Uvjeti korištenja

Uvjeti korištenja


1. Opći uvjeti

Terminologija

Sljedeće definicije će imati navedeno značenje u ovim Općim uvjetima poslovanja:

 • paket / predmet / pošiljka: pošiljka koja uključuje sav njezin sadržaj,
 • usluga prijevoza: usluga koju prijevoznik, kojeg je Eurosender odabrao za izvršenje otpreme robe i koji učinkovito obavlja prijevoz u sklopu svojih komercijalnih aktivnosti,
 • zabranjeni predmeti: svi predmeti koji nisu dopušteni za otpremu prema ovim Uvjetima i odredbama, Uvjetima odabranog prijevoznika, primjenjivim zakonodavstvom i transportnim propisima,
 • predmeti isključeni iz osiguranja: predmeti koji se mogu otpremati, ali mogu se otpremiti samo na rizik kupca
 • Eurosender: Eurosender SARL
 • Eurosender SARL.: društvo s ograničenom odgovornošću, matičnim brojem B230321 i poreznim brojem LU30797030, koje upravlja mrežnim sustavom rezervacija Eurosender.com,
 • Eurosender.com: internetska platforma putem koje Eurosender upravlja sustavom rezervacija za prijevoz i logističke usluge, koje pružaju prijevoznici,
 • radni dan: svaki dan osim subote, nedjelje, državnih praznika i praznika u zemljama preuzimanja, prijevoz ili isporuka pošiljke,
 • težina: stvarna težina pošiljke, izražena u kilogramima ili izračunata formulom, koju daju prijevoznici koji izvršavaju pošiljku robe, uzimajući u obzir ostale karakteristike pošiljke (tj. dimenzije…),
 • vi / klijent / kupac / korisnik: osoba ili osobe koje zahtjevaju rezervaciju prijevoznih usluga, koje po narudžbi Eurosendera obavljaju prijevoznici.

Eurosender SARL

Eurosender SARL., 9 Rue du Laboratoire, LU-1911, Luksemburg, je društvo s ograničenom odgovornošću, s matičnim brojem B230321 i poreznim brojem LU30797030, koja upravlja internetskim rezervacijskim sustavom Eurosender.com. Tvrtka je ušla u Registre de Commerce et des Sociétés sa registracijskim brojem B230321. Eurosender SARL je odgovorna osoba, čime se mora obračunati PDV na sve transakcije. Kada narudžbu putem naše web stranice, kupac ovlasti Eurosender da u svoje ime (Eurosender ime) i u ime klijenta (povjerenika) naruči usluge prijevoza kod jednog od prijevoznika s kojima Eurosender ima ugovor, pod uvjetom da je odabrani prijevoznik ispunio uvjete za izvršenje naručene usluge. Eurosender je isključivo odgovoran za izbor prijevoznika, a nikad za izvršenje prijevoza. Izvršavanje obveza svojstvenih usluzi prijevoza isključiva je odgovornost prijevoznika, odabranog za obavljanje prijevoza. Oni, a ne Eurosender, vrše preuzimanje, prijevoz i isporuku pošiljaka, organiziraju prijevoz i odgovorni su za njegovo izvršenje.

Na zahtjev kupca, Eurosender će odustati od svih zahtjeva i prava proizašlih iz transakcija zaključenih u svoje ime i u ime klijenta, uključujući i potraživanja pod odgovornošću odabranog pružatelja usluga za neispunjavanje ili nepropisno ispunjenje prijevoznika , u slučaju prestanka svih potraživanja i prava, kupac je dužan sam nadoknaditi ili nametnuti potraživanja i prava protiv prijevoznika.

Sve dodatne troškove nastale zbog dodatnih zahtjeva stranke od prijevoznika ili zbog carinskih postupaka se isključivo odnose na stranku koja je potrošač. Eurosender zadržava pravo zahtijevati od stranke nadoknadu troškova koje je na zahtjev stranke podmirio Eurosender čak i ako su ti troškovi nastali nakon zaključenja prijevozničke usluge.

Eurosender ne prihvaća narudžbe od neautoriziranih preprodavatelja te zadržava pravo na jednostrano otkazivanje svih narudžbi neautoriziranih preprodavatelja.

Eurosender u skladu s internim pravilnicima i postupcima vodi postupke autorizacije pojedinih preprodavatelja. Svaki preprodavatelj može pisanim podneskom zahtijevati pokretanje postupka.

2. Opći uvjeti poslovanja

Sljedeća opća pravila primjenjuju se na sve narudžbe rezervirane na internetskoj platformi Eurosender.com, osim ako se na određenu uslugu primjenjuje drugačije pravilo opisano u članku 3. ovih Uvjeta i / ili u Uvjetima i odredbama određenog prijevoznika kojem kupac izričito pristaje prije potvrđivanja narudžbe. Odgovornost je kupca da bude obaviješten o posebnim pravilima određene usluge koju je rezervirao na platformi.

2.1 Potvrda i otkazivanje narudžbe

Nakon stvaranja narudžbe putem internetske platforme, kupcu se pruža broj narudžbe koji potvrđuje da je narudžba prihvaćena i poslana na daljnju obradu. Sve narudžbe su bespovratne nakon što kupac napravi narudžbu, osim ako je kupac kupio fleksibilnu rezervaciju prilikom postavljanja narudžbe koja će omogućiti izmjene narudžbe i povrat novca do uspješnog preuzimanja paketa. Smatra se da je pošiljka uspješno preuzeta ako podaci o praćenju prijevoznika pokazuju da je prikupljena ili ako prijevoznik ili kupac mogu potvrditi uspješno prikupljanje pružanjem dokaza o preuzimanju.

Narudžba se možda neće potvrditi ako je, primjerice, lokacija nedostupna odabranom prijevozniku ili ako bi se preuzimanje trebalo dogoditi tijekom državnog praznika ili tijekom drugih neradnih dana u odgovarajućoj zemlji.

Opcija Fleksibilna rezervacija dostupna je za kupnju u postupku narudžbe samo uz dodatnu naknadu. Naknada za fleksibilnu rezervaciju je bespovratna. Opcija Fleksibilna rezervacija uključena je u cijenu za registrirane B2B korisnike koji su izvršili narudžbu dok su prijavljeni.

Nakon što je narudžba plaćena, kupac će primiti e-mail u kojem se potvrđuje narudžba i naznačuje da će Eurosender zatražiti uslugu prijevoza od strane prijevoznika u svoje ime i na račun kupca.

Eurosender će klijentu putem e-maila proslijediti broj za praćenje čim ga zaprimi od strane odabranog prijevoznika (ovisno o dostupnosti). S ovim brojem korisnik će moći pratiti napredak pošiljke.

Ugovor je pohranjen u prostorijama Eurosender te se može pristupiti od strane stranke u bilo koje vrijeme na pisani zahtjev poslan na help@eurosender.com. Kupac se izričito slaže da će zaključeni Ugovor zajedno s podacima koji se odnose na narudžbu i koji su potrebni u skladu s Code de la Consommation iz Luksemburga, biti dostavljen putem e-maila.

Stranka istovremeno izričito prihvaća odreći pravo otkazati ugovor s Eurosender u trenutku kada Eurosender podnosi pojedinosti o narudžbi odabranom davatelju prijevozničkih usluga. Ako stranka odluči otkazati ugovor prije Eurosender podnosi pojedinosti o narudžbi odabranom prijevozniku,stranka treba ispuniti sljedeći obrazac i poslati putem e-maila na help@eurosender.com ili preporučenom poštom na adresu:

Eurosender SARL
9 Rue du Laboratoire
LU-1911 Luksemburg
Luksemburg

Povrat novca moguć je samo ako je stranka kupila fleksibilnu rezervaciju i zatražila otkazivanje prije preuzimanja. Ako je prijevoznik već pokušao preuzeti pošiljku, ali pokušaj nije uspio zbog greške od strane kupca, Eurosender zadržava pravo odbiti iznos troškova takvog neuspjelog pokušaja koji je prijevoznik najavio, od odobrenog iznosa koji se vraća kupcu. Bez obzira na odabranu opciju fleksibilne rezervacije, nakon narudžbe kupcu se etiketa ne može vratiti. Nakon preuzimanja, povrat sredstava iz bilo kojeg razloga više nije moguć. Eurosender nije dužan kompenzirati kupca za štetu ili bilo kakve dodatne troškove prouzročene bilo kojim događajem prema odjeljku 2.7 ovih Uvjeta i odredaba.

Ako mu se odobri, povratni iznos bit će dodijeljen kao kredit na računu Eurosender-a kupca koji se može upotrijebiti za buduće narudžbe. Ako opcija plaćanja s kreditima kupcu nije dostupna, povratni iznos bit će vraćen na isti račun za plaćanje koji je kupac koristio za narudžbu (kreditna kartica, PayPal račun, bankovni račun itd.).

Dodatno osiguranje i fleksibilne naknade za rezervaciju ne mogu se vratiti.

U slučaju da je dodijeljen povrat, povratni iznos bit će dostupan kupcu u roku od trideset (30) dana od trenutka kada Eurosender obavijesti kupca o prihvatljivosti povrata novca.

U slučaju otkazivanja narudžbe od strane kupca, kupac se slaže da neće predati bilo kakvu pošiljku prijevozniku, ako stigne na adresu za preuzimanje. U slučaju da kupac preda pošiljku, gost će biti odgovoran za sve nastale troškove.

Eurosender zadržava pravo naplate troška kupcu u slučaju da dođe do nagle promjene cijene rute koju je kupac odabrao u trenutku slanja narudžbe, prije nego što dobije odobrenje od kupca za ovaj dodatni trošak. U slučaju da kupac odbije nadoplatu za promjenu cijena na odabranoj ruti, Eurosender zadržava pravo ponuditi kupcu puni povrat novca i ne proslijediti narudžbu za usluge prijevoza bilo kojem drugom prijevoznikur.

2.2 Načini plaćanja

Sve transakcije uplata napravljene preko naše web stranice zaštićene su s SSL GeoTrust©, koji pruža šifriranu i sigurnu vezu između korisnikovog poslužitelja i naše web stranice.

Eurosender na svojoj internetskoj stranici, nudi svojim strankama sljedeće načine plaćanja:

Plaćanje putem kreditne kartice

Ako stranka odabere način plaćanja putem kreditne kartice, mora prije potvrde unositi podatke o kreditnoj kartici s kojoj će platiti narudžbu.

