavnoj adresi između 9:00 i 18:00 sati, ako je odabrana usluga ”Selection” ili ”Flexi”, te u vrijeme dogovoreno direktno s kurirom, ako je odabrana usluga prijevoza paletnih pošiljka. Primatelj može za preuzimanje pošiljke u njegovo ime ovlastiti i drugo osobu. U nekim slučajevima, pošiljka se može dostaviti i na alternativnu adresu.

Prilikom navođenja dostavne adrese kod odaje narudžbe, stranka osigurava da je navedena adresa standardna, javno poznata dostavna adresa, na kojem se redovno primaju pošiljke. Navođenje netočne adrese, kao što je ”luka”, gdje može dostava biti neuspješna, nije dovoljna. Kao posljedica toga, pošiljka će biti na štetu stranke vraćena pošiljatelju. Ako je zgrada na adresi dostave nova, stranka prihvaćenjem ovih Općih uvjeta poslovanja potvrđuje, da je adresa davateljem kurirskih usluga već dobro poznata i da je stranka na toj adresi u prošlosti već primila pošiljke.

Ako dostava na zakazani dan nije bila uspješna s razlogom koji se ne odnose na odabranog davatelja kurirskih usluga ( npr. osobe koja bi trebala preuzeti pošiljku nije bilo na adresi za dostavu), će se u većini država pokušaj dostave ponoviti u sljedećih radnih danih. U primjeru odsutnosti stranke, dostava će se smatrati obavljenom ako primitak pošiljke s potpisom potvrdila bilo koja osoba, prisutna na adresi dostave, koje je spremna preuzeti pošiljku, osim ako postoji dobar razlog za sumnju da takva osoba nema pravo preuzimanja pošiljke. Odabrani davatelj kurirskih usluga nije dužan provjeriti identitet takve osobe (npr. na temelju osobne iskaznice).

Odabrani davatelj kurirskih usluga može paket, kofer ili paletu dostaviti na alternativnu adresu (susjednu adresu, lokalnu poštu ili dostavnu točku). U tom slučaju kurirska služba će ostaviti na dostavni adresi, koju je navela stranka, obavijest o tome gdje je pošiljka dostavljena. Ako se paket, kofer ili paleta u roku od sedam (7) dana od prvog pokušaja dostave ne preuzima, si odabrani davatelj kurirskih usluga zadržava pravo, da pošiljku na trošak korisnika vrati na adresu preuzimanja. U skladu s ovim Općim uvjetima poslovanja, se dodatni troškovi naplaćuju stranki, Eurosender zadržava pravo da ih uzme s kreditne kartice, koja se je koristila prilikom plaćanja narudžbe.

Eurosender ne garantira transporta i dostave pošiljke na drugu adresu kao onu koja je Stranka prvo navela kad je napravljala narudžbu za transportne usluge na web stranici Eurosender.com. Ako kupac adresu promijeni u pravo vrijeme, ta će biti proslijeđena kurirskoj tvrtki i bude upotrjebljena za dostavu. U skladu s ovim Općim uvjetima poslovanja, svi se dodatni troškovi podnose isključivo stranki.

Sve štete pošiljka moraju biti prijavljene u trenutku isporuke pošiljke, ispunjavanjem izvješće štete s vozačem ili potpisivanjem uz rezervu dokaz o isporuci. Inače, odabrana kurirska tvrtka ili osiguravajuća tvrtka može odbiti svaki zahtjev za naknadu štete.

U skladu s ovim Općim uvjetima poslovanja, smatrat će se da je dostava opravljena, ako:

 • je pošiljka predana bilo kojoj osobi, koja se nalazi na adresi dostave, uključujući susjede i osobe koje se nalazi u tim prostorima te svojim digitalnim ili ručnim potpisom potvrde preuzimanje;
 • ja pošiljka dostavljena na alternativnu adresu;
 • je nakon nekoliko neuspjelih pokušaja dostave na adresu dostave, pošiljka dostavljena u jedno od skladišta odabranog davatelja kurirskih usluga, koja se nalazi u neposrednoj blizini adrese dostave koju je navela stranka;
 • je odabrani davatelj kurirskih usluga, kontakti osobi na adresi dostave pustio obavijest o dostavi ili je to vidljivo iz praćenja pošiljki na internetu; ali
 • ako je pošiljka dostavljena na dostavnu adresu osobi, koja se lažno predstavlja kao primatelj;
 • pošiljka je vraćena na adresu preuzimanja nakon maksimalnog roka u skladištu odabranog kurira.

Čim se dostava smatra za opravljenu, podrazumijeva se da su Eurosender i odabrani davatelj kurirskih usluga izuzeta od odgovornosti za prijevoz.

 

8. Kašnjenja i odgovornost u slučaju kašnjenja

Svi dostavni rokovi su okvirni i nisu zajamčeni. Prihvaćanjem ovih Općih uvjeta poslovanja stranka prihvaća i suglasna je s činjenicom da mnoge vanjske okolnosti mogu uzrokovati kašnjenja kod preuzimanja ili dostave pošiljke.

U slučaju kašnjenja Eurosender ni u kojem slučaju neće biti odgovoran za štete nastale zbog kašnjenja i nije odgovoran za podmirenje obveze ili troškova nastalih zbog kašnjenja. Eurosender nije obvezan platiti naknadu za kašnjenja, niti nadoknaditi bilo koje s tim povezane troškove.

 

9. Odgovornost za gubitak i oštećenje pošiljke

Eurosender je administrator internetskog rezervacijskog sustava za rezervacijo prijevoznih usluga i kao takav nije odgovoran za bilo kakav gubitak ili štetu paketa, kofera ili paleta i njihovih sadržaja. Eurosender surađuje samo s visokokvalitetnima davateljima kurirskih usluga, tako da je gubitak / šteta iznimno rijetka.

Za preuzimanje, prijevoz i dostavu pošiljka, kojih narudžba za preuzimanje, prijevoz i dostavu bila je odana na portalu Eurosender.com odgovorni su davatelji kurirskih usluga.

