Carinjenje pošiljk | Carinski postopki pri uvozu blaga

Carinjenje mednarodnih pošiljk | Uvoz blaga v EU in tretje države

Pošiljke, poslane v ali iz katerekoli države izven Evropske unije, so predmet carinskega postopka. To pomeni, da je zanje v določenih primerih pred dostavo na končni naslov potrebno poravnati carinske dajatve, kot so npr. davki in uvozne oziroma izvozne dajatve – tudi če so označene kot »darilo«. Kljub temu, da se za pošiljke, poslane znotraj Evropske unije, ne obračunavajo stroški carinjenja, obstaja nekaj izjem. Izvedite več o carinskem postopku in formalnostih pri uvozu blaga iz tretjih držav, carinskih dajatvah in carinski dokumentaciji.

Iz
Vtipkajte in poiščite na seznamu
V
Vtipkajte in poiščite na seznamu
Storitev
Izberite storitev
Naročam kot
Fizične osebe
Podjetje

DAJATVE IN DAVKI

Pošiljanje po Evropi: carinske dajatve

Evropska unija omogoča prost pretok blaga znotraj carinskega območja. Blago, ki je proizvedeno v državi članici Evropske unije ali katerikoli drugi državi s posebnim sporazumom o prostem pretoku blaga, ne bo predmet carinskih dajatev. V večini primerov se za pošiljke, ki potujejo znotraj Evropske unije, ne obračunajo stroški carinjenja.

Plačilo stroškov carinjenja v Evropski uniji – izjeme

Za blago, za katerega velja državni monopol (npr. alkoholne pijače in tobačni izdelki), lahko veljajo drugačna pravila. Glede na lokalno zakonodajo je uvoz ali izvoz nekaterega blaga v določene države lahko prepovedan.

Oprostitev plačila carinskih dajatev in davkov v Evropski uniji

V nekaterih primerih so mednarodne pošiljke oproščene plačila carinskih uvoznih dajatev:

 • ko je pošiljka označena kot »darilo« in njena vrednost ne presega 45 €, ko je namenjena osebni rabi in se pošilja med dvema posameznikoma;
 • trgovsko blago, katerega vrednost ne presega 150 €;
 • blago, za katerega velja ničelna carinska stopnja.

Od 1. 7. 2021 se uvozni DDV plačuje za vse pošiljke, ki vstopajo v območje Evropske unije, ne glede na njihovo vrednost.

Carinjenje mednarodnih pošiljk po brexitu

Na naši posebni strani najdete aktualne informacije o carinjenju mednarodnih pošiljk po brexitu.
Carinjenje po brexitu

Kakšni so davki in stroški carinjenja pri pošiljanju izven Evropske unije?

Pri pošiljanju izven Evropske unije se za določene pošiljke obračunajo davki in carinske dajatve. Vsaka država ima svoje predpise, zato vam svetujemo, da se pred pošiljanjem seznanite s pravili v državi prevzema in dostave pošiljke.

 • DDV se obračuna na podlagi skupne vrednosti blaga in v skladu z nacionalnimi carinskimi določili.
 • Carinske dajatve se obračunajo na podlagi vrednosti, tarifne uvrstitve in izvora blaga.

Carinska vrednost za uvozne dajatve blaga iz tretjih držav

Pri mednarodnem pošiljanju se carinski uradniki pri izračunu uvoznih carin opirajo na carinsko vrednost blaga v pošiljki. Obračun te vrednosti je odvisen od nacionalnih carinskih predpisov, vendar se na splošno kot podlaga za izračun carinske vrednosti blaga uporablja eden izmed sledečih načinov:

 • nakupna cena blaga;
 • vrednost enakega blaga, proizvedenega v državi uvoznici;
 • vrednost podobnega blaga, proizvedenega v državi uvoznici;
 • prodajna cena blaga;
 • proizvodni stroški blaga;
 • ali v izjemnih situacijah prilagoditev oz. kombinacija zgoraj naštetih načinov.

Pred pošiljanjem preverite pravila za izračun carinske vrednosti blaga v namembni državi. Nekateri stroški se lahko dodajo ali odštejejo od carinske vrednosti, odvisno od posameznega primera.

DARILA

Carinjenje mednarodnih pošiljk, označenih kot »darila«

Evropska unija – v večini držav plačilo stroškov carinjenja ni potrebno za pošiljke, katerih vrednost ne presega 45 €.

Izven Evropske unije – pri uvozu blaga iz tretje države, ki je označeno kot »darilo«, se obračunajo različni davki in uvozne dajatve, ki se razlikujejo od države do države.

ZAHTEVANA DOKUMENTACIJA

Carinska dokumentacija pri mednarodnem pošiljanju

Pri pošiljanju izven Evropske unije morate pošiljki priložiti predračun, komercialni račun ali carinsko deklaracijo (CN23 ali CN22), ki mora vsebovati vse potrebne informacije o vsebini vaše pošiljke. Pri opisu vsebine bodite čim bolj natančni.

Pošiljka mora vsebovati podatke naslovnika, da ga lahko carinski uradniki kontaktirajo.

Kako izpolniti carinsko dokumentacijo?

 • Vsak predmet v pošiljki navedite posebej.
 • Izogibajte se splošnim izrazom, kot so oblačila, osebni predmeti in darila.
 • Napišite vrednost pošiljke, saj vam bo v primeru poškodbe kurirska služba povrnila le navedeno vrednost.
 • Shranite originalne računa predmetov v pošiljki, da lahko dokažete njihovo vrednost.
 • Navedite, iz česa je narejen predmet in njegov izvor.
 • Preverite, ali morate navesti tarifno številko blaga.

