Carinjenje pošiljk in izračun carine za leto 2024

Izračun carine pri uvozu mednarodnih pošiljk za leto 2024

Mednarodne pošiljke bodo predmet carinskega postopka, kar pomeni, da bo pred dostavo pošiljke potrebno poravnati carinske dajatve pri uvozu in predložiti carinsko dokumentacijo. Kljub temu, da za večino pošiljk, ki so poslane znotraj Evropske unije, ne bo potrebno plačati stroške carinjenja, obstaja nekaj izjem. Preverite vse informacije o carinskem postopku, izračunu carine in carinski dokumentaciji.

Rezervirajte pošiljko od vrat do vrat

Preveri ceno

30,000+
mnenj

EVROPSKA UNIJA

Pošiljanje po Evropi: izračun carine

Evropska unija deluje kot brezcarinsko območje, kar pomeni, da je blago, proizvedeno v državah članicah EU in državah s posebnimi pogodbami o prostem pretoku blaga, oproščeno carinskih dajatev. V večini primerov se za pošiljke, ki so poslane znotraj držav Evropske unije, ne obračunajo stroški carinjenja.

Plačilo stroškov carinjenja – izjeme v Evropski uniji

Za blago, za katerega velja državni monopol, kot so alkoholne pijače in tobačni izdelki, veljajo posebni predpisi in je treba zanj v večini primerih potrebno plačati trošarino ter carinske dejatve pri uvozu. Za te vrste blaga veljajo posebna pravila in lahko se zanje določijo dodatne zahteve za uskladitev s pravnim okvirom.

Glede na lokalno zakonodajo je uvoz ali izvoz nekaterega blaga v določene države lahko prepovedan.

Oprostitev plačila carinskih dajatev in davkov v Evropski uniji

V nekaterih primerih so mednarodne pošiljke oproščene plačila carinskih dajatev pri uvozu:

 • ko je pošiljka označena kot »darilo« in njena vrednost ne presega 45 €, ko je namenjena osebni rabi in se pošilja med dvema fizičnema osebama;
 • trgovsko blago, katerega vrednost ne presega 150 €;
 • blago, za katerega velja ničelna carinska stopnja.

Od 1. 7. 2021 ne velja več oprostitev plačila DDV za uvoz blaga majhne vrednosti (do 22 €), kar pomeni, da je treba izvesti postopek carinjenja ter plačati carinske dajatve pri uvozu pošiljke in DDV.

IZVEN EVROPSKE UNIJE

Izračun carine in davek za pošiljanje paketov izven Evropske unije

Pri pošiljanju pošiljk izven Evropske unije se za določene pošiljke obračunajo davki ter uvozne dajatve. Vsaka država ima svoje predpise glede carinjenja pošiljk, zato vam svetujemo, da se pred pošiljanjem seznanite s pravili v državi prevzema in dostave pošiljke.

 • DDV se izračuna in obračuna na podlagi skupne vrednosti blaga in v skladu z nacionalnimi carinskimi določili ter predpisi.
 • Carinske dajatve se obračunajo na podlagi vrednosti, tarifne uvrstitve in izvora blaga.

Carinjenje blaga po brexitu

Po izstopu Velike Britanije iz Evropske unije so v veljavo stopili novi predpisi pri pošiljanju iz ali v Evropsko unijo. Preverite aktualne informacije o carinjenju pošiljke po brexitu.

Izračun carine za blago iz tretjih držav

Pri mednarodnem pošiljanju se carinski uradniki za izračun carine opirajo na carinsko vrednost blaga, ki ga posameznik pošilja. Izračun te vrednosti se razlikuje glede na predpise in določila posamezne države. Na splošno se za izračun carinske vrednosti blaga za mednarodne pošiljke uporablja ena izmed sledečih metod:

 • Nakupna oziroma nabavna cena blaga – cena, ki jo uvoznik plača izvozniku za blago, ki se pošilja ali prevaža.
 • Vrednost enakega blaga, proizvedenega v državi uvoznici – cena, po kateri se isto blago trenutno prodaja v uvozni državi.
 • Vrednost podobnega blaga, proizvedenega v državi uvoznici – cena, po kateri se podoben izdelek trenutno prodaja v uvozni državi.
 • Prodajna cena blaga – prodajna cena blaga v državi izvoza.
 • Proizvodni stroški blaga – stroški proizvodnje blaga, vključno z materialom in delom.
 • V izjemnih situacijah prilagoditev oziroma kombinacija zgoraj naštetih načinov – glede na posebne okoliščine in predpise uvozne države se lahko za izračun carinske vrednosti blaga uporabi kombinacija teh metod.