Korisnik treba biti svjestan da se paketi, kofer i palete prekrcavaju i klasificiraju s opremom za automatsko sortiranje i mehaničke obrade, zato trebaju biti, bez obzira na pažljivo postupanje davatelja kurirskih usluga, odgovarajući zapakirani.

Paketi, koferi ili palete budu tijekom razdoblja od preuzimanja do dostave pod kontrolom odabranoga davatelja kurirskih usluga.

 

10. Osiguranje postupci potraživanja i žalbe i zabranjeni predmeti

10.1 Osiguranje, odgovornost ivrijednost koju osiguranje pokriva

Eurosender u upravljanju internetskim portalom za rezervaciju prijevoznih usluga djeluje kao komisionar a ne kao špediter. Eurosender odgovara isključivo za odabir davatelja kurirskih usluga i nikada za prijevoz.

Eurosender ne djeluje kao društvo za osiguranje. Paketa osiguranja pošiljka na nudi Eurosender; nude ih direktno davatelji kurirskih usluga ili društva za osiguranje na temelju ugovora sklopljenih s davateljima kurirskih usluga ili Eurosenderom. Dakle, uvjeti poslovanja društava za osiguranje kao npr. Ergo ili Lloyds i ili davatelja kurirskih usluga kao npr. GLS, DPD in DHL primjenjuju se u svih pitanjima koja se odnose na osiguranje pošiljka, kojih prijevoz bio je naručen na našoj web stranici.

Sve narudžbe za prijevoz paketa ili kofera, napravljene putem web stranice Eurosender.com za usluge ”Standardne usluge slanja paketa + kovčezi” ili ” Kurirska usluga Isti dan” uključuju osiguranje do vrijednosti 200 EUR, kojeg nudi odabrani davatelj kurirskih usluga. Premija osiguranja već je uključena u osnovnu cijenu pošiljke. Vrijednost koju pokriva osiguranje namijenjena je pokrivanju nastalih troškova u slučaju gubitka ili oštećenja paketa. Naknada za osiguranje ne pokriva troškove prijevoza za izgubljene i oštećene pakete.

Sve narudžbe za prijevoz paleta, osigurana su u skladu s Konvencijom o ugovoru za međunarodni prijevoz robe cestom (CMR).

Ako je vrijednost sadržaja pošiljke u usporedbi s vrijednošću koja pokriva osiguranje veća, ima korisnik na raspolaganju kupnju dodatnog osiguranja neposredno na našoj web stranici. Dodatno osiguranje treba biti odabrano prilikom odaje narudžbe i se obračuna u skladu s cjenikom odabranog davatelja kurirskih usluga ili društva za osiguranje.

Ako je vrijednost sadržaja pošiljke u usporedbi s vrijednošću koja pokriva osiguranje veća, ima korisnik na raspolaganju kupnju dodatnog osiguranja neposredno na našoj web stranici. Dodatno osiguranje treba biti odabrano prilikom odaje narudžbe i se obračuna u skladu s cjenikom odabranog davatelja kurirskih usluga ili društva za osiguranje. Stranka moja za kupnju dodatnih osiguranja prihvatiti pravila koja se primjenjuju na odabrana dodatna osiguranja paketa, DTV Cargo Policy Open, DTV Cargo Policy All Risks i odbito franšizo koje se odnose na osiguranje s ERGO Versicherung AG.

Na zahtjev stranke će Eurosender odstupiti sva potraživanja i prava koja proizlaze iz transakcija sklopljenih u njegovo ime, na zahtjev stranke, uključujući zahtjeve nastale zbog nepoštivanja ili nepravilnog ispunjenja kurirskih usluga za koje je odgovoran odabrani davatelj kurirskih usluga. Straka je dužna ponovo dobiti ili primijeniti zahtjeve i prava kod odabranog davatelja kurirskih usluga.

U slučaju oštećenja ili gubitka će Eurosender stranki pružio pomoć u podnošenju pritužbe kod odabranog davatelja kurirskih usluga. Odluku o prihvatljivosti isplate osiguranja će prihvatiti isključno kurirska služba ili društvo za osiguranje.

Pravo na isplatu osiguranja nije moguće primijeniti u slučaju:

 • neodgovarajućeg pakiranj;
 • nekonvencionalnih pošiljaka;
 • prijevoza zabranjenih stvari i predmeta (definirano člankom 10.4 Uvjeta korištenja) čije se slanje ne preporuča prije prethodne najave Eurosenderu;
 • prijevoza elektroničkih uređaja (kao što su televizori, mobilni telefoni, računala i druge elektroničke opreme) izvan njihova originalnog pakiranja; u slučaju nestanka ili oštećenja pošiljke, kako bi se pokrenuo reklamacijski postupak, stranka je dužna dostaviti vlastite fotografije elektroničkih uređaja u njihovom originalnom pakiranju koje su fotografirane prije slanja pošiljke;
 • pošiljka čija se dostava u skladu s točkom 7. ovih Općih uvjeta poslovanja, smatra opravljena;
 • prijevoza dizajnerske ili posebno krojene odjeće. U slučaju nestanka ili oštećenja pošiljke čiji je sadržaj odjeća, osiguranje pokriva štetu u iznosu do 200 EUR isključivo;
 • prijevoza pošiljaka s uslugama “Standardne usluge slanja paketa + kovčezi” i ” Kurirska usluga Isti dan” za koje osiguranje pokriva štetu u iznosu do 1.000 EUR po paketu maksimalno;
 • da reklamacijski postupak nije potkrijepljen važećom i ispravnom dokumentacijom o tome koja je prava vrijednost oštećene ili nestale pošiljke. Ispravna i važeća dokumentacija podrazumijeva originalni račun robe poslane u pošiljci (stopa PDV-a i amortizacija bit će prikladno izračunati i oduzeti od konačne cijene pošiljke);
 • zamijenjene pošiljke, koje nastanu kada su pogrešne etikete na pogrešnim pošiljkama;
 • štete koje su uzrokovane terorizmom, prirodnih nepogoda;
 • da stranka nije pružila dovoljno dokaza (fotografski ili pisni materijal) kojom se dokazuje pošiljku u savršenom stanju prije preuzimanja; ili,
 • da je korisnik na bilo koji način prekršio ove Opće uvjete poslovanja.