Ne pozabite, da lahko neustrezna carinska dokumentacija ali zavrnitev plačila uvoznih dajatev povzroči zamudite pri pošiljanju ali vračilo blaga pošiljatelju.
Zahtevana dokumentacija

Potrebujete pomoč pri izpolnjevanju carinske dokumentacije? Naši strokovnjaki vam z veseljem pomagajo!

ODDAJ NAROČILO

Prejmi takojšnjo ponudbo za svojo pošiljko

Preveri ceno

VEČ INFORMACIJ

Pogosta vprašanja o carinjenju mednarodnih pošiljk

Kaj pomeni carinjenje mednarodnih pošiljk?
Pri pošiljanju pošiljke v tujino bo pošiljka predmet carinske obravnave (carinjenje). Carinski organi bodo preverili, ali ustreza carinskim predpisom države uvoznice. Preverili bodo, ali je pošiljatelj pripravil vso zahtevano carinsko dokumentacijo in ali so bili plačani vsi stroški carinjenja.
Ali moram poravnati carinske dajatve za svojo pošiljko?
V kolikor prihaja pošiljka iz države izven Evropske unije, boste zanjo morali poravnati carinske dajatve.
Kdo plača stroške carinjenja mednarodnih pošiljk?
Carinske dajatve za uvoz blaga iz tretjih držav običajno plača prejemnik, razen če se s pošiljateljem dogovori drugače. Carinska uprava bo najprej kontaktirala prejemnika pošiljke.
Koliko znašajo uvozne dajatve za mojo pošiljko?
Uvozne dajatve so odvisne od vrste pošiljke in nacionalnih carinskih predpisov.
Lahko zavrnem plačilo stroškov carinjenja za uvoz blaga iz tretje države?
Da, vendar bo v tem primeru vaša pošiljka uničena ali vrnjena pošiljatelju, kateremu se zaračunajo stroški vračila pošiljke.
Kaj se zgodi, če navedem nižjo vrednost pošiljke, da bi se izognil plačilu stroškov carinjenja?
Navedba nižje vrednosti pošiljke, da bi se s tem izognili carinskim dajatvam, je nezakonita. Carinski uradniki bodo preverili vsebino pošiljke. V primeru lažnih podatkov o vrednosti blaga vam lahko zaračunajo kazen ali celo zasežejo blago.
Na katero številko ali elektronski naslov se lahko obrnem za kontakt, če carino opravlja Pošta Slovenije?
Pošto Slovenije lahko kontaktirate na splošno številko kontaktnega centra 080 14 00 ali pa jim pišete na info.carinska@posta.si za informacije v zvezi z uvoznimi postopki, carinski.podatki@posta.si za posredovanje podatkov o pošiljki ali izvozni.postopki@posta.si v zvezi z izvoznimi postopki.
Kako je s carinjenjem blaga iz Kitajske v letu 2023?
S 1. 7. 2021 se za pošiljke iz Kitajske ukinja oprostitev plačila uvoznih dajatev za pošiljke z vrednostjo do 22 €. Pošiljke do vrednosti 150 € bodo še vedno oproščene plačila stroškov carinjenja, vendar bo potrebno za vse pošiljke iz tretjih držav opraviti carinske formalnosti in obračunati DDV. Davek bo lahko obračunal in ustrezno odvedel spletni prodajalec, sicer pa bo DDV prejemniku pošiljke zaračunal carinski deklarant (poštna ali kurirska služba, carinski zastopnik). Plačilo bo mogoče poravnati preko spletna ali osebno ob vročitvi.
Zakaj je moja pošiljka obstala na carini?
Obstaja več razlogov, zakaj pošiljka obtiči na carini:
 • Carinski organ v namembni državi potrebuje dodatne informacije.
 • Carinska dokumentacija ni izpolnjena v skladu z zahtevami.
 • Pošiljka vsebuje predmete, katerih pošiljanje je prepovedano ali omejeno.
 • Izbrani način transporta pošiljke (letalski, cestni, železniški, ladijski prevoz) zahteva daljši čas carinjenja.
Kako dolgo bo moja pošiljka na carini?
Carinjenje mednarodnih pošiljk lahko traja od nekaj dni pa do nekaj mesecev, odvisno od posameznega primera. Čas carinjenja je odvisen od tega, ali ste že poravnali uvozne dajatve in davke, ali pošiljka vsebuje nedovoljene predmete, ali ste priložili zahtevano carinsko dokumentacijo ter tudi od izbranega načina transporta pošiljke in časa pošiljanja (npr. med božičnimi prazniki lahko traja dlje).
Kako je s plačilom stroškov carinjenja pri pošiljanju preko Eurosenderja?
Zgoraj si lahko preberete, v katerih primerih boste morali za pošiljko poravnati stroške carinjenja in v katerih ne. Če še vedno niste prepričani glede svoje pošiljke, se obrnite na nas - z veseljem vam bomo priskočili na pomoč! Pri pošiljanju preko Eurosenderjeve platforme prejemnik poravna stroške carinjenja neposredno pri izbrani kurirski službi za vsako mednarodno pošiljko. Kot pošiljatelj morate pošiljko, namenjeno v tretjo državo, pustiti odprto do prevzema, da lahko kurir preveri njeno vsebino.
Vse informacije, predstavljene na tej strani so pridobljene in veljavne v avgustu 2021, vendar se lahko spremenijo v vsakem trenutku. Eurosender ne odgovora za neprimerne, nepopolne ali netočne podatke. Kljub temu se trudimo, da so na naši strani vedno na voljo aktualne informacije.