Pred pošiljanjem natančno preverite pravila za izračun carine blaga v državi uvoza. Nekateri stroški se lahko dodajo ali odštejejo od carinske vrednosti, odvisno od posameznega primera.

Deklarirana vrednost za prevoz

Deklarirana vrednost za prevoz temelji na vrednosti same pošiljke in se uporablja za izračun prevoznine. Na splošno so stroški prevoza nižji od deklarirane carinske vrednosti, za katero velja, da je ločena vrednost. Svetujemo vam, da pred pošiljanjem preverite cenike kurirskih služb.

Carinjenje pošiljk

Carinska uprava ali carina je nacionalni organ lokalne vlade, ki je odgovoren za nadzor carinjenja mednarodnih pošiljk, vključno z izračunom carine in zaračunavanjem potrebnih carinskih dajatev pri uvozu. Vsaka država ima svoje predpise in načine izvajanja carinskega postopka, zato vam svetujemo, da pred pošiljanjem pošiljk v države zunaj EU, preverite informacije o izračunu carine in o morebitni carinski dokumentaciji, ki je potrebna za uvoz blaga.

POŠILJANJE DARIL

Carinjenje pošiljk označenih kot »darila«

Evropska unija – v večini držav Evropske unije plačilo stroškov carinjenja ni potrebno za pošiljke, katerih vrednost ne presega 45 € in se pošilja med dvema fizičnema osebama. Priporočljivo je, da pred pošiljanjem preverite posebne predpise posamezne države in se tako izognete nepričakovanim stroškom.

Države izven Evropske unije – pri uvozu blaga iz Kitajske in drugih držav izven meja Evropske unije, ki je označeno kot »darilo«, se obračuna davek in uvozna dajatev, ki se razlikujejo od države do države. Svetujemo vam, da pred pošiljanjem preverite določila glede carinjenja pošiljk.

ZAHTEVANA DOKUMENTACIJA

Carinska dokumentacija za mednarodno pošiljanje

Pri pošiljanju izven Evropske unije preko Eurosenderja boste morali ob pošiljki predložiti carinsko dokumentacijo. Slednja vključuje: predračun ali komercialni račun in carinsko deklaracijo (CN23 ali CN22), ki mora vsebovati vse potrebne informacije o vsebini vaše pošiljke.

Carinski organi tekom carinskega postopka zahtevajo, da je na računu vsaka postavka v pošiljki navedena ločeno in ima svoj opis.

Pošiljka mora vsebovati tudi podatke o prejemniku, na podlagi katerih bodo cariniki lahko stopili v stik s posameznikom in ustrezno zaključili carinjenje pošiljke.

Več o zahtevani dokumentaciji

Potrebujete pomoč pri izpolnjevanju carinske dokumentacije, ko pošiljate z Eurosenderjem? Naši strokovnjaki vam z veseljem pomagajo!