Kurirske tvrtke, sa kojim ima Eurosender ugovore, pošiljke, slane sa znakom, naljepnico ili napisom koji naznačuje da je sadržaj pošiljke krhki i zahtjeva pažljivo rukovanje pošiljkom, ipak će biti tretirana posve isto kao i druge pošiljke. Čak i u slučajevima kada se pošiljku pošalje s oznakom ”lomljivo” ili ”pažljivo rukovanje”, stranka je i dalje dužna pravilno pripremiti pošiljku za transport, jer je oznaka ne štiti tijekom transporta. Odabrana kurirska tvrtka i Eurosender ne preuzima odgovornosti za izgubljene ili oštećene pošiljke s lomljivim sadržajem, čak i kako s oznakom ”lomljivo” ili ”pažljivo rukovanje”.

Kurir odabrane kurirske tvrtke ima pravo odbiti prihvaćanje pošiljka, koje su očito neprikladne (prevelike, preteške, neprimjerno pakovane), te nije dužan provjeravati prikladnost ambalaže ili sadržaja pošiljke. To znači da kurir još uvijek može preuzimati, čak i ako nije pakirano u skladu s ovim općim uvjetima ili ako sadrži predmete koji su navedeni na popisu zabranjenih predmeta. U tom slučaju, stranka će biti odgovorna za sve dodatne troškove vezane uz otpremu nezakonitih ili neprikladno pakiranih predmeta. Ako stranka kod narudžbe odabere dodatno osiguranje, u ovom slučaju se pravo na osiguranje ne može izvršiti.

Eurosender ili odabrana kurirska tvrtka, nije dužna provjeravati komentare koje stranka unese kod narudžbe na Eurosenderovoj web stranici. Čak i ako kupac u komentaru napiše da pošiljka nije u skladu s uvjetima i odredbama, narudžba će biti normalno potvrđena i poslana s logističkim partnerom koji će normalno nastaviti s procedurom transporta. Čak i ako kupac u komentaru napiše informaciju o neprikladnosti predmeta, još uvijek je odgovoran za sve dodatne troškove nastale slanjem predmeta koji nisu u skladu s ovim općim uvjetima i odredbama. Ukoliko stranka prilikom naručivanja odabere, plati i potvrdi dodatno osiguranje, naknada u slučaju štete ili nestanka pošiljke se u ovom slučaju ne primjenjuje. Ukoliko stranka ne zaprimi posebnu potvrdu od strane Eurosender Sales, Customer support ili Claims predstavnika, a koja se odnosi na uneseni komentar, isti se smatra nedovoljnim te Eurosender kao niti logistički partner ne preuzimaju odgovornost za slanje zabranjenih stvari i predmeta.

Eurosender nije odgovoran za bilo koje oštećenje, gubitak, bilo koju neuspješno ili zakašnjelo preuzimanje ili prijevoz, bilo koju neuspješno ili zakašnjelu dostavu ili bilo koje druge štete ili troškove koji proizlaze iz prijevoznih usluga, kojih narudžba bila odana putem internetskog portala Eurosender.com. Eurosender nije odgovaran za bilo kakav gubitak profita, što je rezultat bilo kojih gore navedenih događaja.

10.2 Reklamacijski postupak v slučaju oštećenja ali gubitka

U slučaju gubitka, Eurosender pruža korisničku podršku u podnošenje žalbe do odabranog davatelja kurirskih usluga. Međutim, odluka o dopustivosti od osiguranja se sastoji isključivo od strane kurirske tvrtke ili osiguravajuće tvrtka

U slučaju oštećenja paketa, kofera ili paleta, mora osoba odgovorna za preuzimanje pošiljke to prijaviti kuriru odabrane kurirske službe kod dostave pošiljke. Sve štete pošiljka moraju biti prijavljene u trenutku isporuke pošiljke, ispunjavanjem izvješće štete s vozačem ili potpisivanjem uz rezervu dokaz o isporuci. Inače, odabrana kurirska tvrtka ili osiguravajuća tvrtka može odbiti svaki zahtjev za naknadu štete.

Da biste pokrenuli postupak za isplatu osiguranja kod odabrane kurirske službe mora Eurosender primit podatke naveden u ovom sastavku na e-mail adresu claims@eurosender.com.

Da je isplatu osiguranja moguće primijeniti, stranka mora rutu svog paketa, kofera ili palete redovito pratiti online. Ako se status pošiljke u sustavu za praćenje u roku od (7) dana ne promijeni, mora stranka u roku od dva (2) radna dana nakon isteka roka od sedam (7) dana, kontaktirati Eurosender koji započinje proces lociranja pošiljke.

Ako paket, kofer ili paleta nije dostavljena u roku od pet (5) dana od predviđenog datuma isporuke, mora stranka odmah u pisanom obliku obavijestiti Eurosender s slanjem e-maila na help@eurosender.com i navesti u obavijesti, također dostaviti:

 1. popis sadržaja pošiljke i njene vrijednosti,
 2. vanjski opis pošiljke
 3. podatak o načinu ambalažiranja
 4. kopiju elektronske poruke u kojoj je Eurosender potvrdio primitak narudžbe, i
 5. kopiju potvrde o predaji paketa, potpisane od strane osobe koja je na adresi preuzimanja predala pošiljku kurirskoj službi.

Ako je paket ili kofer dostavljen oštećen ili ako je paleta dostavljena oštećena, stranka pošiljke ne smije preuzeti bezuvjetno. Baš suprotno, stranka mora zajedno sa kurirom odabrane kurirske službe napisati zapisnik o primitku oštećene pošiljke koji uključuje fotografije i detaljan opis štete. Zapisnik mora biti potpisan od strane kurira i od strane stranke. Onda mora stranka u roku od dva (2) radna dana od primitka pošiljke, o oštećenju u pisanom obliku obavijestiti Eurosender i obavijesti priložiti sljedeće:

 1. zapisnik, potpisan od strane kurira i stranke,
 2. fotografije, s kojih je jasno vidljivo oštećenje (stanka mora priložiti sliku pošiljke prije i poslije preuzimanja, koje jasno pokazuju štetu na pošiljki ili predmetu koje su se dogodile tijekom ili kao posljedica transporta);3. popis sadržaja pošiljke i njene vrijednosti,
 3. adresu, na kojoj može kurir kurirske službe pregledati i po potrebi odvede oštećene stvari, i
 4. potvrdu, da je bila pošiljka na adresi preuzimanja predana kurirskoj službi.