Sva plaćanja kreditnom karticom izvršena su izravno preko zaštićenog sustava globalne platforme za plaćanje Braintree ili Adyen, našeg partnera za procesiranje uplatnih rješenja i njegovih bankovnih partnera. Eurosender ne pohranjava nikakve podatke o kreditnim karticama, s obzirom na to da cjelokupan postupak izravno provodi platforma Braintree ili Adyen i njegovi bankovni partneri.

Odgovornost da je odabrana kreditna kartica s koju će platiti narudžbu aktivna i da ima dovoljna sredstva na raspolaganju za uspješan završetak transakcije snosi stranka. Sve dodatne troškove nastale u slučaju da je kreditna kartica odbijena iz bilo kojeg razloga, snosi isključivo stranka.

Plaćanje putem PayPal-a

Ako stranka odabere način plaćanja putem platnog sustava PayPal, je stranka prije potvrde narudžbe preusmjerena na PayPal-ovu web stranicu na kojoj se mora prijaviti s svojim korisničkim imenom i lozinkom, ili si stvoriti račun, ako ga još nema. Nakon što je uplata na PayPal-ovi web platformi uspješna, stranka će bit preusmjerena nazad na našu web stranicu, gdje može potvrdit plaćanje i narudžbu.

Odgovornost da je PayPal-ov račun aktivan i da ima dovoljno sredstva na raspolaganju za uspješan završetak transakcije snosi stranka, koja je za plaćanje narudžbe PayPal. Sve dodatne troškove nastale u slučaju odbijene transakcije iz bilo kojeg razloga, snosi isključivo stranka.

Plaćanje putem univerzalnog naloga za plaćanje (UPN)

Ako stranka odabere način plaćanja putem univerzalnog naloga za plaćanje, narudžba neće biti potvrđena odmah. Potvrđena će biti tek kada će Eurosender primit potvrdu o uspješnom završetku bankovne transakcije za cijeli iznos narudžbe. Eurosender će Stranki poslati e-mail s uputama kako izvršiti uplatu, uključujući naziv banke, Eurosenderov broj bankovnog računa, iznos koji je potreban za prijenos, itd

Sve troškove nastale kod transakcije sredstava snosi isključivo stranka. Ako je iznos plaćen na bankovni račun Eurosender manji nego što bi trebao biti, narudžba neće biti potvrđena. Eurosender korisnika nije dužan obavijestiti da plaćen iznos nije dovoljan za potvrdu narudžbe.

Stranka mora najkasnije u roku trideset (30) dana na elektroničku adresu help@eurosender.com poslati e-poruku s kopijom potvrde o uspješnom završetku bankovne transakcije. Potvrdu mora stranka poslati prije odabranog datuma preuzimanja. Ako Eurosender ne dobije potvrde prije odabranog datuma preuzimanja pošiljke, novi datum preuzimanja će biti dogovoren tek nakon primitka potvrde. Odgovornost za obavijest o uspješnoj uplati snosi stranka. Kada Eurosender dobije potvrdu o uspješnom završetku bankovne transakcije, Stranki šalje e-mail, koja potvrđuje narudžbu. Ako Eurosender ne dobije potvrde v roku trideset (30) dana, narudžba će biti opozvana, a korisnik će biti o tome obaviješten.

Plaćanje s prepaid kreditom

Prednost plaćanja s prepaid kreditom je, da stranki nije potrebno svaki put unesti podatke za plaćanje kad napravi narudžbo na našoj web stranici (npr. podatke o kreditnoj kartici ili računu PayPal). Osim toga, Eurosender nagrađuje vjernost, i stranke koje plaćaju narudžbe prepaid kredititma, redovno dobijaju kodove za popuste koji su im dostupni na njihovom korisničkom računu.

Nakon potvrde narudžbe stranka treba imati na svojem računu za poslovne korisnike dovoljno prepaid kredita. Ako prepaid kredita nije dovoljno, stranka može prije potvrđivanja narudžbe dopunit prepaid kredit putem kreditne kartice, PayPal-a ili univerzalnog naloga za plaćanje. Ako se korisnik odluči dopuniti prepaid kredit putem kreditne kartice ili PayPal računa na kojem je dovoljno sredstava za dopunu kredita, iznos prepaid kredita bit će automatsko potvrđen i dostupan za korištenje. Ako korisnik želi dopunit prepaid kredit putem bankovne transakcije, iznos bit će potvrđen ako korisnik u roku od trideset (30) dana pošalje e-poruku s kopijom potvrde o uspješnom završetku bankovne transakcije na elektroničku adresu help@eurosender.com. U suprotnom primjeru narudžba će biti opozvana.

Stranka može na vlastiti račun dopuniti prepaid kredit u bilo koje vrijeme.

2.3 Pakiranje

Klijent se slaže da zapakirana roba mora imati odgovarajuće vanjsko i unutarnje pakiranje, prema vrsti predmeta koji se prevozi. Pakiranje mora biti odgovarajuće prema težini i sadržaju pošiljke. Ambalaža mora biti prikladna za prijevoz i rukovanje u logističkim centrima odabranih prijevoznika ili njihovih partnera. Predmeti nepravilnog oblika, poput kofera, moraju se pažljivo zamotati u plastičnu stretch foliju. Iznutra, predmet mora imati odgovarajuću ambalažu, na primjer, omotač mjehurića kako bi se spriječio lom i oštećenje prevoženih predmeta.

Ako predmeti nisu pravilno spakirani iznutra i izvana, osiguranje neće biti valjano i kupac neće imati pravo na povrat novca. Kupac je jedini odgovoran za štetu i gubitke predmeta koji su nepropisno upakirani. Prijevoznik također može odbiti zahtjev za naknadu osiguranja ako smatra da je pošiljka opasna i da može oštetiti ostale pošiljke tijekom prijevoza. Prijevoznik također može vratiti prikupljenu pošiljku ili odbiti prikupljanje pošiljke u cijelosti zbog neprimjereno zapakiranih predmeta.

Prijevoznici s kojima Eurosender surađuje ne postupaju s paketićima koji nose bilo kakav znak, natpis ili etiketu koji upućuje na lomljiv ili krhki sadržaj, niti upućuju pažljivo rukovanje paketićom na bilo koji drugi način ili s posebnom pažnjom. Oznaka „lomljivo“ ili „pažljivo postupajte“ ni na koji način ne oslobađa pošiljatelja od obveze pakiranja robe na odgovarajući način, niti stvarno štiti robu.

2.4 Ograničenje s obzirom na težinu i veličinu

Kupac pristaje predati prijevozniku točan broj predmeta u točnim veličinama ili težinama, naručenih te da su svi predmeti u skladu s ograničenjima veličine i težine.

Sve dodatne troškove nastale zbog činjenice da je kupac odlučio poslati više predmeta nego što je rezervirano u postupku narudžbe ili da je kupac poslao pošiljke večih dimenzija ili prevelike težine, isključivo kupac snosi. Eurosender zadržava pravo da od kupca zatraži nadoknadu troškova koje pokriva Eurosender, čak i ako takve troškove prijevoznik fakturira nakon zaključenja usluge prijevoza. Eurosender zadržava pravo da naplati administrativnu naknadu u iznosu do petnaest (15) EUR za rješavanje dodatnih troškova u takvim slučajevima.

Ako broj predmeta, težina ili veličina pošiljke premašuju ograničenje koje je korisnik odredio u trenutku rezervacije usluge prijevoza putem Eurosendera, prihvaćajući ove Uvjete i odredbe, klijent se slaže da Eurosender može:

 • da tereti kreditnu karticu kojom je obavljena kupnja za dodatni iznos za prekomjernu težinu pošiljke u skladu s vrijedećim cjenikom ako pošiljka ne prelazi maksimalnu dopuštenu težinu kod prijevoznika; ili
 • da tereti kreditnu karticu kojom je obavljena kupnja za dodatne troškove u iznosu kojeg prijevoznik naplaćuje kao ugovornu kaznu za pretešku pošiljku ako pošiljka prelazi maksimalnu dopuštenu težinu kod prijevoznika. Umjesto toga može odabrani prijevoznik pošiljku odbiti i ne naplatiti dodatni trošak.

Ako Eurosender ne bude mogao automatski teretiti vašu kreditnu karticu kojom je obavljena kupnja, o tome ćemo vas pisano obavijestiti, pri čemu ste dodatne troškove dužni podmiriti prema izdanom računu u roku od najviše sedam (7) dana. Ovaj dokument je ovršni naslov bez sudskog naloga. U slučaju da stranka ne izvrši plaćanje u navedenim rokovima, dužna je snositi i troškove ovršnog postupka.

U slučaju da kupac želi poslati više predmeta od naručenih, kupac mora o tome obavijestiti Eurosender najkasnije do 12 sati radnog dana prije preuzimanja.

Ako su predmeti većih dimenzija ili prekomjerne težine, kupac neće imati pravo na povrat novca. Prijevoznik također može vratiti prikupljenu pošiljku ili odbiti prikupljanje pošiljke u cijelosti zbog prevelikih ili prekomjernih predmeta.

2.5 Zabranjeni predmeti

Stranka se prihvaćenjem Ovih općih uvjeta poslovanja slaže s popisom zabranjenih predmeta navedenih u nastavku, i izjavljuje da neće slati predmete na ovom popisu, ili bilo kojih predmeta čije je slanje zabranjeno s Općima uvjetima poslovanja odabranog prijevoznika ili u zakonu u državi preuzimanja ili dostave. Ako se stranka ipak odluči poslati neku od zabranjenih stvari, odgovornost za svu štetu i troškove nastale pri tome snosi isključivo stranka.