ZAČNITE POŠILJATI

Prejmite takojšno ponudbo za svojo pošiljko

Preverite ceno

VEČ INFORMACIJ

Pogosta vprašanja o carinjenju pošiljk in izračunu carine

Kaj je carinski postopek in kako poteka carinjenje mednarodnih pošiljk?
Carinski postopek je natančen pregled pošiljke in njene dokumentacije. Postopek carinjenja vključuje več korakov: od predložitve carinske dokumentacije, deklariranja blaga do plačila carinskih dajatev pri uvozu in končne odobritve blaga za vstop v prosti promet, tranzit ali druge regulirane postopke.
Pri pošiljanju pošiljke v tujino bo pošiljka predmet carinske obravnave. Carinski organi bodo preverili, ali blago ustreza carinskim predpisom države uvoznice. Preverili bodo, ali je pošiljatelj pripravil in predložil vso zahtevano dokumentacijo in ali so bili plačani vsi stroški carinjenja.
Kdo mora poravnati stroške carinjenja mednarodnih pošiljk?
V kolikor prihaja pošiljka iz države izven Evropske unije, boste zanjo morali poravnati uvozne dajatve pred samo dostavo pošiljke.
Carinske dajatve za uvoz blaga iz tretjih držav običajno plača prejemnik, razen če se s pošiljateljem dogovori drugače. Carinski organ bo najprej kontaktiral prejemnika pošiljke.
Kaj se zgodi s pošiljko če zavrnem plačilo carinske dajatve za mednarodno pošiljko?
Če zavrnete plačilo carinske dajatve, se lahko zgodi eden od sledečih scenarijev:
 • Paket bo uničen: če se odločite, da ne boste plačali uvoznih dajatev za mednarodno pošiljko, bo paket zavržen ali uničen.
 • Paket bo vrnjen pošiljatelju: če ne želite plačati stroškov carinjenja za mednarodno pošiljko, se paket lahko vrne pošiljatelju. Upoštevajte, da je v tem primeru pošiljatelj odgovoren za kritje dodatnih stroškov pošiljanja.
Kako poteka carinjenje blaga iz Kitajske v letu 2024?
Carinjenje blaga iz Kitajske poteka popolnoma enako kot za vse ostale pošiljke, ki prihajajo iz t. i. tretjih držav. Pri uvozu blaga iz Kitajske so pošiljke v vrednosti do 150 € so oproščene plačila carine, vendar bo kljub temu potrebno opraviti postopek carinjenja in plačati DDV.
Pri uvozu blaga iz Kitajske, lahko davek obračuna in ustrezno odvede spletni prodajalec, sicer pa bo DDV prejemniku pošiljke zaračunal carinski deklarant (poštna, kurirska služba ali carinski zastopnik). Plačilo bo mogoče poravnati preko spletna ali osebno ob vročitvi pošiljke.
Kako lahko izračunam carino za pošiljke iz Amerike?
Izračun carine za pošiljke iz Amerike je odvisen od vrednosti in vrste blaga. Za pošiljke z vrednostjo do 150 € (brez vključene poštnine) se carina ne obračuna, ampak se plača le DDV. Izjema so paketi iz ZDA z vrednostjo do 45 €, ki jih fizična oseba pošilja fizični osebi. Carine za pošiljke iz Amerike v teh primerih ni potrebno plačati, enako velja za plačilo DDV-ja.
Carino za pošiljke iz Amerike skupaj z DDV-jem pa je potrebno poravnati za pošiljke, ki presegajo vrednost 150 €.
Kakšni so stroški carinjenja za pošiljke, ki prihajajo v Evropo iz Velike Britanije?
Veliko Britanijo od brexita, carinski organi obravnavajo kot tretjo državo, kar pomeni, da pri carinjenju blaga spada v isto skupino kot Kitajska, Amerika ali Kanada.
Torej so pošiljke, katerih vrednost (brez vključene poštnine) ne presega 150 €, oproščene plačila carinske dajatve pri uvozu in se zanje obračuna samo DDV. Izjema so le pošiljke, ki jih fizična oseba pošilja fizični osebi (darila) v vrednosti do 45 €. Te pošiljke so oproščene tako plačila stroškov carinjenja kot tudi DDV-ja.
Zakaj je moja pošiljka obstala na carini?
Obstaja več razlogov, zakaj je vaša pošiljka obtičala na carini:
 • Carinski organ v namembni državi potrebuje dodatne informacije.
 • Carinska dokumentacija ni izpolnjena v skladu z zahtevami uvozne države.
 • Pošiljka vsebuje predmete, katerih pošiljanje je prepovedano ali omejeno.
 • Izbrani način transporta pošiljke (letalski, cestni, železniški, ladijski prevoz) zahteva daljši čas carinjenja.
Kako dolgo bo moja pošiljka ostala na carini?
Carinjenje pošiljk lahko traja od nekaj dni pa vse do nekaj mesecev, odvisno od posameznega primera.
 • ali ste že poravnali uvozne dajatve in davke,
 • ali pošiljka vsebuje nedovoljene predmete,
 • ali ste priložili zahtevano carinsko dokumentacijo.
Na trajanje carinjenja vpliva tudi način transporta in časa pošiljanja (npr. med božičnimi in novoletnimi prazniki lahko carinski postopek traja dlje).
Vse informacije, predstavljene na tej strani so pridobljene in veljavne v februarja 2024, vendar se lahko spremenijo v vsakem trenutku. Eurosender ne odgovora za neprimerne, nepopolne ali netočne podatke. Kljub temu se trudimo, da so na naši strani vedno na voljo aktualne informacije.