Odredbe i uvjeti

Odredbe i uvjeti


1. Opće odredbe

Terminologija

Sljedeće definicije bit će primjenjive u ovim Uvjetima i odredbama:

 • Pošiljka: teret koji se šalje s jednog mjesta na drugo, a sastoji se od jednog ili više predmeta.
 • Predmet: element pošiljke, kao što je omotnica, paket, paleta ili bilo koji drugi predmet koji je prikladno upakiran za slanje.
 • Nalagajuća paleta: paleta na koju se može nalagati druga paleta (s ravnom površinom tako da se na nju može staviti druga paleta) za razliku od palete koja se ne može nalagati zbog oblika, sadržaja ili pakiranja ili robe iznutra.
 • Pružatelj logističkih usluga: tvrtka koju je odabrao Eurosender koja nudi logističke usluge ili ih dodjeljuje unutar svoje mreže (na primjer prijevoznik, kurirska tvrtka, špediter i drugi).
 • Logistička usluga: usluga koja uključuje, ali nije ograničena na otpremu, prijevoz, dostavu, skladištenje, isporuku i druge usluge koje nudi (ali ne pruža izravno) Eurosender.
 • Radni dan: svaki dan osim subote, nedjelje, državnih praznika i državnih praznika u zemljama preuzimanja, tranzita ili dostave pošiljke,
 • Naplativa težina: težina izražena u kilogramima koju naplaćuje pružatelj logističkih usluga. To može biti apsolutna (masena) težina predmeta ili volumetrijska (dimenzionalna) težina, ovisno o tome što je veće.
 • Volumetrijska težina: je prostor koji artikl zauzima u odnosu na njegov volumen izračunat primjenom formule dodijeljenog pružatelja logističkih usluga. Temelji se na stvarnim dimenzijama predmeta.
 • CMR: Konvencija o ugovoru za međunarodni cestovni prijevoz robe (Ženeva, 19. svibnja 1956.).
 • Varšavska konvencija: Konvencija o objedinjavanju određenih pravila o međunarodnom zračnom prijevozu, (Varšava, 12. listopada 1929.) – primjenjive samo klauzule koje uređuju pošiljke tereta (ne prtljage).
 • Montrealska konvencija: Konvencija o ujednačavanju određenih pravila za međunarodni zračni prijevoz (Montreal, 28. svibnja 1999.) – primjenjive samo klauzule koje uređuju pošiljke tereta (ne prtljage).
 • Haško-Visbyjska pravila: Međunarodna konvencija za unificiranje određenih pravila koja se odnose na teretnice (Hag, 1924.) i njezini protokoli.
 • Referenca na zakon ili zakonsku odredbu je referenca na njegove izmijenjene ili ponovno donesene verzije i povezane podzakonske akte.
 • Vi/klijent/korisnik/on/ona: osoba ili osobe (fizičke bilo kojeg spola ili pravne osobe), koje potražuju rezervaciju logističkih usluga koje pružaju pružatelji logističkih usluga koje je odabrao Eurosender.
 • Pod osobom se podrazumijeva svaka fizička osoba koja djeluje u okviru ili izvan okvira gospodarske djelatnosti (trgovina, poduzeće, obrt, slobodne profesije) ili svaka pravna osoba.
 • Referenca na bilo koju stranu bilo kojeg ugovora koji Eurosender može sklopiti unutar ovih Odredbi i uvjeta također uključuje njegove nasljednike.
 • Registrirani korisnik: osoba s postojećim i aktivnim korisničkim računom na Eurosender.com koju platforma smatra takvom samo kada se uspješno prijavi na korisnički račun.
 • Gostujući korisnik: osoba koja koristi bilo koju od usluga koje nudi Eurosender, a nije prijavljena na registrirani korisnički račun na Eurosender.com.
 • Eurosender: Eurosender SARL.

Eurosender SARL

Eurosender SARL je privatno društvo s ograničenom odgovornošću, s registracijskim brojem B230321 i poreznim brojem LU30797030, s registriranom adresom na adresi 9 Rue du Laboratoire, LU-1911, Luksemburg, koje upravlja Eurosender.com sustavom online rezervacija i nudi izravno rezerviranje logističkih usluga klijentima. Tvrtka je upisana u Registre de Commerce et des Sociétés pod matičnim brojem B230321.
Eurosender djeluje kao špediter, a ne kao prijevoznik. Prilikom narudžbe putem Eurosender.com, klijent ovlašćuje Eurosender da u svoje ime (ime Eurosendera) i za račun klijenta (pošiljatelja) naruči logističke usluge kod jednog od pružatelja logističkih usluga, pod uvjetom da odabrani pružatelj logističkih usluga ispunjava uvjete za izvršenje naručene usluge.

Utvrđeni komunikacijski kanali: klijent može kontaktirati Eurosender pisanim putem putem kontakt obrasca dostupnog na Eurosender.com, putem funkcije chata dostupne na Eurosender.com ili putem izravne adrese e-pošte predstavnika Eurosendera (koristeći domenu e-pošte @eurosender.com ). Klijent Eurosender može kontaktirati i telefonskim pozivom na jedan od dostupnih telefonskih brojeva ili direktno na telefonski broj predstavnika Eurosendera. U svrhu pružanja Eurosenderu bilo kakvih informacija koje mogu uzrokovati značajne promjene u ugovornom odnosu s klijentom, kao što je, ali ne ograničavajući se na otkazivanje ili bilo koju drugu vrstu izmjene postavljene narudžbe, zatvaranje ili izmjenu korisničkog računa ili metode fakturiranja, ili u svrhu otvaranja zahtjeva ili žalbenog postupka, prihvaćat će se samo pisani komunikacijski kanali. Bez obzira na takve podatke dane putem bilo kojeg drugog kanala komunikacije, klijent i Eurosender moraju potvrditi u pisanom obliku na klijentovu adresu e-pošte koju je naveo u postupku naručivanja ili na klijentovom korisničkom računu. Bez obzira koji se komunikacijski kanal koristi, klijent treba jasno navesti broj svoje narudžbe i sve druge podatke potrebne za identifikaciju (kao što su ime i adresa e-pošte).

2. Opća pravila rezervacije usluge

2.1 Postupak naručivanja

Korisnik može koristiti bilo koji od sljedećih načina za naručivanje kod Eurosendera.

2.1.1 Online platforma

Korisnik može izvršiti narudžbu na internetskoj platformi Eurosender.com kao registrirani korisnik ili gost.
Korisnik se može odlučiti za bilo koju od etabliranih usluga s odmah vidljivim cijenama ponuđenim na platformi. Ako niti jedna od ponuđenih usluga ne odgovara točnim potrebama korisnika, korisnik može zatražiti prilagođenu ponudu u kojem slučaju će korisnik dobiti individualno pripremljenu ponudu od predstavnika Eurosendera. U tom slučaju narudžba će se smatrati izvršenom kada klijent prihvati primljenu ponudu.
Registrirani korisnik može naručiti serijski uvoz. Narudžba se smatra poslanom nakon što klijent uspješno učita popunjenu datoteku predloška s detaljima narudžbe unutar svog korisničkog profila.
Čim završi proces naručivanja na online platformi na bilo koji od navedenih načina, klijent može nastaviti s plaćanjem narudžbe prema jednom od načina plaćanja definiranih u točki 2.2. Narudžba se smatra predanom nakon što klijent uspješno plati traženi iznos ili potvrdi obvezu plaćanja.
Nakon što se narudžba smatra predanom, Eurosender nastavlja s rezervacijom logističke usluge kod odabranog pružatelja logističkih usluga. Čim se logistička usluga rezervira u ime klijenta, narudžba se smatra uspješno predanom i klijentu se šalje e-mail potvrde.

2.1.2 Vanjske platforme

Eurosender može slati ponude i licitirati za zahtjeve za transport koristeći vanjske platforme, kojima ne upravlja Eurosender, povezujući ponudu i potražnju.
Klijent može potvrditi ponude Eurosendera u skladu s pravilima ovih vanjskih platformi. Prilikom upoznavanja s Eurosenderovom ponudom, klijent također dobiva pristup ovim Uvjetima i odredbama istim komunikacijskim kanalom kao i za ponudu ili putem drugog uspostavljenog komunikacijskog kanala.
Narudžba se smatra izvršenom nakon što je narudžba potvrđena kako je postavljeno pravilima vanjske platforme. Pravila vanjske platforme primjenjiva su zajedno s ovim Uvjetima i odredbama.
Nakon što se narudžba smatra izvršenom, Eurosender nastavlja s rezervacijom logističke usluge kod odabranog pružatelja logističkih usluga. Čim se logistička usluga rezervira u ime klijenta, narudžba se smatra uspješno izvršenom i klijentu se šalje e-mail potvrde.

2.1.3 Naručivanje izvan platforme

Klijent može izvršiti narudžbu putem uspostavljenog komunikacijskog kanala izravno kod Eurosender predstavnika. Korisnik mora dati sve potrebne podatke kako bi Eurosender mogao rezervirati logističku uslugu kod pružatelja logističke usluge prema zahtjevu klijenta.
Takva se narudžba može obraditi prema potvrdi ovih Odredbi i uvjeta i Odredbi i uvjeta bilo kojeg nadležnog pružatelja logističkih usluga u svakom pojedinačnom slučaju. U e-pošti s ponudom, Eurosender će priložiti dokument Odredbe i uvjeti (ili poveznicu na Odredbe i uvjete). Klijent se mora upoznati s Odredbama i uvjetima. Pristajanjem na ponudu klijent se slaže s navedenim Odredbama i uvjetima poslovanja. U slučaju da predstavnik korporativnog klijenta potvrđuje ponudu, a time i ove Odredbe i uvjete, smatra se da je ovlašten djelovati u okviru svojih prava i sposobnosti prihvatiti ponudu i Odredbe i uvjete. Klijent može prihvatiti Odredbe i uvjete za jednu narudžbu, više narudžbi na određeno vrijeme ili na neodređeno vrijeme (do promjene Odredbi i uvjeta). Nakon promjene Odredbi i uvjeta, Eurosender je odgovoran klijentu dostaviti ažurirani tekst Odredbi i uvjeta.
Narudžba za usluge može se obraditi na temelju ugovornog sporazuma između klijenta i Eurosendera. U takvom ugovoru klijent i Eurosender mogu dogovoriti odredbe koje se razlikuju od ovih Odredbi i uvjeta pod uvjetom da u slučaju neslaganja između ovih Odredbi i uvjeta i ugovora, ugovor ima prednost.
Čim klijent pošalje sve potrebne informacije kako bi Eurosender mogao rezervirati logističku uslugu u slučaju postojećeg ugovornog sporazuma ili ako klijent pristane na relevantne Odredbe i uvjete kako je gore opisano, narudžba se smatra izvršenom kada klijent efektivno potvrdi obvezu plaćanja prema jednom od načina plaćanja definiranih u odjeljku 2.2.
Nakon što se narudžba smatra izvršenom, Eurosender nastavlja s rezervacijom logističke usluge kod odabranog pružatelja logističkih usluga. Čim se logistička usluga rezervira u ime klijenta, narudžba se smatra uspješno podnesenom i klijentu se šalje e-mail potvrde.

2.1.4 API naručivanje

Klijent može naručiti putem integrirane API veze. API (application programming interface – aplikacijsko programsko sučelje) je sučelje aplikacije za integraciju softvera koje omogućuje razmjenu podataka između dvije strane.
Čim klijent Eurosenderu pruži sve potrebne podatke kako bi se mogla rezervirati logistička usluga i pristane na relevantne Odredbe i uvjete, narudžba se smatra izvršenom, a klijent potvrđuje obvezu plaćanja prema jednom od definiranih načina plaćanja. u odjeljku 2.2.
Nakon što se narudžba smatra izvršenom, Eurosender nastavlja s rezervacijom logističke usluge kod odabranog pružatelja logističke usluge. Čim se logistička usluga rezervira u ime klijenta, narudžba se smatra uspješno podnesenom i klijentu se šalje e-mail potvrde.
Sve troškove informatičke intervencije koja može biti potrebna za integraciju API-ja snosi klijent osim ukoliko unaprijed nije dogovoreno drugačije.