Nekoliko primjera zabranjenih predmeta:

 • životinje i životinjski proizvodi;
 • oružje i streljivo;
 • opasne tvari i predmeti;
 • ljudski ostaci i pogrebne urne;
 • ilegalni predmeti;
 • medicinski uzorci;
 • predmeti kojima je potrebno okruženje s kontroliranom temperaturom;
 • tekućine;
 • pornografija;
 • lijekovi bez recepta i drugi farmaceutski proizvodi;
 • aerosoli;
 • predmeti koji mogu oštetiti ostale pakete tijekom prijevoza;
 • duhan i alkoholni proizvodi, prema ograničenjima svake zemlje;
 • ukradena roba ili roba koja nije u slobodnom prometu prema zakonodavstvu Europske unije ili bilo kojem drugom zakonu relevantnih zemalja;
 • krivotvorene robe;
 • tvari koje zahtijevaju posebne dozvole za prijevoz, posebno rukovanje ili posebnu dokumentaciju;
 • za zračni promet: sve pošiljke litij-iona i litij-metala; zabranjenu robu u skladu s Uredbom (EZ) br. 300/2008 od 11. ožujka 2008. i njezinim provedbenim pravilima koja su povremeno izmijenjena;
 • pošiljke koje bi bile obuhvaćene Europskim sporazumom o međunarodnom cestovnom prijevozu opasnih tereta (ADR)

Odabrani prijevoznik zadržava pravo odbiti bavljenje pošiljka čiji sadržaj se smatra opasan ili štetan ili ako postoji mogućnost da su sadržaj pošiljke štetni ili ako je pošiljka opasna za druge predmete. U slučaju da stranka isporuči ovakvu pošiljku, odabrani prijevoznik zadržava pravo da bez ikakvog upozorenja na trošak stranke odstrani opasne predmete ili na neki drugi način nastavi sa pošiljkom. U takvom slučaju, kupac je odgovoran za sav gubitak ili nastalu štetu nadoknaditi odabranog prijevoznika i/ili Eurosenderu sve troškove, potraživanja, odštete, koji nastanu u vezi s tim, i sa paketima se može baviti na način na koji tvrtka ili bilo koja druga osoba u čijem se vlastništvu nalazi smatra prikladnim.

2.6 Preuzimanje i dostava

Kupac je odgovoran za pružanje potpune i točne adrese za preuzimanje i isporuku pošiljke, kao i sve ostale relevantne podatke za olakšavanje preuzimanja i dostave. Podaci o adresi trebaju se nalaziti na naznačenom području u postupku rezervacije i ne smiju biti uključeni u polje “dodatne informacije”; u protivnom, prijevoznici možda neće dobiti kompletne informacije potrebne za uspješno preuzimanje i isporuku.

Preuzimanje i dostava se treba obaviti na lako dostupnom mjestu; vozač odabranog prijevoznika mora biti u stanju parkirati kamion najmanje petnaest (15) metara od naznačenog mjesta isporuke. Usluga od vrata do vrata se pruža do glavnih vrata zgrade. Vozač prijevoznika nije obvezan podići ili dostaviti pošiljku na gornje katove.

Unosom adrese za preuzimanje i dostave u postupku rezervacije, kupac jamči da je to standardno otvorena adresa za dostavu na koju se pošiljke redovno primaju. Naznaka generičke adrese, kao što je luka, nije dovoljna. U slučaju novih zgrada, kupac potvrđuje da je adresa već poznata prijevozniku i da je u prošlosti već primio pošiljke na tu adresu.

Ako se adresa za preuzimanje ili adresa za dostavu nalazi na udaljenom području ili otoku, kupac je dužan unaprijed kontaktirati Eurosender da provjeri je li moguća dostava na dotičnu adresu, jer neke iznimke mogu se odnositi na određena područja. Ako usluga prijevoza nije moguća na adresi kupca navedenoj u narudžbi i kupac nije unaprijed provjerio adresu s Eurosenderom, naknada prijevozne usluge neće biti moguća.

Prije prijevoza, kupac mora ukloniti sve stare naljepnice ili podatke o adresi priloženim na pakovanju, koferu ili paleti. Kako ne bi došlo do zabune u isporuci, na paket, kofer ili paletu treba zalijepiti samo adresu primatelja.

Kupac je jedini odgovoran za osiguranje da se točna etiketa postavi na pravu pošiljku, čak i u slučajevima kada prijevoznik otisne naljepnicu, te da pribavi dokaz o prikupljanju od vozača koji dokaže da je pošiljku prikupio točni prijevoznik s datumom i vrijeme. U slučaju bilo kakvih problema, prijevoznik nije dužan uvažiti pritužbe ili zahtjeve bez dokaza o preuzimanju koja dokazuju njihovu odgovornost za prijevoz.

Tijekom postupka rezervacije korisnik mora navesti lokalni telefonski broj u zemlji preuzimanja i dostave na kojoj će netko biti dostupan u trenutku preuzimanja i dostave. Međutim, vozač odabranog prijevoznika nije dužan kontaktirati korisnika ili kontakt osobe putem telefona. Ako se vozač odluči za to, obratit će se samo lokalni telefonski brojevi. Usluga koju nudi Eurosender ne uključuje poziv kupcu prije preuzimanja i dostave. Međutim, u nekim se zemljama telefonski broj koji je kupac dao u postupku rezervacije može upotrijebiti za razjašnjenje okolnosti preuzimanja i dostave ili za dodatne informacije koje će Eurosenderu ili odabranom prijevozniku možda trebati.

Na dan preuzimanja i dostave, primatelj mora biti na ponuđenoj adresi između 9:00 i 18:00, ako je odabrana usluga “Standardna usluga dostave” ili “Express”, ili u vrijeme dogovoreno izravno s prijevozničko poduzeće ako je odabrana usluga “Freight”.

Vozač odabranog prijevoznika izvršit će jedan pokušaj prikupljanja ili isporuke na navedenoj adresi. Ako na navedenoj adresi nitko nije dostupan, vozač će otići. Kupac mora odmah obavijestiti Eurosender u slučaju neuspjelog prikupljanja ili isporuke pošiljke, tako da Eurosender može zatražiti još jedan pokušaj prikupljanja ili isporuke pošiljke. Ako preuzimanje ili isporuka ne budu uspješni u dan predviđen iz razloga koji se ne odnosi na odabranog prijevoznika, drugi zahtjev za naplatu ili dostavu može rezultirati dodatnim troškovima koje snosi kupac. Odabrani prijevoznik ima pravo isporučiti pošiljku na alternativnu adresu (susjedna adresa, lokalni poštanski ured ili drugo mjesto isporuke). Ako pošiljka nije preuzeta u roku od sedam (7) kalendarskih dana od prvog pokušaja isporuke ili je pošiljka neprimjereno zapakirana ili je pošiljka oštećena, prevelika ili preteška, odabrani prijevoznik zadržava pravo vratiti pošiljku na adresa za preuzimanje na trošak kupca.

Eurosender ne jamči prijevoz i dostavu pošiljke na drugu adresu nego što je to klijent u početku naznačio prilikom rezervacije usluga prijevoza putem web stranice Eurosender.com. Eurosender može samo obavijestiti prijevoznika o promjenama adrese dostave na zahtjev kupca. Eurosender niti prijevoznik ne mogu biti odgovorni ako pošiljka nije isporučena na adresu koja je navedena nakon korištenja naljepnice za pošiljku.

Prema ovim Uvjetima i odredbama, dostava se smatra učinkovitom ako:

 • pošiljku preuzme osoba dostupna na adresi dostave, bez digitalnoh ili ručnog potpisa; susjede i osobe pristupne na navedenoj adresi;
 • pošiljka se dostavlja na alternativnu adresu;
 • nakon višestrukih neuspjelih pokušaja isporuke na dostavnu adresu, pošiljka se dostavlja u jedno od skladišta odabranog prijevoznika, koje je blizu izvorne adrese za dostavu. To može prouzrokovati dodatne troškove kupcu;
 • je odabrani prijevoznik ostavio obavijest o isporuci kontaktnoj osobi za dostavu ili je to vidljivo kroz praćenje pošiljke;
 • pošiljka se dostavlja na adresu za dostavu osobi koja se lažno predstavila kao primatelj;
 • pošiljka se vraća na adresu za preuzimanje nakon maksimalnih dana u skladištu prijevoznika ili zbog neprimjerenog pakiranja ili oštećenja paketa. To može prouzrokovati dodatne troškove kupcu.

Iznimke u vezi s isporukom pošiljaka mogu se primjenjivati u određenim regijama zbog uvjeta i uobičajene prakse lokalnih prijevoznika.

Čim se dostava smatra učinkovitom, podrazumijeva se da su Eurosender i odabrani prijevoznik oslobođeni odgovornosti za prijevoz.

2.7 Dostavni rokovi

Svi su navedeni rokovi dostave okvirno procijenjeni i nisu zajamčeni. Stranka je prihvaćanjem ovih Općih uvjeta poslovanja suglasna s time da zbog raznih vanjskih okolnosti može doći do kašnjenja pri zakazanom preuzimanju ili dostavljanju pošiljke.

Prihvaćanjem ovih Općih uvjeta poslovanja se Korisnik obavezuje da će redovito pratiti rutu pošiljke i da će u slučaju bilo kakvih neobičnih podataka ili napretka, odmah obavijestiti Eurosender.

U slučaju carinskih postupaka u pojedinim državama Eurosender će pokušati napraviti sve što je u njegovoj moći kako bi pošiljka bila isporučena na vrijeme. Stranka je prihvaćanjem ovih Općih uvjeta poslovanja suglasna s time da pošiljka zbog carinskih i drugih upravnih postupaka može biti dostavljena sa zakašnjenjem.Eurosender zadržava pravo zahtijevati od stranke nadoknadu troškova koji se odnose na carinske postupke, koje je na zahtjev stranke podmirio Eurosender.

Eurosender nije dužan Stranki nadoknaditi za štete uzrokovane iz bilo kojeg razloga navedenog u drugom članku ovih Općih uvjeta poslovanja, niti je dužan nadoknaditi bilo koje vezane troškove.

3. Vrste usluga

3.1 Standardna usluga slanja

Standardna usluga odnosi se na sve standardne pošiljke unutar EU-a.

Prilikom rezervacije usluge prijevoza “Standardno slanje”, kupac se slaže da će pošiljka biti dostupni na adresi za preuzimanje od 9:00 do 18:00. Zbog nepredviđenih događanja vezanih za kurirsku službu, preuzimanje se može obaviti prije ili nakon navedenog vremena. Rijetko, zbog nepredviđenih čimbenika, kurirska služba može preuzimanje zakazati za sljedeći radni dan.

Ako kurirska služba nije preuzela pošiljku na datum preuzimanja, klijent, prema ovim Uvjetima i odredbama, preuzima odgovornost da će Eurosender odmah obavijestiti o toj činjenici, tako da Eurosender može dogovoriti s kurirskom službom drugi pokušaj preuzimanja.

Standardno pakiranje je kartonska kutija, koja se sastoji od dva ili više slojeva kartona. Klijent može također koristiti kofer koji mora omotati zaštitnom folijom, ali kurirska tvrtka može smatrati kofer neprimjerenim pakiranjem i zadržava pravo odbijanja rikupa/dostave u navedenom slučaju. Predmeti nepravilnog oblika, poput kofera moraju biti pažljivo umotani u plastičnu foliju(uključujući kotače i ručke) tako da oštri predmeti kofera ne mogu oštetiti ostale pošiljke. Prikladna ambalaža mora izmežu ostalih karakteristika, biti otporna na pad s vidine od jednog (1) metra. Ni kurirska tvrtka niti Eursender nisu odgovorni za bilo kakvu štetu nastalu na ambalaži tijekom prijevoza. Većina kurirskih tvrtki kofere smatra sredstvom za pakiranje. Plastične vrećice, putne torbe i plastične kutije nisu dopuštene kao metode pakiranja.