Ako stranka ne obavijesti Eurosendera na gore definiran način ili ne priloži svih potrebnih priloga u mail i šalje ih na e-mail claims@eurosender.com, smatrat će se da obavijest nije bila poslana.

U slučaju oštećenja pošiljke, stranka je dužna na vlastite troškove čuvati paket, kofer ili paletu u stanju u kojem je bio/la dostavljen/a, dok završetka postupaka osiguranja. Ako je pošiljka oštećena izvana, stranka mora fotografirati štetu prije uzimanja robe iz pošiljke.

U slučaju da Stranka kod dostave primijeti da su neke stvari nestale iz pošiljke, može se pokrenuti postupak potraživanja. Stranka mora osigurati Eurosenderu putem e-pošte isto dokumentaciju kao u slučaju oštećenja, uključujući i fotografije paketa prije preuzimanja i nakon dostave, koja dokazuje da je paket bio otvoren/oštećen tijekom transporta koji bi rezultirao nedostatak sadržaja.

Nakon primitka svih potrebnih dokaza će Eurosender, na zahtjev stranke, zajedno sa svima prilozima, koje je dobio od stranke, odabranom davatelju kurirskih usluga poslao zahtjev za priznanje osiguranja. Donošenje odluke o prihvatljivosti isplate osiguranja je isključivo odgovornost kurirske službe ili društva za osiguranje, koja imaju s davatelji kurirskih usluga ili s Eurosenderom napravljene ugovore. Kurirske tvrtke i osiguravajuća društva koje imaju postojeće ugovore s Eurosenderom mogle bi trebati čak i dva (2) mjeseca prije nego će podnjeti odluku o dopustivosti zahtjeva za odštetu.

Pritužbe uvijek prva uzme u obzir odabrana kurirka tvrtka. Kada odabrana kurirska tvrtka odlučuje odbiti žalbeni postupak, i društvo za osiguranje zadržava isključivo pravo da odbije žalbeni postupak. Kurirska tvrtka i društvo za osiguranje uzme u obzir svaki pojedinačni slučaj te na osnovi dostavljene dokumentacije, te u skladu s općim uvjeti, odlučuje o iznosu novca za osiguranje. Kod odlučivanja o visini novca za osiguranje, kurirska tvrtka je dužna uzeti u obzir opseg štete (ili je predmet još uvijek upotrebljiv ili ne). U slučaju da predmeti nisu popuno novi, se od vrijednosti novog predmeta može odbiti amortizaciju. Kada su na fakturi evidentirani i troškovi utovara i PDV-a, oni se ne uzimaju u obzir kod izračuna iznosa osiguranja.

Eurosender zadržava pravo da u bilo kojem trenutku i bez potrebe objašnjenja, odbije zahtjev zbog nepotpunih, zbunjujućih, kontradiktornih ili lažnih podatka dobivenih od stranke. U takvom slučaju, Eurosender neće priznati bilo koje daljnje zahtjeve od stranke ili od treće strane u vezi s stranko.

10.3 Žalbeni postupak u vezi Eurosender-ove usluge

Eurosender djeluje kao komisionar, a ne kao špediter uz administraciju online portala za rezervacije usluga prijevoza. Eurosender ne obavlja prijevoz pošiljki i odgovara isključivo za odabir kurirske službe, a ne i za ispunjenje obveze kurirske službe. Navedenom, u slučaju da ima stranka žalbe vezane na Eurosender-ove usluge kao komisionar, kupac će morati početi postupak pritužbe.

Da bi započeli postupak unutarnje žalbe, stranka mora obavijestiti Eurosender pisanom oblikom slanjem pisma na adresu: Eurosender SARL, Cesta v Gorice 34B, 1000 Ljubljana, pridaje sljedeće:

 1. detaljni opis žalbe;
 2. u idealnom slučaju, ime ili imena osoba iz Eurosendera s kojim je stranka bila u kontaktu;
 3. kopiju elektronskog maila, koji potvrđuje narudžbu; i,
 4. kopiju svih elektronskih poruka koja prikazuje komunikaciju između stranke i tima Eurosender.

Ako stranka Eurosendera ne obavijesti o žalbi na odgovarajući način ili ako se pismom ne predaje svu potrebnu dokumentaciju, žalbeni postupak neće biti započet.

Nakon primitka potpune žalbe, Eurosender će proslijediti slučaj odjelu za pritužbe i žalbe koji će procijeniti slučaj. Euorsender-ov odbor za pritužbe i žalbe će poslati stranki odgovor u vezi prigovora u roku od trideset (30) dana nakon što je primio prigovor.

10.4 Zabranjeni predmeti

Stranka se prihvaćenjem Ovih općih uvjeta poslovanja slaže s popisom zabranjenih predmeta navedenih u nastavku, i izjavljuje da neće slati predmete na ovom popisu, ili bilo kojih predmeta čije je slanje zabranjeno s Općima uvjetima poslovanja odabranog davatelja kurirskih usluga ili u zakonu u državi preuzimanja ili dostave.

Stranka se obavezuje da neće pošiljati ukradene robe ili robe koja u skladu s važećim zakonodavstvom Europske unije nisu u slobodnom prometu.

Eurosender zabranjuje slanje nakita, zlata, antikviteta, slika, ljudskih ostataka, ljudskih organa,umjetnička dijela, životinja, stakla i porculana. Ako se stranka ipak odluči poslati neku od zabranjenih stvari, odgovornost za svu štetu i troškove nastale pri tome snosi isključivo stranka

Između zabranjene predmete uključene su i sve opasne tvari i tvari za koje prijevoz su zahtijevane posebne dozvole, posebno rukovanje ili posebna dokumentacija.