2.1.5 Pretpostavka potvrde

Klijent razumije da svi procesi naručivanja dovode do narudžbe za određenu vrstu usluge koja je dalje opisana u poglavlju 3. Klijent je odgovoran upoznati se i pridržavati se Odredbi i uvjeta pružatelja logističkih usluga kao i Odredbi i uvjeta Eurosendera u cijelosti i posebno s relevantnim odjeljkom koji opisuje uslugu za koju je narudžba predana. Čak i ako je klijent zanemario svoju dužnost da se upozna s ovim Odredbama i uvjetima, njegova će se potvrda pretpostaviti.
Eurosender nije dužan klijentu osigurati bilo kakav dodatni prijevod ovih Odredbi i uvjeta ili Odredbi i uvjeta pružatelja logističkih usluga.

2.2 Proces plaćanja

Kada korisnik vrši narudžbu, sustav ga poziva da nastavi s plaćanjem narudžbe putem kreditne kartice, Paypala, Apple Paya, Google Paya ili bankovnog transfera. Registrirani korisnici također imaju mogućnost plaćanja korisničkim kreditima ili odgođenim plaćanjem. Ukoliko nije drugačije navedeno u Eurosender korisničkom profilu klijenta, računi za usluge Eurosendera izdaju se i šalju na e-adresu klijenta koja je navedena prilikom narudžbe. Sve izmjene u narudžbi mogu uzrokovati potrebu za izdavanjem dodatnog knjigovodstvenog dokumenta kao što je račun ili odobrenje. Nakon izdavanja knjigovodstvenog dokumenta isti je vidljiv unutar korisničkog profila registriranog klijenta. Knjigovodstvena isprava smatra se da je klijentu priopćena nakon što je poslana e-poštom ili postavljena na korisnički profil ili poslana klijentu bilo kojim drugim uspostavljenim komunikacijskim kanalom.
Registrirani klijent može odabrati namjensku e-poštu posebno za primanje računa u svom korisničkom profilu. Klijent s uključenim zbirnim fakturiranjem u svom korisničkom profilu, dobiva izdane i poslane račune nakon razdoblja zbirnog fakturiranja. Klijent je dužan redovito kontrolirati svoju e-poštu, korisnički profil i druge uspostavljene komunikacijske kanale te podmirivati sve dospjele iznose na temelju primljenih računovodstvenih dokumenata. Za registrirane poslovne klijente, Eurosender ima pravo primijeniti dodatnu naknadu za obradu plaćanja (doplate) ovisno o vrsti plaćanja.

2.2.1 Plaćanje putem kreditne kartice

Sva plaćanja kreditnim karticama provode se izravno putem sigurnih sustava Eurosenderovih partnera za rješenja za obradu plaćanja i njihovih bankovnih partnera. Eurosender ne pohranjuje nikakve podatke o kreditnim karticama budući da cijeli postupak provjere plaćanja provode Eurosenderovi partneri za rješenja za obradu plaćanja i njihovi bankovni partneri izravno.
Odgovornost klijenta je da je odabrana kreditna kartica koja se koristi za plaćanje naudžbe logističkih usluga aktivna i da ima dovoljno raspoloživih sredstava za uspješnu obradu transakcije. Eventualne dodatne troškove, nastale u slučaju da je kreditna kartica odbijena iz bilo kojeg razloga, snosi isključivo klijent.

2.2.2 Plaćanje putem PayPala

Ukoliko se klijent odluči za ovaj način plaćanja, klijent će biti preusmjeren na web stranicu PayPal, gdje se klijent mora prijaviti sa svojim korisničkim imenom i lozinkom ili kreirati korisnički račun, ukoliko isti nema aktivan.
Odgovornost je klijenta koji je odabrao PayPal za plaćanje narudžbe logističkih usluga osigurati da njegov PayPal račun bude aktivan i da ima dovoljno raspoloživih sredstava za uspješnu obradu transakcije. Sve dodatne troškove, nastale u slučaju odbijanja transakcije, snosi isključivo klijent.

2.2.3 Plaćanje putem Google Paya

Ukoliko se klijent odluči za ovaj način plaćanja, klijent će biti upitan da odabere jednu od dostupnih platnih kartica unutar klijentovog Google Pay računa.
Klijent koji je odabrao Google Pay za plaćanje narudžbe logističkih usluga dužan je osigurati da njegov Google Pay račun bude aktivan i da odabrana platna kartica ima dovoljno sredstava za uspješnu obradu transakcije. Sve dodatne troškove, nastale u slučaju odbijanja transakcije, snosi isključivo klijent.

2.2.4 Plaćanje putem Apple Paya

Ukoliko se klijent odluči za ovaj način plaćanja, klijent će biti upitan da odabere jednu od dostupnih platnih kartica unutar klijentovog Apple Pay računa.
Klijent koji je odabrao Apple Pay za plaćanje rezervacije logističkih usluga dužan je osigurati da njegov Apple Pay račun bude aktivan i da odabrana platna kartica ima dovoljno sredstava za uspješnu obradu transakcije. Sve dodatne troškove, nastale u slučaju odbijanja transakcije, snosi isključivo klijent.

2.2.5 Plaćanje bankovnim transferom

Ukoliko se klijent odluči za ovaj način plaćanja, narudžba neće biti odmah potvrđena, već će biti potvrđena tek kada uplata ukupnog iznosa narudžbe stigne na Eurosenderov bankovni račun naveden u uputama za plaćanje tijekom procesa naručivanja ili u naknadnoj e-pošti. Upute će sadržavati informacije o načinu plaćanja, uključujući pojedinosti o Eurosenderovom bankovnom računu, iznosu za prijenos itd. Klijent treba platiti u skladu s referentnim podacima navedenim u uputama za plaćanje.
Sve bankovne troškove nastale bankovnim prijenosom snosi isključivo klijent. Ako je iznos pristigli na bankovni račun Eurosendera manji od onog koji je trebao biti položen, narudžba neće biti potvrđena. Eurosender nije dužan obavijestiti korisnika da uplaćeni iznos nije bio dovoljan za potvrdu plaćanja narudžbe. Bankovni prijenosi trebaju se plaćati samo u valuti i na bankovni račun naveden u procesu naručivanja ili poslanoj transakcijskoj e-pošti. Sve naknade za konverziju valuta koje mogu nastati snosi isključivo klijent.

2.2.6 Plaćanje korisničkim kreditima

Prilikom korištenja ovog načina plaćanja klijent ne mora unositi podatke o plaćanju svaki put kada rezervira logističke usluge putem Eurosender.com. Dodatno, Eurosender može nagraditi vjernost davanjem popusta na narudžbe plaćene kreditima dostupnim na korisničkom profilu klijenta.
Prilikom potvrde uplate, klijent mora imati dovoljno sredstava na svom računu za izvršivanje naudžbe. U slučaju da nema dovoljno kredita, klijent može nadoplatiti svoje korisničke kredite prije potvrde narudžbe putem kreditne kartice, PayPala, Google Paya, Apple Paya ili bankovnog transfera. Moguća je dodatna naknada. Ukoliko klijent odluči nadoplatiti korisničke kredite korištenjem kreditne kartice, PayPal, Google Pay, Apple Pay pod uvjetom da klijent ima dovoljno sredstava na kreditnoj kartici ili na PayPal računu, nadoplata će biti automatski potvrđena i kredit bit će automatski dostupni za korištenje.

2.2.7 Mogućnost odgođenog plaćanja

Pri korištenju ovog načina plaćanja, čim se proces narudžbe završi, klijent potvrđuje da će njegova obveza plaćanja biti izvršena unutar datuma dospijeća navedenog na fakturi i transakcijskoj e-pošti. U slučaju zakašnjelog plaćanja, Eurosender zadržava pravo primijeniti naknadu za zakašnjelo plaćanje koja se sastoji od (i) kamate za zakašnjelo plaćanje od 8% na nepodmireni iznos od datuma dospijeća do datuma plaćanja u cijelosti, (ii) naknada za administrativne troškove od 50 EUR i (iii) sve druge troškove izravno povezane s povratom plaćanja i procesom naplate duga.

2.3 Dodatne naknade

Klijent je dužan platiti sve dodatne troškove nastale od strane Eurosendera ili odgovornog pružatelja logističkih usluga koji proizlaze iz bilo kojih podataka koje je klijent netočno dao tijekom procesa narudžbe ili ako detalji o pošiljci nisu usklađeni s uvjetima, restrikcijama i ograničenjima određene usluge naručene prema ovim Odredbama i uvjetima ili Odredbama i uvjetima odgovornog pružatelj logističkih usluga s kojima se naručitelj slaže prilikom narudžbe.
Eurosender zadržava pravo od klijenta zahtijevati nadoknadu troškova koje je Eurosender pokrio u ime klijenta, čak i ako su takvi troškovi fakturirani od strane pružatelja logističke usluge nakon zaključenja logističke usluge. Eurosender zadržava pravo naplate administrativne naknade do petnaest (15) EUR za obradu dodatnih troškova u takvim slučajevima.
Prihvaćanjem ovih Odredbi i uvjeta, klijent se slaže da Eurosender može izvršiti dodatnu nadoplatu izravno na način plaćanja koji je klijent koristio za plaćanje narudžbe. U slučaju da Eurosender ne bi mogao automatski izvršiti dodatne troškove, klijent će o tome biti pismeno obaviješten i klijent mora platiti navedeni dodatni iznos u roku od najviše sedam (7) dana. Eventualne troškove parničnog postupka i postupka naplate snosi klijent.
Eurosender zadržava pravo naplate od klijenta u slučaju iznenadne promjene cijena za rutu koju je odabrao klijent. U slučaju da klijent odbije dodatnu naknadu za promjenu cijene na odabranoj ruti, Eurosender zadržava pravo ponuditi klijentu puni povrat novca i ne proslijediti narudžbu usluge transporta bilo kojem pružatelju logističkih usluga.
Ako se pošiljka mora vratiti pošiljatelju iz bilo kojeg razloga koji nije na strani pružatelja logističkih usluga, svi dodatni troškovi koji nastanu bit će naplaćeni klijentu i dodatno osiguranje više neće vrijediti. Ako pružatelj logističkih usluga ne može vratiti pošiljku pošiljatelju iz bilo kojeg razloga koji nije na strani pružatelja logističkih usluga, pružatelj logističkih usluga može pošiljku uništiti bez naknade za klijenta. Sve troškove vezane uz zbrinjavanje pošiljke snosi naručitelj.

2.4 Otkazivanje i povrat novca

Klijent ima pravo otkazati narudžbu samo pisanim putem. U slučaju otkazivanja narudžbe od strane klijenta, klijent je suglasan da neće predati nikakvu pošiljku pružatelju logističkih usluga ako on stigne na adresu preuzimanja. U slučaju da klijent ipak preda pošiljku, klijent snosi sve nastale troškove.
Za narudžbe ne postoji mogućnost povrata sredstava nakon što se narudžba smatra izvršenom, odnosno ako je uspješno plaćena ili je klijent potvrdio obvezu plaćanja, osim ako je klijent prilikom naručivanja kupio opciju fleksibilne narudžbe. Opcija fleksibilne narudžbe omogućuje klijentu da izvrši izmjene u detaljima narudžbe bez ikakvih administrativnih naknada, te dopušta da se zahtjev za povrat sredstava odobri ukoliko je zahtjev podnesen prije prvog pokušaja preuzimanja od strane pružatelja logističkih usluga. Eurosender zadržava pravo smanjenja vraćenog iznosa u slučaju već nastalih troškova. Opcija fleksibilne narudžbe može se kupiti tijekom postupka naručivanja ako je dostupna. Opcija fleksibilne narudžbe uključena je u cijenu za registrirane poslovne korisnike koji ovu opciju imaju potvrđenu na svom registriranom poslovnom računu i izvršili su narudžbu dok su bili prijavljeni ili ako je prikazana tijekom procesa naručivanja. Naknada za fleksibilnu narudžbu je nepovratna.
Troškovi svih dodatnih usluga kupljenih u procesu naručivanja, definirani za svaku vrstu usluge otpreme u poglavlju 3 (kao što su, između ostalog, naknade za osiguranje, pomoć pri utovaru/istovaru, osiguranje posebne opreme, prekoračenje deklarirane veličine i težine pošiljke itd.) ne mogu se povratiti.
Ako se odobri, povratni iznos bit će izdan kao kredit na klijentovom Eurosender računu koji se može koristiti za buduće narudžbe ako klijent ima takav račun i pristane na takav način povrata. Eurosender također može odobriti povrat novca na isti račun za plaćanje koji je klijent koristio za narudžbu (kreditna kartica, PayPal račun, Google Pay, Apple Pay, bankovni račun itd.) ili drugi račun za plaćanje prema zahtjevu klijenta. Odobreni iznos bit će dostupan klijentu u roku od trideset (30) dana od trenutka kada Eurosender obavijesti klijenta o prihvatljivosti povrata. Mogu se pojaviti dodatni troškovi povrata na izvorni način plaćanja.