Svaki paket mora se predati vozaču odabranog davatelja kurirske usluge kao jedan komad. Ako kupac namjerava poslati više paketa, prilikom narudžbe treba staviti točan broj paketa koji želi poslati. Pakiranje nekoliko paketa zajedno i isporuka kao jedna jedinica vrlo je opasno i može se obaviti samo na rizik kupca jer se za svaku prijavljenu pošiljku izrađuje samo jedna naljepnica.

Nijedan paket ili kofer ne smiju prelaziti sljedeće dimenzije:

 • Maksimalna dužina: 175 cm; I
 • Duljina + 2 puta širina + 2 puta visina ne smije prelaziti 300 cm.

Za potrebe povezane s ovim Uvjetima i odredbama, duljina predstavlja najdužu stranu paketa ili kovčega.

3.1.1 Najraniji mogući prikup

U slučaju da za rutu koju odabere kupac Eurosender nudi opciju “Najraniji mogući datum”, korisnik se mora s odabranim prijevoznikom izravno dogovoriti o vremenu i datumu preuzimanja te isprintati naljepnicu koju je zaprimio na e-mail. Eurosender nije odgovoran za koordinaciju vremena i datuma preuzimanja. Preuzimanje neće biti dok se kupac i odabrani prijevoznik ne utvrde određeni datum i vrijeme.

Ovisno o raspoloživosti i rutama dostave koje organizira prijevoznik, datum preuzimanja može se ugovoriti već istog dana kada je korisnik rezervirao prijevoz putem Eurosender.com.

Kada rezervira usluge prijevoza s opcijom “Najraniji mogući datum”, kupac se slaže da će paket ili kofer biti dostupni na adresi za preuzimanje odabranog prijevoznika kako bi ga mogli prikupiti na datum i vrijeme, izravno dogovoreni između korisnika i prijevoznika.

3.2 Ekspres

Kupac može rezervirati Express uslugu za otpremu paketa, paleta i omotnica s dokumentima koji nisu ograničeni na zemlje EU.

3.2.1 Težina i dimenzije

Nijedan paket ne smije prelaziti sljedeću težinu i dimenzije:

 • Maksimalna težina: 70 kg
 • Maksimalne dimenzije: 120 x 80 x 80 cm
 • Maksimalna ukupna težina pošiljke: 3.000 kg

Ako paket prelazi maksimalnu težinu i / ili dimenzije, kupcu će se naplatiti dodatni trošak za otpremu.

Nijedna paleta ne smije prelaziti sljedeću težinu i dimenzije:

 • Maksimalna težina: 1.000 kg
 • Maksimalne dimenzije: 120 x 120 x 160 cm
 • Maksimalni broj paleta: 10

To su maksimalne dimenzije. Ako paleta prelazi maksimalnu težinu i / ili dimenzije, pošiljka se neće otpremati i klijent neće imati pravo na naknadu. Sve cijene nude se za palete koje se mogu slagati. Nadoplata za palete koje se ne mogu slagati se može ugovoriti.

3.2.2 Slanje omotnice

Kupac može poslati dokumente i osobne iskaznice ako koristi kovertu u usluzi ekspresne isporuke. U slučaju korišćenja Ekspres usluge za isporuku omotnica, kupac ima i mogućnost kupnje proširene odgovornosti prijevozničke tvrtke do 400 EUR po pošiljci ali uz to neće moći kupiti i drugo dodatno osiguranje pošiljke.

Maksimalna težina: do 500 g po kuverti, do 2 kg po pošiljci

Maksimalne dimenzije: 35 x 28 x 1 cm

3.2.3 Carinski postupak i dokumentacija

U slučaju da ruta koju je odabrao kupac uključuje zemlju koja u trenutku slanja narudžbe nije članica Europske unije, kupac je svjestan i pristaje na sljedeće:

Pošiljatelj je odgovoran dostaviti orginal ili kopiju izvorne komercijalne fakture ili bilo kojeg drugog dokumenta koji zahtijeva prijevoznička tvrtka i/ili carinska uprava. Ako bilo koje carinsko tijelo zahtijeva dodatnu dokumentaciju radi potvrđivanja uvozno/izvozne deklaracije, pošiljatelj je dužan dostaviti potrebnu dokumentaciju o svom trošku. Ako kupac šalje nekomercijalne predmete, proforma može se koristiti kao dokaz vrijednosti za svrhu carinskog postupka. Ako su sadržaj pošiljke bilo kakvi dokumenti i/ili tiskane novine, časopisi, rukopisi itd., obično originalni računi nisu potrebni.

Orginal ili kopija izvorne trgovačke fakture ne bi trebala uključivati PDV na raspodjelu cijena.

Prijevoznik može odbiti preuzimanje ili čak vratiti pošiljke natrag pošiljatelju, uz dodatne troškove za koje je isključivo odgovoran kupac, u slučaju da dokumentacija nije dostavljena ili nije u skladu s propisima.

Pošiljatelj potvrđuje da će sve izjave i informacije koje se odnose na izvoz i uvoz pošiljke biti istinite i točne te priznaje da u slučaju da su neistinite ili lažne izjave o pošiljci ili bilo kojem njezinom sadržaju napravljene, mogu prouzrokovati građanski zahtjev i / ili kazneni progon te kazne koje uključuju oduzimanje i prodaju pošiljke.

U mjeri u kojoj možemo kupcu dragovoljno pomoći u ispunjavanju potrebnih carinskih i drugih formalnosti, takva će se pomoć pružiti na vlastiti rizik. Slažete se da ćete nas obeštetiti i smatrati nas bezopasnima od bilo kakvih potraživanja koja mogu biti podnesena protiv nas koja proizlaze iz informacija koje nam dostavite i svih troškova koje ćemo snositi u vezi s tim, te platiti administrativnu naknadu koju vam možemo naplatiti za pružanje usluga opisanih u ovo stanje.

Sve carinske pristojbe, porezi (uključujući, ali ne ograničavajući se na PDV ako je primjenjivo), kazne, troškove pohrane ili druge troškove koje Eurosender ima kao posljedica radnji carinskih ili drugih državnih tijela ili neuspjeh pošiljatelja ili primatelja da dostavi odgovarajuću dokumentaciju bit će naplaćeni kupcu ili primatelju pošiljke. U slučaju da Eurosender odluči naplatiti primatelju i primatelj odbije platiti nastale troškove, kupac se obvezuje da će nam ih platiti zajedno s našom naknadom za uključenu upravu, kao i bilo kakve dodatne troškove koje ćemo snositi.

Pošiljatelj potvrđuje da sadržaj pošiljke nije ograničen IATA-om, ICAO-om, IMDG-om ili ADR-om i da ne sadrži zabranjene tvari i, u slučaju da one jesu dio sadržaja pošiljke, kupac je dužan obavijestiti Eurosender prije preuzimanja. Prijevoznik također može jednostrano odbiti bilo koji drugi predmet koji se ne može sigurno ili legalno prevoziti.

Nastojat ćemo ubrzati sve formalnosti carinjenja vaše pošiljke, ali nismo odgovorni za bilo kakva kašnjenja, gubitke ili štetu prouzročenu intervencijom ili radom sa strane carinskih službenika ili drugih državnih tijela.

3.2.4 Preuzimanje i isporuka

Prijevoznik može odbiti preuzimanja u slučaju da se usluga ne može pružiti iz bilo kojeg razloga koji je izvan kontrole Eurosendera, kao što su udaljene lokacije ili sankcije uvedene u državi preuzimanja (embargo).

Za isporuku pošiljke bit će dva pokušaja isporuke. Pošiljke se ne mogu isporučiti u poštanske pretince. Pošiljke se dostavljaju na adresu primatelja koju je dao kupac, ali ne nužno i na ime primatelja osobno. Primatelj može biti obaviješten o nadolazećoj isporuci ili propuštenoj isporuci. Primatelju se mogu ponuditi alternativne mogućnosti isporuke, poput isporuke na drugi radni dan, za isporuku bez potpisa, preusmjeravanje ili preuzimanje u vašem najbližem servisnom mjestu. Moguće je doplata za promjene adrese za isporuku.

Ako se pošiljka smatra neprihvatljivom ili je podcijenjena u carinske svrhe, ili primatelj ne može biti identificiran ili lociran, ili primatelj odbija isporuku ili plaćanje carinskih ili drugih troškova pošiljanja, prijevoznik će uložiti razumne mjere za povratak pošiljke pošiljatelju na trošk kupca, ukoliko se takva pošiljka može biti puštena u tranzit, odložena ili prodata, a da pri tome ne nastane nikakva odgovornost za kupca. Prijevoznik može uništiti svaku pošiljku u slučaju da bilo koji zakon sprječava vraćanje pošiljatelju, kao i svaku pošiljku koja sadrži zabranjene tvari.

3.2.5 Osiguranje

Prijevoznik je odgovoran za svaku pošiljku prema međunarodnim konvencijama koje su zadane u odredbi 4.3. kupac može kupiti dodatno osiguranje uz naknadu. Pošiljka će biti osigurana za iznos vrijednosti koji je kupac iskazao u postupku naručivanja, ograničavajući se na maksimalno moguće osiguranje u iznosu od 500.000 EUR po pošiljci.

3.3 Teretni transport

Prilikom narudžbe usluga prijevoza uslugom kombi isporuka, LTL / FTL ili individualna ponuda stranka je suglasna da će paketi, kovčezi ili palete biti spremni za preuzimanje na adresi preuzimanja između 8.00 i 18.00 sati. Odabrani prijevoznik će kontaktirati stranku prije ili na dan preuzimanja kako bi potvrdila preuzimanje. Bez ugovora za točan datum i vrijeme između stranke i prijevoznika, neće doći do preuzimanja. Zbog nepredvidljivih okolnosti, koje se odnose na odabranog prijevoznika, preuzimanje može se dogoditi čak i poslije zakazanog dana preuzimanja. Rijetko, zbog nepredvidljivih prilika, odabrani prijevoznik mogao bi preuzimanje zakazati za sljedeći radni dan.