Nekoliko slučajeva zabranjenih predmeta:

 • životinje, životinjski proizvodi i životinjski ostaci;
 • oružje i streljivo;
 • opasne tvari i opasni predmeti;
 • cvijeće i druge biljke;
 • ljudski ostaci i urne;
 • nelegalni predmeti;
 • medicinski uzorci;
 • predmeti kojima je potrebno okruženje s kontroliranom temperaturom;
 • pornografija;
 • lijekovi na recept i drugi farmaceutski proizvodi;
 • duhan i alkoholni proizvodi;
 • hrana i prehrambeni proizvodi (uključujući hranu u tekućem agregatnom stanju);
 • aerosoli i parfemi;
 • predmeti veće vrijednosti;
 • predmeti sentimentalne vrijednosti;
 • dokumenti, gotovina, kreditne kartice, vaučeri i ulaznice;
 • dragocjeni metali, dragocjeno kamenje, nakit, satovi, biseri, krzno, sagovi, tepisi, tepisoni, satovi, antikviteti, umjetnine;
 • ostale krhke/lomljive predmete;
 • predmeti koji mogu oštetiti druge pošiljke tijekom transporta;
 • za zračni prijevoz: sve litij-ionske i litij-metalne pošiljke; su zabranjena dobara u skladu s propisom (EC) br. 300/2008 od 11. ožujka 2008. godine i njegovim provedbenim propisima izmjenama i dopunama s vremena na vrijeme,
 • pošiljke robe, koja mora biti u skladu s Europskim sporazumom o međunarodnom prijevozu opasnih tvari cestom (ADR), prevožena kao opasna roba.

Odabrana kurirska tvrtka zadržava pravo odbiti bavljenje pošiljka čiji sadržaj se smatra opasan ili štetan ili ako postoji mogućnost da su sadržaj pošiljke bilo koji štetnici ili ako je pošiljka je opasna za druge predmete. U slučaju da stranka isporuči ovakvu pošiljku, odabrana kurirska tvrtka zadržava pravo da bez ikakvog upozorenja na trošak stranke odstrani opasne predmete ili na neki drugi način bavi sa pošiljkom. Stranka se odrekne svog prava da podnosi bilo koje podnošenje zahtjeva iz zahtjeva za plaćanja novčane kazne, troškova ili štete od odabrane kurirske tvrtke i / ili Eurosendera. Odabrana kurirska tvrtka ili bolo koja treća osoba, koja u danom trenutku posjeduje može obratiti sa pošiljkom na način, koji se u danom trenutku čini prikladan.

11. Ekspres i globalne rute

Kupac može rezervirati Ekspres uslugu za slanje paketa, paleta i omotnica bez ograničenja na granice država EU.

11.1 Težina i dimenzije

Nijedan paket ne smije prelaziti sledeću težinu I dimenzije:

 • Maksimalna težina: 70 kg
 • Maksimalne dimenzije: 120 x 80 x 80 cm
 • Maksimalna ukupna težina pošiljke: 3.000 kg

Ako paket prelazi maksimalnu težinu i / ili dimenzije, kupcu će se naplatiti dodatni trošak za slanje.

Nijedna paleta ne smije prelaziti sljedeću težinu i dimenzije:

 • Maksimalna težina: 1.000 kg
 • Maksimalne dimenzije: 120 x 120 x 160 cm
 • Maksimalna količina paleta: 10.

To su apsolutne dimenzije. Ako paleta prelazi maksimalnu težinu i / ili dimenzije pošiljke neće biti otpremljena i kupac neće imati pravo na naknadu za otštetu. Sve cijene su za složive palete. U slučaju da su palte nesložive može doći do nadoplate za slanje.

11.2 Slanje omotnica

Kupac može poslati dokumente i osobne iskaznice ako koristi omotnicu uz Ekspres uslugu. U slučaju korišćenja Ekspres usluge za isporuku omotnica, kupac ima i mogućnost kupnje proširene odgovornosti kurirske tvrtke do 400 EUR po pošiljci ali uz to neće moći kupiti i drugo dodatno osiguranje pošiljke.

Maksimalna težina: do 500 g po omotnici, do 2 kg po pošiljci

Maksimalne dimenzije omotnice: 35 x 28 x 1 cm.

11.3 Carinski postupak i dokumentacija

U slučaju da ruta koju je odabrao kupac uključuje zemlju koja u trenutku slanja narudžbe nije članica Europske unije, kupac je svjestan i pristaje na sljedeće:

Pošiljatelj je odgovoran dostaviti izvornik ili kopiju izvorne komercijalne fakture ili bilo kojeg drugog dokumenta koji zahtijeva kurirska kompanija i/ili carinska uprava. Ako bilo koje carinsko tijelo zahtijeva dodatnu dokumentaciju radi potvrđivanja uvozno/izvozne deklaracije, pošiljatelj je dužan dostaviti potrebnu dokumentaciju o svom trošku. Ako kupac šalje nekomercijalne predmete, proforma može se koristiti kao dokaz vrijednosti za svrhu carinskog postupka. Ako su sadržaj pošiljke bilo kakvi dokumenti i/ili tiskane novine, časopisi, rukopisi itd., obično originalni računi nisu potrebni.

Izvornik ili kopija izvorne trgovačke fakture ne bi trebala uključivati PDV na raspodjelu cijena. Kurir može odbiti preuzimanje ili čak vratiti pošiljke natrag pošiljatelju, uz dodatne troškove za koje je isključivo odgovoran kupac, u slučaju da dokumentacija nije dostavljena ili nije u skladu s propisima

Pošiljatelj potvrđuje da će sve izjave i informacije koje se odnose na izvoz i uvoz pošiljke biti istinite i točne te priznaje da u slučaju da su neistinite ili lažne izjave o pošiljci ili bilo kojem njezinom sadržaju napravljene, mogu prouzrokovati građanski zahtjev i / ili kazneni progon te kazne koje uključuju oduzimanje i prodaju pošiljke.