2.5 Zahtjevi i prigovori

U slučaju oštećenja ili gubitka pošiljke tijekom obavljanja logističke usluge klijent ima pravo pokrenuti postupak odštetnog zahtjeva kako bi dobio naknadu za gubitak vrijednosti koji je nastao uslijed oštećenja ili gubitka.
Narudžbe izvršene kod Eurosendera pokrivene su odgovornošću odabranog pružatelja logističkih usluga kako je navedeno tijekom procesa izvršenja narudžbe ili izravno Eurosendera. Osim toga, klijent može imati opciju kupnje dodatnog osiguranja kako je navedenoza svaku vrstu dostave u poglavlju 3. Sve dodatne police osiguranja ponuđene u procesu naručivanja nude ili pružatelji usluga logistike ili Eurosender partneri osiguravajuća društva kao pomoćnu uslugu u ponudi logističkih usluga. Klijent razumije da u slučaju da je bilo koji iznos povrata odobren na temelju osnovne odgovornosti ili osnovnog osiguranja uključenog u cijenu i osiguranog od strane odabranog pružatelja logističkih usluga, može potraživati samo razliku do maksimalnog mogućeg iznosa povrata prema dodatna polica osiguranja kupljena u procesu predaje narudžbe. Klijent razumije da se svaka dodatna polica osiguranja temelji na uspješno utvrđenoj odgovornosti odabranog pružatelja logističkih usluga i ne može se aktivirati na drugi način.
Eurosenderov posebni odjel za zahtjeve odgovoran je za odlučivanje i vođenje potraživanja u ime klijenata protiv pružatelja logističkih usluga i/ili osiguravajućih društava.
Pružatelji logističkih usluga ili osiguravajuća društva s postojećim ugovorima s prijevoznicima ili s Eurosenderom dostavit će Eurosenderu odluku o prihvatljivosti potraživanja unutar rokova navedenih u njihovim Odredbama i uvjetima. Neprimanje konačne odluke od trećih strana na vrijeme ne predstavlja nikakvu odgovornost Eurosendera.
Eurosender zadržava pravo u bilo kojem trenutku odbiti klijentovo potraživanje zbog nepotpunih, pogrešnih, kontradiktornih ili lažnih podataka primljenih od klijenta. Eurosender može odbiti nastavak postupka potraživanja kod pružatelja logističkih usluga ili osiguravajućeg društva u slučaju da je klijent na bilo koji način prekršio ove Odredbe i uslove. U tom slučaju, Eurosender neće priznati daljnja potraživanja klijenta ili trećih strana povezanih s klijentom.
U slučaju oštećenja, potpunog ili djelomičnog gubitka, klijent mora dati pisanu izjavu na dokazu o isporuci i odmah (prvi radni dan nakon isporuke) obavijestiti Eurosender kako bi započeo proces reklamacije. Odštetni zahtjev se ne može pokrenuti u slučaju oštećenja sredstva pakiranja (kartonska kutija, kofer i sl.), već samo sadržaja pošiljke. Dodatno, uz zahtjev za odštetu ili gubitak, osiguranje se ne odnosi na sadržaj pošiljke u slučaju:

 • neprikladnoog pakiranja (uključujući pakete skupljene zajedno i označene samo jednom etiketom),
 • nekonvencionalne pošiljke,
 • prijevoz zabranjenih predmeta,
 • štete uzrokovane višom silom,
 • nedostatak dokaza od strane klijenta koji dokazuju stanje paketa prije preuzimanja ili
 • u slučaju da je klijent na bilo koji način prekršio uvjete poslovanja Eurosendera ili pružatelja logističih usluga.

Zahtjevi koji nisu potkrijepljeni dokazima o stvarnoj vrijednosti oštećenog ili izgubljenog predmeta ne mogu se pokrenuti. Jedini prihvatljivi dokaz vrijednosti je originalni račun (stopa PDV-a i amortizacija će se u skladu s tim odbiti od izvorne cijene artikla).

2.5.1 Zahtjev za naknadu štete u slučaju oštećenja

Kako bi pokrenuo postupak za naknadu štete kod Eurosendera, klijent mora obavijestiti Eurosender o bilo kakvom oštećenju na dan isporuke putem online obrasca za kontakt dostupnog na Eurosender.com. Ako je potrebno, Eurosender će potom pružiti daljnje upute klijentu za prikupljanje svih dokumenata, slika i drugih informacija potrebnih za pokretanje postupka zahtjeva za naknadu štete kod pružatelja logističkih usluga ili odgovornih osiguravajućih društava. Klijent je dužan Eurosenderu dostaviti svu traženu dokumentaciju u roku od najviše 2 radna dana nakon primitka uputa za zahtjev. Ako je potrebna dokumentacija dostavljena nakon roka od 2 radna dana, Eurosender se neće smatrati odgovornim za bilo kakve zahtjeve koje su logistički pružatelji usluga i/ili osiguravajuća društva odbili jer nisu započeti na vrijeme.
U slučaju oštećenja pošiljke, naručitelj je dužan pošiljku čuvati u stanju u kakvom ju je primio, podmirujući sve povezane troškove, do okončanja postupka osiguranja. Ukoliko je bilo koji predmet pošiljke oštećen izvana, naručitelj treba fotografirati oštećenja prije vađenja robe iz predmeta pošiljke.
U slučaju da klijent primijeti da u pošiljci nedostaje neka roba u trenutku isporuke, može se pokrenuti reklamacijski postupak. Klijent mora Eurosenderu dostaviti istu dokumentaciju kao u slučaju oštećenja, uključujući fotografije pošiljke prije preuzimanja i u trenutku dostave koje dokazuju da je pošiljka otvorena/oštećena tijekom transporta, što je moglo rezultirati nedostatkom sadržaja.
U slučaju oštećenja, potpunog ili djelomičnog gubitka, klijent mora dati pismenu izjavu na teretnom listu, pripremiti izvješće o šteti i poslati ga Eurosenderu. U slučaju da u trenutku isporuke nije primijećeno oštećenje ili očiti gubitak, Eurosender zadržava pravo odbiti zahtjev klijenta.

2.5.2 Zahtjev za naknadu štete u slučaju gubitka

U slučaju da pošiljka nije isporučena u roku od pet (5) radnih dana od očekivanog datuma isporuke, klijent mora odmah obavijestiti Eurosender putem online kontaktnog obrasca dostupnog na Eurosender.com. Eurosenderov tim za korisničku podršku tada će kontaktirati odgovornog pružatelja logističkih usluga i po potrebi pokrenuti istragu. Ako odgovorni pružatelj logističkih usluga ne može pravodobno locirati i isporučiti pošiljku, Eurosender će obavijestiti klijenta da se pošiljka službeno smatra izgubljenom te poslati upute klijentu da pribavi sve dokumente, slike i druge podatke potrebne za pokrenuti zahtjev za odštetu kod pružatelja logističkih usluga i/ili odgovornih osiguravajućih društava.
Klijent je dužan Eurosenderu dostaviti svu traženu dokumentaciju u roku od najviše 2 radna dana nakon primitka uputa za zahtjev. Ako je potrebna dokumentacija dostavljena kasnije od 2 radna dana, Eurosender se neće smatrati odgovornim za bilo koju reklamaciju koju su pružatelji logističkih usluga i/ili osiguravajuća društva odbili jer nije započeta na vrijeme.
U slučaju da je reklamacija odobrena, a pošiljka kasnije uspješno pronađena i isporučena klijentu, klijent nema pravo na odobreni iznos povrata te je dužan odmah vratiti sve već primljene naknade temeljem odobrene reklamacije.

2.5.3 Službeni prigovor

Klijent može uputiti službeni prigovor Eurosenderu u vezi s bilo kojom uslugom koja mu je pružena putem online obrasca na Eurosender.com. Službeni postupak prigovora može započeti samo ako su sve potrebne informacije (ime klijenta, broj Eurosender naloga, relevantne informacije u vezi sa slučajem) dostavljene Eurosenderu u roku od sedam (7) dana nakon:

 1. posljednje korespondencija u vezi s određenom narudžbom; ili
 2. posljednjeg ažuriranja statusa pošiljke u sustavu praćenja; ili
 3. datuma preuzimanja narudžbe; ili
 4. datuma dostave; ovisno o tome koji je od ovih datuma posljednji.

Eurosender će klijentu odgovoriti na prigovor najkasnije u roku od trideset (30) dana od primitka prigovora.

3. Opća pravila otpreme

Sljedeća opća pravila primjenjuju se na sve narudžbe izvršene kod Eurosendera, osim ako je jasno navedeno da se dio pravila u odjeljku 3 uvjeta odnose samo na određenu vrstu pošiljke/vrstu usluge i/ili se drugačije pravilo primjenjuje na određenu vrstu usluge kako je opisano u odjeljku 4 ovih uvjeta i/ili u Uvjetima i odredbama određenog prijevoznika s kojima se kupac izričito slaže prije potvrde narudžbe. Dužnost je kupca da se u postupku naručivanja informira o posebnim pravilima pojedine vrste usluge koju je rezervirao.

3.1. Ambalaža

Klijent je suglasan da zapakirana roba mora imati odgovarajuću vanjsku i unutarnju ambalažu, prema vrsti predmeta koji se prevozi. Ambalaža mora odgovarati težini i sadržaju pošiljke. Ambalaža mora biti prikladna za transport i rukovanje u logističkim centrima pružatelja logističkih usluga ili njihovih partnera. Pružatelj logističkih usluga može preuzetu pošiljku vratiti ili u cijelosti odbiti preuzimanje pošiljke zbog neprikladno zapakiranih artikala, a sve troškove koji mogu nastati snosi isključivo klijent. Klijent je isključivo odgovoran za štetu i gubitak artikala koji nisu pravilno zapakirani. Zahtjev za osiguranje također može biti odbijen ako se pošiljka smatra opasnom i može oštetiti druge pošiljke tijekom prijevoza.
Niti Eurosender niti pružatelji logističkih usluga s kojima Eurosender surađuje ne pružaju nikakve posebne usluge za rukovanje artiklima koji nose bilo kakav znak, natpis ili oznaku koja ukazuje na lomljivi ili lomljivi sadržaj ili upućuje na pažljivo rukovanje artiklom. Zbog automatiziranog rukovanja pošiljkama u transportnom procesu, ove oznake se mogu zanemariti.
Standardno pakiranje pošiljke koja ne sadrži palete je kartonska kutija koja se sastoji od dva ili više slojeva kartona. Kutije je potrebno zatvoriti, učvrstiti trakom i po potrebi omotati folijom. Sve druge vrste pakiranja smiju se koristiti samo na vlastitu odgovornost klijenta i mogu dovesti do dodatnih troškova za klijenta. Ne smiju se koristiti poderane, oštećene ili kutije s rupama koje nisu predviđene dizajnom. Odgovarajuća ambalaža mora, između ostalih karakteristika, biti otporna na pad s visine od jednog (1) metra. Eurosender nije odgovoran za bilo kakva oštećenja pakiranja tijekom transporta. Torbe, koferi i putne torbe nisu dopuštene vrste pakiranja.
Ako odabrana vrsta usluge to dopušta, teret ili roba se mogu transportirati paletizirani, što znači da naručitelj robu treba pakirati, skladištiti i osigurati na paleti – roba mora biti pričvršćena na paletu i omotana plastičnom folijom. Teret ne smije prelaziti površinu palete po širini ili duljini. Klijenti mogu koristiti plastičnu, kartonsku ili drvenu paletu. Klijent razumije da se oštećene palete ne smiju koristiti, a Eurosender ima pravo odbiti utovar u slučaju da se paleta ne koristi prema načinu transporta. Klijent narudžbom ove usluge razumije da ukupna naručena težina i dimenzije uključuju i paletu i teret/robu. Palete se ne vraćaju. Eurosender ne snosi odgovornost za palete prije utovara i nakon istovara.
Prije preuzimanja klijent mora ukloniti sve stare naljepnice ili podatke o adresi priložene artiklima. Isključivo je klijent odgovoran osigurati da je ispravna (tj. ispravno opremljena sa svim potrebnim podacima) naljepnica postavljena na pravi predmet pošiljke, čak i u slučajevima kada pružatelj logističkih usluga ispisuje naljepnicu, te pribaviti potvrdu o preuzimanju od vozača koja dokazuje da je pošiljku preuzeo ovlašteni pružatelj logističkih usluga na naznačeni datum i vrijeme. U slučaju bilo kakvih problema, Eurosender nije dužan prihvatiti nikakve pritužbe ili zahtjeve bez potvrde o preuzimanju.