Kupac mora obavijestiti Eurosender o pakiranju svoje pošiljke i bilo kojim posebnim zahtjevima kako bi prikupio ili isporučio svoju pošiljku. Nakon potvrde narudžbe, bilo koji dodatni zahtjev može prouzrokovati dodatne troškove i kašnjenja usluge koje snosi kupac.

Ako vozač odabranog prijevoznika nije prisutan na preuzimanju na dogovoreni datum, kupac, prema ovim Uvjetima i odredbama, preuzima odgovornost da će o toj činjenici odmah obavijestiti Eurosender, kako bi se Eurosender mogao dogovoriti s prijevoznikom za drugi pokušaj preuzimanja.

Pošiljka mora biti spremna za prijevoz u trenutku kad vozač odabranog prijevoznika dođe na preuzimanje. To znači da svi predmeti koji se trebaju prevoziti moraju biti pravilno zapakirani i pripremljeni za prijevoz. U slučaju palete, pošiljka treba biti pravilno zapakirana, fiksirana unutar palete koja se može slagati i osigurana za prijevoz. Kupac je jedini odgovoran za nabavu palete na vlastiti način. U nekim zemljama preuzimanja Eurosender se može dogovoriti da prijevoznik donose paletu u trenutku preuzimanja. U tim slučajevima kupac mora dogovoriti ovu dodatnu uslugu s Eurosenderom prije potvrde preuzimanja.

Kupac je jedini odgovoran za osiguranje da se odgovarajuća naljepnica postavi na odgovarajuću pošiljku ili paletu, čak i u slučajevima kada prijevoznik postavlja naljepnicu.U trenutku preuzimanja ili nakon što pošiljka stigne do skladišta, vozač odabranog prijevoznika lijepi identifikacijsku naljepnicu na pošiljku i, ako usluga uključuje, pruža podatke o praćenju, koje Eurosender prosljeđuje kupcu u što kraćem roku.

Svi teretni prijevozi rezervirani na Eurosender.com obavljaju se u skladu s Konvencijom o međunarodnom cestovnom prijevozu robe (CMR), jer se također rješavaju bilo kakvi sporovi ili zahtjevi koji proizlaze iz usluge koju obavlja nadležni prijevoznik.

3.3.1 Dostava kombijem

Prilikom naručivanja usluge “Dostava kombijem”, stranka se slaže kako će pošiljka biti spremna te pravilno zapakirana i osigurana za transport na adresi prikupa. Prikup obavlja izvršitelj logističkih usluga od 8:00 do 20:00 sati. Odabrani izvršitelj logističkih usluga stranku će kontaktirati prije ili prilikom dolaska na adresu prikupa. U rijetkim situacijama, a uslijed nepredviđenih vanjskih okolnosti i utjecaja povezanih s izvršiteljem logističkih usluge, prikup može biti izvršen prije ili nakon prvotno zakazanog datuma.

Ukoliko se vozač izvršitelja logističkih usluga ne pojavi na prvotno zakazni datum prikupa, stranka je dužna o tome odmah obavijestiti Eurosender kako bi Eurosender provjerio stanje s izvršiteljem logističkih usluga i zakazao novi prikup u najkraćem mogućem roku.

Stranka je dužna obavijestiti Eurosender o načinu pakiranja pošiljke te ukoliko postoje posebni uvjeti prilikom prikupa pošiljke. Stranka se slaže kako vozač vozila izvršitelja logističkih usluga nije obvezan pomoći prilikom utovara/istovara pošiljke te da se ovakva usluga smatra posebnim uvjetom prilikom utovara/istovara i kao takva mora biti zatražena prilikom naručivanja. Nakon što je narudžba potvrđena, naknadne promjene mogu prouzročiti odgode prikupa te dodatne troškove koje snosi stranka. Također, ukoliko pošiljka ima veće dimenzije ili težinu od one prvotno iskazane prilikom naručivanja, postoji mogućnost dodatnih troškova.

Stranka se slaže s tim da usluga „Dostava kombijem“ ne uključuje praćenje pošiljke u stvarnom vremenu. Stranka uvijek može pristupiti informacijama o statusu pošiljke tako da kontaktira korisničku podršku u Eurosenderu koji provjeravaju staus pošiljke izravno s izvršiteljem logističkih usluga.

Stranka je unaprijed obaviještena o procijenjenom vremenu dostave. Vozač izvršitelja logističkih usluga kontaktirat će primatelja prije/prilikom dolaska na dostavu adresu. Ukoliko primatelj nije dostupan na dostavnoj adresi, vozač će čekati na adresi dok stranka ne organizira istovar pošiljke prema dogovoru. Stranka se slaže s tim da čekanje vozača na adresi može prouzročiti dodatne troškove koje snosi stranka.

3.3.2 Manje od kamionskog tereta (LTL) i puni kamionski teret (FTL)

Prilikom rezervacije usluge “LTL” ili “FTL”, kupac se slaže da će pošiljka biti dostupna, pravilno upakovana i osigurana za prijevoz na adresi preuzimanja da bi je prijevoznik mogao preuzeti od 08:00 do 20:00 ili prema na dogovor prije prikupljanja. Izabrani prijevoznik kontaktirat će kupca po njegovom dolasku na adresu za preuzimanje. U rijetkim prilikama, zbog nepredviđenih čimbenika povezanih s odabranim pružateljem logističkih usluga, preuzimanje se može obaviti prije ili nakon zakazanog datuma.

Usluge LTL i FTL pružaju prijevoznici koji koriste poluprikolice, prikolice ili dostavne kamione.

Kupac je odgovoran za utovar i istovar pošiljke i na mjestu za utovar / istovar osigurati viljuškar i utovarnu/istovarnu rampu.

Kupac mora obavijestiti Eurosender o ambalaži svoje pošiljke i bilo kojim posebnim zahtjevima kako bi je mogao prikupiti ili dostaviti. Kupac razumije da vozač prijevoznika nije obvezan pomagati pri utovaru i / ili istovaranju pošiljke te da ovu vrstu pomoći mora zatražiti zasebno tijekom postupka rezervacije. Nakon potvrde narudžbe, bilo koji dodatni zahtjev može dovesti do kašnjenja isporuke i može prouzrokovati dodatne troškove, koje snosi kupac. Nadalje, mogu se primijeniti i dodatne naknade u slučaju da je prikupljena pošiljka teža ili veća od rezervirane tijekom postupka naručivanja.

Kupac razumije da usluga “LTL / FTL” ne uključuje podatke o praćenju u stvarnom vremenu. Kupac je uvijek u mogućnosti dobiti informacije o tranzitu pošiljke ako kontaktira Eurosenderov tim za podršku, koji će provjeriti najnovije informacije o tranzitu izravno s prijevoznikom.

Kupca se o predviđenom vremenu isporuke obavještava unaprijed. Prijevoznik će kontaktirati primatelja po njegovom dolasku na adresu za dostavu. Ako primatelj nije dostupan na adresi za dostavu, vozač će čekati na adresu dok kupac može organizirati istovar pošiljke, prema dogovoru. Kupac je svjestan da svako nepotrebno čekanje vozača može rezultirati dodatnim troškovima koje će snositi kupac.

3.3.3 Individualna ponuda

Ako nije moguća rezervacija određenog prijevoza za trenutne cijene na platformi (zbog nestandardnih dimenzija ili posebnih zahtjeva pošiljke), kupac bi trebao podnijeti zahtjev za individualnu ponudu. To bi trebalo zatražiti putem našeg obrasca za individualnu ponudu (https://www.eurosender.com/individual-offer) ili poslati e-mail na sales@eurosender.com sa sljedećim podacima:

 • broj paleta ili paketa koje treba poslati;
 • točne dimenzije pošiljke (visina, širina i dužina), bez okvirnih informacija;
 • točna težina pošiljke, bez okvirnih informacija;
 • sadržaj i vrijednost pošiljke;
 • kompletnu adresu za preuzimanje i dostavu pošiljke;
 • specifikacije ako je korisnik zainteresiran za kupnju dodatnog osiguranja.

Eurosender će u najkraćem mogućem roku pripremiti ponudu za kupca i savjetovati ga o svim potrebnim podacima. Ponuđene cijene vrijede samo za palete koje se mogu slagati. Ako kupac potvrdi takvu ponudu, ali pripremi paletu koja se ne može skupiti za prijevoz od strane prijevoznika, sve dodatne troškove koji nastanu snosi kupac.

4. Žalbeni postupak

4.1 Odgovornost za pošiljku

Eurosender je administrator internetskog rezervacijskog sustava za rezervacijo prijevoznih usluga i kao takav nije odgovoran za bilo kakav gubitak ili štetu paketa, kofera ili paleta i njihovih sadržaja. Eurosender surađuje samo s visokokvalitetnima prijevoznicima , tako da je gubitak / šteta iznimno rijetka.

Za preuzimanje, prijevoz i dostavu pošiljka, kojih narudžba za preuzimanje, prijevoz i dostavu bila je odana na portalu Eurosender.com odgovorni su prijevoznici.

Korisnik treba biti svjestan da se paketi, kofer i palete prekrcavaju i klasificiraju s opremom za automatsko sortiranje i mehaničke obrade, zato trebaju biti, bez obzira na pažljivo postupanje prijevoznika, odgovarajući zapakirani. Klijent je odgovoran za pakiranje pošiljke.

4.2 Žalbeni postupak u vezi Eurosender-ove usluge

Eurosender djeluje kao Komisionar, a ne kao špediter prilikom administriranja internetske platforme za usluge prijevoza. Eurosender je isključivo odgovoran za izbor prijevoznika, a nikad za izvršenje prijevoza. Kako se navodi, u slučaju da kupac ima pritužbi u vezi s uslugama Eurosendera kao agencijskog posrednika, kupac će morati započeti postupak žalbe.

Kako bi započeo interni postupak žalbe, kupac treba pismeno obavijestiti Eurosender slanjem e-maila na claims@eurosender.com ili preporučeno pismo Eurosenderu SARL, 9 Rue du Laboratoire, LU-1911, Luksemburg, u prilogu sljedećeg:

 1. detaljan opis žalbe;
 2. u idealnom slučaju, ime ili imena osoba iz Eurosendera s kojima je kupac bio u kontaktu;
 3. kopiju e-pošte koja potvrđuje narudžbu; I,
 4. kopiju svih komunikacija putem e-pošte koje razmjenjuju klijent i Eurosender tim.

Ako kupac uredno ne obavijesti Eurosender ili ne dostavi svu potrebnu dokumentaciju pismu, žalbeni postupak neće započeti.