U mjeri u kojoj možemo kupcu dragovoljno pomoći u ispunjavanju potrebnih carinskih i drugih formalnosti, takva će se pomoć pružiti na vlastiti rizik. Slažete se da ćete nas obeštetiti i smatrati nas bezopasnima od bilo kakvih potraživanja koja mogu biti podnesena protiv nas koja proizlaze iz informacija koje nam dostavite i svih troškova koje ćemo snositi u vezi s tim, te platiti administrativnu naknadu koju vam možemo naplatiti za pružanje usluga opisanih u ovo stanje.

Sve carinske pristojbe, porezi (uključujući, ali ne ograničavajući se na PDV ako je primjenjivo), kazne, troškove pohrane ili druge troškove koje Eurosender ima kao posljedica radnji carinskih ili drugih državnih tijela ili neuspjeh pošiljatelja ili primatelja da dostavi odgovarajuću dokumentaciju bit će naplaćeni kupcu ili primatelju pošiljke. U slučaju da Eurosender odluči naplatiti primatelju i primatelj odbije platiti nastale troškove, kupac se obvezuje da će nam ih platiti zajedno s našom naknadom za uključenu upravu, kao i bilo kakve dodatne troškove koje ćemo snositi.

Pošiljatelj potvrđuje da sadržaj pošiljke nije ograničen IATA-om, ICAO-om, IMDG-om ili ADR-om i da ne sadrži zabranjene tvari i, u slučaju da one jesu dio sadržaja pošiljke, kupac je dužan obavijestiti Eurosender prije preuzimanja. Kurirska tvrtka također može jednostrano odbiti bilo koji drugi predmet koji se ne može sigurno ili legalno prevoziti.

Nastojat ćemo ubrzati sve formalnosti carinjenja vaše pošiljke, ali nismo odgovorni za bilo kakva kašnjenja, gubitke ili štetu prouzročenu intervencijom ili radom sa strane carinskih službenika ili drugih državnih tijela.

11.4 Preuzimanje i isporuka

Kurir može odbiti preuzimanja u slučaju da se usluga ne može pružiti iz bilo kojeg razloga koji je izvan kontrole Eurosendera, kao što su udaljene lokacije ili sankcije uvedene u državi preuzimanja (embargo).

Za isporuku pošiljke bit će dva pokušaja isporuke. Pošiljke se ne mogu isporučiti u poštanske pretince. Pošiljke se dostavljaju na adresu primatelja koju je dao kupac, ali ne nužno i na ime primatelja osobno. Primatelj može biti obaviješten o nadolazećoj isporuci ili propuštenoj isporuci. Primatelju se mogu ponuditi alternativne mogućnosti isporuke, poput isporuke na drugi radni dan, za isporuku bez potpisa, preusmjeravanje ili preuzimanje u vašem najbližem servisnom mjestu. Moguće je doplata za promjene adrese za isporuku.

Ako se pošiljka smatra neprihvatljivom ili je podcijenjena u carinske svrhe, ili primatelj ne može biti identificiran ili lociran, ili primatelj odbija isporuku ili plaćanje carinskih ili drugih troškova pošiljanja, kurirska će tvrtka uložiti razumne mjere za povratak pošiljke pošiljatelju na trošk kupca, ukoliko se takva pošiljka može biti puštena u tranzit, odložena ili prodata, a da pri tome ne nastane nikakva odgovornost za kupca. Kurirska tvrtka može uništiti svaku pošiljku u slučaju da bilo koji zakon sprečava vraćanje pošiljatelju, kao i svaku pošiljku koja sadrži zabranjene tvari.

11.5 Osiguranje

Kurirska kompanija je odgovorna za svaku pošiljku u skladu s Konvencijom o međunarodnom prijevozu robe cestovnim ugovorom (CMR), primjenjivom Montrealskom konvencijom odnosno Varšavskom konvencijom.

Kupac može kupiti dodatno osiguranje uz nadoplatu. Pošiljka će biti osigurana za iznos vrijednosti koji je kupac izjavio u postupku narudžbe, a ograničit će se na maksimalno moguće pokriće osiguranja od 500.000 EUR po pošiljci.

12. Pravo, koje se primjenjuje, i sudska nadležnost

Osim ako kogentna pravila države u kojoj stranka ima prebivalište na određuju drugačije.

 • budu ovi Opći uvjeti poslovanja i ugovori, kojih su dio ovi Opći uvjeti poslovanja, interpretirani s obzirom na luksemburški zakon;
 • bude o svih sporova koji proizlaze iz ovih Općih uvjeta poslovanja ili ugovora, kojih su dio ovi Opći uvjeti poslovanja, odlučilo nadležno sudište prema luksemburškom zakonu, i
 • prevlada, u slučaju razlika u značenju između različitih prijevoda ovih Općih uvjeta poslovanja, teksta izvorno napisanog na engleskom jeziku.

Pravila o zaštiti privatnosti

EUROSENDER SARL, rue d’Epernay, L-1490, Luksemburg (“Eurosender” ili Mi”) se obavezuje štititi i poštovati vašu privatnost jer smatramo da je zaštita podataka ključni stup za izgradnju povjerenja u snažne i dugotrajne odnose.

Ovo pravila navode osnovu na kojoj se svi osobni podaci koje prikupljamo od vas kada koristite naše proizvode ili usluge ili na neki drugi način komunicirate s Eurosenderom (na primjer, sudjelujete na događajima Eurosendera ili sudjelujete u marketinškim aktivnostima) ili koje nam dostavite biti obrađeni sa naše strane.

Ta pravila također objašnjavaju vaše izbore o načinu na koji upotrebljavamo informacije o vama. Molimo vas da pažljivo pročitajte sljedeće kako biste razumjeli naša gledišta i prakse u vezi s vašim osobnim podacima i kako ćemo postupati s njima. Ako se ne slažete s ovim pravilima, nemojte pristupati niti upotrebljavati naše usluge niti komunicirati s bilo kojim drugim aspektom našeg poslovanja.