Za vrste usluga gdje su potrebne naljepnice za otpremu, svaki predmet pošiljke mora se predati vozaču odabranog pružatelja logističkih usluga kao jedan komad opremljen jednom naljepnicom. Ako klijent namjerava poslati više artikala, točan broj mora biti naveden prilikom rezervacije logističke usluge. Ako vozač odabranog pružatelja logističkih usluga preuzme više artikala od naručenih, to ne predstavlja nikakvu obvezu za pružatelja logističkih usluga ili Eurosender.

3.2. Ograničenja veličine i težine

Sve cijene ponuđene klijentu u trenutku narudžbe temelje se na klijentovoj izjavi o veličini i težini njegove pošiljke. Svako prekoračenje veličine i težine koje je klijent naveo u procesu naručivanja podliježe postupku prema odjeljku 2.3.
Klijent je dužan provjeriti Odredbe i uvjete pružatelja logističke usluge koji su mu predstavljeni u trenutku predaje narudžbe za sva ograničenja veličine i težine koja se odnose na određenu rezerviranu uslugu. Svako prekoračenje maksimalne težine i veličine koju dopušta pružatelj logističkih usluga može uzrokovati odbijanje preuzimanja ili isporuke od strane pružatelja logističkih usluga. Takva pošiljka može se u bilo kojem trenutku vratiti pošiljatelju o trošku naručitelja.
Klijent razumije da ukupna naručena težina i dimenzije uključuju i pakiranje (tj. paletu, paket, pakiranje, itd.) i teret/robu.

3.3. Preuzimanje i dostava

Klijent je suglasan da pošiljka bude dostupna na adresi preuzimanja kako bi je odabrani pružatelj logitičkih usluga mogao preuzeti u bilo koje vrijeme tijekom dnevnog radnog vremena lokalnog pružatelja logističkih usluga. Zbog nepredviđenih čimbenika povezanih s pružateljem logističkih usluga, preuzimanje se može izvršiti prije ili nakon tog vremena.
Ukoliko vozač odabranog pružatelja logističkih usluga nije preuzeo pošiljku na dan preuzimanja, klijent, prema ovim uvjetima, preuzima obavezu da o toj činjenici odmah obavijesti Eurosender, kako bi se Eurosender dogovorio s odabranim pružateljem usluga za drugi pokušaj preuzimanja. Ako preuzimanje ili isporuka nije uspješna na zakazani dan iz razloga koji se ne odnose na odabranog pružatelja logističkih usluga, drugi zahtjev za preuzimanje ili isporuku može rezultirati dodatnim troškovima koje će snositi klijent.
Klijent je dužan dati potpunu i točnu adresu za preuzimanje i dostavu pošiljke, te sve druge relevantne podatke za olakšavanje preuzimanja i dostave. Podaci o adresi trebaju stati u naznačeno polje u procesu rezervacije, a ne biti uključeni u “polje za komentare”; u suprotnom, pružatelji usluga logistike možda neće dobiti potpune informacije potrebne za uspješno preuzimanje i isporuku.
Klijent razumije da je u potpunosti odgovoran za sljedeće i mora pružiti točne podatke:

 • Ime i adresu pošiljatelja;
 • Ime i adresu primatelja;
 • Opis vreste robe i načina pakiranja;
 • Broj paketa i njihove posebne oznake i brojeve;
 • Bruto težinu robe ili njezinu količinu izraženu na drugi način.

U slučaju davanja pogrešnih podataka, klijent snosi punu odgovornost za troškove koji mogu nastati.

Preuzimanje i isporuku treba obaviti na lako dostupnom mjestu; vozač odabranog prijevoznika mora biti u mogućnosti parkirati vozilo najmanje petnaest (15) metara od naznačene adrese. Usluga se pruža do glavnih vrata zgrade. Vozač nije dužan preuzeti ili dostaviti pošiljku na bilo koji drugi kat osim u prizemlju.
Za tipove usluga koje uključuju teretni/paletizirani teret ili kompletne kombi FTL/LTL tipove usluga, klijent razumije da je u slučaju da ne postoje posebni ugovori, on isključivo odgovoran za utovar i istovar tereta. Klijent razumije da mora osigurati potrebnu opremu, viličar, radnu snagu i pristup kamionu. Utovar i istovar se može vršiti samo iz prizemlja. Eurosender i pružatelji logističkih usluga ne snose nikakvu odgovornost za utovar i istovar tereta/paletiziranog tereta i nisu odgovorni za bilo kakve dodatne troškove.
Klijent razumije da je u slučaju usluge tereta/paletiziranog tereta ili punog kombija FTL/LTL maksimalno dopušteno vrijeme za utovar i istovar kamiona 30 minuta, a ako će klijent utovariti/istovariti duže, mogu nastati dodatni troškovi za klijenta. Svako nepotrebno čekanje zbog nedostupnosti pošiljatelja ili nepripremljenosti pošiljke za preuzimanje može uzrokovati neuspjeli pokušaj preuzimanja koji će biti naplaćen klijentu. Svi dodatni troškovi koji nastanu bit će obrađeni prema odjeljku 2.3.

Eurosender ne jamči prijevoz i dostavu pošiljke na drugu adresu od one koju je klijent prvobitno naveo u procesu narudžbe. O promjenama adrese dostave Eurosender može obavijestiti odabranog pružatelja logističkih usluga samo na zahtjev klijenta. Niti Eurosender niti pružatelj logističkih usluga ne mogu se smatrati odgovornima ako pošiljka nije dostavljena na navdenu adresu nakon što je naljepnica korištena za pošiljku.
Tijekom postupka rezervacije kupac mora navesti lokalni telefonski broj u zemlji preuzimanja i dostave na koji će netko biti dostupan u vrijeme preuzimanja i dostave. Moguće je kontaktirati samo lokalne brojeve telefona. Iako je potrebno navesti važeći lokalni telefonski broj, vozač odabranog prijevoznika nije dužan kontaktirati korisnika ili kontakt osobe putem telefona.
Prijevoznik može odbiti preuzimanje u slučaju da se usluga ne može pružiti iz bilo kojeg razloga koji je izvan kontrole prijevoznika, kao što su udaljene lokacije ili sankcije nametnute zemlji preuzimanja (embargo). Eurosender i odabrani pružatelji logističkih usluga imaju pravo odbiti preuzimanje ili dostavu na traženu lokaciju kada bi takva isporuka mogla biti štetna za osobe, opremu ili drugu robu.
Pošiljka se može smatrati neprihvatljivom ako:

 • Nije pripremljena carinska deklaracija, iako to zahtijevaju važeći carinski propisi
 • Sadrži zabranjene predmete navedene u odjeljku 3.4,
 • Je adresa netočna ili nije ispravno označena ili je pakiranje neispravno ili neprikladno za osiguravanje sigurnog prijevoza uz uobičajenu pažnju pri rukovanju,
 • sadrži bilo koji drugi predmet za koji pružatelj logističkih usluga odluči da se ne može prevoziti sigurno ili legalno.

Ako se smatra da je pošiljka neprihvatljiva, ili je podcijenjena za carinjeje, ili se primatelj ne može razumno identificirati ili locirati, ili primatelj odbija isporuku ili plaćanje carine ili drugih troškova pošiljke, prijevoznik će uložiti razumne napore da vrati pošiljku pošiljatelju o trošku klijenta, u protivnom pošiljke se može osloboditi, odstraniti je bez snošenja bilo kakve odgovornosti prema klijentu. Prijevoznik može uništiti svaku pošiljku koju bilo koji zakon sprječava da vrati pošiljatelju, kao i svaku pošiljku zabranjenih predmeta.
Ovisno o zemlji i pružatelju logističkih usluga, mogu postojati jedan ili dva pokušaja isporuke ili čak isporuka izravno do najbliže pristupne točke kojom upravlja odabrani pružatelj logističkih usluga kako je definirano u njihovim uvjetima i odredbama. Pošiljke se ne mogu isporučiti u poštanske pretince osim ako je to moguće odabrati tijekom procesa narudžbe. Pošiljke se dostavljaju na adresu primatelja koju je dao klijent, ali ne nužno osobno navedenom primatelju. Primatelj može biti obaviješten o nadolazećoj isporuci ili o propuštenoj isporuci. Primatelju se može dati opcija alternativnih opcija isporuke kao što je isporuka neki drugi dan, bez potpisa, preusmjeravanje ili preuzimanje na najbližoj pristupnoj točki. Mogu se primijeniti nadoplate za promjenu adrese dostave i tretirat će se u skladu s odjeljkom 2.3.
Prema ovim Uvjetima, dostava se smatra izvršenom ako:

 • pošiljka je predana bilo kojoj osobi koja preuzima pošiljku i koja se nalazi na adresi dostave uz digitalni ili ručni potpis, uključujući susjede i osobe prisutne u navedenim prostorijama;
 • pošiljka je dostavljena na alternativnu adresu (susjedna adresa, lokalni poštanski ured ili pristupna točka);
 • nakon višestrukih neuspjelih pokušaja dostave na adresu dostave, pošiljka je dostavljena u jedno od skladišta odabranog prijevoznika koje je u blizini izvorne adrese dostave. To može uzrokovati dodatne troškove klijentu;
 • odabrani pružatelj logističkih usluga je ostavio obavijest o isporuci kontakt osobi za isporuku ili ako je to vidljivo kroz praćenje pošiljke;
 • pošiljka je dostavljena na adresu za dostavu osobi koja se lažno predstavila kao primatelj;
 • pošiljka se vrati na adresu peuzimanja nakon maksimalnog broja dana u skladištu prijevoznika ili zbog neprikladnog pakiranja ili oštećenja paketa ili zbog prevelike težine ili prevelikih dimenzija paketa. To može uzrokovati dodatne troškove klijentu.

U određenim regijama mogu se primjenjivati iznimke u pogledu dostave pošiljaka zbog uvjeta i standardne prakse lokalnih kurirskih tvrtki.