Nakon što primi potpunu žalbu, Eurosender će slučaj proslijediti Odjelu za odštetne zahtjeve koji će preuzeti vaš slučaj. Eurosenderov odjel za odštetu će poslati kupcu odgovor na prigovor u roku od trideset (30) dana od primitka žalbe.

4.3 Osiguranje, odgovornost i vrijednost koju osiguranje pokriva

Eurosender ne djeluje kao društvo za osiguranje. Paketa osiguranja pošiljka na nudi Eurosender; nude ih direktno prijevoznici ili društva za osiguranje na temelju ugovora sklopljenih s davateljima prijevoznicima ili Eurosenderom. Dakle, uvjeti poslovanja društava za osiguranje kao npr. Ergo ili Lloyds i prijevoznici primjenjuju se u svih pitanjima koja se odnose na osiguranje pošiljka, kojih prijevoz bio je naručen na našoj web stranici.

Sve narudžbe za prijevoz paketa ili kofera, napravljene putem web stranice Eurosender.com za usluge ”Standardne usluge slanja paketa + kovčezi” ili ” Flexi” uključuju osiguranje do vrijednosti 200 EUR, kojeg nude prijevoznici . Premija osiguranja već je uključena u osnovnu cijenu pošiljke. Vrijednost koju pokriva osiguranje namijenjena je pokrivanju nastalih troškova u slučaju gubitka ili oštećenja paketa. Naknada za osiguranje ne pokriva troškove prijevoza za izgubljene i oštećene pakete.

Sve narudžbe za cestovni prijevoz, osigurana su u skladu s Konvencijom o ugovoru za međunarodni prijevoz robe cestom (CMR). Sve narudžbe za zračni prijevoz osiguravaju se u skladu s Montrealskom konvencijom ili Varšavskom konvencijom ukoliko je to primjenjivo.

Ako pošiljka sadrži predmete veće vrijednosti u odnosu na maksimalno pokriće osiguranja, korisnik je dužan kupiti dodatno osiguranje izravno na našoj web stranici. Dodatno osiguranje mora biti rezervirano u postupku naručivanja i naplaćuje se prema cjeniku odabranog prijevoznika ili osiguravajućeg društva. Da bi kupac kupio dodatno osiguranje, mora prihvatiti politike primjenjive na odabrani paket dodatnog osiguranja, naime DTV Cargo Policy Open, DTV Cargo Policy All Risks i odbitni odricanje odgovornosti primjenjivo na osiguranje kod ERGO Versicherung AG.

Na zahtjev kupca, Eurosender će odustati od svih zahtjeva i prava proizašlih iz transakcija, zaključenih u svoje ime i u ime kupca, uključujući i potraživanja pod odgovornošću odabranog prijevoznika za neispunjavanje ili nepropisno ispunjenje usluge prijevoza. Kupac je tada dužan sam nadoknaditi ili podmiriti potraživanja i prava protiv prijevoznika.

U slučaju gubitka ili oštećenja pošiljke, Eurosender nudi korisničku podršku u podnošenju pritužbi odabranom prijevozniku. Međutim, odluku o prihvatljivosti osiguranja donosi isključivo prijevoznik ili osiguravajuće društvo.

Zahtjev za oštećenje ne može se pokrenuti u slučaju oštećenja ambalaže (kartonske kutije, kovčega), već samo sadržaja pošiljke. Uz to, osiguranje se ne odnosi na sadržaj pošiljke u slučaju:

 • neprimjereno pakiranje;
 • nekonvencionalne pošiljke;
 • prijevoz zabranjenih stvari;
 • prijevoz elektroničkih uređaja (poput televizora, mobilnih telefona, računala i druge elektroničke opreme) bez originalne ambalaže;
 • prijevoz rabljenih elektroničkih uređaja;
 • pošiljke za koje se isporuka smatra učinkovitom u skladu s odjeljkom 2.6 ovih Uvjeta;
 • dizajnerska ili krojena odjeća i obuća. Odjeća i obuća, u cjelini, mogu se nadoknaditi samo do 200 EUR po stavci.
 • U slučaju korištenja usluge “Standardna usluga slanja”, maksimalna naknada osiguranja iznosi 1000 EUR po stavci;
 • prijevoz glazbenih instrumenata koji nisu zaštićeni prema njihovoj osjetljivosti. Tvrdo kućište ili slično pakiranje s dovoljno unutarnje zaštite je minimalni standard;
 • štete uzrokovane terorizmom, prirodnim katastrofama;
 • nedostatak dokaza kupca (fotografskog ili pismenog materijala) koji dokazuju da je paket bio u besprijekornom stanju prije prikupljanja; ILI,
 • potraživanja koja nisu potkrijepljena dokazima o stvarnoj vrijednosti oštećene ili izgubljene stvari. Jedini prihvatljivi dokaz vrijednosti je originalna faktura (stopa PDV-a i amortizacija u skladu s tim oduzimaju se od originalne cijene predmeta).
 • kršenje ovih Uvjeta od strane klijenta na bilo koji način.

Uz popis zabranjenih stavki u točki 2.5, nijedna polica osiguranja, osim ako to izričito ne potvrdi prijevoznik ili dotično osiguravajuće društvo, neće biti prihvaćena za sljedeće stavke:

 • cvijeće i druge biljke;
 • duhan i alkohol;
 • hrana (uključujući hranu u tekućem obliku);
 • predmeti velike vrijednosti;
 • predmeti sa sentimentalnom vrijednošću;
 • krhki predmeti, poput stakla i porculana;
 • nakit, zlato i drugi dragocjeni ili poludrago kamenje i metali;
 • antikviteti, slike, umjetnička djela.

Vozaču odabranog prijevoznika dopušteno je odbiti prikupljanje pošiljki koje su očito neadekvatne (preteške, prevelike, neadekvatno upakirane), ali nije obvezan provjeriti adekvatnost ambalaže ili sadržaja pošiljke. To znači da vozač odabranog prijevoznika još uvijek može prihvatiti pošiljku čak i ako nije zapakirana u skladu s ovim Uvjetima ili ako sadrži predmete na popisu zabranjenih. Eurosender ili odabrani prijevoznik nisu obvezni provjeriti komentare kupaca prilikom narudžbe na našoj web stranici. Čak i ako je kupac spomenuo da predmeti koji se isporučuju nisu u skladu s uvjetima, narudžba se i dalje može proslijediti prijevozniku koji može izvršiti prijevoz. U takvom slučaju sve dodatne troškove povezane s pošiljkom predmeta neadekvatne ambalaže ili sa zabranjenim sadržajem snosi isključivo kupac. Nadalje, ako se kupi, dodatno osiguranje neće se primjenjivati na te stavke.

Eurosender neće biti odgovoran za bilo kakvu štetu, gubitak, neuspjeh ili kašnjenje u preuzimanju, prijevozu ili isporuci ili za bilo kakve druge štete ili troškove proizašle iz usluga prijevoza, zatražene putem web portala Eurosender.com. Eurosender nije odgovoran za gubitak zarade nastao u bilo kojem od gore opisanih brojeva.

4.3.1 Žalbeni postupak u slučaju oštećenja ili gubitka

U slučaju gubitka, Eurosender pruža korisničku podršku u podnošenje žalbe prijevoznicima. Međutim, odluka o dopustivosti od osiguranja se sastoji isključivo od strane prijevoznik ili osiguravajuće tvrtka.

U slučaju oštećenja paketa, kofera ili paleta, mora osoba odgovorna za preuzimanje pošiljke to prijaviti prijevozniku. Sve štete pošiljka moraju biti prijavljene u trenutku isporuke pošiljke, ispunjavanjem izvješće štete s vozačem ili potpisivanjem uz rezervu dokaz o isporuci. Inače, odabrani prijevoznik ili osiguravajuća tvrtka može odbiti svaki zahtjev za naknadu štete.

Da biste pokrenuli postupak za isplatu osiguranja kod odabranog prijevoznika Eurosender mora primit podatke naveden u ovom sastavku na e-mail adresu claims@eurosender.com.

Ako pošiljka nije dostavljena u roku od pet (5) dana od predviđenog datuma isporuke, mora stranka odmah u pisanom obliku obavijestiti Eurosender s slanjem e-maila na help@eurosender.com i navesti u obavijesti, također dostaviti:

 1. popis sadržaja pošiljke i njene vrijednosti;
 2. vanjski opis pošiljke;
 3. podatak o načinu ambalažiranja;
 4. kopiju elektronske poruke u kojoj je Eurosender potvrdio primitak narudžbe; I,
 5. kopiju potvrde o predaji paketa, potpisane od strane osobe koja je na adresi preuzimanja predala pošiljku odgovornom prijevozniku.

Ako je pošiljka isporučena oštećena, kupac mora pismeno obavijestiti Eurosender u roku od dva (2) radna dana nakon primitka oštećene pošiljke, u prilogu sljedećeg:

 1. zapisnik, potpisan od prijevoznika i stranke;
 2. fotografije, s kojih je jasno vidljivo oštećenje (stanka mora priložiti sliku pošiljke prije i poslije preuzimanja, koje jasno pokazuju štetu na pošiljki ili predmetu koje su se dogodile tijekom ili kao posljedica transporta);
 3. popis sadržaja pošiljke i njene vrijednosti;
 4. adresu, na kojoj može prijevoznik pregledati i po potrebi odvede oštećene stvari; I,
 5. potvrdu, da je bila pošiljka na adresi preuzimanja predana prijevozniku.

Ako stranka ne obavijesti Eurosendera na gore definiran način ili ne priloži svih potrebnih priloga u mail i šalje ih na e-mail claims@eurosender.com, smatrat će se da obavijest nije bila poslana.

U slučaju oštećenja pošiljke, stranka je dužna na vlastite troškove čuvati paket, kofer ili paletu u stanju u kojem je bio/la dostavljen/a, do završetka postupaka osiguranja. Ako je pošiljka oštećena izvana, stranka mora fotografirati štetu prije uzimanja robe iz paketa.

U slučaju da Stranka kod dostave primijeti da su neke stvari nestale iz pošiljke, može se pokrenuti postupak potraživanja. Stranka mora osigurati Eurosenderu putem e-pošte isto dokumentaciju kao u slučaju oštećenja, uključujući i fotografije paketa prije preuzimanja i nakon dostave, koja dokazuje da je paket bio otvoren/oštećen tijekom transporta koji bi rezultirao nedostatak sadržaja.