Stvaranjem narudžbe ili otvaranjem Eurosender računa prihvaćate i suglašavate s postupcima opisanim u ovim pravilima. Nadalje, jamčite da su sve osobe čiji su nam osobni podaci, povezani s vašom narudžbom ili vašim računom, svjesni tih pravila i prihvaćaju i pristaju na postupke opisane u ovom pravilniku te su spremni i sposobni, na zahtjev povjerenika za informirmacije ili bilo kojeg drugog organa za zaštitu podataka, da daju pisani dokaz o njihovom pristanku i prihvaćanju.

Za sve podatke vezane uz zaštitu podataka, uključujući u svrhe ovog pravilnika o privatnosti, obrađivač podataka je Eurosender SARL.

 

Podaci koje možemo prikupljati od vas

O vas možemo prikupljati i obrađivati sljedeće podatke:

Podatke koje nam osigurate

Podatke nam možete osigurati ispunjavajući obrasce na našoj stranici https://www.eurosender.com (naša stranica) ili komuniciranjem s nama telefonom, e-poštom ili na koji drugi način. To uključuje podatke koje nam pružite uz registriraciju za korištenje naše stranice, uz naručivanje naših usluga, priliko stvaranja narudžbe na našoj stranici, uz ostale aktivnosti koje se obično provode na internetskoj stranici i kada prijavljujete poteškoće na našoj stranici. Podaci koje nam povjerite mogu uključivati:

 • Podatke o klijentu: vaše ime (vaše ime i prezime odnosno naziv tvrtke te ime i prezime odgovorne osobe), PDV ID broj, adresa i broj telefona, financijski i podaci o kreditnoj kartici,
 • Podatke koji se odnose na preuzimanje (ime i prezime osobe koja predaje paket, broj telefona, adresa za preuzimanje),
 • Podatke koji se odnose na isporuku (ime i prezime osobe kojoj će paket biti isporučen, broj telefona i adresa za isporuku)
 • Podatke koji se odnose na potvrđivanje (email adresa)
 • Podatke koje pružate putem naših kanala za podršku, gdje možete odabrati da pošaljete informacije o problemu s kojim se suočavate prilikom slanja. Bilo da razgovarate s nekim od naših predstavnika izravno ili na neki drugi način kontaktirate naš tim za podršku, pružit ćete nam kontaktne podatke, sažetak problema koje imate i svu ostalu dokumentaciju, snimke zaslona ili informacije koje bi mogle pomoći u rješavanju problema , uključujući vrstu naprave koju koristite, njezin operacijski sustav, vrstu preglednika, IP adresu, URL stranice za preporuke i izlaza, identifikatore uređaja i podatke o padu.

Podaci koje prikupljamo automatski kada koristite Usluge

Prikupljamo informacije o vama prilikom korištenja usluga Eurosender, uključujući prilikom pretraživanja naše internetske stranice.

Vaše korišćenje Usluga: Pratimo određene informacije o vama kada posjetite i komunicirate s našim uslugama. Te informacije uključuju značajke koje koristite; usluge koje odaberete, željene mogućnosti plaćanja, često korištene adrese, poveznice koje kliknete.

Kolačići i druge tehnologije: koristimo ih kako bismo mogli pružiti funkcionalnost i prepoznati vas kada biste pokušali koristiti naše usluge.

Podatke koje dobijemo iz drugih izvora

Podatke o vas možemo dobiti ako koristite druge usluge koje nudimo, ili iz javnih registara. Mi također tjesno surađujemo s trećim osobama (uključujući, na primjer, dostavljače, poslovne partnere, podizvođače u tehničkim, platnim i dostavnim uslugama, reklamnim mrežama, davateljima usluga analitičkih rješenja, davateljima traženja podataka, agencijama za kreditne informacije) i možemo od njih primiti podatke o vama.

 

Kako se koriste podaci

Podatke koje držimo o vama koristimo na sljedeće načine:

Podaci o klijentu koje nam ostavljate vi

Te podatke ćemo koristiti za:

 • izvržbu naših obveza koje proizlaze iz bilo kojeg ugovora sklopljenog između vas i nas i pružiti vam informacije, proizvode i usluge koje od nas zatražite, uključujući obradu transakcija s vama, slanje transakcijskih informacija, provjeru autentičnosti uz prijavu, pružanje korisničke podrške, upravljanje i održavanje naših usluga;
 • pruženje informacija o drugim dobrima i uslugama koje nudimo i koje su slične onima koje ste već naručili ili se o njima raspitali, u slučaju da ste izravno suglasili na primanje ove vrste komunikacija i da suglasnost niste povukli;
 • pruženje podataka o prozivodima ili uslugama za koje smatramo da vas mogu zanimati, u slučaju da ste izravno pristali na primanje takve vrste obavještavanja i da suglasnost niste povukli;
 • obaviještavanje o promjenama naših usluga;
 • obavještavanje o promjenama naših usluga;
 • kako bi se osiguralo da je sadržaj s naše stranice predstavljen na najučinkovitiji način za vas i vaše računalo;
 • za istraživanje i razvoj: saznajemo kako naši kupci koriste naše usluge i povratne informacije koje nam izravno pružaju kako bi otklonili poteškoće i identificirali trendove, uporabu, obrasce aktivnosti i područja za integraciju i poboljšanja naših usluga;
 • za zaštitu naših legitimnih poslovnih interesa i zakonskih prava, kad god je to potrebno učiniti u vezi s pravnim zahtjevima, suglašavanjem, regulatornima i revizijskima funkcijama te objavljivanja u svezi sa stjecanjem, spajanjem ili prodajom poslovanja.

Podaci koje nam pouzdate i koje se odnose na preuzimanje, isporuku i potvrdu

Te ćemo podatke koristiti za:

 • ispunjavanje svojih obaveza koje proizlaze iz bilo kojih ugovora, sklopljenih između vas i nas (uključujući i prosljeđivanje tih podataka kurirskim tvrtkama unutar EEA za organizaciju i izvršavanje prijevoza);
 • pružanje podataka, proizvoda i usluga koje od nas zatražite.