Pružatelj logističkih usluga ima pravo otvoriti i pregledati pošiljku bez prethodne najave iz sigurnosnih, zaštitnih, carinskih ili drugih regulatornih razloga i zbog toga neće snositi nikakvu odgovornost. Od pružatelja usluga logistike također se može tražiti da izvrši rendgenski pregled pošiljke, a klijent se ovime odriče bilo kakvih zahtjeva za odštetu zbog oštećenja ili kašnjenja nastalog kao rezultat pregleda.
Klijent razumije da su sva vremena preuzimanja i dostave navedena u postupku narudžbe samo procijenjena i nisu obvezujuća za Eurosender. Eurosender i pružatelj logističkih usluga nisu dužni nadoknaditi klijentu bilo kakvu štetu prouzročenu kašnjenjem, niti su dužni nadoknaditi bilo kakve

3.4. Zabranjeni predmeti

Klijent se slaže s ovdje navedenim popisom predmeta zabranjenih za transport i izjavljuje da neće slati predmete s ovog popisa, niti bilo koje artikle koji su zabranjeni Odredbama i uvjetima odabranog pružatelja logističkih usluga ili zakonima zemlje u kojoj se nalazi. nalazi se adresa preuzimanja ili dostave. Ako klijent ipak odluči poslati zabranjene predmete, on će biti isključivo odgovoran za svu nastalu štetu i troškove.
Primjeri zabranjenih predmeta su:

 • Opasna roba, rizična roba i zapaljiva roba klasificirana kao takva, zabranjena ili ograničena od strane IATA-e (International Air Transport Association), ICAO (International Civil Aviation Organisation) ili druge relevantne organizacije (“Opasna roba”);
 • Predmeti koji mogu oštetiti druge predmete tijekom transporta;
 • Umjetnička djela, nakit (uključujući satove), plemeniti metali, drago kamenje, biseri, staklo ili bilo koji predmeti od stakla, porculana, fajanse ili drugih sličnih materijala;
 • Antikviteti, krzna;
 • Gotovina, kovanice, kolekcionarski novčići, marke i dokumenti koji se mogu zamijeniti za gotovinu ili robu;
 • Alkohol i duhanski proizvodi;
 • Tekućine bilo koje vrste;
 • Ljudski ostaci, žive životinje ili biljke, kvarljiva hrana;
 • Sva roba koja zahtijeva transport s kontroliranom temperaturom;
 • Sva roba zabranjena zakonom ili propisom bilo koje vlade, javne ili lokalne vlasti bilo koje zemlje u kojoj se roba prevozi;
 • Tvari za koje su potrebne posebne dozvole za prijevoz, posebno rukovanje ili posebna dokumentacija;
 • Za zračni prijevoz: sve litij-ionske i litij-metalne pošiljke; zabranjena roba prema Uredbi (EZ) br. 300/2008 od 11. ožujka 2008. i njezinim provedbenim pravilima s povremenim izmjenama i dopunama;
 • Pošiljke koje bi bile obuhvaćene Europskim sporazumom o međunarodnom prijevozu opasnih tvari u cestovnom prometu (ADR).

Pružatelj logističkih usluga ima pravo odbiti postupanje s predmetima čiji je sadržaj opasne ili štetne prirode. Ako se takvi predmeti predaju odabranom pružatelju logističkih usluga, on zadržava pravo, da na trošak klijenta, ukloni ili na drugi način postupi s predmetima bez daljnje obavijesti. U tom slučaju, kupac će biti odgovoran za sav gubitak ili štetu nastalu u vezi s takvim artiklima i nadoknadit će odabranom pružatelju logističkih usluga i/ili Eurosenderu sve kazne, potraživanja, štete, troškove i izdatke nastale u vezi s tim, a s predmetima se može postupati kako tvrtka ili druga osoba kod koje se predmeti nalaze u pohrani u određenom trenutku smatra prikladnim.
Osim popisa zabranjenih predmeta, nikakva polica osiguranja, osim ako nije izričito potvrđena od strane prijevoznika ili dotičnog osiguravajućeg društva, neće biti prihvaćena za sljedeće predmete:

 • hrana (uključujući hranu u tekućem obliku);
 • lomljivi predmeti, poput stakla i porculana;
 • predmeti velike vrijednosti;
 • pojedinačni artikl u vrijednosti većoj od 5000 EUR. Klijent je dužan pisanim putem obavijestiti Eurosender o svakom artiklu čija vrijednost prelazi 2.000 EUR;
 • predmeti sentimentalne vrijednosti.

3.5. Carina

Eurosender ne djeluje kao carinski posrednik/agent i nije odgovoran za postupak ili naknade koje proizlaze iz carine ili carinskih postupaka, osim ako nije drugačije navedeno unutar relevantne vrste usluge otpreme u poglavlju 4. Klijent je uvijek odgovoran unaprijed provjeriti carinske zahtjeve zemlje izvoza i uvoza prema njihovim lokalnim zakonima i politikama.
Klijent je dužan u potpunosti surađivati s lokalnim carinskim tijelima. Sve carine, poreze (uključujući, ali ne ograničavajući se na PDV ako je primjenjivo), kazne, troškove skladištenja ili druge troškove snosi klijent. U slučaju da Eurosender pretrpi bilo koji od takvih troškova kao rezultat radnji carinskih ili drugih državnih tijela ili propusta pošiljatelja ili primatelja da dostave odgovarajuću dokumentaciju, ti će se troškovi naplatiti klijentu ili primatelju pošiljke, kao i svi dodatni troškovi koje će Eurosender imati. Takvi se troškovi obrađuju kao dodatni troškovi prema odjeljku 2.3.
Eurosender nema znanja niti odgovornosti za provjeru ili savjetovanje klijenta o dostavljenim informacijama i dokumentima. Klijent je suglasan obeštetiti Eurosender i zaštititi Eurosender od bilo kakvih tužbi koje bi mogle biti podignute protiv Eurosendera proizašle iz lažnih ili pogrešnih informacija danih Eurosenderu i svih financijskih sankcija koje će biti nametnute Eurosenderu.
Klijent potvrđuje da se nije oslanjao na bilo koju izjavu ili obećanje dato ili napravljeno u ime ili od strane davatelja logističkih uslugana a koja nije navedena u ovim uvjetima.

Za pošiljke iz bilo koje zemlje izvan EU ili u bilo koju zemlju izvan EU, klijent mora osigurati pružatelju logističkih usluga za svaku robu u svakoj pošiljci:

 • komercijalnu fakturu na engleskom jeziku, uključujući ali ne ograničavajući se na EORI broj, jasan i

nedvosmislen opis robe, vrijednost robe, valutu, korišteni Incoterm itd.;

 • šifru robe za svaku robu
 • pisanu obavijest unaprijed za sve predmete pošiljke i/ili robu sadržanu u bilo kom predmetu pošiljke koji nisu standardni ili stalni izvoz (na primjer, privremeni izvoz kao što su popravke koje će biti vraćene u zemlju podrijetla);
 • bilo koje posebne ovlasti za izravno zastupanje klijenta dane pružatelju logističkih usluga ako to zahtijeva bilo koji primjenjivi zakon; i
 • sve informacije/dokumente koje zahtijevaju relevantna carinska tijela, zakon i propisi ili pružatelj logističkih usluga.

 

Za teretni/paletizirani tovar klijent mora dostaviti ili ocarinjeni teret ili podatke za postupak carinjenja. Klijent razumije da navedena cijena u procesu narudžbe ne uključuje carinjenje, carine i poreze.
Za carinske ili druge formalnosti koje je potrebno obaviti prije isporuke robe, naručitelj je dužan priložiti potrebne dokumente uz teretni list ili ih staviti na raspolaganje odabranom logističaru te mu dostaviti sve podatke koje zahtijeva.
Klijent je odgovoran provjeriti relevantne podatke koje zahtijevaju relevantna carinska tijela, a sve carinske dokumente i prijevozni dokument klijent mora točno ispuniti u skladu sa svim relevantnim carinskim zakonima, pravilima i propisima.
Pružatelj usluga logistike može odbiti preuzimanje ili čak vratiti pošiljku natrag pošiljatelju, uz dodatne troškove za koje je isključivo odgovoran klijent, u slučaju da potrebna dokumentacija nije dostavljena ili nije u skladu s propisima.
Pošiljatelj potvrđuje da će sve izjave i informacije dane u vezi s izvozom i uvozom pošiljke biti istinite i točne te potvrđuje da u slučaju da su dane neistinite ili lažne izjave o pošiljci ili bilo kojem njezinom sadržaju, može doći do tužbe i/ ili kaznenog gonjenja, čije kazne uključuju oduzimanje i prodaju pošiljke.

4. Vrste usluga

Sljedeći odjeljak navodi i opisuje specifične vrste usluga koje su dostupne unutar Eurosenderovih logističkih rješenja. Sva posebna pravila treba tretirati kao dodatak općim pravilima opisanim u prethodnim odjeljcima ovih Odredbi i uvjeta. U slučaju sukoba između ovog odjeljka i prethodnih odjeljaka, prevladavaju pravila specifične vrste usluge kako su navedena u ovom odjeljku.

4.1 Slanje dokumenata

4.1.1 Definicija

Uz uslugu slanja dokumenata klijent može slati dokumente širom svijeta. Naljepnicu je potrebno isprintati i zalijepiti na svaki artikl pojedinačno.

4.1.2 Pakiranje i ograničenja veličine i težine

Klijent može koristiti samo omotnicu kao ambalažu. Maksimalna težina pošiljke ograničena je na 2 kg. Maksimalne dimenzije koverte su 35 x 28 x 1 cm.

4.1.3 Odgovornost i proširena odgovornost

Omotnice u usluzi dostave dokumenata pokrivene su odgovornošću pružatelja logističkih usluga prema Konvenciji o međunarodnom cestovnom prijevozu robe (CMR), Montrealskoj konvenciji ili Varšavskoj konvenciji, ovisno o tome što je primjenjivo. Klijent se može odlučiti za proširenu odgovornost, no dodatno osiguranje nije moguće.

4.2 “Regular” i “Flexi” dostava paketa

4.2.1 Definicija

S uslugama dostave paketa “Regular” i “Flexi” klijent može slati pakete sa zajedničkim karakteristikama kao što je opisano u nastavku. Sva odstupanja koja se odnose samo na slanje paketa “Flexi” opisana su u odjeljku 4.2.2. Naljepnicu je potrebno zalijepiti za svaki predmet pojedinačno. Naljepnicu treba ispisati klijent ili je donosi prijevoznik prilikom preuzimanja.

4.2.2 Usluga slanja “Flexi”

U slučaju da za rutu koju je odabrao klijent, Eurosender nudi opciju “Flexi service”, pružatelj logističkih usluga će nastaviti s preuzeti paket istog dana ako je narudžba predana prije 11 sati po srednjoeuropskom vremenu. Sve ostale narudžbe bit će preuzete sljedeći slobodan radni dan. Klijent razumije da mnoge vanjske okolnosti, kao što su, ali ne ograničavajući se na promet, povećana količina narudžbi, vremenski uvjeti ili udaljena lokacija adrese preuzimanja, mogu uzrokovati kašnjenje preuzimanja.
Prilikom odabira Flexi opcije slanja, klijent dobiva naljepnicu (ili naljepnice) putem e-pošte i klijent razumije da je njegova odgovornost ispisati naljepnicu (ili naljepnice) i sukladno tome opremiti pošiljku s naljepnicom (ili naljepnicama).

4.2.3 Osiguranje od odgovornosti i dodatna osiguranja

Pošiljke u redovnoj službi dostave pokrivene su odgovornošću pružatelja logističke usluge prema CMR-u i/ili osnovnim osiguranjem pružatelja logističkih usluga uključenim u cijenu. O iznosu osnovnog osiguranja koje pokriva odabrani logist klijent se informira u procesu naručivanja. U slučaju da je sadržaj pošiljke veće vrijednosti od onoga što može biti pokriveno osnovnim osiguranjem koje je uključeno u cijenu prijevoza, klijent može kupiti dodatno osiguranje kod osiguravajuće kuće partnera Eurosender u iznosu do 2000 EUR po stavci (tj. paketu) pošiljke ili kako je dopušteno tijekom postupka narudžbe uz dodatnu naknadu sve dok su zemlje podrijetla i odredišta članice EU.
U slučaju da je klijent kupio dodatno osiguranje kod osiguravajućeg društva partnera Eurosendera, osiguranje se nadalje neće odnositi na sljedeće:

 • prijevoz elektroničkih uređaja (kao što su televizori, mobilni telefoni, računala i druga elektronička oprema) bez originalnog pakiranja;
 • prijevoz rabljenih elektroničkih uređaja;
 • dizajnerske ili po mjeri izrađene odjeće i obuće. Odjeća i obuća općenito se mogu nadoknaditi samo do 200 EUR po komadu;
 • prijevoz glazbenih instrumenata koji nisu zaštićeni prema svojoj osjetljivosti. Minimalni je standard čvrsta kutija ili slično pakiranje s dovoljnom unutarnjom zaštitom;
 • najveći mogući povrat za pojedini artikl u paketu ograničen je na 1000 EUR.