Nakon primitka svih potrebnih dokaza će Eurosender, na zahtjev stranke, zajedno sa svima prilozima, koje je dobio od stranke, odabranom prijevozniku poslat zahtjev za priznanje osiguranja. Donošenje odluke o prihvatljivosti isplate osiguranja je isključivo odgovornost prijevoznika ili društva za osiguranje, koja imaju s prijevoznikom, ili s Eurosenderom napravljene ugovore. Prijevoznik i osiguravajuća društva koje imaju postojeće ugovore s Eurosenderom mogle bi trebati čak i dva (2) mjeseca prije nego će podnjeti odluku o dopustivosti zahtjeva za odštetu.

Pritužbe uvijek prvi uzme u obzir prijevoznik. Kada odabrani prijevoznik odlučuje odbiti žalbeni postupak, i društvo za osiguranje zadržava isključivo pravo da odbije žalbeni postupak. Prijevoznik i društvo za osiguranje uzme u obzir svaki pojedinačni slučaj te na osnovi dostavljene dokumentacije, te u skladu s općim uvjeti, odlučuje o iznosu novca za osiguranje. Kod odlučivanja o visini novca za osiguranje, prijevoznik je dužan uzeti u obzir opseg štete (ili je predmet još uvijek upotrebljiv ili ne). U slučaju da predmeti nisu potpuno novi, od vrijednosti novog predmeta može se odbiti amortizacija. Kada su na fakturi evidentirani i troškovi usluge i PDV-a, oni se ne uzimaju u obzir kod izračuna iznosa osiguranja.

Eurosender zadržava pravo da u bilo kojem trenutku i bez potrebe objašnjenja, odbije zahtjev zbog nepotpunih, zbunjujućih, kontradiktornih ili lažnih podatka dobivenih od stranke. U takvom slučaju, Eurosender neće priznati bilo koje daljnje zahtjeve od stranke ili od treće strane u vezi sa strankom. Eurosender ne priznaje nijednog pružatelja alternativnog rješavanja sporova.

5. Pravo koje se primjenjuje i sudska nadležnost

Osim ako kogentna pravila države u kojoj stranka ima prebivalište na određuju drugačije:

 • budu ovi Opći uvjeti poslovanja i ugovori, kojih su dio ovi Opći uvjeti poslovanja, interpretirani s obzirom na luksemburški zakon;
 • bude o svih sporova koji proizlaze iz ovih Općih uvjeta poslovanja ili ugovora, kojih su dio ovi Opći uvjeti poslovanja, odlučilo nadležno sudište prema luksemburškom zakonu; I,
 • u slučaju razlika u značenju između različitih prijevoda ovih Općih uvjeta poslovanja, prednost će imati tekst izvorno napisan u engleskom jeziku.

Pravila o zaštiti privatnosti

Eurosender SARL, posvećen je zaštiti i poštivanju vaše privatnosti u sklopu korištenja naše web stranice, jer zaštitu podataka smatramo ključnim stupom za izgradnju povjerenja u snažne i dugotrajne odnose. Ova Pravila o privatnosti imaju za cilj da vas informiramo koje vaše osobne podatke možemo prikupljati, u koje svrhe ih možemo koristiti i koja prava imate na njih.

U skladu s primjenjivim zakonodavstvom o zaštiti podataka, ovim putem vas obaviještavamo da smo kontrolor osobnih podataka o vama koji su prikupljeni, primljeni ili na drugi način obrađeni, kako je opisano u nastavku. Takvo zakonodavstvo uključuje Uredbu (EU) 2016/679 od 27. travnja 2016. (GDPR) i bilo koje drugo nacionalno ili nadnacionalno zakonsko pravo koje se odnosi na nas.

Odgovorna stranka u pogledu GDPR-a na ovom web mjestu je Eurosender SARL, tvrtka sa sjedištem 9 Rue du Laboratoire, LU-1911, Luksemburg i registrirana u trgovinskom registru u Luksemburgu i trgovačkim društvima pod broj B 230321 («Eurosender», «mi», «naš», «nas»). Eurosender je u svojstvu voditelj obrade dužan osigurati da se osobni podaci obrađuju na ispravan način i u skladu s primjenjivim zakonodavstvom.

Molimo pročitajte sljedeće pažljivo da biste razumjeli naše poglede i postupke u vezi s vašim osobnim podacima i kako ćemo postupati s njima. Ako se ne slažete s ovim pravilima, nemojte pristupati ili koristiti naše Usluge niti komunicirati s bilo kojim drugim aspektom našeg poslovanja.

Davanjem narudžbe ili otvaranjem računa Eurosender prihvaćate i suglasni s postupcima opisanim u ovim pravilima. Nadalje, jamčite da su sve osobe, čije ste nam osobne podatke dali u vezi s vašom narudžbom ili vašim računom, svjesne ove politike, prihvaćaju i pristaju na postupke opisane u ovim pravilima te su spremni i moći na zahtjev Povjerenik za informacije ili bilo koje drugo tijelo za zaštitu podataka, pismeno dokazati svoj pristanak i prihvaćanje.

1. Podaci koje možemo prikupljati od vas

Od vas možemo prikupljati i obrađivati sljedeće podatke:

1.1 Podatke koje ste nam povjerili

Možete nam dati podatke o sebi popunjavanjem obrazaca na https://www.eurosender.com (našoj web stranici) ili dopisivanjem s nama e-mailom, telefonskim pozivom ili na neki drugi način. To uključuje podatke koje dajete kada se registrirate za upotrebu naše web stranice, pretplatite se na naše usluge, izvršite narudžbu na našoj web stranici, ostale aktivnosti koje se obično izvode na web mjestu i kada prijavite problem s našom web stranicom. Informacije koje nam dajete mogu obuhvaćati:

 • Podatke o klijentu: vaše ime (vaše ime i prezime odnosno naziv tvrtke te ime i prezime odgovorne osobe), PDV ID broj, adresa i broj telefona, financijski i podaci o kreditnoj kartici,
 • Podatke koji se odnose na preuzimanje: (ime i prezime osobe koja predaje paket, broj telefona, adresa za preuzimanje),
 • Podatke koji se odnose na isporuku: (ime i prezime osobe kojoj će paket biti isporučen, broj telefona i adresa za isporuku),
 • Podatke koji se odnose na potvrđivanje: (email adresa),
 • Podatke koje pružate putem naših kanala za podršku, gdje možete odabrati da pošaljete informacije o problemu s kojim se suočavate prilikom slanja. Bilo da razgovarate s nekim od naših predstavnika izravno ili na neki drugi način kontaktirate naš tim za podršku, pružit ćete nam kontaktne podatke, sažetak problema koje imate i svu ostalu dokumentaciju, snimke zaslona ili informacije koje bi mogle pomoći u rješavanju problema , uključujući vrstu naprave koju koristite, njezin operacijski sustav, vrstu preglednika, IP adresu, URL stranice za preporuke i izlaza, identifikatore uređaja i podatke o padu.
1.2 Podatke koje prikupljamo automatski kada koristite Usluge

Prikupljamo podatke o vama kada koristite usluge Eurosender, uključujući i dok pregledavate naše web stranice.

 • Vaša upotreba Usluga: pratimo određene podatke o vama kada posjetite i komuniciramo s našim uslugama. Ove informacije uključuju značajke koje koristite; usluge koje ste odabrali, preferirane opcije plaćanja, često korištene adrese, veze na koje kliknete.
 • Kolačići i druge tehnologije: koristimo ih s ciljem pružanja funkcionalnosti i prepoznavanja kada pokušavate koristiti naše usluge.
1.3 Podatke koje dobijemo iz drugih izvora

Možda ćemo dobiti informacije o vama ako koristite druge usluge koje pružamo ili iz javnih registra. Također blisko surađujemo s trećim stranama (uključujući, na primjer, prijevoznike, poslovne partnere, podugovarače u tehničkim, uslugama plaćanja i dostave, reklamnim mrežama, pružateljima analitike, pružateljima podataka o pretraživanju, kreditnim referentnim agencijama) i mogu primati informacije o vama od njih.

2. Period zadržavanja informacija

Naš je cilj obraditi vaše osobne podatke u najmanjoj mogućoj mjeri. Ako točna razdoblja pohrane nisu navedena u ovoj izjavi, pohranit ćemo vaše osobne podatke samo ako je potrebno ispuniti svrhu za koju su prvobitno prikupljeni i, ako je prikladno, sve dok je to zakonom propisano.
Kad obrada osobnih podataka više nije potrebna u svrhu u koju su prikupljeni, izbrisaćemo takve osobne podatke.

3. Svrha obrade

3.1 Podatci o klijentu koje nam vi ostavljate

Navedene podatke ćemo koristiti za sljedeće:

 • izvršavamo naše obveze proizašle iz bilo kojeg ugovora sklopljenog između vas i nas i pružimo vam informacije, proizvode i usluge koje tražite od nas, uključujući da obrađujemo transakcije s vama, šaljemo vam transakcijske podatke, ovjerujete kada se prijavite, pružamo korisničku podršku i upravljamo i održavamo naše usluge;
 • pružiti vam podatke o ostalim proizvodima i uslugama koje nudimo slične su onima koje ste već kupili ili pitali, u slučaju da ste dali izravnu suglasnost za primanje ove vrste komunikacija i niste je povukli;
 • pružiti vam podatke o robama ili uslugama za koje smatramo da bi vas mogli zanimati, u slučaju da ste dali izravnu suglasnost za primanje ove vrste komunikacija i niste je povukli;
 • obavijestiti vas o promjenama u našim uslugama;
 • osigurajte da se sadržaj s naše web stranice predstavi na najučinkovitiji način za vas i za vaše računalo;
 • provesti istraživanje za razvoj: učimo o tome kako naši kupci koriste naše usluge i povratne informacije koje su nam izravno pružene kako bismo otklonili i identificirali trendove, uporabu, obrasce aktivnosti i područja za integraciju i poboljšanje naših usluga;
 • zaštititi naše legitimne poslovne interese i zakonska prava, kad god je to potrebno za nas u vezi s pravnim zahtjevima, usklađenošću, regulatornim i revizijskim funkcijama i objavljivanjima u vezi s kupnjom, spajanjem ili prodajom tvrtke.
3.2 Informacije koje nam dajete u vezi s preuzimanjem, dostavom i potvrdom

Te ćemo podatke upotrijebiti za:

 • izvršavamo naše obveze koje proizlaze iz bilo kojeg ugovora sklopljenog između vas i nas (uključujući prosljeđivanje tih podataka prijevoznicima unutar EGP-e radi organiziranja i izvršenja prijevoza);
 • pružiti vam informacije, proizvode i usluge koje tražite od nas.
3.3 Informacije koje dobijemo iz drugih izvora

Te podatke možemo kombinirati s informacijama koje nam date. Te podatke i kombinirane podatke možemo koristiti u gore navedene svrhe (ovisno o vrstama informacija koje primamo).