Podaci koje dobijemo iz drugih izvora

Te podatke možemo kombinirati s podacima koje nam prušate. Te podatke i kombinirane podatke možemo upotrebiti za gore navedene svrhe (u zavisnosti o tipu podataka koje primimo).

 

Objavljivanje vaših podataka

Vaše podatke možemo dijeliti sa:

 • ovlaštenim osobljem Eurosender-a, smještenim unutar zemalja EEA koje treba dostup do vaših podataka za obavljanje bilo kojeg ugovora koji bismo sklopili s vama;
 • tvrtkama koje su dio Eurosender grupe kako bi poslovale i poboljšale proizvode i usluge;
 • odabranim trećim strankama, uključujući kurire i druge poslovne partnere, dobavljače i podizvođače (sve unutar zemalja EEA) za obavljanje bilo kojeg ugovora s njima ili s vama, uključujući: kurirske tvrtke, pružatelje internetskih stranica i razvoj aplikacija, gostovanje, održavanje, rezervnu podršku, pohranu, virtualnu infrastrukturu, obrađivače plaćanja, računovodstvene tvrtke, CRM platforme, pružatelje telefonskih sustava, pružatelje analitičkih sustava itd.

Prilikom odabira trećih osoba kojima možemo dijeliti vaše podatke, Eurosender poduzima sve potrebne mjere opreza i provjere radi usklađenosti s tim organizacijama.

Također možemo otkriti vaše osobne podatke trećim strankama:

 • U slučaju da prodajemo ili kupujemo bilo koju tvrtku ili imovinu, u kojem slučaju možemo otkriti vaše osobne podatke potencijalnom prodavatelju ili kupcu takvog posla ili imovine, ali samo u slučaju da je strogo neophodno za zaključivanje transakcije
 • Ako smo dužni otkriti ili dijeliti vaše osobne podatke kako bi ispunjavali bili koje zakonske obaveze ili da bismo proveli ili primijenili naše uvjete koristenja opskrbe https://www.eurosender.com/hr/uvjeti-koristenja i druge sporazume; ili za zaštitu prava, vlasništva ili sigurnosti Eurosendera, naših klijenata ili nekog drugog. To uključuje razmjenu podataka s drugim tvrtkama i organizacijama za svrhu zaštite od prijevara i smanjenja kreditnog rizika.

Eurosender želi naglasiti da ozbiljno vodi svoje dužnosti prema kupcima, partnerima i osoblju te stoga ne otkriva podatke nikome, što uključuje treće osobe ili međunarodne organizacije, osim ako to nije izravno zahtijevano kako bi se udovoljilo zakonom ili valjanim i obvezujućim nalozima vlade ili regulatornog tijela, ili radi ispunjavanja ugovorne obveze za koju je nositelj podataka dao suglasnost za obradu (kao što je gore navedeni slučaj). U takvim slučajevima, vlada ili regulatorna tijela moraju slijediti primjenjivi pravni postupak za dobivanje valjanih i obvezujućih naloga, a takve naloge pregledava Eurosender, čime može prigovoriti prevelikom ili na neki drugi način neprimjerenom ili neadekvatnom nalogu.

Osim ako je to zabranjeno, ili ako postoji jasna naznaka nezakonitog ponašanja u vezi s korištenjem Eurosenderovih proizvoda ili usluga, Eurosender šalje obavijest svojim korisnicima prije otkrivanja kontakta korisnika kako bi mogao tražiti i pripremiti zaštitu od otkrivanja.

Eurosender također poduzima ozbiljne mjere predostrožnosti s prijenosom podataka izvan EEA. Eurosender je obvezan ne prenositi podatke izvan EEA, osim u slučaju da ta država ili teritorij osigurava odgovarajuću razinu zaštite ili odgovarajuće zaštitne mjere te pod uvjetom da su dostupna izvršna prava na temelju podataka i djelotvorna pravna sredstva za subjekte podataka.

 

Vaša prava

Kao nositelj podataka imate određena prava koja se tiču vaših osobnih podataka što uključuje zaštitu vaših podataka, pravo na informacije o tome koje podatke Eurosender čuva, pravo na pristup, dodavanje, ispravljanje ili popunjavanje podataka, pravo na ograničavanje obrađivanja podataka, pravo na informiranje u slučaju kršenja zaštite podataka koje bi moglo rezultirati visokim rizikom za kršenje vaših prava i sloboda, pravo na prenosivost podataka i pravo na brisanje vaših podataka. Ako se podaci obrađuju u marketinške svrhe, također imate pravo prigovora na takvu obradu. Ako mislite da je došlo do kršenja zakona, imate pravo podnijeti žalbu nadzornom tijelu.

Ako želite prakticirati gore navedena prava (osim pritužbe nadzornom tijelu, koje treba poslati izravno nadležnom tijelu) ili imate pitanja u vezi s vašim osobnim podacima i o načinu na koji se brinemo za njihovu zaštitu, možete nas kontaktirati na dataprotection@eurosender.com.

Promjene naših pravila o privatnosti

Sve izmjene ovi hopćih uvjeta korištenja bit će objavljena na web stranici o čemu ćete, ukoliko bude potrebno, biti obaviješteni e-poštom. Molimo da redovito provjeravate web stranicu za ažuriranja ili promjene pravila o privatnosti.

 

Ostale web stranice

Naša web stranica može s vremena na vrijeme sadržavati poveznice sa i na internetske stranice naših partnerskih mreža, oglašivača i podružnica. Ako pratite poveznicu na bilo koju od ovih internetskih stranica, vodite računa o tome kako sve internetske stranice imaju svoja pravila o privatnosti te Eurosender ne snosi odgovornost niti obvezu za pojedinačna pravila drugih internetskih stranica. Provjerite pravila prije slanja osobnih podataka na ostale internetske stranice. bilo koji osobni podatak na ostale internetske stranice.

 

Kontakt

Pitanja, komentari i zahtjevi u vezi s ovim pravilima o privatnosti dobro su došli te ih treba uputiti na dataprotection@eurosender.com.


Ova verzija Općih uvjeta korištenja stupa na snagu 12. svibnja 2020.