4.3 “Regular Plus” i “Express” dostava

4.3.1 Definicija

Uz usluge “Regular Plus” i “Express” dostave klijent može slati pakete i palete širom svijeta cestom ili zrakom, pri čemu je ekspresna dostava brža od te dvije usluge. Etiketu je potrebno isprintati i zalijepiti na svaki artikl pojedinačno.

4.3.2 Ograničenja veličine i težine

Sve Regular Plus i Express cijene za paletizirani teret nude se samo za palete koje se mogu složiti. Palete koje se ne mogu slagati nisu dopuštene za prijevoz unutar ove usluge.

4.3.4 Osiguranje od odgovornosti i dodatna osiguranja

Paketi i palete u usluzi Regular plus pokriveni su odgovornošću pružatelja logističkih usluga prema Konvenciji o međunarodnom cestovnom prijevozu robe (CMR) ili Montrealskoj konvenciji ili Varšavskoj konvenciji, ovisno o tome što je primjenjivo. Klijent može kupiti dodatno osiguranje kod logističara uz nadoplatu. Pošiljka će biti osigurana na iznos vrijednosti koji je klijent naveo u procesu naručivanja, a ograničena je na maksimalno moguće osiguranje do 50.000 EUR po pošiljci, osim ako nije drugačije ograničeno Odredbama i uvjetima odabranog pružatelja logističkih usluga.

4.4 Usluga standardne paletne dostave “Regular” i ostali cestovni prijevoz tereta

4.4.1 Definicija

Klijent može slati nestandardne, glomazne predmete i obične palete (paletizirani teret) uslugom cestovnog prijevoza tereta s mrežom odabranog logističara.
Cijene koje nudi Eurosender prema zadanim su postavkama samo za stavke pošiljke koje se mogu složiti. Ako klijent potvrdi takvu ponudu, ali pripremi nesloživi artikl za preuzimanje od strane logističara, sve dodatne troškove koji nastanu snosi klijent. Ako klijent ima pošiljku koja se ne može složiti, potrebno je unaprijed obavijestiti Eurosender kako bi kupac e-poštom dobio potvrđenu prilagođenu ponudu koju je pripremio predstavnik Eurosendera. Cijene ponuđene na platformi Eurosender su procijenjene cijene, podložne daljnjim prilagodbama ovisno o sezonskim uvjetima ili drugim vanjskim okolnostima koje mogu uzrokovati povećanje troškova usluge.
Naručitelj je odgovoran za točnost težine navedene u tovarnom listu. Kupac ima pravo tražiti od pružatelja logističkih usluga provjeru troškova klijenta.

Naljepnicu je potrebno zalijepiti za svaku stavku pojedinačno. Naljepnicu treba ispisati klijent ili je nosi prijevoznik prilikom preuzimanja.

4.4.2 Osiguranje od odgovornosti i dodatna osiguranja

Pošiljke u usluzi cestovnog teretnog prijevoza pokrivene su odgovornošću pružatelja logističkih usluga prema Konvenciji o međunarodnom cestovnom prijevozu robe (CMR).
U slučaju da sadržaj pošiljke ima veću vrijednost od one koju može pokriti odgovornost logističara prema CMR-u, klijent može kupiti dodatno osiguranje kod osiguravajućeg društva partnera Eurosendera u iznosu do 5000 EUR po pošiljci uz dodatnu naknadu sve dok su zemlje podrijetla i odredišta članice EU. Dodatni iznos osiguranja može se tražiti tek nakon što odgovorni pružatelj logističkih usluga potvrdi svoju odgovornost za štetu ili gubitak nastalu tijekom obavljanja logističke usluge.

4.5 Dostava kombijem

4.5.1 Definicija

Usluga kombi dostave je logistička usluga koja se obavlja kombi vozilima. Kombi je vrsta cestovnog vozila koje služi za prijevoz robe. Usluga kombi dostave smatra se prijevozom tereta, stoga je jedino primjenjiva CMR konvencija (Konvencija o ugovoru o međunarodnom cestovnom prijevozu robe). Ova usluga je dostupna samo za zemlje koje su ratificirale CMR konvenciju. Ovo ograničenje je primjenjivo na obje lokacije, izvornu i odredišnu.

4.5.2 Priprema robe i prijevoz

Klijent se narudžbom ove usluge slaže da će se prijevoz obaviti (većim) kombijem sa zavjesom ili (manjim) kombijem, poštujući ograničenja i zabrane pojedinog vozila.
Usluga dostave kombijem omogućuje klijentu dostavu robe i u rasutom stanju ili u nekompaktnom stanju. To znači da klijent može otpremiti robu u kartonskim kutijama, paletiziranu ili robu na odgovarajući način vezati bez upotrebe palete. Teret koji nije propisno zapakiran ili zapakiran prema načinu transporta, može biti odbijen od strane odabranog logističara, a klijent je sam odgovoran za eventualne troškove.

4.5.3 Ograničenja i zabrane

Klijent razumije da, osim ako nije drugačije navedeno tijekom postupka narudžbe, najveća težina koja se može utovariti u veći kombi sa zavjesama ili manji kombi je 1000 kg, a maksimalna težina za kombi sa stražnjim podizanjem je 700 kg, što uključuje materijal za pakiranje i robu. Klijent je isključivo odgovoran za bruto težinu pošiljke i snosi odgovornost za sve troškove koji bi nastali zbog prekoračenja najveće dopuštene težine utovara. Naručitelj je odgovoran za točnost težine navedene u tovarnom listu. Klijent ima pravo zatražiti provjeru od pružatelja logističkih usluga o svom trošku.
Klijent razumije da dimenzije kombija sa zavjesama i manjeg kombija mogu varirati, stoga je suglasan poštivati maksimalne dimenzije navedene tijekom procesa narudžbe.

4.5.4 Preuzimanje i dostava

Klijent razumije da je maksimalno dopušteno vrijeme za utovar i istovar kamiona 1 sat i ako će klijent utovarati/istovarati dulje, mogu nastati dodatni troškovi za klijenta. Sve takve troškove snosi klijent.

4.5.5 Dodaci

Prilikom naručivanja klijent može naručiti sljedeće dodatne usluge:

 • Pomoć vozača pri utovaru i istovaru: to znači pomoć vozača, a ne obvezu vozača da potpuno utovari i istovari teret. Prilikom narudžbe ove dodatne usluge klijent razumije da vozač može odbiti pomoć u slučaju stvari nepropisno pakiranih i težih od 20 KG. U slučaju težih stvari, klijent razumije da treba naručiti uslugu podizanja repa.
 • Usluga potpunog utovara i istovara: ovo znači potpuni utovar i istovar od strane vozača uz nazočnost klijenta ili njegovog predstavnika. Prilikom narudžbe ove dodatne usluge klijent razumije da vozač može odbiti pomoć u slučaju stvari nepropisno pakiranih i težih od 20 KG. U slučaju težih stvari, klijent razumije da treba naručiti uslugu podizanja repa.
 • Usluga kombi vozila sa stražnjim podizanjem: naručivanjem ove usluge klijent razumije da naručuje kombi vozilo sa stražnjim podizanjem, što znači da je nosivost kombija smanjena i može utovariti maksimalno do 700 kg.

Dodatne usluge vrijede za utovar/istovar u prizemlju.

4.6 Usluga dostave LTL i FTL

4.6.1 Definicija

LTL i FTL usluga je usluga cestovnog prijevoza djelimičnim ili punim teretom. Dostava kamiona s djelimičnim teretom (LTL) je prijevoz određene količine tereta. Klijent se narudžbom ove usluge slaže da će se prijevoz obaviti poluprikolicom ili prikolicom, poštujući ograničenja i ograničenja takvog vozila. LTL i FTL usluga dostave smatra se prijevozom tereta, stoga je jedino primjenjiva CMR konvencija.

4.6.2 Ograničenja

Klijent se narudžbom ove usluge slaže da će teret biti pakiran i osiguran prema načinu prijevoza kamionima. Teret ili roba se mogu transportirati paletizirani ili u kartonskim kutijama.
Klijent razumije da je maksimalno dopušteno vrijeme za utovar i istovar kamiona 1 sat i ako će klijent utovar/istovar dulje, mogu nastati dodatni troškovi za klijenta. Sve takve troškove snosi klijent.

4.6.3 Restrictions and limitations

Kod narudžbe LTL ili FTL usluge klijent je isključivo odgovoran za utovarenu težinu i obujam te razumije da je težina na teretnom listu obvezujuća. U slučaju da stvarna zapremina ili težina premašuje naručenu zapreminu i težinu, klijent će dobiti zahtjev za dodatno plaćanje prema točki 2.3. U slučaju praznog kapaciteta, Eurosender će otkazati narudžbu, a klijent je sam odgovoran za dodatne troškove, dok je ukupna narudžba nepovratna.
Naručitelj je svjestan da dimenzije kamiona mogu varirati, stoga se slaže da će poštivati dimenzije, obujam i težinu navedene u procesu naručivanja.

4.7 Usluga prevoza vozila

4.7.1 Definicija

Usluga prevoza vozila je usluga prijevoza cestovnih vozila kao tereta. Ovisno o vrsti vozila, prijevoz obavlja logističar na posebno izgrađenim kamionima i vozilima s prikolicom. Klijent se obvezuje poštivati ograničenja i zabrane prijevoza kamiona i vozila s prikolicama kojima se usluga pruža. Logistička usluga vozila smatra se prijevozom tereta, stoga je jedina primjenjiva CMR konvencija.

4.7.2 Priprema vozila

Klijent je suglasan da se vozilo prije utovara pripremi za prijevoz. Vozilo mora biti čisto izvana kako bi prijevoznik mogao pravilno pregledati vozilo. Svi nisko viseći spojleri, dodaci, labavi dijelovi moraju se ukloniti i/ili sigurno pričvrstiti za vozilo. Klijent mora prije otpreme ukloniti sve vanjske nefiksno montirane regale i druge elemente. Vozila se moraju predočiti odabranom pružatelju logističkih usluga u dobrom voznom stanju (osim ako je u narudžbi izričito nevozna/ispravna) s najviše pola spremnika goriva. Odabrani pružatelj logističkih usluga ne može biti odgovoran za bilo koji dio vozila koji se odvoji dok je vozilo u tranzitu – to uključuje štetu uzrokovanu odvojenim dijelom bilo kojem vozilu(ima) i/ili uključenim osobama. Klijent razumije da sve podatke o vozilu koje se prevozi treba dati prije rezervacije i da moraju ostati isti kao što su deklarirani. Sve promjene mogu dovesti do dodatnih troškova koje snosi naručitelj. Klijent mora deaktivirati sve instalirane alarmne sustave vozila ili dati potrebne upute odabranom logističaru za isključivanje. Ako se bilo koji alarm uključi, a ne postoje tipke ili upute za njegovo isključivanje, odabrani logistički pružatelj može utišati alarm na bilo koji način.
Sve osobne stvari mogu se pohraniti samo u jednom koferu ili torbi u prtljažniku vozila. Maksimalna dopuštena težina artikla je 20 kg. Odabrani pružatelj logističkih usluga i Eurosender ne snose odgovornost za osobne stvari ostavljene u vozilu, niti za bilo kakvu štetu nastalu na vozilu zbog neopravdanog ili nepropisnog utovara osobnih stvari. Vozilo koje nije dobro pripremljeno za prijevoz može biti odbijeno pri utovaru, a klijent snosi isključivu odgovornost za nastale troškove.
Nakon utovara, tovarni list se sastavlja u tri originalna primjerka potpisana od strane naručitelja/pošiljatelja i odabranog pružatelja logističkih usluga. Ti se potpisi mogu otisnuti ili zamijeniti pečatima klijenta/pošiljatelja i odabranog pružatelja logističkih usluga ako to dopušta zakon zemlje u kojoj je sastavljen teretni list. Prvi primjerak će biti uručen naručitelju/pošiljatelju, drugi će pratiti robu, a treći će biti zadržan od strane logističara. Tovarni list treba biti napisan prema CMR-u.