4. Objavljivanje vaših podataka

Ovisno o prirodi i opsegu našeg zadatka ili usluga koje se traže od nas, možemo dijeliti osobne podatke sa sljedećim primateljima u mjeri u kojoj se takvo otkrivanje ili prenošenje smatra razumnim potrebnim ili poželjnim za ispunjavanje gore spomenutih ciljeva ili kod posebno zakonitih zahtjev naših klijenata, dotični subjekti podataka. Vaše osobne podatke možemo dijeliti sa:

 • ovlašteno Eurosender osoblje smješteno u zemljama EGP-e kojima je potreban pristup informacijama za izvršenje bilo kojeg ugovora koji sklopimo s vama;
 • tvrtke koje su dio Eurosender grupe radi poslovanja i poboljšanja proizvoda i usluga;
 • odabrane treće strane, uključujući prijevoznike i ostale poslovne partnere, dobavljače i podizvođače (sve unutar zemalja EGP) za izvršavanje bilo kojeg ugovora koji sklopimo s njima ili vas, uključujući: prijevoznike, pružatelje web stranica i razvoj aplikacija, hosting, održavanje, sigurnosna kopija, pohrana, virtualna infrastruktura, procesori plaćanja, računovodstvene tvrtke, pružatelji platformi za CRM, davatelji telefonskih sustava, dobavljači sustava analitike itd.

Prilikom odabira trećih strana s kojima možemo dijeliti vaše podatke, Eurosender poduzima sve potrebne mjere opreza kako bi osigurao njihovu adekvatnu razinu zaštite u pogledu osobnih podataka.

Također možemo otkriti vaše osobne podatke trećim osobama:

 • u slučaju da prodamo ili kupimo bilo koji posao ili imovinu, u tom slučaju možemo vaše osobne podatke otkriti potencijalnom prodavaču ili kupcu takvog posla ili imovine, ali samo u slučaju kada je to nužno potrebno da se transakcija sklopi.
 • Ako smo dužni otkrivati ili dijeliti vaše osobne podatke kako bismo ispunili bilo koju zakonsku obvezu ili u svrhu izvršavanja ili primjene naših uvjeta (https://www.eurosender.com/en/terms-conditions) i drugi ugovori; ili za zaštitu prava, vlasništva ili sigurnosti Eurosendera, naših kupaca ili drugih. To uključuje razmjenu informacija s drugim tvrtkama i organizacijama radi zaštite od prijevara i smanjenja kreditnog rizika.

Eurosender želi istaknuti da svoje dužnosti prema kupcima, partnerima i osoblju shvata ozbiljno; dakle, ne otkriva podatke nikome, osim ako je to potrebno učiniti u skladu sa zakonom ili važećim i obvezujućim naredbama vlade ili regulatornog tijela, ili radi ispunjenja ugovorne obveze za koju osoba koja ima podatke dao suglasnost za obradu (kao što su prethodno navedeni slučajevi). U takvim slučajevima, vlada ili regulatorna tijela trebaju slijediti primjenjivi pravni postupak za dobivanje valjanih i obvezujućih naloga, a Eurosender pregledava takve naloge, što može prigovoriti prevelikim ili na drugi način neprimjerenim ili neprimjerenim nalozima.

Ako to nije zabranjeno ili ako postoji jasan pokazatelj nezakonitog ponašanja u vezi s korištenjem proizvoda ili usluga Eurosendera, Eurosender daje obavijest svojim kupcima prije otkrivanja kontakta s kupcem, kako bi mogli tražiti i pripremiti zaštitu od otkrivanja.

Eurosender također poduzima ozbiljne mjere opreza u vezi s transferima izvan EGP-a. Eurosender se obvezuje da neće prenositi podatke izvan EGP-a, osim ako ta država ili teritorij također ne osigura odgovarajuću razinu zaštite ili odgovarajuće zaštitne mjere, i pod uvjetom da su izvršljiva prava nositelja podataka i učinkoviti pravni lijekovi za subjekte podataka.

5. Newsletter

Možete se pretplatiti na naš newsletter preko kojeg ćete dobiti sve potrebne informacije o našim uslugama i najvažnije vijesti o promjenama na našoj platformi. Kada dođete na našu stranicu, a prijavljeni ste na vaš Google račun, možete kreirati Eurosender račun preko pop-up notifikacije. Na ovaj način automatski ćete biti prijavljeni na naš newsletter. Tada ćete primiti email dobrodošlice na naš newsletter, s kojega se možete lako i jednostavno odjaviti ako ga ne želite više primati. U ovom slučaju, vaši osobni podatci automatski će se obrisati nakon jednog (1) mjeseca.

Podatci podjeljeni s vašeg Google računa prilikom kreiranja Eurosener računa i prijave na newsletter su: vaša email adresa, ime, profilna slika – djeljenje ostalih podataka je opcionalno. Email adresa koju ste koristili za prijavu može biti korištena prilikom targetiranja naših oglasa.

Nadalje, spremamo vašu IP adresu koju ste koristili, kao i vrijeme kreiranja i potvrde računa. Ovo radimo kako bismo potvrdili vašu prijavu i, ako je potrebno, zaštitili vas od zloupotrebe vaših osobnih podataka.

U bilo kojem trenutku možete povući privolu za primanje našeg newslettera klikom na link koji se nalazi u svakokom emailu ili slanjem zahtjeva na dataprotection@eurosender.com.

6. Pravna osnova

Da bi obrada bila zakonita, kontrolor mora uvijek svoje aktivnosti obrade osobnih podataka temeljiti na jednom od pravnih osnova nabrojanih u GDPR-u. Vaše osobne podatke obradit ćemo samo kad za to imamo odgovarajuću pravnu osnovu.

Vaši osobni podaci obrađuju se kada:

 1. dali ste svoj pristanak;
 2. neophodno je za izvršenje ugovora čiji ste stranka ili kako biste poduzeli korake na vaš zahtjev prije sklapanja ugovora;
 3. potrebno je za poštivanje zakonske obveze kojoj podliježemo;
 4. to je potrebno u svrhu naših legitimnih interesa sve dok naše interese ne nadvladaju vaši interesi ili temeljna prava i slobode. Na primjer:
  • uspostaviti, ostvarivati ili braniti naša zakonska prava u slučaju pravnog zahtjeva;
  • održavanje i ažuriranje našeg popisa kontakata;
  • baviti se komunikacijom primljenom od vas, kontaktima putem telefona ili e-pošte i odgovarati na vaše upite;
  • osigurati sigurnost i stabilnost mreže i informacija.

7. Vaša prava

7.1 Pravo na pristup

Imate pravo dobiti od nas potvrdu o tome obrađuju li se osobni podaci koji se odnose na vas i, u tom slučaju, pristup osobnim podacima i relevantnim podacima u vezi s tim.

7.2 Pravo na ispravak

Imate pravo dobiti od nas bez nepotrebnog odgađanja ispravljanje netočnih osobnih podataka koji se tiču vas i uzimajući u obzir svrhe obrade, pravo na nepotpune osobne podatke.

7.3 Pravo na prigovor

Imate pravo prigovoriti na obradu vaših osobnih podataka u određenim okolnostima koje navodi GDPR.

7.4 Pravo na brisanje

Imate pravo biti zaboravljeni kad god originalne svrhe više nisu relevantne i nemamo legitimne razloge da odbijemo vaš zahtjev da budete zaboravljeni.

7.5 Pravo na ograničenje obrade

Ako se ne slažete s odlukom o obradi osobnih podataka na temelju našeg legitimnog interesa, možete zatražiti da takva obrada bude ograničena. Također možete zatražiti ograničenje obrade ako smatrate da obrađujemo pogrešne podatke ili da osobni podaci više nisu potrebni za potrebe obrade.

7.6 Pravo na prenosivost podataka

Možete tražiti prijenos svojih osobnih podataka drugoj stranci.

7.7 Pravo na povlačenje privole

Imate pravo povući svoj pristanak u bilo kojem trenutku kada se obrada osobnih podataka temeljila na vašem pristanku.

7.8 Pravo na podnošenje žalbe nadzornom tijelu

Imate pravo podnijeti žalbu tijelu za zaštitu podataka u vašoj zemlji. Ipak vas pozivamo da nas kontaktirate prije nego što uložite prigovor nadležnom tijelu.

Da biste ostvarili svoja prava, možete poslati pisani zahtjev na dataprotection@eurosender.com.

8. Obavijest o kršenju

O kršenju osobnih podataka obavijestit ćemo Državno povjerenstvo za zaštitu podataka bez nepotrebnog odgađanja i najkasnije u roku od 72 sata od otkrivanja kršenja.

Sukladno odredbama GDPR-a, klijenti i kontakti bit će osobno obaviješteni o kršenju osobnih podataka, bez nepotrebnog odgađanja, samo u slučaju kada kršenje osobnih podataka može rezultirati visokim rizikom za njihova prava i slobode.

9. Promjene pravila o zaštiti privatnosti

Sve promjene koje u budućnosti možemo izraditi u našim Pravilima o privatnosti bit će objavljene na ovoj stranici i po potrebi obaviještene putem e-maila.

Preporučujemo vam da redovito pregledavate ovu stranicu kako biste ostali informirani o svojim pravima i načinu na koji obrađujemo vaše osobne podatke.

Ova Pravila su zadnji put pregledana i ažurirana 4. ožujka 2021.

10. Ostale web stranice

Naša web stranica može s vremena na vrijeme sadržavati poveznice sa i na internetske stranice naših partnerskih mreža, oglašivača i podružnica. Ako pratite poveznicu na bilo koju od ovih internetskih stranica, vodite računa o tome kako sve internetske stranice imaju svoja pravila o privatnosti te Eurosender ne snosi odgovornost niti obvezu za pojedinačna pravila drugih internetskih stranica. Provjerite pravila prije slanja osobnih podataka na ostale internetske stranice.

11. Kontakt

Pitanja, komentari, žalbe i zahtjevi vezani uz ovu politiku privatnosti dobrodošli su i trebaju se poslati na dataprotection@eurosender.com.


Ova verzija Općih uvjeta poslovanja stupa na 4. ožujka 2021.