4.7.3 Preuzimanje i dostava

Odabrani pružatelj logističkih usluga će preuzeti i dostaviti vozilo što bliže adresi klijenta koliko to dopušta mjesto preuzimanja/isporuke. Zajednički dogovoreno mjesto za utovar ili istovar može biti potrebno zbog uskih ulica, žica, drveća i mogućih ograničenja u stambenim područjima.
Eurosender će Klijentu dati procijenjene datume preuzimanja i dostave. Ne postoje nikakva jamstva o vremenu i datumima preuzimanja ili dostave. Kašnjenja se mogu dogoditi prije i/ili tijekom prijevoza zbog uvjeta na cesti, vremena, mehaničkih problema ili drugih vanjskih okolnosti. Eurosender i/ili pružatelj logističkih usluga nisu odgovorni za štetu ili gubitak uzrokovan bilo kojom vrstom kašnjenja ili bilo kojim drugim razlogom, naknadama za najam automobila ili naknadama za smještaj. Eurosender nije odgovoran za kvar mehaničkih ili radnih dijelova isporučenih vozila.
Pružatelj logističkih usluga bit će ovlašten upravljati i prevoziti cestovno vozilo klijenta između mjesta preuzimanja i odredišta definiranog u nalogu za otpremu.
U slučaju odsutnosti klijenta na adresi preuzimanja ili dostave, potrebno je imenovati predstavnika klijenta koji će u ime klijenta predati ili preuzeti vozilo. U slučaju da se preuzimanje ili isporuka ne može izvršiti zbog nedostupnosti mjesta utovara ili istovara ili ako primatelj odbije isporuku, klijent je isključivo odgovoran za otpremu vozila na novu lokaciju i razumije da ukupni troškovi koji su nastali zbog vanjskih razloga snosi klijent.

4.7.4 Odgovornost i osiguranje

Primjenjuju se uvjeti iz odjeljka 2.5.
Prilikom preuzimanja, klijent i odabrani pružatelj logističkih usluga trebaju u potpunosti pregledati vozilo na postojeća vanjska oštećenja i ispuniti izvješće o pregledu vozila. Odabrani pružatelj logističkih usluga i klijent trebaju se složiti sa stanjem vozila, a klijent mora potpisati i primiti kopiju CMR dokumenta.
Prilikom dostave klijent i odabrani pružatelj logističkih usluga trebaju pažljivo pregledati vozilo na vanjska transportna oštećenja. Odabrani pružatelj logističkih usluga i klijent trebaju potvrditi stanje vozila, a klijent mora potpisati i primiti konačni primjerak teretnog lista.
Eurosender preuzima odgovornost za vozilo(a) nakon obavljenog pregleda i potpisa od strane klijenta. Odgovornost Eurosendera prestaje isporukom vozila(a) i klijentovim potpisom završnog izvješća o pregledu.
Oštećenja moraju biti upisana na za to predviđeno mjesto na otpremnici i potpisana od strane naručitelja, bez obzira na vremenske uvjete ili doba dana. Bezrezervnim potpisom na otpremnici klijent potvrđuje da je primio vozilo(a) u istom stanju kao u trenutku preuzimanja, te da su Eurosender i odabrani logistički pružatelj i njihovi agenti oslobođeni svake daljnje odgovornosti.

4.8 Ostale vrste otpreme

Eurosender može pojedinačno ponuditi druge logističke usluge koje nisu opisane unutar vrsta slanja navedenih u ovim Odredbama i uvjetima. U slučaju da naručitelj želi rezervirati takve usluge, uvjete dostave potrebno je jasno definirati i međusobno dogovoriti obje strane, posebice sklapanjem ugovora. Ako bilo koji uvjeti takve otpreme nisu definirani i dogovoreni, primjenjivat će se ovi Uvjeti i odredbe. Za slanje narudžbe vrijede pravila opisana u odjeljku 2.1.3 “Naručivanje izvan platforme”.
Eurosender može s vremena na vrijeme pregledati vrste slanja navedene u ovim Odredbama i uvjetima i dodati nove. Svaka nova vrsta dostave postaje dostupna klijentu od trenutka objave na Eurosender.com.

5. Mjerodavno pravo i nadležnost

Osim ako obvezujuća pravila zemlje u kojoj klijent ima prebivalište ne određuju drugačije:

 • Ove Odredbe i uvjeti odredbe te ugovori na koje se ovi Odredbe i uvjeti primjenjuju tumačit će se u svjetlu zakona Velikog Vojvodstva Luksemburga;
 • svi mogući sporovi proizašli iz ovih Odredbi i ili iz ugovora na koje se ove Odredbe i uvjeti primjenjuju rješavat će se na sudovima Velikog Vojvodstva Luksemburga; i uvjeti primjenjuju rješavat će se na sudovima Velikog Vojvodstva Luksemburga; i,
 • u slučaju razlika u značenju između različitih prijevoda ovih Odredbi i uvjeta, mjerodavan je tekst izvorno napisan na engleskom jeziku,
 • u slučaju razlika između ovih Uvjeta i Odredbi i Uvjeta pružatelja logističkih usluga oba će se dokumenta poštovati kada je to moguće: trebaju se primjenjivati najstroža ograničenja, a aktivnosti koje su zabranjene barem jednim od ovih dokumenata moraju biti zabranjene,
 • nevaljanost ili neprovedivost bilo koje odredbe neće utjecati na bilo koji drugi dio ovih Odredbi I uvjeta.

Politika privatnosti

Eurosender SARL posvećen je zaštiti i poštovanju vaše privatnosti u okviru korištenja naše web stranice, budući da zaštitu podataka smatramo ključnim stupom za izgradnju povjerenja u čvrstim i dugotrajnim odnosima. Ova Politika privatnosti ima za cilj informirati vas o tome koje vaše osobne podatke možemo prikupljati, u koje svrhe ih možemo koristiti i na koja prava imate.
U skladu s primjenjivim zakonodavstvom o zaštiti podataka, ovime vas obavještavamo da smo mi voditelj obrade osobnih podataka prikupljenih, primljenih ili na drugi način obrađenih o vama, kao što je opisano u nastavku. Takvo zakonodavstvo uključuje Uredbu (EU) 2016/679 od 27. travnja 2016. (GDPR) i sve druge nacionalne ili nadnacionalne statutarne zakone koji su primjenjivi na nas.
Odgovorna strana u smislu GDPR-a u okviru ove web stranice je Eurosender SARL, tvrtka sa registriranim uredom smještenom na adresi 9 Rue du Laboratoire, LU-1911, Luksemburg i registrirana u Luksemburškom registru za trgovinu i tvrtke pod brojem B 230321 ( «Eurosender», «mi», «naš», «nas»). U svojstvu voditelja obrade podataka, Eurosender je odgovoran osigurati da se osobni podaci obrađuju na ispravan način i u skladu s primjenjivim zakonodavstvom.
Pažljivo pročitajte sljedeće kako biste razumjeli naše stavove i prakse u vezi s vašim osobnim podacima i kako ćemo s njima postupati. Ako se ne slažete s ovom politikom, nemojte pristupati niti koristiti naše usluge ili komunicirati s bilo kojim drugim aspektom našeg poslovanja.
Slanjem narudžbe ili otvaranjem Eurosender računa prihvaćate i pristajete na postupke opisane u ovim pravilima. Nadalje, jamčite da su sve osobe, čije osobne podatke ste nam dali u vezi s vašom narudžbom ili vašim računom, upoznate s ovom politikom, prihvaćaju i pristaju na prakse opisane u ovoj politici te su voljne i sposobne, na zahtjev Povjereniku za informiranje ili bilo kojem drugom tijelu za zaštitu podataka, dostaviti pismeni dokaz svoje suglasnosti i prihvaćanja.

1. Informacije koje možemo prikupiti od vas

O vama možemo prikupljati i obrađivati sljedeće podatke:

1.1 Informacije koje nam dajete

Možete nam dati podatke o sebi ispunjavanjem obrazaca na https://www.eurosender.com (naša web stranica) ili dopisivanjem s nama telefonom, e-poštom ili na drugi način. To uključuje podatke koje dajete kada se registrirate za korištenje naše stranice, pretplatite se na naše usluge, naručite na našoj stranici, druge aktivnosti koje se uobičajeno provode na stranici i kada prijavite problem s našom stranicom. Informacije koje nam dajete mogu uključivati:

 • podatke o kupcu: Vaše ime (Vaše ime i prezime ili naziv tvrtke i ime i prezime odgovorne osobe), PDV ID, adresa i broj telefona, financijski podaci i podaci o kreditnoj kartici,
 • podaci vezani uz preuzimanje: (ime i prezime osobe koja predaje paket, broj telefona, adresa preuzimanja),
 • podaci vezani uz preuzimanje: (ime i prezime osobe koja predaje paket, broj telefona, adresa preuzimanja),
 • informacije vezane uz potvrdu: (e-mail adresa),
 • informacije koje pružate putem naših kanala podrške, gdje možete odlučiti poslati informacije u vezi s problemom s kojim se susrećete s pošiljkom. Bez obzira razgovarate li izravno s jednim od naših predstavnika ili na neki drugi način stupite u kontakt s našim timom za podršku, dat ćete nam podatke za kontakt, sažetak problema s kojim se susrećete i bilo koju drugu dokumentaciju, snimke zaslona ili informacije koje bi bile od pomoći u rješavanju problema , uključujući vrstu uređaja, operativni sustav, vrstu preglednika, IP adresu, URL-ove referentnih/izlaznih stranica, identifikatore uređaja i podatke o rušenju.

1.2 Podaci koje prikupljamo automatski kada koristite Usluge

Prikupljamo podatke o vama kada koristite usluge Eurosender, uključujući i dok pregledavate naše web stranice.

 • Vaše korištenje usluga: pratimo određene podatke o vama kada posjećujete naše usluge i komunicirate s njima. Ove informacije uključuju značajke koje koristite; usluge koje odaberete, željene opcije plaćanja, često korištene adrese, poveznice na koje kliknete.
 • Kolačići i druge tehnologije: koristimo ih kako bismo pružili funkcionalnost i kako bismo vas prepoznali kada pokušavate koristiti naše usluge.

1.3 Informacije koje dobivamo iz drugih izvora

Podatke o vama možemo dobiti ako koristite druge usluge koje pružamo ili iz javnih registara. Također blisko surađujemo s trećim stranama (uključujući, na primjer, prijevoznike, poslovne partnere, podizvođače u tehničkim uslugama, uslugama plaćanja i dostave, oglašivačke mreže, pružatelje analitičkih usluga, pružatelje informacija o pretraživanju, kreditne referentne agencije) i možemo primiti informacije o vama od njih.

2. Razdoblje čuvanja

Naš je cilj obrađivati vaše osobne podatke u najmanjoj mogućoj mjeri. Ako točna razdoblja pohrane nisu navedena u ovoj izjavi, vaše ćemo osobne podatke pohranjivati samo onoliko dugo koliko je potrebno za ispunjenje svrhe za koju su izvorno prikupljeni i, ako je prikladno, onoliko dugo koliko je to zakonom propisano.
Kada obrada osobnih podataka više nije potrebna u svrhu za koju su prikupljeni, te ćemo osobne podatke izbrisati.

3. Svrhe obrade

3.1 Informacije o klijentu koje nam date

Koristit ćemo ove podatke kako bismo:

 • izvršavati svoje obveze koje proizlaze iz bilo kojeg ugovora sklopljenog između vas i nas i pružiti vam informacije, proizvode i usluge koje tražite od nas, uključujući obradu transakcija s vama, slanje transakcijskih podataka, autentifikaciju kada se prijavite, pružanje korisničku podršku te upravljanje i održavanje naših usluga;
 • pružiti vam informacije o drugim dobrima i uslugama koje nudimo, a koje su slične onima koje ste već kupili ili se za njih raspitivali, u slučaju da ste dali izravan pristanak za primanje ove vrste komunikacije i niste ga povukli;
 • pružiti vam informacije o robi ili uslugama za koje smatramo da bi vas mogle zanimati, u slučaju da ste dali izravan pristanak za primanje ove vrste komunikacije i niste ga povukli;
  obavijestiti vas o promjenama naših usluga;
 • osigurati da sadržaj s naše stranice bude predstavljen na najučinkovitiji način za vas i vaše računalo;
 • provoditi istraživanje za razvoj: učimo o tome kako naši klijenti koriste naše usluge i povratne informacije koje nam daju izravno za rješavanje problema i prepoznavanje trendova, korištenja, obrazaca aktivnosti i područja za integraciju i poboljšanje naših usluga;
 • zaštititi naše legitimne poslovne interese i zakonska prava, kad god je to od nas potrebno u vezi s pravnim zahtjevima, usklađenošću, regulatornim i revizijskim funkcijama te otkrivanjem podataka u vezi s akvizicijom, spajanjem ili prodajom poduzeća.

3.2 Podaci koje nam dajete u vezi s preuzimanjem, isporukom i potvrdom

Koristit ćemo ove podatke kako bismo:

 • izvršavati naše obveze koje proizlaze iz bilo kojeg ugovora sklopljenog između vas i nas (uključujući prosljeđivanje ovih informacija prijevoznicima unutar EGP-a radi organiziranja i izvršenja prijevoza);
 • pružiti vam informacije, proizvode i usluge koje tražite od nas.
3.3 Informacije koje dobivamo iz drugih izvora

Ove informacije možemo kombinirati s informacijama koje nam date. Ove podatke i kombinirane podatke možemo koristiti u gore navedene svrhe (ovisno o vrstama informacija koje primamo).

4. Otkrivanje vaših podataka

Ovisno o prirodi i opsegu našeg zadatka ili usluga koje se od nas traže, možemo dijeliti osobne podatke sa sljedećim primateljima u onoj mjeri u kojoj se takvo otkrivanje ili prijenos smatra razumno nužnim ili poželjnim za zadovoljenje gore navedenih svrha ili u određenim legitimnim slučajevima. zahtjev naših klijenata, dotičnih subjekata podataka. Vaše osobne podatke možemo podijeliti sa:

 • ovlašteno osoblje Eurosendera koje se nalazi unutar zemalja EGP-a koje treba pristup informacijama za izvršenje bilo kojeg ugovora koji sklopimo s vama;
 • tvrtke koje su dio Eurosender grupe u svrhu poslovanja i poboljšanja proizvoda i usluga;
 • odabrane treće strane uključujući prijevoznike i druge poslovne partnere, dobavljače i podizvođače (sve unutar zemalja EGP-a) za izvršenje bilo kojeg ugovora koji sklopimo s njima ili vama, uključujući: prijevoznike, pružatelje razvoja web stranica i aplikacija, hostinga, održavanja, sigurnosna kopija, pohrana, virtualna infrastruktura, procesori plaćanja, računovodstvene tvrtke, pružatelji CRM platformi, pružatelji telefonskih sustava, pružatelji analitičkih sustava itd.

Prilikom odabira trećih strana kojima možemo podijeliti vaše podatke, Eurosender poduzima sve potrebne mjere opreza kako bi osigurao njihovu odgovarajuću razinu zaštite u pogledu osobnih podataka.
Također možemo otkriti vaše osobne podatke trećim stranama:

 • U slučaju da prodamo ili kupimo bilo koji posao ili imovinu, u kojem slučaju možemo otkriti vaše osobne podatke potencijalnom prodavatelju ili kupcu takvog poslovanja ili imovine, ali samo u slučaju da je to striktno potrebno za sklapanje transakcije.
 • Ako smo dužni otkriti ili podijeliti vaše osobne podatke kako bismo ispunili bilo koju zakonsku obvezu ili kako bismo proveli ili primijenili naše uvjete i odredbe (https://www.eurosender.com/en/terms-conditions) i drugi sporazumi; ili radi zaštite prava, imovine ili sigurnosti Eurosendera, naših kupaca ili drugih. To uključuje razmjenu informacija s drugim tvrtkama i organizacijama u svrhu zaštite od prijevara i smanjenja kreditnog rizika.

Eurosender želi istaknuti da svoje dužnosti prema klijentima, partnerima i osoblju shvaća ozbiljno; stoga ne otkriva podatke nikome, osim ako je to potrebno učiniti radi poštivanja zakona ili važećeg i obvezujućeg naloga vlade ili regulatornog tijela, ili radi ispunjenja ugovorne obveze za koju nositelj podataka ima dati privolu za obradu (kao što su gore navedeni slučajevi). U takvim slučajevima, vlada ili regulatorna tijela trebaju slijediti primjenjivi pravni postupak za dobivanje valjanih i obvezujućih naloga, a takve naloge pregledava Eurosender, koji se može usprotiviti preširokim ili na drugi način neprikladnim ili neadekvatnim nalozima.
Osim ako mu je to zabranjeno ili ako postoji jasna naznaka nezakonitog ponašanja u vezi s korištenjem Eurosenderovih proizvoda ili usluga, Eurosender daje obavijest svojim klijentima prije otkrivanja kontakta kupca, kako bi mogli zatražiti i pripremiti se za zaštitu od otkrivanja .
Eurosender također poduzima ozbiljne mjere opreza u pogledu prijenosa izvan EGP-a. Eurosender se obvezuje da neće prenositi podatke izvan EGP-a, osim ako ta država ili teritorij također ne osigura odgovarajuću razinu zaštite ili odgovarajuće zaštitne mjere, te pod uvjetom da su dostupna provediva prava ispitanika i učinkoviti pravni lijekovi za subjekte podataka.

5. Newsletter

Možete se pretplatiti na naš newsletter koji će vam dati sve potrebne informacije o našim uslugama i svim promjenama na našoj platformi o kojima trebate znati. Kada dođete na našu stranicu prijavljeni na svoj Google račun, možete kreirati Eurosender račun putem skočne obavijesti. Ovaj korak će vas automatski prijaviti u naš newsletter program. Zatim ćete primiti uvodnu e-poruku iz koje se jednostavno možete odjaviti s newslettera u slučaju da ga ne želite primati. U tom će slučaju vaši osobni podaci biti automatski izbrisani nakon jednog (1) mjeseca.
Podaci koji se dijele s vašeg Google računa za kreiranje Eurosender računa i slanje biltena su vaša adresa e-pošte, ime i profilna slika – davanje dodatnih podataka je dobrovoljno. Adresa e-pošte koju ste dali može se koristiti za ciljanje našeg oglašavanja.
Također, spremamo IP adrese koje ste koristili te vrijeme prijave i potvrde. Svrha postupka je provjeriti vašu prijavu i po potrebi obavijestiti vas o mogućoj zlouporabi vaših osobnih podataka.
Svoju suglasnost za primanje newslettera možete u bilo kojem trenutku opozvati klikom na poveznicu u svakoj e-poruci newslettera ili slanjem zahtjeva na dataprotection@eurosender.com.

6. Pravna osnova

Kako bi obrada bila zakonita, voditelj obrade uvijek mora temeljiti svoje aktivnosti obrade osobnih podataka na jednoj od pravnih osnova navedenih u GDPR-u. Vaše osobne podatke obrađivati ćemo samo kada za to budemo imali odgovarajuću pravnu osnovu.
Vaši osobni podaci bit će obrađeni kada:

 1. dali ste svoj pristanak;
 2. potrebno je za izvršenje ugovora u kojem ste stranka ili za poduzimanje koraka na vaš zahtjev prije sklapanja ugovora;
 3. potrebno je za poštivanje zakonske obveze kojoj podliježemo;
 4. potrebno je u svrhu naših legitimnih interesa sve dok naši interesi nisu nadjačani vašim interesima ili temeljnim pravima i slobodama. Na primjer:
  • za utvrđivanje, ostvarivanje ili obranu naših zakonskih prava u slučaju pravnog zahtjeva; /li>
  • za održavanje i ažuriranje našeg popisa kontakata;
  • za obradu komunikacija primljenih od vas, kontakte putem telefona ili e-pošte i odgovaranje na vaše upite;
  • kako bi se osigurala sigurnost i stabilnost mreže i informacija.

7. Vaša prava i pravni lijekovi

7.1 Pravo pristupa

Imate pravo od nas dobiti potvrdu o tome obrađuju li se osobni podaci koji se odnose na vas ili ne, te, gdje je to slučaj, pristupiti osobnim podacima i relevantnim informacijama u tom pogledu. .

7.2 Pravo na ispravak

Imate pravo od nas bez nepotrebnog odgađanja ishoditi ispravak netočnih osobnih podataka koji se tiču Vas, a uzimajući u obzir svrhe obrade, pravo na dopunu nepotpunih osobnih podataka.

7.3 Pravo na prigovor

Imate pravo prigovora na obradu Vaših osobnih podataka u određenim okolnostima koje propisuje GDPR.

7.4 Pravo na brisanje (pravo na zaborav)

Imate pravo biti zaboravljen kad god izvorne svrhe više nisu relevantne i da nemamo legitimne osnove odbiti vaš zahtjev da budete zaboravljeni.

7.5 Pravo na zahtjev za ograničenje obrade

Ako se ne slažete s odlukom o obradi osobnih podataka na temelju našeg legitimnog interesa, možete zatražiti da se takva obrada ograniči. Također možete zatražiti ograničenje obrade ako smatrate da obrađujemo netočne podatke ili da osobni podaci više nisu potrebni za potrebe obrade.

7.6 Pravo na prenosivost

Možete zatražiti prijenos svojih osobnih podataka drugoj strani.

7.7 Pravo na podnošenje pritužbe nadzornom tijelu

Imate pravo povući svoju privolu u bilo kojem trenutku kada se obrada osobnih podataka temeljila na Vašoj privoli.

7.8 Right to lodge a complaint with the supervisory authority

Imate pravo podnijeti pritužbu tijelu za zaštitu podataka u vašoj zemlji. Ipak, pozivamo vas da nas kontaktirate prije bilo kakvog prigovora nadležnom tijelu.

Kako biste ostvarili svoja prava, možete poslati pismeni zahtjev na dataprotection@eurosender.com.

8. Obavijest o kršenju

U slučaju povrede osobnih podataka obavijestit ćemo Nacionalnu komisiju za zaštitu podataka bez nepotrebnog odgađanja, a najkasnije u roku od 72 sata nakon otkrivanja povrede.

Sukladno odredbama GDPR-a, klijenti i kontakti bit će osobno obaviješteni o povredi osobnih podataka, bez nepotrebnog odgađanja, samo kada je vjerojatno da će povreda osobnih podataka dovesti do visokog rizika za njihova prava i slobode.

9. Promjene naše politike privatnosti

Sve promjene koje u budućnosti možemo unijeti u našu Politiku privatnosti bit će objavljene na ovoj stranici i, gdje je to prikladno, o njima ćemo vas obavijestiti e-poštom.

Potičemo vas da redovito pregledavate ovu stranicu kako biste bili informirani o svojim pravima i načinu na koji obrađujemo vaše osobne podatke.

Ova je Politika posljednji put pregledana i ažurirana 26. studenog 2019.

10.Ostale web stranice

Naša stranica može, s vremena na vrijeme, sadržavati poveznice na i sa web stranica naših partnerskih mreža, oglašivača i podružnica. Ako slijedite poveznicu na bilo koje od ovih web-mjesta, imajte na umu da ta web-mjesta imaju vlastita pravila o privatnosti i da ne prihvaćamo nikakvu odgovornost za ta pravila. Provjerite ova pravila prije nego što pošaljete bilo kakve osobne podatke na ove web stranice.

11. Contact

Pitanja, komentari, pritužbe i zahtjevi u vezi s ovom politikom privatnosti su dobrodošli i mogu se poslati na dataprotection@eurosender.com.


Ova verzija Odredbi i uvjeta stupa na snagu 1. svibnja 2023.